NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ VÁN DĂM XI MĂNG TỪ PHẾ LIỆU NÔNG LÂM NGHIỆP

87 29 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN HỮU TÍN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ VÁN DĂM XI MĂNG TỪ PHẾ LIỆU NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN HỮU TÍN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ VÁN DĂM XI MĂNG TỪ PHẾ LIỆU NÔNG LÂM NGHIỆP Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i LỜI CẢM TẠ Trước hết, xin chân thành cảm ơn cha mẹ, người có cơng sinh thành nuôi dưỡng đến ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu toàn thể quý thầy cô trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh dạy cho tơi suốt năm học trường Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy khoa Lâm nghiệp truyền đạt kiến thức cho năm qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy TS Phạm Ngọc Nam, giáo viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn có ý kiến đóng góp q báu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô KS Nguyễn Thị Tường Vy – nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn KS Đặng Minh Hải giáo viên khoa Lâm nghiệp tận tình giúp đỡ tơi tìm kiếm tài liệu q trình thực đề tài Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến anh chị gia đình, tập thể lớp Chế biến lâm sản K33 bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập làm luận văn Chân thành cám ơn ! Thủ Đức, ngày 21 tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Hữu Tín ii TĨM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất thử ván dăm xi măng từ phế liệu nông lâm nghiệp” Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/2/2011 đến ngày 21/6/2011 Địa điểm thực hiện: Phòng thí nghiệm Bộ mơn Chế biến lâm sản khoa Lâm Nghiệp trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, xử lý số liệu phần mềm Statgraphic 7.0 phần mềm Excel Kết nghiên cứu: tìm cơng nghệ sản xuất thích hợp, tận dụng nguồn phế liệu nông lâm nghiệp để sản xuất ván dăm xi măng đáp ứng nhu cầu làm nhà vùng sâu, vùng xa vật liệu cách âm cách nhiệt Bên cạnh đa dạng hóa nguồn nguyên liệu để sản xuất ván dăm Chúng xác định tính chất lý ván dăm nghiên cứu để tìm thơng số tối ưu sản xuất Xác định thông số nhằm sản xuất ván dăm xi măng đạt chất lượng tốt Trong q trình sản xuất, chúng tơi tìm thơng số tối ưu q trình sản xuất ván dăm xi măng từ phế liệu nông lâm nghiệp: – Đối với ván dăm xi măng từ dăm gỗ cao su – Tỷ lệ xi măng/dăm 2,30 – Hàm lượng thuỷ tinh nước 10,30 % – Ứng suất uốn tĩnh 4,503 Mpa – Độ giãn nở dày 0,491 % – Đối với ván dăm xi măng từ xơ dừa dăm gỗ cao su – Tỷ lệ xi măng/dăm 2,31 – Hàm lượng thuỷ tinh nước 10,28 % – Ứng suất uốn tĩnh 5,219 Mpa – Độ giãn nở dày 0,317 % iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Danh sách phụ lục xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tìm hiểu ngành gỗ Việt Nam 2.1.1 Năng lực sản xuất quy mô ngành gỗ Việt Nam 2.1.2 Thị trường đồ gỗ Việt Nam 2.1.3 Các sản phẩm gỗ xuất Việt Nam 2.2 Công nghệ sản xuất ván dăm 2.3 Xu hướng sản xuất sử dụng ván nhân tạo 2.3.1 Nhu cầu sản xuất tiêu thụ ván dăm Thế giới 2.3.2 Hiện trạng sản xuất tiêu thụ ván dăm nước 2.4 Một số kết nghiên cứu ván dăm nước 2.5 Một số kết nghiên cứu ván dăm nước 10 2.6 Sơ lược nguồn nguyên liệu 11 iv 2.6.1 Cây dừa 11 2.6.1.1 Cây dừa 11 2.6.1.2 Chỉ xơ dừa 12 2.6.2 Cây cao su 13 2.6.2.1 Cây cao su Việt Nam 13 2.6.2.2 Dăm gỗ cao su 14 2.7 Chất kết dính 14 2.7.1 Thành phần xi măng phản ứng xảy trình tạo ván 14 2.7.1.1 Thành phần xi măng 14 2.7.1.2 Các phản ứng xảy trình tạo ván dăm 15 2.7.2 Tính chất xi măng 16 2.7.3 Q trình đóng rắn xi măng 17 2.7.4 Các tiêu kĩ thuật xi măng PCB40 18 2.8 Các chất phụ gia 18 2.8.1 Thuỷ tinh nước (Silicat) 18 2.8.2 Canxi clorua (CaCl2) 18 2.8.3 Nhôm clorua (AlCl3) 19 2.8.4 Bột Silic (SiO2) 19 2.8.5 Nước (H2O) 19 2.9 Các yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng ván 19 2.9.1 Nguyên liệu 19 2.9.2 Khối lượng riêng ván 19 2.9.3 Hình dạng kích thước dăm 20 2.9.4 Hàm lượng nước 20 2.9.5 Công thức pha trộn 21 2.9.6 Các chất phụ gia 21 2.9.7 Ảnh hưởng chế độ ép 21 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Nội dung nghiên cứu 22 v 3.2 Giới hạn thơng số thí nghiệm 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp xác định tính chất lý ván 25 3.4.1 Phương pháp xác định khối lượng thể tích 25 3.4.2 Phương pháp xác định độ ẩm 26 3.4.3 Phương pháp xác định độ trương nở chiều dày hút nước 26 3.4.4 Phương pháp xác định độ bền uốn tĩnh 27 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Quá trình tiến hành nghiên cứu 29 4.2 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất ván dăm xi măng 29 4.3 Thuyết minh quy trình 30 4.3.1 Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu 30 4.3.2 Trộn phụ gia xi măng 32 4.3.3 Trải thảm ép sơ 33 4.3.4 Ép ván 33 4.3.5 Khâu xử lý ván 34 4.4 Thiết lập cơng thức sản xuất ván dăm thí nghiệm 34 4.4.1 Tính tốn ngun liệu dăm, xi măng phụ gia 35 4.4.2 Tính tốn lực ép thí nghiệm 39 4.5 Xây dựng phương trình tương quan 40 4.5.1 Ván dăm xi măng từ dăm gỗ cao su 40 4.5.1.1 Phương trình tương quan 40 4.5.1.2 Kiểm tra hệ số hồi quy tương thích phương trình 41 4.5.1.3 Xác định thông số tối ưu 42 4.5.2 Ván dăm xi măng từ xơ dừa dăm gỗ cao su 44 4.5.2.1 Kiểm tra hệ số hồi quy tương thích phương trình 45 4.5.2.2 Xác định thông số tối ưu 46 4.5.3 So sánh ván dăm xi măng nghiên cứu với số ván dăm xi măng 48 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 49 vi 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT Công thức QHTN Quy hoạch thực nghiệm XM Xi măng VDXM Ván dăm xi măng WWCB Wood Wool Cement Board TT nước Thuỷ tinh nước KLTT Khối lượng thể tích USUT Ứng suất uốn tĩnh PTPS Phân tích phương sai T Thời gian ép P Áp suất ép  max Khối lượng thể tích lớn  Khối lượng thể tích nhỏ  tb Khối lượng thể tích trung bình W Độ ẩm ván W Độ trương nở ván  Độ bền uốn tĩnh ván Wd Độ ẩm dăm Pk Áp lực đồng hồ Sp Diện tích pittơng Sv Diện tích ván UF Ureformaldehyd PF Phenolformaldehyd N/c Nghiên cứu viii DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1: Sơ đồ ép ván dăm Hình 2.2: Cây dừa 12 Hình 2.3: Cây cao su 13 Hình 3.1: Vị trí kiểm tra chiều dày mẫu thử 25 Hình 3.2: Sơ đồ thiết bị kiểm tra độ bền uốn tĩnh 28 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất VDXM dăm gỗ cao su 29 Hình 4.2: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất VDXM xơ dừa dăm gỗ cao su 30 Hình 4.3: Mơ tả trình nghiên cứu VDXM 34 ix 10 11 12 13 14 15 II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II 10,04 10,05 10,02 10,04 10,03 10,02 10,03 10,04 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,04 10,03 10,04 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,04 10,02 10,05 10,04 10,04 10,05 10,02 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,02 10 10,03 10,01 10,02 10,02 10,02 10,02 10,01 10,02 10,02 10,02 10,01 10,02 10,03 10,01 10,02 10,05 10,04 10,05 10,02 10,05 10,04 10,04 10,05 10,02 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,04 10,03 10,02 10,03 10,08 10,06 2,03 2,04 2,03 2,06 2,04 2,05 2,03 2,04 2,04 2,05 2,03 2,03 2,06 2,04 2,05 2,03 2,03 2,02 2,04 2,05 2,04 2,05 2,03 2,03 2,02 2,04 2,04 2,05 2,03 2,03 2,06 2,04 2,03 2,02 2,04 2,04 2,05 204,22 205,02 204,02 207,03 205,02 205,82 204,02 205,23 204,82 206,23 204,02 203,81 206,82 205,23 206,23 204,02 204,02 203,82 205,43 206,44 205,02 206,85 204,22 204,83 203,82 205,23 205,64 206,23 204,22 204,22 207,24 205,23 204,22 203,21 205,23 206,04 206,85 61 200,51 200,47 207,35 206,18 206,77 229,71 224,53 227,12 227,63 232,15 229,89 239,66 241,76 240,71 232,72 235,34 234,03 229,97 228,63 227,74 230,76 224,28 227,52 239,61 238,98 236,14 214,89 211,35 213,12 221,01 220,23 220,62 201,52 204,67 203,1 208,12 204,05 0,9818 0,9778 1,0163 0,9959 1,0085 1,1161 1,1005 1,1067 1,1114 1,1257 1,1268 1,1759 1,1689 1,1729 1,1284 1,1535 1,1471 1,1283 1,1129 1,1032 1,1255 1,0843 1,1141 1,1698 1,1725 1,1506 1,045 1,0248 1,0436 1,0822 1,0627 1,075 0,9868 1,0072 0,9896 1,0101 0,9865 1,0069 1,1078 1,1213 1,1726 1,143 1,1148 1,108 1,1643 1,0378 1,0733 0,9945 0,9989 III I II III I II III I II III I II III I II III 16 17 18 19 20 10,08 10,06 10,05 10,02 10,03 10,03 10,02 10,03 10,08 10,06 10,05 10,02 10,03 10,04 10,03 10,04 10,05 10,02 10,03 10,04 10,03 10,04 10,03 10,03 10,03 10,04 10,05 10,03 10,02 10,02 10,03 10,03 2,03 2,03 2,06 2,04 2,04 2,05 2,03 2,02 2,04 2,05 2,03 2,02 2,04 2,04 2,05 2,03 205,65 204,63 207,65 205,23 205,23 206,44 204,02 203,21 206,25 207,05 205,04 203,01 205,02 205,23 206,23 204,42 205,67 208,78 205,71 207,25 202,03 206,9 204,47 205,72 207,78 206,75 208,46 204,82 205,74 200,03 209,65 204,84 1,0001 1,0203 0,9907 1,0098 0,9844 1,0022 1,0022 1,0123 1,0074 0,9985 1,0167 1,0089 1,0035 0,9747 1,0166 1,002 1,0069 0,9963 1,0061 1,0097 0,9978 Phụ lục 7: Độ ẩm VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Ván Mẫu m1 m0 W(%) I II III I II III I II III I II III I II III I II 209,93 202,07 201,47 198,61 199,52 197,83 199,86 200,51 200,47 207,35 206,18 206,77 229,71 224,53 227,12 227,63 232,15 178,03 171,77 170,86 168,83 169,62 169,35 167,99 169,89 168,23 174,55 173,94 174,31 197,17 193,04 195,64 195,91 199,63 17,92 17,64 17,92 17,64 17,63 16,82 18,97 18,02 19,16 18,79 18,54 18,62 16,50 16,31 16,09 16,19 16,29 62 Wtb(%) 17,82 17,36 18,72 18,65 16,30 16,30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 229,89 239,66 241,76 240,71 232,72 235,34 234,03 229,97 228,63 227,74 230,76 224,28 227,52 239,61 238,98 236,14 214,89 211,35 213,12 221,01 220,23 220,62 201,52 204,67 203,1 208,12 204,05 205,67 208,78 205,71 207,25 202,03 206,9 204,47 205,72 207,78 206,75 197,48 213,53 215,78 214,05 204,58 207,49 206,17 202,81 201,15 200,43 196,19 191,24 194,31 211,16 210,08 208,53 189,65 185,72 187,51 196,12 195,46 195,72 175,19 178,54 177,48 183,72 180,79 181,93 183,56 180,57 182,82 177,34 181,78 180,59 181,58 183,19 182,37 63 16,41 12,24 12,04 12,46 13,76 13,42 13,51 13,39 13,66 13,63 17,62 17,28 17,09 13,47 13,76 13,24 13,31 13,80 13,66 12,69 12,67 12,72 15,03 14,64 14,43 13,28 12,87 13,05 13,74 13,92 13,36 13,92 13,82 13,22 13,29 13,42 13,37 12,24 13,56 13,56 17,33 13,49 13,59 12,70 14,70 13,07 13,67 13,65 13,36 I II III I II III 19 20 208,46 204,82 205,74 200,03 209,65 185,93 180,35 181,16 176,42 185,75 181,63 204,84 12,12 13,57 13,57 13,38 12,87 12,78 13,08 13,01 Phụ lục 8: Ứng suất uốn tĩnh VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Kích thước ván Ván Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II l (cm) b (cm) t (cm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5,01 5,02 5,02 5,05 5,07 5,05 5,03 5,02 5,03 5,02 5,01 5,02 5,02 5,04 5,04 5,03 5,01 5,04 5,02 5,03 5,03 5,01 5,02 5,01 5,05 5,04 2,02 2,03 2,04 2,01 2,01 2,02 2,05 2,04 2,06 2,03 2,05 2,04 2,04 2,03 2,04 2,02 2,03 2,02 2,04 2,05 2,03 2,03 2,05 2,04 2,06 2,07 64 P (kG) σ (kG/cm2) 17,87 19,28 18,65 19,24 18,15 18,11 18,96 18,58 18,89 19,57 20,13 20,39 26,75 26,08 26,64 27,04 26,73 26,51 25,56 26,02 25,37 24,79 25,15 24,81 25,79 26,21 26,22 27,96 26,78 28,29 26,58 26,37 26,91 26,68 26,55 28,38 28,68 29,28 38,41 37,67 38,10 39,52 38,84 38,67 36,70 36,93 36,72 36,02 35,76 35,70 36,10 36,41 σtb (kG/cm2) 26,99 27,08 26,71 28,78 38,06 39,01 36,78 35,83 36,52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5,04 5,02 5,01 5,02 5,01 5,03 5,02 5,06 5,08 5,08 5,07 5,05 5,05 5,04 5,06 5,05 5,04 5,04 5,02 5,08 5,07 5,08 5,04 5,02 5,02 5,06 5,03 5,03 5,05 5,04 5,05 5,03 5,05 5,04 2,06 2,02 2,01 2,03 2,05 2,03 2,04 2,02 2,05 2,03 2,08 2,05 2,07 2,04 2,06 2,04 2,03 2,03 2,02 2,04 2,05 2,03 2,04 2,02 2,01 2,01 2,03 2,04 2,05 2,03 2,02 2,01 2,02 65 26,41 19,14 19,54 19,51 34,25 33,51 33,84 22,46 22,25 22,96 18,27 17,95 18,06 17,49 17,29 17,42 34,37 34,21 35,16 35,47 35,89 35,81 35,48 35,32 36,11 34,58 34,49 33,99 34,59 35,12 35,06 35,41 34,93 35,58 37,04 28,03 28,96 28,29 48,80 48,50 48,59 32,63 31,27 32,90 24,99 25,37 25,04 25,02 24,16 24,87 49,65 50,91 50,99 51,34 51,03 50,32 51,25 50,72 52,89 50,75 50,92 49,19 49,38 49,74 50,54 51,76 51,36 51,90 28,43 48,63 32,27 25,13 24,68 50,51 50,90 51,62 50,29 49,89 51,67 Phụ lục 9: Độ trương nở VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Ván 10 11 12 Mẫu I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II t1 (mm) 20,47 20,41 20,36 20,68 20,61 20,73 20,43 20,54 20,49 20,32 20,41 20,42 20,27 20,31 20,36 20,71 20,73 20,68 20,52 20,48 20,57 20,32 20,38 20,37 20,54 20,62 20,58 20,27 20,31 20,3 20,3 20,25 20,26 20,57 20,48 t2 (mm) 21,19 21,11 21,09 21,29 21,24 21,36 21,07 21,12 21,09 20,89 21,02 20,98 20,57 20,61 20,59 20,92 20,92 20,89 20,88 20,79 20,9 20,78 20,87 20,88 20,81 20,89 20,85 20,74 20,82 20,76 20,43 20,38 20,41 20,92 20,87 66 ∆t (%) 3,52 3,43 3,59 2,95 3,06 3,04 3,13 2,82 2,93 2,81 2,99 2,74 1,48 1,48 1,13 1,01 0,92 1,02 1,75 1,51 1,60 2,26 2,40 2,50 1,31 1,31 1,31 2,32 2,51 2,27 0,64 0,64 0,74 1,70 1,90 ∆ttb (%) 3,51 3,02 2,96 2,85 1,36 0,98 1,62 2,39 1,31 2,37 0,67 1,87 13 14 15 16 17 18 19 20 III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 20,51 20,21 20,18 20,29 20,42 20,36 20,31 20,31 20,37 20,35 20,18 20,21 20,25 20,32 20,38 20,34 20,29 20,38 20,35 20,36 20,31 20,33 20,34 20,27 20,21 20,92 20,92 20,84 20,91 21,2 21,09 20,98 20,48 20,54 20,49 20,33 20,35 20,37 20,44 20,5 20,46 20,42 20,51 20,48 20,51 20,47 20,48 20,47 20,41 20,34 67 2,00 3,51 3,27 3,06 3,82 3,59 3,30 0,84 0,83 0,69 0,74 0,69 0,59 0,59 0,59 0,59 0,64 0,64 0,64 0,74 0,79 0,74 0,64 0,69 0,62 3,28 3,57 0,79 0,68 0,59 0,64 0,75 0,65 Phụ lục 10: Anova hàm ứng suất uốn tĩnh cho VDXM dăm gỗ cao su ANOVA for UT - VAN DAM XMCS Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value A:X1 293.4911 293.4911 133.64 0001 B:X2 90.2172 90.2172 41.08 0014 C:X3 147.5691 147.5691 67.19 0004 AB 6105 6105 28 6259 AC 3.6856 3.6856 1.68 2517 BC 9.3961 9.3961 4.28 0934 AA 651.8649 651.8649 296.82 0000 BB 1024.0572 1024.0572 466.29 0000 CC 1005.6717 1005.6717 457.92 0000 Lack-of-fit 50.5715 10.1143 4.61 0596 Pure error 10.9808 2.1962 Total (corr.) 2851.19086 R-squared = 0.978412 19 R-squared (adj for d.f.) = 0.958982 Phụ lục 11: Hệ số hồi quy hàm ứng suất uốn tĩnh cho VDXM dăm gỗ cao su Regression coeffs for Y1 - VAN DAM XMCS constant = 45.5644 A:X1 = 4.63578 B:X2 = -2.57022 C:X3 = 3.28717 AB = -0.27625 AC = 0.67875 BC = -1.08375 AA = -6.72556 BB = -8.42969 CC = -8.35368 - 68 Phụ lục 12: Anova hàm dãn nở cho VDXM dăm gỗ cao su ANOVA for DN - VAN DAM XMCS Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value A:X1 8.614138 8.614138 1191.44 0000 B:X2 1.157755 1.157755 160.13 0001 C:X3 218342 218342 30.20 0027 AB 063013 063013 8.72 0318 AC 030013 030013 4.15 0972 BC 214512 214512 29.67 0028 AA 4.593398 4.593398 635.32 0000 BB 10.091363 10.091363 1395.76 0000 CC 2.069522 2.069522 286.24 0000 Lack-of-fit 179039 035808 4.95 0519 Pure error 036150 007230 Total (corr.) 24.9130950 R-squared = 0.991362 19 R-squared (adj for d.f.) = 0.983589 Phụ lục 13: Hệ số hồi quy hàm dãn nở cho VDXM dăm gỗ cao su Regression coeffs for DN - VAN DAM XMCS constant = 0.813819 A:X1 = -0.794202 B:X2 = -0.291161 C:X3 = -0.126443 AB = -0.08875 AC = 0.06125 BC = 0.16375 AA = 0.564569 BB = 0.836806 CC = 0.378952 - 69 Phụ lục 14: Tối ưu hóa hàm mục tiêu ứng suất uốn tĩnh VDXM dăm gỗ cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [sl van lop.xls]TU UT Report Created: 6/26/2011 3:37:18 PM Target Cell (Max) Cell Name $D$4 Y1 Adjustable Cells Original Value 45.56 Final Value 46.87971196 Cell Name $A$4 X1 $B$4 X2 $C$4 X3 Constraints Original Value 0 Final Value 0.344725112 -0.152431791 0.197005988 Cell Value 0.344725112 -0.152431791 0.197005988 0.344725112 -0.152431791 0.197005988 Formula $A$4=-1.68179 Cell $A$4 $B$4 $C$4 $A$4 $B$4 $C$4 Name X1 X2 X3 X1 X2 X3 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1.337064888 1.834221791 1.484784012 2.026515112 1.529358209 1.878795988 Phụ lục 15: Tối ưu hóa hàm mục tiêu độ dãn nở dày VDXM dăm gỗ cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [sl van lop.xls]TUDN Report Created: 6/26/2011 5:48:36 PM Target Cell (Min) Original Cell Name Value Final Value $D$4 y2 0.81 0.487823551 Adjustable Cells Original Cell Name Value Final Value $A$4 x1 0.721345078 $B$4 x2 0.198960999 $C$4 x3 0.129166105 Constraints Cell Name Cell Value Formula $A$4 x1 0.721345078 $A$4=-1.68179 70 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 0.960444922 1.482829001 1.552623895 2.403135078 1.880750999 1.810956105 Phụ lục 16: Tối ưu hàm đa mục tiêu với trọng số α = 0,5 VDXM dăm gỗ cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [sl van lop.xls]Ychung Report Created: 6/26/2011 7:29:40 PM Target Cell (Min) Cell Name $D$17 ychung Adjustable Cells Original Value 80.625 Final Value 80.27820231 Cell Name $A$17 x1 $B$17 x2 $C$17 x3 Constraints Original Value 0 Final Value 0.752454958 0.137477446 0.152131506 Cell $A$17 $B$17 $C$17 $A$17 $B$17 $C$17 Name x1 x2 x3 x1 x2 x3 Cell Value 0.752454958 0.137477446 0.152131506 0.752454958 0.137477446 0.152131506 Formula $A$17=-168179 71 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 0.929335042 1.544312554 1.529658494 2.434244958 1.819267446 168179.1521 Phụ lục 17: Anova hàm ứng suất uốn tĩnh cho VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su ANOVA for Y1 - van dam XM lop Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value A:X1 473.31452 473.31452 907.12 0000 B:X2 9.56611 9.56611 18.33 0079 C:X3 6.34346 6.34346 12.16 0175 AB 1.15520 1.15520 2.21 1969 AC 58320 58320 1.12 3388 BC 00080 00080 00 9707 AA 334.16905 334.16905 640.44 0000 BB 994.40567 994.40567 1905.81 0000 CC 454.26915 454.26915 870.62 0000 Lack-of-fit 22.62422 4.52484 8.67 0166 Pure error 2.60888 52178 Total (corr.) 2030.26346 R-squared = 0.987572 19 R-squared (adj for d.f.) = 0.976386 Phụ lục 18: Hệ số hồi quy hàm ứng suất uốn tĩnh VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Regression coeffs for Y1 - van dam XM lop constant = 50.7826 A:X1 = 5.88708 B:X2 = 0.836937 C:X3 = 0.681535 AB = 0.38 AC = -0.27 BC = 0.01 AA = -4.8154 BB = -8.30676 CC = -5.61444 - 72 Phụ lục 19: Anova hàm dãn nở cho VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su ANOVA for Y2 - van dam XM lop Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value A:X1 8.6314724 8.6314724 1567.46 0000 B:X2 1.1196924 1.1196924 203.33 0000 C:X3 2760959 2760959 50.14 0009 AB 1152000 1152000 20.92 0060 AC 0060500 0060500 1.10 3426 BC 2964500 2964500 53.83 0007 AA 3.9247555 3.9247555 712.73 0000 BB 8.5692484 8.5692484 1556.16 0000 CC 1.6122666 1.6122666 292.78 0000 Lack-of-fit 1377903 0275581 5.00 0509 Pure error 0275333 0055067 Total (corr.) 22.7609750 R-squared = 0.992737 19 R-squared (adj for d.f.) = 0.986199 Phụ lục 20: Hệ số hồi quy hàm dãn nở cho VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Regression coeffs for Y2 - van dam XM lop constant = 0.681203 A:X1 = -0.795001 B:X2 = -0.286335 C:X3 = -0.142185 AB = -0.12 AC = 0.0275 BC = 0.1925 AA = 0.521862 BB = 0.771118 CC = 0.334478 - 73 Phụ lục 21: Tối ưu hóa mục tiêu hàm USUT VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [XU LY SL VAN LOP.xls]Sheet2 Report Created: 6/26/2011 9:13:09 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value Final Value $D$4 Y1 50,78 52,62121628 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $A$4 X1 0,610995843 $B$4 X2 0,050541516 $C$4 X3 0,060606061 Constraints Cell Name Cell Value Formula $A$4 X1 0,610995843 $A$4=-1.68179 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,070794157 1,631248484 1,621183939 2,292785843 1,732331516 1,742396061 Phụ lục 22:Tối ưu hóa hàm mục tiêu độ dãn nở VDXM xơ dừa, dăm gỗ cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [XU LY SL VAN LOP.xls]Sheet3 Report Created: 6/26/2011 9:17:14 PM Target Cell (Min) Cell Name Original Value Final Value $D$4 Y2 0,68 0,31771384 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $A$4 X1 0,796049139 $B$4 X2 0,232425882 $C$4 X3 0,145210731 Constraints Cell Name Cell Value Formula $A$4 X1 0,796049139 $A$4=-1.68179 74 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 0,885740861 1,449364118 1,536579269 2,477839139 1,914215882 1,827000731 Phụ lục 23: Tối ưu hàm đa mục tiêu trọng số α = 0,5 VDXM xơ dừa, dăm cao su Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [XU LY SL VAN LOP.xls]YCHUNG Report Created: 6/27/2011 1:54:30 PM Target Cell (Min) Cell Name Original Value Final Value $D$17 Y 0,5875 0,004374249 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $A$17 X1 0,784700068 $B$17 X2 0,220880517 $C$17 X3 0,140450895 Constraints Cell Name Cell Value Formula $A$17 X1 0,784700068 $A$17=-1.68179 75 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 0,897089932 1,460909483 1,541339105 2,466490068 1,902670517 1,822240895 ... với tạo thành thể ngưng keo Giai đoạn kết tinh: Nước thể ngưng keo tiếp tục đi, sản phẩm ngày nhiều Chúng kết tinh lại thành tinh thể chuyển sang thể liên tinh làm cho hệ thống hóa cứng cường độ... Các chất phụ gia 2.8.1 Thuỷ tinh nước (Silicat) Trong sản xuất ván dăm xi măng để tăng khả chống cháy chịu lửa người ta thường cho thêm thủy tinh nước, ngồi thủy tinh nước làm tăng khả kết dính... Natri Kali, n mô đun silicat Đối với thủy tinh nước Natri n = 2,5 ÷ 3; Kali n = ÷ Nhưng thực tế thủy tinh nước Natri sử dụng nhiều giá thành rẻ Thủy tinh nước có khối lượng riêng 1,3 ÷ 1,5 g/cm3,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ VÁN DĂM XI MĂNG TỪ PHẾ LIỆU NÔNG LÂM NGHIỆP , NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ VÁN DĂM XI MĂNG TỪ PHẾ LIỆU NÔNG LÂM NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay