Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại quảng bình

63 265 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:49

Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I: MỞ ĐẦU Đất nước ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Quá trình giúp ta mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại đưa đất nước ngày hòa nhập vào tiến trình phát triển kinh tế giới khu vực Hòa vào dòng chảy hội nhập kinh tế đất nước với khó khăn thách thức vậy, doanh nghiệp cạnh tranh với khóc liệt Trước thực trạng ngày nhiều doanh nghiệp đời, câu hỏi đặt mà không doanh nghiệp bước chân vào thị trường mà khơng suy nghĩ làm để đứng vững phát triển Các doanh nghiệp trả lời câu hỏi thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu hay khơng? Lý chọn đề tài Ngành xi măng ngành tiềm phát triển lớn, góp phần xây dựng cơng cơng nghiệp hố - đại hố đất nước kỷ Từ nhà nước mở rộng sách đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xi măng phát triển số lượng nhà máy, sở sản xuất xi măng tăng lên số lượng chất lượng Chính mà khả cạnh tranh khó khăn phức tạp nguy cung lớn cầu lớn Muốn biết hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm xi măng Công ty, ta cần tiến hành phân tích tình hình tiêu thụ dựa tiêu phân tích, nhằm đánh giá nhân tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, để thấy rõ nguyên nhân tốt, xấu ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Cơng ty, từ đề giải pháp nhằm tiêu thụ sản phẩm tốt Vì vậy, em định sâu nghiên cứu công tác kế tốn cơng ty với đề tài: “Kế tốn doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Qua việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ xi măng Công ty để phát nguyên nhân tồn điểm mạnh chưa khai thác Trên sở đó, đề xuất giải pháp giúp Công ty nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm môi trường đầy biến động thách thức SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động sản xuất tiêu thụ xi măng Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình từ năm 2009-2011 Phạm vi nghiên cứu đề tài đề cập đến sản phẩm xi măng - sản phẩm chủ lực Cơng ty Kết cấu báo cáo Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo bao gồm chương: Chương I:Cơ sở lý luận doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty Chương II :Thực trạng doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty` Chương III : Những vấn đề đặt từ thực trạng nghiên cứu hoạt động doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty Qua thời gian thực tập đơn vị giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dân: NCS.Th.S Trần Tự Lực CN.Nguyễn Thị Diệu Thanh cơng ty giúp em hồn thành đề tài Trong q trình tìm hiểu phân tích hiệu hoạt đông sản xuất kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình nhiều cố gắng nhiên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy giáo giáo đóng góp ý kiến để đề tài em hoàn thiện Đồng Hới, tháng 03 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hoài Phương SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế toán DTT Doanh thu DTTSXKD Doanh thu sản xuất kinh doanh GTSX Giá trị sản xuất DT Doanh thu TN Thu nhập GVHB Giá vốn hàng bán 10 CPBH Chi phí bán hàng 11 CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 LNTSXKD Lợi nhuận sản xuất kinh doanh 13 LNTT Lợi nhuận trước thuế 14 LNST Lợi nhuân sau thuế 15 DTTHĐSXKD Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 VLĐ Vốn lưu động 18 HTK Hàng tồn kho 19 TS Tài sản 20 NV Nguồn vốn 21 VCSH Vốn chủ sở hữu 22 TSNH Tài sản ngắn hạn 23 TSDH Tài sản dài hạn 24 GTGT Giá trị gia tăng 25 ĐBTC Đòn bẩy tài 26 SXKD Sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I : SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Một số khái niệm tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ 1.1.1.1 Khái niệm Tiêu thụ hay bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thực cho khách hàng, đồng thời thu tiền bán hàng quyền thu tiền Số tiền thu thu bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ gọi doanh thu Doanh thu ghi nhận trước thu tiền 1.1.1.2 Ý nghĩa Tiêu thụ thành phẩm (hàng hóa) thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, q trình tiêu thụ cầu nối sản xuất tiêu dùng Nó giai đoạn tái sản xuất, tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với ngân Sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống người lao động Đặc biệt kinh tế thị trường tiêu thụ khơng việc bán hàng hóa mà bao gồm từ nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua xuất bán hàng hóa theo nhu cầu khách hàng nhằm đạt hiệu kinh doanh cao 1.1.2 Khái niệm xác định kết kinh doanh 1.1.2.1 Khái niệm Kết kinh doanh kết cuối (cũng lợi nhuận) doanh nghiệp bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài hoạt động khác Xác định kết kinh doanh việc tính tốn, so sánh tổng thu nhập từ hoạt động với tổng chi phí sản xuất kinh doanh chi phí khác kỳ Nếu tổng thu nhập lớn tổng chi phí kỳ doanh nghiệp kết lãi, ngược lại lỗ SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.2.2 Ý nghĩa Mục đích kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường quan tâm kết kinh doanh làm để kết kinh doanh ngày tốt ( tức lợi nhuận mang lại nhiều) Doanh nghiệp phải biết kinh doanh mặt hàng để kết cao kinh doanh để hiệu khả chiếm lĩnh thị trường cao nên đầu tư để mở rộng kinh doanh hay chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác Do vậy, việc xác định kết kinh doanh quan trọng nhằm cung cấp thông tin trung thực, hợp lý giúp chủ doanh nghiệp hay giám đốc điều hành phân tích, đánh giá lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư hiệu tối ưu 1.2.Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1 Khái niệm doanh thu: Theo chuẩn mực số 14 ban hành ngày 31/12/2001 Bộ Tài Chính: “Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” Nó xác định giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ (-) khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại 1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu chi phí liên quan đến giao dịch phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp phải theo năm tài * Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất (năm) điều kiện sau: Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; Doanh thu xác định tương đối chắn; Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Toàn doanh thu thực kỳ kế toán kết chuyển vào tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” Các tài khoản thuộc loại tài khoản doanh thu khơng số dư cuối kỳ 1.2.3.Phương pháp hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng 1.2.3.1.Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp Theo phương thức người bán giao hàng hoá trực tiếp cho người mua kho, quầy hay phận sản xuất Hàng hoá bàn giao cho người mua, người mua tốn chấp nhận tốn xem tiêu thụ 1.2.3.2 Hạch toán theo phương thức gửi bán Là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua đến địa điểm ghi hợp đồng Số hàng thuộc quyền sở hữu bên bán, bên mua kiểm nhận, tốn chấp nhận tốn số hàng chuyển giao coi tiêu thụ *Phương pháp hạch toán TK 511 TK 333 Thuế XK, thuế TTĐB TK 111,112,131 Doanh thu bán hàng TK 521,531,532 Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu TK 911 TK 3331 Thuế GTGT đầu Kết chuyển doanh thu bán hàng Sơ đồ 1.1: Trình tự hạch tốn doanh thu bán hàng theo phương thức trực tiếp phương thức gửi bán 1.2.3.3 Hạch tốn theo phương thức bán hàng trả góp: Theo hình thức này, người mua trả tiền hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp thương mại, số tiền SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thu theo giá bán thơng thường thu thêm người mua khoản lãi trả chậm *Phương pháp hạch toán: TK 111, 112, 131 TK 511 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT đầu TK 3387 TK 515 Doanh thu lãi hàng trả chậm bán Tiền lãi phải thu bán hàng trả góp Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch tốn doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp 1.2.3.4 Hạch toán theo phương thức bán hàng đại lý: Theo hình thức này, doanh nghiệp giao hàng cho sở đại lý, bên nhận đại lý trực tiếp bán hàng, toán tiền hàng hưởng hoa hồng đại lý Phương pháp hạch toán: - Kế toán đơn vị giao đại lý TK 111, 112, 131 TK 511 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT đầu tư TK 641 Chi phí hoa hồng đại lý Thuế GTGT (nếu có) TK 133 Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng đơn vị giao đại lý SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Kế toán đơn vị nhận đại lý: TK 331 TK - 511 (4) TK 111, 112 (2) TK 003 (1) TK 3331 (3) Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng đơn vị nhận làm đại lý Chú thích: (1): Khi nhận hàng để bán (2): Số tiền hàng phải trả cho bên giao đại lý (3): Trị giá số hàng nhận đại lý xác định tiêu thụ (4): Xác định hoa hồng phải thu đơn vị giao đại lý 1.2.4 Phương pháp hạch toán khoản giảm trừ doanh thu 1.2.4.1 Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Khoản giảm giá phát sinh khối lượng lô hàng mà khách hàng mua, phát sinh tổng khối lượng hàng mua lũy kế khoảng thời gian định tùy thuộc vào sách chiết khấu thương mại bên bán Tài khoản sử dụng: 521 “chiết khấu thương mại” 1.2.4.2 Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua hàng hoá phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu Như chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán giảm giá cho người mua, song lại phát sinh hai trường hợp khác hoàn toàn Tài khoản sử dụng: 532 “ giảm giá hàng bán” 1.2.4.3 Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán nguyên nhân như: vi phạm cam kết; vi phạm hợp đồng kinh tế; hàng bị mất, phẩm chất; không phẩm chất, quy cách Khi doanh nghiệp ghi nhận trị giá hàng bán bị trả lại cần đồng thời ghi giảm tương ứng trị giá vốn hàng bán kỳ SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp TKSD: 531 “Hàng bán bị trả lại” 1.2.4.4 Thuế khấu trừ giảm doanh thu bán hàng - Thuế TTĐB, thuế xuất thuế GTGT : khoản thuế xác định trực tiếp doanh thu bán hàng theo quy định hành luật thuế tùy loại mặt hàng khác Các khoản thuế tính cho đói tượng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nên sở sản xuất, kinh doanh đơn vị thu nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hóa * Thuế GTGT loại thuế gián thu, tính khoản giá trị tăng thêm hàng hố, dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng Phương pháp tính thuế GTGT: Thuế GTGT tính theo hai phương pháp là: khấu trừ trực tiếp Nhưng chủ yếu tính theo phương pháp khấu trừ: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào * Thuế Xuất khẩu: Đối tượng chịu thuế XK: Tất sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mua bán, trao đổi với nước xuất khỏi biên giới Việt Nam Đối tượng nộp thuế XK: Tất đơn vị kinh tế trực tiếp XK uỷ thác XK * Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Các mặt hàng không nhà nước phát triển sản xuất không thiết thực phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân Vì doanh nghiệp phải chịu thuế suất cao SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.4.5 Phương pháp hạch toán TK 511, 512 TK 521 TK 111, 112, 131… Chiết khấu thương mại TK 531 Hàng bán bị trả lại K/C khoản giảm doanh thu TK 532 Giảm giá hàng bán Thuế GTGT (nếu có) TK 3331 Sơ đồ 1.5: Trình tự hạch tốn khoản giảm trừ doanh thu 1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.3.1.1 Khái niệm : Giá vốn hàng bán giá thực tế xuất kho hàng hoá giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành xác định tiêu thụ khoản tính vào giá vốn để xác định kết kinh doanh kỳ TKSD: TK 632 - Giá vốn hàng bán SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1 Những kết đạt nguyên nhân Kế toán doanh thu tiêu thụ xác định KQKD nội dung quan trọng công tác kế tốn doanh nghiệp, liên quan đến tồn phát triển thân doanh nghiệp Nhận thức vai trò quan trọng này, Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình ln tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu tiêu thụ xác định KQKD nói riêng Nhìn chung cơng ty áp dụng nghiêm chỉnh chế độ chuẩn mực kế toán hành kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh từ việc xây dựng hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán đến việc lập báo cáo tài Cụ thể: * Về hạch tốn hàng hóa nhập kho: Khi nhập kho hàng hóa mà chưa hóa đơn, kế tốn khơng hạch tốn vào tài khoản 331 mà hạch toán qua tài khoản trung gian 3389 Tài khoản 3389 kế toán lập để ghi chép nghiệp vụ mua hàng nhập kho chưa hóa đơn, điều cho thấy linh hoạt, rõ ràng cơng tác hạch tốn phận kế tốn Cơng ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho hợp lý, cơng ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá khác nhau, nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan nhiều đến hàng hố, khơng thể định kỳ kiểm tra hạch toán * Về hạch tốn doanh thu bán hàng hóa Do cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn nên nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán vào chứng từ liên quan nhập số liệu lên phần mềm phân hệ thích hợp Nên cơng tác hạch tốn doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm công ty tiến hàng nhanh chóng Ngồi ra, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm hạch tốn chi tiết theo hóa đơn bán hàng, mặt hàng theo khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Về hạch toán giá vốn hàng bán: Do số lượng nhập xuất thành phẩm diễn liên tục ngày, tháng Nên cơng ty sử dụng phương pháp bình qn kỳ để tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm để giảm bớt khối lượng cơng tác kế tốn phù hợp với cơng ty * Về hạch tốn khoản giảm trừ doanh thucông ty áp dụng hình thức giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn cơng ty quy định, áp dụng hình thức nhập kho hàng bán bị trả lại hàng hóa, thành phẩm xuất bán công ty bị hư hỏng, không chất lượng Công ty thực tốt chiến lược kinh doanh làm tăng lượng khách hàng, thủ thuật để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh * Về tài khoản, chứng từ, sổ sách kế tốn - Đối với tài khoản tài khoản chi tiết cấp ( tài khoản 131, 641,642 ) kế tốn cơng ty thể rõ tài khoản chi tiết Sổ Cái tài khoản, nhờ kế tốn theo dõi xác nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơng ty hạch tốn khơng Việc áp dụng phần mềm hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh giúp ích nhiều cơng tác kế tốn cơng ty Từ chứng từ cần thiết, kế toán nhập liệu vào phân hệ phần mềm kế toán máy tính tự động cho Sổ Chi Tiết Sổ Cái tài khoản Nhờ trợ giúp phần mềm, sổ sách công ty thể thông tin đầy đủ xác, đồng thời giúp giảm bớt cơng việc kế toán viên * Về tổ chức máy kế tốn Đội ngũ cán kế tốn Cơng ty trình độ chun mơn nghiệp vụ, nhiệt tình động, cung cấp thơng tin cho u cầu quản trị Công ty Với khối lượng công việc nhiều nhân viên kế tốn đơng, Cơng ty tổ chức máy kế toán theo phương thức chức Với phương thức này, máy kế toán chia thành phận đảm nhận công việc khác điều hành tương đối độc lập hoạt động chung Công ty.nên phận quản lý Công ty dễ dàng việc quản lý tài Cơng ty SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sau mặt tồn Cơng ty cần giải pháp để ngày hồn thiện phần hành chế tốn 3.2 Những vấn đề tồn ngun nhân Qua thời gian thực tập phòng Kế tốn Công ty Cổ phần Lạc An Hà Tĩnh em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh tổ chức hợp lý đảm bảo số liệu cung cấp xác, rõ ràng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bên cạnh riêng với cơng tác hạch tốn doanh thu tiêu thụ xác định kinh doanh Công ty số mặt hạn chế, khắc phục giúp cho cơng tác hạch tốn doanh thu tiêu thụ xác định kinh doanh thuận lợi xác Cụ thể Cơng ty cần khắc phục hạn chế sau: * Về hạch toán doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm: Ngồi việc xuất bán hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng bên ngồi cơng ty, cơng ty xuất bán cho cửa hàng thuộc nội công ty xuất phiếu quà tặng đến công nhân viên công ty kế tốn khơng hạch tốn vào tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” mà tất nghiệp vụ bán hàng hạch toán vào tài khoản 511 Điều làm đơn giản hóa hệ thống tài khoản giúp giảm bớt cơng việc kế tốn hạch toán chưa theo quy định Bộ Tài Chính dù kết kinh doanh khơng thay đổi * Về hạch tốn khoản phải thu khách hàng: Đa số khách hàng mua hàng cơng ty tốn theo hình thức gối đầu, khách hàng mua hàng lần toán cho hóa đơn lần trước khách hàng tốn tiền hàng hạn mức nợ công ty cho phép Đối với khách hàng chậm trả tiền hàng cơng ty gửi thư nhắc nhở ngưng cung cấp hàng đến khách hàng chấp nhận tốn, cơng ty mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu lại không lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Điều gây khó khăn cho cơng ty * Về hàng tồn kho Cơng ty khơng lập dự phòng hàng tồn kho, điều gây khó khăn cho cơng ty SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Về hạch toán tận dụng phế liệu để giảm trừ chi phí: Khi xuất nguyên vật liệu vào sản xuất, chi phí tập hợp sau: Nợ TK 621 TK 152 Sau q trình sản xuất, cơng ty tận dụng phế liệu sử dụng để tiếp tục sản xuất đem bán Phần thu kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 152 TK 627 Theo định khoản nguyên vật liệu xuất vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phế liệu thu hồi giảm trừ từ chi phí sản xuất chung Hạch tốn khơng giống theo quy định * Về tổ chức máy kế tốn Do kế tốn theo hình thức tập trung nên cơng việc phòng kế tốn Cơng ty khối lượng công viêc lớn Điều cho thấy việc phân cấp quản lý cơng tác kế tốn Cơng ty chưa phù hợp, mà kế tốn chưa điều kiện cung cấp thơng tin giá trị chi phí theo đặc điểm kinh doanh, gây áp lực công việc cho nhân viên kế tốn văn phòng 3.3 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty Sau q trình tìm hiểu kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình, em nhận thấy việc hạch toán tiêu thụ thành phẩm cơng ty hạn chế định Dưới số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty: * Về hạch tốn doanh thu bán hàng hóa Cơng ty nên sử dụng tài khoản 512 để theo dõi doanh thu tiêu thụ nội theo chế độ kế toán, tách biệt với doanh thu tiêu thụ bên để tiện việc theo dõi phản ánh chất phương thức tiêu thụ SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khi đó, xuất kho hàng hố biếu tặng nhân viên hình thức phát phiếu q tặng, kế tốn ghi: Nợ TK 6418 TK 5121 * Về hạch toán khoản phải thu khách hàng: Nợ phải thu chiếm phần lớn doanh thu bán hàng cơng ty, để đề phòng rủi ro không thu tiền, công ty nên lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi vào cuối niên độ kế tốn Các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo dõi TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập kỳ > số dư khoản dự phòng lập kỳ trước: Doanh nghiệp lập dự phòng bổ sung Khi kế tốn hạch tốn: Nợ TK 642 TK 139 Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập kỳ < số dư khoản dự phòng lập kỳ trước: Doanh nghiệp phải hoàn nhập khoản chênh lệch Khi kế tốn hạch tốn: Nợ TK 139 TK 642 Nếu khoản nợ xác định khơng thu tiến hành xóa nợ, kế tốn ghi: Nợ TK 139 Nợ TK 642 TK 131, 138 Đồng thời kế toán ghi: Nợ TK 004 Nếu số nợ xóa sau lại thu hồi kế tốn vào số thực thu để hạch toán: Nợ TK 111, 112 TK 004 TK 711 * Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong trình kinh doanh Công ty không tránh khỏi giảm giá thường xuyên, liên tục hàng hố kho Vì vậy, cơng ty nên dự tính khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho việc tính trước vào giá vốn hàng bán phần giá trị bị giảm xuống thấp so gía ghi sổ kế toán hàng tồn kho.Cuối kỳ Nếu kế toán nhận thấy chứng chắn giảm giá thường xuyên cụ thể xảy kỳ kế toán tiến hành trích lập dự phòng Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp Công ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hố tồn kho giảm giá, đơng thời để phản ánh giá trị thực tế tuý hàng tồn kho Cơng ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản công ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh tài khoản 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cách hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Căn vào bảng tổng hợp mức lập dự phòng gỉm gía loại vật tư hàng hố duyệt, thẩm định người thẩm quyền doanh nghiệp, kế tốn ghi: Nợ TK 632 TK 159 - Theo quy định tài Nếu số trích lập cho năm kế hoạch số dư dự phòng năm trước khơng phải lập - Nếu số lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm kế hoạch lớn số dư TK 159 số lớn trích lập tiếp tục Nợ TK 632 TK 159 Nếu số trích lập cho năm kế hoạch nhỏ số dư TK 159 số chênh lệch giảm phải hồn nhập Nợ TK 159 TK 632 * Về hạch toán tận dụng phế liệu để giảm trừ chi phí: SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khi tận dụng phế liệu sử dụng vào sản xuất đem bán lấy tiền chi phí từ phế liệu thu hồi phải giảm trừ từ tập hợp chi phí sản xuất khơng phải từ chi phí sản xuất chung Vì kế tốn nên hạch tốn sau: Nợ TK 152 TK 154 * Về hồn thiện máy kế tốn Cơng ty CP Lạc An Hà Tĩnh tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn tập trung Tồn cơng việc kế tốn từ khâu thu nhận, xử lý, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế tốn thực tập trung phòng kế tốn Cơng ty Do để giảm bớt gánh nặng cơng việc cho nhân viên phòng kế tốn, Cơng ty nên tổ chức mơ hình kế tốn vừa tập trung vừa phân tán phân công công việc hợp lý Chẳng hạn cửa hàng tổ chức kế toán riêng, hạch toán nghiệp vụ phát sinh đơn vị mình, định kỳ lập báo cáo gửi phòng kế tốn * Ứng dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn nghiệp Hiện việc ứng dụng máy tính thơng qua phần mềm kế tốn ghi nhận định số 15/2006 QĐ- BTC ban hành ngày 20/3/2006 hình thức “kế tốn máy tính” thực theo quy trình sau: Theo quy trình phần mềm kế tốn, thơng tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Nhật ký - Sổ cái…) sổ thẻ kế toán chi tiêt liên quan Cuối tháng (hoặc thời điểm cần thiết), kế toán thực thao tác khóa sổ (cộng sổ) lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác theo thơng tin nhập kỳ Các ưu điểm phần mềm kế tốn ghi nhận : SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Việc ứng dụng phần mềm kế toán giúp đơn vị cập nhật chứng từ ngày nhanh chóng đảm bảo độ xác cao - Việc tổ chức sổ sách kế toán máy hợp lý với sổ sách thực tế công tác cập nhật chứng từ ngày đảm bảo trình tự phục vụ hiệu cho cơng tác hạch toán kế toán Khi sổ sách tổ chức liên kiết chặt chẽ hợp lý với đảm tính xác nhanh chóng cơng tác kế toán Từ ưu điểm lợi ích việc ứng dụng phần mềm kế toán thiết nghĩ nghiệp nên sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác hạch tốn để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh nghiệp lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đơn vị, chọn nhà cung cấp phần mềm phải đảm bảo chất lượng giá SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Ngày nay, quan hệ kinh tế giữ vai trò quan trọng việc giải vấn đề kinh tế theo chiều sâu, thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật nâng cao suất lao động xã hội Việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp điều không quan tâm công tác quản lý doanh nghiệp Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình Em nhận thấy yêu cầu cấp thiết công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh Nó cung cấp thơng tin cần thiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, sở để nhà quản lý đưa phương pháp hữu hiệu nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo chiều hướng tốt hơn, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương trường Qua q trình thực tập chi nhánh cơng ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình, dựa kiến thức học trường, qua tài liệu tham khảo, trình quan sát vận dụng vào tình hình thực tế nghiệp, em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp: “ Kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình” Dựa sở lý luận phân tích hiệu hoạt động, sau áp dụng vào phân tích thực trạng hiệu hoạt động nghiệp, em đề xuất vài biện pháp giúp nghiệp nâng cao hiệu hoạt động Tuy nhiên, trình độ kiến thức khả trình bày, thời gian hạn nên khơng tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy phòng tài kế tốn nghiệp để hồn thiện đề tài hồn thiện kiến thức kinh nghiệm cho công việc sau Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn NCS.TH.s Trần Tự Lực,CN Nguyễn Thị Diệu Thanh phòng Tài - Kế tốn nghiệp giúp đỡ em để em hồn thành đề tài SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực Nguyễn Thị Hoài Phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Hệ thống kế tốn Việt Nam, Chế độ kế tốn doanh nghiệp, Quyển 1, NXB Tài Bộ Tài chính, Hệ thống kế tốn Việt Nam, Chế độ kế tốn doanh nghiệp, Quyển 2, NXB Tài Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – VAS 14 “Doanh thu thu nhập khác Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Tài liệu phòng Kế tốn - Tài Công ty cổ phần thạch cao Xi măng Quảng Bình Hệ thống Kế tốn Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Tài Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, GS.TS Ngơ Thế Chi - Nhà xuất tài Trang Web: http://www.webketoan.com số tài liệu tham khảo khác SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG I : SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Một số khái niệm tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ .4 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Ý nghĩa .4 1.1.2 Khái niệm xác định kết kinh doanh .4 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Ý nghĩa .5 1.2.Kế toán doanh thu bán hàng .5 1.2.1 Khái niệm doanh thu: 1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: .5 1.2.3 Phương pháp hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng 1.2.3.1.Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp 1.2.3.2 Hạch toán theo phương thức gửi bán 1.2.3.3 Hạch toán theo phương thức bán hàng trả góp 1.2.3.4 Hạch toán theo phương thức bán hàng đại lý 1.2.4 Phương pháp hạch toán khoản giảm trừ doanh thu 1.2.4.1 Chiết khấu thương mại .9 1.2.4.2 Giảm giá hàng bán 1.2.4.3 Hàng bán bị trả lại .9 1.2.4.4 Thuế khấu trừ giảm doanh thu bán hàng 10 1.2.4.5 Phương pháp hạch toán 11 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .11 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.3.1.1 Khái niệm 11 1.3.1.2 Phương pháp hạch toán 13 1.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài .13 1.3.2.1 Khái niệm 13 1.3.2.2 Phương pháp hạch toán 13 1.3.3 Kế tốn chi phí tài 14 1.3.3.1 Khái niệm .14 1.3.3.2 Phương pháp hạch toán 14 1.3.4 Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.3.4.1 Chi phí bán hàng .14 1.3.4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.3.4.3 Phương pháp hạch toán 15 1.3.5 Kế toán doanh thu khác .15 1.3.5.1 Khái niệm 15 1.3.5.2 Phương pháp hạch toán: 16 1.3.6 Kế toán chi phí khác 16 1.3.6.1 Khái niệm 16 1.3.6.2 Trình tự hạch toán: 16 1.3.7 Kế tốn chi phí thuế TNDN .17 1.3.7.1 Khái niệm .17 1.3.7.2 Phương pháp hạch toán: 17 1.3.8 Kế toán xác định kết tiêu thụ .17 1.3.8.1 Khái niệm .17 1.3.8.2 Trình tự hạch tốn: 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG TẠI QUẢNG BÌNH 20 Giới thiệu chung Công ty 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển nghiệp .20 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.1.1 Thông tin tổng quan nghiệp: 20 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình 20 2.1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình 21 2.1.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình 21 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình .22 2.1.3 Tổ chức máy kế tốn nghiệp 24 2.2 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2009- 2011 .27 2.2.1 Mặt hàng sản phẩm Công ty 27 2.2.2 Phân tích tình hình lao động Công ty 28 2.2.3 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty .30 2.2.4 Phân tích hiệu hoạt động tài nghiệp 40 2.2.4.1 Phân tích khả sinh lời vốn chủ sở hữu ( ROE ) 40 2.2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài 41 2.2.5.Doanh thu lợi nhuận Công ty 46 2.3 Phân tích thực trạng kế tốn doanh thu tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty 47 2.3.1 Chế độ tài kế tốn cơng ty cơng tác hoạch tốn doanh thu tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh 47 2.3.1.1 Chứng từ sử dụng 48 2.3.1.2 Tài khoản sử dụng 49 2.3.1.3 Hình thức kế toán sử dụng .49 2.3.1.4 Hệ thống báo cáo kế toán sử dụng 51 2.3.2 Thực trạng hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình 51 2.3.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ 51 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.3.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 53 CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 54 3.1 Những kết đạt nguyên nhân 54 3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 57 3.3 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty 58 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Phương Lớp: ĐH Kế tốn B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương Lớp: ĐH Kế toán B K50 ... Lớp: ĐH Kế toán B K50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG TẠI QUẢNG BÌNH... chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình a) Chức Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình đơn vị hạch tốn phụ thu c trực thu c Cơng ty CP Thạch cao xi măng có tài khoản... phát triển chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng Quảng Bình Tiền thân Xí nghiệp Xi măng số I đời tháng năm 1994 trực thu c Công ty kinh doanh Thạch cao Xi măng, chi nhánh cơng ty có trụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại quảng bình , Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại quảng bình , Kết cấu báo cáo, Theo chuẩn mực số 14 ban hành ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính:, Là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua đến một địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán, chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu th, * Khái niệm : Phản ánh các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp như các chi phí về tiền lương nhân viên bộ máy QLDN, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN,..., Nhiệm vụ của xí nghiệp là sản xuất xi măng Bỉm Sơn đóng bao tại Quảng Bình, nghiền xi măng các loại, tổ chức tiêu thụ xi măng do Xí nghiệp sản xuất và xi măng Trung ương ., Sơ đồ 2.3 - Tổ chức bộ máy kế toán của Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại Quảng Bình., Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại Quảng Bình là một đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh hàng hoá nên có đặc thù riêng, xuất phát từ đặc điểm của đơn vị - Xí nghiệp đã áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”. Hiện nay Xí nghiệp vẫn chưa sử d, Bảng 2.2: Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm (2009 – 2011), Bảng 2.3 : Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty trong 3 năm 2009 - 2011, c) Hiệu suất sử dụng vốn lưu động, Bảng 2.5 : Phân tích số vòng quay vón lưu động, CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, Sau quá trình tìm hiểu về kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty cổ phần thạch cao xi măng tại Quảng Bình, em nhận thấy việc hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty còn có những hạn chế nhất định như t, * Ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán tại Xí nghiệp, Và một số tài liệu tham khảo khác

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay