NGHIÊN CỨU SỰ KẾT NHÓM GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

253 27 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP ********** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ KẾT NHÓM GIỮA CÁC LỒI CÂY RỪNG CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: TRỊNH VĂN QUỐC Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 06/2011 NGHIÊN CỨU SỰ KẾT NHĨM GIỮA CÁC LỒI CÂY RỪNG CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI ********** Tác giả TRỊNH VĂN QUỐC Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN VĂN DONG Tháng 06 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: ™ Cơng ơn sinh thành bố mẹ, quan tâm lo lắng động viên thành viên gia đình giúp tơi có thành tựu ngày hơm ™ Ban giám hiệu trường Đại học nông Lâm TP Hồ Chí Minh ™ Q thầy trường Đại học nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, khoa Lâm Nghiệp tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường ™ Thầy, Thạc sĩ Nguyễn Văn Dong tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp ™ Ban giám đốc cán Ban QuảnRừng Phòng Hộ Tân Phú tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực công tác ngoại nghiệp khóa luận ™ Cảm ơn anh Phan Văn Trọng tận tình giúp đỡ đóng góp ý kiến lời khuyên quý báu suốt thời gian tơi thực khóa luận ™ Cuối xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Trịnh Văn Quốc ii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu kết nhóm lồi rừng kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới phân trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai” Địa điểm thực khóa luận: Được tiến hành Phân trường III, rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực khóa luận từ 02/2011 đến 06/2011 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Dong Phương pháp nghiên cứu tiến hành khóa luận điều tra thu thập số liệu trường Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2003 để xử lý số liệu thực tất nội dung nghiên cứu khóa luận Kết nghiên cứu thu gồm nội dung sau đây: - Mât độ rừng: 632 cây/ha (có đường kính D1,3 ≥ cm) - Cấu trúc tổ thành loài: Từ kết nghiên cứu tổ thành loài phân trường III, thuộc Ban Quản Lý RPH Tân Phú cho thấy khu vực có 63 lồi thực vật thuộc 28 họ lồi chưa định danh (kí hiệu Sp) Trong đó, có lồi có số lượng chiếm tỉ lệ cao phân bố lâm phần như: Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre), Trâm trắng (Syzygium cinereum Wall ex Merr), Chiết tam lang (Barringtonia macrostachya), Kơ nia (Ivingia malayana), Thị rừng (Diospyros apiculata), Săng ớt (Xanthophyllum exceleum) Đặc biệt thành phần thực vật tham gia vào tổ thành lồi có lồi có giá trị kinh tế cao chiếm số lượng lớn như: Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre), Sao đen (Hopea odorata Roxb) loài chiếm số lượng nhỏ như: Vên vên (Anisoptera costata Karth), Gõ mật (Sindora siamensis var siamensis) Thông qua số quan trọng Iv xác định khu vực có lồi thực vật có số lượng có ý nghĩa mặt lâm học là: Kơ nia (Ivingia malayana), Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre), Bằng lăng ổi (Lagerstrenia calyculata Kurz), Trâm iii trắng (Syzygium cinereum Wall ex Merr) Trong lồi Kơ nia lồi có số Iv cao (Iv = 15,43%) - Sự kết nhóm: Mức độ kết nhóm loài gỗ lâm phần chưa cao Trong loài cây: Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre), Trâm trắng (Syzygium cinereum Wall ex Merr), Chiết tam lang (Barringtonia macrostachya), Kơ nia (Ivingia malayana), Thị rừng (Diospyros apiculata), có tần số xuất nhiều 200 điều tra (200m2) có cặp xảy kết nhóm (Dầu song nàng - Trâm trắng, Trâm trắng - Chiết tam lang, Chiết tam lang - Kơ nia, Chiết tam lang - Thị rừng) mức ý nghĩa α = 0,05 Do rừng giai đoạn phục hồi sau khai thác nên cấu trúc rừng chưa hoàn chỉnh, dẫn đến mối quan hệ loài chưa rõ ràng Để cho loài rừng phát triển tốt cần tạo điều kiện thuận lợi có biện pháp bảo vệ hợp lý iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .v Danh sách chữ viết tắt……………………………………………………… vii Danh sách bảng……………………………………………………………… viii Danh sách hình x Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm kết nhóm .4 2.2 Tình hình nghiên cứu kết nhóm rừng giới .5 2.3 Tình hình nghiên cứu kết nhóm rừng nước .6 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.4.1Cơ sở thành lập Ban Quản Lý RPH Tân Phú tỉnh Đồng Nai 2.4.2 Đặc điểm tự nhiên 2.4.2.1 Vị trí địa lý – phạm vi ranh giới hành .7 2.4.2.2 Địa hình – địa .8 2.4.2.3 Địa chất – thổ nhưỡng 2.4.2.4 Khí hậu – thủy văn 2.4.2.5 Tổng quát tài nguyên rừng phòng hộ Tân Phú 2.4.2.5.1 Tình hình phân bố .9 2.4.2.5.2 Những nét hệ thực vật 11 2.4.2.5.3 Những nét hệ động vật 11 2.4.3 Tình hình dân sinh, kinh tế xã hội 12 2.4.3.1 Dân tộc, dân số lao động 12 v 2.4.3.2 Tình hình kinh tế xã hội 13 Chương 3: NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung 15 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 15 3.1.2 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Công tác ngoại nghiệp 15 3.2.2 Công tác nội nghiệp 16 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Tổ thành loài 20 4.1.1 Thành phần thực vật khu vực nghiên cứu 20 4.1.2 Nhóm lồi ưu 24 4.2 Sự kết nhóm lồi rừng 26 Chương 5: KẾT LUẬN - TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Tồn kiến nghị 41 5.2.1 Tồn 41 5.2.2 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT C1,3 Chu vi thân tầm cao 1,3 m D1,3 Đường kính thân tầm cao 1,3 m DĐT Đường kính tán theo hướng Đơng - Tây DNB Đường kính tán theo hướng Nam – Bắc G1,3 Tiết diện ngang thân vị trí 1,3 m Hdc Chiều cao cành Hvn Chiều cao vút Iv Chỉ số quan trọng S Diện tích lâm học f0 Tần số quan sát fe Tần số lý thuyết N Mật độ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng phân loại đất khu vực nghiên cứu Bảng 2.2: Tình hình lao động khu vực 13 Bảng 4.1: Danh mục thực vật tiểu khu 86 21 Bảng 4.2: Phân bố nhóm lồi theo số Iv% 24 Bảng 4.3 Tần số loài thực vật xuất 200 ô điều tra……………… 26 Bảng 4.4: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Dầu song nàng - Trâm trắng 29 Bảng 4.5: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Dầu song nàng - Trâm trắng 29 Bảng 4.6: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.4 30 Bảng 4.7: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Dầu song nàng - Chiết tam lang 30 Bảng 4.8: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Dầu song nàng - Chiết tam lang 30 Bảng 4.9: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.7 31 Bảng 4.10: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Dầu song nàng - Kơ nia 31 Bảng 4.11: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Dầu song nàng - Kơ nia 31 Bảng 4.12: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.10 32 Bảng 4.13: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Dầu song nàng - Thị rừng 32 Bảng 4.14: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Dầu song nàng - Thị rừng 32 Bảng 4.15: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.13 33 Bảng 4.16: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Trâm trắng - Chiết tam lang 33 Bảng 4.17: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Trâm trắng - Chiết tam lang 33 Bảng 4.18: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.16 34 Bảng 4.19: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Trâm trắng - Kơ nia 34 Bảng 4.20: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Trâm trắng - Kơ nia 34 Bảng 4.21: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.19 35 Bảng 4.22: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Trâm trắng - Thị rừng 35 Bảng 4.23: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Trâm trắng - Thị rừng 35 viii Bảng 4.24: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.22 36 Bảng 4.25: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Chiết tam lang - Kơ nia 36 Bảng 4.26: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Chiết tam lang - Kơ nia 36 Bảng 4.27: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.25 37 Bảng 4.28: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Chiết tam lang - Thị rừng 37 Bảng 4.29: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Chiết tam lang - Thị rừng 37 Bảng 4.30: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.28 38 Bảng 4.31: Tần số quan sát (f0) hai loài cây: Kơ nia - Thị rừng 38 Bảng 4.32: Tần số lý thuyết (fe) hai loài cây: Kơ nia - Thị rừng 38 Bảng 4.33: Cách tính giá trị χ2 theo số liệu quan sát từ bảng 4.31 39 ix ÔĐT186 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Chiết tam lang 35 3 11.15 B Vừng 29 11 3 9.24 C Cuống vàng 30 13 9.55 B Vên vên 98 20 16 31.21 A Trâm trắng 38 12 12.10 A Mận rừng 29 9.24 A Bằng lăng ổi 40 15 10 12.74 B Bằng lăng ổi 28 3 8.92 B Dầu song nàng 29 18 16 9.24 A 10 Dầu song nàng 85 23 19 4 27.07 A 11 Bình linh 152 23 10 48.41 B 12 Trường nhỏ 31 9.87 B 13 Thị rừng 45 11 2.5 14.33 A 14 Kơ nia 120 21 13 38.22 A ÔĐT187 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Bời lời nhớt 50 12 15.92 A Săng đen 46 14 14.65 A Nhọc lớn 35 4 11.15 B Dành dành 49 17 13 15.61 B Dầu song nàng 52 13 16.56 A Xoài rừng 36 13 11.46 A Trường nhỏ 82 15 26.11 B Săng ớt 84 18 13 26.75 A Xương cá 45 11 14.33 B ÔĐT188 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m (m) (m) (m) (cm) CHẤT Thị rừng 31 2.5 9.87 A Săng mã nguyên 32 10.19 B Máu chó nhỏ 65 13 20.70 A Mận rừng 37 10 11.78 A Dầu song nàng 147 22 15 46.82 A Chiêu liêu nghệ 49 13 15.61 B Dầu song nàng 92 21 17 29.30 A Kơ nia 186 16 11 59.24 A Vàng nhựa 26 8.28 B 10 Làu táu 47 12 14.97 A 11 Bằng lăng ổi 73 14 10 23.25 B 12 Trâm trắng 34 10.83 B ÔĐT189 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Trâm trắng 90 15 11 28.66 B Dầu rái 48 14 10 15.29 A Lành nghạnh 30 12 9.55 A Chiết tam lang 34 3 10.83 B Vàng nhựa 36 11.46 B Mận rừng 27 3 8.60 A Chiêu liêu nghệ 120 17 12 38.22 B Trường nhỏ 36 11 11.46 B Dầu rái 32 12 10.19 A 10 Sến 41 13 10 13.06 A 11 Trâm vỏ đỏ 32 11 10.19 B 12 Bứa 33 10 10.51 A ÔĐT190 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Trường nhỏ 59 14 10 18.79 B Dầu song nàng 125 24 16 4 39.81 A Kơ nia 308 22 10 98.09 A Xoài rừng 43 13 13.69 A Bằng lăng ổi 36 15 11 11.46 B Vàng nhựa 29 12 9.24 A Dầu song nàng 102 22 18 32.48 A Vên vên 130 22 17 41.40 A Cò ke 32 11 10.19 B 10 Chiết tam lang 26 8.28 B 11 Bứa 44 15 11 14.01 B ÔĐT191 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT (cm) (m) (m) (m) DNB D1.3 PHẨM (m) (cm) CHẤT Dành dành 49 12 15.61 B Dền đỏ 44 11 14.01 B Dầu song nàng 91 16 28.98 A Bình linh 46 13 14.65 B Sao đen 54 12 17.20 B Thị rừng 42 12 13.38 A Sao đen 62 15 19.75 A Bằng lăng ổi 117 17 37.26 B Sao đen 52 16 16.56 A 10 Xương cá 47 12 14.97 B 11 Dền đỏ 37 11 11.78 B 12 Dành dành 47 17 13 14.97 B 13 Bằng lăng ổi 133 19 14 42.36 B ÔĐT192 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Trâm trắng 32 10.19 A Trường nhỏ 66 11 21.02 B Trường nhỏ 31 9.87 B Dầu song nàng 35 12 11.15 A Dành dành 29 9.24 B Bời lời vàng 47 13 14.97 B Dầu song nàng 49 12 10 15.61 A Săng ớt 83 19 14 26.43 A Trường 72 14 4 22.93 B 10 Xoài rừng 28 13 8.92 B 11 Kơ nia 121 20 13 38.54 A 12 Sao đen 85 17 11 27.07 B 13 Dầu song nàng 82 17 14 26.11 A 14 Dền trắng 42 14 13.38 B 15 Nhọc nhỏ 35 11.15 B ÔĐT193 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Bình linh 120 17 11 38.22 B Bình linh 34 12 3 10.83 B Huỳnh nương 37 14 4 11.78 A Máu chó nhỏ 32 13 10.19 A Máu chó nhỏ 27 11 8.60 A Săng ớt 33 13 2 10.51 B Săng đen 39 12.42 B Săng ớt 38 11 12.10 A Dầu song nàng 100 22 17 31.85 A 10 Săng ớt 51 15 11 16.24 B 11 Bình linh 40 14 12.74 B 12 Côm Đồng Nai 60 11 6 19.11 B 13 Huỳnh nương 45 14 14.33 A 14 Săng ớt 34 5 10.83 B 15 Bằng lăng ổi 86 15 27.39 B 16 Kơ nia 88 17 13 28.03 A ÔĐT194 STT TÊN CÂY Huỳnh nương Trường nhỏ Xồi rừng Cơm Đồng Nai C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT 28 8.92 A 101 18 10 32.17 B 28 10 8.92 A 101 20 16 32.17 A Bằng lăng ổi 81 18 15 25.80 A Xoài rừng 28 4 8.92 A Săng ớt 35 15 13 11.15 A Lòng máng nhỏ 47 16 14 14.97 A Côm Đồng Nai 69 17 13 21.97 B 10 Kơ nia 132 21 14 42.04 A 11 Nhọc nhỏ 28 14 12 8.92 B ÔĐT195 STT TÊN CÂY Trường nhỏ C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT 109 5 34.71 C Bứa 37 12 11.78 A Trâm trắng 58 15 12 18.47 A Dầu song nàng 243 24 18 77.39 A Trâm trắng 34 10.83 B Trâm trắng 44 10 14.01 B Bời lời vàng 33 12 10.51 B Côm Đồng Nai 43 13 10 13.69 A Trâm vỏ đỏ 161 23 10 51.27 B 10 Dền trắng 27 8.60 A 11 Trâm trắng 131 22 10 41.72 B 12 Kơ nia 102 19 15 32.48 A ÔĐT196 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Bứa 36 12 11.46 A Nhọc lớn 35 12 11.15 A Sao đen 63 14 20.06 A Sao đen 42 14 11 13.38 A Trâm trắng 31 3 9.87 A Vên vên 119 13 37.90 A Trâm trắng 27 2 8.60 B Mận rừng 32 10 10.19 B Bằng lăng ổi 40 10 12.74 B 10 Bằng lăng ổi 45 11 14.33 B 11 Mận rừng 28 8.92 A 12 Trâm vỏ đỏ 65 14 4 20.70 B 13 Thị rừng 31.5 2.5 10.03 B 14 Kơ nia 83 18 12 26.43 A ÔĐT197 STT TÊN CÂY Dầu song nàng C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT 122 22 19 3 38.85 A Làu táu 32 10.19 B Bình linh 94 12 4 29.94 A Làu táu 26 2 8.28 A Dền đỏ 27 10 3 8.60 B Cuống vàng 45 10 14.33 A Mít nài 34 17 14 10.83 A Nhọc nhỏ 75 16 13 3 23.89 B Sp1 172 19 16 54.78 A 10 Săng đen 32 2 10.19 A 11 Thị rừng 33 12 10.51 B 12 Sao đen 39 15 11 12.42 A 13 Cuống vàng 83 13 5 26.43 A 14 Sến 87 10 4 27.71 B 15 Kơ nia 57 15 18.15 A 16 Sp2 49 16 12 3 15.61 A ÔĐT198 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Bứa 35 12 11.15 A Bình linh 79 19 11 25.16 A Xoài rừng 98 20 12 31.21 B Bình linh 67 16 13 3 21.34 C Cuống vàng 118 22 17 37.58 A Sao đen 108 23 19 34.39 A Mận rừng 26 8.28 A Chiết tam lang 26 5 8.28 B Săng đen 27 13 2 8.60 A 10 Bứa 29 11 9.24 A 11 Chiêu liêu nghệ 124 19 15 39.49 B 12 Máu chó nhỏ 36 12 11.46 A 13 Bời lời vàng 31 12 9.87 A 14 Bời lời vàng 105 17 14 33.44 B 15 Bời lời vàng 34 13 10 10.83 A 16 Bình linh 66 15 21.02 A 17 Trâm trắng 109 18 14 4 34.71 A 18 Thị rừng 28 8.92 B ÔĐT199 STT TÊN CÂY C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT Kơ nia 114 16 36.31 A Trâm trắng 120 15 38.22 C Thẩu tấu 38 13 12.10 A Bứa 40 12 11 12.74 A Thẩu tấu 31 10 9.87 C Sao đen 37 11.78 B Sao đen 42 12 10 13.38 B Dền đỏ 27 11 8.60 B Dành dành 80 15 11 25.48 A 10 Nhọc lớn 108 15 12 34.39 A 11 Săng mã nguyên 66 17 12 21.02 A 12 Bằng lăng ổi 34 10.83 C 13 Dầu song nàng 92 22 19 29.30 A 14 Nhọc lớn 41 14 12 13.06 B 15 Dầu song nàng 75 19 11 23.89 A 16 Chiết tam lang 29 3 9.24 B ÔĐT200 STT TÊN CÂY Sao đen C1.3 HVN HDC DĐT DNB D1.3 PHẨM (cm) (m) (m) (m) (m) (cm) CHẤT 58 15 11 4 18.47 A Dầu song nàng 216 25 20 68.79 A Trường nhỏ 98 18 10 5 31.21 B Bằng lăng ổi 27 12 8.60 A Dầu song nàng 185 25 18 58.92 A Nhọc lớn 52 16 12 16.56 A Bời lời vàng 26 3 8.28 A Trâm trắng 32 10 10.19 A ... Dipterocabaceae gồm chi 15 loài - Họ Đậu: Fabaceae gồm họ phụ: + Họ phụ Vang: Caesalpioideae có chi lồi + Họ phụ Đậu: Faboideae có1 chi lồi + Họ phụ Trinh nữ: Mimosoideae có chi loài - Họ Thầu dầu: Euphobiaceae
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ KẾT NHÓM GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU SỰ KẾT NHÓM GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI PHÂN TRƯỜNG III RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay