TÌM HIỂU SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRONG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở THÔN 4 VÀ THÔN 5, XÃ QUỐC OAI, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

80 20 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRƯƠNG HUỲNH KHẢI TÌM HIỂU SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRONG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP THÔN THÔN 5, QUỐC OAI, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRƯƠNG HUỲNH KHẢI TÌM HIỂU SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRONG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP THÔN THÔN 5, QUỐC OAI, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Nông Lâm Kết Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS BÙI VIỆT HẢI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Bố mẹ gia đình ni dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có điều kiện học tập tốt Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh tồn thể q Thầy Cơ khoa khoa khác tận tình giảng dạy cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Bùi Việt Hải tận tình hướng dẫn tơi suốt trình làm đề tài UBND Quốc Oai, cảm ơn gia đình hai bác trưởng thơn tồn thể bà thôn thôn 5, Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hơn hết xin cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện gia đình Đàm Văn Tốn Cuối xin cảm ơn tất bạn bè tập thể lớp DH07NK Trân trọng cảm ơn! Người thực luận văn Trương Huỳnh Khải ii TĨM TẮT Đề tài “Tìm hiểu phân công lao động giới hệ thống nông lâm kết hợp thôn thôn 5, Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng” thực từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2011 tỉnh Lâm Đồng TP Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu phân cơng lao động quyền định theo giới hệ thống nông lâm kết hợp quy mơ hộ gia đình Từ tìm nhu cầu chiến lược nhu cầu thực tiễn giới, phác họa kế hoạch phát triển giới hệ thống nông lâm kết hợp địa phương Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng công cụ để thu thập thông tin vấn nông hộ, thảo luận nhóm, PRA… Kết đạt được: - Tìm hiểu cách người dân địa phương phân công lao động hoạt động tái sản xuất, sản xuất cộng đồng Biết phân công lao động khác gia đình làm cơng nhân gia đình bình thường hai mùa mưa, nắng… - Tìm hiểu nguồn lực người dân sử dụng sản xuất, cách họ tiếp cận sử dụng chúng - Tìm hiểu nhu cầu người dân hoạt động, từ rút kết luận đệ trình phương án hành động để có phân cơng lao động hiệu iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt .iii Mục lục .iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm giới NLKH .3 2.2 Một số sách bình đẳng nhà nước 2.3 Một số nghiên cứu giới Việt Nam Chương ĐỊA ĐIỂM – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái quát địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên Quốc Oai 3.1.2 Điều kiện dân sinh kinh tế hội 10 3.1.3 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu: thôn thôn 5, Quốc Oai 14 3.2 Nội dung nghiên cứu .15 3.3 Phương pháp nghiên cứu .17 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Hồ sơ bối cảnh 19 4.1.1 Bối cảnh lịch sử thôn thôn 19 iv 4.1.2 Bối cảnh tự nhiên hội khu vực nghiên cứu 20 4.2 Hồ sơ hoạt động 24 4.2.1 Phân công lao động theo thời vụ 24 4.2.1.1 Phân công lao động theo lịch thời vụ 24 4.2.1.2 Phân công lao động theo mùa 25 4.2.2 Phân công lao động hoạt động tái sản xuất 32 4.2.3 Phân công lao động hoạt động cộng đồng 37 4.2.4 Phân công lao động hệ thống nông lâm kết hợp 40 4.2.4.1 Phân công lao động trồng trọt 40 4.2.4.2 Phân công lao động chăn nuôi .46 4.3 Sơ đồ nguồn lực 46 4.3.1 Các tiêu phân hạng hộ gia đình 46 4.3.2 Các nguồn lực tiếp cận nguồn lực phân chia theo giới 47 4.3.3 Quyền định tiếp cận tài sản phân chia theo giới .49 4.4 Nhu cầu thực tế nhu cầu chiến lược giới 51 4.4.1 Nhu cầu thực tế giới 51 4.4.2 Nhu cầu chiến lược giới 55 4.4.3 Hồ sơ hành động 56 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 v CHỮ VIẾT TẮT VNDCCH: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa NLKH: Nơng lâm kết hợp UBND: Ủy ban nhân nhân LNXH: Lâm nghiệp hội THCS: Trung học sở KT – XH: Kinh tế hội AN – QP: An ninh Quốc phòng UNDP: United Nations Development Programme: Mạng lưới phát triển toàn cầu LHQ vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Thành phần dân cư theo nhóm dân tộc Quốc Oai 10 Bảng 3.2 Hiện trạng giao thông Quốc Oai 13 Bảng 4.1 Thể trình độ học vấn cấu nghề nghiệp 23 Bảng 4.2 Lịch hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân 24 Bảng 4.3 Phân công lao động hộ khó khăn vào mùa nắng 26 Bảng 4.4 Phân công lao động hộ trung bình – vào mùa nắng 27 Bảng 4.5 Phân cơng lao động gia đình khó khăn vào mùa mưa 29 Bảng 4.6 Phân cơng lao động hộ trung bình - vào mùa mưa 30 Bảng 4.7: Phân công lao động theo mùa trẻ em 15 tuổi 32 Bảng 4.8: Phân công lao động hoạt động tái sản xuất 33 Bảng 4.9: Cơ cấu thời gian lao động ngày nam nữ giới công việc nhà 34 Bảng 4.10 Đồng hồ sinh học vợ chồng thôn 4, thônQuốc Oai 35 Bảng 4.11 Đồng hồ sinh học trẻ em trai gái 15 tuổi 37 Bảng 4.12 Phân công lao động hoạt động cộng đồng 38 Bảng 4.13 Phân công lao động, quyền định thực thành viên gia đình giai đoạn chuẩn bị trồng 40 Bảng 4.14 Việc định chọn giống, mua giống cây, định trồng trồng 42 Bảng 4.15 Phân công lao động, quyền định tham gia việc chăm sóc trồng 43 Bảng 4.16 Bảng thể việc thu hoạch bán sản phẩm 44 Bảng 4.17 Phân công lao động giới hoạt động chăn nuôi 46 Bảng 4.18 Chỉ tiêu phân hạng hộ gia đình 47 Bảng 4.19 Bảng nguồn lực thôn 47 vii Bảng 4.20 Quyết định giới tiếp cận tài sản 50 Bảng 4.21 Bảng xếp hạng khó khăn người dân thơn 51 Bảng 4.22 Nhu cầu thực tế nhóm nam giới 51 Bảng 4.23 Nhu cầu thực tế nữ giới 52 Bảng 4.24 Nhu cầu thực tế nhóm có nam giới nữ giới 53 Bảng 4.25 Nhu cầu chiến lược nam giới 55 Bảng 4.26 Nhu cầu chiến lược nữ giới 55 Bảng 4.27 Phân tích khả tham gia nam giới hoạt động NLKH 57 Bảng 4.28 Phân tích khả tham gia nữ giới hoạt động NLKH 57 Bảng 4.29 Bảng tiếp cận xây dựng chương trình hành độngphân tích giới hệ thống NLKH 58 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ Trang Hình 4.1 Sơ đồ phác thảo tài nguyên thôn Quốc Oai 21 Hình 4.2 Sơ đồ phác thảo tài nguyên thôn Quốc Oai 21 Hình 4.3 Sơ đồ phác thảo hội thơn Quốc Oai 22 Hình 4.4 Sơ đồ phác thảo hội thôn Quốc Oai 23 Biểu đồ 4.1 Sự phân công lao động hoạt động cộng đồng 38 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ thể việc đưa định chọn giống, mua giống cây, định trồng trồng (tính theo %) 42 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ định thu hoạch bán sản phẩm 45 ix trồng, vật ni để có hiệu tham gia lớp tập huấn thường xuyên hơn; Hội phụ nữ, hội nơng dân làm việc phải có trách nhiệm Phụ nữ muốn giúp đỡ nhiều Nam giới cần chia sẻ công việc trong cơng việc như: tái gia đình sản xuất, thu hoạch, trồng chăm sóc trồng, vật ni Phụ nữ muốn tham gia Các chi hội phụ nữ, hội khuyến nông, nông hoạt động cộng đồng thường dân khuyến khích phụ nữ tham gia hoạt xun động thơn, ấp Bầu phụ nữ vào ban chấp hành hội (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Hiện nay, phụ nữ thôn phải dành nhiều thời gian cho gia đình nên có hội tham gia hoạt động cộng đồng Họ muốn, chồng chia sẻ công việc nhà, chồng cổ vũ, động viên họ tham gia cơng việc cộng đồng, khuyến khích họ tham gia nhiều lớp tập huấn khuyến nơng để họ có thêm kiến thức loại kĩ thuật Từ đó, họ có tiếng nói chung chồng việc định, chọn lựa loại trồng, vật nuôi 4.4.3 Hồ sơ hành động Để thực phần này, dùng SWOT để đánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức tham gia nam giới nữ giới hoạt động cụ thể 56 Bảng 4.27 Phân tích khả tham gia nam giới hoạt động NLKH Điểm mạnh Điểm yếu - Người chủ gia đình, đứng tên chủ hộ - Thiếu vốn thiếu kĩ thuật - Trình độ học vấn cao - Đảm trách công việc nặng - Có quyền định gia đình - Tham gia nhiệt tình họp - Có kinh nghiệm sản xuất Cơ hội Nguy - Đang phát triển kinh tế gia đình theo - Đất sản xuất - Nhận thêm nhiều trách nhiệm mới, NLKH - Tham gia tổ chức thôn công việc gia đình cộng hội nơng dân, nhóm bảo vệ rừng đồng - Được tập huấn kĩ thuật trồng, vật nuôi & tiếp nhận nhiều thơng tin Bảng 4.28 Phân tích khả tham gia nữ giới hoạt động NLKH Điểm mạnh Điểm yếu - Là người quản lý ngân quỹ - Trình độ học vấn thấp - Ít làm công việc nặng - Đảm đương nhiều công việc gia - Tham gia họp nhiệt tình đình - Cùng chồng bàn bạc cơng việc - Thiếu kiến thức, kĩ thuật trồng lớn trọt - Có kinh nghiệm cơng việc tái sản xuất Cơ hội Thách thức 57 - Được hỗ trợ, quan tâm tổ - Thiếu đất sản xuất nên nghèo chức thôn đảm đương nhiều công việc lớn - Được tham gia lớp khuyến nông, khuyến lâm tiếp nhận nhiều thông tin nhiều kĩ thuật Trong sống hàng ngày, người phụ nữ phải chịu nhiều bất cơng gặp phải nhiều khó khăn: Tại đây, phụ nữ làm nhiều công việc Từ cộng việc tái sản xuất, nội trợ, đồng án có hình bóng người phụ nữ Thời gian tham gia vào công việc cộng đồng ít, trình độ người phụ nữ thấp, tiếp cận với khoa học kĩ thuật, thông tin Nhưng khơng mà người phụ nữ phải lùi bước Trước khó khăn thế, người phụ nữ ln vượt lên hồn cảnh, khao khát bình đẳng sống, tiếp xúc với mới, kĩ thuật mới, giống mới, Vì vậy, trình thảo luận với nhóm, chúng tơi đề xuất chương trình hành động có cân nhắc giới, hoạt động sản xuất theo hướng NLKH Bảng 4.29 Bảng tiếp cận xây dựng chương trình hành độngphân tích giới hệ thống NLKH Đề xuất Các cân nhắc giới Các kiến nghị cho chương trình hành động - Mở lớp tập huấn - Hầu hết lớp tập - Đào tạo phụ nữ khuyến nông khuyến huấn khuyến nông nam giới hoạt lâm có tham gia nam giới tham động người dân gia Trong phụ nữ lại - Các lớp tập huấn, cán người làm hết khuyến nông khuyến lâm công việc nên xuống trực tiếp hướng - Nam giới tiếp thu dẫn nông dân kiến thức tập huấn kĩ - Nên mở khóa học thuật nhanh trình độ ngồi trường để 58 học vấn cao hướng dẫn giải đáp thắc mắc người dân - Chính quyền địa - Cả nam nữ mong - Tư vấn theo dõi chặt phương cần quan tâm muốn loài trồng, chẽ loài trồng, đưa loại trồng vật ni thích hợp vật ni để người dân vật ni thích hợp hơn, cho suất cao an tâm cho người dân hơn, chất lượng - Hỗ trợ cho - Cả nam nữ mong - Hỗ trợ có người dân vay muốn vay vốn để định hướng giúp vốn đầu tư phân bón cho họ phát triển: phát triển gì, Việc nắm bắt tốt điều kiện cụ thể địa phương, tăng cường tham gia người dân nhận hỗ trợ bên liên quan tiền đề quan trọng để chương trình hành động phát triển Người dân cần hỗ trợ kĩ thuật, vốn… Bên cạnh đó, cần phải giới thiệu trồng phù hợp với khí hậu địa phương, có đầu ổn định Quan trọng cần nên có lớp tập huấn trường chia thành lớp nam riêng, nữ riêng 59 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc tìm hiểu phân tích vai trò giới hệ thống nơng lâm kết hợp, việc phân công lao động hoạt động sản xuất, cộng đồng ta rút số kết luận sau: Về khí hậu nơi có hai mùa rõ rệt, mùa có phân cơng lao động khác thành viện gia đình Lúc thành lập thơn, sống người dân khó khăn, năm gần quan tâm quyền mà đời sống người dân nâng cao nhiều Nhiều cơng trình thủy lợi dần hồn thành, giúp cho người dân nhiều sản xuất, đặc biệt vào mừa nắng Tại người dân quan tâm nhiều tới hoạt động cộng đồng Đặc biệt hết lớp tập huấn trọng cao Trong hoạt động cộng đồng chủ yếu nam giới, nữ giới tham gia người chồng bận công việc khác Thời gian ngày người vợ làm việc nhiều chồng phải đảm trách cơng việc gia đình, sản xuất cộng đồng Vào thời điểm thu thập số liệu mùa thu hoạch điều nên có chia sẻ cơng việc người vợ chồng để hồn thành tốt cơng việc Những năm gần đây, khoa học kĩ thuật ngày phát triển, nhiều giống trồng đưa địa phương trồng thử nghiệm, nhằm tăng xuất cho bà 60 Trong hoạt động nông lâm kết hợp, người phụ nữ chưa đưa định khâu sản xuất Hầu hết nam giới người đưa định chọn giống cây, thời điểm trồng, chăm sóc thu hoạch Vai trò người phụ nữ chưa phát huy Trình độ lực người phụ nữ hạn chế Các tài sản gia đình, tất tiếp cận sử dụng Nhưng quyền kiểm soát định thuộc người chồng, có số người vợ Qua q trình vấn thảo luận nhóm, chúng tơi tìm hiểu nhu cầu thực tế nhu cầu chiến lược nam giới, nữ giới nhóm có nam giới nữ giới mong muốn trước tiên có vốn mở rộng sản xuất, có trồng, vật nuôi hiệu quả, tạo thêm việc làm… Biết khăn người dân, có khó khăn đáng quan tâm vốn, bệnh hại, giá bấp bênh, … Từ sử dụng cơng cụ SWOT để phân tích đưa chương trình hành động cụ thể có cân nhắc giới hoạt động nông lâm kết hợp 5.2 Kiến nghị Tăng cường khóa huấn luyện giới trọng đến việc nâng cao nhận thức cho nam giới chia sẻ trách nhiệm Cán khuyến nông, khuyến lâm quan tâm đến vấn đề mở lớp huấn luyện kĩ thuật canh tác loại trồng loại trồng, vật nuôi có Các lớp nên hướng dẫn trực tiếp trường Chính quyền địa phương cần quan tâm đến nhận thức, trách nhiệm nam giới nữ giới hoạt động tái sản xuất cộng đồng Đặc biệt hết việc nhận thức người dân việc quản lý bảo vệ rừng Do lấy thông tin trùng với mùa thu hoạch nên thường phải vào buổi chiều buổi tối nên việc lấy thơng tin nhiều thiếu sót phải lại nhiều lần 61 Trong q trình vấn gặp khó khăn tùy theo thái độ người trả lời mà đôi lúc trả lởi câu hỏi chính, phần lại dựa thêm vào lúc trò chuyện với người dân, dẫn dắt họ vào vần đề Có số hộ, thái độ họ e dè, nên ngại ngần việc trao đổi thơng tin gặp nhiều khó khăn việc vấn 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Sở Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp Hội, 2002 Bài giảng nông lâm kết hợp Trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM (Lưu hành nội bộ) Hồng Thị Dung cộng sự, 2006 Kết nghiên cứu tham vấn trường vấn đề giới lâm nghiệp làm sỡ việc lồng ghép giới chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - chương trình hỗ trợ nghành lâm nghiệp đối tác Vũ Thị Ngọc Trâm cộng tác, 1999 Báo cáo tư vấn số - Vấn đề giới lập kế hoạch thơn bản, chương trình hợp tác kĩ thuật Việt Nam- Đức; dự án phát triển lâm nghiệp hội Sông Đà, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn – GTZ – GFA Trần Thị Quế, 1999 Những khái niệm giới vấn đề giới Việt Nam Nhà xuất Thống Kê Lê Thị Chiêu Nghi, 2001 Giới dự án phát triển Nhà xuất Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Tài, 2002 Vai trò giới quản lý tài nguyên rừng cộng đồng Châu Mạ thôn ĐạrNha, Quốc Oai, huyện ĐạTẻh, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp Kỹ Lâm nghiệp, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Hồn, 2009 Tìm hiểu phân công lao động giới hệ thống nông lâm kết hợp ấp 1, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Kỹ Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Ân, 2010 Tìm hiểu phân công lao dộng giới hệ thống nơng lâm kết hợp ấp Bình An, An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Kỹ Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 63 Vũ Đức Thư, 2008 Vai trò giới quản lý tài nguyên rừng cộng đồng người kinh thôn 1, Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp Kỹ Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Lê Thị Lý nhóm lâm nghiệp hội, 2001 Vấn đề giới phát triển kinh tế dựa vào cộng đồng Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp hội 11 Bộ luật lao động nước CHXHCNVN Nhà xuất trị quốc gia, 2003 12 Công tác hội chuyên nghiệp, 2008 Tài liệu tập huấn phương pháp phân tích giới lập kế hoạch hành động giới 64 PHỤ LỤC 65 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHẦN 1: Thông tin người trả lời: Họ tên :…………………… tuổi…………………………… Giới tính: nam … nữ … Nhóm dân tộc nào: Mường Tày Kinh … … … … … … Trình độ văn hóa: mù chữ … THPT … Châuro Khơme Chăm Thái … Thổ … Khác (ghi rõ) tiểu học … THCS … hệ đào tạo khác … Nghề nghiệp: công nhân … làm nông … làm thuê … buôn bán/dịch vụ … làm nghề rừng … hết khả lao động … cán nhà nước … Khác … Phần 2: Công việc tái sản xuất Ai thường tham gia công việc như: giặt giũ, nấu ăn, rửa chén dọn dẹp nhà cửa? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* Chồng Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Ai thường tham gia vào công việc sửa nhà, sửa vật dụng gia đình? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* Chồng Vợ Chồng Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Ai tham gia vào việc chăm sóc ni dạy cái? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng Vợ Chồng* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Phần 3: Cơng việc cộng đồng Trong gia đình thường đám tang, đám cưới, lễ hội? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Ai tham gia vào công việc họp thôn? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Ai tham gia khóa tập huấn kĩ thuật? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Ai tham gia hoạt động hội nông dân? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Phần 4: Phân công lao động hệ thống NLKH Trong gia đình thường tham gia định làm đất trước trồng? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Trong gia đình thường tham gia làm đất? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 10 Ai định việc đào hố trồng cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 11 Ai tham gia vào việc đào hố trồng cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 13 Trước trồng cây, định chọn giống cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 14 Ai mua giống cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 15 Ai định trồng cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 16 Ai tiến hành trồng cây? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 17 Ai nhổ cỏ, dọn vệ sinh vườn? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 18 Ai định việc dọn vệ sinh vườn? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 19 Ai thực việc bón phân? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 20 Ai định việc bón phân? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 21 Ai phun thuốc trừ sâu? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 22 Ai định việc phun thuốc sâu? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 23 Ai tham gia thu hoạch sản phẩm? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 24 Ai định thời điểm thu hoạch sản phẩm? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 25 Ai đứng bán sản phẩm? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 26 Ai định việc bán sản phẩm? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu Phần 5: Tiếp cận nguồn lực 27 Anh/chị cho biết gia đình tham gia vào tổ chức đây? Ai tham gia? Tổ chức Chức vụ Nam Nữ Hội nông dân Hội cựu chiến binh Hội phụ nữ Hội niên Câu lạc khuyến nông Nhóm tín dụng Nhóm, tổ quản lý bảo vệ rừng Hợp tác xã/ đội sản xuất Khác: 28 Trong gia đình, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 29 Trong nhà người giữ tiền? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 30 Ai định việc chi tiêu gia đình? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác Ghi chú: *: Làm chủ yếu 31 Khi chọn loại trồng, vật nuôi định cuối đưa ra? Chồng Vợ Con gái Con trai Vợ* chồng 6.Vợ Chồng* Vợ* gái Vợ gái* Khác   Ghi chú: *: Làm chủ yếu 32 Gia đình anh/chị có vay vốn từ tổ chức cá nhân hay khơng? Có Khơng 33 Ngồi hoạt động sản xuất nơng nghiệp gia đình, anh/chị tham gia hoạt động khác để tăng thu nhập gia đình? Làm th lúc nơng nhàn Làm cơng nhân Làm cơng việc quyền địa phương Khơng làm Khác, cụ thể ……………………………………………………… 33 Hiện gia đình anh (chị) gặp khó khăn sống hàng ngày? thiếu vốn … đất canh tác bạc màu … suất trồng thấp … thiếu nước tưới tiêu … thiếu đất canh tác … thiếu kỹ thuật … khác (ghi rõ)…………………………………………………… 34 Mong muốn anh/chị tương lai gì? có nhiều vốn để mở rộng quy mơ sản xuất … có thêm đất để canh tác … muốn học hỏi kỹ thuật … khác (ghi rõ): 35 Trong nhu cầu sau anh/chị cho nhu cầu cần thiết: (thảo luận theo nhóm: nam, nữ) Có giống trồng vật nuôi phù hợp suất cao Được vay vốn để mở rộng sản xuất Sản phẩm nông nghiệp dễ dàng tiêu thụ có giá ổn định Mở buổi tập huấn để nâng cao kiến thức kỹ thuật cho người dân Giao thông thuận lợi Giá phân bón ổn định Thay đổi cấu trồng Xây dựng hệ thống thủy lợi để đảm bảo nguồn nước tưới Tham gia nhiều hoạt động quyền địa phương 10 Nam giới tham gia nhiều cơng việc nhà 36 Ngồi nhu cầu kể anh/chị có nhu cầu khác? Hãy ghi rõ nhu cầu đó: ………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………… … ... trung bình, tầng đất mịn dày 50cm Lẫn nhiều đá nơi có độ dốc thấp Gồm khu dân cư khai phá để trồng điều nhiều nơi bị khai hoang tầng đất mặt bị xói mòn, rừa trơi Đất màu vàng phù sa cổ: loại đất... Thủy văn Nước ngầm: mực nước ngầm thay đổi theo mùa phụ thuộc vào mực nước sông suối, nhân dân xã khai thác tối đa để sử dụng vào nguồn nước sinh hoạt Xã Quốc Oai có suối lớn nằm phía đơng phía... thấp Hiện việc giải vấn đề nước tưới vào mùa khô cấp thiết cho bà xã Dự án xây đập thủy lợi triển khai chưa đáp ứng đươc vấn đề nước tưới bà (Nguồn: Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRONG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở THÔN 4 VÀ THÔN 5, XÃ QUỐC OAI, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG , TÌM HIỂU SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRONG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở THÔN 4 VÀ THÔN 5, XÃ QUỐC OAI, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay