Câu 1 So sánh, làm rõ sản xuất hàng hóa cao hơn về chất so với sản xuất tự cung tự cấp cô Hà ĐHCT

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 21:59

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán.Giá trị sử dụng:Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.Giá trị sử dụng là do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định, nó không phụ thuộc vào chế độ xã hội cho nên giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn và giá trị sử dụng cấu thành nội dung vật chất của của cải. Giá trị sử dụng xác định mặt chất của hàng hóa và nó là căn cứ để phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác. Câu So sánh, làm sản xuất hàng hóa cao chất so với sản xuất tự cung tự cấp Tiêu chí để so sánh Hồn cảnh lich sư doi cua hai kiểu sx Sx tự cung tự cấp Hình thành thời kỳ cơng xã ngun thủy Mục đích cua kieu sx đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ng truc tip sx no Còn tiếp… Sx hàng hóa Xuat hien thoi ki tan cua chê độ công xa nguyên thuy, giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xa hoi Câu Tiêu chí để so sánh Hồn cảnh lich sư doi cua hai kiểu sx Sx tự cung tự cấp Hình thành thời kỳ cơng xã ngun thủy Mục đích cua kieu sx đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ng truc tip sx no San pham lao đong tao nham thoa man nhu cau truc tip cua ng sx nôi bô don vi kinh te-tuong ung voi mo hinh kinh te nhien Quy mơ nhỏ le, trinh đo lao thap, lê thuoc vao nhiên, nhu cầu thấp, trình độ dân trí thấp nên khơng cạnh tranh khơng tạo động lực mạnh mẽ phát triển khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế hiệu Nội dung hai kiêu sx Ưu nhươc diem cua kieu sx Sx hàng hóa Xuat hien thoi ki tan cua chê độ công xa nguyên thuy, giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xa hoi sản phẩm lao động tạo để trao đổi bán thị trường tuong ung voi mo hinh kinh te hàng hóa Quy mơ đc mơ rong nâng cao, ung dung nhung tuu khkt thuc day sx phat trien, chuyên môn hoa lao đong cang tang, giup mo rong giao luu kinh te ... Câu Tiêu chí để so sánh Hồn cảnh lich sư doi cua hai kiểu sx Sx tự cung tự cấp Hình thành thời kỳ cơng xã nguyên thủy Mục đích cua kieu sx... cua chê độ công xa nguyên thuy, giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xa hoi sản phẩm lao động tạo để trao đổi bán thị trường tuong ung voi mo hinh kinh te hàng hóa Quy mơ... trí thấp nên khơng có cạnh tranh không tạo động lực mạnh mẽ phát triển khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế có hiệu Nội dung hai kiêu sx Ưu nhươc diem cua kieu sx Sx hàng hóa Xuat hien
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu 1 So sánh, làm rõ sản xuất hàng hóa cao hơn về chất so với sản xuất tự cung tự cấp cô Hà ĐHCT, Câu 1 So sánh, làm rõ sản xuất hàng hóa cao hơn về chất so với sản xuất tự cung tự cấp cô Hà ĐHCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay