Thiết kế chi tiết trục bậc của hộp giảm tốc

68 49 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 07:57

Trong công cuộc xây dựng đất nước,ngành cơ khí nói riêng và ngành kỹ thuật nói chung ngành chế tạo máy là một ngành then chốt trong nền kinh tế quốc dân.Trong chương trình đào tạo thì ngành chế tạo máy thì công nghệ chế tạo máy là một phần căn bản,nhằm trang bị cho học sinh,sinh viên những kiến thức về thiết kế chế tạo các loại máy,các trang thiết bị cơ khí phục vụ cho công nghiệp.Môn học công nghệ chế tạo máy đã truyền đạt các tiêu chuẩn công thiết kế và gia công chi tiết.Đồ án công nghệ chế tạo máy nhằm hệ thống lại tất cả các kiến thức đã được học trong nhà trường để áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn vào đề tài đồ án được giao.Công việc thiết kế là vận dụng cả một quá trình học tập,thực tiễn và được tổng hợp lại để áp dụng.Đề tài em được giao là “THIẾT KẾ CHI TIẾT TRỤC BẬC CỦA HỘP GIẢM TỐC” Đây là lần đầu tiên em nhận đề tài thiết kế này nên không tránh khỏi bỡ ngỡ cùng với kiến thức lý thuyết và thực tiễn còn hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót em rất mong được sự chỉ bảo của thầy,cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy, cô và đặc biệt là thầy Nguyễn Quốc Dũng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài đồ án này.Thái nguyên,ngày 12 tháng 06 năm 2011Sinh viênNguyễn Văn TuânPHẦN: IPHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC VÀ TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG1)Chức năng làm việc của chi tiết. Chi tiết trục bậc là chi tiết dạng trục được sử dụng phổ biến trong ngành chế tạo máy.Có những bề mặt cần gia công cơ bản là mặt trụ tròn xoay ngoài,đây là bề mặt thường dùng để lắp ghép.Trên chi tiết trục có các bậc có các đường kính khác nhau. Chi tiết dạng trục được dùng để truyền momem xoắn và momen uốn.Trong đó phần lớn chịu tác dụng chủ yếu của momen xoắn,có thể truyền momem xoắn giữa hai trục song song,vuông góc với nhau hoặc tạo với nhau một góc nào đó. Chi tiết truc bậc thường được nắp trong các hộp giản tốc ,động cơ…vv.Nhằm truyền động từ trục này sang trục khác nhờ chuyển động cơ khí giữa các cặp bánh răng,bánh vít,trục vít ăn khớp hay nhờ truyền động đai ma sát.Cùng với chức năng của trục bậc,bản thân chi tiết trục làm việc trong những điều kiện khá phức tạp. Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 NHậN XéT CủA GIáO VIÊN Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 LớI NóI ĐầU Trong công xây dựng đất nớc,ngành khí nói riêng ngành kỹ thuật nói chung ngành chế tạo máy ngành then chốt kinh tế quốc dân Trong chơng trình đào tạo ngành chế tạo máy công nghệ chế tạo máy phần bản,nhằm trang bị cho học sinh,sinh viên kiến thức thiết kế chế tạo loại máy,các trang thiết bị khí phục vụ cho công nghiệp.Môn học công nghệ chế tạo máy truyền đạt tiêu chuẩn công thiết kế gia công chi tiết.Đồ án công nghệ chế tạo máy nhằm hệ thống lại tất kiến thức đợc học nhà trờng để áp dụng kiến thức đợc học vào thực tiễn vào đề tài đồ án đợc giao.Công việc thiết kế vận dụng trình học tập,thực tiễn đợc tổng hợp lại để áp dụng Đề tài em đợc giao “THIÕT KÕ CHI TIÕT TRơC BËC CđA hép gi¶m tèC” Đây lần em nhận đề tài thiết kế nên không tránh khỏi bỡ ngỡ với kiến thức lý thuyết thực tiễn hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót em mong đợc bảo thầy,cô để đề tài em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn bảo đóng góp ý kiến thầy, cô đặc biệt thầy Nguyễn Quốc Dũng giúp đỡ em hoàn thành đề tài đồ án Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Thái nguyên,ngày 12 tháng 06 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Văn Tuân PHầN: I PHÂN TíCH CHứC NĂNG LàM VIệC Và TíNH CÔNG NGHệ TRONG KếT CấU CủA CHI TIếT GIA CÔNG 1)Chức làm viƯc cđa chi tiÕt - Chi tiÕt trơc bËc lµ chi tiết dạng trục đợc sử dụng phổ biến ngành chế tạo máy.Có bề mặt cần gia công mặt trụ tròn xoay ngoài,đây bề mặt thờng dùng để lắp ghép.Trên chi tiết trụcbậc có đờng kính khác - Chi tiết dạng trục đợc dùng để truyền momem xoắn momen uốn.Trong phần lớn chịu tác dụng chủ yếu momen xoắn,có thể truyền momem xoắn hai trục song song,vuông góc với tạo với góc - Chi tiết truc bậc thờng đợc nắp hộp giản tốc ,động cơvv.Nhằm truyền động từ trục sang trục khác nhờ chuyển động khí cặp bánh răng,bánh vít,trục vít ăn khớp hay nhờ truyền động đai ma sát -Cùng với chức trục bậc,bản thân chi tiết trục làm việc điều kiện phức tạp Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 +Trong trình làm việc,trục bậc thực chuyển động quay với tốc độ lớn,đồng thời chịu tác dơng cđa lùc qu¸n tÝnh cđa chÝnh chi tiÕt trơc bậc chi tiết truyền động khác lắp nó.Các lực thờng có trị số lớn thay đổi theo chu kỳ nên có tính va đập mạnh + Chi tiết trục bậc chịu ứng suất uốn ứng suất xoắn lực gây lên + Tại bậc trục liên tiếp gây ứng suất (ứng suất gây phá hỏng chi tiÕt trơc bËc + Chi tiÕt trơc bËc cßn rễ bị biền dạng tác động tải trọng điều kiện làm việc + Chi tiết trục bậc làm việc với tốc độ cao điều kiện bôi trơn làm mát khó khăn trình làm việc chi tiết trục thờng sinh nhiệt gây dạng hỏng nguy hiểm nh: mòn,hỏng mỏi .và gây phá hỏng chi tiết làm giảm khả làm việc động gây an toàn trình làm việc -Với tợng nh phát sinh trình làm việc chi tiết cần phải có biện pháp công nghệ hợp lý trình chế tạo,cũng nh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề nh: Độ cứng xoắn,độ cứng uốn,độ đồng tâm,các bề mặt trục cần đợc gia công xác,nh độ bóng độ nhám,cơ tính đạt yêu cầu Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 - Bền mặt trụ 40h6 30h6 , hai bậc trục đợc lắp với ổ lăn,đây bề mặt trình làm việc dễ bị mòn sinh nhiệt cần phải gia công đạt độ xác độ nhẵn bóng cao - Bề mặt bậc trục 40( L = 52) bề mặt dùng để lắp ghép chi tiết truyền động khác,nên yêu cầu cần phải gia công với độ xác độ nhẵn bóng cao.Trên bậc trục đợc phay rãnh then để cố định chi tiết lắp - Các bậc trục 47 −0.013 , φ 88 js vµ φ 50k bậc trục không tham gia vào trình làm việc lắp ghép 2) Yêu cầu kĩ thuật biện pháp công nghệ a) Yêu cầu kĩ thuËt - Chi tiÕt thiÕt kÕ cã L=185 (mim) chiÒu dài trục D mac =88 (mim) đờng kính lớn nhÊt cđa bËc trơc Ta cã tØ sè trun L = 2.1 ⇒ chi tiÕt thc d¹ng trơc bËc D ngắn -Với dạnh trục ngắn chi tiết cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau: +) Các bề mặt ngõng trục dùng để lắp giáp ổ lăn 30h6, 40h6 đợc gia công đạt độ xác cấp độ nhẵn bề mặt đạt cấp ữ 8, R a = 0,8 àm độ côn ô van 0,25 ữ 0,5 dung sai đờng kính Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 +)Các bề mặt bậc trục 47h, 88 js 50k bề mặt không tham gia vào trình làm việc lắp ghép nên gia công đạt độ xác cấp 8,độ nhám bề mặt đạt cấp ữ 5,( Ra = àm ) +)Bề mặt bậc trục 40h6 bề mặt dùng để lắp ghép chi tiết truyền động nên đảm bảo độ xác cấp 7,độ nhám bề mặt đạt cấp ( Ra = 0,36 àm ).Trên bậc trục có rãnh then,Vì gia công rãnh then yêu cầu đạt độ xác theo chiều rộng cấp 3.Độ nhẵn bóng bề mặt đạt cấp 5( Ra = àm ) +)Sai lệch cổ trục với đờng tâm chung trục cho phép giới hạn 0,05 ữ 0,1 mim +)Sai lệch tơng quan cổ trục làm việc không làm việc cho phép giới hạn 0,05 ữ 0,1 mim +)Dung sai chiều dài cổ trục khoảng 0,05 ữ 0,2 mim +)Độ không phẳng rãnh then với đờng tâm trục nhỏ 0,01 mim/100mim chiều dài +)Độ cứng cổ trục cần đảm bảo từ 250 ữ 280 HB để đảm bảo độ chịu mòn không bị hỏng mỏi cổ trục +)Khi gia công chi tiết trục trung gian cần có nguyên công nhiệt luyện để đạt độ cứng vứng 42 ữ 45 HRC +)Chi tiết không đợc nứt,vỡ công vênh,đây yêu cầu quan trọng chi tiết làm việc điều kiện khắc nhiệt chịu lực lơn thay đổi.Nên nh không đảm Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 bảo khuyết tật làm giảm độ bề chi tiết,tạo ứng suất d gây phá hỏng chi tiết +)Chi tiết phải đảm bảo độ xác hình dáng,hình học +)Để chi tiết làm việc cân gây dung động yêu cầu cần phải đảm bảo việc cân trọng lợng cho chi tiết trục trung gian b) Biện pháp công nghệ - Chi tiết gia công chi tiết trục trung gian bền mặt quan trọng bề mặt lắp phép trục với chi tiết truyền động khác bề mặt ngõng trục.Do phải đảm bảo độ đồng tâm đờng tâm với cổ trục nhỏ 0,1mim - Để đơn giản thuận tiện trình gia công ta chọn phơng pháp gia công trục phơng pháp tiện - Dựa vào yêu cầu kĩ thuật nêu,căn vào độ bóng,cấp xác dung sai kích thớc ta chọn phơng pháp gia công lần cuối cho bề mặt +)Hai bậc trục có đờng kính 30h6, 40h6 hai bề mặt lắp ghép với ổ lăn chọn chế độ nắp tiêu chuẩn h7 hai bề mặt quan trọng đảm bảo cho trục làm việc ổn định nên yêu cầu gia công đạt độ xác cấp độ nhám đạt cấp ,( Ra = 0,36 àm ).Ta chọn phơng pháp gia công tinh lần cuối mài +)Bề mặt bậc trục 40h6( L = 52) Là bề mặt dùng để truyền chuyển động momen xoắn tới chi tiết truyền chuyển Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 động khác thông qua mối ghép then.Vì trình gia công cần đảm bảo kích thớc đạt độ nhẵn bóng cấp ( Ra = 1,25àm ) nguyên công qua gia công lần cuối mài bán tinh +)Hai bề mặt 47h6, 50k hai bề mặt không tham gia vào trình làm việc lắp ghép nhng có tác dụng cố định ổ lăn chi tiết truyền chuyển động nắp bậc trục.Yêu cầu gia công đạt độ xác cấp độ nhám đạt cấp 4( Rz = 40àm ) ta chọn phơng pháp gia công lần cuối tiện tinh +)Bề mặt bậc trục 88 js không tham gia vào trình làm việc nhng có tác dụng tăng độ cứng vững cho trục tạo thên lực truyền chuyển động cho chi tiết truyền chuyển động cho chi tiết nắp bậc trục 40h6( L = 52) yêu cầu gia công đạt cấp xác cấp độ nhẵn bóng đạt cấp ( Rz = 20àm ) ta chọn phơng pháp gia công lần cuối tiện tinh +)Để đảm bảo vị trí t¬ng quan cđa r·nh then víi bËc trơc ta dïng hai khối v ngắn êtô.Gia công đảm bảo cấp xác theo chiều rộng độ nhám đạt cấp ( Rz = 2àm ) Nên phơng pháp gia công phay rãnh then đạt yêu cầu +)Để đảm bảo độ đồng tâm bậc trục độ,song song bề mặt làm việc cần chọn chuẩn tinh chuẩn tinh thống Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 +)Việc khống chế chiều dài trục đợc thực cách chỉnh sẵn dao chọn tốc độ xác song song trục dao đợc thực máy chuyên dùng 3) Vật liệu -Theo vẽ yêu cầu chi tiết trục trung gian đợc chế tạo từ thép C45.Đây loại thép đợc dùng phổ biến ngành khí,dễ tìm phù hợp để chế tạo chi tiết nóng,giá thành hợp lý mặt khác chế tạo gia công nóng thép dễ xác định nh:rèn,dập,nhiệt luyện lợng tạp chất tơng đối ít,thành phần phần trăm P,S,Cr,Mn,Si,Ni,C.Do vật liệu có chất lợng tốt,độ cứng vững nh độ dẻo dai cao,thích hợp với điều kiện làm việc khắc nhiệt đảm bảo độ cứng vững HB = 217 ữ 290 - Bản thành phần hóa học thép C45 C(% ) ÷ Si( Mn(% %) ) 0.17 ÷ 0.37 0.5 ÷ 0.8 S(% ) P(% ) 0.04 Ni(% ) 0.035 Cr(% ) 0.3 0.3 4)Đánh giá tính công nhệ -Tính công nghệ kết cấu tính chất quan trọng sản phẩm khí nhằn đảm bảo tiêu hao vật liệu nhất,giá thành sản phẩm thấp.Tính công nghệ Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 kết cấu chi tiết có ảnh hởng trực tiếp tới xuất độ xác gia công - Tính công nghệ kết cấu sản phẩm khí phụ thuộc vào quy mô sản xuất,tính linh hoạt sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện sản xuất cụ thể nhà máy,xí nghiệp.Tính công nghệ kết cấu chi tiết khí phải đợc đánh giá với tổng thể chi tiết gia công - Trục trung gian chi tiết có tính chất đảm bảo độ cứng vững độ bề làm việc,tiết kiệm vật liệu gia công,các bề mặt trục có khả gia công đợc dao thông thờng,các bề mặt gia công đợc phân biệt rõ ràng bề mặt quy chuẩn.Hình dáng,hình học chi tiết trục trung gian đơn giản,đờng kính giảm dần hai phía tạo điều kiện thuận lợi cho trình gia công lắp ráp.Vật liƯu chÕ t¹o thÐp 45,cã thĨ thay thÕ b»ng vËt liệu khác có độ bền,độ cứng,độ dẻo dai độ chịu momem phù hợp tăng theo điều kiện làm viƯc thĨ +) Qua ph©n tÝch chi tiÕt gia công tính công nghệ,bê cạnh việc gá đặt gia công chi tiết trục trung gian tơng đối thuận lợi đảm bảo đợc độ xác kích thớc hình dáng hình học,đem lại xuất cao hiệu kinh tế.Vì chi tiết trục trung gian chi tiết có tính công nghệ kết cấu Phần:ii 10 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Ta có bảng thông số cho nguyên công IV: - 1000 - - 0,5 0,43 1250 184,4 0,039 1K62 T15K6 0,5 0,26 1250 175 0,17 0,5 0,13 1250 117,7 0,21 Bớc V, Máy Dao Nguyên Công t(mm S(mm/p n(vg/p V(m/p T0(phó ) h) t) V : h) TiƯn h) tinh c¸c bËc trơc φ 40( L = 23),φ 50( L = 19),φ 88( L = 40) Và vát mép ì 45 , 1, Bớc 1: TiƯn tinh bËc trơ φ 40( L = 23) : Tra bảng Trang 25 sách thiết kế CNCTM ta chän ti bỊn cđa dao T= 45( phót) - LÊy chiều sâu cắt : t = 0,5 ( mm) - Tra bảng 5- 11 [2], chọn Sb = 0,1 (mm/vòng) → S = Sb k = 0,1.1,25 = 0,125 (mm/vßng) Lấy theo máy (vòng/phút) ( thép có b = 900 ữ 1000Mpa K = 1,25 ) - Tra b¶ng 5- 64 [2], chän Vb = 182 (mm/phót) → Vt = Vb K1.K K Trong : 54 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng S = 0,13 Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 +, K1 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào ti bỊn cđa dao +, K : HƯ sè ®iỊu chØnh phơ thc gãc nghiªng chÝnh cđa dao ϕ = 90 +, K1 : HƯ sè ®iỊu chØnh phụ thuộc vào mác hợp kim cứng dao Tra b¶ng 5- 64 [2], ta cã : K1 = 1,06 ; K = 0,82 ; K = ⇒ Vt = Vb K1 K K = 182.1,06.0,82.1 = 158,19 (m/phót), 1000.V t - Tèc ®é quay : nt = D.π = 1000.158,19 = 1259,5 (vg/ph) 3,14.40 Chọn theo tốc độ máy, lấy nt = 1250(vg / ph) - Tính lại tốc độ cắt : Vtt = D.n.π 3,14.40.1250 = = 157(m / ph) 1000 1000 - Thời gian gia công : T0 = L + L1 + L2 23 + = = 0,153 (phót) n.S 0,13.1250 t Víi : L1 : Khoảng ăn tới, L1 = tg + (0,5 ữ 2)mm → chän L1 = 1(mm) L2 : Kho¶ng ¨n qu¸ , L2 = L : ChiỊu dài đoạn trục cần gia công, L = 23(mm) 2, Bíc 2: TiƯn tinh bỊ mỈt φ 50( L = 19) - Tra bảng Trang 25 sách thiÕt kÕ CNCTM, ta chän ti bỊn cđa dao T= 45( phút) - Lấy chiều sâu cắt : t = 0,5 ( mm) 55 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 - Tra bảng 5- 11[2], chọn Sb = 0,35 (mm/vòng) S = S b k = 0,35.1,25 = 0,4375 (mm/vßng) LÊy theo máy S = 0,43 (vòng/phút) ( thép có b = 900 ữ 1000Mpa K = 1,25 ) - Tra b¶ng 5- 64 [2], chän Vb = 205 (mm/phót) → Vt = Vb K1.K K Trong ®ã : +, K1 : HƯ sè ®iỊu chØnh phơ thc vµo ti bỊn cđa dao +, K : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc góc nghiêng chÝnh cña dao ϕ = 90 + K1 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào mác hợp kim cøng cđa dao Tra b¶ng 5- 64 [2], ta cã : K1 = 1,06 ; K = 0,82 ; K = ⇒ Vt = Vb K1 K K = 205.1,06.0,82.1 = 178,186 (m/phót), 1000.V - Tèc ®é quay : nt = D.π t = 1000.178,186 = 1134,9 (vg/ph) 3,14.50 Chọn theo tốc độ máy, lÊy nt = 1250(vg / ph) - TÝnh l¹i tốc độ cắt : Vtt = D.n. 3,14.50.1250 = = 196,25(m / ph) 1000 1000 - Thêi gian gia công : T0 = L + L1 + L2 19 + = = 0,039 (phót) n.S 0,43.1250 t Với : L1 : Khoảng ăn tới, L1 = tgϕ + (0,5 ÷ 2)mm → chän L = 2mm 56 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 L2 : Khoảng ăn , L2 = (mm) L : Chiều dài đoạn trục cần gia công, L = 19(mm) 3, Bíc 3: tiƯn tinh bËc trơ φ 88( L = 40) Tra bảng Trang 25 sách thiết kế CNCTM, ta chän ti bỊn cđa dao T= 45( phót) - Lấy chiều sâu cắt : t = 0,6 ( mm) - Tra b¶ng 5- 11 [2], chän S b = 0,35 (mm/vßng) → S = S b k = 0,35.1,25 = 0,4375 (mm/vòng) Lấy theo máy S = 0,43 (vòng/phút) ( thép có b = 900 ữ 1000Mpa K = 1,25 ) - Tra bảng 5- 64 [2], chän Vb = 205 (mm/phót) → Vt = Vb K1.K K Trong ®ã : + K1 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào ti bỊn cđa dao + K : HƯ sè ®iỊu chØnh phơ thc gãc nghiªng chÝnh cđa dao ϕ = 90 + K1 : HƯ sè ®iỊu chØnh phụ thuộc vào mác hợp kim cứng dao Tra b¶ng 5- 64 [2], ta cã : K1 = 1,06 ; K = 0,82 ; K = ⇒ Vt = Vb K1 K K = 205.1,06.0,82.1 = 178,186 (m/phót), 1000.V t - Tèc ®é quay : nt = D.π = 1000.178,186 = 644.85 (vg/ph) 3,14.88 57 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Chọn theo tốc độ m¸y, lÊy nt = 800(vg / ph) - TÝnh lại tốc độ cắt : Vtt = D.n. 3,14.88.800 = = 221,056(m / ph) 1000 1000 - Thêi gian gia công : T0 = L + L1 + L2 40 + = = 0,119 (phót) n.S 0,43.800 t Với : L1 : Khoảng ăn tới, L1 = tgϕ + (0,5 ÷ 2)mm → chän L1 = 1(mm) L2 : Khoảng ăn , L2 = L : Chiều dài đoạn trục cần gia công, L = 40(mm) 5) Bớc : Vát mép ì 45 Ta có bảng thông số cho nguyên công IV: - 800 - - 0,6 0,43 800 221,0 0,119 1K62 T15K6 56 0,5 0,43 1250 196,2 0,039 Bíc M¸y Dao 0,5 0,13 1250 t(mm S(mm/p n(vg/p V(m/p T0(phó ) h) t) h) 157 h) 0,153 VI, Nguyên công VI : Phay r·nh then : 1, Bíc : Phay r·nh then bËc trơc φ 40( L = 52) - ChiỊu sâu cắt t = 4,5(mm) - Tra bảng 5- 153 [2], ta cã vËn tèc S = 0.06 (mm/vßng) - Tra b¶ng 5- 154 [2], ta cã VËn tèc cắt : V = 30 (m/phút) - Tốc độ quay trục : 58 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 n= V 1000 30.1000 = = 1194,26 ( vßng/phót) D.π 8.3,14 LÊy theo máy n = 1200 (vòng/phút) - Tính lại tốc ®é c¾t thùc tÕ : Vtt = π D.n 3,14.8.1200 = = 30,144 (m/phót) 1000 1000 - Thêi gian gia công : T0 = h + (0,5 ÷ 1) L − D h + + L − D 4,5 + + 52 − + = = = 0,68 (phót) S n S n S n 0,06.1200 Bảng chế độ cắt nguyên công VI : Bíc 6H82 P18 M¸y Dao 4,5 0,06 30,14 1200 0,68 T0(phót) t(m S(mm/p V(m/p n(vg/p m) h) h) h) VII, Nhiệt luyện đạt độ cứng 38 ữ 40 HRC - Bớc 1: Tôi dầu nhiệt độ 850oC giữ nhiệt thời gian 60 phút - Bớc 2: Ram thấp nhiệt độ 250oC giữ nhiệt thời gian 60phút VIII, Nguyên công VIII : Mµi φ 30( L = 32),φ 40( L = 52), 40( L = 23) - Chọn đá mài : D= 300 (mm), d= 50 (mm) 59 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng mặt trụ Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Bk= 40(mm) - Vật liệu hạt chọn Korun điện trắng khí hiệu Cn B - Sè liƯu h¹t 40 - ChÊt kÕt dính Kera mic K= Gốm - Độ cứng trung bình CT1= CV1 - Lợng d cho mài h= 0,4(mm) - Chiều sâu mài : t= 0,2(mm) - Tốc độ đá mài Vd = 30 ữ 35(m / s ) chän Vd = 30(m / s ) - Lỵng tiÕn dao däc : Sd = (0,3 ÷ 0,7) Bk (m / ph) → chän Sd = 0,4.40 = 36(m / ph) 1, Bớc : mài mặt trụ φ 30( L = 32) - Tra b¶ng 5- 303[2], ta cã lỵng tiÕn dao ngang: Sng = 2,18(m / ph) - Tra b¶ng 5- 203[2], ta cã số vòng quay trục nct = 125 ữ 250(vg / ph) Lấy theo máy n = 200 ( vòng/phút) - Tính số vòng quay đá : nd = 1000.60.V 1000.60.30 = = 1909 (vßng/phót) πD 3,14.300 Chän theo máy lấy n = 2340 (vòng/phút) - Tính tốc độ c¾t thùc tÕ cđa chi tiÕt : Vct = n.π D 3,14.200.30 = = 18,84, (m / ph) 1000 1000 -Tính tốc độ cắt thực tế đá mài : 60 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Vd = nd Dd 3,14.300.2340 = = 36,738(m / s ) 1000.60 1000.60 L h 16 0,2 - Thêi gian gia c«ng : T0 = 1,3 S B n t = 1,3 2,18.200.40 0,05 = 0,0477 ct k ct (phót) Víi : L0 = L − (0,4 ÷ 0,6) Bk = 32 − 0,4.40 = 16(mm) Sct : lợng chạy dao chi tiết nct : Số vòng quay chi tiết 2, Bớc : mài mặt trơ φ 40( L = 52) - Tra b¶ng 5- 303[2], ta cã lỵng tiÕn dao ngang: Sng = 2,18(m / ph) - Tra b¶ng 5- 203[2], ta có số vòng quay trục nct = 125 ữ 250(vg / ph) LÊy theo m¸y n = 200 ( vòng/phút) - Tính số vòng quay đá : nd = 1000.60.V 1000.60.30 = = 1909 (vßng/phót) πD 3,14.300 Chän theo máy lấy n = 2340 (vòng/phút) - Tính tốc ®é c¾t thùc tÕ cđa chi tiÕt : Vct = n.π D 3,14.200.40 = = 25,12(m / ph) 1000 1000 -Tính tốc độ cắt thực tế đá mài : Vd = nd π Dd 3,14.300.2340 = = 36,7(m / s ) 1000.60 1000.60 61 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-C§-K42 L h 36 0,2 - Thêi gian gia c«ng : T0 = 1,3 S B n t = 1,3 2,18.200.40 0,05 = 0,0127 ct k ct (phót) Víi : L0 = L − (0,4 ÷ 0,6) Bk = 52 − 0,4.40 = 36(mm) Sct : lợng chạy dao chi tiết nct : Số vòng quay chi tiết 3, Bớc : mài mặt trơ φ 40( L = 23) - Tra b¶ng 5- 303[2], ta cã lỵng tiÕn dao ngang: S ng = 1,84(m / ph) - Tra b¶ng 5- 203[2], ta cã sè vßng quay trơc chÝnh nct = 105 ÷ 210(vg / ph) LÊy theo m¸y n = 200 ( vòng/phút) - Tính số vòng quay đá : nd = 1000.60.V 1000.60.30 = = 1909 (vßng/phót) πD 3,14.300 Chọn theo máy lấy n = 2340 (vòng/phút) - Tính tốc độ cắt thực tế chi tiết : Vct = n.π D 3,14.200.40 = = 25,12(m / ph) 1000 1000 -Tính tốc độ cắt thực tế đá mµi : Vd = nd π Dd 3,14.300.2340 = = 36,7(m / s ) 1000.60 1000.60 L h 0,2 - Thêi gian gia c«ng : T0 = 1,3 S B n t = 1,3.1,84.200.40 0,05 = 0,0247 ct k ct (phút) 62 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Với : L0 = L (0,4 ữ 0,6) Bk = 23 − 0,4.40 = 7(mm) Sct : Lợng chạy dao chi tiết nct : Số vòng quay chi tiết Bảng chế độ cắt nguyên công VIII : Bíc 3A11 M¸y ππ Dao 0,2 1,84 2340 25,12 0,0247 0,2 2,18 2340 25,12 0,0127 0,2 2,18 2340 16,84 0,02 t(mm S(mm/v Nd(vg/p Vct(m/p To(phút ) ) g) h) IX, Nguyên công IX : tổng kiểm tra 63 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng h) Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Tài Liệu Tham khảo [1] Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy T (NXB KH&KT ) [2] Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy T tay Công nghệ Chế Tạo Máy T Chế Tạo (NXB KH&KT ) [3] Sổ (NXB KH&KT ) [4] Giáo trình Công Nghệ M¸y (NXB KH&KT ) [5] Sỉ Tay ¸t L¸t §å G¸ (NXB KH&KT ) [6] Híng DÉn ThiÕt Kế Đồ án CNCTM (Bộ môn CTM - ĐHKTCN ) [7] Thiết Kế Đồ án (NXB KH&KT ) 64 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Công Nghệ Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 [8] Hớng Dẫn Thiết Kế Đồ án CNCTM [9] Giáo trình Dung Sai (Bộ môn CN CTM CĐCN ) [10] Giáo Trình Công Nghệ Phôi (Bộ môn CN CTM CĐCN ) [11] Giáo trình nguyên lý cắt (Bộ môn CN CTM CĐCN ) Mục Lục Tran 65 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 g Nhận xét giáo viên hớng dẫn 01 Lời nói đầu 02 Phần I : Phân tích chức làm việc tính 04 công nghệ kÕt cÊu cđa chi tiÕt gia c«ng 04 Chøc làm việc chi tiết gia công 06 Yêu cầu công nghệ biện pháp công nghệ 06 a, yêu cầu kĩ thuật 07 b, biện pháp công nghệ 09 Vật liệu 10 Đánh giá tính công nghệ chi tiết gia công Phần II : Xác định dạng sản xuất 11 Xác định sản lợng khí 12 Xác định khối lợng chi tiết 12 Phần III : Chọn phôi phơng pháp chế tạo 15 phôi 15 Phơng pháp đúc 16 Phơng pháp rèn 17 Phơng pháp dập 21 Phần IV: Thiết kế quy trình công nghệ I, Phân tích lựa chọn chuẩn định vị Chọn chuẩn 66 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng 21 Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 Những lêi khuyªn chän chuÈn 21 Chän chuÈn tinh 21 Chọn chuẩn thô 21 II, Lập quy trình công nghệ 21 Trình tự gia công 28 Sơ đồ định vị 28 29 Phần V : Tra lợng d 30 Tra lợng d cho nguyên công tiên thô bậc 31 trục 31 Tra lợng d cho nguyên công tiên tinh bậc 31 trục 32 Tra lợng d cho nguyên công mài 33 Tra lợng d cho bề mặt đầu 33 Phần VI : Tính chế độ cắt thời gian gia công 37 40 I Nguyên công I 42 II Nguyên công II 45 III Nguyên công III 49 IV Nguyên công IV 51 V Nguyên công V 51 VI Nguyên công VI 55 VII.Nguyên công VII VIII Nguyên công VIII 67 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng Trờng: CĐCN Thái nguyên & Thuyết minh đố án môn học công nghệ chế tạo máy.Khoa khí: lớp khí C-CĐ-K42 IX Nguyên công IX 68 Giáo viên hớng dẫn:Nguyễn Quốc Dũng Sinh viên thiết kế:Nguyễn Văn Trờng ... PHÂN TíCH CHứC NĂNG LàM VIệC Và TíNH CÔNG NGHệ TRONG KếT CấU CủA CHI TIếT GIA CÔNG 1)Chức làm việc chi tiết - Chi tiết trục bậc chi tiết dạng trục đợc sử dụng phổ biến ngành chế tạo máy.Có bề mặt... loại chi tiết nh :Trục răng ,trục trơn ,trục côn ,trục thẳng loại bánh khác nhau,các chi tiết dạng càng ,trục chữ thập, trục khửu - Với chi tiết yêu cầu độ xác hình dáng hình học chất lợng bề mặt nh chi. .. lợng cho chi tiết trục trung gian b) Biện pháp công nghệ - Chi tiết gia công chi tiết trục trung gian bền mặt quan trọng bề mặt lắp phép trục với chi tiết truyền động khác bề mặt ngõng trục. Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chi tiết trục bậc của hộp giảm tốc, Thiết kế chi tiết trục bậc của hộp giảm tốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay