Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động như thế nào

2 57 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:04

Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động ? Đầu tiên IBM thiết lập tiêu chuẩn tính lẻ (odd parity) dành cho kiểm tra lỗi Giải thích giúp bạn hiểu tính lẻ Khi bit riêng biệt byte chứa nhớ, phận phát/bộ phận kiểm tra chẵn lẻ tạo số lữu trữ giống bit thứ (bit chẵn lẻ) chip nhớ chẵn lẻ tạo số 0, giữ tổng số tất bit thành số lẻ Nguyên tác giá trị bit chẵn lẻ ln ln chọn tổng tất bit (8bit liệu cộng thêm bit chẵn lẻ) lưu giữ số lẻ Nếu hệ thống sử dụng tính chẵn (even parity) thí dụ giống ngoại trừ bit chẵn lẻ gạo để bảo đảm tổng số chẵn Điều khơng có nghĩa liêu jcos nên dùng tính chẵn hay tính lẻ, hệ thống sử dụng kia, hồn tồn rõ ràng chip nhớ liên quan Hãy nhớ bit liệu byte đánh số Các ví dụ làm cho dễ hiểu hơn: Số bit liệu: bit chẵn lẻ Giá trị bit liệu:1 1 0 1 Trong ví dụ này, tổng số bit liệu với giá trị số lẻ (5); bit chẵn lẻ phải có giá trị để đảm bảo tổng số lẻ cho tất bit Dưới ví dụ khác: Số bit liệu:0 bit chẵn lẻ Giá trị bit liệu1 1 0 1 Trong ví dụ này, tổng số bit liệu với giá trị số chẵn (6), bit chẵn lẻ cần phải có giá trị để tạo tổng số lẻ cho tất bit Khi hệ thống đọc lại nhớ từ lữu trữ, kiểm tra thơng tin chẵn lẻ Nếu byte (9-bit) có số bit chẵn, byte chắn phải có lỗi Hệ thống khơng thể cho biết bit thay đổi bit đơn thay đổi Nếu bit thay đổi, cho ví dụ, byte treo lệnh lỗi kiểm tra chẳn lẻ; bit thay đổi, nhiên, byte hỏng bỏ qua khơng ý Bởi lỗi bit (trong byte đơn) hiếm, lược đồ cho bạn biết nhớ hoạt động tốt hay bị hỏng cách hợp lý khơng tốn Các ví dụ hiển thị thông báo kiểm tra chẵn lẻ cho ba loại hệ thống cũ: Các ví dụ hiển thị thơng bó kiểm tra chẵn lẻ cho ba loại hệ thống cũ: Đối với IBM PC: kiểm tra chẵn lẻ X Đối với IBM XT: kiểm tra chẵn lẻ XYYYYY (z) Đối với IBM AT dòng cuối XT:kiểm tra chẵn lẻ XYYYYY X 2: = Lỗi xảy bo mạch chủ = Lỗi xảy Slot mỏ rộng: (E) = Lỗi chẳn lẽ xảy chassis mở rộng tùy chọn Lưu ý: Một chassis mở rộng tùy chọn IBM bán cho hệ thống XT PC để thêm vào nhiều Slot mở rộng Ngày tạo: 08/06/2015 Thích Chia sẻ Chia sẻ 11/6/2018 Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động ? https://www.tranlegroup.com/kiem-tra-chan-le-hoat-dong-nhu-the-nao-tvc-12-tv-210.aspx 2/5 Khi lỗi kiểm tra chẳn lẽ phát hiện, mạch kiểm tra chẳn lẻ bo mạch tạo ngắt không ngụy trang (NMI: Nonmaskable interrupt) tạm thời dừng xử lý chuyển tập trung hệ thống vào lỗi NMI gây thủ tục ROM cần thực thi Ở vài hệ thống IBM cũ hơn, thủ tục kiểm tra chẵn lẻ ROM tạm thời dừng hẳn CPU Trong trường hợp đó, hệ thống khóa lại bạn cần phải thực việc xác lập lại phần cứng tiến trình tắt/ mở để khởi động lại hệ thống Thật không may tập tin bạn chưa kịp lưu bị tiến trình Hầu hết hệ thống không tạm thời dừng hẳn CPU lại lỗi chẳn lẻ phát thay vào họ có bạn chọn khởi động lại hệ thống tiếp tục thể khơng có khác xảy Ngồi ra, hệ thống hiển thị thơng báo lỗi chẳn lẻ định dạng khác từ IBM, thông tin trình bày giống Ví dụ, hầu hết hệ thống với BIOS Phoenix hiển thị thông báo: Ngắt chẵn lẻ nhớ xxxx: xxxx Loại (S) Tắt NMI, Loại (R) Khởi động lại, phím khác để tiếp tục Hoặc Ngắt chẵn lẻ card I/O xxxx: xxxx Loại (S) Tắt NMI, Loại (R) Khởi động lại, phím khác để tiếp tục Dòng đầu hai thơng báo lỗi chẳn lẻ bo mạch chủ (kiểm tra chẳn lẻ 1) dòng thứ hai cho biết lỗi chẳn lẽ Slot mở rộng (kiểm tra chẵn lẻ 2) Lưu ý địa đưa dạng xxx:xxxx cho nhớ phân đoạn: dạng chừa trống địa dòng kẻ thẳng, chẳn hạn với thông báo lỗi IBM Phân đoạn: dạng địa chừa trống cho bạn vị trí lỗi để giải byte đơn Bạn có ba cách để làm sau xem thông báo lỗi này: + Bạn nhấn phím S để tắt lệnh kiểm tra chẳn lẻ bắt đầu lại hoạt động hệ thống nơi mà kiểm tra chẳn lẽ diễn + Bạn nhấn R buộc hệ thống khởi động lại, cơng việc chưa lưu + Bạn nhấn phím để hệ thống bắt đầu lại hoạt động với chức kiểm tra chẵn lẻ bật Nếu có rắc rối xảy ra, giống việc gây gián đoạn kiểm tra chẳn lẻ khác Thường nên cẩn trọng nhấn phím S, vơ hiệu hóa kiểm tra chẵn lẻ, bạn lưu lại cơng việc Trong trường hợp này, tốt lưu thứ cần thiết vào đĩa mềm nhằm ngăn chặn việc hỏng đĩa cứng xảy Bạn nên tránh ghi dè lên file cũ (mặc dù hoạt động tốt) bạn lưu file hỏng nhớ hỏng Bởi kiểm tra chẵn lẻ vơ hiệu hóa vận hành lưu khơng bị gián đoạn Sau bạn tắt hệ thống khởi động chạy phần mềm chuẩn đốn nhớ bạn có để thử theo dấu lỗi Trong số trường hợp, POST tìm thấy lỗi lần khởi động lại kế tiếp, thường bạn cần phải chạy chương trình chuẩn đốn tinh vi có lẽ chế độ liên tục để định vị lỗi Hệ thống với AMI BIOS hiển thị thông báo lỗi chẵn lẻ hình thức sau: Địa lỗi chẵn lẻ bo mạch chủ (HEX) = (xxxx) Hoặc Địa lỗi chẵn lẻ ngồi bo mạch chủ (HEX) = (xxxx) Các thơng báo cho thấy lỗi nhớ xảy q trình POST việc hỏng hóc địa định Dòng cho thấy lỗi xảy bo mạch chủ thông báo thứ hai cho biết lỗi card tiếp hợp Slot mở rộng AMI BIOS 11/6/2018 Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động ? https://www.tranlegroup.com/kiem-trachan-le-hoat-dong-nhu-the-nao-tvc-12-tv-210.aspx 3/5 Chia sẻ Chia sẻ hiển thị lỗi nhớ phương thức sau: Lỗi chẵn lẻ nhớ xxxx Hoặc Lỗi chẵn lẻ card I/O xxxx Các thông báo cho thấy lỗi nhớ xảy địa nêu trình hoạt động bình thường Dòng thứ cho thấy nhớ bo mạch chủ dòng thứ hai biểu thị lỗi nhớ thiết bị tiếp hợp Slot mở rộng Mặc dù nhiều hệ thống cho phép bạn tiếp tục quy trình sau lỗi chẵn lẻ chí cho phép vơ hiệu hóa chức kiểm tra chẵn lẻ, tiếp túc sử dụng hệ thống sau phát lỗi chẳn lẻ gây nguy hiểm cho hệ thống Ý tưởng để bạn tiếp tục sử dụng phương dưỡng lại máy tính, cẩn thận cách bạn làm việc Lưu ý thơng báo biến đổi phụ thuộc khơng vào ROM BIOS mà vào hệ điều hành bạn Các hệ điều hành chế độ bảo vệ, chẳng hạn hầu hết phiên Window, chân lỗi chạy chương trình quản lý riêng chúng, hiển thị thông báo khác với ROM hiển thị Thơng báo kết hợp với hình màu xanh với bẫy lỗi, thường nhớ hay chẵn lẻ liên quan Cảnh báo: Khi bạn cảnh báo lỗi chẵn lẻ nhớ, nhớ việc kiểm tra chẵn lẻ báo cho bạn nhớ bị hỏng Bạn có muốn lưu đè liệu tiềm hỏng lên tập tin tốt sẵn có từ trước khơng? Chắc chắn khơng! Hãy chắn bạn lưu tập tin làm tên khác Ngoài ra, sau lỗi chẵn lẻ, lưu vào ổ đĩa mềm tránh lưu vào đĩa cứng, có hội mong manh đĩa cứng bị hỏng bạn lưu nội dung nhớ hỏng vào Sau lưu công việc bạn, xác định nguyên nhân lỗi chẵn lẻ sửa hệ thống Bạn muốn sử dụng tùy chọn tắt chức kiểm tra chẳn lẻ cần tiếp tục sử dụng hệ thống thể khơng có hỏng hóc Làm giống nới bớt phận đồng hồ hiển thị áp suất dầu xe lỗ rò nên áp suất dầu khơng vấn đề với bạn nữa! Theo "Nâng cấp sửa chữa máy tính" Scott Mueller ... bắt đầu lại hoạt động với chức kiểm tra chẵn lẻ bật Nếu có rắc rối xảy ra, giống việc gây gián đoạn kiểm tra chẳn lẻ khác Thường nên cẩn trọng nhấn phím S, vơ hiệu hóa kiểm tra chẵn lẻ, bạn lưu... 11/6/2018 Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động ? https://www.tranlegroup.com/kiem-trachan-le-hoat-dong-nhu-the-nao-tvc-12-tv-210.aspx 3/5 Chia sẻ Chia sẻ hiển thị lỗi nhớ phương thức sau: Lỗi chẵn lẻ nhớ... kết hợp với hình màu xanh với bẫy lỗi, thường nhớ hay chẵn lẻ liên quan Cảnh báo: Khi bạn cảnh báo lỗi chẵn lẻ nhớ, nhớ việc kiểm tra chẵn lẻ báo cho bạn nhớ bị hỏng Bạn có muốn lưu đè liệu tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động như thế nào, Kiểm tra chẵn lẻ hoạt động như thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay