sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5 6 TUỔI

13 38 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:07

PHÒNG GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO THỊ XÃ TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐỀ TÀI: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TẠI TRƯỜNG MẦM NON Giáo viên: Năm học: 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thơng qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non MỤC LỤC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi: Năm Học: 2014- 2015 Khó khăn: III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Lựa chọn trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi trẻ Tổ chức thực trò chơi dân gian Tích hợp hoạt động nhằm mục đích phát triển thể chất cho trẻ: ……………………… ………………………………………………5 Phối kết hợp phụ huynh việc sưu tầm trò chơi dân gian theo vùng miền để chọn lọc đưa vào tổ chức cho trẻ trường mầm non …………………………………………………………………………… IV KẾT QUẢ: V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Người thực hiện: Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Mục tiêu cụ thể giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển tốt mặt thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách Để giúp trẻ phát triển thể lực tốt, có thể khỏe mạnh hài hòa, cân đối nhiệm vụ quan trọng trường mầm non Đối với trẻ em hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo, trẻ không cần chăm sóc sức khoẻ, học tập, mà quan trọng trẻ cần thoả mãn nhu cầu vui chơi Xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt động vui chơi trẻ, thấy việc tổ chức cho trẻ trò chơi việc làm cần thiết có ý nghĩa đặc biệt trò chơi dân gian Đặc biệt trẻ em, trò chơi dân gian với chức đặc biệt mang lại cho giới trẻ thơ nhiều điều thú vị bổ ích, đồng thời thể nhu cầu giải trí, vui chơi, quyền chia sẻ niềm vui em với bạn bè, cộng đồng “Trò chơi dân gian” khơng chắp cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy, sáng tạo, mà giúp em hiểu tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước Nhận thấy tầm quan trọng trò chơi dân gian phát triển trẻ, với vai trò giáo viên Mầm Non, nên tơi nhận thấy “Trò chơi dân gian” cần tổ chức thật thu hút, hấp dẫn trẻ để từ thơng qua trò chơi dân gian nhằm giúp trẻ phát triển tình cảm, đạo đức, vận động thể chất trẻ ngày phát triển tốt Và lý chọn đề tài “MỘT VÀI BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON” Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi: Trường trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động Nhà trường có tủ sách nhiều tài liệu phong phú để tham khảo thêm Bản thân học hỏi trao dồi kiến thức từ chị em đồng nghiệp, qua buổi dự giờ, hoạt động tìm hiểu qua loại sách báo, đồng thời có kế hoạch xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng theo chủ đề riêng Khó khăn: Đa số trẻ công nhân phải làm việc ngày nên ý theo sát quan tâm đến trẻ, khả hiểu biết phát triển vận động cho trẻ hạn chế Kiến thức hiểu biết trò chơi dân gian giáo viên hạn chế, đòi hỏi phải có linh hoạt tính sáng tạo Lớp có nhiều trẻ hiếu động, tập trung ý hay làm ảnh hưởng tập trung ý trẻ khác Trong lớp có khoảng cháu ( chiếm tỉ lệ 14,28%) trẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin khơng thích tham gia vào hoat động tập thể Thời gian tồ chức cho trẻ chơi hạn hẹp trò chơi khơng thể diễn suốt hoạt động trẻ mà chủ yếu lồng ghép tích hợp hoạt động trẻ Khả ý trẻ hạn chế, trẻ dễ dàng gia nhập vào trò chơi nhanh chóng tự rút khỏi trò chơi khơng hứng thú Từ thuận lợi, khó khăn Vậy làm náo để phát triển vận động thơng qua trò chơi dân gian, tơi tiến hành nghiên cứu với biện pháp sau: Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thơng qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Lựa chọn trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi trẻ: Để đưa biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ mầm non trước tiên phải lựa chọn trò chơi dân gian phù hợp với trẻ Vì thế, thân tơi ln có cân nhắc lựa chọn cho trẻ chơi trò chơi có luật chơi cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu phù hợp độ tuổi, phù hợp tính thực tế lớp nhận thức trẻ, sở vật chất, điều kiện môi trường tổ chức * Cụ thể sau + Với trẻ mẫu giáo bé (3 – tuổi) khả ý có chủ định trẻ yếu, nhận thức đơn giản, cần chọn cho trẻ trò chơi đơn giản, phù hợp với khả nhận thức trẻ : “Dung dăng dung dẻ”, “Nu na nu nống”, “Chi chi chành chành”, “Lộn cầu vòng”, “Tập tầm vong” “Cắp cua” + Còn trẻ mẫu giáo nhỡ lớn (4 – tuổi) khả ý khả trẻ nâng lên nhiều so với lứa tuổi mẫu giáo bé (3 – tuổi), cần lựa chọn trò chơi có luật chơi, trò chơi dài khó Đối tượng nghiên cứu tơi trẻ mẫu giáo lớn (5– tuổi) chọn trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ tơi dựa tiêu chí sau: - Trò chơi khơng đơn giản khơng q phức tạp - Đồ chơi phục vụ trò chơi dễ tìm, dễ kiếm - Trò chơi giúp trẻ củng cố phát triển kỹ vận động trẻ - Trò chơi thu hút ý tham gia trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non - Trò chơi phải có tham gia nhóm, lớp như: “Thả đỉa ba ba”, “Cướp cờ”, “Rồng rắn lên mây, kéo co Tổ chức thực trò chơi dân gian: a Chuẩn bị trước chơi: - Lập kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian - Xác định mục đích yêu cầu - Rèn luyện khéo léo tính kiên trì - Tạo khơng khí thoải mái, vui vẻ, hứng thú cho trẻ - Giáo dục trẻ tính đồn kết, biết phối hợp hoạt động Tổ chức thực hoạt động trẻ Cho trẻ hứng thú đến với trò chơi nhiều hình thức khác như: Lời giới thiệu, gợi ý, tạo tình huống, đặt câu hỏi, câu đố, trao đổi gợi mở trẻ giúp trẻ nhớ lại trò chơi mà chơi dẫn dắt trẻ vào trò chơi mà trẻ chơi + Lời giới thiệu: Phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, lơi trẻ vào trò chơi + Gợi ý cho trẻ tham gia vào trò chơi hấp dẫn, gần gũi với nơi trẻ sống, để giúp trẻ dễ hểu tham gia vào trò chơi + Tạo tình phải lạ, vui tươi, nhí nhỏm để giúp trẻ nhanh chóng hiểu nội dung trò chơi dân gian tổ chức Hình ảnh minh họa: Trẻ trao đổi, thảo luận trò chơi dân gian Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non b Trong q trình tổ chức trò chơi - Cơ theo dõi, bao quát quan sát trẻ chơi để xử lý tình trình trẻ tham gia vào trò chơi - Động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ kịp thời tham gia vào trò chơi nhằm giúp cho trẻ có thêm động lực khích thích trẻ tham gia tốt c Nhận xét đánh giá: - Cho trẻ tự nhận xét kết chơi bạn, - Tạo điều kiện cho trẻ chơi theo nhóm, khuyến khích trẻ sáng tạo - Cho trẻ tự tổ chức chơi, tự đưa cách chơi, luật chơi theo cách riêng Tích hợp hoạt động nhằm mục đích phát triển thể chất cho trẻ: Có thể lồng ghép trò chơi dân gian vào hoạt động Vì để nhằm thu hút trẻ, tạo hứng thú giúp trẻ phát triển thể chất lựa chọn trò chơi dân gian nhẹ nhàng để lồng ghép, chuyển tiếp từ hoạt động sang hoạt động khác nhằm gây hứng thú cho trẻ Ổn định lớp dùng trò chơi “ Tập tầm vơng”, “ nu na nu nống” Bên cạnh đó, trò chơi dân gian đóng vai trò quan trọng việc phát triển thể lực cho trẻ Trò chơi dân gian khơng trò chơi đòi hỏi vận động nhiều như: Nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây… mà có nhiều trò chơi đòi hỏi nhanh nhẹn, khéo léo Vì cần lựa chọn tổ chức trò chơi dân gian phù hợp với hoạt động * Hoạt động ngồi trời Đối với trò chơi dân gian đòi hỏi mang tính tập thể có khơng gian rộng rãi, hoạt động ngồi trời thích hợp cho trẻ tham gia vào trò chơi dân gian như: Kéo co, bịt mắt bắt dê,… trò chơi khơng phát triển trẻ phạn xạ nhanh nhẹn, khéo léo mà phát triển trẻ tố chất thể lực tốt Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thơng qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non Hình ảnh minh họa trò chơi dân gian “Kéo co” * Hoạt động góc: Trò chơi dân gian đưa vào hoạt động góc giúp cho trẻ phát triển khéo léo, nhanh nhẹn Với hoạt động góc nên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nhỏ theo nhóm có liên quan đến chủ đề chơi Từ kích thích trẻ vào nội dung chủ đề Ví dụ: Chủ đề Thế giới thực vật: Chơi trò chơi “ Chồng nụ chồng hoa” Chủ đề thân: Chơi trò chơi “ Tập tầm vơng” * Hoạt động có chủ đích, hoạt động chiều: Với hoạt động có chủ đích, hoạt động chiều chọn trò chơi dân gian nhẹ nhàng để phát triển nhận thức cho trẻ để lồng ghép chuyển tiếp từ hoạt động sang hoạt động khác nhằm mục đích gây hứng thú cho trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thơng qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non Với trò chơi dân gian đưa vào tổ chức hoạt động khơng chì giúp trẻ phát triển tốt vận động giúp trẻ có nhanh nhẹn, khéo léo… mà giúp trẻ: - Hứng thú tham gia vào hoạt động có lồng ghép trò chơi dân gian - Trẻ mở rộng nhiều kiến thức có thêm nhiều hiểu biết trò chơi dân gian, phong tục truyền thống dân tộc - Cũng qua sáng kiến này, tạo điều kiện cho giáo viên tang thêm hiệu công tác giáo dục cho trẻ Phối kết hợp phụ huynh việc sưu tầm trò chơi dân gian theo vùng miền để chọn lọc đưa vào tổ chức cho trẻ trường mầm non Gia đình nhà trường nhân tố quan giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất tinh thần Vì việc giáo dục trẻ phải kết hợp gia đình nhà trường đạt kết tốt Đối với phụ huynh khơng có thời gian chăm sóc trẻ tơi tìm nhiều hình thức để trao đổi qua trao đổi phụ huynh để làm giàu vốn hiểu biết trò chơi dân gian theo vùng miền nơi họ sinh sống để từ chọn lọc đưa vào thực tiễn tổ chức lớp để làm đa dạng phong phú kho tàng trò chơi dân gian tạo lạ cho trẻ hoạt động Sưu tầm nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi dân gian Tuyên truyền với bậc phụ huynh tranh thủ thời gian đọc sách báo, tìm tòi trò chơi dân gian lạ, hấp dẫn để dạy cho cháu Với thực tế đa số phụ huynh người công nhân, hiểu biết họ đơn giản chưa trọng đến việc học mình, họ cần trẻ mầm non biết hát, biết đọc thơ, đọc chữ đủ Vì phối hợp phụ huynh với cô giáo khó Vì thế, phụ huynh thấy tầm quan trọng việc phát triển vận động cho trẻ qua trò chơi dân gian đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên tiếp cận trao đổi thông tin cách thường xuyên Qua trao đổi với phụ huynh thêm cách hướng dẫn cho em nhà Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non rèn luyện thể chất tốt hơn, riêng giáo cố gắng tổ chức, hướng dẫn, lồng ghép trò chơi dân gian vào hoạt động với cháu nhiều để nắm đặc điểm phát triển vận động trẻ qua trò chơi dân gian để có hướng khắc phục tốt Qua việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian nhằm phat triển vận cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi Đồng thời nhằm bảo tồn di sản văn hóa tốt đẹp dân tộc, góp phần thực tốt vận động “ Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực” IV KẾT QUẢ: Từ việc trao đổi đưa số biện pháp thời gian Kết hợp, trao đổi với bậc phụ huynh tình hình trẻ trường nhà Qua thái độ ủng hộ đồng tình phụ huynh Qua việc thực phương pháp lớp lúc nơi đạt kết sau: + Đa số trẻ nắm cách chơi, luật chơi + Trẻ hứng thú yêu thích trò chơi dân gian + Trẻ linh hoạt, khéo léo, hoạt bát, nhanh nhẹn tham gia vào trò chơi + Trẻ biết tự tổ chức trò chơi dân gian với bạn lớp Đặc biệt qua trò chơi dân gian giúp cho trẻ nhút nhát thiếu tự tin trở nên tự tin hơn, hoạt bát hòa đồng vào tập thể Tơi phấn khởi với kết vận dụng lồng ghép phương pháp xuyên suốt vào hoạt động học chơi cho trẻ, tiếp tục kết hợp với phụ huynh tìm phương pháp, biện pháp để giáo dục trẻ tốt V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Việc nghiên cứu “ Một vài biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo trường mầm non” mang lại hiệu Không vậy, trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt hoạt động Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non Phải thực tốt việc phối hợp với phụ huynh nhận quan tâm, ủng hộ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Khéo léo, vận dụng tích hợp trò chơi dân gian hoạt động hàng ngày Luôn sưu tầm, thay đổi cách chơi, luật chơi để tạo hứng thú cho trẻ tham gia Trò chơi dân gian có tầm quan trọng lớn phát triển trẻ Trò chơi dân gian vừa giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa góp phần nâng cao nhận thức, phát triển giác quan, tang cường thể lực cho trẻ thơng qua trò chơi dân gian Người viết Nguyễn Thị Thanh Nhàn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức trò chơi dân gian trường mầm non NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang 11 ... chơi dân gian, tiến hành nghiên cứu với biện pháp sau: Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thông qua tổ chức... củng cố phát triển kỹ vận động trẻ - Trò chơi thu hút ý tham gia trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vận động thơng... chức cho trẻ trường mầm non …………………………………………………………………………… IV KẾT QUẢ: V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Người thực hiện: Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5 6 TUỔI, sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5 6 TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay