Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm tại công ty TNHH đông an

29 31 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:56

Mở đầu Trong xu hội nhập toàn cầu hóa kinh tế, biến động mạnh mẽ mơi trường kinh doanh, tính chất cạnh tranh ngày trở nên gay go phức tạp, để có vị vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển ổn định phù hợp mặt làm để khai thác sử dụng nguồn lực có cách có hiệu Từ nâng cao trình tổ chức sản xuất để tìm mơ hình sản xuất cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh công ty vấn đề khó khăn thử thách lớn doanh nghiệp kinh tế thị trường Vấn đề tạo sức ép lớn đòi hỏi nhà quản trị phải nhận thức sâu sắc đầy đủ giá trị lớn lao ý nghĩa định chức sản xuất quản trị doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng chức sản xuất trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nên thời gian kiến tập Công ty TNHH Đông An, em chọn đề tài “Quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm công ty TNHH Đông An” Đề tài gồm nội dung: Phần I Cơ sở lý luận Phần II Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh công ty TNHH Đông An Phần III Một số ý kiến hồn thiện q trình sản xuất kinh doanh công ty Với thời gian kiến tập có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế, chuyên đề khơng tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý cô công ty Em xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Trùy Trâm, tồn thể chú, anh chị Cơng ty TNHH Đơng An giúp đỡ em hồn thành chun đề Sinh viên thực Trần Quang Sỹ Trang PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT: Vai trò quản trị sản xuất quản trị kinh doanh: a Khái niệm: Sản xuất chuỗi hoạt động bắt đầu đầu vào (cung cấp yếu tố đầu vào khác tùy thuộc vào loại hình sản xuất khác nhau) Quá trình sản xuất biến đổi yếu tố đầu vào thành đầu nhằm phục vụ yêu cầu người tiêu dùng Tất sản phẩm hoạt động làm tăng giá trị sản phẩm hay tạo sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng xem sản xuất Quản trị sản xuất trình áp dụng chức quản trị hoạt động sản xuất như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra b Vị trí chức sản xuất: Chức sản xuất thực nhóm người doanh nghiệp chịu trách nhiệm tạo hàng hóa dịch vụ cung cấp cho xã hội Chức sản xuất ba chức quản trị doanh nghiệp là: chức sản xuất, chức Marketing chức tài Ba chức định tồn phát triển doanh nghiệp Trong phạm vi kinh tế, chức sản xuất doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng định việc cung cấp hàng hóa dịch vụ phong phú để nâng cao mức sống vật chất cho toàn xã hội Trong phạm vi giới, việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho thị trường giới, quốc gia riết chạy đua trình phân chia lại thị trường giới cách đầu tư máy móc thiết bị đại, giảm chi phí đầu vào, rút ngắn chu kỳ sản xuất, cho sản phẩm có chất lượng cao để có khả cạnh tranh thị trường c Mối quan hệ chức chức sản xuất: Chức Marketing thực nhóm người chịu trách nhiệm khám phá phát triển nhu cầu hàng hóa hay dịch vụ doanh nghiệp Họ tìm cách trì mối quan hệ với khách hàng với khách hàng tiềm tàng Chức quan trọng doanh nghiệp khơng thể tồn khơng có thị trường cho sản phẩm hay dịch vụ họ, có tác dụng định hướng hệ thống sản xuất doanh nghiệp Chức tài gồm hoạt động liên quan đến việc khai thác nguồn vốn, tổ chức sử dụng có hiệu nguồn vốn Với chức này, trình kinh doanh nối liền, vận động liên tục Trang Các chức quản trị doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau, thiếu ba chức trên, doanh nghiệp thành công Hệ thống sản xuất: a Đặc tính hệ thống sản xuất: Hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho xã hội Tất hệ thống sản xuất có số đặc tính chung là: - Hệ thống sản xuất chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho xã hội - Hệ thống sản xuất chuyển hóa đầu vào thành đầu sản phẩm hay dịch vụ Mô tả hệ thống sản xuất Đầu vào Chế biến Đầu NVL Kỹ LĐ Kỹ quản trị + Sử dụng NVL: phân chia, phân công, quản lý + Sử dụng lao động + Sử dụng thời gian Hàng hóa dịch vụ Các hệ thống sản xuất khác có đầu vào khác nhau, đầu khác nhau, dạng chuyển hóa khác nhau, song đặc điểm chung hệ thống sản xuất chuyển hóa đầu vào thành đầu khả dụng b Những đặc điểm sản xuất đại: - Là triết lý thừa nhận vị trí quan trọng sản xuất - Nền sản xuất đại quan tâm ngày nhiều đến chất lượng Đây tất yếu khách quan mà tiến kỹ thuật ngày phát triển với tốc độ cao yêu cầu sống ngày nâng cao, thị trường giới, chất lượng đường để tồn - Nền sản xuất đại nhận thức người tài sản lớn công ty yêu cầu ngày cao trình sản xuất, với máy móc ngày tối tân, người phải động sản xuất đào tạo tốt - Sản xuất đại ngày quan tâm vấn đề kiểm sóat chi phí - Sản xuất đại dựa tảng tập trung chuyên mơn hóa cao - Sản xuất đại thừa nhận yêu cầu tính mềm dẻo hệ thống sản xuất nhu câug ngày đa dạng, biến đổi nhanh đơn vị nhỏ, độc lập, mềm dẻo để thích ứng thị trường - Ứng dụng máy tính vào sản xuất đại, mở rộng từ điều khiển trình sản xuất, đến kết hợp thiết kế với chế tạo Trang - Các mơ hình mơ toán học ngày sử dụng rộng rãi để hỗ trợ cho định sản xuất Hệ thống sản xuất chế tạo: Khi nghiên cứu hệ thống sản xuất, người ta thường lấy đặc trưng điều kiện sản xuất phương pháp sản xuất để gán cho Hệ thống sản xuất chế tạo làm sản phẩm hữu hình lưu giữ tồn kho chừng mực định Khi có đơn hàng sản phẩm hệ thống sản xuất đặt, sản phẩm chuẩn bị để đáp ứng theo đơn hành theo cách thức sau: - Các sản phẩm hoàn thành có sẵn kho - Tiêu chuẩn để lắp ráp sản phẩm lưu giữ sẵn - có sẵn hệ thống sản xuất nguyên vật liệu cần thiết Các cách thức dẫn đến hành động khác hệ thống sản xuất có đơn hàng Căn vào người ta chia hệ thống sản xuất thành loại: (1) Hệ thống sản xuất để dự trữ: tạo sản phẩm hoàn chỉnh đưa vào dự trữ trước nhận đơn hàng (2) Hệ thống sản xuất theo đơn hàng: Các hàng cuối hoàn thành sau nhận đơn đặt hàng khách hàng (3) Hệ thống sản xuất, lắp ráp đơn hàng - Hệ thống sản xuất liên tục hệ thống sản xuất máy móc thiết bị, nơi làm việc thiết kế dựa sở phối hợp cách hợp lý bước công việc để biến đầu vào thành chi tiết, phận hay sản phẩm định - Hệ thống sản xuất gián đoạn: hệ thống sản xuất máy móc thiết bị nhóm lại tổ chức phù hợp với chức hay cơng nghệ mà thực Vai trò người quản trị chức sản xuất: - Cung cấp sản phẩm phù hợp với lực công ty nhu cầu thị trường - Cung cấp sản phẩm phù hợp với mong muốn khách hàng mặt chất lượng - Cung cấp sản phẩm với chi phí cho phép có lợi nhuận giá hợp lý Nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị sản xuất tập trung khai thác nguồn lực hệ thống sản xuất phục vụ cho thành công công ty, kể ngắn hạn dài hạn, chiến lược Trang II TỔ CHỨC SẢN XUẤT: Nội dung yêu cầu tổ chức sản xuất: a Nội dung trình sản xuất: Quá trình sản xuất trình kết hợp hợp lý yếu tố sản xuất để cung cấp sản phẩm dịch vụ cần thiết cho xã hội Nội dung trình sản xuất trình lao động sáng tạo tích cực người Đối với số q trình sản xuất có q trình tự nhiên, có biến đổi học, hóa học, sinh học bên đối tượng Quá trình tự nhiên dài, hay ngắn tùy thuộc vào trình độ kỹ thuật sản xuất Bộ phận quan trọng q trình sản xuất chế tạo cơng nghệ, q trình làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất vật lý hóa học đối tượng chế biến Q trình cơng nghệ phân chia thành giai đoạn công nghệ dựa vào việc sử dụng máy móc thiết bị giống nhau, hay phương pháp công nghệ Mỗi giai đoạn công nghệ lại bao gồm nhiều bước cơng việc khác Bước công việc đơn vị trình sản xuất thực nơi làm việc, hay nhóm cơng nhân tiến hành đối tượng định Bước công việc đặc trưng ba yếu tố: nơi làm việc, lao động, đối tượng b Nội dung tổ chức sản xuất: Tổ chức sản xuất phương pháp, thủ thuật nhằm kết hợp cách hợp lý yếu tố sản xuất tạo sản phẩm, dịch vụ là: - Hình thành cấu hợp lý - Xác định loại hình sản xuất cho nơi làm việc phận sản xuất hợp lý, sở xây dựng phận sản xuất - Bố trí sản xuất c Yêu cầu tổ chức sản xuất: Đảm bảo sản xuất chun mơn hóa, cân đối nhịp nhàng liên tục Yêu cầu sản xuất chuyên môn hóa nhằm đảm bảo cho q trình sản xuất hiệu việc ổn định nhiệm vụ sản xuất cho nơi làm việc, phận sản xuất Bảo đảm sản xuất nhịp nhàng làm cho trình sản xuất tạo khối lượng sản phẩm đơn vị thời gian Bảo đảm sản xuất cân đối trì trình sản xuất theo quan hệ tỷ lệ thích hợp Bảo đảm sản xuất liên tục yêu cầu cao tổ chức sản xuất, nhằm loại bỏ tất khoảng thời gian gián đoạn sản xuất Cơ cấu sản xuất: Trang Là tổng hợp phận sản xuất, hình thức xây dựng phận sản xuất, xếp bố trí khơng gian mối liên hệ chúng Cơ cấu sản xuất sở vật chất kỹ thuật hệ thống sản xuất Cơ cấu sản xuất bao gồm phận có quan hệ mật thiết với là: phận sản xuất chính, phận sản xuất phụ trợ, phận sản xuất phụ, phận phục vụ sản xuất Nếu phân cấp theo chiều dọc cấu sản xuất bao gồm cấp như: phân xưởng, ngành, nơi làm việc III BỐ TRÍ HỆ THỐNG SẢN XUẤT: Vị trí sản xuất: - Vấn đề bố trí xí nghiệp có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn tới khả cạnh tranh lâu dài, đến chi phí hiệu hoạt động sản xuất - Những sai lầm xác định vị trí sản xuất phải trả giá đắt, cố tình trì sai lầm vị trí sản xuất tác hại lớn nhiều Các chi phí liên quan đến vị trí đơi mang ý nghĩa hội, thế, việc phát chi phí liên quan đến vị trí kiểm sóat chi phí cách liên tục Vấn đề bố trí sản xuất phải nhìn nhận quan điểm hệ thống tất hệ thống sản xuất thuộc chuỗi đơn vị có liên hệ mật thiết cung cấp lẫn Tuy nhiên, để bố trí sản xuất hợp lý người ta phải vào điều kiện cụ thể để hình thành vị trí nhân tố ảnh hưởng cần phải xem xét bố trí xí nghiệp bao gồm ba nhóm: nhân tố hữu hình (đối thủ cạnh tranh), nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân tố vô hình (các dịch vụ vận chuyển) Bố trí nhà xưởng: Bố trí sản xuất nội xí nghiệp tức xác định vị trí hợp lý cho phận sản xuất, trình chế biến, nơi làm việc, máy móc thiết bị nhằm mục đích tránh tắc nghẽn trình dịch chuyển lao động đối tượng nâng cao hiệu sử dụng khơng gian sản xuất, an tồn cho cơng nhân trình sản xuất IV QUẢN LÝ KỸ THUẬT: Quản lý kỹ thuật tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trình sản xuất Mục tiêu quản lý kỹ thuật không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm đảm bảo cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu cao Hoạt động kỹ thuật kể đến nhiệm vụ quản lý kỹ thuật giao cho tổ chức cụ thể công ty, mà nói đến tất hoạt động kỹ thuật phân thành ba loại: kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật sản xuất kỹ thuật máy móc thiết bị Trang Trong trình thiết kế sản phẩm người ta xác định yêu cầu đặc trưng sản phẩm, kết cấu, hình dáng, yêu cầu chất lượng Hoạt động thiết kế quy trình cơng nghệ sản xuất chế tạo nói chung, xây dựng yêu cầu kỹ thuật sản phẩm kết thúc kế hoạch chế tạo sản phẩm Bảo trì chức tổ chức sản xuất có liên quan đến vấn đề bảo đảm cho nhà máy hoạt động tình trạng tốt Đây hoạt động quan trọng doanh nghiệp, phải bảo đảm chắn máy móc thiết bị nhà xưởng dịch vụ mà phận khác cần sẵn sàng thực nhiệm vụ chúng với lợi nhuận tối ưu vốn đầu tư, vốn đầu tư bỏ vào thiết bị, vật tư hay công nhân V CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẢN PHẨM: Các cơng ty muốn thành cơng cần phải có định chiến lược tập trung nổ lực cho việc giành vị cạnh tranh định, chiến lược kinh doanh chi phối hoạt động tất mặt, phận công ty Chiến lược sản xuất phận chiến lược công ty, có quan hệ với phận chiến lược khác nhằm hướng nổ lực sản xuất giành thành công dài hạn công ty Chiến lược sản xuất vũ khí cạnh tranh sắc bén doanh nghiệp chiến lược sản xuất phải đảm bảo huy động tối đa nguồn lực hệ thống sản xuất để tạo lợi cạnh tranh Quyết định chiến lược quan trọng chiến lược sản xuất bao gồm: định định vị, định lực sản xuất VI HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP: Hoạch định tổng hợp phát triển kế hoạch sản xuất trung hạn nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với nhu cầu đạt hiệu cao Sự cần thiết phải lập kế hoạch tổng hợp yêu cầu khách quan có tầm nhìn đủ xa tương lai thấy trước biến đổi nhu cầu chủ động chuẩn bị khả sản xuất đáp ứng nhu cầu Yêu cầu hoạch định tổng hợp phải phát triển kế hoạch thực tối ưu Tính thực kế hoạch tổng hợp nhằm vào phục vụ nhu cầu mà doanh nghiệp muốn phục vụ phục vụ Thách thức quan trọng hoạch định tổng hợp nhu cầu biến đổi ảnh hưởng nhiều yếu tố tác động Để đáp ứng nhu cầu biến đổi sử dụng chiến lược như: - Chiến lược hấp thụ dao động nhu cầu sử dụng công cụ chủ yếu: tồn kho, đặt hàng chậm, dịch chuyển cầu - Chiến lược biến đổi mức sản xuất với cơng cụ, làm thêm giờ, hợp đồng th ngồi, định mua hay tự sản xuất Trang - Chiến lược biến đổi lực lượng lao động: tăng giảm lao động cách th ngồi hay cho thơi việc phù hợp với sản xuất mong muốn Dù sử dụng chiến lược nào, công cụ để biến đổi khả sản xuất phải chấp nhận chi phí định, vấn đề phải tìm phương án sử dụng công cụ cách hiệu Trang PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN A TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY: I Q TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY: Q trình hình thành: Cơng ty TNHH Đông An thành lập ngày 17/3/1993 theo định số 333/UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 10/3/1993 Tên thức : Cơng ty TNHH Đơng An Trụ sở : Thơn An Bàng, Xã Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại : 0510.927269 Số fax : 0510.863887 Số tài khoản : 702A10099 Ngân hàng Công thương Hội An Ngành nghề sản xuất kinh doanh: - Chế biến thủy hải sản - Mua bán hàng thực phẩm Quá trình phát triển cơng ty: Q trình phát triển cơng ty TNHH Đơng An chia làm giai đoạn: - Giai đoạn 1: từ thành lập (17/3/1993) đến 1998: Những năm đầu xây dựng, cơng ty gặp nhiều khó khăn sở vật chất, kỹ thuật, vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm Song nhờ chính sách ưu đãi khuyến khích Nhà nước cơng ty mở rộng quy mô sản xuất từ 10.000 m2 lên 18.000m2 áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm cho lượng sản phẩm ngày nàng tăng doanh thu tăng lên - Giai đoạn 2: từ năm 1998 đến nay: Công ty mở rộng q uy mô sản xuất thêm hai sở sản xuất + Cơ sở Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam + Cơ sở Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam Trang Trong giai đoạn với nổ lực cấp lãnh đạo toàn thể cơng nhân viên tồn cơng ty, tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty có bước tiến rõ rệt Sản phẩm công ty ngày nâng cao chất lượng thị trường chấp nhận, sản xuất nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY: Chức công ty: Là Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất mặt hàng thủy hải sản cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân dân xuất Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo bảo toàn phát triển vốn, sử dụng hiệu nguồn lực có cơng ty, thực chủ trương sách kinh tế xã hội Các mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu cơng ty: - Cá bò - Mực - Các thủy hải sản khác như: cá quéo, cá chuồng Nhiệm vụ công ty: Xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu Nghiêm chỉnh chấp hành sách, chế độ pháp lệnh Nhà nước, thực đầy đủ hợp đồng kinh tế việc mua bán, vay, thuê Thực hạch toán kinh tế độc lập theo điều lệ công ty thực nộp thuế đầy đủ ngân sách Nhà nước Bảo đảm đời sống cho cán công nhân viên công ty Quyền hạn công ty: Tổ chức sản xuất kinh doanh, hợp tác đối tác nước Được quyền vay vốn huy động nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng, huy động vốn nhàn rỗi công nhân viên đơn vị Được quyền tự cân đối lực sản xuất, hoàn thiện cấu sản xuất sản phẩm theo u cầu quy trình cơng nghệ mới, phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm Được quyền tổ chức máy sản xuất kinh doanh có hiệu nhất, tự chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh Được quyền ký kết hợp đồng lao động cho việc theo quy định hành Trang 10 b Khách hàng: Công ty TNHH Đông An đơn vị kinh doanh mặt hàng chủ yếu để xuất khẩu, nên hầu hết khách hàng công ty công ty nước ngồi số cơng ty nước ngồi có trụ sở Việt Nam Sản phẩm công ty chủ yếu xuất sang ba thị trường lớn: Nhật Liên Minh Châu Âu, Hàn Quốc, thị trường Việt Nam khơng đáng kể c Nhà cung cấp: Là cơng ty chế biến thủy hải sản nhà cung cấp nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào cần thiết cho sản xuất sản phẩm - Cá bò: cá thu mua đại lý Vũng Tàu - Mực: thu mua trực tiếp từ ngư dân địa bàn tỉnh đại lý Thành phố Đà Nẵng B QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY: I TÌNH HÌNH MÁY MÓC THIẾT BỊ: Do đặc điểm nguyên liệu yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm, phần lớn công ty sử dụng lao động thủ cơng địa phương, máy móc sử dụng số nhóm máy sau: - Nhóm máy sấy khơ - Nhóm máy nướng sản phẩm - Nhóm máy diệt khuẩn (bằng tia laze) - Nhóm máy đơng lạnh để bảo quản nguyên vật liệu chưa qua chế biến Sản xuất thủ cơng chủ yếu: hệ thống dây chuyền sản xuất sản phẩm chưa đồng Nhìn chung, máy móc thiết bị cơng ty chưa đa dạng chủng loại Q trình sản xuất cơng ty dựa vào điều kiện thời tiết địa phương: phơi nguyên vật liệu trước đem sấy khô nhóm máy sấy khơ chưa sử dụng hết cơng suất II MẶT BẰNG SẢN XUẤT KINH DOANH: Từ thành lập năm 1993 Trụ sở cơng ty thôn An Bàng, xã Cẩm An, thị xã Hội An, bố trí mặt ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh công ty Hơn cơng ty chun sản xuất sản phẩm cá bò mực Đặc tính sản phẩm phải lấy nguyên liệu từ nhiều nơi Vì mặt ảnh hưởng nhiều đến khâu sản xuất, thu mua, vận chuyển Mặt sử dụng cơng ty đóng nhiều địa điểm khác tỉnh Quảng Nam Bảng tình hình sử dụng mặt công ty ĐVT: m2 Trang 15 TT Địa điểm Diện tích thực tế Diện tích sử dụng Diện tích chưa sử dụng An Bàng - Cẩm An Hội An 18.000 17.285 715 Điện Dương - Điện Bàn Quảng Nam 10.000 9.325 675 Điện Nam - Điện Bàn Quảng Nam 16.000 15.565 435 44.000 33.782 10.218 100 76,78 4,15 Tổng diện tích Tỷ trọng (%) Qua tình hình sử dụng mặt nhà xưởng, ta thấy phần lớn diện tích sử dụng diện tích chiếm tỷ trọng lớn tổng diện tích cơng ty (76,78%) diện tích chưa sử dụng không đáng kể Với quy mô mặt nhà xưởng trên: giúp cho công ty tiết kiệm chi phí chịu thuế sử dụng đất, chi phí thuế bảo vệ, tạo hội đẩy mạnh suất, chất lượng sản phẩm để có khả cạnh tranh * Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm: cá bò, mực: - Cá bò: Phụ gia  sàng lọc  cân đong Cá  diệt khuẩn  sơ chế  chế biến  sấy khô  KCS Nhập kho - Mực: Phụ gia  sàng lọc  cân đong Mực  sơ chế  chế biến  sấy khô KCS - Nhập kho III CƠ CẤU SẢN XUẤT SẢN PHẨM: Các phận cấu thành cấu sản xuất: Xét vai trò phận hệ thống sản xuất trình hình thành sản phẩm Cơ cấu sản xuất bao gồm phận sản xuất chính, phận sản xuất phụ trợ, phận sản xuất phụ phận phục vụ sản xuất Trang 16 a Bộ phận gia công chế biến: phận sản xuất trực tiếp chế biến sản phẩm hệ thống b Bộ phận sản xuất phụ trợ: phận nhiệt sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất tiến hành liên tục đặn Bộ phận cung cấp dịch vụ sửa chữa móc thiết bị cho phận sản xuất chính, phận nồi cung cấp nhiệt lò sấy, phận khn mẫu cung cấp khn mẫu cho q trình sản xuất c Bộ phận sản xuất phụ: phận chế biến thức ăn gia súc Bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm như: vây đuôi, đầu cá na, tua mực phận gia công chế biến để tạo sản phẩm phụ: thức ăn gia súc, gia cầm d Bộ phận phục vụ sản xuất: bao gồm hệ thống kho bãi, đội vận chuyển ngồi cơng ty Bộ phận thực việc cung ứng, bảo quản, cung cấp nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất Các cấp cấu sản xuất: Các cấp cấu sản xuất phân chia cấu sản xuất theo chiều dọc Các cấp sản xuất hệ thống sản xuất: cấp phân xưởng, cấp ngành, cấp nơi làm việc: Các kiểu cấu sản xuất thông thường: + Phân xưởng - Ngành - nơi làm việc + Phân xưởng nơi làm việc + Ngành - nơi làm việc Do doanh nghiệp có quy mơ nhỏ nên khơng tổ chức cấp, ngành Từ phân xưởng trở thành cấp tổ chức sản xuất chủ yếu công ty Việc bỏ qua cấp, ngành làm cho cấu sản xuất đơn giản hơn, việc đạo sản xuất từ cán cấp cao trực tiếp Kiểu cấu sản xuất công ty: - Phân xưởng - nơi làm việc Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu sản xuất: Cơ cấu sản xuất chịu ảnh hưởng trực tiếp nhân tố: - Chủng loại, đặc điểm kết cấu yêu cầu chất lượng sản phẩm - Chủng loại, khối lượng, đặc tính lý hóa nguyên vật liệu sử dụng - Máy móc thiết bị - Trình độ chun mơn hóa hiệp tác hóa sản xuất IV LOẠI HÌNH SẢN XUẤT CỦA CƠNG TYSẢN PHẨM HÀNG LOẠT LỚN: Trang 17 Khái niệm loại hình sản xuất: Loại hình sản xuất đặc tính tổ chức kỹ thuật tổng hợp sản xuất quy định chủ yếu trình độ chun mơn hóa nơi làm việc, số chủng loại tính ổn định đối tượng chế biến nơi làm việc Đặc điểm loại hình sản xuất hàng loạt lớn: Chủng loại chi tiết bước cơng việc phân cơng cho nơi làm việc với số lượng loại lớn Trong loại hình sản xuất hàng loạt lớn, nơi làm việc phân công chế biến số chi tiết, bước công việc khác Các bước công việc, chi tiết thay chế biến theo định kỳ Trên nơi làm việc, trình sản xuất liên tục chế biến loại chi tiết đó, chuyển từ loại chi tiếy sang loại chi tiết khác phải có thời gian ngừng sản xuất Trong khoảng thời gian ngừng người thực việc điều chỉnh bố trí lại cơng nhân làm việc dây chuyền, thu dọn vệ sinh nơi làm việc V TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: Với đặc điểm loại hình sản xuất hàng loạt lớn, phần IV cơng ty tổ chức sản xuất theo dây chuyền gián đoạn Dây chuyền gián đoạn vận chuyển loạt có thời gian tạm dừng bên nơi làm việc để chờ chế biến hoạt động với nhịp tự do, phương tiện vận chuyển thường loại khơng có tính cưỡng (như băng dán mặt trượt, mặt phẳng nghiêng ) Sản xuất theo dây chuyền gián đoạn hoạt động với nhịp tự do, tính tóan tham số như: - Nhịp dây chuyền (V) - Năng suất dây chuyền (W) - Tổng thời gian nhàn rỗi dây chuyền VI CHU KỲ SẢN XUẤT: Chu kỳ sản xuất khoảng thời gian từ đưa nguyên vật liệu vào sản xuất chế biến xong, kiểm tra nhập kho thành phẩm Chu kỳ sản xuất bao gồm: thời gian hồn thành cơng việc q trình công nghệ, thời gian vận chuyển , thời gian kiểm tra kỹ thuật, thời gian sản phẩm dở dang dừng lại nơi làm việc, kho trung gian nơi không sản xuất, thời gian trình tự nhiên Cơng thức tính chu kỳ: TCK = tCN + tVC + tKT +  tGĐ + ttn Trong đó: TCK: thời gian chu kỳ sản xuất Trang 18 tCN: thời gian q trình cơng nghệ tVC: thời gian vận chuyển tKT: thời gian kiểm tra kỹ thuật tGĐ: thời gian gián đoạn sản xuất đối tượng dừng lại nơi làm việc, kho trung gian tTN: thời gian trình tự nhiên Chu kỳ sản xuất sở để tính thời gian thực đơn hàng, lập kế hoạch tiến độ, chu kỳ sản xuất ngắn biểu tính hiệu việc sử dụng máy móc thiết bị, diện tích sản xuất Chu kỳ sản xuất ảnh hưởng đến vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động trình sản xuất- kinh doanh cơng ty C TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: I TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: Bảng tổng kết tài sản công ty: ĐVT: 1.000.000 đồng Năm Chỉ tiêu Tài sản TSLĐ ĐTNH a Tiền mặt b Khoản phải thu c Tồn kho d TSLĐ khác TSCĐ ĐTDH a TSCĐ b Đầu tư tài DH c Chi phí XDCB Tổng tài sản Nguồn vốn Nợ phải trả a Nợ ngắn hạn b Nợ dài hạn c Nợ khác Nguồn vốn CSH a Quỹ 2000 TT(%) 2001 TT(%) 2002 TT(%) 1313 1817 8532 2465 320 35170 27410 526 7234 48304 27,19 3,76 17,66 5,10 0,66 72,80 56,74 1,08 14,97 100 41379 1250 35581 3324 1224 33947 327 40 596 612 75326 54,93 1,65 47,27 4,41 1,62 45,06 43,46 0,79 0,81 100 52636 2100 45116 3140 2230 30003 26891 596 2516 82639 63,69 2,54 54,56 3,79 2,69 36,30 32,54 0,07 3,04 100 25983 20721 5052 210 22321 22321 53,79 42,89 5,99 0,43 46,20 46,20 39762 22086 17361 315 35564 35564 52,78 29,32 23,04 0,41 47,21 47,21 59160 30555 28315 290 23479 23437 71,58 36,97 34,26 0,35 28,41 28,36 Trang 19 b Nguồn kinh phí Tổng nguồn vốn 48304 0,0 100 75326 0,00 100 42 82639 0,05 100 Qua bảng tổng kết tài sản ta thấy, tổng tài sản công ty tăng liên tục ba năm: Năm 2000: 48.304 tỷ đồng Năm 2001: 75.326 tỷ đồng Năm 2002: 82.639 tỷ đồng Trong đó, tài sản lưu động năm 2002 chiếm tỷ trọng lớn 63,69% tổng tài sản, điều làm dư thừa vật tư, ứ đọng, lãng phí vốn Mặt khác, vấn đề tiền mặt tăng làm kìm hãm hội kinh doanh công ty Về tài sản cố định, năm 2000 chiếm tỷ lệ lớn 72,80% (35.170 tỷ đồng) cơng ty đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng Trong nguồn vốn công ty, nợ ngắn hạn liên tục năm giữ tỷ lệ cao, điều làm cản trở đến việc đầu tư sản xuất mở rộng quy mô công ty Nguồn vốn chủ sở hữu công ty: năm 2002 giảm mạnh so với năm 2001 Điều gây khơng khó khăn cho cơng ty, vốn vay chủ yếu nên lợi nhuận công ty bị cắt xén Thông qua bảng cân đối kế tốn, ta có tỷ số tài cơng ty: * Tỷ số tốn: Tỷ số tốn hành (Rc) TSLÂ Rc = Nåüngàõn hản Rc= 52636 = 1,723 30555 Rc = 1,723 cho thấy năm 2002 cơng ty có 1,723 đồng tài sản lưu động đảm bảo cho đồng nợ đến hạn trả So với năm 2001 (R c = 1,874) tỷ số toán hành năm 2002 giảm 0,151 Đây dấu hiệu báo trước khó khăn tài xảy cơng ty Tỷ số tốn nhanh (Rq) Rq = TSLÂ HngTK Nåüngàõn hản Rq = 52636  3140 = 1,619 30555 Năm 2002 tỷ số tốn nhanh cơng ty 1,619 Điều cho thấy năm 2002 cơng ty có 1,619 đồng tài sản nhanh cho đồng nợ đến hạn Tỷ số toán nhanh năm 2002 1,619 cho biết nếy hàng tồn kho công ty bị ứ đọng, khơng đánh giá cơng ty lâm vào khó khăn tài Trang 20 gọi “khơng có khả chi trả”, “khơng có khả chi trả” công ty không đủ tiền để trả khoản nợ chúng đến hạn * Tổng số nợ tài sản công ty năm 2002: Tỷ số nợ = = = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Nợ khác Tổng tài sản 59160 82639 0,1759 = 71,59 Điều cho thấy 71,59% tài sản công ty tài trợ vốn vay có 28,41% tài sản công ty “Tự tài trợ” * Đánh giá khả sinh lời: - Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) LNR 9123 x100%  0,1111% ROA = Täøng TS 82639 - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) LNR 9123 ROE = VäúnCSH  23437 0,39  39% - Tỷ suất lợi nhuận vốn thường xuyên (ROI) LNR 9123 ROI = VäúnTX  51725 0,18  18% Tính tóan cho thấy rằng: 100 đồng vốn đầu tư vào tài sản có thu nhập 11 đồng mức thu nhập tài sản cao, hấp dẫn Cứ 100 đồng vốn đầu tư thành viên có thu nhập hàng năm 39 đồng tiền lãi 100 vốn đầu tư dài hạn thu nhập hàng năm 18 đồng tiền lãi Trang 21 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: Bảng báo cáo thu nhập qua năm công ty ĐVT: 1.000.000 đồng Chỉ tiêu 2000 2001 2002 Doanh thu 75.020 76.129 95.426 Giá vốn hàng bán 31.836 48.223 62.215 Lợi nhuận gộp 31.184 27.906 3.321 Khấu hao TSCĐ 8.792 8.036 8.002 CPBH QLDN 8.368 9.001 9.009 Thu nhập trước thuế 14.024 10.869 6.200 Lãi vay 6.000 5.191 5.840 Thuế 3.120 3.310 4.213 Lãi ròng 4.909 2.278 6.147 Từ bảng số liệu ta thấy doanh thu năm 2001 2002 tăng nhanh so với năm 2000 Tuy nhiên, năm 2002 doanh thu lại giảm so với năm 2001 Năm 2001 cơng ty gặp khó khăn giá đầu vào tăng làm cho giá vốn tăng cao (cao so với năm lại Mặt khác, vào năm 2001 cơng ty hồn thành dự án nâng cấp phân xưởng chi phí tăng cao lãi ròng cơng ty giảm xuống so với năm 2000 Tỷ suất lợi nhuận giá vốn bán hàng = = Lợi nhuận trước thuế Giá vốn bán hàng 6.200 95.426 x 100% x 100% = 0,0997 (9,97%) Từ tỷ suất lợi nhuận ta thấy giá vốn bán hàng ảnh hưởng 9,97% đến kết hoạt động kinh doanh công ty LNR - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Doanhthuthuáön = 0,0644 = 6,44 Năm 2002 cơng ty có 100 đồng doanh thu tạo 6,44 đồng lãi ròng - Khả tốn lãi vay công ty vào năm 2002: Trang 22 Khả tốn lãi vay = = Litrỉåïc thú  Livay Livay 12.040 2,06lần 5.840 So với năm 2001 (3,09 lần) khả tốn lãi vay cơng ty năm 2002 thấp năm 2001 1,03 lần Trang 23 PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ SỰ HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY I PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2005: Dây chuyền sản xuất sản phẩm công ty chưa hồn thiện, dự kiến đến năm 2005 cơng ty cấu lại hệ thống sản xuất, đầu tư số nhóm máy móc thiết bị chuyên dùng: nhóm máy sấy, nhóm máy sơ chế Hiện có nhiều doanh nghiệp nước sản xuất kinh doanh sản phẩm trùng với công ty với dây chuyền, máy móc thiết bị đại Vì cơng ty phải phối hợp nhiều biện pháp để tăng suất lao động, kiểm sốt q trình sản xuất nhằm giảm tỷ lệ phế phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo cạnh tranh lành mạnh Thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty chủ yếu Nhật, Hàn QUốc, Liên Minh Châu Âu Trong tương lai, công ty mở rộng thị trường tiêu thụ sang thị trường tiềm Bắc Mỹ gồm: Hoa Kỳ Canada II MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY: Cơ cấu sản xuất: Cơ cấu sản xuất: gồm phận sản xuất chính, phận sản xuất phụ trợ, phận sản xuất phụ phận phục vụ sản xuất Nhưng nay, phận sản xuất phụ hệ thống sản xuất scủa cơng ty thiếu nhiều máy móc để tận dụng phế liệu, phế phẩm sản xuất nhằm tạo sản phẩm phụ như: thức ăn gia súc Vì cơng ty nên đầu tư máy móc, thiết bị vào phận để tăng doanh thu cho công ty Kiểu cấu sản xuất công ty là: phân xưởng - nơi làm việc nhiều công việc tập trung nơi làm việc tạo áp lực lớn cho người điều hành, người quản lý công nhân viên công ty Trang 24 Dây chuyền sản xuất sản phẩm công ty: Do đặc điểm nguyên vật liệu yêu cầu kỹ thuật để sản xuất sản phẩm, phần lớn công ty sử dụng lao động phổ thông vào sản xuất Do dây chuyền máy móc thiết bị chưa đồng bộ, sản xuất không liên tục, phải tạm dừng trình chế biến từ khơng đánh giá suất dây chuyền thời gian chế biến sản phẩm Để nâng cao chất lượng sản phẩm có khả cạnh tranh thị trường, công ty nên cấu lại hệ thống sản xuất để dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn, rút ngắn thời gian chế biến sản phẩm Chu kỳ sản xuất sản phẩm: Trong trình sấy khơ sản phẩm, cơng ty lợi dụng thời tiết (nắng nóng) để phơi sản phẩm trước đem vào máy sấy, trình tự nhiên kéo dài thời gian sản xuất Đồng thời mùa mưa ảnh hưởng nhiều đến trình sản xuất Trong thị trường cạnh tranh nhiều biến động, chu kỳ sản xuất ngắn nâng cao khả hệ thống sản xuất đáp ứng với nhu cầu thay đổi, chù kỳ sản xuất ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động khâu sản xuất Do cơng ty cần dự tính trước lượng vốn lưu động cần thiết, tối thiểu để đầu tư vào dự trữ nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, bao bì đáp ứng hoạt động bình thường tránh tình trạng thiếu thừa gây khó khăn cho sản xuất Trang 25 MỤC LỤC Trang Mở đầu .1 PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN I Quản trị sản xuất vai trò nhiệm vụ người quản trị chức sản xuất Vai trò quản trị sản xuất quản trị kinh doanh 2 Hệ thống sản xuất 3 Hệ thống sản xuất chế tạo 4 Vai trò người quản trị chức sản xuất II Tổ chức sản xuất Nội dung yêu cầu tổ chức sản xuất Cơ cấu sản xuất III Bố trí hệ thống sản xuất .7 Vị trí sản xuất Xưởng IV Quản lý kỹ thuật V Chiến lược sản xuất sản phẩm .8 VI Hoạch định tổng hợp PHẦN II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN .10 A TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 10 I Quá trình hình thành phát triển công ty 10 Quá trình hình thành 10 Quá trình phát triển cơng ty 10 II Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty 11 Chức công ty 11 Nhiệm vụ công ty 11 Quyền hạn công ty 11 III Cơ cấu tổ chức công ty chức năng, nhiệm vụ phòng ban 12 Cơ cấu tổ chức công ty 12 IV Môi trường kinh doanh công ty .15 Môi trường vĩ mô 15 Môi trường vi mô 16 B QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY 17 I Tình hình máy móc thiết bị 17 Trang 26 II Mặt sản xuất kinh doanh 17 III Cơ cấu sản xuất sản phẩm 19 Các phận cấu thành cấu sản xuất .19 Các cấp cấu sản xuất 19 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu sản xuất .20 IV Loại hình sản xuất công ty sản phẩm hàng loạt lớn 20 Khái niệm loại hình sản xuất .20 Đặc điểm loại hình sản xuất hàng loạt lớn 20 V Tổ chức trình sản xuất 21 VI Chu kỳ sản xuất 21 C TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 22 I Tình hình tài 22 II Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 25 PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ SỰ HOÀN THIỆN Q TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY .27 I Phương hướng hoạt động kinh doanh công ty đến năm 2005 27 II Một số ý kiến trình sản xuất kinh doanh công ty 27 Cơ cấu sản xuất 27 Dây chuyền sản xuất sản phẩm công ty .28 Chu kỳ sản xuất sản phẩm 28 Trang 27 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Trang 28 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Trang 29 ... cấp cho xã hội Chức sản xuất ba chức quản trị doanh nghiệp là: chức sản xuất, chức Marketing chức tài Ba chức định tồn phát triển doanh nghiệp Trong phạm vi kinh tế, chức sản xuất doanh nghiệp đóng... TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN A TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY: I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY: Q trình hình thành: Cơng ty TNHH Đông An thành lập ngày... V Chiến lược sản xuất sản phẩm .8 VI Hoạch định tổng hợp PHẦN II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN .10 A TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm tại công ty TNHH đông an , Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm tại công ty TNHH đông an , B. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay