Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

49 34 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:57

Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PÁI SAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI TÂN HƯƠNG -THỊ PHỔ YÊN- TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến Nông Khoa : Kinh Tế & PTNT Khoá học : 2013 – 2017 Thái nguyên-năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PÁI SAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI TÂN HƯƠNG -THỊ PHỔ YÊN- TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Lớp : K45 - KN Chuyên ngành : Khuyến Nơng Khoa : Kinh Tế & PTNT Khố học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Mạnh Thắng Thái nguyên-năm 2017 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học nhà trường Đây giai đoạn thiếu sinh viên trường Đại học nói chung sinh viên Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên nói riêng Sau thời gian thực tập, đến đề tài “Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân Tân Hương thị Phổ Yên -tỉnh Thái Nguyên” hoàn thành Để có kết này, ngồi cố gắng thân, em nhận nhiều hợp tác giúp đỡ từ thầy cô giáo, ban ngành, gia đình bạn bè Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.s Nguyễn Mạnh Thắng, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ đầy trách nhiệm để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em trân trọng cảm ơn đến ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo khoa KT & PTNT giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình thực tập tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND Tân Hương người trục tiếp hướng dẫn em chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy cán khuyến nông tận tình giúp đỡ em cán địa bàn người dân hợp tác tạo điều kiện cho em trình tiếp cận thực tế Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè nhiệt tình giúp đỡ em q trình thực hồn thành khóa thực tập tốt nghiệp Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Giàng Thị Pái Sao DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh tình hình cơng tác đạo sản xuất Nông nghiệp Tân Hương Nam Tiến năm 2015 10 Bảng 3.1 Diện tích loại đất địa bàn 14 Bảng 3.2 Diện tích, suất số trồng 15 Bảng 3.3 Hiện trạng tình hình dân số lao động 16 Bảng 3.4 Hiện trạng phân bố dân cư xóm Tân Hương 18 Bảng 3.5 Số lượng người tham gia tập huấn 25 Bảng 3.6 Số lượng người tham gia vào buổi tập huấn hai xóm: Nam, Tân Long 26 Bảng 3.7 So sánh mức độ tham gia tập huấn nhóm hộ hai xóm địa bàn 27 Bảng 3.8 Số lượng người tham gia buổi tập huấn hai xóm ( xóm Nam xóm Tân Long 1) địa bàn 28 Bảng 3.9 Đánh giá tổng hợp người tham gia lớp tập huấn SVTT 29 Bảng 3.10 Đánh giá phương pháp tập huấn SVTT buổi tập huấn 30 Bảng 3.11 Đánh giá khơng khí buổi buổi tập huấn 30 Bảng 3.12 Đánh giá thái độ tập huấn SVTT 31 Bảng 3.13 Đánh giá mức độ hài lòng buổi tập huấn 31 Bảng 3.14 Mức độ khác buổi tập huấn với buổi tập huấn trước 31 Bảng 3.15 So sánh phương pháp tập huấn SVTT với CBKN 32 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CV Công văn HTX Hợp tác KT – XH Kinh tế - hội NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn QĐ Quyết định SP Sản phẩm SX Sản xuất TH Tiểu học THCS Trung học sở TT Thực tập UBND Ủy ban nhân dân KN Khuyến nông KT Kinh tế PTNT Phát triển nơng thơn CP Chính phủ CBKN Cán khuyến nông SV Sinh viên DTĐTN Diện tích đất tự nhiên CT Chỉ thị MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 1.2.4 Yêu cầu thái độ ý thức trách nhiệm 1.2.5 Yêu cầu kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Ý nghĩa đề tài Nội dung thực tập phương pháp thực 2.1 Nội dung thực tập 2.2 Phương pháp thực 2.2.1 Phương pháp thảo luận 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực tế 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu lý luận 2.2.4 Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm 2.2.5 Phương pháp vấn 2.2.6 Phương pháp quan sát 2.2.7 Phương pháp phân tích SWOT PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.1.3 Cơ sở thực tiễn PHẦN KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN THỰC TẬP 13 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Tân Hương 13 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 13 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn 20 3.2 Kết thực tập 22 3.2.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể sở 22 3.3 Tóm tắt kết tập huấn 25 3.3.1.Thuận lợi 25 3.3.2 Khó khăn 27 3.3.3 Kết 28 3.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 32 3.3.5 Đề xuất giải pháp 33 PHẦN KẾT LUẬN 35 4.1 Kết luận kiến nghị 35 4.1.1 Kết luận 35 4.1.2 Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước có kinh tế chủ yếu nông nghiệp, nằm nhóm nước phát triển nước thuộc số nước nghèo giới Với phần lớn dân số sống khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn xem yếu tố quan trọng đảm bảo cho phát triển bền vững quốc gia Nơng thơn góp phần giải vấn đề việc làm xây dựng sống nông thôn, đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao phong phú người lương thực, thực phẩm Có thể khẳng định q trình phát triển nông nghiệp nông thôn, trạm khuyến nông giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp thúc đẩy phát triển đất nước Phát triển công tác khuyến nông mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý Nhận thức tầm quan trọng hoạt động khuyến nông nghiệp phát triển nước ta ngày 02/03/1993 Chính Phủ ban hành nghị định 13/CP công tác khuyến nông hệ thống khuyến nông nhà nước thức thành lập từ trung ương đến địa phương, từ đến hoạt động khuyến nơng thường xun tiến hành góp phần đưa đất nước ngày phát triển Hiện phương pháp tập huấn áp dụng rộng rãi nước trạm khuyến nông Nhờ vào công tác khuyến nông mà cán khuyến nông truyền đạt kiến thức, khoa học kỹ thuật đến người dân Thông qua buổi trao đổi truyền đạt kiến thức cho người dân kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt mà đánh giá mức độ quan tâm người dân việc sản xuất thay đổi phương thức trồng trọt Tuy nhiên công tác khuyến nơng gặp nhiều khó khăn thử thách như: Kinh phí cho hoạt động khuyến nơng hạn chế ảnh hưởng đến trình triển khai thực hiện, hoạt động tuyên truyền, thông tin đại chúng chưa sát với người dân, trình độ dân trí chưa cao, sở hạ tầng ảnh hưởng đến trình lại học tập người dân, số lượng người tham gia lớp tập huấn ít… Xuất phát từ vấn đề đó, đồng ý ban chủ nhiệm Khoa KT & PTNT trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ trạm khuyến nông thị Phổ Yên, Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo Th.S Nguyễn Mạnh Thắng, em tiến hành đề tài: “Ứng dụng phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân Tân Hương thị Phổ Yên - Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu hoạt động khuyến nông để đánh giá nhu cầu mức độ tham gia vào hoạt động khuyến nông mà trạm thực hện Tân Hương thị Phổ Yên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội Tân Hương - Tổ chức lớp tập huấn để đánh giá nhu cầu mức độ tham gia người dân - Đề giải pháp khắc phục phù hợp 1.2.3 Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ - Nắm vững chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ngành - Tham khảo kỹ quản lý, tổ chức buổi tập huấn - Có kiến thức phương pháp phân tích, tổng hợp, báo cáo - Có khả tổ chức lớp tập huấn, thực việc khảo sát, điều tra hội 1.2.4 Yêu cầu thái độ ý thức trách nhiệm - Về thái độ: Luôn trung thực, đánh giá đời sống tinh thần người dân - Ý thức trách nhiệm: Nâng cao ý thức trách nhiệm công việc + Nâng cao phẩm chất, đạo đức cá nhân + Có tác phong làm việc, hợp tác, thân thiện với cộng đồng + Nâng cao khả cập nhật kiến thức, có ý tưởng sáng tạo cơng việc 1.2.5 Yêu cầu kỹ sống, kỹ làm việc - Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị - Thơng qua việc thực tập bên ngồi trường khơng giúp học tập chun mơn mà dịp tốt để tập làm việc môi trường tập thể, giúp cho khả giao tiếp xử tốt - Tạo mối quan hệ tốt đẹp thân thiện với người, hòa nhã với cán nơi thục tập người dân - Năng động, tự chủ, sáng tạo việc thực nhiệm vụ - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao 1.3 Ý nghĩa đề tài - Đối với việc học tập: Thông qua đề tài giúp cho nắm kiến thức học trường Học hỏi kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công việc sau - Đối với thực tiễn: Qua trình tìm hiểu tình hình tập huấn tham gia người dân rút tồn tại, khó khăn việc truyền tải cho người kiến thức cho người dân, nguyên nhân chủ yếu, từ có giải pháp phù hợp để khắc phục 28 + Người tập huấn sinh viên: Trình độ tập huấn chưa cao, kinh nghiệm hạn chế, chưa có kinh phí để phục vụ cho việc tập huấn khó mời người dân đến tham gia vào lớp tập huấn + Người dân quan tâm đến nội dung tập huấn: Người dân chủ yếu nuôi theo kinh nghiệm mà họ có, họ khơng quan tâm đến kỹ thuật chăn nuôi theo hướng công nghiệp + Thời điểm tập huấn chưa phù hợp: Trong thời gian thời gian mà cỏ dại sâu bệnh hại lúa phát triển họ phải làm đồng Chính mà họ không tham gia vào lớp tập huấn 3.3.3 Kết Sau thời gian thực tập mở hai lớp tập huấn hai xóm Bảng 3.8 Số lượng người tham gia buổi tập huấn hai xóm ( xóm Nam xóm Tân Long 1) địa bàn STT Số người tham gia Địa điểm Số người không tham gia Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Xóm Nam 17 39,5 13 76,5 Tân Long 26 60,5 23,5 (Nguồn kết phiếu điều tra) Qua bảng ta thấy: Người dân có nhận thức lớp tập huấn, họ muốn áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống Tuy nhiên bên cạnh người có nhận thức tồn người chưa nhận thức tầm quan lớp tập huấn Số người tham gia buổi tập huấn xóm Nam xóm Tân Long có chênh lệch: - Số người tham gia buổi tập huấn xóm Tân Long nhiều so với xóm Nam do: Người dân xóm quan tâm đến buổi tập huấn, họ muốn học hỏi kỹ thuật để áp dụng vào thực tế 29 - Số người tham gia buổi tập huấn xóm Nam so với xóm Tân Long do: Nội dung tập huấn chưa người dân quan tâm, thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến việc lại, họ khơng có nhu cầu tập huấn… Những lý làm hạn chế tham gia người dân buổi tập huấn từ tiến khoa học kỹ thuật truyền tải đến người dân Bảng 3.9 Đánh giá tổng hợp người tham gia lớp tập huấn SVTT STT Nội dung đánh giá Có Không Tổng Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Dự định áp dụng nội dung vào thực tế 43 100 0 43 100 Phương pháp truyền đạt hiểu, dễ nhớ 43 100 0 43 100 Tài liệu phát tay dễ đọc dễ hiểu 43 100 0 43 100 Tài liệu sử dụng sản xuất 43 100 0 43 100 Vật liệu buổi tập huấn có sử dụng 43 100 0 43 100 Thời gian tập huấn 43 100 0 43 100 Địa điểm tập huấn 43 100 0 43 100 Buổi tập huấn có đáp ứng nhu cầu 43 100 0 43 100 (Nguồn từ kết phiếu điều tra) 30 Thông qua bảng đánh giá tổng hợp ta thấy người dân tham gia vào lớp tập huấn 100% chọn có thấy nội dung đánh giá phù hợp với buổi tập huấn Bảng 3.10 Đánh giá phương pháp tập huấn SVTT buổi tập huấn STT Phương pháp tập huấn đạt mức độ Số lượng Tỷ lệ (%) Rất tốt 13 30,2 Tốt 26 60,5 Khá 7,0 Trung bình 2,3 Yếu 0 (Nguồn kết phiếu điều tra) Từ bảng ta thấy phương pháp tập huấn SVTT đạt mức độ tốt cao với số lượng 26 phiếu chiếm 60,5% so với mức độ khác mức độ trung bình thấp với số lượng phiếu chiếm 2,3% Bảng 3.11 Đánh giá khơng khí buổi buổi tập huấn STT Đánh giá khơng khí buổi tập Số lượng Tỷ lệ (%) huấn Sôi 19 44,2 Vui vẻ 22 51,2 Thoải mái 4,6 Trầm lắng 0 Buồn ngủ 0 khác 0 (Nguồn kết phiếu điều tra) Từ bảng ta thấy khơng khí buổi tập huấn đạt mức độ vui vẻ cao với số lượng 22 phiếu chiếm 51,2% Qua ta thấy khơng khí buổi tập huấn khơng gây nhằng chán cho người dân 31 Bảng 3.12 Đánh giá thái độ tập huấn SVTT STT Thái độ tập huấn Số lượng Tỷ lệ (%) Cởi mở 21 48,8 Hòa nhã 21 48,8 Dễ gần 2,3 (Nguồn kết từ phiếu điều tra) Từ bảng đánh giá thái độ tập huấn SVTT ta thấy thái độ cởi mở, hòa nhã điều chiếm 48,8% thái độ dễ gần chiếm 2,3% Bảng 3.13 Đánh giá mức độ hài lòng buổi tập huấn STT Mức độ đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) Rất hài lòng 21 48,8 Hài lòng 23 53,5 Bình thường 0 Khơng hài lòng 0 (Nguồn kết phiếu điều tra) Từ bảng ta thấy mức độ hài lòng cao với số lượng 23 phiếu chiếm 53,5%, mức độ hài lòng 21 phiếu chiếm 48,8% Người dân hài lòng với buổi tập huấn SVTT Bảng 3.14 Mức độ khác buổi tập huấn với buổi tập huấn trước STT Mức độ khác Số lượng Tỷ lệ (%) Rất khác 14,0 Khác 34 79,0 Không khác 7,0 (Nguồn từ kết phiếu điều tra) Từ bảng ta thấy mức độ khác giữ buổi tập huấn SVTT với buổi tập huấn trước CBKN khác chiếm 79,0% 32 Bảng 3.15 So sánh phương pháp tập huấn SVTT với CBKN Số hộ Phương pháp tập huấn tham Rất tốt Tốt Trung bình Yếu gia SVTT CBK N SVTT 43 13 26 38 0 100% 30,2% 7,0% 60,5% 88,4% 7,0% 9,3% 2,3% 0% 0% 0% CBKN SVTT CBKN SVTT CBKN SVTT CBKN (Nguồn từ kết phiếu điều tra) Từ bảng ta thấy phương pháp tập huấn SVTT CBKN đạt mức độ tốt cao 3.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp Tân Hương, thị Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên từ buổi làm việc với CBKN người dân địa bàn cụ thể từ buổi tập huấn với người dân trao đổi kiến thức kinh nghiệm hai xóm: Xóm Nam, xóm Tân Long 1, qua trình tiếp xúc giúp em học kinh nghiệm, kỹ cho thân: - Kỹ sống: Để tiếp xúc với cộng đồng người dân Tân Hương Khi xuống làm việc với người dân ta phải có thái độ cởi mở, thân thiện với họ, tơn trọng, lắng nghe chia sẻ giúp đỡ họ Bởi người cán tương lai khơng thể thiếu phẩm chất đó, cán cơng nhân viên chức đền phải có trách nhiệm phục vụ chăm lo cho người dân Để trở thành người cán có ích cho người dân quan trọng phải có lòng tin tưởng người dân Đó kinh nghiệm có làm việc - Kỹ giao tiếp: Kỹ vô quan trọng đời sống ngày công việc CBKN có khả giao tiếp tốt giúp cho việc truyền đạt thơng tin, ý tưởng mà tói người dân 33 cách dễ dàng Tùy vào hoàn cảnh đối tượng giao tiếp mà có cách ứng sử cho phù hợp Trong giao tiếp điều quan trọng phải biết lắng nghe ý kiến đối phương để thể tôn trọng đối phương - Cách làm việc với cộng đồng: + Là cán làm việc quan phải chấp hành, tuân thủ nội quy, quy chế quan Có tác phong làm việc nhanh nhẹn hoàn thành tốt công việc giao không ỉ lại vào người khác, ln làm + Đó tác phong làm việc mà cán cần phải có làm việc quan, làm việc với người dân tác phong khơng thể áp đạt với họ, người dân họ khơng làm việc quan tuân theo quy định giấc Đó kinh nghiệm em rút tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn ni gà xóm Nam xóm Tân Long1 3.3.5 Đề xuất giải pháp 3.3.5.1 Giải pháp cho thân - Luôn trau dồi kiến thức, học hỏi điều hay lễ phải từ bạn bè thầy - Tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng để học hỏi kinh nghiệm từ người xung quanh 3.3.5.2 Giải pháp mức độ tham gia người dân - Để lớp tậ huấn khuyến nơngtham gia đầy đủ người dân xóm, trước tổ chức lớp tập huấn ta cần phải khảo sát để tìm nhu cầu, mong muốn người dân để xem họ có quan tâm đến nơi dung hay khơng hay họ quan tâm đến nội dung khác để điều chỉnh nội dung theo với nhu cầu người dân 34 Như tìm hiểu nhu cầu người dân lớp tập huấn thành cơng - Lựa chọn thời điểm tập huấn: Do tính chất cơng việc người dân ngồi trời lựa chọn thời gian địa điểm tập huấn cần thiết 3.3.5.3 Giải pháp nhu cầu tham gia Thị trường đầu sản phẩm nông nghiệp không ổn định giá thấp nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nhu cầu người dân Chính cần phải lựa chọn loại trồng vật ni có giá trị cao mà thị trường có nhu cầu để áp dụng trồng, ni địa bàn Từ người dân tham gia vào việc nuôi, trồng loại trồng, vật ni để nâng cao suất sản phẩm, cải thiện đời sống 3.3.5.4 Giải pháp cho CBKN Tích cực trau dồi kinh nghiệm cho thân, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất người dân địa bàn Đưa loại trồng, vật ni có hiệu kinh tế cao Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân 35 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài ta thấy tầm quan trọng cán khuyến nơng q trình phát triển kinh tế, nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên thực tế, chất lượng chương trình, dự án chưa thực hiệu quả, hiệu lớp tập huấn thấp chưa đạt hiệu quả, mức độ tham gia người dân thấp, để nâng cao chất lượng cơng tác khuyến nơng đòi hỏi hỗ trợ từ nhiều phía Trên sở em đưa số kết luận sau: Vai trò cán khuyến nông quan trọng phát triển kinh tế hội địa phương, đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp Để có kinh tế vững cho địa phương trước hết phải nói đến việc thực chiến lược, đường lối lãnh đạo cấp Nâng cao lực hiệu hệ thống khuyến nơng, phòng nơng nghiệp làm nòng cốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ, nâng cao kiến thức ứng dụng khoa học công nghệ để giải vấn đề tồn đọng Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý điều hành quyền, làm tốt cơng tác tun truyền phổ biến liên quan đến lĩnh vực đời sống hội Để thúc đẩy giá trị sản xuất năm gần cần nâng cao trình độ kỹ cho cán chủ chốt để thực giải pháp cần thiết để phát triển bền vững Thường xuyên tổ lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân để người dân tham gia học tập buổi tập huấn để áp dụng tiến kỹ thuật vào 36 sản xuất nâng cao xuất sản phẩm chất lượng sống, nhằm cải thiện đời sống gia đình Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cán khuyến nông người dân để giúp đỡ lẫn phát triển sản xuất Nâng cao đời sống kinh tế hội cho người dân 4.2 Kiến nghị Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, người đứng đầu vai trò nhân dân Nâng cao vai trò tham mưu ban ngành đồn thể có liên quan cấp quyền UBND nên xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, xây dựng tổ chức lớp tập huấn, chương trình, mơ hình sản xuất Tổ chức cho người dân tham quan trực tiếp mơ hình sản xuất loại giống trồng mới, tham gia trồng thử giống trồng Xác định sản phẩm nông nghiệp chủ đạo mang lại kinh tế cao, sách phát triển nơng nghiệp Cán khuyến nông cần nâng cao nhận thức chức hoạt động, chức quản lý hành chính, quản lý kinh tế hội, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ Đổi mới, cập nhật bổ sung phương pháp phát triển kinh tế cho địa phương Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức người dân hoạt động phát triển kinh tế hội 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Công văn số 154/UBND – KT ngày 22/02/2017 UBND thị Phổ Yên việc tăng cường thực biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm Căn thị số: 11 - CT/ĐU ngày 24/02/2017 Đảng ủy Tân Hương việc tăng cường lãnh đạo, đạo thực công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đàn chó năm 2017 Cơng văn số 86/KN-CNTY việc tăng cường cơng tác phòng chống dịch cúm gia cầm Công văn số 1193/UBND-NN, ngày 15/6/2016 việc thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, tập trung đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2016 Công văn số 1304/UBND-NNPTNT, ngày 4/7/2016 việc đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh chè Trích dẫn từ internet https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p http://ccptnt.binhduong.gov.vn/question/kinh-te-trang-trai-kinh-te-ho-la-giloi-ich-khi-thanh-lap-hop-tac-xa/ http://hoithuyvietnam.org.vn/print/175/tap-2-phuong-phap-tap-huan-va-kynang-dung-tranh-lat-de-thao-luan-nhom-nho.html http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/du-lieu-khuyen-nong/van-banthong-bao/cong-van-so-86kn-cnty-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phongchong-dich-cum-gia-cam_t114c15n15313 http://hethongphapluatvietnam.net/nghi-dinh-02-2010-nd-cp-ve-khuyennong.html http://text.123doc.org/document/2685768-thuyet-minh-quy-hoach-xaydung-nong-thon-moi-xa-tan-huong-huyen-pho-yen-tinh-thainguyen.htm PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TẬP HUẤN Phiếu điều tra số: Ngày điều tra: Người điều tra: I.Thông tin Họ tên: 2.Tuổi: 3.Dân tộc: Giới tính Địa chỉ: Trình độ học vấn: Vai trò gia đình: □ Chủ hộ □ Khác Thuộc hộ: □ Nông nghiệp □ Nông lâm nghiệp □ Nông – lâm - ngư nghiệp □ Nghề thủ công □ Dịch vụ, buôn bán □ Làm thuê Nghề khác Loại hộ: □ Nghèo □ Trung bình □ Khá □ Giàu II Đánh giá buổi tập huấn: Các bác đưa ý kiến thông qua câu hỏi sau: Nội dung buổi tập huấn phù hợp không? □ Phù hợp □ Không phù hợp □ Rất phù hợp Bác có dự định áp dụng nội dung tập huấn vào thực tế khơng? □ Có □ Khơng Phương pháp tập huấn buổi tập huấn đạt mức nào? □ Rất tốtTốt □ Khá □ Trung bình Phương pháp truyền đạt hiểu, dễ nhớ khơng? □ Có □ Khơng □ Yếu Khơng khí buổi tập huấn nào? □ Sơi □ Vui vẻ □ Thoải mái □ Trầm lắng □ Khác □ Buồn ngủ Tài liệu phát tay dễ đọc, dễ hiểu khơng? □ Có □ Khơng Tài liệu sử dụng sản xuất khơng? □ Có □ Khơng Vật liệu buổi tập huấn có sử dụng hiệu khơng? □ Có □ Khơng Thái độ người tập huấn nào? □ Cởi mở □ Hòa nhã □ Dễ gần 10 Đánh giá trình trao đổi, thảo luận ? 11 Thời gian tập huấn có phù hợp khơng? □ Có □ Khơng 12 Địa điểm tập huấn có phù hợp khơng? □ Có □ Khơng 12 Bác có hài lòng với buổi tập huấn hay khơng? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường hài lòng 13 Buổi tập huấn có đáp ứng nhu cầu bác khơng? □ Có □ khơng □ Khơng 14 Mức độ khác buổi tập huấn với buổi tập huấn trước đây? □ Rất khác □ Khác □ Không khác III Đánh giá buổi tập huấn trước 1.Trong năm gần bác có tham gia buổi tập huấn khuyến nông chưa? □ Có □ Chưa Đã tham gia vào lớp tập huấn ? Những lớp lớp lớp nào? 4.Hiệu lớp tập huấn tham gia đạt mức độ ? □ Rất tốtTốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng quan tâm Nội dung buổi tập huấn áp dụng vào thực tiễn mức độ ? □ Rất tốtTốt □ Khá □ Trung bình □ Không áp dụng 6.Nội dung tập huấn năm trước có đáp ứng nhu cầu tập huấn khơng? □ Có □ Khơng Phương pháp tập huấn cán khuyên nông đạt mức độ nào? □ Rất tốtTốt □ Khá □ Trung bình □ Yếu Hiểu biết chuyên môn cán tập huấn nào? □ Rất tốtTốt □ Khá □ Trung bình □ Yếu 9.Thái độ tập huấn cán khuyến nông nào? □ Cởi mở □ Dễ gần □ Nóng nảy 10 Trong buổi tập huấn, cán khuyến nơng có sử dụng vật liệu, giáo cụ trực quan không? □ Có □ Khơng 11 Thời gian địa điểm buổi tập huấn có phù hợp hay khơng? □ Có □ Khơng 12 Buổi tập huấn tiến hành bao lâu? □ Một buổi □ Một ngày □ Lâu 13 Theo bác buổi tập huấn diễn vào thời gian hiệu nhất? □ Buổi sáng □ Buổi chiều □ Buổi tối 14 Trong buổi tập huấn trước bác có phát tài liệu phát tay hay khơng? □ Có □ Khơng 15.Những tài liệu bác có sử dụng vào sản xuất khơng? □ Có □ Khơng 16 Đối với bác tài liệu đọc dễ hiểu khơng? □ Có □ Khơng 17.Mức độ quan tâm bác tới khóa tập huấn nào? □ Rất quan tâm □ Quan tâm □ Không quan tâm 18.Số lượng người đươc mời đến tập huấn có đến đủ khơng? □ Có □ Khơng 19 Trong buổi tập huấn ơng, bà hỗ trợ kinh phí khơng? □ Có □ Khơng 20 Theo bác đánh giá mức hỗ trợ kinh phí nào? □ Ít □ Trung bình □ Nhiều 21 Bác mong muốn nội dung tập huấn cho buổi tập huấn tiếp theo? ………………………………………………………………………………… 22 Bác mong muốn buổi tập huấn đâu? ………………………………………………………………………………… 23 Bác mong muốn buổi tập huấn vào thời gian nào? ………………………………………………………………………………… 24 Bác mong muốn buổi tập huấntài liệu ? ………………………………………………………………………………… 25 Bác mong muốn phương pháp tập huấn cho buổi tập huấn tiếp theo? ………………………………………………………………………………… ... học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Sau thời gian thực tập, đến đề tài Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân xã Tân Hương thị xã Phổ Yên -tỉnh Thái. .. khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân xã Tân Hương thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu hoạt động khuyến nông xã để đánh giá nhu cầu. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG THỊ PÁI SAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN VÀ MỨC ĐỘ THAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay