Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

86 78 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:53

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– GIÀNG SEO CHỚ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN HƯƠNG THỰC, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng ứng dụng Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Khoa: Kinh tế & PTNT Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– GIÀNG SEO CHỚ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN HƯƠNG THỰC, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo: Định hướng đề tài: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Cán sở hướng dẫn: Chính quy Hướng ứng dụng Phát triển nơng thôn Kinh tế & PTNT 2013 - 2017 Th.S Cù Ngọc Bắc Phạm Thị Hương Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý tạo điều kiện Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế & PTNT tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị Phổ Yên, Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân tơi nhận giúp đỡ từ cá nhân, tổ chức từ ngồi nhà trường Vậy qua tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa quý Thầy, khoa Kinh Tế & PTNT Trường Đại Học Nông Lâm Thái Ngun dạy dỗ, dìu dắt tơi suốt thời gian học tập trường giúp củng cố kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp để đắp ứng cầu nghề nghiệp sau trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th S Cù Ngọc Bắc giảng dạy, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cán nhân viên UBND, chủ trang trại anh chị trang trại Hương Thực giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập trang trại địa phương Trong thời gian thưc tập cố gắng để hồn thành báo cáo nhiên khó tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy giáo, giáo bạn sinh viên để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Giàng Seo Chớ ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Một số loạivaccine, thuốc thú y trang trại thường xuyên sử dụng để phòng bệnh 38 Bảng 3.2: Lịch tiêm vaccine đàn lợn 39 Bảng 3.3: Bảng nhiệt độ thích hợp cho phát triển lợn 41 Bảng 3.4: Các loại cám trang trại dùng chăn nuôi 42 Bảng 3.5: Tỷ lệ trộn cám 43 Bảng 3.6: Chi phí đầu tư xây dựng ban đầu trang trại Hương Thực 45 Bảng 3.7: Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu trang trại 46 Bảng 3.8: Tình hình nguồn vốn trang trại Hương Thực 47 Bảng 3.9: Chi phí hàng năm trang trại Hương Thực 52 Bảng 3.10: Hiệu kinh tế trang trại 54 iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ trang trại Hương Thực 33 Hình 3.2: Sơ đồ máy tổ chức trang trại Hương Thực 35 Hình 3.3: Quy trình chăn ni gia cơng trang trại 48 Hình 3.4: Chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi lợn gia công trang trại Hương Thực 50 Hình 3.5: Một số kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trang trại 51 Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý xử lý chất thải trang trại 56 iv DANH MỤC BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ BNNPTNT : Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa CS : sở đ : đồng ĐBSCL : Đồng Sông Cửu Long ĐVT : Đơn vị tính GO : (Gross Output) Giá trị sản xuất HQKT : Hiệu kinh tế IC : (Intermediate Cost) Chi phí trung gian KTTT : Kinh tế trang trại NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ NN – PTNT : Nông nghiệp – Phát triển nông thôn NQ-CP : Nghị – Chính phủ QĐ-TTg : Quyết định – Thủ tướng STT : Số thứ tự TĂCN : Thức ăn chăn nuôi THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định TT : Trang trại UBND : Ủy ban nhân dân VA : (Value Added) Giá trị gia tăng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ 1.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Nội dung thực tập 1.4 Phương pháp thực 1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 1.4.2 Phương pháp xử lý phân tích thông tin 1.5 Nhiệm vụ sinh viên trang trại 1.6 Thời gian thực tập Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 sở lý luận kinh tế trang trại 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Những sách liên quan đến phát triển kinh tế trang trại 14 2.2 sở thực tiễn 19 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội phường Bắc Sơn 19 2.2.2 Một số khái quát thành tựu đạt trang trại Hương Thực 22 vi 2.2.3 Những thuận lợi khó khăn trang trại Hương Thực 23 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 25 3.1 Nội dung công việc cụ thể trang trại 25 3.1.1 Tìm hiểu chi phí xây dựng chuồng trại, chi phí trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại 25 3.1.2 Tìm hiểu nguồn vốn trang trại 25 3.1.3 Tìm hiểu quy trình chăn ni gia cơng, hệ thống đầu vào trang trại 25 3.1.4 Tìm hiểu hệ thống đầu trang trại 26 3.1.5 Thảo luận, phân tích chi phí hàng năm hiệu sản xuất kinh doanh trang trại Hương Thực 26 3.1.6 Tìm hiểu quy trình phòng dịch trang trại 27 3.1.7 Tìm hiểu hệ thống xử lý mơi trường trang trại 27 3.1.8 Thảo luận, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức trang trại 28 3.1.9 Tìm hiểu thông tin Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn DABACO cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Hương Thực 28 3.2 Tóm tắt kết thực tập 29 3.2.1 Thông tin Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn DABACO cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Hương Thực 29 3.2.2 Quy trình phòng dịch trang trại 35 3.2.3 Chi phí xây dựng chuồng trại mua trang thiết bị máy móc ban đầu trang trại 44 3.2.4 Tình hình sử dụng vốn trang trại Hương Thực 47 3.2.5 Quy trình chăn ni gia cơng 48 vii 3.2.6 Hệ thống đầu trang trại 49 3.2.7 Chi phí hàng năm hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 52 3.2.8 Quy trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường trang trại 55 3.2.9 Phân tích SWOT 57 3.3 Bài học kinh nghiệm 58 3.4 Đề xuất giải pháp 59 3.4.1 Giải pháp chung 59 3.4.2 Giải pháp Công ty trang trại 60 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 4.1 Kết luận 61 4.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện phát triển kinh tế theo định hướng thị trường quản lý nhà nước, ngành nơng nghiệp Việt Nam vai trò quan trọng nghiệp phát triển đất nước Nông nghiệp ngành sản xuất tạo hàng hóa nơng sản cung cấp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nhân dân nước xuất nước Trang trại sở sản xuất chu trình sản xuất lương thực, Việt Nam, kinh tế trang trại tương đối phát triển Trang trại sở hữu điều hành cá nhân, cộng đồng, gia đình, Tổng cơng ty cơng ty Một trang trại khu vực kích thước tùy nghi từ diện tích nhỏ vài chục nghìn Một trang trại thường đồng cỏ, ruộng, vườn, hồ nước hàng rào bao quanh, trang trại nhà để dành cho người chủ trang trại người quản lý, lao động trang trại Ngành chăn ni khơng đóng vai trò then chốt kinh tế tồn cầu lại nhiều ý nghĩa trị - hội Nó chiếm 40% tổng sản phẩm nông nghiệp, giải việc làm cho 1,3 tỷ người lao động sinh kế tỷ người dần sống nước nghèo Đối với nước ta chăn nuôi hai lĩnh vực kinh tế quan trọng ngành nông nghiệp (chăn nuôi trồng trọt) Đặc biệt nông nghiệp lại ý nghĩa quan trọng nước ta tới 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp Tuy nhiên ngành chăn nuôi coi ngành tác động lớn đến môi trường Ngành sản xuất nông nghiệp nước ta chuyển biến vững từ sản xuất nơng nghiệp lúa nước túy sang sản xuất nông nghiệp đa dạng với nhiều loại trồng, vật ni giá trị cao Hiện ngành chăn nuôi ngày 63 - Nhà nước tạo điều kiện để thông tin kinh tế, thương mại thị trường đến nhà sản xuất, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi người tiêu dùng - Chính quyền địa phương cấp cần tổ chức tốt việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho gia đình, để giúp trang trại hưởng sách ưu đãi mà nhà nước quy định - Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ trang trại việc xử lý chất thải trước đưa mơi trường bên ngồi * Đối với Cơng ty - Cần sách hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu cho trang trại - Cần đội ngũ kỹ sư, bác sĩ thú y tốt để hỗ trợ trang trại mảng kỹ thuật - Cần đơn giảm hóa thủ tục đăng ký hợp đồng chăn nuôi - Cần tăng giá chăn nuôi thời điểm mà giá thị trường tăng - Cần mở lớp tập huấn cho trang trại để giảm hao hụt cho trang trại - Hỗ trợ trang trại vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi - Cần phải biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xảy - Tăng cường lực lượng kiểm tra gián sát hoạt động sản xuất kịp thời xử lý vấn đề làm ảnh đến môi trường * Đối với chủ trang trại chăn nuôi - Trang trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bên cạnh trang trại cần tuân thủ quy định bảo vệ tài nguyên môi trường pháp luật - Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật công nghệ mới, cách xây dựng thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh 64 - Cần tuân thủ với ký hợp đồng với công ty - Trang trại nên xây dựng mơ hình liên kết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh kinh tế thị trường - Trang trại cần thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật lao động, nộp thuế thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật - Thực tốt công tác đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm tới môi trường xung quanh 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ NN PTNT (2015), Tờ trình sách khuyến khích phát triển trang trại năm 2015, Hà Nội Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2005), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Thủ tướng Chính Phủ (2002), Nghị định số 85/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 55/2015/ NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, Hà Nội UBND Phường Bắc Sơn (2016), Báo cáo kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Bắc Sơn UBND Phường Bắc Sơn (2016) Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016 hương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Bắc Sơn II Các tài liệu tham khảo từ Internet 10 Đỗ Thị Thơm (2016), Bắc Giang: “Lợn Tân Yên đến với người tiêu dùng”http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/44/43578/bacgiang-lon-sach-tan-yen-den-voi-nguoi-tieu-dung [Ngày truy cập20 tháng năm 2017] 11 Hội làm vườn Việt Nam http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien kinh-te-trang-trai.html[Ngày truy cập 10 tháng năm 2017] 12 Kho tài liệu http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/quantri-doanh-nghiep/phan-tich-cac-khai-niem-to-chuc-san-xuat-to-chucquan-ly-va-su-the-hien-trong-thuc-te-hoat-dong-cua-cac-doanhnghiep.html [Ngày truy cập 20 tháng năm 2017] PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HƯƠNG THỰC Ngày vấn: Địa bàn điều tra: PHẦN I THÔNG TIN BẢN 1.Tên chủ hộ: Địa chỉ: Số điện thoại: Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hóa chủ hộ: Trình độ chun mơn chủ hộ: Tổng số nhân hộ: ( người) Bảng 1: Thơng tin chung thành viên gia đình TT 1 Họ & tên Giới tính Tuổi Trình Trình độ độ văn chun hóa mơn Nghề nghiệp Tình trạng việc làm 10 Số nhân lao động chính: .( người) 11 Phân loại hộ (theo ngành nghề hộ) Thuần nông Hộ kiêm nông nghiệp, dịch vụ Hộ làm dịch vụ, kinh doanh Hộ khác 12 Phân loại hộ (theo kinh tế) Giàu Khá giả Trung bình Nghèo PHẦN II: TÌNH HÌNH CHĂN NI LỢN CỦA TRANG TRẠI Cơng ty liên kết - Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty nào? Công ty CP Công ty DABACO Cơng ty RTD Chi phí xây dựng chuồng trại Trang trại Khoản mục XD ĐVT Số lượng Chi phí/khoản mục Tổng chi phí Quy mơ trang trại Tên tài sản Diện tích Tiền đầu (m2) tư (triệu đồng) Số năm sử dụng Sửa chữa hàng năm (Tr Ghi đ) (năm) Chuồng trại Kho chứa Máy móc TS khác - Trang trại hỗ trợ chi phí xây dựng khơng? Nếu hỗ trợ bao nhiêu? Chi phí trang thiết bị trang trại STT Khoản mục ĐVT Số lượng Thành tiền (1000đ) - Trang trại hỗ trợ chi phí trang thiết bị khơng? Nếu hỗ trợ bao nhiêu? 5.Tình hình chăn ni lợn trang trại 5.1 Kinh nghiệm chăn nuôi - Trang trại nuôi lợn từ năm ? tháng năm .? - Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn nái hay hai?: ………… - Trang trại dã tham gia lớp tập huấn chăn nuôi lợn chưa? Khơg Mấy lần……….(lần), tổ chức? 5.2 Nguồn giống - Trang trại thường nhận ni gia cơng giống lợn gì? Lợn nội Lợn ngoại Lợn lai - Trọng lượng BQ giống bao nhiêu………… (Kg) - Giống lợn Công ty DABACO cung cấp hay trang trại phải mua giống từ công ty? Công ty cung cấp Trang trại mua - Ngồi giống lợn DABACO cấp, gia đình mua giống lợn ngồi khơng? Khơng 5.3 Tìm hiểu cấu vật ni trang trại: Loại vật ni Giống Số Tổng số lợn xuất năm 2016(kg) Số lứa nuôi/năm Hao hụt/lứa Lợn nái Lợn thịt 5.4 Phòng chữa bệnh cho lợn - Gia đình thường dùng Vắc xin phòng bệnh cho lợn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Không - Gia đình thường xun phun sát trùng khơng? Thường xun Thỉnh thoảng Khơng - Gia đình thường phun sát trùng vào thời điểm nào? …………………………………………………… - Gia đình thường xuyên tổ chức mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn cho công nhân không? Thường xuyên Thỉnh thoảng khơng - Gia đình thường phòng bệnh cho lợn giai đoạn nào? Giai đoạn lợn Giai đoạn lợn từ 20 – 30 Kg Giai đoạn 30kg – đến xuất chuồng - Loại Vắc xin gia đình thường sử dụng cho đàn lợn gia đình? Dịch tả Phó Thương hàn Đóng dấu Tai xanh Tụ huyết trùng Bệnh khác - Vắc xin gia đình hỗ trợ tự mua: Cơng ty cấp Tự mua - Nếu tự mua chi phí vắc xin bao nhiêu/ lứa: + Lợn thịt:………………………… đồng/ lứa + Lợn nái:……………………………đồng/ lứa - Khi Lợn bị bệnh gia đình làm nào? Tự chữa Kỹ thuật Kết hợp hai Khơng làm - Gia đình cho biết cách để tạo độ thơng thoáng chuồng? …………………………………………………………………………… 5.5 Nguồn thức ăn - Trung bình lợn ăn với số lượng cám kg/ ngày? ………………………………………………………………………… - Thức ăn sử dụng cho chăn ni lợn gia đình loại thức ăn gì? + Thức ăn đậm đặc công ty DABACO cấp + Thức ăn hỗn hợp cơng ty DABACO cấp + Thức ăn gia đình tự chế biến (Ngô, cám gạo, khoai, sắn,…) + Thức ăn mua bên ngồi - Thức ăn gia đình sử dụng chăn nuôi lợn là: + Mua trả tiền hay mua chịu?: - Nếu mua chịu thời gian hồn trả nào? - Giá cám đậm đặc tiền/ kg thời điểm mua? - Giá cám hỗn hợp tiền/ kg thời điểm mua? Nếu tự chế biến: - Gia đình sử dụng nguyên liệu gì? - Nguyên liệu gia đình tự cung hay phải mua? - Nếu mua chi phí mua ngun liệu cho lứa bao nhiêu? .(1000đ/lứa) Nếu kết hợp: - Gia đình dùng tỉ lệ đậm đặc/ cám hỗn hợp bao nhiêu? - Gia đình cho lợn ăn bổ sung thức ăn gì? Rau khoai T.Ă thừa Bã rượu Thức ăn khác 5.6 Tiêu thụ sản phẩm - Thường bán lúc lợn khoảng kg? - Thời gian nuôi lứa cho DABACO bao lâu? - Giá gia công công ty DABACO trả cho trang trại là:………(đồng/kg) lợn - Năm 2016 gia đình xuất lứa? + Lợn thịt Lứa Số Sản lượng Giá bán (1000 đ/kg) Doanh thu - Giá bán thịt lợn móc hàm thời điểm xuất lợn bao nhiêu? (1000đ/kg) - Khi bán lợn hình thức tốn nào? + Trả trước phần, sau giao lợn tốn ln tồn tiền + Trả toàn sau giao lợn + Trả phần làm nhiều đợt + Nợ lâu, khó đòi + Nợ khơng đòi - Để bán lợn gia đình chi phí mối lái khơng? Khơng 5.7 Nguồn vốn - Gia đình vay vốn để chăn ni khơng? khơng Nếu có: Nguồn vay Số tiền Lãi suất (1000 đ) (%/tháng) Thời hạn (năm) Mục đích Ghi sử dụng Ngân hàng Các tổ chức đoàn thể Họ hàng, người quen 5.8 Những khoản chi phí hang năm trang trại Khoản chi phí ĐVT Nhân công 1000đ/người/tháng Quản lý 1000đ/tháng Điện 1000đ/tháng Lãi vay ngân hàng 1000đ/năm Khấu hao TSCĐ 1000đ/năm Chi khác Số lượng Đơn giá Thành tiền 5.9.Các loại cám trang trại dùng chăn nuôi STT Loại cám Độ tuổi cho ăn Tiêu chuẩn TB/con - Gia đình gặp phải khó khăn tham gia chăn nuôi lợn gia công cho công ty DABACO? - Gia đình mong muốn tham gia chăn nuôi lợn gia công - Gia đình kiến nghị để phát triển mơ hình chăn ni lợn theo hình thức nuôi gia công Xin chân thành cảm ơn! Chữ ký chủ hộ Chữ ký điều tra viên PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN DABACO Ngày vấn: I Thông tin chung 1.Tên người vấn: Địa chỉ: Thôn (tổ) Số điện thoại: Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Anh (chị) công tác công ty rồi: 10 Anh (chị) phụ trách phận công ty: II Thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh cơng ty DABACO Anh (chị) cho biết cơng ty hợp đồng sản xuất kinh doanh với hộ (trang trại) + Hộ chăn nuôi lợn thịt: (hộ) + Hộ chăn nuôi lợn nái: (hộ) Hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty gì: Công ty thường liên kết, hợp tác với trang trại (hộ nuôi) quy mô nào: Cơng ty hỗ trợ cho trang trại (hộ nuôi) tham gia nuôi gia công không? - Hỗ trợ trang thiết bị đầu vào - Hỗ trợ vốn ban đầu - Hỗ trợ thức ăn đầu vào - Hỗ trợ kỹ thuật - Hỗ trợ tư vấn - Hỗ trợ khác: Công ty hợp tác với trang trại (hộ ni) hợp đồng khơng? Khơng Trong trường hợp dịch bệnh cơng ty hỗ trợ khơng? Khơng Nếu hỗ trợ gì:……………………………… Nếu tỷ lệ lợn chết q nhiều cơng ty biện pháp j để khắc phục? ………………………………………………………………………… Cơng ty thu mua lợn gia công trang trại (hộ nuôi) tiêu thụ đâu? …………………………………………………………………………… 9.Sản phẩm gia cơng cơng ty phục vụ chế biến xuất không? 10 Công ty liên kết với: + Hộ thu gom + Hộ chế biến + Hộ giết mổ + Các siêu thị + Các công ty chế biến 11 Giá bán TB/ 1kg lợn bao nhiêu:……………………………… 12 Chi phí công ty hộ nuôi gia công lợn thịt cho cơng ty (tính BQ/ 100 kg lợn hơi) TT Khoản CP Thức ăn Thuốc thú Y Nhân viên tư vấn Vận chuyển Giống Chi phí khác Thuế Thành tiền Tỷ lệ 13 Một số loạivaccine, thuốc thú y mà cơng ty dùng để phòng bệnh? STT Loại I Vaccine ĐVT Tác dụng II 10 11 12 13 14.Các loại cám Công Ty dùng chăn nuôi STT Loại cám Độ tuổi cho ăn Tiêu chuẩn TB/con 15 Nhiệt độ thích hợp cho phát triển lợn Tuần tuổi Nhiệt độ thích hợp 16.Lịch làm vaccine đàn lợn Tuần tuổi 11 Liều (ml/con) Phòng dịch 17.Tỷ lệ trộn cám Ngày Ngày Ngày Trộn % cám + Trộn % cám cũ Ngày % cám + % cám cũ Ngày Trộn Ngày % cám + % cám cũ Ngày Cho ăn 100% cám 18 Lợi nhuận TB mà công ty thu từ việc đầu tư kinh doanh cho hộ nuôi gia công lợn thịt bao nhiêu? (TB/ 100 kg lợn hơi) Xin chân thành cảm ơn! Chữ ký người PV Chữ ký điều tra viên ... trang trại Hương Thực Trang trại Hương Thực thuộc Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, trang trại xây dựng vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào năm 2016 Trang trại xây dựng với tổng... tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi... khắc phục tiến hành thực đề tài: Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi lợn Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Hương Thực, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn