ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG HÀ TĨNH

80 41 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ËËËËËËËËËËËËËËËË QUÁCH HỮU TRƯỜNG ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA QUANG TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng /2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ËËËËËËËËËËËËËËËË QUÁCH HỮU TRƯỜNG ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA QUANG TĨNH Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS Thị Nga Thành phố Hồ Chí Minh Tháng /2011 i LỜI CẢM TẠ Trước hết xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến gia đình đặc biệt bố mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho mặt vật chất tinh thần để hồn thành khóa học Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tồn thể thầy truyền đạt kiết thức cho em thời gian học trường Xin cảm ơn Ban Chủ Nhiệm Khoa Lâm Nghiệp toàn thể quý thầy cô dạy dỗ giúp đỡ để em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn Thị Nga tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban Quản lý Vườn Quốc gia Quang cô, chú, anh, chị gia đình anh Nguyễn Khắc Sơn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho trình thực tập Vườn Quốc gia Sau xin cảm ơn bạn bè khoa Lâm Nghiệp tập thể lớp DH07QR giúp đỡ q trình học trường ii TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu: Điều tra thành phần loài chim VQG Quang Tĩnh Đề tài tiến hành VQG Quang, huyện Quang, tỉnh Tĩnh Thời gian thực đề tài: từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vấn kiểm lâm người dân địa phương; phân tích mẩu vật; phương pháp quan sát, điều tra theo tuyến (tuyến chim rừng tuyến chim nước) Những kết đạt trình điều tra: Qua điều tra ghi nhận 88 loài chim với 36 họ 11 Trong vấn ghi nhận 77 lồi có lồi khơng có danh lục chim VQG Quang sáo mỏ vàng Qua phân tích mẩu vật kết ghi nhận họ 10 loài Qua điều tra tuyên chim rừng ghi nhận 37 lồi có lồi khơng có danh lục chim VQG Quang sáo mỏ vàng Qua điều tra tuyên chim nước ghi nhận 48 lồi, có lồi khơng có danh lục chim VQG Quang la cu ngói vạc Trong 11 sẻ có tỷ lệ cao với 48,86%, sả có 13,64%, hạc có 7,95%, cu cu có 6,82%, gà có 5,68%, cắt có 5,68%, cú có 3,41%, gõ kiến có 2,27%, bồ câu có 3,41% rẽ 1,14% sếu có 1,14% VQG Quang có lồi chim q là: cơng, gà lơi hơng tía, bói cá lớn, bồng chanh rừng, hồng hồng niệc nâu Số lượng phổ biến số loài Trên tuyến chim rừng gồm: chào mào 16 cá thể, hút mật đỏ cá thể Trên tuyến điều tra chim nước gồm: cò ruồi 21 cá thể, cò bợ cá thể Số lượng số loài chim quan sát phụ thuộc vào hoạt động di chuyển chúng Nhiều loài hoạt động di chuyển lớn nên đễ bắt gặp Hiện trạng bảo tồn chim VQG Quang vẩn chưa quan tâm nhiều Tình hình chặt phá rừng săn bắt lồi chim q vẩn xảy thường xuyên đặc biệt săn bắt loài chim lấy thịt chimgiá trị làm cảnh iii MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giới hạn đề tài .2 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Thành phần loài chim giới Việt Nam 2.1.1 Chim giới .3 2.1.2 Thành phần loài chim Việt Nam .4 2.2 Các mối đe dọa với chim VQG Quang .5 2.3 Đặc điểm chung sinh thái học loài chim 2.3.1 Đặc điểm chung loài chim 2.3.2 Sự thích nghi chim với môi trường sống 2.3.3 Chu kỳ hoạt động chim .7 2.3.4 Sinh sản chim 2.4 Đăc điểm điều kiện tự nhiên .8 2.4.1 Vị trí địa lý .8 2.4.2 Địa hình địa mạo 2.4.3 Khí hậu thủy văn .10 2.4.3.1 Khí hậu 10 2.4.3.2 Thủy văn 13 Chương 3: MỤC TIÊU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 iv 3.1 Mục tiêu đề tài .15 3.2 Nội dung nghiên cứu 15 3.3 Địa điểm thời gian nghiện cứu .15 3.4 Phương tiện phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phươmg tiên nghiên cứu 15 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.2.1 Phương pháp vấn kiểm lâm người dân địa phương 15 3.4.3.2 Phương pháp phân tích mẫu vật 16 3.4.3.3.Phương pháp quan sát 16 3.4.3.4 Phương pháp điều tra theo tuyến 16 Chương 4: KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Thành phần loài chim VQG Quang 20 4.2.Thành phần loài mức độ xuất loài chim qua vấn 21 4.3 Kết phân tích mẫu vật 25 4.4 Thành phần loài mức độ xuất loài chim qua tuyến điều tra chim rừng VQG Quang 27 4.5 Thành phần loài mức độ xuất loài chim qua tuyến điều tra chim nước VQG Quang 30 4.6 Đặc điểm sinh cảnh tập tính số lồi chim tuyến điều tra VQG Quang .34 4.6.1 Đặc điểm sinh cảnh tập tính số loài chim tuyến chim rừng 34 4.6.2 Số lượng số loài chim tuyến điều tra chim rừng 39 4.6.3.Đặc điểm sinh thái tập tính số lồi chim tuyến điều tra chim nước 40 4.6.4 Số lượng số loài chim tuyến điều tra chim nước .45 4.7 Danh sách loài chim quý VQG Quang 46 4.8 Biến động số lượng của số loài chim tuyến điều tra chim rừng tuyến điều tra chim nước 47 v 4.9 Hiện trạng bảo tồn chim đề xuất số giải pháp bảo tồn chim VQG Quang 49 4.9.1 Hiện trạng bảo vệ rừng 49 4.9.2 Đề xuất giải pháp bảo tồn chim VQG Quang 51 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC I vi DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT Stt: Số thứ tự VQG: Vườn Quốc gia IUCN: Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới SDVN: Sách đỏ Việt Nam EN: Nguy cấp NT: Gần bị đe dọa VU: Sẽ nguy cấp LC: Ít lo ngại ctv: cộng tác viên TSBG : Tần suất bắt gặp MĐXH : Mức độ xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Thành phần loài chim Việt Nam Bảng 4.1: Thành phần loài mức độ xuất loài chim qua vấn .21 Bảng 4.2: Thành phần lồi chim qua phân tích mẫu vật 26 Bảng 4.3:Thành phần loài mức độ xuất loài chim tuyến điều tra chim rừng 27 Bảng 4.4:Thành phần loài mức độ xuất loài tuyến chim nước 31 Bảng.4.5: Danh sách loài chim quý VQG Quang 46 DANH MỤC CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1: Bản đồ phân theo đơn vị hành VQG Quang Hình 2.2: Nhiệt độ độ ẩm VQG Quang 12 Hình 2.3: Lượng mưa lượng bốc VQG Quang 12 Hình 3.1: Một góc sinh cảnh tuyến chim rừng .17 Hình 3.2: Một góc sinh cảnh tuyến chim nước 18 Hình 3.3: Sinh cảnh VQG Quang 19 Hình 4.1: Tỷ lệ phần trăm lồi theo 20 Hình 4.2: Hút mật đỏ (con đực) .35 Hình 4.3: Chích chòe 35 Hình 4.4: Chào mào 36 Hình 4.5: Bắt trói cột 36 Hình 4.6: Chích bơng cánh vàng 37 Hình 4.7: Chích đớp ruồi mày đen 38 Hình 4.8: Cu gáy 38 Hình 4.9: Biểu đồ số lượng số lồi chim tun điêu tra chim rừng 40 Hình 4.10: Cò bợ 41 viii Hình 4.11: Vạc 41 Hinh 4.12: Cò trắng 42 Hình 4.13: Bồng chanh 42 Hình 4.14: Chiền chiện đầu nâu .43 Hình 4.15: Nhạn bụng trắng .43 Hình 4.16: Bách đầu đen 44 Hình 4.17: Chèo bẻo .44 Hình 4.18: Diều núi 45 Hình 4.19: Biểu đồ số lượng số loài chim tuyến điều tra chim nước 46 Hình 4.20: Biến đông số lượng hút mật đỏ chào mào tuyến điều tra chim rừng ( VQG Quang từ 1/3 đến 29/4 năm 2011) 48 Hình 4.21: Biến động số lượng cò ruồi cò bợ tuyến điều tra chim nước (tại VQG Quang từ 1/3 đến 29/4 năm 2011) .49 Hình 4.22: Đớp ruồi mày đen bị bắn 50 Hình 4.23: Quốc ngực trắng bị bắt để làm thịt 50 Hình 4.24: Sáo mỏ vàng ni nhà dân 51 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Cử, Lê Trọng Khải, Karen Phillipps, 2000 Chim Việt Nam Nhà xuất Lao động – xã hội Tilo Nadler, Nguyễn Xuân Đặng, 2005 Các loài động vật bảo vệ Việt Nam báo cáo trạng môi trường quốc gia 2005, tài nguyên môi trường Nguyễn Cử ctv, 2000 Danh lục chim Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Vườn Quốc gia Quang, 2000 Kết bước đầu sưu tầm quan sát chim vườn quốc gia Quang Phạm Nhật, Đỗ Quang Huy, 1998 Động Vật Rừng Nhà xuất đại học lâm nghiệp Phạm Nhật ctv,1992 Động Vật Rừng Trường Đại học Lâm Nghiệp Vu Van Dzung ctv, 2001 Quy hoạch không gian để bảo tồn thiên nhiên khu bảo tồn thiên nhiên Quang Vườn Quốc gia Quang, 2000 Chi tiết báo cáo chuyên đề dân sinh kinh tế xã hội Nguồn Dự án đầu tư xây dựng VQG tỉnh Tĩnh phân viện lập năm 2005 10 Viện Khoa học công nghệ, 2011 Sách đỏ Việt Nam Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ 11 Võ Quý, 1975 Chim Việt Nam Hình thái phân loại Nhà xuất khoa học – Kỷ thuật 56 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Đoàn Doanh Tuyên (kiểm lâm VQG Quang) Nguyễn Bá Hồng (kiểm lâm VQG Quang) Trần Ngọc Sơn (kiểm lâm VQG Quang) Hồ Vĩnh Ngọc (kiểm lâm VQG Quang) Phùng Tư (kiểm lâm VQG Quang) Mai Văn Trung (kiểm lâm VQG Quang) Phan Trọng Tuân (kiểm lâm VQG Quang) Nguyễn Chí Thanh (kiểm lâm VQG Quang) Phan Mạnh Dương (kiểm lâm VQG Quang) 10 Ngô Đức Ngọc (kiểm lâm VQG Quang) 11 Nguyễn Anh Sơn (kiểm lâm VQG Quang) 12 Nguyễn Ngọc Tâm (kiểm lâm VQG Quang) 13 Nguyễn Thị Thanh (xã Hương Đại huyện Quang) 14 Nguyễn Khắc Sơn (xã Hương Đại huyện Quang) 15 Nguyễn Khắc Cường (xã Hương Đại huyện Quang) 16 Lê Đình Bảo (xã Hương Đại huyện Quang) 17 Ngô Đức Dũng (xã Hương Quang huyện Quang) 18 Nguyễn Trọng Ngụ (xã Hương Quang huyện Quang) 19 Phan Đình Phong (xã Hương Quang huyện Quang) 20 Hồ Đình Hạnh (kiểm lâm VQG Quang) 21 Hồ Phúc Sơn (kiểm lâm VQG Quang) 22 Lê Văn Toản (kiểm lâm VQG Quang) 23 Lê Xuân Hợp (kiểm lâm VQG Quang) 24 Mai Đình Phong (kiểm lâm VQG Quang) I DANH LỤC CHIM VQG QUANG STT Tên khoa học Tên Việt Nam Ho/loài Phasianidae Họ trỉ Francolinus pintadeanus Đa đa Arborophila rufogularis Gà so họng nung Arborophila brunneopctus Gà so họng trắng Arborophila charltonii Gà so ngục gụ Arborophila sp Gà so sp Gallus gallus Gà rừng Lophura nycthemera Gà lôi trắng Lophura diardi Gà lơi hơng tía Polyplectron bicalcaratum Gà tiền mặt vàng 10 Pavo muticus công 11 Rheinardia ocellata Trỉ Picidae Họ gõ kiến 12 Picumnus innominatus Gõ kiến lùn đầu vàng 13 Sasia ochracea Gõ kiến lùn mày trắng 14 Dendrocopos canicapillus Gõ kiến nhỏ đầu xám 15 Celeus brachyurus Gõ kiến nâu 16 Picus chlorolophus Gõ kiến vàng 17 Picus flavinucha Gõ kiến gáy vàng 18 Picus rabieri Gõ kiến xanh cổ đỏ 19 Gecinulus grantia Gõ kiến nâu đỏ 20 Blythipicus pyrhotis Gõ kiến nâu cổ đỏ Megalaimidae Họ cu rốc 21 Megalaima lagrandieri Thầy chùa đít đỏ 22 Megalaima faiostrcta Thầy chùa đầu xám II 23 Megalaima franklinii Cu rốc đầu vàng Bucerotidae Họ hồng hoàng 24 Anthracoceros albirostris Cao cát 25 Anthracoceros malabaricus Cao cát bụng trắng 26 Buceros bicornis Hồng hoàng 27 Anorrhinus tickelli Niệc nâu 28 Aceros undulatus Niệc mỏ vằn Upupidae Họ đầu rìu 29 Upupa epops Đầu rìu Trogonidae Họ nuốc 30 Harpactes erthrocephalus Nuốc bụng đỏ Coraciidae Họ sả rừng 31 Coracias benghalensis Sả rừng 32 Eurystomus orientalis Yểng quạ Alcedinidae Họ bồng chanh 33 Alcedo hercules Bồng chanh rừng 34 Alcedo atthis Bồng chanh 35 Ceyx erithacus Bồng chanh đỏ 36 Halcyon coromanda Sả 37 Halcyon smyrnensis Sả Đàu nâu 38 Halcyon pileata Sả đầu đen Alcedinidae Họ bói cá 39 Magaceryle lugubris Bói cá lớn 40 Ceryle rudis Bói cá nhỏ 10 Meropidae Họ trảu 41 Merops viridis Trảu họng xanh 42 Merops leschenaulti Trảu họng vàng 11 Cuculidae Họ cu cu III 43 Cuculus micropterus Bắt trói cột 44 Cacomatis merulinus Tìm vịt 45 Chrysococcyx maculatus Tìm vịt xanh 46 Surniculus lugubris Cu cu đen 47 Eudynamys scolopacea Tu hú 48 Phaenicophaeus tristis Phớn nhỏ 49 Carpococcyx renauldi Phớn đất 12 Cintropodidae Họ bìm bịp 50 Centropus sinensis Bìm bịp lớn 51 Centropus bengalensis Bìm bịp nhỏ 52 Psittacula alexandri 53 Collocalia germani 13 Apodidae Họ yến 54 Collocalia brevirostris Yến núi 55 Hirundapus cochinchinensis Yến đuôi cứng bụng trắng 56 Cipsiurus balasiensis Yến cọ 57 Aerodramus fuciphalus Yến hông xám 58 Apus pacificus Yến hông trắng 14 Tytonidae Họ cú lợn 59 Phodilus badius Cú lợn rừng 15 Strigidae Họ cú mèo 60 Otus spiocephalus Cú mèo latusơ 61 Otus sunia Cú mèo nhỏ 62 Otus bakkamoena Cú mèo khoang cổ 63 Strix leptogrammica Hù 64 Glaucidium brodiei Cú vọ mặt trắng 65 Glaucidium cuculoides Cú vọ 16 Caprmulgidae Họ cú muỗi IV 66 Batrachostomus hodgsoni Cú muỗi mõ quặp 67 Capimulgus macrurus Cú muỗi đuối dài 68 Capimulgus indicus Cú muỗi Ấn Độ 17 Columbidae Họ bồ câu 69 Streptopelia chinensis Cu gáy 70 Macropygia unchall Gầm ghì vằn 71 Chalcophaps indica Cu luồng 72 Treron curvirostra Cu xanh mỏ quặp 73 Treron seimundi Cu xanh seimun 74 Ducula badia Gầm ghì lưng nâu 75 Ducula aenea Gầm ghì lưng xanh 18 Rallidae Họ gà rừng 76 Amaurornis phoenicurus Cuốc ngực trắng 19 Scolopacidae Họ rẽ 77 Scolopax rusticola Rẽ gà (nhát bà) 78 Tringa ochropus Choắt bụng trắng 79 Tringa glareola Choắt bụng trắng 80 Tringa nebularia Choắt lớn 81 Actitis hypileucos Choắt nhỏ 20 Charadridae Họ choi choi 82 Charadrius dubius Choi choi nhỏ 83 Vanellus cinereus Te vàng 84 Vanellus indicus Te vặt 85 Vanellus vanellus Te mào 21 Accipitridae họ ưng 86 Aviceda leuphotes Diều mào 87 Pernis ptilorhinchus Diều ăn ong 88 Ichthyophaga humilis Diều ăn cá V 89 Ichthyophaga ichthyaetus Diều đầu xám 90 Spilornis cheela Diều hoa Miến Điện 91 Accipter trivirgatu Ưng Ấn Độ 92 Accipter virgatus Ưng bụng 93 Accipter badius Ưng xám 94 Buteo buteo Diều Nhật Bản 95 Butastus indicus Diều Ấn Độ 96 Diều đầu nâu 97 Ictinaetus malayennis Đại bàng Mã Lai 98 Aquila sp? Đại bàng 99 Spizaetus niplensis Diều núi 22 Falconisae Họ cắt 100 Microhierax melanoleucos Cắt nhỏ bụng trắng 101 Falco tinnunculus Cắt lưng 102 Falco severus Cắt bụng 103 Falco peregrinus Cắt lớn 23 Ardeidae Họ diệc 104 Egretta garzetta Cò trắng 105 Ardea purpurea Diệc lửa 106 Casmerodius albus Cò ngàng lớn 107 Bubulcus ibis Cò ruồi 108 Ardeola bacchus Cò bợ 109 Butorides stritus Cò xanh 110 Ixobrychus cinnamomeus Cò lửa 111 Dupetor flavicolls Cò hương 112 Pelecanus philippensis 24 Pittidae Họ cun cút 113 Pitta soror Đuôi cụt đầu xám VI 114 Pitta oatesi Đuôi cụt đầu 115 Pitta elliotii Đuôi cụt bụng vằn 116 Pitta moluccensis Đuôi cụt cánh xanh 117 Mỏ rộng 118 Psarisomus dalhousiae Mỏ rộng xanh 25 Irenidae Họ chim lam 119 Irena puella Chim lam 120 Chloropsis cochinchinensis Chim lam nam 121 Chloropsis aurifrons Chim xanh trán vàng 122 Chloropsis hardwickii Chim xanh hông vàng 26 Laniidae Họ bách 123 Lanius cristatus Bách mày trắng 124 Lanius schach Bách đầu đen 27 Corvidae Họ quạ 125 Urocissa erythrorhyncha Giẻ cùi 126 Urocissa whiteheadi Giẻ cùi vàng 127 Cissa chiensis Giẻ cùi xanh 128 Cissa hypoleuca Giẻ cùi bụng vàng 129 Corvus macrorhynchos Quạ đen 130 Corvus torquatus Quạ khoang 131 Crysirina temia Chim khách 132 Temnurus temnurus Chim đuôi cờ 133 Artamus fuscus Nhạn rừng 28 Oriolidae Họ vàng anh 134 Oriolus chinensis Vàng anh Trung Quốc 135 Oriolus traillii Tử anh 29 Campephagidaee Họ phường chèo 136 Coracina macei Phường chèo xám lớn VII 137 Pericrocotus divaricatus Phường chèo trắng lớn 138 Pericrocotus solaris Phường chèo má xám 139 Pericrocotus ethologus Phường chèo đỏ đuôi dài 140 Pericrocotus flammeus Phường chèo đỏ lớn 141 Hemipus picatus Phường chèo đen 142 Terphrodornis gularis Phường chèo nâu 30 monarchidae Họ rẽ quạt 143 Hypothymis azurea Đớp ruồi xanh gáy đen 144 Rhipidura albicollis Rẽ quạt họng trắng 145 Terpsiphone paradisi Thiên đường đuôi phớn 31 Dicruridae Họ chèo bẻo 146 Dicrus macrocercus Chèo bẻo 147 Dicrus leucophaeus Chèo bẻo xám 148 Dicrus annectans Chèo bẻo mỏ quạ 149 Dicrus aeneus Chèo bẻo rừng 150 Dicrus remifer Chèo bẻo cờ đuôi 151 Dicrus hottentottus Chèo bẻo bờm 152 Dicrus paradiseus Chèo bẻo cờ đuôi chẻ 153 Aegithina lafresnayei Chim nghe lớn 154 Tephrodornis gularis 155 Monticola solitarrus Hoét đá 156 Myophonus caelulens Hoét xanh 157 Zoothera marginata Sáo đất nâu 158 Turdus merula Hoét đen 159 Braclypteryx leucophrys Hét đuôi cụt mày trắng 160 Lội suối 161 Cinclus pallasii Lội suối 32 muscicapidae Họ đớp ruồi VIII 162 Muscicapa sibirica Đớp ruồi siberi 163 Muscicapa daunica Đớp ruồi nâu 164 Ficedula zanthopigia Đớp ruồi vàng 165 Ficedula parra Đớp ruồi họng đỏ 166 Ficedula monilege Đớp ruồi họng trắng 167 Ficedula westermanni Đớp ruồi đen mày trắng 168 Niltava grandis Đớp ruồi lớn 169 Niltava maegrigoriae Đớp ruồi trán đen 170 Niltava davidi Đớp ruồi cằm đen 171 Cyornis concretus Đớp ruồi trắng 172 Cyornis hainanus Đớp ruồi Hải Nam 173 Culicicapa ceylonensis Đớp ruồi đầu xám 174 Cyanoptila cyanomelana Dớp ruồi Nhật Bản 33 Turdidae Họ chích chòe 175 Luscinia calliope Oanh cổ đỏ 176 Luscinia cuane Oanh lưng xanh 177 Luscunia sibilas Oanh cổ trắng 178 Copsychus sawlaris Chích chòe 179 Copsychus malabaricus Chích chòe lửa 180 Rhyacornis fuliginosus 181 Myiomela leucura Oanh cổ trắng 182 Enicurus schistaeus Chích chòe nước trán trắng 183 Enicurus leschenaulti Chích chòe nước đầu vàng 184 Cochoa viridis Cô cô xanh 185 Saxicola torquata Sẻ bụi đầu đen 186 Myiophoneus caeruleus Hoét xanh 187 Zoothera citrina Hoét vàng 188 Zoothera dauma Sáo đất IX 189 Hoét bụng trắng 34 Sturnidae Họ sáo 190 Sturnus sturninus Sáo đá lưng đen 191 Sturnus nigricollis Sáo sậu 192 Acridothenis tristis Sáo nâu 193 Acridothennis cristatelus Sáo đen (sáo mỏ gà) 194 Gracula religiosa Yểng (nhồng) 35 Paridae Họ bạc má 195 Parus major Bạc má 196 Parus spilonotus Bạc má mào 197 Menalachlora sultanea Chim mào vàng 198 Aegithalos concinnus Bạc má họng đen 36 Hirundinidae Họ nhạn 199 Hirundo rustica Nhạn bụng trắng 200 Hirundo daurica Nhạn bụng xám 37 Pycnonotidae Họ chào mào 201 Picnonotus stritus Chào mào vạch 202 Picnonotus melanicterrus Chào mào vạch mào đen 203 Picnonotus jocous Chào mào 204 Picnonotus sinensis Bông lau Trung Quốc 205 Picnonotus aurigaster Bông lau tai trắng 206 Picnonotus finlaysoni Bông lau họng vạch 207 Hycnonotus mcclelandij Cành cạch núi 208 Hypsipetes leucocephalus Cành cạch đen 209 Alophoixus pallidus Cành cạch lớn 210 Lole propinqua 38 Cisticolidae Họ chiền chiện 211 Cisticola juncidis Chiền chiện đồng X 212 Prinia rafescesis Chiền chiện đầu nâu 39 Zosteropidae Họ vành khuyên 213 Zosterops erythropleurus Vành khuyên sườn 214 Zosterops japonicus Vành khuyên Nhật Bản 40 Sylviidae Họ chim chích 215 Tesia ollvera Chích cụt 216 Tesia cyaniventer Chích cụt bụng xanh 217 Urosphena squamiceps Chích Á Châu 218 Locustella lanceolata Chích đầm lầy nhỏ 219 Locustella certhiola Chích đầm lầy lớn 220 Acrocephalus bistrigicepe Chích đầu nhọn mày đen 221 Orthotomus cuculatus Chích bơng đầu vàng 222 Orthotomus sutorius Chích dài 223 Orthotomus atrogularis Chích bơng cánh vàng 224 Phylloscopus schwarzi Chích bụng trắng 225 Phylloscopus borealis Chích phương bắc 226 Phylloscopus davisoni Chích trắng 227 Phylloscopus fuscatus Chim chích nâu 228 Phylloscopus inornatus Chích mày lớn 229 Seicercus burkii Chích đớp ruồi mày đen 230 Seicercus polyogenys Chích đớp ruồi má xám 231 Seicercus castaniceps Chích đớp ruồi đầu 232 Abroscopus albgularis Chích đớp ruồi mặt 41 Timaliidae Họ khướu 233 Garrulax perspicillatus Bò chao 234 Garrulax leucolophus Khướu đầu trắng 235 Garrulax monileger Khướu cổ khoang 236 Garrulax pectoralis Khướu ngực đen XI 237 Garrulax maesi Khướu xám 238 Garrulax chinensis Khướu bạc má 239 Garrulax milnei Khướu đuôi đỏ 240 Pellorneum ticklli Chuối tiêu đất 241 Pellorneum rugiceps Chuối tiêu ngực đốm 242 Malacopteron cinereum Chuối tiêu đuôi ngắn 243 Pomatorhinus hypoleucos Họa mi đất mỏ dài 244 Pomatorhinus ruficollis Họa mi đất ngực luốc 245 Pomatorhinus ochraciceps Họa mi đất mỏ đỏ 246 Pomatorhinus ferruginosus Họa mi đất ngực 247 Jabouilleia danjoui Khướu mỏ dài 248 Napothera brevicaudata Khướu đá đuôi ngắn 249 Napothera epilepidota Khướu đá nhỏ 250 Pnoepyga pusilla Khướu đất đuôi cụt Pigmi 251 Stachyris ruficeps Khướu bụi đầu đỏ 252 Stachyris chrysaea Khướu bụi vàng 253 Stachyris nigriceps Khướu bụi đầu đen 254 Stachyris strolata Khướu bụi đốm cổ 255 Macronous gularis Chích chạch má vàng 256 Macronous kelleyi Chích chạch má xám 257 Timalia pileata Họa mi nhỏ 258 Leiothrix argentauris Kim oanh tai bạc 259 Pteruthius flaviscapis Khướu mỏ quặp mày trắng 260 Pteruthius melanotis Khướu mỏ quặp tai đen 261 Pteruthius aenobarbus Khướu mỏ quặp cánh vàng 262 Gampsorhynchus ruflus Khướu đuôi dài 263 Minla cyanouroptera Khướu lùn cánh xanh 264 Minla strigula Khướu lùn đuôi XII 265 Minla ignotincta Khướu lùn đuôi đỏ 266 Alcippe castaneceps Lách tách đầu đốm 267 Alcippe ruficapilla Lách tách ngực nâu 268 Alcippe rufogularis Lách tách họng 269 Alcippe dubia Lách tách đầu nâu 270 Alcippe peracensis Lách tách vàng mắt 271 Alcippe morrsonia Lách tách má xám 272 Heterophasia picaoides Mi đuôi dài 273 Yuhina flavicollis Khướu mào cổ 274 Yuhina nigrimenta Khướu mào đầu đen 275 Yuhina zantholeuca Khướu mào bụng trắng 276 Garrulax leucolophus Khướu đầu trắng 277 Garrulax gularis Khướu họng vàng 42 Panuridae Họ khướu mỏ dẹt 278 Paradoxornis gularis Khướu mỏ dẹt đầu xám 279 Paradoxornis nipalensis Khướu mỏ dẹt họng đen 280 Paradoxornis davidanus Khướu mỏ dẹt đuôi ngắn 43 Dicaeidae Họ chim sâu 281 Dicaeum agile Chim sâu mỏ lớn 282 Dicaeum chrysorrheum Chim sâu bụng vạch 283 Dicaeum concolor Chim sâu vàng lục 284 Dicaeum ignipectus Chim sâu ngực đào 285 Dicaeum cruentatum Chim sâu lưng đỏ 44 Nectariniidae Họ hút mật 286 Hypogramma hypogrammicum Hts mật bụng vạch 287 Aethpyga gouldiae Hút mật họng vàng 288 Nectarinia jugularis Hút mật họng tím 289 Aethpyga nipalinsis Hút mật Nepan XIII 290 Aethpyga christinae Hút mật đuôi nhọn 291 Aethpyga saturata Hút mật ngực đỏ 292 Aethpyga siparaja Hút mật đỏ 293 Arachnothera longirostra Bắp chuối mỏ dài 294 Arachnothera magna Bắp chuối đốm đen 45 Passeridae Họ sẻ 295 Passer montanus Sẻ nhà 46 Motacillidae Họ chìa vơi 296 Dendronanthus indicus Chìa vơi rừng 297 Motacilla alba Chìa vơi trắng 298 Motacilla flava Chìa vơi vàng 299 Motacilla cinerea Chìa vơi núi 300 Anthus hodgsoni Chim manh Vân Nam 47 Emberizidae Họ sẻ đồng 301 Emberiza rutila Sẻ đồng (VQG Quang, 2005) XIV
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG HÀ TĨNH , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG HÀ TĨNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay