Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH sài gòn TAN tec thực trạng và giải pháp

40 41 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 20:08

MỤC LỤC 1.1.1 Khái niệm suất 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến suất 1.2.1 Khái niệm lợi nhuận .5 1.2.2 Khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh .5 1.2.3 Những tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh .6 1.2.4 Ý nghĩa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 1.3.1 Vốn kinh doanh 2.1 Giới thiệu công ty 10 2.2.1 Giới thiệu qui trình: 17 2.2.2 Các yếu tố liên quan đến qui trình sản xuất thuộc da cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec .17 2.3.1 Chuẩn bị thuộc 20 2.3.3 Hoàn thành da thuộc .26 3.1.1 Mục tiêu phát triển SX-KD giai đoạn tới 29 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu SX-KD công ty 30 3.2.1 Giải pháp phía cơng ty .30 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÊN HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu tố chức tại công ty Hình 2.2: Sơ đồ công nghệ thuộc da: 12 22 TÊN BẢNG Bảng 2.1: Kết quả hoạt động SX-KD công ty năm 2009-2011 Bảng 2.2: Sự tăng, giảm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 14,15 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam LƠI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế thị trường việc tổ chức kinh tế xã hội dựa sở sản xuất hàng hóa Thị trường mở hội kinh doanh đồng thời chứa đựng nguy đe dọa doanh nghiệp Để đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp ln vận động, tìm tòi hướng cho phù hợp Vì doanh nghiệp phải quan tâm, tìm biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hiệu quả SX-KD mục tiêu hàng đầu, định tồn tại doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất doanh nghiệp bước vào hoạt động với tư cách công TNHH, vận hành theo chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc SX-KD mình Nâng cao hiệu quả SX-KD nhiệm vụ chủ đạo doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả SX-KD mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Có nâng cao hiệu quả SX-KD thì doanh nghiệp tồn tại phát triển, qua mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán công nhân viên tạo phát triển vững doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Nhằm đưa lý luận chung hiệu quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp Làm rõ ý nghĩa mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp Thấy yếu tố định ảnh hưởng tới hiệu quả SX-KD doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng kết quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp nước nói chung thực trạng kết quả hoạt động SX-KD cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec nói riêng Thấy biến chuyển tích cực mặt hiệu quả SX-KD, đặc biệt rút tồn tại, yếu gây cản trở việc nâng cao hiệu quả hoạt SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam động SX-KD doanh nghiệp nói chung , cơng ty THHH Sài Gòn Tan Tec nói riêng Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận thực trạng hiệu quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp nước - Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SX-KD hiệu quả hoạt động SXKD Cơng ty TNHH Sài Gòn Tan tec, so sánh với hiệu quả hoạt động SX-KD công ty nước Quan điểm nghiên cứu - Hiệu quả hoạt động SX-KD đóng vai trò định đến tồn tại phát triển doanh nghiệp - Trong chế thị trường doanh nghiệp nhất ḿn tờn tại thích nghi với biến đổi thị trường cần có chiến lược kinh doanh thích hợp, dựa vào nội lực mình để vươn lên nhằm đạt mục tiêu hiệu quả hoạt động SX-KD - Việc nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD gắn với kết hợp hài hồ ba lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể lợi ích cá nhân Trong người lao động động lực trực tiếp định hiệu quả hoạt động SX-KD Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ cho trình viết báo cáo, thời gian tìm hiểu, thu thập liệu em sử dụng phương pháp: Phương pháp vật biện chứng; vật lịch sử; phương pháp thớng kê- so sánh; phương pháp phân tích- tổng hợp Nội dung nghiên cứu Báo cáo thực tập chuyên đề với đề tài “ Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm thuộc da cơng ty TNHH sài Gòn Tan Tec” đưa nội dung chủ yếu vấn đề hiệu quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp nước nói chung cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec nói riêng Báo cáo nêu bật thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, tiêu đo lường, SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam nhân tớ ảnh hưởng, vai trò bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Qua nghiên cứu vấn đề để thấy mặt tồn tại yếu ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SX-KD cần khắc phục nhằm đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD doanh nghiệp thời gian tới Là sinh viên tham gia thực tập công ty Cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec, giúp đỡ anh chị phòng kế hoạch công ty hướng dẫn tận tình thầy giáo thạc sỹ Phạm Nam, em chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc da Công ty TNHH Sài Gòn Tan Tec” cho báo cáo thực tập mình mạnh dạn đưa số giải pháp khắc phục tồn tại công ty, góp phần nâng cao hiệu quả SX - KD Nội dung báo cáo gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động sản xuất-kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu hoạt động sản xuất- kinh doanh công ty TNHH Sài Gòn Tan tec Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuấtkinh doanh cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec Trong trình thực tập trình độ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên viết khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tôi rất mong quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện Ban Lãnh đạo Cơng ty, Phòng kế hoạch kinh doanh Thầy giáo hướng dẫn thực tập để báo cáo thực tập tớt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NĂNG SUẤT TRONG SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm suất nhân tố ảnh hưởng đến suất 1.1.1 Khái niệm suất Năng suất phản ánh gia tăng (sản phẩm giá trị) trình sản xuất suất tính cách so sánh kết quả đạt (sản phẩm , dịch vụ) với nguồn lực phải bỏ Năng suất = Số sản phẩm làm / Lượng đầu vào sử dụng Do tăng trưởng suất nên yếu tố đầu vào lao động ,tư bản, quản lí nhận khoảng chi trả lớn hơn.Ngược lại yếu tố đầu vào chi trả lớn suất không tăng thì giá cả sản phẩm , dịch vụ phải tăng lên Như vậy, nhiệm vụ nhà quản trị phải cho suất không ngừng tăng lên.khoa học quản trị sản xuất dịch vụ giúp họ tìm giải pháp thích hợp để giải vấn đề 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến suất Có ba yếu tố chủ yếu tác động trực tiếp đến suất: lao động, vốn, khoa học nghệ thuật quản trị Khoa học nghệ thuật quản trị có vai trò rất quan trọng việc nâng cao suất Cần phải coi quản trị yếu tố sản xuất, nguồn lực, tiềm kinh tế.Khoa học nghệ thuật quản trị tạo điều kiện tớt nhất để tăng suất thông qua cải tiến, đề xuất rút từ vận dụng kiến thức kinh tế, xã hội kỹ thuật Những cải tiến nêu hoạt động quản trị thực trọn vẹn , mang lại kết quả tốt thông qua tảng giáo dục đào tạo SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam ,vì quốc gia trọng nâng cao dân trí, trọng đầu tư phát triển người thì họ thành đạt việc nâng cao śt Một nhà quản trị có lực phải ln đảm bảo nguồn lực kiến thức kỹ thuật sẵn có đơn vị huy động khai thác triệt để 1.2 Khái niệm lợi nhuận hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2.1 Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận hiểu cách đơn giản khoản tiền tổng thu tổng chi hoạt động công ty hiểu phần hoạt động sau trừ chi phí hoạt động Hiện theo chế độ kế tốn thì lợi nhuận cơng ty kết quả kinh doanh công ty( lợi tức) boa gồm lợi tức hoạt động kinh doanh lợi tức hoạt động khác Lợi tức hoạt động kinh doanh khoản chênh lệch tổng thu bán sản phẩm ,hàng hóa, dịch vụ trừ giá thành sản phẩm,hàng hóa,dịch vụ tiêu thụ thuế theo quy đinh nhà nước Lợi tức khác bao gồm : lợi tức hoạt động tài sớ thu lớn chi hoạt dộng tài , lợi tức hoạt động bất thường khoản thu nhập bất thường lớn khoản chi bất thường 1.2.2 Khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực , vật lực công ty để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trình kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất.Hiệu quả sản xuất kinh doanh ảnh hưởng nhiều yếu tố trình hoạt động kinh doanh như: suất lao động, hoạt động Marketing,hoạt động tài chính,tư liệu lao động,đới tượng lao động.Vì vậy,công ty đạt hiệu quả kinh doanh sử dụng yếu tố bản trình kinh doanhhiệu quả SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam 1.2.3 Những tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty xác định cách lấy kết quả đầu trừ chi phí đầu vào, cách tính đơn giản thuận lợi có nhiều nhược điểm vì khơng phản ánh xác chất lượng kinh doanh khả nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty kỳ với nhau, đơn vị với để đánh giá xác tồn diện hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần so với kết quả đầu cho phí đầu vào: Hoạt động kinh doanh = Kết đầu / Chi phí đầu vào Ở đây: kết quả đầu bao gồm tiêu : giá trị tổng sản lượng doanh sớ, lợi nhuận Chi phí đầu vào gờm có: lao động,tư liệu lao động, vớn cớ định,vớn lưu động, chi phí, tổng ng̀n lực Tỷ lệ kết quả đầu chi phí đầu vào lớn thì doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao ngược lại 1.2.4 Ý nghĩa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Đánh giá hiệu quả kinh doanh giúp cho đơn vị nắm bắt điểm yếu lợi sản xuát kinh doanh , từ có biện pháp thích hợp nhằm phát triển đơn vị Mặt khác, vấn đề sớng đơn vị, điều kiện kinh tế thị trường ngày mở, công ty muốn tồn tại vươn lên, trước hết phải sản xuất kinh doanhhiệu quả.Hiệu quả kinh doanh cao công ty mở rộng phát triển nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, cải thiện nâng cao đời sống người lao động, nộp ngân sách ngày nâng cao Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty thực trường hợp, tăng kết quả giảm chi phí cả trường hợp chi phí tăng , tăng chậm tớc độ tăng kết quả sản xuất kinh doanh SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải nghiên cứ đầy đủ tác nhân ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp cả bên lẫn bên Biểu tập trung nhất lợi nhuận cơng ty.có thể nói mục tiêu số công ty lợi nhuận, lợi nhuận chi phới tồn q trình hoạt động kinh doanh.với tinh thần cần ngăn ngừa biểu lệch lạc có ảnh hưởng rất lớn đới với kinh tế,mải mê với lợi nhuận mình mà bỏ mặc đời sống người tiêu dùng hoạt động sản xuất trụ cột kinh tế Đánh giá hiệu quả kinh doanh công ty dựa sở phân tích phần sau tổng hợp lại hướng vào mục tiêu chung hiệu quả lợi nhuận toàn trình.Trên sở rút nhận định bản liên kết chúng lại với để có nhận định đắn hiệu quả kinh doanh.Do để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty thì cần có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty + Đánh giá chung hiệu quả sử dụng nguồn lực sản xuất kinh doanh + Đánh giá chung hiệu quả cuối kinh doanh thông qua tiêu lợi nhuận 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.3.1 Vốn kinh doanh Đây yếu tố cần thiết để công ty tiến hành hoạt động kinh doanh, chưa phải yếu tố định thành công hay thất bại cơng ty, mà trình độ tổ chức sử dụng vốn cuối với yếu tố khác Hiệu quả sử dụng vốn thể việc phân bổ loại vốn tốc độ luân chuyển vốn lợi nhuận sinh trình thực kinh doanh SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam 1.3.2 Lực lượng lao động Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty lực lượng lao động tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động sả xuất.Bằng lao động sáng tạo mình đề phương án kinh doanh ngày hiệu quả tham gia thực vào trình sản x́t, giúp cho cơng ty hoạt động có hiệu quả Do đó, cơng ty hoạt động có hiệu quả đòi hỏi lực lượng lao động phải có trình độ chuyên môn nhất định ,làm việc máy quản lí tổ chức nghiêm túc có khả vận dụng thành tựu khoa học vào trình hoạt động kinh doanh thông qua kế hoạch, giải pháp giúp cơng ty hoat động ngày có hiệu quả 1.3.3 Bộ máy quản lý quản lý công ty Trong kinh doanh đại ngày nhân tớ quản trị ngày đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quả kết quả hoạt động kinh doanh Quản trị công ty trọng đến việc xác định hướng đắn, thích hợp, xác định chiến lược kinh doanh phát triển mà chiến lược kinh doanh phát triển công ty sở mang lại hiệu quả cho trình kinh doanh Bên cạnh máy quản lý công ty đãn tác động gián tiếp đến kết quả trình kinh doanh Vì máy quản lí mơi trường hoạt động bên cơng ty.Do để đạt khơng khí làm việc thoải mái hiệu quả, đòi hỏi cơng ty phải có máy quản lí gọn nhẹ rõ ràng, không chồng chéo lẫn nhau, để phòng ban dễ dàng liên hệ chặt chẽ thực đồng chức kinh doanh cách có hiệu quả 1.3.4 Yếu tố mơi trường Hiểu cách khái quát môi trường kinh doanh bao gồm yếu tớ bên bên ngồi tác động vào hoạt động kinh doanh cơng ty Có rất nhiều mơi trường mơi trường pháp lí,mơi trường văn hóa xã hội, mơi trường trị, mơi trường kinh tế, mơi trường q́c tế.Tất cả SVTH: Văn Hữu Trí Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam xuyên vào da sâu Nếu da thuộc đanh thì trình tẩy vôi khơng cần thực cách triệt để Mục đích làm mềm tạo cho da có mặt cật nhẵn, loại toàn trương nở lớp ghét mặt cật Trong trình làm mềm, tác nhân làm mềm tác dụng đến collagen khơng có cấu truc sợi đàn hồi Nhằm tăng mềm mại, độ đàn hời mặ cật, việc có ý nghĩa lớn đối với da thuộc Crôm – mặt hàng làm áo khoác, mũ giày, găng tay, bọc đệm; khơng có y nghĩa đới với loại da cứng da đế giày, da dùng cho công nghiệp Trong thực tế, trình làm mềm thực foulons dùng để tẩy vôi bể công đoạn tẩy vôi Quá trình làm mềm trình tác động men lên số cấu trúc da - phát minh tiến sĩ Rohn người Đức - loại men men phân giải ( men Pancreaza) chúng chuyển hoá theo hoạt động men trộn mùn cưa trộn với tác nhân tẩy vôi khác Yếu tố nhiệt độ rất quan trọng đối với trình làm mềm, tối ưu 37 0C, vì nhiệt độ thích hợp cho hoạt động men; pH có vai trò quan trọng, pH tới ưu 8,3 Việc làm mềm đồng thời tăng đàn hồi da thành phẩm Mếu trình làm mềm da qua lâu, mạnh sữ giảm độ bền lực chịu kéo Tuỳ theo mục đích sử dụng loại da mà chế độ làm mềm khác Phương pháp kiểm tra trình làm mềm băng cách gấp da lại vắt bọt khí qua 2.3.2 Thuộc da Thuộc da trình mà qua da trần chuyển hố thành da thuộc với đặc tính tới ưu chịu nhiệt độ cao, không thối rữa tiếp xúc với nước môi trường khác, chịu tác động phá hoại vi sinh vật có độ thấu khí cao Hố chất dùng để thuộc kali bicrơmat: K2Cr2O7 Khi thuỷ phân tạo thành muối kiềm crôm: K2Cr2O7 + 3H2SO4 + R —› K2SO4 + 2CrOHSO4 + RO + H2O R chất khử ( gluco Na2S2O4) Phản ứng tạo nên hợp chất hợp chất hyđrôxyt muối kiềm Crơm, dung dịch mang tính axit Q trình thuỷ phân SVTH: Văn Hữu Trí 24 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam tiếp tục ta cho axit vào dung dịch dùng trình thuỷ phân đưa sản phẩm trình thuỷ phân trở dnạg sunfat crơm Các phân tử phức crơm tại nên phần tử phức lớn hơn, làm cho độ kiềm tính thuộc biến đổi Một sớ tính chất muối kiềm crôm: TT Muối crôm Cr2(SO4)3 Cr(OH)SO4 Cr2(OH)4SO4 Cr(OH)3 % độ hoà tan 33 45 46 100 Tính thuộc Kém Tớt Mạnh Bề mặt Khơng Độ hồ tan Rất tớt Nt Nt Khơng tan Nt Độ kiềm mức đo tính thuộc ḿi crơm; tăng độ kiềm, tính thuộc lượng ḿi Crôm hấp thụ da tăng, đồng thời tăng nhóm hyđrơxyt liên kết phức làm tăng kích thước phức Crôm dung dịch làm giảm khả xuyên muối crôm vào bên da, giai đoạn dùng dung dịch Crơm có độ bền kiềm thấp tạo khả xuyên chúng vào da sâu Các anion khác vào phức crơm (các gớc cacboxyl) làm thay đổi tính thuộc, thay đổi thành phần dung dịch điều chế từ bicromat hơn, nguy hiểm sớ hố chất axit cromic đới với sức khoẻ người sản xuất Việc dùng tác nhân khử glucoza hợp chất hữu khác, tạo nên crôm với nhiều phân tử hữu cơ, tuỳ theo thành phần chất khử Ví dụ: Na2Cr2O7 + H2SO4 H2CrO4 + Na2SO4 + H2O + nhiệt… Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + nhiệt Ở pH thấp hơn, trình xuyên chất thuộc Crôm vào da tốt nhanh song tính thuộc Crơm Tăng pH, tăng khả thuộc tạo liên kết chúng với collagen mà không gây dết tủa Điều quan trọng công đoạn nâng kiềm mức độ cho tác dụng thuộc đờng đều, phòng ngừa kết tủa Crơm xẩy Natri cacbonat dùng để nâng kiềm, độ kiềm dung dịch tăng dạng dịch cấp theo bậc thang Hiện nay, người ta dùng tác nhân trung hoà khác nhau, tác dụng nâng kiềm chúng tăng lên cách từ từ như: Mentrigan MOG, khống đơlơmit SVTH: Văn Hữu Trí 25 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Để tiếp công đoạn sau, ta cần kiểm tra độ xuyên thấu axit hoá (sau quay), sau đạt ta cho: 6-8% Cr 2O3 dạng bột, quay 6-8 giờ, thử độ xuyên thấu sau 3-4 giờ, cho tiếp 0,5-1% Mentrigan MOG, quay 1-2 Thử nhiệt độ pH Đối với da phèn cần dùng chất chớng mớc để phòng mớc, thường dùng 0,30,5% Preventol WB 2.3.3 Hoàn thành da thuộc Da sau thuộc độ ẩm q cao 60-65%, chưa có độ mềm dẻo cần thiết, bề mặt thô dễ ngấm nước Vì sau thuộc nhất thiết phải qua công đoạn chỉnh lý Với loại da khác nhau, yêu cầu khác trình chỉnh lý Tuy nhiên, loại da sau thuộc có khâu bản sau: ủ đống, ép nước, bào mỏng, trung hòa ( đới với da thuộc Crơm), nhuộm ăn dầu, sấy khơ, da có độ ẩm 12-15%, sau đem vò mềm, trau ch́t, mục đích làm cho da thuộc đờng mặt màu sắc, khắc phục khuyết tật bề mặt nhằm đáp ứng mục đích sử dụng đa dạng người tiêu dùng Trong công nghiệp thuộc da, quy trình thuộc đóng vai trò định sản phẩm thì trau ch́t có ý nghĩa quan trọng đới với tiêu dùng vì rằng: tiêu thẩm mĩ da thuộc crôm với đồ dùng chế biến từ da thể chủ yếu màu sắc, độ bóng, độ bền nhiệt, bền uốn gập lớp màng trau ch́t đặc biệt lớp màng trau ch́t có vai trò định giá trị tấm da thuộc lưu thông thị trường Vì trau chuốt đòi hỏi nhà cơng nghệ phải tìm hiểu, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ phân loại, lựa chọn hóa chất, phương pháp trau ch́t cho phù hợp với công dụng mặt hàng mà người tiêu dùng đòi hỏi Da ngun liệu có sớ khuyết tật hình thành vật sớng hình thành qua lột mỏ, bảo quản khuyết tật mày ảnh hưởng đến chất lượng da thuộc da hồn thành, trước trau ch́t phải phân loại da thành loại: loại để nguyên mặt cật ( mặt tự nhiên) loại phảt cải tạo mặt cật Với loại để nguyên mặt cật, sau nhuộm ăn dầu đưa vào trau chuốt Thành phần trau ch́t bao gờm lớp chính: + Lớp sở: chất kết dính thành phần để tạo màng, chất acrylic butadien, polỷuetan, chất pigment ( oxit kim loại) mang màu…, dầu mỡ, SVTH: Văn Hữu Trí 26 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam dung môi hữu tại màng có độ mềm mại độ bóng nhất định Ngồi có sớ hợp chất làm dày khác + Lớp phủ cùng: chủ yếu dùng Lacquers, nitroxenlulo, polymetan hòa tan dung mơi hữu cõ hợp chất bơi phun nhiều lớp, cuối in nhiệt ðộ cao áp suất khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng mà công nghệ lựa chọn phýõng pháp thao tác khác cho phù hợp Ðối với da phải cải tạo trýớc trau chuốt, phải xử lý phương pháp ngâm tấp dùng giấy nháp đánh bề mặt, ngâm tấp có hóa chất chủ yếu Encryl dung mơi hữu Các loại da mặt cất xấu phải qua công đoạn cải tạo phương pháp dùng giấy nháp đánh phớt bề mặt sau da ngâm với dung dịch hóa chất nêu nhằm tạo cho da có mặt cật bằng, tiếp đem sấy khơ dùng giấy nháp đánh lại để hóa chất trau ch́t bề mặt da đạt yêu cầu chất lượng tốt 2.3.3.1 Các thiết bị liên quan sử dụng trình sản xuất Các thiết bị cần thiết cho qua trình thuộc da là: foulons, máy nạo thịt, máy xẻ, máy bào, máy ép nước, máy ty da, máy vò mềm, máy in, máy đánh nháp, máy đánh bóng, máy sấy chân khơng quan trọng là: + Máy nạo thịt: máy dùng để loại bỏ tổ chức da tạo điều kiện cho hóa chất xuyên vào sợi da tớt + Máy xẻ, máy bào: có tác dụng điều chỉnh chiều dày tấm da đảm bảo độ dày đồng nhất định, giảm tiêu hao sớ hóa chất thuộc làm tăng khả sử dụng sản phẩm + Foulons: giúp làm tăng trình xuyên thấu kết hợp hóa chất vào da tạo phân bổ đờng tồn tấm da + Máy vò mềm: tạo cho da có độ xớp độ mềm mại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khác khách hàng + Máy in: dùng để trang trí bề mặt làm tăng tính thẩm mĩ da thuộc sau hồn thành 2.4 Những thuận lợi khó khăn công ty + Thuận lợi: SVTH: Văn Hữu Trí 27 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tớt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam - Qui trình chặt chẽ từ khâu chuẩn bị khâu thành phẩm vì sản phẩm công ty đạt chất lượng có khả cạnh tranh cao thị trường - Tình hình kinh tế giới ln có nhiều bất ổn công ty trụ đứng vững trì sản xuất đặn -Đội ngũ cán công nhân viên tiếp thu nâng cao ý thức làm việc + Khó khắn: - Sản phẩm chưa đa dạng, sản xuất khồn kịp với tiến độ làm việc làm trể nảy làm ảnh hưởng tới qui trình sản xuất - Chưa chủ động nguồn hàng, vì tất cả sản phẩm da sớng cơng ty nhập từ nước ngồi nên ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm làm SVTH: Văn Hữu Trí 28 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SX-KD CỦA CƠNG TY TNHH SÀI GỊN TAN TEC Ḿn nâng cao hiệu quả SX-KD thì bản thân doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, hạn chế khó khăn, phát triển thuận lợi để tạo môi trường hoạt động có lợi cho mình Vai trò định doanh nghiệp thể qua hai mặt: thứ nhất, biết khai thác tận dụng điều kiện yếu tớ thuận lợi mơi trường bên ngồi thứ hai, doanh nghiệp phải chủ động tạo điều kiện, yếu tớ cho bản thân mình để phát triển Cả hai mặt cần phối hợp đồng thì tận dụng tối đa nguồn lực, kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu 3.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.1 Mục tiêu phát triển SX-KD giai đoạn tới Để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế đất nước, nâng cao hiệu quả khả cạnh tranh không ngừng phát triển thì công ty TNHH Sài Gòn Tan Tec đưa định hướng phát triển SX-KD thời gian tới: - Tăng cường quảng bá tiếp thị sản phẩm cả thị trường nước - Duy trì phát triển thị trường quốc tế - Phát triển thị trường nước, đưa nhiều chiến lược kinh doanh cụ thể - Nâng cao lực tay nghề cán công nhân viên công ty - Huy động vốn từ nguồn vốn hợp pháp khác để hoạt động - Tìm biện pháp tổ chức SX-KD hiệu quả, giảm thiểu chi phí 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động SX-KD công ty - Khai thác tối đa lợi nhân lực, vật lực, tài lực - Tạo phới hợp nhịp nhàng phòng ban - Phát huy khả chủ động sáng tạo hoạt động Sx-KD SVTH: Văn Hữu Trí 29 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp - GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Ra định xác, kịp thời nắm bắt hội thời tong thời gian tới - Thực tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu SX-KD công ty 3.2.1 Giải pháp phía cơng ty 3.2.1.1 Giải pháp vốn tài Cũng hầu hết cơng ty khác vấn đề lớn đặt đối với Công ty TNHH Sài Gòn Tan Tec vớn để phục vụ cho hoạt động SX-KD Vậy để đảm bảo lượng vốn phục vụ cho kế hoạch SX-KD đạt kết quả, công ty cần thực số biện pháp sau: Từng bước cấu lại hoạt động SX-KD việc thay đổi cấu doanh thu theo nguyên tắc đầu tư vốn theo hướng trọng phục vụ luồng tuyến đem lại doanh thu cao hơn, làm tỷ suất lợi nhuận tăng ổn định, đổi phương tiện vận tải đại phục vụ cho trình vận chuyển hàng hố, nhằm tăng doanh thu, điều chỉnh l̀ng tuyến, sở vật chất nhà xưởng cho phù hợp Khơng nên đầu tư q dàn trải, gây thất lượng vớn lớn mà kết quả lại khơng cao Tóm lại cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn, thực nghiệp vụ quản lý thu chi tiền tệ, đảm bảo thúc đẩy hoạt động SX-KD Thực tốt công tác kế tốn, hồn thành tớt việc tổng hợp tớt kết quả SX-KD, phản ánh kết quả đạt kỳ hạch toán Lập báo cáo kế hoạch kiểm tra việc thực kế hoạch, theo dõi chặt chẽ việc thực để đảm bảo cân đối kế hoạch điều kiện, ng̀n lực có cơng ty thời kỳ Ghi chép phản ánh kịp thời có hệ thớng diễn biến ng̀n vớn cung cấp, vớn vay, cơng tác cơng ty nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng cán không nắm rõ tình hình thực kế hoạch đến đâu, ng̀n vớn có sử dụng thật hiệu quả không Để mục tiêu cuối đạt tiết kiệm tới mức có thể, nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD 3.2.1.2 Tận dụng tối đa trang thiết bị, nhân lực dây chuyền sản xuất SVTH: Văn Hữu Trí 30 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Thực tế tại công ty trang thiết bị chưa sử dụng hết vào trình sản xuất, nguồn nhân lực dồi số nhân lực gián tiếp nhiều nên đơi dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ; dây chuyền sản xuất chưa huy động hết cơng śt Chính từ thực tế làm cho chi phí tăng cao, giảm lợi nhuận Vì cơng ty cần phải có giải pháp sau: - Tận dụng ng̀n lao động sẵn có - Giảm thiểu loại chi phí góp phần tăng nhanh vòng quay VLĐ - Sử dụng cách triệt để trang thiết bị vào trình SX-KD 3.2.2 Cải tiến cấu vốn phù hợp với trình SX-KD Hiệu quả sử dụng vốn không phụ thuộc vào khối lượng quy mơ đưa vào SX-KD mà phụ thuộc rất lớn vào cấu lượng vớn Tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế ngành , doanh nghiệp mà từ xác định cấu vớn cho hợp lý tới ưu Từ phân tích thực trạng công ty cho thấy cấu vốn công ty hợp lý, chẳng hạn như: vốn đầu tư vào TSLĐ lớn hẳn so với TSCĐ Công ty cần phát huy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD vì khả sinh lời TSCĐ thấp rõ rệt so với TSLĐ 3.2.2.1 Giải pháp lao động Nguồn nhân lực khâu then chốt trình sản xuất, công ty quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động mà cần đàu tư thoả đáng để phát triển quy mô, đào tạo lực lượng lao động Chính sách đào tạo cán cơng nhân viên công ty theo hình thức sau: Đào tạo phạm vi trách nhiệm nhiệm vụ nhân viên Cử cán cơng nhân viên dự khố huấn luyện hội thảo công ty trường đào tạo có điều kiện Việc cử học phải quản lý chặt chẽ, có định hướng rõ ràng, cố gắng kế thừ kinh nghhiệm người trước Tạo nhiều hình thức để khuyến khích người lao động sử dụng thời gian rảnh rỗi để trau dời kiến thức SVTH: Văn Hữu Trí 31 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Phải mở rộng chiến dịch đào tạo cho tồn lao động cơng ty Nghĩa người lao động có khả thích ứng với cơng việc mức cao Để thực phương án hàng năm công ty phải bỏ khoản chi phí khơng nhỏ để đào tạo cơng ty thu kết quả hoạt động SX-KD tốt trình độ công nhân nâng cao Đờng thời bỏ khoản chi phí lớn để đào tạo cơng nhân có tay nghề cao, cơng ty giảm bớt lượng lao động dư thừa tăng suất lao động từ cơng nhân có trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật cao hőn vŕ giảm bớt đýợc lao động gián tiếp Công ty Để giảm bớt đýợc lýợng lao động dý thừa Công ty phải thực số công việc sau: + Kết hợp đồng thời biện pháp khác vừa động viên người lao động, vừa kiên giảm số lao động dư thừa + Bên cạnh việc xác định xác đới tượng lao động cần giảm cương thực giảm lao động dư thừa, Công ty nên hỗ trợ mặt thu nhập cho người lao động cần giảm, đảm bảo chế độ cho người lao động đến tuổi hưu để người lao động yên tâm trước tuổi Điều làm Công ty giảm chi phí tiền lương người lao động hưởng phần thu nhập có thời gian để kiếm thêm thu nhập ngồi xã hội + Giải thích rõ cho phận cơng nhân viên thấy khó khăn Công ty cần thiết phải giảm bớt lượng lao động dư thừa + Việc giảm bớt lượng lao động dư thừa phải tiến hành cách công khai, công đối với người lao động, đảm bảo giữ lại người có lực thực chứ không phải vì bất cứ lý khác Hoàn thiện cấu tổ chức để nâng cao trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật lao động giảm bớt số lao động dư thừa nên thực theo hướng sau: Thứ : Tổ chức kiểm tra đánh giá lại lực trình độ tồn cán cơng nhân viên phòng ban chức Cơng ty để xem xét cách xác lực người Thứ hai : Xác định mục tiêu, nhiệm vụ Công ty tại tương SVTH: Văn Hữu Trí 32 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tớt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam lai để phân tích tổng hợp nhiệm vụ cho phòng ban chức Công ty Thứ ba: Trên sở nhiệm vụ phòng ban chức Cơng ty dựa vào lực, trình độ người để cấu vào phòng ban chức cần thiết Thứ t ư: Còn lại sớ lao động gián tiếp dư thừa ra, Cơng ty tiến hành thuyết phục họ nghỉ việc tự nguyện, chuyển xuống sản xuất trực tiếp, tạo điều kiện cho học tập để chuyển nghề … Như vậy, cấu máy Cơng ty TNHH Sài Gòn Tan tec xây dựng gọn nhẹ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho việc xây dựng sách chất lượng hợp lý Tuy nhiên Công ty phải xây dựng chế hoạt động hợp lý khoa học thì phát huy hiệu quả máy quản lý Sau thay đổi, phận lao động phòng ban chứ c Công ty giảm gọn nhẹ 3.2.3 Các đề xuất nâng cao tiêu lợi nhuận Việc phân tích, đánh giá hiệu quả SX-KD doanh nghiệp nhằm mục đích nhận thức đánh giá đắn hiệu quả SX-KD doanh nghiệp Qua thấy trình độ quản lý kinh doanh doanh nghiệp đánh giá chất lượng phương án kinh doanhdoanh nghiệp đề Thơng qua phát ưu điểm cần phát huy hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả SX-KD doanh nghiệp Từ đưa phương pháp, giải pháp nâng cao tiêu lợi nhuận nói riêng, hiệu quả SX-KD nói chung thông qua phương án sử dụng tối ưu nguồn lực Ở ba năm qua Công ty TNHH Sài Gòn Tan Tec đạt thành tích rất đáng ý, nhiên để đạt hiệu kết quả cao kinh doanh, phát triển khơng có điểm dừng, cơng ty đề phương hướng mục tiêu phát triển dài hạn thời gian tới sau:  Nâng cao hiệu sử dụng vốn: SVTH: Văn Hữu Trí 33 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tớt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Vốn SX-KD điều kiện kiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh Việc huy động sử dụng vớn có hiệu quả nội dung việc nâng cao hiệu quả SX-KD để làm cần thực bước sau: Một là: Nhu cầu vốn cố định đầu tư trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh cần nhiều nhất giai đoạn công ty cần đầu tư nhiều vào chi nhánh, kho, nên tỷ trọng vốn cố định cần tăng Hồn thiện cấu vớn công ty theo hướng tăng tỷ trọng vốn cố định lên Bên cạnh cơng ty phải ý tới nhu cầu vốn lưu động phải đảm bảo vốn lưu động kinh doanh Hai : Cần kiểm tra tìm hiểu kỹ lưỡng sản phẩm, xuất xứ bạn hàng để ký kết hợp đảm bảo tính hiệu quả tránh rủi ro, tăng hiệu quả sử dụng vốn Tổ chức tốt trình kinh doanh từ sản xuất, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Ba : Cần đẩy nhanh trình đầu tư vốn để thực chuyển giao công nghệ, tiếp cận với dây chuyền đại nước Bốn là: Tổ chức nghiêm túc việc tốn hợp đờng theo q, hạch tốn lỗ lãi cho phòng ban giúp giám đốc nắm nguồn vốn lời lãi  Nghiên cứu mở rộng thị trường Để đảm bảo tiến hành SX-KD có hiệu quả thì vấn đề đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm phải nghiên cứu nhằm mở rộng thị trường Nghiên cứu thị trường biểu nghiên cứu cả hai thị trường mua sắm yếu tố đầu vào tiêu thụ ản phẩm hàng hoá, dịch vụ tạo Nếu doanh nghiệp khơng có thị trường để tiêu thụ sản phẩm hàng hố, dịch vụ tạo thì hoạt động SXKD bị gián đoạn hay ngừng trệ cứ kéo dài thời gian khơng có thị trường thì doanh nghiệp chắn rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, phá sản Chính vì vậy, ḿn mở rộng thị trường doanh nghiệp thì cần phải trì giữ vững thị trường tại mình mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tương lai Doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm, tiêu thụ với khối lượng lớn thời gian ngắn, sớ vòng quay vớn SVTH: Văn Hữu Trí 34 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tớt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam lưu động nhanh thì hiệu quả SX-KD doanh nghiệp nâng cao Do vậ y, nghiên cứu thị trường không giới hạn nghiên cứu thị trường tại mà phải ý tới thị trường tương lai doanh nghiệp mà trước hết thị trường doanh nghiệp muốn chinh phục  Về công tác quản lý chi phí : Cơng ty cần tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý cho hiệu quả nhất xây dựng định mức, giảm giá thành hàng năm xuống nhằm tăng sản lượng tiêu thụ nhanh đạt hiệu quả  Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Khi xây dựng chiến lược kinh doanh thì cơng ty nên x́t phát từ ba yếu tớ chính: khách hàng, khả doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Phải nhằm vào mục đích tăng lực doanh nghiệp giành lợi cạnh tranh, tập trung biện pháp để tận dụng mạnh khắc phục điể m yếu Phải đảm bảo độ an tồn kinh doanh, ln có biện pháp ngăn ngừa, tránh né, hạn chế rủi ro chiến lược Xác định phạm vi kinh doanh, mục tiêu điều kiện bản để thự c mục tiêu Phải dự đốn mơi trường kinh doanh tương lai, dự đốn xác thì chiến lược phù hợp Phải có chiến lược dự phòng vì chiến lược kinh doanh để thực thi tương lai chưa chắn Hoạt động chế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày khớc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh đắn phù hợp, kết hợp chặt chẽ cả mục tiêu chung, ngắn hạn lẫn dài hạn, giảm phù thuộc nhiều vào biến động thị trường đồng thời thích ứng nhanh với thay đổi mơi trường kinh doanh SVTH: Văn Hữu Trí 35 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường thì doanh nghiệp, tổ chức SX-KD đứng trước khó khăn thử thách lớn việc tìm hướng để tờn tại phát triển Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp trọng nâng cao hiệu quả SX-KD, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Hiệu quả SX-KD đóng vai trò quan trọng đới với tồn tại phát triển doanh nghiệp Đạt hiệu quả SX-KD nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD đạt mục tiêu cuối thu lưọi nhuận cao nhất Từ tích luỹ vớn, tiến hành mở rộng quy mô SX-KD doanh nghiệp Sau thời gian thực tập cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec, ngồi ưu nhược điểm kết quả hoạt động SX-KD, em nhận thấy công ty trải qua năm đầu thành lập gặp khơng khó khăn Tuy Công ty quan tâm, trọng việc nâng cao hiệu quả SX KD song gặp rất nhiều khó khăn (khách quan chủ quan) nên nhìn chung hiệu quả SX-KD Công ty chưa dược mong muốn Mặc dù vậy, không nhắc đến cố gắng nỗ lực Ban lãnh đạo toàn đội ngũ lao động góp phần giúp Cơng ty bước đẩy lùi khó khăn làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều dấu hiệu khả quan năm tới Chuyên đề “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm thuộc da cơng ty TNHH Sài Gòn Tan Tec” kết quả cúa trình tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng SX-KD Công ty vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Em hy vọng số giải pháp đưa chuyên đề giúp ích phần cho Cơng ty việc nâng cao hiệu quả SX-KD mình SVTH: Văn Hữu Trí 36 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tớt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Văn Nam anh, chị, công ty hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo Em rất mong nhận đánh giá, góp ý thầy bạn để hoàn thiện thêm báo cáo mình SVTH: Văn Hữu Trí 37 Lớp 02ĐHQT_Mar Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Phạm Văn Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đồng Thị Thanh Phương ( Quản trị sản xuất Dịch Vụ-NXB Thống kê 1992) GS.TS Võ Thanh Thu GVC Nguyễn Thị My ( kinh Tế Doanh Nghiệp Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh-NXB Thống Kê, Tháng 10/2002) TS.Phan Thị Minh Châu( Quản Trị Học-NXB Phương Đông 2007) Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty SVTH: Văn Hữu Trí 38 Lớp 02ĐHQT_Mar ... động sản xuất -kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu hoạt động sản xuất- kinh doanh cơng ty TNHH Sài Gòn Tan tec Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản. .. xuất kinh doanh có hiệu quả .Hiệu quả kinh doanh cao công ty mở rộng phát triển nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, cải thiện nâng cao đời sống người lao động, nộp ngân sách ngày nâng cao. .. đắn hiệu quả kinh doanh. Do để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cơng ty thì cần có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty + Đánh giá chung hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH sài gòn TAN tec thực trạng và giải pháp , Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH sài gòn TAN tec thực trạng và giải pháp , 1 Giới thiệu về công ty, 2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả SX-KD của công ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay