soạn bài phong cách Hồ Chí Minh

3 85 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 20:22

soạn bài phong cách Hồ Chí Minh cho chương trình học lớp 9 dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I Giới thiệu chung; Xuất xứ: - Văn trích “phong cách HỒ CHÍ MINH, vĩ đại gắn với giản dị” 2.Kiểu văn bản: a) Văn “phong cách Hồ Chí Minh”, văn nhật dụng: - Văn nhật dụng: văn đề cập đến vấn đề thiết xã hội: quyền trẻ em, người phụ nữ, chiến tranh, môi trường, văn bản, xã hội,… - Tên gọi văn nhật dụng không phương thức biểu đạt, kiểu văn bản, thể loại mà tinh chất, nội dung văn b) Xét ptbđ: văn “phong cách Hồ Chí Minh” có ptbđ nghị luận Ý chính: văn viết vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, thể tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại lối sống giản dị II Phân tích văn Sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhận loại HCM: a) Vốn tri thức sâu rộng Bác: - Người nói viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc Anh, Pháp, Hoa, Nga,… - Am hiểu sâu sắc dân tộc, nhân dân văn hóa giới b) Cách tiếp thu để có vốn tri thức sâu rộng: - Cuộc đời hoạt động truân chuyên, nhiều nơi, làm nhiều nghề ,… - Đến đâu học hỏi - Cách tiếp thu có chọn lọc: + Tiếp thu hay, đẹp + Phê phân tiêu cực chủ nghĩa tư - Điều đặc biệt: tất ảnh hưởng quốc tế nhao nặn với gốc dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên phông cách Việt Nam, đại Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại Lối sống giản dị cao: a) Giản dị: - Nơi ở: + nhà sàn nhỏ + vài phòng + đồ đạc đơn sơ - Trang phục: bà ba nâu, áo trấn thủ, dép lốp - Ăn uống: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa b) Thanh cao: - Như bậc hiền triết ngày xưa: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Di dưỡng tinh thần: tinh thần vui khỏe  Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp giản dị cao Nghệ thuật văn bản: - Kết hợp kể với binh luận - Chọn lộc chi tiết tiêu biểu - Đan xen thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, dùng chữ Hán Việt gợi cho người đọc thấy gần gũi HCM bậc hiền triết dân tộc - Sử dụng nghệ thuật đối lập: vĩ nhân mà gần gũi, giản dị III Tổng kết: - Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp hài hòa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại kết hợp giản dị, cao - Phong cách HCM văn nhật dụng thuộc chủ đề sưh hội nhập với giới việc giữ gìn sắc dân tộc ... gũi, giản dị III Tổng kết: - Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp hài hòa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại kết hợp giản dị, cao - Phong cách HCM văn nhật dụng thuộc chủ đề... nhao nặn với gốc dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên phông cách Việt Nam, đại Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại Lối sống giản dị cao:... triết ngày xưa: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Di dưỡng tinh thần: tinh thần vui khỏe  Vẻ đẹp phong cách HCM kết hợp giản dị cao Nghệ thuật văn bản: - Kết hợp kể với binh luận - Chọn lộc chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: soạn bài phong cách Hồ Chí Minh, soạn bài phong cách Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay