NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỬ VÁN GHÉP THANH CHẬM CHÁY TỪ GỖ THÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG

72 18 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:13

Nam, Nhà xuất Nông nghiệp Hứa Thị Huần, 2004 Công nghệ bảo quản xử lý gỗ Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 201 trang Hồng Thị Thanh Hương, 2008 Cơng nghệ chất phủ bề mặt Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Cơng nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 183 trang Phạm Ngọc Nam, 2007 Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất Nhà xuất Nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh, 140 trang Phạm Ngọc Nam Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nơng nghiệp, 210 trang *Luận văn Thạc sĩ, Khóa luận tốt nghiệp Lê Nguyễn Quỳnh Như, 2010 Nghiên cứu số thông số công nghệ làm giảm khả cháy gỗ thông gỗ cao su Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thanh Tuấn, 2010 Nghiên cứu số thông số công nghệ làm giảm khả cháy gỗ thơng Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam *Sách dịch Phạm Thị Kim Hoa, 2003 Môn học gỗ điều sản phẩm Lâm nghiệp Dịch từ tài liệu tiếng Nga, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 124 trang 10 Zhang Qin Li, 2004 Trang Sức Bề Mặt Ván Nhân Tạo Nhà xuất Lâm nghiệp Trung Quốc   53 11 A.a Леонович, 1994 Chống cháy cho gỗ sản phẩm từ gỗ (Trần Tuấn Nghĩa, Trần Văn Chứ dịch) Nhà xuất Đại học САНКТПЕТЕРБУРГ, 154 trang 12 A.a Леонович, 1978 Lý thuyết thực hành chống cháy cho gỗ sản phẩm từ gỗ (Trần Tuấn Nghĩa Trần Văn Chứ dịch) Nhà xuất Đại học ЛЕНИНГРАД, 273 trang *Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet 13 Bách khoa tồn thư mở Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thơng_ba_lá TIẾNG NƯỚC NGOÀI 14 Gerhards, C.C., 1970 Effect of fire-retardant treatment on bending strength of wood USDA, Forest Service, Res Paper FPL 145, Madison, WI   54         PHỤ LỤC   55 PHỤ LỤC Biểu đồ so sánh thời gian bén lửa Tỷ lệ TTKL phương pháp đốt 450 PHỤ LỤC Biểu đồ so sánh thời gian bén lửa Tỷ lệ TTKL phương pháp đốt ống lửa thời gian 90 s   PHỤ LỤC Hóa chất dùng sản xuất thử: Na2Cr2O7, Acid Boric Borax PHỤ LỤC Cháy tầng chung cư Trần Hưng Đạo TP.HCM (ngày 14/03/2011) khu đô thị Phú Mỹ Hưng TPHCM (trưa ngày 16/01/2011)      PHỤ LỤC Độ bền uốn tĩnh mẫu gỗ thông tẩm theo công thức 2: STT   b (cm) h (cm) Pmax (KG) l (cm) δω (ΚΓ/χμ2) ω (%) δ12 (ΚΓ/χμ2) 2,523 2,512 208,6 36 707,54 8,00 679,24 2,515 2,518 209,6 36 709,80 9,00 688,51 2,527 2,505 205,7 36 700,50 9,00 679,48 2,53 2,526 210,3 36 703,47 10,00 689,40 2,526 2,468 209,9 36 736,69 10,00 721,95 PHỤ LỤC Kết xác định thời gian bắt lửa tỷ lệ TTKL mẫu ván ghép tẩm công thức theo phương pháp đốt ống lửa thời gian 180 s: TG đốt (s) 180 Thời gian Khối lượng Khối lượng sau đốt Tỷ lệ bén lửa (giây) trước đốt (g) (g) TTKL (%) 10 70,2 69,6 0,854 54,78 53,77 1,843 56,6 55,47 1,996 42,65 41,50 1,809 10 45,14 43,83 2,902 8,4 53,874 52,834 1,8808 STT Giá trị TB PHỤ LỤC Kết xác định thời gian bắt lửa tỷ lệ TTKL mẫu ván ghép tẩm công thức theo phương pháp đốt ống lửa thời gian 180 s: TG Đốt (s) 180 Thời gian Khối lượng Khối lượng sau đốt Tỷ lệ bén lửa (giây) trước đốt (g) (g) TTKL (%) 12 44,14 43,24 2,038 46,55 45,95 1,289 8 46,44 45,78 1,421 11 45,8 44,99 1,768 10 45,72 44,70 2,231 9,4 45,73 44,932 1,7494 STT Giá trị TB PHỤ LỤC Giá thành chi phí trung bình cho mẻ tẩm m3: STT Các khoản Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) chi phí Hóa chất 60 Kg 16,000 960,000 Chi phí thực Mẻ 150,000 150,000 Tổng Ư Chi phí trung bình cho m3 gỗ tẩm hóa chất là: 370,000 đ   1,110,000 PHỤ LỤC Chế độ sấy gỗ thông dầy 30 mm, thời gian dự kiến 10 – 12 ngày/1 mẻ sấy Cấp độ ẩm gỗ W Gỗ thông (%) T (oC) > 40 65 – 70 40 – 30 60 30 – 25 65 25 – 20 65 – 70 20 – 15 70 – 75 15 – 10 75 10 – 75 – 78 Thời gian sấy (giờ) Làm nóng (48 h) Giai đoạn sấy I (72 h) Giai đoạn sấy II (72 h) Xử lý cuối (48 h) PHỤ LỤC 10 Một số hình ảnh thực phương pháp đốt 450   PHỤ LỤC 11 Một số hình ảnh thực phương pháp đốt ống lửa  
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỬ VÁN GHÉP THANH CHẬM CHÁY TỪ GỖ THÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG , NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỬ VÁN GHÉP THANH CHẬM CHÁY TỪ GỖ THÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN GHÉP NĂM TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay