THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG dự án xây DỰNG cầu THEO TIÊU CHUẨN ISO của CÔNG TY CP cầu 11 THĂNG LONG và các GIẢI PHÁP cải THIỆN

124 40 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 21:03

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế như hiện nay, mọi doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều mong muốn tìm được cho mình chỗ đứng trên thị trường. Sản phẩm của doanh nghiệp dù là hàng hóa hay dịch vụ đều phải đáp ứng được yêu cầu thị trường nội địa cũng như nước ngoài. Ngày nay, việc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trở thành yếu tố bắt buộc. Trong bối cảnh như vậy, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp... đều tìm đến ISO với mong muốn cải thiện sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả.Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) được ban hành bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, gọi tắt là ISO (International Organization for Standardization) đã được công nhận và áp dụng phổ biến trên toàn thế giới với các thành phần áp dụng rất phong phú từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các ngành công nghiệp cũng như các doanh nghiệp... ISO giúp tiêu chuẩn hóa tất cả các khâu trong quá trình từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế mà việc áp dụng tiêu chuẩn ISO một cách khoa học vào thực tiễn trong công tác quản lý kinh doanh và sản xuất là biện pháp hữu hiệu để năng cao năng lực chất lượng và hiệu quả sản xuất. Việc áp dụng tiêu chuẩn QLCL đúng quy cách và vận dụng có hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng tích cực không nhỏ trong các vấn đề mấu chốt của Dự án như Quản lý tốt về tiến độ, đảm bảo về vấn đề ATLĐ, môi trường...ISO là chứng chỉ tốt nhất phản ánh uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp trên trường quốc tế. Tuy vậy, không ít nơi áp dụng ISO chỉ vì mục đích đạt chứng chỉ hoặc do yêu cầu của thị trường mà không chú ý duy trì, cập nhật hệ thống sau chứng nhận hoặc có áp dụng tiêu chuẩn ISO nhưng chỉ mang tính chất đối phó. Đồng thời ở đó, những văn bản, quy trình, thủ tục cứng nhắc, xa rời thực tế công việc trở thành gánh nặng cho người thực hiện. Nhiều nơi, nhiều lúc vân dụng ISO được coi là công việc của bộ phận chất lượng mà chưa được sự quan tâm và cam kết thực sự của lãnh đạo.Tình trạng của các Công ty khi thi công những Dự án quy mô lớn ít nhiều cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, việc nghiên cứu và tìm hiểu “Thực trạng công tác QLCL trong thi công dự án xây dựng cầu theo tiêu chuẩn ISO của Công ty CP Cầu 11 Thăng Long và các giải pháp cải thiện” trong các dự án thi công cầu trở nên cấp thiết, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp trong công tác QLCL của các Dự án. Đây cũng là lý do nghiên cứu của đề tài. MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ISO : Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa phát triển với mục đích xây dựng tiêu chuẩn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Tiêu chí tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng 48 .3 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .5 PHẦN MỞ ĐẦU .5 PHẦN 2: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG .9 Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức ban điều hành dự án 11 Hình 1.2 Quy trình đảm bảo ATLĐ 15 Hình 1.3 Quy trình triển khai thi cơng xây lắp quản cơng trình .21 Hình 1.4 Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường 28 Hình 1.5 Quy trình đánh giá chất lượng nội .32 Hình 1.6 Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp, khắc phục phòng ngừa 34 Hình 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 44 Hình 2.2 Các giai đoạn phát triển quản chất lượng .49 chất lượng truyền thống 50 Hình 2.3 Cải tiến chất lượng sở vòng tròn chất lượng Deming 52 Hình 2.4 Hai phương pháp quản trị liên quan đến quản chất lượng 53 Bảng 2.2 Tiêu chí tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng 57 Hình 2.5 Mơ hình HTQLCL dựa trình .64 Hình 2.6 Tám nguyên tắc quản chất lượng 64 Hình 3.1 Quy trình kiểm tra chất lượng công tác xây lắp, hạng mục kết cấu cơng trình (đề xuất) .101 Hình 3.2 : Nội dung kiểm tra chất lượng công tác xây lắp 102 Hình 3.3 Quy trình xem xét nghiệm thu kỹ thuật giai đoạn thi công (đề xuất) 103 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT GTVT TCVN : Giao thông vận tải : Tiêu chuẩn Việt Nam TCN : Tiêu chuẩn ngành BHĐ : Ban điều hành TGĐ : Tổng giám đốc HTQLCL : Hệ thống quản chất lượng TVGS : Tư vấn giám sát TKBVTC : Thiết kế vẽ thi công CBCNV : Cán công nhận viên QL : Quốc lộ DA : Dự án ATLĐ : An toàn lao động ISO : Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa phát triển với mục đích xây dựng tiêu chuẩn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Sự khác biệt quản chất lượng đại quản chất lượng truyền thống .41 Bảng 2.2 Tiêu chí tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng 48 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hướng tồn cầu hóa kinh tế nay, doanh nghiệp khơng Việt Nam mà tồn giới mong muốn tìm cho chỗ đứng thị trường Sản phẩm doanh nghiệp hàng hóa hay dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa nước Ngày nay, việc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trở thành yếu tố bắt buộc Trong bối cảnh vậy, hầu hết tổ chức, doanh nghiệp tìm đến ISO với mong muốn cải thiện sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh hiệu Bộ tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống quản chất lượng (HTQLCL) ban hành Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa, gọi tắt ISO (International Organization for Standardization) công nhận áp dụng phổ biến toàn giới với thành phần áp dụng phong phú từ phủ, tổ chức quốc tế, ngành công nghiệp doanh nghiệp ISO giúp tiêu chuẩn hóa tất khâu trình từ sản xuất tiêu thụ sản phẩm Chính mà việc áp dụng tiêu chuẩn ISO cách khoa học vào thực tiễn công tác quản kinh doanh sản xuất biện pháp hữu hiệu để cao lực chất lượng hiệu sản xuất Việc áp dụng tiêu chuẩn QLCL quy cách vận dụng có hiệu gây ảnh hưởng tích cực không nhỏ vấn đề mấu chốt Dự án Quản tốt tiến độ, đảm bảo vấn đề ATLĐ, môi trường ISO chứng tốt phản ánh uy tín, chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp trường quốc tế Tuy vậy, khơng nơi áp dụng ISO mục đích đạt chứng yêu cầu thị trường mà không ý trì, cập nhật hệ thống sau chứng nhận có áp dụng tiêu chuẩn ISO mang tính chất đối phó Đồng thời đó, văn bản, quy trình, thủ tục cứng nhắc, xa rời thực tế công việc trở thành gánh nặng cho người thực Nhiều nơi, nhiều lúc vân dụng ISO coi công việc phận chất lượng mà chưa quan tâm cam kết thực lãnh đạo Tình trạng Cơng ty thi cơng Dự án quy mơ lớn nhiều khơng phải ngoại lệ Vì thế, việc nghiên cứu tìm hiểu “Thực trạng cơng tác QLCL thi cơng dự án xây dựng cầu theo tiêu chuẩn ISO Công ty CP Cầu 11 Thăng Long giải pháp cải thiện” dự án thi công cầu trở nên cấp thiết, từ đề giải pháp phù hợp công tác QLCL Dự án Đây nghiên cứu đề tài Mục tiêu, nội dung phạm vi nghiên cứu đề tài - Mục tiêu nghiên cứu Trên sở luận công tác quản chất lượng dự án doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng chuyên thi công xây lắp nói riêng, với phân tích luận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản chất lượng dự án dự án xây dựng cầu tiêu biểu Cơng ty Cp Cầu 11, đề tài tìm giải pháp nhằm thúc đẩy công tác quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO Dự án tiếp theomột cách hiệu - Nội dung nghiên cứu Những vấn đề mấu chốt chất lượng, quản chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO Thực tiễn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản chất lượng số nước giới để rút kinh nghiệm, vận dụng vào cơng trình xây dựng cầu Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thực trạng giải pháp công tác quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO dự án tiêu biểu xây dựng cầu Công ty CP Cầu 11Thăng Long Phương pháp nghiên cứu Với sở đường lối sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành xây dựng, văn pháp quy quản đầu tư xây dựng, quản chất lượng cơng trình xây dựng luận môn chuyên ngành đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích hệ thống để làm rõ sở luận chất lượng quản chất lượng, HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm thơng qua cơng trình liên quan đến lĩnh vực đề tài nghiên cứu phân tích liệu thu thập từ nguồn thông tin khác - Phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học, tham khảo ý kiến chuyên gia để tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình công tác quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO Dự án xây dựng cầu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày ba chương: NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Chương 1: Thực trạng công tác quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO dự án xây dựng cầu 1.1 Giới thiệu dự án xây dựng tiêu biểu Công ty CP Cầu 11 1.2 Hệ thống quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO Công ty CP Cầu 11 1.3 Những thành công vấn đề bất cập tồn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Công ty CP Cầu 11 Chương 2: Tổng quan luận chất lượng quản chất lượng 2.1 Đặt vấn đề 2.2 Quản chất lượng theo ISO Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO dự án xây dựng cầu Công ty CP Cầu 11 3.1 Nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm chủ thể tham gia HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 3.2 Nhóm giải pháp cải tiến cơng tác quản nguồn lực cơng ty 3.3 Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất vận hành HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 3.4 Các giải pháp đo lường, phân tích, cải tiến Kết Luận – Kiến Nghị PHẦN 2: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN ISODỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG 1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG § H§ Cỉ§ Ô NG HộI Đ NG QUảN TRị BAN KIểM SOá T TổNG GIá M Đ ốC Cá C PHó TổNG GIá M Đ ốC PHòNG TổCHứC PHòNG TàI CHíNH PHòNG Kế HOạ CH HàNH CHíNH Kế TOá N - THịTRƯ ờNG PHòNG Kỹ THUậT PHòNG THIếT Bị PHòNG VậT TƯ CÔ NG TY CP CÔ NG TY CP CÔ NG TY CP CÔ NG TY CP XDCT 110TL XDXL 112TL XD 116TL XDTM 118TL CHI NH¸ NH C¸ C § é I § éI THIÕT BÞ XÝNGHIƯP XÝNGHIƯP MIỊN NAM THI CÔ NG KếT CấU 11.1 11.2 Cá C TổSảN XUấT CủA CHI NHá NH, Cá C Đ ộ I, XíNGHIệP, XƯ ởNG SảN XUấT 10 - Qun tốt hệ thống thu thập xử thông tin Đảm bảo lựa chọn thông số cần thiết cho sản phẩm, kết trình Dựa thơng tin xác, thu thập xác thơng tin thứ cấp lĩnh vực Do tính phức tạp hệ thống định hướng theo khách hàng nên để đo lường khả vận hành hệ thống cách hiệu quả, luận văn kiến nghị công ty nên sử dụng công cụ sau mà nhiều nhà nghiên cứu trước đề xuất: (1) Tăng cường việc sử dụng đơn vị đo để đo lường chất lượng công ty tất khâu từ nghiên cứu lập hồ sơ thầu đến khâu triển khai thi cơng, nghiệm thu, bàn giao cơng trình Đối với phần lớn khuyết tật sản phẩm, đơn vị đo biểu diễn công thức đơn giản sau: Chất lượng = (f/p)*100% Trong đó: f: Số khuyết tật, số phế phẩm, số lỗi chi phí thời gian sửa lại, chi phí tiền cho sửa lại sản phẩm p: Số lượng sản phẩm sản xuất, tổng số thực hiện, doanh thu, tổng số đơn vị dịch vụ thực Loại đơn vị đo biểu diễn dạng phần trăm khuyết tật lỗi phế phẩm Những thông tin đo lường thu từ loại đơn vị đo lường khuyết tật sử dụng làm sở cho việc định điều chỉnh để đảm bảo đạt tiêu chuẩn đề (2) Áp dụng phương pháp kiểm tra chất lượng trường phương pháp đo mắt, phương pháp đo thực tế phương pháp thử nghiệm mà thực tế người ta dùng (3) Sử dụng thang điểm để đánh giá xếp hạng chất lượng sản phẩm xây dựng Thang điểm thước đo chất lượng, gồm nhiều “bậc điểm” Bậc điểm phản ánh tiêu tổng hợp chất lượng sản phẩm xây dựng, tức phản ánh cách toàn diện mặt (khía cạnh) cơng trình xây dựng 110 Đối với cấp q trình (có thể bước công việc; công tác xây lắp; giai đoạn thi cơng; phận cơng trình tồn cơng trình nói chung) xây dựng thang điểm, có nhiều bậc điểm, hình thành phương pháp chuyên gia Số bậc điểm nhiều xác Sử dụng thang điểm 10 để đánh giá (trong tính điểm lần làm đầu tiên, làm lại điểm) Kết đánh giá chất lượng thang điểm nhóm gộp thành hạng không đạt, đạt yêu cầu, tốt chất lượng cao Cách xác định điểm số sau: Điểm cấp trình A ngồi cấp cuối tính theo cơng thức: m DA = ∑ ( DA.h x Kh) h =1 Trong đó: DA.h: Điểm thành phần h cấp A, xác định phương pháp chuyên gia; Kh: Hệ số biểu thị mức độ quan trọng thành phần h chất lượng “cấp trình” A (lấy theo ý kiến chuyên gia); m: Số thành phần cấu thành cấp trình A (nghĩa h = 1, 2,.,m) Về hệ số, hay giá trị trọng số xác định dựa vào tính chất công nghệ công việc; mức độ quan trọng cơng việc cơng trình đặc biệt phụ thuộc vào ý thức người lao động Nhiều tiêu biểu thị trình đơn giản phản ánh (hay yêu cầu) tự giác người lao động (tức đạo đức nghề nghiệp người lao động) nên đánh giá cao, thí dụ thép gia công thiết kế khung sàn, hay mỏ liên kết tường gạch với cột công tác xây tường gạch đánh giá với hệ số điểm cao Việc phân loại chất lượng thành không đạt, đạt, tốt chất lượng cao thực dựa vào “biên độ” điểm, thí dụ: - Không đạt: điểm - Đạt: 5,1 - - Tốt: 8,1-9 - Chất lượng cao: > 111 Biên độ “đạt” lớn so với biên độ “tốt” “chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cơng trình hai cấp cuối Nó vừa có tính chất đòi hỏi mang tính động viên nhà thầu thi cơng tốt cơng trình Hệ thống điểm số cho phép đánh giá chất lượng cơng trình cách chi tiết có mức xác cao 3.4.4 Các giải pháp cải tiến HTQL chất lượng Để giúp cho HTCL ngày cải tiến, công ty cần xác định sử dụng công cụ quản thích hợp cho mục đích ngăn ngừa sai lỗi (FMEA, Porka Yoke ), cải tiến trường (5S/Kaizen), đánh giá tình trạng hoạt động chất lượng xác định hội cải tiến (thường công cụ thống kê), đánh giá lựa chọn hội cải tiến (chi phí chất lượng quản dự án), thực dự án cải tiến (quản thay đổi, đào tạo/hướng dẫn ), theo dõi phân tích kết dự án cải tiến (cơng cụ thống kê, chi phí chất lượng) Cải tiến chất lượng khơng phải điều q to tát, phải điều nhỏ đừng quên rằng, ý kiến đóng góp khách hàng, nhân viên, đối tác nguồn lợi vô giá Nói yếu tố chất lượng kinh doanh sản phẩm dịch vụ, Perter Drucker, người tôn vinh nhà quản trị học quan trọng kỷ 20 khẳng định: “Chất lượng dịch vụ hay sản phẩm khơng phải mà bạn làm Nó khách hàng yêu cầu” Tuy nhiên, hôm thỏa mãn yêu cầu khách hàng ngày mai yêu cầu thay đổi Hơn nữa, chất lượng ln có xu hướng lạc hậu khơng cải tiến Đó để doanh nghiệp thiết lập nhóm cải tiến chất lượng nhằm nỗ lực nâng cao chất lượng đáp ứng thỏa mãn khách hàng 3.4.4.1 Áp dụng quy tắc 5S Kaizen để cải tiến trường  Quán triệt nguyên tắc cải tiến Kaizen Theo Kaizen: “cải tiến từ điều nhỏ nhất” Trong tiếng Nhật, từ Kaizen có nghĩa cải tiến Người Nhật đưa Kaizen trở thành học thuyết (thuyết Kaizen) để cải thiện chút ngày mà khơng phải tốn nhiều, chí phí, áp dụng hoạt động không riêng kinh doanh Bản chất 112 cải tiến thực từ nhỏ liên tục để tạo hiệu lớn Nhưng thông thường, nhỏ lại để ý đến, bị cho giá trị mà mang lại khơng cao Cơng tắc đèn xi nhan xe máy lúc trước cấu tạo chiều dọc: rẽ trái đẩy xuống, rẽ phải đẩy lên, làm cho người lái xe lúng túng xử Qua cải tiến, công tác nằm theo chiều ngang, rẽ chiều đẩy chiều Như người xử khơng phải động não nhiều, đơn giản [1] Có hai sai lầm có mà nhà quản thường gặp phải nhìn nhận việc cải tiến Thứ nhất, họ khẳng định lượng lợi ích mà nhóm cải tiến mang lại nên khơng trọng vai trò nhóm Thứ hai, nhà quản nhầm lẫn cải tiến đổi nên cho rằng, nhóm cải tiến phải thực dự án cải tiến chất lượng quy mô Tất nhiên nhóm cải tiến khơng thể đáp ứng u cầu hoạt động họ dần tan rã từ bên  Áp dụng quy tắc 5S để cải tiến trường Xuất phát từ triết người trung tâm phát triển, mô hình thực hành 5S đuợc áp dụng Nhật Bản tảng để áp dụng thành công HTQLCL 5S tạo môi trường tiện lợi giúp cho tổ chức/doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc áp dụng HTQLCL, đem lại niền tin cho khách hàng 5S chữ đầu từ tiếng Nhật “SEIRI”, “SEITON” , “SEISO”, SEIKETSU” “SHITSUKE”, tạm dịch sang tiếng Việt “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ” “SĂN SÓC”, “SẴN SÀNG” Từ ý nghĩa từ bắt đầu chữ S, nguyên tắc chung thực hành 5S hiểu sau: - SEIRI (Sàng lọc): Là sàng lọc vật dụng không cần thiết nơi làm việc loại bỏ chung - SEITON (Sắp xếp): sấp xếp thứ ngăn nắp, theo trật tự định, tiện lợi sử dụng - SEISO (Sạch sẽ): Là vệ sinh nơi làm việc cho khơng rác hay bụi bẩn nơi làm việc (kể nhà, máy móc thiết bị) 113 - SEIKETSU (Săn sóc): Là ln săn sóc, giữ gìn nơi làm việc ln sẽ, thuận tiện có suất cách liên tục thực Seiri, Seiton, Seiso - SHITSUKE (Sẵn sàng): Tạo thành nề nếp, thói quen tự giác làm việc tốt, trì mơi trường làm việc thuận tiện Thực hành 5S chương trình đòi hỏi tham gia tất người tổ chức/ doanh nghiệp Đây phương pháp hiệu để huy động người cải tiến môi trường làm việc nâng cao suất Nguyên tắc thực hành 5S đơn giản, khơng đòi hỏi phải dùng thuật ngữ hay phương pháp phức tạp q trình thực Thành cơng thực hành giúp tổ chức/doanh nghiệp đạt suất cao thông qua: - Xây dựng môi trường sẽ, ngăn nắp - Mọi người công ty dễ dàng nhận thấy rõ kết - Tăng cường phát huy sáng kiến - Nâng cao ý thức kỷ luật quan - Chỗ làm việc trở nên thuận tiện an toàn - CBCNV tự hào nơi làm việc - Xây dựng hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp, đem lại hội kinh doanh 3.4.4.2 Sử dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng Kiểm soát chất lượng thống kê cho phép hoạt động cách quán thực mục tiêu đề Thơng qua kiểm sốt thống kê đánh giá yếu tố thiết bị, nguyên liệu yếu tố đầu vào khác cách xác cân đối Biết tình trạng hoạt động thiết bị, từ dự báo điều xảy tương lai để có định xử kịp thời, xác, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất với chi phí thấp Nhờ máy móc, thiết bị có sử dụng có hiệu xác định thời điểm cần đổi thiết bị kiểm soát mức độ biến thiên yếu tố đầu vào, dịch vụ q trình Việc sử dụng cơng cụ thống kê tiết kiệm thời gian tìm kiếm nguyên nhân gây vấn đề 114 chất lượng, tiết kiệm chi phí phế phẩm lãng phí, hoạt động thừa, tiết kiệm thời gian chuẩn bị thực thao tác hoạt động nhận biết báo động trục trặc xảy ra, giúp có biện pháp ứng phó kịp thời Trong quản chất lượng, công ty nên sử dụng công cụ thống kê phổ biến (1) sơ đồ lưu trình để nhận biết, phân tích q trình hoạt động nhằm phát hạn chế, hoạt động thừa lãng phí hoạt động khơng tạo giá trị gia tăng doanh nghiệp; (2) sơ đồ nhân (sơ đồ Ishikawa hay sơ đồ xương cá) để tìm kiếm, xác định nguyên nhân gây trục trặc chất lượng sản phẩm dịch vụ trình; (3) biểu đồ Pareto để thấy kiểu sai sót phổ biến thứ tự ưu tiên khắc phục vấn đề kết hoạt động cải tiến chất lượng; (4) phiếu kiểm tra chất lượng để thu thập, ghi chép liệu chất lượng theo cách thức định nhằm đánh giá tình hình chất lượng đưa định xử hợp lý; (5) biểu đồ phân bố mật độ để có kết luận xác tình hình bình thường hay bất bình thường tiêu chất lượng hay q trình (6) biểu đồ kiểm sốt để đánh giá trình sản xuất trạng thái kiểm sốt hay chấp nhận khơng (7) biểu đồ phân tán để đánh giá tình hình chất lượng đưa định xử kịp thời 3.5 Kết thực tiễn công tác QLCL thi công số DA thi công xây dựng công trình gói thầu số 1: Xây dựng hồn chỉnh đoạn Km 244+155 - Km 245+200 (Bao gồm TKBVTC) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 244+155 - Km 262+353(từ điểm cuối giai đoạn đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai, Thi cơng xây dựng gói thầu xây dựng B3-14: Xây dựng cầu Thắm QL10, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ Thi cơng gói thầu B3-29: Xây dựng cầu dẫn đường dẫn cầu Tân Phong QL 21B tỉnh Nam Định mà Công ty CP cầu 11 Thăng Long làm 115 Dự án xây dựng cơng trình gói thầu số 1: Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km 244+155 - Km 245+200 (Bao gồm TKBVTC) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 244+155 - Km 262+353(từ điểm cuối giai đoạn đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai, Thi công xây dựng gói thầu xây dựng B3-14: Xây dựng cầu Thắm QL10, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ Thi cơng gói thầu B3-29: Xây dựng cầu dẫn đường dẫn cầu Tân Phong QL 21B tỉnh Nam Định có hạn chế bất cập trình bày Chương nhiên đạt thành công, dự án vượt tiến độ tháng so với kế hoạch đề ra, cụ thể như: - Kế hoạch lập tiến độ tham khảo dự án thực đồng thuận nhà thầu đơn vị thi cơng, có thưởng phạt để dự án đạt tiến độ đề - Quy trình quản lập chi tiết, có đồng phận liên quan - Các nội dung quản thời gian, quản tiến độ…mang tính sát thực cao việc áp dụng vào thực tế đạt yêu cầu, trách nhiệm người hướng dẫn thực rõ ràng - Các bước kiểm tra đánh giá tiến hành hàng ngày đáp ứng tiến độ chất lượng thi công - Từng cá nhân BĐH DA ln nâng cao trình độ quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất - Công tác an tồn mơi trường vào ý thức cá nhân tập thể xây dựng áp dụng quy chế phạt vi phạm an toàn lao động - Dự án sau thông xe đưa vào sử dụng thực cơng tác bàn giao tồn hồ sơ hồn cơng cho bên chủ quản cấp ngành hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra đánh giá cao Qua công tác quản dự án xây dựng cầu cơng trình gói thầu số 1: Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km 244+155 - Km 245+200 (Bao gồm TKBVTC) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 116 244+155 - Km 262+353(từ điểm cuối giai đoạn đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai, Thi cơng xây dựng gói thầu xây dựng B3-14: Xây dựng cầu Thắm QL10, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ Thi cơng gói thầu B3-29: Xây dựng cầu dẫn đường dẫn cầu Tân Phong QL 21B tỉnh Nam Định, Công ty CP cầu 11 Thăng Long đạt số thành tựu đáng kể lĩnh vực xây dựng cầu đường Dự án giúp nâng cao hiệu hoạt động đầu tư, đồng thời mang lại hiệu kinh tế - xã hội cho nhà nước Công ty CP cầu 11 Thăng Long Tuy nhiên qua chuyên đề cần có số giải pháp cải thiện công tác quản chất lượng dự án sau:  Đẩy nhanh cơng tác nghiệm thu, tốn quản thời gian, tiến độ dự án: Thực theo trình tự nghiệm thu: - Kiểm tra chỗ hạng mục cơng trình hồn thành - Kiểm tra hồ sơ, tài liệu nêu - Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải - Kiểm tra điều kiện chuẩn bị để đưa cơng trình vào sử dụng - Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, cấu kiện chế tạo sẵn sử dụng vào cơng trình sở đánh giá chất lượng xây dựng chung đối tượng nghiệm thu - Kiểm tra phù hợp công suất thực tế với công suất thực tế duyệt Đối với công trình hồn thành tồn chất lượng mà tồn khơng ảnh hưởng đến độ bền vững điều kiện sử dụng bình thường cơng trình chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành công việc sau đây: - Lập bảng thống kê tồn chất lượng qui định thời hạn sữa chữa, khắc phục để nhà thầu thực - Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi kiểm tra việc sữa chữa, khắc phục tồn 117 - Tiến hành nghiệm thu lại sau tồn chất lượng sữa chữa khắc phục xong [6] Khơng nghiệm thu hạng mục cơng trình, phận cơng trình, cơng việc xây dựng sau sữa chữa xử gia cố không đáp ứng yêu cầu bền vững yêu cầu sử dụng bình thường cơng trình  Nâng cao cơng tác giám sát thi cơng cơng trình thi công dự án - Kiểm tra vật liệu sử dụng công tác thi công, đối chiếu yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu với catalogues vật liệu cung ứng, đối chiếu vật liệu giới thiệu catalogues với vật sử dụng - Khi nghiệm thu phải tuân thủ theo qui trình kỹ thuật dự án  Nâng cao lực chuyên môn cho cán quản đáp ứng yêu cầu công tác quản dự án Công ty CP cầu 11 Thăng Long - Lãnh đạo Công ty CP cầu 11 Thăng Long cần phải phát triển tốt hệ thống quản nội bộ, tạo kết hợp hiệu phòng, ban công việc thường ngày công việc triển khai dự án Khi dự án thi công, Công ty cần phải phát triển tiếp tục trì đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm tổ chức tư vấn có uy tín - Cơng ty CP cầu 11 Thăng Long phải xây dựng cho chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, hiểu biết luật pháp để tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng Công ty cần trang bị cho cán quản dự án lực công cụ quản chuyên nghiệp giải xung đột, lập triển khai kế hoạch, kiểm soát đánh giá, báo cáo kết thực công việc [7] - Giám đốc điều hành dự án cần lãnh đạo Công ty huấn luyện tuyển chọn kỹ lưỡng, có đủ lực, trình độ đảm bảo quản dự án hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng đề - Đối với đội ngũ thành viên dự án, thành viên cần phải hồn thành tốt cơng việc mình, dựa điều chỉnh lực, kỹ phù hợp theo hoạt động, công việc dự án cụ thể Đồng thời, thành viên dự án cần phải tiếp xúc nhiều với nhà tài trợ đối tượng liên quan đến dự án 118 thông qua giám đốc dự án, cản quản để thu thập, phân tích thơng tin, đề giải pháp hợp cho cơng việc mà chịu trách nhiệm quản  Hồn thiện cơng tác quản xử lí rủi ro công tác quản dự án - Chỉ định người chịu trách nhiệm cho rủi ro mối đe dọa định xẩy q trình thực dự án - Cơng ty CP cầu 11 Thăng Long cần đặc biệt phòng tránh rủi ro liên quan đến hợp đồng pháp Các hợp đồng xây dựng cần quản hiệu Hợp đồng xây dựng công cụ pháp định mối quan hệ, quyền nghĩa vụ đưa yếu tố rủi ro cho bên liên quan Quản hợp đồng tốt giúp Công ty hạn chế rủi ro liên quan giá vật liệu leo thang, địa chất cơng trình phức tạp khảo sát khơng phát đầy đủ, nguyên nhân bất khả kháng khác, qua chia sẻ bớt rủi ro chủ đầu tư nhà thầu, mang lại thành công chung cho dự án Luận văn với mục tiêu đưa giải pháp chủ yếu để thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản chất lượng dự án xây dựng cầu Công ty CP cầu 11 Thăng Long Đây nhóm giải pháp cụ thể phương diện từ nâng cao trách nhiệm chủ thể tham gia HTQLCL; cải tiến công tác quản nguồn lực công ty tổ chức sản xuất vận hành HTQLCL; đo lường, phân tích, cải tiến HTQLCL Những đóng góp luận văn chương giúp cho Dự án Công ty CP cầu 11 Thăng Long theo tiêu chuẩn ISO cách trơn tru hiệu quả, nhằm đạt mục tiêu chất lượng sản phẩm mà lãnh đạo cao đề 119 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Quản dự án nhiệm vụ quan trọng công tác quản đại ngày nay, để hồn thành thời hạn, đáp ứng yêu cầu chất lượng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Chủ đầu tư cần phải quản hiệu với phương pháp, kỹ phù hợp Đối với Việt Nam hội nhập vào kinh tế giới xu hướng tồn cầu hóa, đòi hỏi phải phát triển lĩnh vực kinh tế lĩnh vực đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông Thực tế, thành công dự án xây dựng cầu lớn mà Công ty CP cầu 11 Thăng Long thực cho thấy thực tiễn để phát triển cần yêu cầu chất lượng, kỹ thuật đại, phức tạp với quy mô đầu tư lớn, cần gấp rút hồn thiện cơng tác quản dự án thân Công ty để đảm bảo hiệu quả, tính chuyên nghiệp cao Với kết đạt thông qua thực đề tài “Thực trạng công tác QLCL thi công dự án xây dựng cầu theo tiêu chuẩn ISO Công ty CP cầu 11 Thăng Long giải pháp cải thiện” luận văn đã: - Hệ thống hoá luận chất lượng quản chất lượng + Luận văn làm rõ khái niệm chất lượng, quản chất lượng; nguyên tắc, phương pháp quản chất lượng hệ thống quản chất lượng xây dựng + Luận văn làm rõ vấn đề hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn, bao gồm: giới thiệu chung ISO; nội dung tiêu chuẩn ISO; nguyên tắc quản chất lượng theo ISO; lợi ích việc áp dụng ISO vào cơng tác quản chất lượng thực tiễn áp dụng ISO doanh nghiệp xây dựng nước ngồi nói chung Việt Nam nói riêng - Luận văn sâu vào phân tích thực trạng việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Dự án xây dựng cầu thi công xây dựng cơng trình gói thầu số 1: Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km 244+155 - Km 120 245+200 (Bao gồm TKBVTC) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 244+155 - Km 262+353(từ điểm cuối giai đoạn đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai đưa giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản chất lượng Dự án Giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản chất lượng Dự án gồm: Nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm chủ thể tham gia HTQLCL - Đảm bảo cam kết toàn diện từ lãnh đạo cao đến nhân viên - Giáo dục chất lượng cho tồn thể CBCNV cơng ty - Quán triệt trách nhiệm khách hàng - Chủ đầu tư việc đảm bảo chất lượng dự án Nhóm giải pháp cải tiến cơng tác quản nguồn lực công ty - Cải tiến công tác quản nguồn nhân lực: Tuyển dụng lao động; bồi dưỡng, đào tạo CBCNV làm việc công ty; kích thích động viên lao động - Quản trang thiết bị - Kiểm sốt chặt chẽ q trình mua hàng Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất vận hành HTQLCL - Xác định nhu cầu khách hàng - Phối hợp hoạt động quản chất lượng hoạt động quản khác doanh nghiệp - Coi trọng công tác lập hồ sơ lưu trữ hồ sơ - Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản chất lượng - Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ HTQLCL, đưa công tác quản trực tuyến theo ISO hoạt động phòng ban BĐH DA, văn phòng cơng trường - Vận hành hiệu hệ thống tổ chức kiểm tra chất lượng dự án: Lập Ban kiểm tra chất lượng; quy định quy trình thủ tục kiểm tra - Đảm bảo đạo đức kinh doanh Nhóm giải pháp đo lường, phân tích, cải tiến HTQLCL 121 - Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá nội HTQLCL - Các giải pháp xử sản phẩm không phù hợp - Các giải pháp đo lường khả vận hành HTQLCL - Các giải pháp cải tiến HTQL chất lượng: áp dụng quy tắc 5S Kaizen để cải tiến trường; sử dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng Để nâng cao hiệu QLCL theo tiêu chuẩn ISO nói riêng quản xây dựng nói chung, luận văn xin có số kiến nghị sau: - Mọi cấp quản cần đạt vấn đề người lên hàng đầu để có chế quản thích hợp; - Các ngành cần có liên hệ, trao đổi thông tin với để tránh trùng lặp văn pháp lý, đảm bảo tính thống hợp cụ thể hố tạo điều kiện thuận lợi vận dụng (tránh phải tham chiếu nhiều văn bản); - Trong thi công dự án, cần phải xử xác mối quan hệ chất lượng, đầu tư tiến độ Định mức thời gian xây dựng sở tốt cho công tác quản dự án bên tham gia dự án đầu tư xây dựng, trước hết Chủ đầu tư đơn vị tư vấn quản dự án Người quản trị sản xuất dựa vào định mức thời gian để lên kế hoạch tiến độ thi công hợp vừa giảm thiểu thiệt hại bị ứ đọng vốn, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm; - Chính phủ nên có sách khuyến khích doanh nghiệp ngành xây dựng đạt ISO, chẳng hạn sách ưu đãi thuế số năm sau công nhận phù hợp ISO hay coi giấy chứng nhận phù hợp ISO ưu (cộng thêm điểm chẳng hạn) doanh nghiệp có chứng nhận tham gia đấu thầu cơng trình Nhà nước quản 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật xây dựng (18/06/2014), 50/2014/QH13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính Phủ quản chất lượng bảo trì cơng trình Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính Phủ quản dự án đầu tư xây dựng công trình Tài liệu hội nghị tăng cường quản chất lượng cơng trình giao thơng năm 2011 Tạp chí cầu đường Việt Nam số 05/2011, Bài góp ý biện pháp thực năm chất lượng công trình giao thơng 2011 GS-TS Nguyễn Viết Trung (2011), phân tích quản rủi ro kỹ thuật xây dựng cầu GS.TS Nguyễn Viết Trung, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long (2013), Các công nghệ đại xây dựng cầu bê tông cốt thép PGS Lê Kiều trường đại học Kiến Trúc Hà Nội (2016), Bài báo: Quản rủi ro quản dự án đầu tư xây dựng TS Nguyễn Văn Chọn (2001), Quản Nhà nước kinh tế quản trị kinh doanh doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội 10 Đinh Sỹ Chương (1999), ISO 9000 - Giải thích hướng dẫn, áp dụng xây dựng 11 TCXD 221:1998, Hướng dẫn chung áp dụng tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho đơn vị thi công xây lắp xây dựng 12 TCVN ISO 9000:2000 - ISO 9000:2000, Hệ thống quản chất lượng - Cơ sở từ vựng, Soát xét lần 2, Tiêu chuẩn Việt Nam, Hà Nội 13 PGS.TS.Lê Hồng Thái (2006), Nghiên cứu số giải pháp quản chất lượng công trình doanh nghiệp xây dựng, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 14 Nguyễn Quang Toản (1999), ISO 9000 & TQM Thiết lập hệ thống quản hướng vào chất lượng 15 TCVN ISO 9001:2015, Hệ thống quản chất lượng - Cơ sở từ vựng 123 124 ... chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO dự án xây dựng cầu 1.1 Giới thi u dự án xây dựng tiêu biểu Công ty CP Cầu 11 1.2 Hệ thống quản lý chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO Công ty CP Cầu 11 1.3 Những... Thực trạng cơng tác QLCL thi công dự án xây dựng cầu theo tiêu chuẩn ISO Công ty CP Cầu 11 Thăng Long giải pháp cải thi n” dự án thi cơng cầu trở nên cấp thi t, từ đề giải pháp phù hợp công tác. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN ISO Ở DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG 1.1 Giới thi u chung Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG dự án xây DỰNG cầu THEO TIÊU CHUẨN ISO của CÔNG TY CP cầu 11 THĂNG LONG và các GIẢI PHÁP cải THIỆN, THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG dự án xây DỰNG cầu THEO TIÊU CHUẨN ISO của CÔNG TY CP cầu 11 THĂNG LONG và các GIẢI PHÁP cải THIỆN, Kết cấu luận văn, PHẦN 2: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay