NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:50

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975100-pham-xuan-huong.htmNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975100-pham-xuan-huong.htmNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975100-pham-xuan-huong.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ PHẠM XN HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ PHẠM XUÂN HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS VIÊN NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hồn thành khóa luận, để có kết ngày hôm xin chân thành cảm ơn ba mẹ, Thầy, Cô giáo trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Cảm ơn Thầy, Cô thuộc Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng, Khoa Lâm nghiệp tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức bổ ích tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Viên Ngọc Nam, thầy giáo hướng dẫn trực tiếp khóa luận dành nhiều thơi gian q báu tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, anh Mai Văn Pháp cô, chú, anh, chị làm việc Nông Trường Cao su Đức Phú, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi nhiều q trình thu thập số liệu khu vực nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ghi nhận giúp đỡ nhiệt tình gia đình Đồn Thế Hiểu bạn Thái Thị Vân quan tâm, hỗ trợ tơi q trình ngoại nghiệp Cuối xin cảm ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè, tập thể lớp DH07QR động viên, hỗ trợ suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/5/2011 Phạm Xuân Hương i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng Cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg) trồng Nông trường Cao su Đức Phú, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” Thời gian thu thập số liệu từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2011 Số liệu thu thập 32 ô đo đếm tuổi từ đến 10 rừng Cao su Đề tài thu kết sau: - Sinh khối khơ quần thể trung bình 68,6 ± 14,38 tấn/ha Sinh khối trung bình cấp tuổi I đạt 2,27 ± 1,04 tấn/ha, biến động từ 1,7 – 3,06 tấn/ha; cấp tuổi II đạt 27,33 ± 13,57 tấn/ha, biến động từ 13,91 – 50,05 tấn/ha; cấp tuổi III đạt 75,19 ± 9,48 tấn/ha, biến động từ 48,9 – 88,63 tấn/ha cuối cấp tuổi IV đạt 105,58 ± 8,5 tấn/ha, biến động từ 70,32 – 118,07 tấn/ha Sinh khối khô cấp tuổi IV lớn với 36.282,2 nhỏ cấp tuổi I với 150,57 - Lượng carbon tích lũy trung bình quần thể 33,61 tấn/ha,biến động từ 0,79 – 58,9 tấn/ha, lượng biến động lớn Trong đó, carbon mặt đất 29,6 tấn/ha chiếm 88,07 % carbon mặt đất 4,01 tấn/ha chiếm 11,93 % Tổng lượng carbon tích lũy cấp tuổi I 1,03 ± 0,46 tấn/ha, cấp tuổi II 12,9 ± 6,82 tấn/ha, cấp tuổi III 37,1 ± 4,82 tấn/ha cấp tuổi IV 33,61 ± 7,11 tấn/ha - Lượng CO2 hấp thụ quần thể trung bình đạt 123,25 ± 26,06 tấn/ha, biến động từ 2,91 – 215,97 tấn/ha Trong đó, lượng CO2 mặt đất 108,53 ± 23,09 tấn/ ha, chiếm 88,06 % CO2 mặt đất 14,72 ± 2,98 tấn/ha, chiếm 11,94 % - Khả hấp thụ CO2 trung bình quần thể 377,45 tấn/ha Cụ thể, cấp tuổi I khả hấp thụ CO2 trung bình 3,79 tấn/ha, cấp tuổi II 47,29 tấn/ha, cấp tuổi III 136,03 tấn/ha cấp tuổi IV 190,34 tấn/ha Tổng trữ lượng CO2 quần thể hấp thụ 93.989,19 - Khả hấp thụ CO2 quần thể tuổi đạt 3,32 tấn/ha, tuổi 5,2 tấn/ha, tuổi đạt 26,79 tấn/ha, tuổi đạt 57,54 tấn/ha, tuổi đạt 135,97 tấn/ha, tuổi ii đạt 136,09 tấn/ha, tuổi đạt 188,96 tấn/ha tuổi 10 đạt 191,84 tấn/ha - Tỷ lệ hấp thụ CO2 mặt đất mặt đất Cụ thể, CO2 mặt đất cấp tuổi I chiếm 83,23 %, cấp tuổi II chiếm 86,6 %, cấp tuổi III chiếm 88,05 % cấp tuổi IV chiếm 88,27 % Đối với CO2 mặt đất cấp tuổi I chiếm 16,77 %, cấp tuổi II chiếm 13,40 %, cấp tuổi III chiếm 11,95 % cấp tuổi IV chiếm 11,73 % - Trữ lượng hấp thụ CO2 cấp tuổi I đạt 251,39 tấn, cấp tuổi II đạt 3.421,90 tấn, cấp tuổi III đạt 25.073,05 cấp tuổi IV đạt 65.242,84 Tổng trữ lượng hấp thụ toàn khu vực nghiên cứu 93.989,19 tấn, tính đến thời điểm nghiên cứu - Ước tính giá trị tiền thu nhập từ lượng hấp thụ CO2/năm toàn rừng Cao su khu vực nghiên cứu đạt 75.951,66 USD, tương đương với 1,566 tỷ đồng VN Tổng giá trị thu nhập tiền từ khả hấp thụ CO2 cho khu vực 13,462 tỷ đồng VN Thu nhập bình quân cho Cao su khu vực nghiên cứu 1,6957 triệu đồng/ha/năm iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iv Những từ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài 2 TỔNG QUAN 2.1 Nghiên cứu sinh khối 2.1.1 Một số nghiên cứu sinh khối giới 2.1.2 Một số nghiên cứu sinh khối Việt Nam 2.2 Hấp thụ CO2 2.2.1 Những vấn đề liên quan đến hấp thụ CO2 2.2.1.1 Nghị định thư Kyoto 2.2.1.2 Một số văn liên quan 2.2.2 Phương pháp điều tra hấp thụ CO2 10 2.2.2.1 Phương pháp dựa mật độ sinh khối rừng 10 2.2.2.2 Phương pháp dựa điều tra rừng thông thường 10 2.2.2.3 Phương pháp dựa điều tra thể tích 10 2.2.2.4 Phương pháp dựa nhân tố điều tra lâm phần 12 2.2.2.5 Phương pháp dựa số liệu cá lẻ 12 2.2.2.6 Phương pháp dựa vật liệu khai thác 12 iv 2.2.2.7 Phương pháp dựa mơ hình sinh trưởng 13 2.2.2.8 Phương pháp dựa công nghệ viễn thám hệ thống thông tin địa lý 13 2.2.3 Những nghiên cứu CO2 13 2.2.3.1 Những nghiên cứu CO2 giới 14 2.2.3.2 Những nghiên cứu CO2 Việt Nam 15 2.2.4 Đánh giá giá trị rừng hấp thụ CO2 18 2.2.5 Thị trường carbon 18 2.2.6 Nhận định 19 2.2.7 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 20 2.2.7.1 Nguồn gốc 20 2.2.7.2 Đặc điểm hình thái 21 2.2.7.3 Công dụng 22 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 23 3.1 Nội dung nghiên cứu 23 3.1.1 Tính tốn khả hấp thụ CO2 rừng Cao su 23 3.1.2 Lượng giá khả hấp thụ CO2 rừng Cao su khu vực nghiên cứu 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Ngoại nghiệp 23 3.2.2 Nội nghiệp 24 3.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 27 3.3.1 Vị trí địa lý 28 3.3.2 Địa hình 28 3.3.3 Khí hậu 28 3.3.4 Thổ nhưỡng 30 3.3.5 Đặc điểm kinh tế - xã hội 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 v 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 31 4.2 Các đặc trưng quần thể Cao su 32 4.3 Sinh khối khô quần thể 34 4.3.1 Kết cấu sinh khối khô quần thể 34 4.3.2 Lượng sinh khối khơ quần thể 36 4.4 Carbon tích lũy quần thể 37 4.5 Lượng hấp thụ CO2 quần thể 39 4.5.1 Kết cấu hấp thụ CO2 quần thể 39 4.5.2 Hấp thụ CO2 quần thể theo tuổi 42 4.5.3 Tỷ lệ hấp thụ CO2 mặt đất quần thể 45 4.5.4 Cấu trúc lượng CO2 hấp thụ mặt đất quần thể 47 4.6 Tương quan khả hấp thụ CO2 với tiêu điều tra quần thể 48 4.7 Tổng trữ lượng hấp thụ CO2 quần thể 50 4.8 Lượng giá lực hấp thụ CO2 51 4.9 Đề xuất số biện pháp để tăng lượng hấp thụ CO2 rừng 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC vi NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT A Tuổi Ctổng Tổng carbon tích tụ quần thể CDM Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển CO2tổng Tổng Carbon Dioxide hấp thụ quần thể D1,3 Đường kính vị trí 1,3 m F Trắc nghiệm Fisher G Tổng tiết diện ngang GPS Global Position System - Hệ thống định vị toàn cầu Hvn Chiều cao vút ICRAF Trung tâm Nông lâm kết hợp giới IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change – Ban Liên Chính phủ biến đổi khí hậu M Trữ lượng rừng N Mật độ rừng P Xác suất thống kê R Hệ số tương quan REDD Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degration – Giảm thiểu phát thải từ suy thoái rừng SE Standard Erro – Sai số tiêu chuẩn SEANAFE Mạng lưới Giáo dục Nông lâm kết hợp Đông Nam Á VNAFE Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hợp Việt Nam Wtk Tổng sinh khối khô quần thể vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1: Số lượng ô điều tra theo chương trình Winrock 26 Bảng 3.2: Năm trồng diện tích rừng Cao su khu vực nghiên cứu 27 Bảng 3.3: Các loại đất vùng nghiên cứu 30 Bảng 4.1: Các đặc trưng quần thể Cao su 32 Bảng 4.2: Kết cấu sinh khối khô quần thể Cao su 34 Bảng 4.3: Lượng sinh khối khô theo cấp tuổi quần thể 36 Bảng 4.4: Carbon tích luỹ quần thể 37 Bảng 4.5: Các đặc trưng mẫu lượng carbon tích lũy quần thể 38 Bảng 4.6: Hấp thụ CO2 quần thể 40 Bảng 4.7: Các đặc trưng mẫu lượng CO2 hấp thụ quần thể rừng Cao su 41 Bảng 4.8: Khả hấp thụ CO2 theo cấp tuổi quần thể 43 Bảng 4.9: Tỷ lệ hấp thụ CO2 quần thể 45 Bảng 4.10: Kết tổng hợp lượng CO2 hấp thụ tiêu điều tra 48 Bảng 4.11: Kết phân tích mối quan hệ CO2 hấp thụ tiêu 49 Bảng 4.12: Tổng lượng CO2 hấp thụ M khu vực nghiên cứu 50 Bảng 4.13: Giá trị tiền từ lượng CO2 hấp thụ rừng Cao su 51 viii Phụ lục 2: Số liệu điều tra quần thể Cao su cấp tuổi II Ô số (tuổi 5) Ô số (tuổi 6) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Trung bình Ơ - TUỔI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 C1,3 (cm) 27,0 31,0 30,0 35,5 15,0 24,5 24,6 31,3 36,0 13,7 36,8 19,7 42,3 40,2 21,5 31,8 22,7 25,5 16,0 20,5 36,0 27,8 31,8 10,9 14,5 21,0 24,8 22,5 35,5 18,2 19,0 14,5 25,5 22,9 24,0 27,5 29,0 Hvn (m) 7,5 8,0 7,8 10,6 6,5 7,8 8,5 8,3 7,5 4,5 8,0 7,9 10,5 11,2 7,5 9,6 7,3 7,5 5,0 8,1 10,2 8,6 9,7 4,5 5,9 6,3 6,5 7,1 10,6 6,4 6,2 5,3 8,2 8,1 9,0 7,6 9,1 D1,3 (cm) 8,60 9,87 9,55 11,31 4,78 7,80 7,83 9,97 11,46 4,36 11,72 6,27 13,47 12,80 6,85 10,13 7,23 8,12 5,10 6,53 11,46 8,85 10,13 3,47 4,62 6,69 7,90 7,17 11,31 5,80 6,05 4,62 8,12 7,29 7,64 8,76 9,24 III 11,0 27,2 10,0 33,0 23,5 14,0 38,2 27,6 30,2 28,5 24,0 15,0 20,5 15,0 23,0 29,5 29,0 17,0 33,3 20,6 20,3 19,5 34,5 27,5 13,0 16,0 27,5 29,5 31,9 13,5 27,0 37,0 26,5 59,5 33,7 5,4 8,4 6,5 8,7 8,5 6,7 9,6 10,0 10,3 10,0 89,5 6,0 6,8 5,3 7,2 8,0 8,0 7,2 9,8 8,0 7,6 5,7 10,1 8,5 7,0 7,2 8,7 8,9 9,5 7,5 8,0 9,7 8,0 11,6 10,5 3,50 8,66 3,18 10,51 7,48 4,46 12,17 8,79 9,62 9,08 7,64 4,78 6,53 4,78 7,32 9,39 9,24 5,41 10,61 6,56 6,46 6,21 10,99 8,76 4,14 5,10 8,76 9,39 10,16 4,30 8,60 11,78 8,44 18,95 10,73 24,5 8,8 7,80 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Trung bình Ơ - TUỔI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C1,3 (cm) 46,5 43,2 45,1 35,8 32,6 41,5 42,0 40,3 47,9 39,2 39,6 44,1 47,5 31,2 32,8 30,0 40,5 41,2 40,3 32,2 39,4 30,7 47,1 49,5 31,9 36,2 43,5 42,7 44,6 41,2 49,7 43,5 52,5 41,2 30,1 44,0 38,5 53,4 Hvn (m) 8,3 9,0 8,5 8,0 7,5 11,0 9,6 8,0 12,3 11,1 8,0 9,5 11,0 8,0 10,0 10,5 11,8 12,0 11,5 12,4 10,0 9,0 12,0 11,4 10,0 10,2 9,5 9,5 10,9 13,0 13,5 13,7 14,0 12,0 7,0 11,0 13,0 14,2 D1,3 (cm) 14,81 13,76 14,36 11,40 10,38 13,22 13,38 12,83 15,25 12,48 12,61 14,04 15,13 9,94 10,45 9,55 12,90 13,12 12,83 10,25 12,55 9,78 15,00 15,76 10,16 11,53 13,85 13,60 14,20 13,12 15,83 13,85 16,72 13,12 9,59 14,01 12,26 17,01 IV 49,5 37,6 32,2 44,5 47,8 49,6 42,2 41,7 48,3 29,5 43,2 42,9 46,5 34,1 31,2 46,8 40,1 41,0 36,7 43,5 40,6 38,9 48,0 46,2 49,5 41,1 46,2 38,2 34,6 31,7 31,2 34,8 37,5 13,8 14,0 13,0 12,0 12,6 13,2 14,0 12,1 11,0 10,0 11,2 13,6 14,2 11,6 10,4 11,0 10,6 12,7 10,4 11,2 10,3 12,5 13,5 12,0 14,0 11,1 10,0 12,0 9,2 10,0 10,5 9,0 10,2 15,76 11,97 10,25 14,17 15,22 15,80 13,44 13,28 15,38 9,39 13,76 13,66 14,81 10,86 9,94 14,90 12,77 13,06 11,69 13,85 12,93 12,39 15,29 14,71 15,76 13,09 14,71 12,17 11,02 10,10 9,94 11,08 11,94 40,9 11,1 13,01 Phụ lục 3: Số liệu điều tra quần thể Cao su cấp tuổi III Ô số (tuổi 7) Ô số (tuổi 8) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Trung bình Ô - TUỔI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 C1,3 (cm) 40,3 42,1 35,5 43,6 48,2 51,3 45,0 44,9 42,6 48,7 44,1 49,2 48,6 55,0 40,3 51,2 53,2 51,7 48,5 47,6 46,0 41,2 44,6 47,5 44,5 52,3 40,5 42,6 35,0 41,2 44,3 51,8 47,6 46,5 55,0 50,8 38,4 Hvn (m) 10,0 10,5 9,0 10,6 11,0 11,5 10,0 10,0 10,2 11,0 11,2 10,7 10,5 11,2 11,6 10,0 11,5 12,0 12,5 11,5 11,0 11,0 10,0 11,8 11,0 12,6 10,0 9,0 8,5 8,6 9,0 11,0 11,5 12,5 12,7 11,0 9,6 D1,3 (cm) 12,83 13,41 11,31 13,89 15,35 16,34 14,33 14,30 13,57 15,51 14,04 15,67 15,48 17,52 12,83 16,31 16,94 16,46 15,45 15,16 14,65 13,12 14,20 15,13 14,17 16,66 12,90 13,57 11,15 13,12 14,11 16,50 15,16 14,81 17,52 16,18 12,23 V 50,7 47,6 46,2 43,5 46,5 46,9 55,0 49,2 42,5 43,1 39,5 52,4 45,7 46,8 48,5 40,3 40,7 47,1 44,5 43,6 54,2 50,1 55,3 53,5 46,1 58,2 52,1 48,6 47,5 46,6 51,2 48,6 49,7 48,3 43,0 42,5 38,6 11,3 10,5 9,7 11,5 12,5 12,0 12,4 8,9 9,3 10,0 10,2 11,5 12,0 9,5 10,0 12,0 11,5 9,5 10,2 12,0 12,5 9,5 11,6 15,0 14,5 15,0 14,0 12,0 10,0 10,3 10,5 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,0 16,15 15,16 14,71 13,85 14,81 14,94 17,52 15,67 13,54 13,73 12,58 16,69 14,55 14,90 15,45 12,83 12,96 15,00 14,17 13,89 17,26 15,96 17,61 17,04 14,68 18,54 16,59 15,48 15,13 14,84 16,31 15,48 15,83 15,38 13,69 13,54 12,29 46,7 10,8 14,87 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Trung bình Ô - TUỔI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C1,3 (cm) 40,1 24,3 31,8 36,6 45,7 30,8 31,0 49,1 38,1 52,9 26,6 45,3 37,3 27,7 29,8 34,2 44,0 39,5 51,8 35,8 40,4 50,5 31,0 36,1 41,0 26,0 51,0 27,0 28,4 44,3 43,0 41,2 49,0 42,7 38,6 52,5 38,0 52,8 Hvn (m) 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0 8,0 11,0 9,0 11,0 12,5 11,0 11,0 11,5 9,0 9,0 12,0 13,5 13,0 15,0 14,0 13,5 14,0 11,0 12,0 12,0 11,5 12,6 6,0 4,5 10,0 12,0 12,5 12,0 13,0 13,0 13,5 13,0 14,0 D1,3 (cm) 12,77 7,74 10,13 11,66 14,55 9,81 9,87 15,64 12,13 16,85 8,47 14,43 11,88 8,82 9,49 10,89 14,01 12,58 16,50 11,40 12,87 16,08 9,87 11,50 13,06 8,28 16,24 8,60 9,04 14,11 13,69 13,12 15,61 13,60 12,29 16,72 12,10 16,82 VI 32,0 48,5 50,0 32,5 42,5 23,0 23,7 28,5 27,7 24,5 32,0 33,8 36,8 46,9 46,0 39,0 37,3 44,0 34,4 49,0 47,8 49,7 61,0 52,4 39,7 40,4 35,7 53,2 46,6 42,1 42,5 41,2 25,5 9,5 11,0 11,0 8,5 9,5 7,5 4,4 9,0 9,5 9,0 10,5 10,5 11,5 12,0 10,0 10,0 10,5 11,5 12,0 11,0 11,5 10,6 10,0 12,5 11,0 10,5 9,0 14,0 13,0 11,0 11,5 10,5 9,0 10,19 15,45 15,92 10,35 13,54 7,32 7,55 9,08 8,82 7,80 10,19 10,76 11,72 14,94 14,65 12,42 11,88 14,01 10,96 15,61 15,22 15,83 19,43 16,69 12,64 12,87 11,37 16,94 14,84 13,41 13,54 13,12 8,12 39,4 10,8 12,54 Phụ lục 4: Số liệu điều tra quần thể Cao su cấp tuổi IV Ô số (tuổi 9) Ô số (tuổi 10) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Trung bình Ơ - TUỔI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C1,3 (cm) 52,0 48,0 35,8 51,0 38,0 55,0 42,0 45,0 50,0 38,0 51,0 55,1 42,3 56,5 44,1 48,9 45,3 53,8 27,4 47,9 51,6 46,7 45,1 33,9 51,4 51,3 47,5 47,0 37,8 55,4 50,6 48,7 57,3 48,6 33,5 Hvn (m) D1,3 (cm) 11,3 10,5 10,3 12,6 11,0 13,4 12,0 12,3 11,9 10,0 12,4 13,0 11,0 12,6 11,0 10,5 11,0 12,9 10,0 10,5 12,0 10,0 12,5 10,5 10,0 9,0 10,0 12,0 11,5 11,0 11,0 10,2 13,0 10,0 8,5 16,6 15,3 11,4 16,2 12,1 17,5 13,4 14,3 15,9 12,1 16,2 17,5 13,5 18,0 14,0 15,6 14,4 17,1 8,7 15,3 16,4 14,9 14,4 10,8 16,4 16,3 15,1 15,0 12,0 17,6 16,1 15,5 18,2 15,5 10,7 VII 54,1 53,7 37,3 49,0 49,3 36,7 48,5 37,7 50,6 42,0 47,2 46,4 42,1 41,5 37,2 46,5 46,8 55,4 46,4 46,5 56,6 50,5 49,9 30,4 51,3 53,2 44,3 40,1 50,2 38,4 42,1 53,5 49,8 35,6 50,1 12,7 13,6 9,0 11,5 10,0 9,5 11,6 11,0 13,0 9,5 11,0 10,0 10,2 11,0 11,5 11,0 10,0 10,5 12,0 12,0 12,5 12,6 12,0 10,5 11,5 12,9 11,0 10,6 11,4 10,0 10,6 12,7 11,1 10,9 12,1 17,2 17,1 11,9 15,6 15,7 11,7 15,4 12,0 16,1 13,4 15,0 14,8 13,4 13,2 11,8 14,8 14,9 17,6 14,8 14,8 18,0 16,1 15,9 9,7 16,3 16,9 14,1 12,8 16,0 12,2 13,4 17,0 15,9 11,3 16,0 46,3 11,2 14,8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Trung bình Ơ – TUỔI 10 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C1,3 (cm) 65 55 54 64 47 50 55 58 75 71 16 32 65 75 61 43 85 63 66 42 61 45 55 60 36 48 63 58 44 45 23 68 53 56 42 33 40 52 Hvn (m) 12,0 12,2 10,0 12,0 10,5 10,4 10,0 12,5 13,0 12,5 4,5 8,0 14,7 14,5 13,0 10,5 13,0 13,5 13,0 10,4 12,0 10,5 12,5 12,2 10,6 12,0 10,0 13,0 10,7 10,0 8,0 14,0 13,5 13,5 11,0 9,5 10,5 14,0 D1,3 (cm) 20,7 17,5 17,3 20,3 15,0 15,8 17,5 18,5 23,9 22,7 5,2 10,1 20,7 24,0 19,4 13,6 27,1 20,1 20,9 13,5 19,4 14,2 17,4 19,0 11,4 15,3 20,1 18,3 14,0 14,2 7,3 21,7 16,9 17,9 13,5 10,5 12,7 16,6 VIII 58 54 52 56 50 50 70 17 54 58 53 69 50 61 51 50 52 42 69 32 69 66 47 49 58 62 45 68 54 62 39 45 42 42 52 40 14,2 13,5 12,5 13,6 10,4 11,0 13,5 10,1 11,0 11,3 12,5 13,0 12,8 12,0 11,0 12,5 12,5 10,5 13,0 9,7 13,0 12,5 12,5 13,0 13,2 13,0 11,4 12,0 10,5 12,3 10,5 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 18,5 17,0 16,7 17,9 15,9 15,9 22,3 5,5 17,3 18,6 16,7 22,1 15,9 19,4 16,3 15,9 16,7 13,4 22,0 10,3 22,0 21,0 15,0 15,7 18,4 19,6 14,5 21,5 17,2 19,6 12,5 14,2 13,3 13,4 16,7 12,6 52,8 11,7 16,83 Phụ lục 5: Các đặc trưng sinh khối khô quần thể Nội dung Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Tổng Trung bình 2,27 27,33 75,19 105,85 68,60 Sai tiêu chuẩn 0,33 5,28 4,19 3,86 7,05 Trung vị 2,13 26,06 75,78 108,88 75,78 Độ lệch chuẩn 0,65 12,93 13,25 13,38 39,88 Phương sai mẫu 0,43 167,20 175,64 178,92 1590,09 Độ nhọn phân bố - 1,84 1,56 - 0,03 4,22 - 1,17 Độ lệch phân bố 0,72 1,13 - 0,74 - 1,87 - 0,47 Biên độ biến động 1,40 36,14 39,73 47,75 116,37 Giá trị nhỏ 1,70 13,91 48,90 70,32 1,70 Giá trị lớn 3,10 50,05 88,63 118,07 118,07 Tổng 9,06 163,99 751,94 1270,22 2195,21 Số ô đo đếm 10 12 32 Mức độ tin cậy (95%) 1,04 13,57 9,48 8,49 14,38 Phụ lục 6: Các đặc trưng carbon tích lũy quần thể Nội dung Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Tổng Trung bình 1,03 12,89 37,10 51,93 33,61 Sai tiêu chuẩn 0,14 2,65 2,13 1,86 3,48 Trung vị 0,96 11,66 37,35 53,71 37,35 Độ lệch chuẩn 0,29 6,49 6,75 6,44 19,71 Phương sai mẫu 0,08 42,24 45,55 41,45 388,52 Độ nhọn phân bố -1,77 1,58 0,01 4,64 -1,19 Độ lệch phân bố 0,76 1,25 -0,74 -1,86 -0,47 Biên độ biến động 0,61 17,82 20,30 24,24 58,11 Giá trị nhỏ 0,79 6,61 23,66 34,66 0,79 Giá trị lớn 1,40 24,43 43,96 58,90 58,90 Tổng 4,12 77,39 371,01 623,11 1075,64 Số ô đo đếm 10 12 32 Mức độ tin cậy (95%) 0,46 6,82 4,83 4,09 Phụ lục 7: Các đặc trưng hấp thụ CO2 hấp thụ quần thể IX 7,11 Nội dung Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Tổng Trung bình 3,79 47,29 136,03 190,39 123,25 Ssi tiêu chuẩn 0,54 9,73 7,83 6,82 12,77 Trung vị 3,53 42,75 136,94 196,95 136,95 Độ lệch chuẩn 1,09 23,83 24,75 23,61 72,27 Phương sai mẫu 1,18 567,77 612,50 557,51 5223,67 Độ nhọn phân bố - 1,48 1,575527 0,01 4,64 - 1,19 Độ lệch phân bố 0,82 1,25 - 0,74 - 1,86023 - 0,47 Biên độ biến động 2,29 65,36 74,43 88,89 213,06 Giá trị nhỏ 2,91 24,21 86,74 127,08 2,91 Giá trị lớn 5,20 89,57 161,17 215,97 215,97 Tổng 15,16 283,72 1360,34 2284,79 3944,01 Số ô đo đếm 10 12 32 Mức độ tin cậy (95%) 1,73 25,01 17,70 15 26,056 Phụ lục 8: Kết phân tích tương quan lượng hấp thụ CO2 với tiêu điều tra Multiple Regression - CO2 Dependent variable: CO2 Independent variables: N M Parameter Estimate CONSTANT N M 162,48 - 0,23 2,06 Standard Error T Statistic P-Value 42,98 0,059 0,06 3,78 - 3,88 36,08 0,0129 0,0116 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Model 43.916,90 Residual 156,07 Total (Corr.) 44.073,0 Mean Square 21.958,50 31,21 R-squared = 99,65 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,50 percent X F-Ratio 703,50 P-Value 0,0000 Standard Error of Est = 5,587 Mean absolute error = 3,09 Durbin-Watson statistic = 2,63 (P=0,71) Lag residual autocorrelation = - 0,37 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CO2 and independent variables The equation of the fitted model is CO2 = 162,4820 – 0,2306*N + 2,0606*M Phụ lục 9: Cấu trúc lượng CO2 hấp thụ mặt đất quần thể Tổ Cận Cận D1,3 tổ Tần số 1,50 3,71 2,60 110 97,94 0,03 3,71 5,92 4,81 205 1.122,43 0,32 5,92 8,13 7,02 97 1.622,91 0,46 8,13 10,33 9,23 182 6.837,42 1,94 10,33 12,54 11,44 237 16.793,20 4,75 12,54 14,75 13,65 360 42.998,01 12,17 14,75 16,96 15,85 562 104.607,42 29,61 16,96 19,17 18,06 441 120.717,37 34,17 19,17 21,38 20,27 127 48.898,45 13,84 10 21,38 23,58 22,48 14 7.318,96 2,07 11 23,58 25,79 24,69 1.379,49 0,39 12 25,79 28,00 26,90 888,66 0,25 353.282,28 100 Tổng CO2 hấp thụ Tổng XI Tỷ lệ % lượng CO2 hấp thụ Phụ lục 10: Vị trí tọa độ đo đếm STT Tuổi X Y 49P - 235233 E - 1710436 235268 1710428 3 235095 1710473 4 239255 1702507 5 234749 1710584 234769 1710626 236585 1710016 236144 1711037 236667 1710146 10 236615 1710193 11 236638 1710150 12 236647 1707083 13 236626 1707112 14 236629 1707113 15 236610 1707141 16 235249 1709321 17 235279 1709304 18 236971 1706695 19 236949 1706807 20 236956 1706712 21 236152 1710239 22 236724 1707474 23 236606 1707234 24 236562 1707163 25 236577 1707128 26 236587 1707057 27 10 235290 1709352 XII 28 10 237112 1706644 29 10 237092 1706683 30 10 238092 1708144 31 10 238056 1708083 32 10 238122 1708024 XIII Phụ lục 11: Một số hình ảnh ngoại nghiệp Phụ hình 1: Thước dây Phụ hình 2: Máy định vị GPS GPS Phụ hình 3: Lập đo đếm Phụ hình 4: Đo chu vi 1,3 m ghi chép số liệu XIV NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - XV NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - XVI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - XVII
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg) TRỒNG TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐỨC PHÚ, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay