THUYET TRINH CO HOC DAT BAI 2

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:26

BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN DẺO VÀ GIỚI HẠN CHẢY CỦA ĐẤT TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH NỘI DUNG I NỘI DUNG IV MỤC ĐÍCH THÍ TÍNH TỐN KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NGHIỆM NỘI DUNG V NỘI DUNG II DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NỘI DUNG III PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM -Xác định giới hạn Atterberg xác định giới hạn dẻo giới hạn nhão -Tức xác định giá trị độ ẩm giới hạn dẻo nhão, từ xác định trạng thái tên đất dính II DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM -Dụng cụ Casagrande -Dao trộn, kính trộn -Dao cắt rãnh -Lon đựng mẫu đất -Tơ giả đất, bình nước -Cân (Độ xác 0,1g) Rây N40 (d=0.42mm) III.PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 1.THÍ NGHIỆM GIỚI HẠN NHÃO -Dùng khoảng 100g đất lọt qua rây N40, trộn với nước vừa đủ nhão -Lấy đất vừa trộn trét vào khoảng 2/3 chỏm cầu ( tránh bọt khí ) -Dùng dao cắt rãnh, chia đất chỏm cầu thành phần ( khoảng cách khe hở 2mm, dày 8mm) Cho chỏm cầu nâng lên rơi xuống hr=1cm, vận tốc v=2 lần/s, đếm số lần rơi N đất phần chỏm cầu khép lại -Lấy đất khép lại chỏm cầu bỏ vào lon, đem cân, đem sấy khơ 24h sau cân lại xác định độ ẩm -Lấy đất chỏm cầu ra, trộn cho bốc bớt nước, làm lại thí nghệm -Làm thí nghiệm tương tự khoảng 3-4 lần, xác định số lần rơi N i-1
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET TRINH CO HOC DAT BAI 2, THUYET TRINH CO HOC DAT BAI 2, II. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, THÍ NGHIỆM GIỚI HẠN DẺO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay