Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty xăng dầu quảng bình

82 104 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 20:05

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỞ ĐẦU Tài sản cố định (TSCĐ) nguồn lực quan trọng để tiến hành sản xuất kinh doanh Đối với Cơng ty xăng dầu Quảng Bình, với đặc điểm mặt hàng kinh doanh sản phẩm dầu mỏ dễ bay hơi, dễ cháy, đòi hỏi cơng tác hệ thống kho chứa, phương tiện vận tải, thiết bị đo lường phải thật đảm bảo Mặt khác, với phát triển khoa học kỹ thuật, nhu cầu đại hóa, vi tính hóa mơi trường làm việc quan tâm Vì thế, TSCĐ cơng ty chiếm tỷ trọng đáng kể tổng tài sản, vấn đề quản lý sử dụng hiệu TSCĐ mục tiêu kế hoạch công ty Về lĩnh vực kế toán, kế toán TSCĐ phần hành quan trọng, việc hạch toán trung thực, hợp lý hay không ảnh hưởng lớn đến thông tin báo cáo tài Với lý trên, em chọn đề tài: “Hồn thiện hạch tốn TSCĐ nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định hữu hình Cơng ty xăng dầu Quảng Bình” Trong thời gian thực tập Công ty xăng dầu Quảng Bình, bên cạnh tìm hiểu đặc điểm mặt hàng kinh doanh, cấu tổ chức máy quản lý, tổ chức hệ thống kế tốn, em sâu tìm hiểu cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý TSCĐ khía cạnh hạch tốn nghiệp vụ biến động, trích khấu hao, sửa chữa TSCĐ hiệu sử dụng TSCĐ công ty Từ so sánh với chế độ kế tốn hành để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch toán nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ cơng ty Lê Nhật Vương 45A Kế tốn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài lời mở đầu kết luận, kết cấu chuyên để gồm phần: - Phần 1: Tổng quan Công ty xăng dầu Quảng Bình - Phần 2: Thực trạng kế tốn tài sản cố định Cơng ty xăng dầu Quảng Bình - Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hạch tốn TSCĐ nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty xăng dầu Quảng Bình Chun đề em chắn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy cô giáo Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty xăng dầu Quảng Bình Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình (PETROLIMEX Quảng Bình) tiền thân Chi cục vật tư Quảng Vĩnh (Quảng Bình - Vĩnh Linh) thành lập năm 1965 Nhiệm vụ chủ yếu Công ty giai đoạn tiếp nhận, bảo quản, dự trữ, cung ứng vận chuyển xăng dầu, sắt, thép, xi măng loại vật tư khác phục vụ sản xuất, chiến đấu địa bàn tỉnh chi viện cho chiến trường miền Nam Năm 1989, Quảng Bình trở địa giới hành Trước nhu cầu thiết vật tư hàng hóa phục vụ cho công tác tái thiết quê hương, UBND tỉnh Quảng Bình định số 60 QĐ/UB ngày 17/7/1989 thành lập Cơng ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình Ngày 5/11/1992, UBND tỉnh Quảng Bình định số 30 QĐ/UB việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình trực thuộc Sở Thương mại Du lịch tỉnh Quảng Bình Do đặc điểm tình hình thực tế yêu cầu quản lý đổi doanh nghiệp nhà nước, từ tháng 5/1995 Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình gia nhập vào Tổng Cơng ty Xăng dầu Việt Nam Đến ngày 20/7/2000 Bộ Thương mại ban hành định số 1029/2000/QĐ/BTM việc đổi tên Cơng ty Vật tư tổng hợp Quảng Bình thành tên Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình thuộc Tổng Cơng ty Xăng dầu Việt Nam Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Từ Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình thành viên thứ 40 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Thực hạch tốn kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Cơng ty có trụ sở đóng 75 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình Trải qua nhiều năm hoạt động, Công ty khẳng định chỗ đứng thị trường, trực tiếp làm tăng ngoại tệ cho địa phương, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách, đồng thời bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán cơng nhân viên tồn Cơng ty Bảng 1: Một số tiêu kinh tế tài Cơng ty Xăng dầu QB Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Sản lượng tiêu thụ - Xăng dầu sáng - DM nhờn - Gas - VTTH & XNK Chỉ tiêu lao động Lương bình m3 Tấn Tấn Tr.đ Người Ng.đ quân/người Chỉ tiêu doanh Tr.đ thu Lãi gộp Nộp ngân sách Lê Nhật Vương 45A Tr.đ Tr.đ 62.413 346 1.044 77.782 339 1.765 62.555 225 904 51.423 338 2.098 59.681 213 827 31.889 307 2.250 375.491 445.632 516.365 29.550 22.049 32.895 22.049 29.828 25.362 Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất kinh doanh 1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty Với tư cách đơn vị thành viên, Công ty Xăng dầu Quảng Bình chịu quản lý đạo Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam theo quy định Chính phủ điều lệ Tổng Cơng ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty gồm: Ban giám đốc, phòng chức đơn vị, cửa hàng trực thuộc Giám đốc người lãnh đạo chung, điều hành hoạt động Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu Việt Nam công việc Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc phụ trách kinh doanh, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật công nghệ xây dựng bản, phó giám đốc trực tiếp làm giám đốc Chi nhánh vật tư tổng hợp XNK Có phòng chức năng: Phòng tổ chức hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế tốn tài phòng quản lý kỹ thuật đầu tư Cơng ty áp dụng mơ hình tổ chức quản lý kiểu trực tuyến - chức Giám đốc người lãnh đạo trực tuyến phòng chức đơn vị trực thuộc Tùy theo tình hình thực tế, giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc trưởng phòng đạo công việc cụ thể cấp Ngoài ra, để triển khai thực tốt chương trình cơng tác mệnh lệnh giám đốc, phòng chức có trách nhiệm đạo, Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hướng dẫn, đôn đốc giúp đỡ đơn vị trực thuộc cách thường xuyên theo quy định Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH TRƯỞNG PHỊNG TỔ CHỨC PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT KẾ TỐN TRƯỞNG TRƯỞNG PHỊNG KINH DOANH CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD CHT CH XD LỆ KIẾN GIANG QUẢNG NINH BẮC ĐỒNG HỚI NAM ĐỒNG HỚI BỐ TRẠCH SÔNG GIANH TRẠCH THUY Q CHT CH XD TUYÊ N HOÁ CÁC QUẦY BÁN XĂNG DẦU Lê Nhật Vương Kế tốn 45A TRƯỞNG PHỊNG KỸ THUẬT CHT CH XD MINH HỐ GIÁM ĐỐC KHO CẢNG SƠNG GIANH GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH XNK CHT CỦA HÀNG GAS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *) Chức năng, nhiệm vụ phòng ban + Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc việc đạo quản lý mặt nghiệp vụ kinh tế, xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ hàng hóa Lập đơn hàng, ký kết thực hợp đồng mua bán hàng hóa Thơng tin kịp thời xác theo u cầu giám đốc Cơng ty + Phòng kế tốn tài chính: Tham mưu quản lý, đạo mặt nghiệp vụ tài kế tốn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thống kê kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu giúp giám đốc quản lý đạo mặt nghiệp vụ hành quản trị, lập kế hoạch trang cấp dụng cụ văn phòng, phục vụ cho cơng tác quản lý hành đồng thời tổ chức cán bộ, nhân sự, lao động tiền lương, đào tạo cán bộ, thực nghĩa vụ thi đua, khen thưởng, kỷ luật Cơng ty + Phòng quản lý kỹ thuật - đầu tư: Tham mưu giúp giám đốc xây dựng đạo cơng việc kỹ thuật, máy móc thiết bị bơm rót xăng dầu, lập kế hoạch xây dựng mới, mở rộng, cải tiến kỹ thuật, mua sắm tài sản cố định đạo Tổng Công ty + 13 đơn vị trực thuộc bao gồm: - 10 cửa hàng đóng địa bàn huyện thành phố Đồng Hới: Có chức nhiệm vụ kinh doanh mặt hàng như: xăng dầu sáng, dầu mỡ Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhờn, gas phụ kiện gas phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng khách hàng toàn tỉnh - Trạm kinh doanh gas - sản phẩm hóa dầu: Là đơn vị hạch toán theo phương thức báo sổ phần hạch toán theo phương thức khoán vốn kinh doanh bếp gas, phụ kiện gas nhựa đường Trạm kinh doanh gas có chức nhiệm vụ tiếp nhận gas hóa lỏng từ kho đầu mối đồng thời chiết nạp vào loại vỏ bình để phân phối cho cửa hàng trực thuộc Công ty Thực dịch vụ lắp đặt bếp gas, thay gas nhà theo yêu cầu sử dụng khách hàng địa bàn tỉnh Quảng Bình - Chi nhánh kinh doanh VTTH & XNK: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động sở Cơng ty giao khốn vốn trích nộp khoản theo quy định lên Cơng ty: Lãi vay, khấu hao TSCĐ, thuế vốn, thuế GTGT, lợi nhuận hàng năm Chức nhiệm cụ Chi nhánh kinh doanh VTTH & XNK tổ chức kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng như: xi măng, sắt thép, vật liệu điện, máy móc thiết bị phụ tùng xuất mặt hàng cao su nguyên liệu… đảm bảo kinh doanh có hiệu Theo định kỳ Chi nhánh phải báo cáo tốn tồn tình hình kinh doanh lên Cơng ty để gộp tốn tồn Công ty - Kho cảng Xăng dầu sông Gianh: Với sức chứa 3000m nơi tiếp nhận xăng dầu đường thủy từ kho đầu mối lớn để cung ứng cho nhu cầu địa bàn tỉnh Quảng Bình khu vực lân cận cho tái xuất sang nước bạn Lào Đồng thời thực đầy đủ chế độ phòng cháy chữa cháy, bảo vệ kho tàng, máy móc, thiết bị an tồn lao động 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh - Đặc điểm mặt hàng kinh doanh: Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh Công ty kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu bán lẻ loại xăng dầu sáng… Loại hàng hóa có tính chất phức tạp, dễ cháy nổ, dễ bay hơi, gây ô nhiễm mơi trường… Vì cơng nhân, nhân viên bán xăng dầu phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ; đào tạo có khả thực nhiệm vụ kinh doanh Và thực tốt công tác PCCC… - Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh: Mạng lưới kinh doanh Cơng ty có 10 cửa hàng xăng dầu với tất 43 quầy bán hàng cố định, thuyền bán dầu sông cửa hàng chuyên doanh gas Các cửa hàng bố trí rộng khắp tồn tỉnh, chủ yếu dọc theo tuyến quốc lộ 1A, tạo điều kiện thuận lợii cho việc cạnh tranh giữ thị phần - Đặc điểm thị trường: Công ty hoạt động chủ yếu địa bàn tỉnh Quảng Bình, mạng lưới cửa hàng phân bố tập trung thành phố Đồng Hới, trung tâm huyện lỵ dọc tuyến quốc lộ 1A, điều kiện làm việc người lao động thuận lợi sức mua khách hàng chỗ có phần hạn chế nên khả tiêu thụ hàng hóa Nguồn hàng hệ thống Tổng Công ty điều động cho Công ty bán xăng dầu loại Giá giao công ty đầu nguồn thay đổi, công ty thành viên chủ động định giá bán (khơng vượt q giá trần Chính phủ quy định) đảm bảo chênh lệch giá đủ bù đắp chi phí có lãi Hoặc cơng ty mua hàng công ty chuyên doanh Tổng Công ty Xăng dầu Mặt hàng gas hóa lỏng mua Cơng ty Gas Petrolimex, dầu mỡ nhờn mua Công ty Hóa dầu Việc mua hàng Cơng ty Gas, Cơng ty Hóa dầu kỷ luật bắt buộc Nguồn hàng hệ thống tất mặt hàng khác Công ty tự khai thác theo khả Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đơn vị:… Địa chỉ:… Mẫu số S22-DN (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC) SỔ THEO DÕI TÁI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm:… Chứng từ Lê Nhật Vương Tên đơn vị (phòng, ban người sử dụng:… Ghi tăng TSCĐ Ghi giảm TSCĐ Số tiền Chứng từ Lý Kế toán 45A Số tiền Ghi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 SH NT A B Tên, nhãn hiệu, quy Đơn vị Số Đơn cách TSCĐ C tính D lượng giá SH NT E G 3=1x2 Số H lượng I - Sổ có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: … Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày… tháng… năm… Giám đốc (ký tên) (Ký tên, đóng dấu) (ký tên) Biểu số 3.2 Sổ theo dõi TSCĐ nơi sử dụng Biểu 3.3 Bảng tính phân bổ Khấu hao TSCĐ Đơn vị:… BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng … năm… STT 1 Chỉ tiêu I-Số khấu hao trích tháng trước Lê Nhật Vương Tỷ lệ KH (%) tg sử dụng TK 627-CP sản xuất chung Ng/giá TSCĐ Số KH PX (sphẩm) PX (sphẩm) … Kế toán 45A TK 641- TK 642- TK 241CP CP XDCB dở b.hàng QLDN dang 10 11 TK 142-CP trả trước TK 335CP phải trả 12 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II-Số KH TSCĐ tăng tháng III-Số KH TSCĐ giảm tháng IV-Số KH phải trích tháng (I+II-III) Ngày… tháng… năm… Kế toán trưởng Người lập bảng Lê Nhật Vương Kế toán 45A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kế toán tổng hợp: + Về tài khoản sử dụng: Công ty nên sử dụng tiểu khoản tài khoản 211 để theo dõi chi tiết cho nhóm, loại TSCĐ theo quy định Bộ Tài chính: TK 2111 TK 2112 TK 2113 TK 2114 + Sổ sách sử : Nhà cửa, vật kiến trúc : Máy móc, thiết bị : Phương tiện vận tải, truyền dẫn : Thiết bị, dụng cụ quản lý dụng: Công ty nên sử dụng hệ thống sổ sách theo quy định Bộ Tài chính: NKCT số (Ghi Có TK 211), NKCT số (Ghi Có TK 214), NKCT Bảng kê có liên quan để ghi nghiệp vụ TSCĐ + Việc trích lập khấu hao TSCĐ: Cơng ty nên xác định thời điểm trích thơi trích khấu hao TSCĐ Theo định 206/2003/QĐ-BTC phải thực ngày mà TSCĐ tăng, giảm tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nên ước tính thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ gần với thời gian sử dụng thực tế để chi phí khấu hao phản ánh phần hao mòn TSCĐ vào chi phí Đối với TSCĐ đưa vào sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2006, cơng ty nên xác định mức trích khấu hao sau: Xác định giá trị lại sổ kế toán TSCĐ dựa vào hồ sơ TSCĐ ● Xác định thời gian sử dụng lại TSCĐ theo công thức: T = T2 ( 1- t1 ) T1 Trong đó: T T1 : : Thời gian sử dụng lại TSCĐ Thời gian sử dụng TSCĐ xác định theo quy định phụ Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T2 : lục ban hành theo định số 166/1999/QĐ-BTC Thời gian sử dụng TSCĐ xác định phụ lục ban hành theo định số 206/2003/QĐ-BTC t1 : Thời gian sử dụng thực tế trích khấu hao TSCĐ ● Mức trích khấu hao TSCĐ (cho năm lại TSCĐ): Mức trích khấu hao trung bình hàng năm TSCĐ Mức trích khấu hao trung bình = Giá trị lại TSCĐ Thời gian sử dụng lại TSCĐ Mức trích KH trung bình hàng năm 12 hàng tháng TSCĐ Về phương pháp khấu hao, theo định 206/2003/QĐ-BTC, cơng = ty khả đáp ứng điều kiện áp dụng quy định chế độ hành để tính khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, khấu hao giảm dần với hệ số điều chỉnh hay phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Theo em, công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần với hệ số điều chỉnh với máy móc thiết bị đo lường đầu tư (từ năm 2004) Phương pháp xác định sau: Mức trích KH năm TSCĐ = Giá trị lại TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh Trong đó: Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh xác định vào chu kỳ đổi máy móc thiết bị Hệ số điều chỉnh theo thời gian thời gian sử dụng TSCĐ quy định sau: Thời gian sử dụng TSCĐ Đến năm Lê Nhật Vương 45A Hệ số điều chỉnh (lần) 1,5 Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Từ đến năm Trên năm 2,5 Những năm cuối, mức khấu hao năm xác định phương pháp thấp mức khấu hao tính bình qn giá trị lại TSCĐ chia cho số năm sử dụng lại TSCĐ, kể từ năm mức khấu hao tính giá trị lại TSCĐ chia cho số năm sử dụng lại TSCĐ Áp dụng phương pháp tạo động lực cho cơng ty nhanh chóng đổi cơng nghệ, thay thế, đại hóa máy móc thiết bị, tăng khả cạnh tranh cho công ty Hơn nữa, áp dụng phương pháp này, chi phí khấu hao năm cuối giảm, tương ứng lãi sau tăng Theo quan điểm giá trị thời gian tiền điều hồn tồn có lợi cho cơng ty + Về hạch toán kế toán sửa chữa nâng cấp: Kế toán phải phân biệt nghiệp vụ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn (theo kế hoạch kế hoạch) nâng cấp TSCĐ Trong trường hợp nâng cấp TSCĐ phải có Biên giám định kỹ thuật xác nhận TSCĐ sau nâng cấp có thêm tính hoạt động tuổi thọ kéo dài Từ kế tốn hạch tốn theo trường hợp khác nhau: Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ: Kế toán hạch toán: Nợ TK 641 : Nợ TK 133 : Có TK 111, 112, 331… : Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ: CP sửa chữa Thuế GTGT khấu trừ Tổng số tốn Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa, vào dự tốn: Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Có TK 335 – Chi phí phải trả Khi có tốn chi phí: Nợ TK 2413 – Chi phí sửa chữaTSCĐ Nợ TK 133 – VAT đầu vào Có TK 331, 111, 112: Yếu tố chi phí Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trường hợp sửa chữa lớn theo kế hoạch, kế toán ghi: Nợ TK 335: Giá dự tốn trích trước Nợ TK 641: Phần dự tốn thiếu Có TK 241: Giá thành thực tế Có TK 641: Phần dự tốn thừa Trường hợp sửa chữa lớn kế hoạch: Nợ TK 242: Nếu phân bổ cho năm sau Nợ TK 641: Nếu phân bổ cho năm Có TK 241: Giá thành thực tế Trường hợp nâng cấp TSCĐ: Kế toán hạch toán hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ 3.2.2 Đối với Nhà nước - Về quy định khung thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ, để phù hợp với điiều kiện doanh nghiệp tồn đan xen loại thiết bị công nghệ lạc hậu, trung bình đến tiên tiến, với khả vận hành thời gian sử dụng tiếp khác nhau, cần phân loại TSCĐ theo tiêu chí tuổi thọ kỹ thuật TSCĐ theo thiết kế, trạng TSCĐ, tuổi thọ kinh tế TSCĐ Sau nhóm nhỏ đó, xác định khung thời gian chi tiết Nhờ mà khung thời gian theo quy định gần với mức hao mòn thực tế tài sản - Trong khấu hao nhanh, hệ số điều chỉnh cao làm cho mức khấu hao cao làm tăng khả thu hồi vốn nhanh chóng đổi cơng nghệ cao q lại tăng gánh nặng chi phí Do đó, cần cân đối lại hệ số điều chỉnh cho doanh nghiệp vừa chủ động việc thu hồi vốn đầu tư cho TSCĐ phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để đủ trang trải chi phí - Theo định số 15/2006/QĐ-BTC, việc loại bỏ Tài khoản 009 “Nguồn vốn khấu hao bản” so với Quyết định số 1141/TC/CĐKT ngày Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 01/11/1995 khơng hợp lý tài khoản dùng để phản ánh tình hình hình thành, tăng, giảm sử dụng (đầu tư đổi TSCĐ, trả nợ vay đầu tư TSCĐ) nguồn vốn khấu hao doanh nghiệp Tài khoản cung cấp cụ thể số liệu liên quan đến khả thu hồi vốn doanh nghiệp thông qua khấu hao TSCĐ tình hình tái đầu tư, đổi TSCĐ doanh nghiệp, số tài khoản có liên quan chưa cung cấp thơng tin cần thiết Nếu khơng có tài khoản 009 khơng có số liệu tình hình thu hồi vốn khấu hao, tình hình đổi mới, tái đầu tư TSCĐ để nhà quản trị điều hành cách hiệu trình đầu tư quản lý, bảo toàn phát triển vốn doanh nghiệp Do việc loại bỏ Tài khoản 009 ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán cung cấp 3.2.3 Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Cơng ty xăng dầu Quảng Bình Tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn TSCĐ khơng dừng lại chỗ phản ánh nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ mà phải ý đến việc quản lý sử dụng hiệu TSCĐ Để phân tích hiệu sử dụng TSCĐ hữu hình công ty, ta xét số tiêu sau hai năm 2005 2006 Bảng số 5: Một số tiêu phân tích hiệu sử dụng TSCĐ Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp Nguyên giá TSCĐ bình quân Sức sản xuất TSCĐ (= (1)/(3)) Sức sinh lợi TSCĐ (=(2)/(3)) Suất hao phí TSCĐ (=(3)/(1)) Năm 2005 445.632 32.895 38.962 11,438 0,844 0.087 Năm 2006 516.365 29.828 38.484 13,418 0,775 0,074 Chênh lệch Số tuyệt đối % 70.733 15,87 (3.067) (9,32) (478) (1,23) 1,980 17,31 (0,069) (8,18) (0,013) (14,94) Nguồn: Báo cáo tài năm 2005, 2006 Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua số tiêu trên, ta thấy: - Sức sản xuất TSCĐ năm 2006 13,418, nghĩa đồng nguyên giá TSCĐ đem lại 13,418 đồng doanh thu Sức sản xuất TSCĐ năm 2006 tăng lên so vơi năm 2005 1,980, tương đương 17,31% - Sức sinh lợi TSCĐ năm 2006 0,755, nghĩa đồng nguyên giá TSCĐ đem lại 0,755 đồng lợi nhuận gộp Sức sinh lợi TSCĐ năm 2006 thấp năm 2005 0,069, tương đương 8,18% - Suất hao phí TSCĐ năm 2006 0,074, nghĩa để tạo đồng doanh thu cần phải bỏ 0,074 đồng nguyên giá TSCĐ Suất hao phí TSCĐ năm 2006 giảm so vơi năm 2005 0,013, tương đương 14,94% Tuy nhiên, biến động tiêu hiệu sử dụng TSCĐ chủ yếu biến động doanh thu lợi nhuận gộp năm 2006 so với năm 2005, ngun giá TSCĐ bình qn biến động khơng lớn sau hai năm Xuất phát từ tình hình thực tế công ty, để nâng cao hiệu quản lý sử dụng TSCĐ công ty nên ý vấn đề sau: - Đa dạng hóa nguồn đầu tư TSCĐ: Hiện TSCĐ cơng ty hình thành nguồn ngân sách nguồn vốn tự bổ sung Cơng ty nên quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn đầu tư để có đẩy mạnh việc đổi TSCĐ, thay TSCĐ lạc hậu Công ty huy động từ nguồn sau: + Th hoạt động: nội dung hợp đồng th khơng có chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản Hình thức có ưu điểm bên th khơng phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hiểm TSCĐ Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 không chịu rủi ro liên quan đến tài sản lỗi + Th tài chính: th tài sản mà bên cho thuê có chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê Quyền sở hữu tài sản chuyển giao vào cuối thời hạn thuê Huy động TSCĐ từ nguồn giúp cho doanh nghiệp huy động tập trung tức thời lượng vốn lớn để mua TSCĐ mà số vốn doanh nghiệp hạn chế mà tiền phải trả cho bên cho thuê toán cho nhiều kỳ Đây thực chất hình thức cho thuê vốn trung dài hạn Đặc thù thuê tài bên cho thuê nắm giữ quyền sở hữu pháp lý tài sản cho thuê, thực hợp đồng th tài khơng cần phải có tài sản chấp vay tín dụng - Quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu TSCĐ trình kinh doanh: + Tăng cường nhượng bán, lý TSCĐ lạc hậu, hiệu sử dụng kém, TSCĐ hư hỏng không cần dùng đến + Quản lý TSCĐ chặt chẽ mặt vật, không để mát, hư hỏng cách khơng đáng có Quản lý trạng kỹ thuật, cơng suất thiết kế để có biện pháp nâng cấp kịp thời - Tổ chức tốt cơng tác hạch tốn TSCĐ, sử dụng việc phân tích tình hình sử dụng đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ: Cơng ty nên tiến hành sử dụng tiêu để phân tích tình hình sử dụng đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ kỳ để đưa ý kiến tư vấn hữu ích cho ban giám đốc Việc làm giúp cho công ty phát mặt tốt, mặt hạn chế để có kế hoạch thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KẾT LUẬN Tài sản cố định cơng ty đóng vai trò quan trọng việc trì hoạt động kinh doanh TSCĐ cơng ty hình thành từ nguồn kinh phí cấp từ nguồn vốn tự bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng bản, nguồn vốn kinh doanh… TSCĐ cơng ty phân loại theo loại hình biểu theo nguồn hình thành nhằm thuận lợi cho công tác quản lý sử dụng TSCĐ hiệu TSCĐ tính giá theo ngun giá, hao mòn lũy kế theo giá trị lại Nguyên giá xác định giá thực tế TSCĐ đưa vào sử dụng Công ty TSCĐ ghi nhận theo quy định chế độ kế toán hành, khơng có tài sản có giá trị 10 triệu thời gian sử dụng năm Các nghiệp vụ tăng TSCĐ công ty chủ yếu mua sắm mới, ngồi đầu tư xây dựng hồn thành, Tổng cơng ty xăng dầu điều động đánh giá tăng TSCĐ… Các chứng từ sử dụng phiếu yêu cầu mua TSCĐ, Biên bàn giao TSCĐ, Hóa đơn mua TSCĐ… Các nghiệp vụ giảm TSCĐ công ty chủ yếu lý, nhượng bán TSCĐ, đánh giá giảm TSCĐ, điều chuyển nơi khác… Các chứng từ sử dụng Biên lý TSCĐ, Biên bàn giao TSCĐ, Đơn đề nghị lý TSCĐ… Các nghiệp vụ ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ Cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng cho tất TSCĐ Việc trích thơi khơng trích khấu hao TSCĐ công ty Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thực theo nguyên tắc tròn tháng Những TSCĐ khấu hao hết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khơng trích khấu hao Nhìn chung, Cơng ty xăng dầu Quảng Bình, TSCĐ sử dụng mục đích, đơn vị sử dụng có tinh thần trách nhiệm việc bảo quản sử dụng TSCĐ Việc kiểm kê TSCĐ thực hàng kỳ nên bao qt tình trạng TSCĐ, tình hình thừa thiếu, hư hỏng để có biện pháp giải kịp thời Các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ tuân thủ theo quy trình với thủ tục chặt chẽ Tuy nhiên cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý TSCĐ số điểm tồn tại, chẳng hạn như: Công ty không tiến hành đánh số hiệu TSCĐ, nhiều TSCĐ khấu hao hết sử dụng; số sổ sách khơng sử dụng mẫu Bộ tài chính… Đó điểm cần sửa chữa để hồn thiện hạch tốn kế tốn TSCĐ Cơng ty xăng dầu Quảng Bình thời gian tới Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ Tài – Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1999 Chế độ kế tốn doanh nghiệp - Bộ Tài – Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ - Bộ Tài – Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ - Bộ Tài – Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Chế độ kế toán doanh nghiệp - Bộ Tài – Chuẩn mực kế tốn số 03 – Tài sản cố định hữu hình, - Chuẩn mực kế toán kế toán quốc tế số 06 – Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, Chuẩn mực kế tốn quốc tế, Nhà xuất Tài chính, 2000 - Giáo trình Kế tốn quốc tế, Nhà xuất Thống kê, 2004 - Giáo trình Kế tốn tài chính, Nhà xuất Thống kê, 2006 - Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê, 2005 - PGS.TS Nguyễn Văn Công, Chuyên khảo Báo cáo tài vf lập, đọc phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, 2005 - PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính, Nhà xuất tài chính, 2005 - Ronald J Thacker, Nguyên lý kế toán Mỹ (Accounting Principle), Nhà xuất thống kê, 12/2004 - Tập san “Tổng công ty xăng dầu Việt Nam – Một chặng đường phát triển” - Một số trang web: www.mof.gov.vn; www.kiemtoan.com.vn; www.webketoan.com Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QT VỀ CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 1.1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH .3 1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh .8 1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 10 1.3.1 Chức năng, vai trò Cơng tác kế tốn 10 1.3.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán 10 1.3.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 12 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 16 2.1 ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) 16 2.1.1.Đặc điểm TSCĐ 16 2.1.2.Phân loại TSCĐ 16 2.1.3 Tính giá TSCĐ 18 2.1.4 Yêu cầu quản lý TSCĐ: 20 2.2 HẠCH TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 22 2.3 HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ 28 2.3.1.Trường hợp tăng TSCĐ .28 2.3.2 Trường hợp giảm TSCĐ .36 2.4 HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 45 2.4.1 Chế độ khấu hao tài sản cố định công ty 45 2.3.2 Trình tự hạch tốn khấu hao tài sản cố định .46 2.5 HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 53 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN KẾ TỐN TSCĐ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 57 3.1 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN TSCĐ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 57 3.1.1 Một số ưu điểm cơng tác hạch tốn kế tốn TSCĐ 57 Lê Nhật Vương 45A Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.2 Một số tồn cơng tác hạch tốn TSCĐ Cơng ty xăng dầu Quảng Bình 59 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HẠCH TỐN TSCĐ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 62 3.2.1 Đối với Cơng ty xăng dầu Quảng Bình 62 3.2.2 Đối với Nhà nước .70 3.2.3 Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty xăng dầu Quảng Bình 71 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Lê Nhật Vương 45A Kế toán ... quan Công ty xăng dầu Quảng Bình - Phần 2: Thực trạng kế tốn tài sản cố định Cơng ty xăng dầu Quảng Bình - Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hạch tốn TSCĐ nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty. .. VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty xăng dầu Quảng Bình Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình (PETROLIMEX Quảng Bình) tiền thân Chi cục vật tư Quảng Vĩnh (Quảng Bình. .. đơn vị thành viên, Công ty Xăng dầu Quảng Bình chịu quản lý đạo Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam theo quy định Chính phủ điều lệ Tổng Cơng ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty gồm: Ban giám đốc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty xăng dầu quảng bình , Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty xăng dầu quảng bình , PHẦN 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH, Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH, PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH, Tại Công ty xăng dầu Quảng Bình, các nghiệp vụ sửa chữa và nâng cấp TSCĐ chủ yếu là sửa chữa và nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc như nhà làm việc, trạm bơm, nhà kho, hàng rào… Công ty không phân biệt hạch toán các nghiệp vụ bảo dưỡng TSCĐ, sửa chữa nhỏ và , PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay