NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY MUỒNG HOA VÀNG (Cassia splendida Vogel.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

97 28 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG NGHIÊN CỨU SÂU HẠI BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY MUỒNG HOA VÀNG (Cassia splendida Vogel.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG NGHIÊN CỨU SÂU HẠI BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY MUỒNG HOA VÀNG (Cassia splendida Vogel.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS VŨ THỊ NGA TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học đại học, lời xin tri ân sâu sắc đến ông bà, cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tập hồn thành đề tài Vơ biết ơn Ban giám hiệu quý thầy cô Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn cô Vũ Thị Nga tận tình giảng dạy, giúp đỡ, động viên tơi thực tốt đề tài tốt nghiệp Xin cảm ơn anh, chị bạn tập thể lớp Quản lý Tài nguyên Rừng niên khóa 2007 - 2011 giúp đỡ, động viên tơi hồn thành đề tài Chân thành cảm ơn cô Công ty Cây xanh đường phố TP Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài TP Hồ Chí Minh, Tháng 7/2011 Trương Thị Thu Hường ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu sâu hại muồng hoa vàng (Cassia splendida Vogel.) biện pháp phòng trừ sâu hại thành phố Hồ Chí Minh” Đề tài tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 nhằm điều tra sâu hại muồng hoa vàng trồng ven đường TP Hồ Chí Minh Ni sâu hại trường Đại học Nông Lâm, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Đề tài điều tra thành phần sâu hại, biến động tác hại sâu hại chính, nghiên cứu đặc điểm sâu hại chính, khảo sát hiệu lực trừ sâu hại thiên địch số loại thuốc trừ sâu muồng hoa vàng Phương pháp điều tra thành phần sâu hại biến động tác hại sâu hại thực theo phương pháp Viện Bảo Vệ Thực Vật (1997) Trong trình điều tra, ghi nhận 34 lồi sâu hại (trong có lồi sâu hại chính) 12 lồi thiên địch (trong có lồi thiên địch chính) muồng hoa vàng Tỷ lệ cành muồng hoa vàng bị rệp sáp nhiều cặp tua dài Pseudococcus longispinus Targ gây hại đạt trung bình 73,97 % biến động từ 60,83 - 80,83 % Tỷ lệ cành muồng hoa vàng bị bọ phấn trắng Tetraleurodes acaciae Quaintance gây hại trung bình 99,42 % biến động từ 97,92 - 100 % Tỷ lệ cành muồng hoa vàng bị rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit gây hại trung bình 77,26 % biến động từ 70,8 86,67 % số cành bị hại đạt trung bình 40,45 % Rệp sáp giả nhiều cặp tua dài có tuổi ấu trùng Thời gian phát dục ấu trùng tuổi 1, tuổi tuổi trung bình tương ứng là: 6,5 - 7,3; 6,02 - 6,7; 9,33 - 9,4 ngày Thời gian vòng đời trung bình 35,66 - 36,91 ngày, tuổi thọ trung bình trưởng thành 44,01 - 45,22 ngày Con đực rệp sáp giả nhiều cặp tua dài phát triển qua pha ấu trùng tuổi, giai đoạn tiền nhộng pha nhộng Sức đẻ trung bình lồi rệp 237,4 ± 16,3 trứng/1 iii Một trưởng thành rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit đẻ trung bình 280 trứng Ấu trùng có tuổi Sâu lơng đen Euproctis lutea Fabricius có pha sâu non tuổi Thời gian phát dục pha sâu non trung bình 39,86 ± 0,99 ngày Vòng đời khoảng 70 ngày Trong phòng thí nghiệm, sâu non chuồn chuồn cỏ Plesiochrysa ramburi Schneider tuổi cuối ăn trung bình 22,95 ± 2,1 rệp sáp giả P baliteus ngày Khả ăn rệp sáp giả sâu non chuồn chuồn cỏ phòng thí nghiệm cao so với ngồi tự nhiên Phổ mồi sâu non chuồn chuồn cỏ phong phú, chúng ăn nhiều lồi họ rệp sáp giả Pseudococcidae số loài họ rệp lớn Margarodidae Hiệu lực loại thuốc trừ rệp sáp giả P baliteus phòng thí nghiệm: PSO (1,98 %; 0,99 %; 0,495 %), carbosulfan 0,05 %, thiamethoxam 0,003 %, bemetent 0,167 %, emamectin benzoate 0,001 %, abamectin 0,001 % sau ngày sau phun đạt hiệu lực 100 % Ngoài vườn cây: carbosulfan 0,05 % đạt hiệu lực tối đa sau ngày phun, sau ngày phun PSO 0,495 % đạt 96,02 %, thiamethoxam đạt 90,92 % bemetent 0,0167 % đạt 87,66 % iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Giới thiệu sơ lược muồng hoa vàng 2.1.1.1 Phân bố 2.1.1.2 Đặc điểm hình thái 2.1.1.3 Đặc điểm sinh lý, sinh thái 2.1.1.4 Công dụng 2.1.2 Thành phần sâu hại biện pháp phòng trừ muồng hoa vàng 2.1.3 Thành phần thiên địch muồng hoa vàng 2.1.4 Đặc điểm tác dụng số loại thuốc dùng phòng thí nghiệm ngồi thực địa 2.2 Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu 12 2.2.1 Vị trí địa lý 12 v 2.2.2 Địa hình 12 2.2.3 Đất đai 13 2.2.4 Khí hậu - Thủy văn 13 2.2.5 Thảm thực vật 16 2.2.6 Môi trường 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 17 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 17 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu 17 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Thành phần sâu hại muồng hoa vàng Cassia splendida Vogel 25 4.2 Thành phần thiên địch muồng hoa vàng C splendida 29 4.3 Biến động tác hại sâu hại muồng hoa vàng TP HCM năm 2011 35 4.3.1 Rệp sáp giả nhiều cặp tua dài Pseudococcus longispinus Targ 35 4.3.2 Bọ phấn trắng Tetraleurodes acaciae Quaintance 36 4.3.3 Rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit 38 4.4 Đặc điểm hình thái, đặc điểm gây hại đặc điểm sinh vật học số lồi sâu hại muồng hoa vàng TP HCM, năm 2011 39 4.4.1 Rệp sáp giả nhiều cặp tua dài Pseudococcus longispinus Targ 39 4.4.2 Rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit 44 vi 4.4.3 Bọ phấn trắng Tetraleurodes acaciae Quaintance 46 4.4.4 Bọ phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell 47 4.4.6 Sâu lông đen Euproctis lutea Fabricius 49 4.5 Khảo sát hiệu lực trừ rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit TP HCM , năm 2011 53 4.5.1 Thí nghiệm trừ rệp sáp giả P baliteus sâu non chuồn chuồn cỏ Plesiochrysa ramburi Schneider phòng thí nghiệm khoa Lâm nghiệp Đại học Nơng Lâm TP HCM 53 4.5.2 Thí nghiệm trừ rệp sáp giả P baliteus sâu non chuồn chuồn cỏ Plesiochrysa ramburi Schneider muồng hoa vàng trồng ven đường TP HCM 55 4.5.3 Hiệu lực trừ rệp sáp giả P baliteus thuốc trừ sâu phòng thí nghiệm khoa Lâm nghiệp Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 56 4.5.4 Hiệu lực trừ rệp sáp giả P baliteus trừ sâu muồng hoa vàng trồng ven đường TP HCM 58 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 65 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TT : Thứ tự TB : Trung bình MĐXH : Mức độ xuất hiên TLBH : Tỷ lệ bị hại CSBH : Chỉ số bị hại TN : Thí nghiệm NSP : Ngày sau phun thuốc viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1 Các lồi trùng gây hại muồng hoa vàng (từ tháng đến tháng 5năm 2011 TP HCM) 26 Bảng 4.2 Các loài thiên địch sâu hại muồng hoa vàng (tại TP HCM, 2011) .30 Bảng 4.3 Kích thước rệp sáp giả nhiều cặp tua dài ….39 Bảng 4.4 Thời gian phát dục pha rệp sáp giả nhiều cặp tua dài (tại phòng thí nghiệm trường Đại học Nơng Lâm TP HCM) … 41 Bảng 4.5 Khả đẻ trứng rệp sáp giả nhiều cặp tua dài phòng thí nghiệm … 43 Bảng 4.6 Kích thước rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit … 44 Bảng 4.7 Kích thước bọ phấn trắng Tetraleurodes acaciae Quaintance 46 Bảng 4.8 Kích thước bọ phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell … 48 Bảng 4.9 Kích thước sâu lông đen Euproctis lutea Fabricius … 51 Bảng 4.10 Thời gian phát dục pha vòng đời sâu lơng đen E lutea phòng thí nghiệm (Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm) … 52 Bảng 4.11 Khả ăn rệp sáp giả trưởng thành P baliteus sâu non tuổi cuối chuồn chuồn cỏ phòng thí nghiệm … 53 Bảng 4.12 Khả ăn rệp sáp giả trưởng thành trứng rệp sáp giả P baliteus sâu non tuổi cuối chuồn chuồn cỏ phòng thí nghiệm … 54 Bảng 4.13 Khả ăn mồi rệp sáp giả P baliteus sâu non tuổi cuối chuồn chuồn cỏ muồng hoa vàng đường phố .….55 Bảng 4.14 Hiệu lực trừ rệp sáp giả thuốc trừ sâu phòng thí nghiệm… 56 Bảng 4.15 Hiệu lực trừ rệp sáp giả P baliteus thuốc trừ sâu muồng hoa vàng trồng ven đường TP HCM ….58 ix Phục lục 8: Phân tích thống kê miêu tả đo kích thước (trưởng thành, trứng, ấu trùng nở) rệp sáp giả nhiều cặp tua dài P longispinus Chiều dài trưởng thành Mean 3,33333 Standard Error 0,07032 Median 3,225 Mode 3,05 Standard Deviation 0,38514 Sample Variance 0,14833 Kurtosis 0,27611 Skewness 1,07254 Range 1,4 Minimum 2,8 Maximum 4,2 Sum 100 Count 30 Confidence Level (95 %) 0,14381 Chiều rộng trưởng thành Mean 1,705 Standard Error 0,030357 Median 1,7 Mode 1,5 Standard Deviation 0,166273 Sample Variance 0,027647 Kurtosis -0,88043 Skewness 0,358418 Range 0,6 Minimum 1,45 Maximum 2,05 Sum 51,15 Count 30 Confidence Level (95 %) 0,062087 Chiều dài trưởng thành đực Mean 0,88 Standard Error 0,01056 Median 0,9 Mode 0,9 Standard Deviation 0,0472257 Sample Variance 0,0022303 Kurtosis -0,6840812 Skewness -0,1592804 Range 0,15 Minimum 0,8 Maximum 0,95 Sum 17,55 Count 20 Chiều rộng trưởng thành đực Mean 0,21 Standard Error 0,005764 Median 0,2 Mode 0,2 Standard Deviation 0,02577739 Sample Variance 0,00066447 Kurtosis -0,638019 Skewness 0,60175033 Range 0,075 Minimum 0,175 Maximum 0,25 Sum 4,15 Count 20 71 Confidence Level (95 %) Confidence 0,0221023 Level (95%) Chiều dài ấu trùng nở Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95 %) 0,01206419 Chiều rộng ấu trùng nở 0,34667 0,00596 0,35 0,35 Mean Standard Error Median Mode 0,03265 0,00107 -0,556 0,06398 0,1 0,3 0,4 10,4 30 Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence 0,01219 Level (95%) 0,16 0,003714 0,15 0,15 0,020342 0,000414 0,527447 1,58013 0,05 0,15 0,2 4,8 30 0,007596 Phụ lục 9: Nhịp điệu đẻ trứng rệp sáp nhiều cặp tua dài Thời gian Ngày thứ Ngày thứ Ngày thứ Ngày thứ Ngày thứ Ngày thứ Nhịp điệu đẻ trứng Số trứng trung bình 112,23 ±16,81 69,05 ± 7,46 35,41 ± 5,41 14,14 ± 3,06 7,11 ± 1,88 4,38 72 Biến thiên 70 - 195 42 - 99 18 - 60 - 35 - 19 2-9 Phụ lục 10: Phân tích thống kê miêu tả đo kích thước (trưởng thành cái, ấu trùng nở) rệp sáp giả P baliteus Chiều dài trưởng thành Chiều rộng trưởng thành Mean 2,603448 Mean 1,57069 Standard Error 0,030687 Standard Error 0,024755 Median 2,6 Median 1,55 Mode 2,6 Mode 1,55 Standard Deviation 0,165255 Standard Deviation 0,133308 Sample Variance 0,027309 Sample Variance 0,017771 Kurtosis 0,086499 Kurtosis -0,65321 Skewness 0,629747 Skewness 0,224402 Range 0,65 Range 0,5 Minimum 2,35 Minimum 1,35 Maximum Maximum 1,85 Sum 75,5 Sum 45,55 Count 29 Count 29 Confidence Confidence Level (95 %) 0,06286 Level (95 %) 0,050708 Phụ lục 11: Phân tích thống kê miêu tả đo kích thước trưởng thành bọ phấn trắng T acaciae Chiều dài trưởng thành đực Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Chiều rộng trưởng thành đực 0,6825 0,0167312 0,65 0,65 0,0748244 0,0055987 -0,20074 0,777117 0,25 0,6 0,85 13,65 73 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum 0,2275 0,00570664 0,25 0,25 0,02552089 0,00065132 -2,1826104 -0,2176866 0,05 0,2 0,25 4,55 Count Confidence Level (95 %) 20 Count Confidence 0,0350189 Level (95%) 20 0,01194414 Chiều dài trưởng thành Mean 0,6975 Standard Error 0,0171966 Median 0,7 Mode 0,65 Standard Deviation 0,0769056 Sample Variance 0,0059145 Chiều rộng trưởng thành Mean 0,325 Standard Error 0,01118034 Median 0,3 Mode 0,3 Standard Deviation 0,05 Sample Variance 0,0025 Kurtosis Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95%) -0,8923372 0,3816031 0,25 0,6 0,85 13,95 20 Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence 0,0359929 Level (95%) -0,9205366 0,1754386 0,15 0,25 0,4 6,5 20 0,02340072 Phụ lục 12: Phân tích thống kê miêu tả đo kích thước trưởng thành bọ phấn trắng A dispersus Chiều dài trưởng thành Chiều dài trưởng thành đực Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis 1,736666667 0,018403731 1,75 1,65 0,100801387 0,01016092 0,696890073 Skewness -0,50111503 Skewness 74 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis 2,541666667 0,037145515 2,6 2,65 0,203454364 0,041393678 -0,6069687 -0,58169941 Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95 %) 0,45 1,45 1,9 52,1 30 Range Minimum Maximum Sum Count Confidence 0,037639856 Level (95 %) 0,7 2,1 2,8 76,25 30 0,075971107 Phục lục 13: Phân tích thống kê miêu tả đo kích thước (trưởng thành đực, trứng, sâu non nở, sâu non tuổi cuối) sâu lông đen E lutea Chiều dài sải cánh trưởng thành đực Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95 %) 18,68182 0,240727 19 19 Dài thân trưởng thành đực Mean Standard Error Median Mode 1,129111 Standard Deviation 0,66000459 1,274892 -0,58995 0,046012 17 21 411 22 0,43560606 -0,7889794 -0,0005646 155,5 22 Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence 0,50062 Level (95 %) Trứng Mean Standard Error Median 7,06818182 0,14071345 7 0,29262964 Chiều dài sâu non 0,5525 Mean 0,011740057 Standard Error 0,55 Median 75 1,35 0,022361 1,325 Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95 %) 0,55 Mode 1,3 0,052503133 Standard Deviation 0,002756579 -0,216915834 0,194707478 0,2 0,45 0,65 11,05 20 Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence 0,024572222 Level (95 %) 0,1 0,01 -0,59546 0,438596 0,35 1,2 1,55 27 20 0,046801 Phụ lục 14: Phân tích thống kê hiệu lực số loại thuốc trừ rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit phòng thí nghiệm Ghi chú: Mean 1: thiamethoxam 0,003 %; Mean 2: carbosulfan 0,05 %; Mean 3: abamectin 0,001 %; Mean 4: bemetent 0,167 %; Mean 5: emamectin benzoate 0,001 %; Mean 6: PSO 0,495 %; Mean 7: PSO 0,99 %; Mean 8: PSO 1,98 % 14.1 Một ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 24 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 770,857 110,122 6,365 0,0011 Within 16 276,822 17,301 Total 23 1047,679 Coefficient of Variation = 53,42% 76 PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 17,30 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9,919 at alpha = 0,010 Original Order 14.2 Ranked Order Mean = 0,0000 C Mean = 17,46 A Mean = 8,070 ABC Mean = 12,67 AB Mean = 8,330 ABC Mean = 10,86 AB Mean = 0,0000 C Mean = 8,330 ABC Mean = 10,86 AB Mean = 8,070 ABC Mean = 4,890 BC Mean Mean = 12,67 AB Mean = 0,0000 C Mean = 17,46 A Mean = 0,0000 C = 4,890 BC Hai ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 7276,042 1039,435 14,100 0,0000 Within 16 1179,500 73,719 Total 23 8455,542 Coefficient of Variation = 15,74% 77 PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 73,72 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20,48 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 49,87 BC Mean = 87,50 A Mean = 52,34 BC Mean = 65,60 B Mean = 34,44 CD Mean = 62,37 B Mean = 27,70 = 56,64 B D Mean Mean = 56,64 B Mean = 52,34 BC Mean = 62,37 B Mean = 49,87 BC Mean = 65,60 B Mean = 34,44 CD Mean = 87,50 A Mean 14.3 = 27,70 D Ba ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 24 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3777,865 539,695 16,692 0,0000 Within 16 517,323 32,333 Total 23 4295,188 Coefficient of Variation = 6,84% 78 PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 32,33 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13,56 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 77,70 BC Mean = 100,0 A Mean = 91,21 AB Mean = 95,11 A Mean = 67,50 CD Mean = 92,54 A Mean = 63,91 D Mean = 91,21 AB Mean = 77,30 CD Mean = 77,70 BC Mean = 92,54 A Mean = 77,30 CD Mean = 95,11 A Mean = 67,50 CD Mean = 100,0 A Mean = 63,91 D 14.4 Bốn ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 24 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 490,083 70,012 8,816 0,0002 Within 16 127,061 7,941 Total 23 617,144 Coefficient of Variation = 2,91% 79 PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 7,940 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6,720 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 100,0 A Mean = 100,0 A Mean = 100,0 A Mean Mean = 87,50 B Mean = 100,0 A = 100,0 A Mean = 94,14 AB Mean = 100,0 A Mean = 92,49 B Mean = 100,0 A Mean = 100,0 A Mean = 94,14 AB Mean = 100,0 A Mean = 92,49 B Mean = 100,0 A Mean = 87,50 B Phụ lục 15: Phân tích thống kê hiệu lực số loại thuốc trừ rệp sáp giả Pseudococcus baliteus Lit thực địa Ghi chú: Mean 1: thiamethoxam 0,003 %; Mean 2: carbosulfan 0,05 %; Mean 3: bemetent 0,167 %; Mean 4: PSO 0,495 % 15.1 Một ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 814,359 271,453 20,879 0,0004 80 Within 104,012 13,001 Total 11 918,371 Coefficient of Variation = 25,50% PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 13,00 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9,878 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 9,470 B Mean = 27,18 A Mean = 27,18 A Mean = 14,68 B Mean = 5,240 B Mean = 9,470 B Mean = 14,68 B Mean = 5,240 B 15.2 Hai ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4497,338 1499,113 61,089 0,0000 Within 196,319 24,540 Total 11 4693,658 Coefficient of Variation = 11,85% 81 PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 24,54 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13,57 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 31,61 C Mean = 69,84 A Mean = 69,84 A Mean = 47,87 B Mean = 17,87 D Mean = 31,61 C Mean = 47,87 B Mean = 17,87 D 15.3 Ba ngày sau phun Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3047,489 1015,830 18,404 0,0006 Within 441,559 55,195 Total 11 3489,048 Coefficient of Variation = 11,56% PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 55,20 Error Degrees of Freedom = 82 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20,35 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 57,85 BC Mean = 86,84 A Mean = 86,84 A Mean = 69,21 AB Mean = 43,27 C Mean = 57,85 BC Mean = 69,21 AB Mean = 43,27 C 15.4 Bốn ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1656,832 552,277 27,252 0,0001 Within 162,123 20,265 Total 11 1818,956 Coefficient of Variation = 5,57% PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 20,27 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12,33 at alpha = 0,010 Original Order Mean = 71,59 B Ranked Order Mean = 100,0 A 83 Mean = 100,0 A Mean = 80,90 B Mean = 70,86 B Mean = 71,59 B Mean = 80,90 B Mean = 70,86 B 15.5 Năm ngày sau phun thuốc Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 638,473 212,824 27,818 0,0001 Within 61,205 7,651 Total 11 699,678 Coefficient of Variation = 3,12% PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 7,650 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7,578 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 85,24 BC Mean = 100,0 A Mean = 100,0 A Mean = 80,17 Mean = 89,32 B Mean = 89,32 B C Mean = 85,24 BC Mean = 80,17 C 15.6 Sáu ngày sau phun thuốc 84 Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HL) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 267,697 89,232 11,511 0,0028 Within 62,014 7,752 Total 11 329,712 Coefficient of Variation = 2,97% PHÂN HẠNG NSP Function: RANGE Error Mean Square = 7,750 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7,627 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean = 90,92 BC Mean = 100,0 A Mean = 100,0 A Mean = 96,02 AB Mean = 90,92 BC Mean = 87,66 C Mean = 96,02 AB Mean = 87,66 C 85 ... với thi n địch + Thu c nhóm nội hấp có hoạt chất: acephate, benfuracarb, carbosulfan, dimetthoate, fenthion, imida-cloprid, methomyl + Thu c nhóm xơng có chất: chlorpyrophos, malathion + Thu c... Long, thi n địch thường thấy rệp sáp kiến vàng, ong ký sinh, bọ rùa (Nguyễn Thị Thu Cúc, 2000) - Sử dụng thu c hóa học: Trong nhiều trường hợp thi n địch không đủ khả khống chế gặp điều kiện thu n... rửa rệp cho vườn - Bảo vệ sử dụng thi n địch: loài thi n địch rệp sáp phong phú Kết điều tra năm 1996 - 1998 Viện Bảo vệ thực vật nhóm ăn có múi thu thập 127 lồi thi n địch gồm 11 trùng, nhện nấm,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY MUỒNG HOA VÀNG (Cassia splendida Vogel.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU SÂU HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY MUỒNG HOA VÀNG (Cassia splendida Vogel.) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay