NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ

95 30 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:49

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975097-pham-thi-thanh-hai.htmNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975097-pham-thi-thanh-hai.htmNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975097-pham-thi-thanh-hai.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ THANH HẢI Ngành: Lâm nghiệp Niên khóa: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, 06/2011 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ ( Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ Tác giả PHẠM THỊ THANH HẢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành LÂM NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Trương Mai Hồng Tp Hồ Chí Minh, 06/2011 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em nhận hỗ trợ giúp đỡ Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp, tồn thể q thầy khoa trực tiếp giảng dạy em suốt thời gian học tập trường Nhân dịp này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Khoa Lâm nghiệp tận tình giảng dạy tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Đặc biệt, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô Trương Mai Hồng, giảng viên Khoa Lâm nghiệp, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn đến anh Lê Cảnh Nam, phòng Kỹ thuật Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà – Lâm Đồng, anh Nguyễn Văn Thiết chị Nguyễn Thị Hoài nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành đề tài Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người có cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ đến ngày hơm Dù có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn chắn khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong thông cảm ý kiến đóng góp q thầy bạn bè để đề tài hoàn thiện tốt Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng 06/2011 Sinh viên thực Phạm Thị Thanh Hải i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng mức độ ẩm hạt mức nhiệt độ tới sức sống hạt thông hai (Pinus latteri Mason) sau thời gian cất trữ” thực phòng thí nghiệm Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2011 Các thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp Kết nghiên cứu rằng: - Các tiêu ban đầu hạt: Hạt thơng hai có độ 95%, trọng lượng 1.000 hạt 37,2 gram, ẩm độ hạt ban đầu 9,6%, tỷ lệ nảy mầm ban đầu 95% Hạt thuộc loại ưa khơ, cất trữ nhiệt độ thấp thời gian dài - Khả hấp thu nước hạt thông hai lá: Đối với hạt thông hai cho thấy, việc chà xát hạt hiệu Hạt nên ngâm nước có nhiệt độ 540C giờ, sau đặt vào giấy thấm ẩm giúp hạt nảy mầm tốt - Xử lý nảy mầm hạt thông hai lá: Biện pháp xử lý nảy mầm ngâm hạt nước ấm 540C giờ, sau rửa chua hàng ngày với nước ấm 450C, đặt hạt nhiệt độ 300C thích hợp cho nảy mầm hạt - Ảnh hưởng ẩm độ hạt rút khô tới tỷ lệ nảy mầm hạt: Hạt thông hai từ ẩm độ hạt ban đầu 9,6% rút khô xuống ẩm độ 7,7% 5,6% với tỷ lệ nảy mầm tương ứng 94% 95% - Ảnh hưởng ẩm độ hạt nhiệt độ cất trữ đến tỷ lệ nảy mầm hạt theo thời gian cất trữ: Đối với hạt thông hai lá, sau thời gian cất trữ tháng hạt giữ tỷ lệ nảy mầm cao Đặc biệt rút khô hạt xuống độ ẩm thấp khả cất trữ tăng lên rõ rệt (độ ẩm hạt 5,6% 7,7%), cất trữ tới tháng, tỷ lệ nảy mầm đạt ii 80% Tuy nhiên, lô hạt độ ẩm ban đầu 9,6% cất trữ hạt nhiệt độ phòng (300C) sức sống nhanh (tỷ lệ nảy mầm đạt 50% sau tháng) Thời gian kéo dài sức sống hạt > tháng - Khảo sát phôi kiểm tra thuốc thử TTZ 1%: Kết khảo sát phôi hạt thông hai cho thấy ẩm độ 5,6%; 7,7% tất nhiệt độ độ ẩm 9,6% cất trữ nhiệt độ -200C, 50C, 150C 200C hầu hết tất phôi sống (đều nhuộm màu thuốc thử > 10%) Khả nảy mầm hạt (hay tỷ lệ hạt sống) tiến hành nhuộm màu thuốc thử 100% ẩm độ nhiệt độ nói Tuy nhiên, cất trữ hạt 300C ẩm độ 9,6% số phôi sống giảm đáng kể (chỉ 14 phơi sống 20 phơi khảo sát), khả nảy mầm hạt đạt 70% Như vậy, qua kết khẳng định hạt thơng hai có chất tồn trữ hạt ưa khô iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ .x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích - ý nghĩa đề tài .4 1.3 Mục tiêu đề tài .4 1.4 Giới hạn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm tự nhiên - điều kiện khí hậu khu vực sinh trưởng phát triển mẹ tỉnh Lâm Đồng 2.2 Giới thiệu thông hai 2.2.1 Đặc điểm hình thái .9 2.2.2 Phân bố 10 2.2.3 Đặc điểm sinh thái .10 2.2.4 Giá trị kinh tế .10 2.2.5 Giá trị văn hoá .11 2.2.6 Một số nghiên cứu hạt lồi thơng hai giới Việt Nam 12 2.3 Sơ lược phân loại hạt giống rừng 13 2.3.1 Giới thiệu chất tồn trữ hạt giống 13 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sức sống phẩm chất hạt giống 16 2.3.3 Mối quan hệ nhiệt độ bảo quản ẩm độ hạt 20 2.4 Sử dụng biện pháp xử lý hạt .22 2.5 Một số nghiên cứu chất tồn trữ hạt giới Việt Nam .23 iv 2.5.1 Trên giới 23 2.5.2 Việt Nam .24 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 27 3.2 Đối tượng điều kiện nghiên cứu 27 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2.2 Điều kiện nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Thu hái vận chuyển 29 3.4.2 Sơ chế hạt 29 3.4.3 Xác định tiêu ban đầu 29 3.4.4 Xác định ẩm độ hạt .30 3.4.5 Phương pháp rút khô hạt silicagel 30 3.4.6 Kiểm tra nhanh hạt sống khả nảy mầm (Va%) theo mức độ ẩm .30 3.4.7 Thí nghiệm bảo quản hạt phương pháp kiểm tra nảy mầm hạt 31 3.4.8 Thí nghiệm khả hấp thu nước hạt thông hai 32 3.4.9 Thí nghiệm biện pháp xử lý hạt 33 3.4.10 Thí nghiệm ảnh hưởng độ ẩm hạt nhiệt độ cất trữ hạt 34 3.5 Phương pháp phương tiện xử lý số liệu 34 3.5.1 Các công thức xử lý phân tích số liệu 34 3.5.2 Phương tiện xử lý số liệu .36 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết xác định tiêu ban đầu hạt thông hai 37 4.2 Kết thí nghiệm trình hút ẩm hạt thơng hai .38 4.2.1 Hạt thơng hai có độ ẩm 7,7% cất trữ 200C 10 tháng 39 4.2.2 Hạt thơng hai có độ ẩm 9,6% cất trữ 200C tháng 40 4.4 Kết tỷ lệ nảy mầm hạt thông hai theo độ ẩm hạt rút khô 44 4.5 Kết tỷ lệ nảy mầm hạt cất trữ với mức độ ẩm hạt nhiệt độ cất trữ khác 45 v 4.5.1 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 46 4.5.2 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 48 4.5.3 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 50 4.5.4 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 52 4.5.5 Kết khảo sát phôi nhuộm màu thuốc thử Tetrarolium chloride TTZ 1% hạt thông hai sau 12 tháng cất trữ .54 4.7 Thảo luận hạt thông hai 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận .57 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP Between paper DRMT Trắc nghiệm đa biên độ Ducan (viết tắt Ducan’s multiple range test) Dt Đường kính tán FAO Food and Agriculture Organization G% Tỷ lệ nảy mầm hạt Hvn Chiều cao vút Mc% Độ ẩm hạt ISTA Hiệp hội thử nghiệm hạt giống quốc tế (viết tắt International Seed Testing Association) P 50 Số ngày cần thiết để hạt nảy mầm đạt 50% TTZ Thuốc thử Tetrazolium chloride 1% vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Quả cành thơng hai (ảnh Phan Minh Xuân, 2009) .11 Hình 3.1 Tủ lạnh bảo quản hạt .28 Hình 3.2 Tủ sấy hạt 28 Hình 3.3 Tủ kiểm nghiệm nảy mầm cất trữ hạt .28 Hình 4.1 Hạt thơng hai .38 Hình 4.2 Hình dạng nảy mầm hạt thơng hai .44 Hình 4.3 Phôi hạt thông hai 55 viii Bảng 3: Kết hút ẩm hạt thông hai độ ẩm 9,6%, cất trữ nhiệt độ 200C tháng Biện pháp xử lý Thời gian (giờ) Đối chứng Ngâm 450C Ngâm 540C Ngâm thường Chà xát BP Chà xát ngâm 12,0 21,7 18,2 18,2 24,7 19,6 14,2 21,7 20,1 20,1 30,5 25,8 18,4 23,4 23,7 23,7 30,5 29,4 16,4 26,6 23,7 23,7 36,9 34,3 20,4 26,6 23,7 23,7 33,9 34,3 20,4 28,0 25,3 25,3 38,4 31,1 22,2 26,6 25,3 25,3 38,4 35,7 24,0 28,0 28,4 28,4 36,9 37,1 24 24,0 32,2 29,9 29,9 36,9 35,7 48 28,8 33,5 31,3 31,3 41,0 35,7 72 30,3 33,5 31,3 31,3 43,5 34,3 96 31,7 33,5 32,6 32,6 42,3 32,7 120 39,2 33,5 32,6 32,6 39,7 32,7 144 39,2 34,7 32,6 32,6 36,9 31,1 168 39,2 34,7 32,6 32,6 31,1 Bảng 4: Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ Độ ẩm hạt % 9,6 7,7 5,6 Số lần lặp Nhiệt độ G% cất trữ ( C) -20 88 88 92 84 88 96 80 84 92 88 15 72 77 83 88 80 20 88 76 80 84 82 30 74 72 72 70 72 -20 98 97 97 96 97 94 95 97 98 96 15 92 98 97 97 96 20 90 92 85 81 87 30 82 89 87 82 85 -20 90 92 96 98 94 89 94 95 90 92 15 94 98 91 97 95 20 97 94 93 96 95 30 89 80 85 94 87 Bảng 5: Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ Số lần lặp Độ ẩm hạt Nhiệt độ % cất trữ (0C) -20 96 92 88 84 90 96 90 98 92 94 15 80 84 94 86 86 20 90 84 90 96 90 30 58 56 52 50 54 -20 98 96 93 89 94 90 92 97 97 94 15 88 90 94 96 92 20 89 86 82 87 85 30 78 83 87 84 83 -20 98 96 90 96 95 97 98 95 98 97 15 99 96 95 98 97 20 93 85 90 88 89 30 82 92 84 82 85 9,6 7,7 5,6 G% Bảng 6: Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ Số lần lặp Độ ẩm hạt Nhiệt độ % cất trữ (0C) -20 68 84 80 72 76 89 85 88 90 88 15 84 80 88 84 84 20 80 84 85 79 82 30 60 52 58 58 57 -20 92 92 96 96 94 98 96 96 94 96 15 95 97 96 96 96 20 90 83 92 83 87 30 80 84 86 78 82 -20 93 90 94 95 93 97 92 93 98 95 15 92 89 98 97 94 20 98 93 97 96 96 30 85 77 80 78 80 9,6 7,7 5,6 G% Bảng 7: Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ Số lần lặp Độ ẩm hạt Nhiệt độ % cất trữ (0C) -20 73 74 84 77 77 82 85 89 80 84 15 88 86 83 83 85 20 77 82 85 76 80 30 48 50 52 50 50 -20 87 96 89 88 92 85 92 91 90 89 15 94 92 82 88 89 20 88 84 86 86 86 30 75 84 78 83 80 -20 89 92 94 93 92 97 90 92 97 94 15 98 97 94 95 96 20 90 96 96 94 94 30 80 74 76 82 78 9,6 7,7 5,6 G% Phụ lục 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Bảng 8: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố biện pháp xử lý, chưa cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for Ty le mam by Bien phap Method: 95.0 percent Duncan Bien phap Count LS Mean Homogeneous Groups 73.5 X 78.0 X 91.5 X 94.0 X Contrast Difference - -4.5 - *-18.0 - *-20.5 - *-13.5 - *-16.0 - -2.5 - Bảng 9: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ nảy mầm, chưa cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for Ty le mam by Nhiet Method: 95.0 percent Duncan Nhiet Count LS Mean Homogeneous Groups 16 81.5 16 87.0 X X Contrast Difference - *5.5 - Bảng 10: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count Mean Homogeneous Groups 7.7 94.0 X 9.6 95.0 X 5.6 95.0 X Contrast Difference 5.6 - 7.7 1.0 5.6 - 9.6 0.0 7.7 - 9.6 -1.0 - Bảng 11: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 9.6 20 82.0 X 7.7 20 92.2 X 5.6 20 92.6 X Contrast Difference 5.6 - 7.7 0.4 5.6 - 9.6 *10.6 7.7 - 9.6 *10.2 - Bảng 12: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 12 81.3333 X 20 12 88.0 X 15 12 90.3333 XX 12 92.0 X -20 12 93.0 X Contrast Difference -20 - 1.0 -20 - 15 2.66667 -20 - 20 *5.0 -20 - 30 *11.6667 - 15 1.66667 - 20 *4.0 - 30 *10.6667 15 - 20 2.33333 15 - 30 *9.0 20 - 30 *6.66667 Bảng 13: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 9.6 20 82.8 7.7 20 89.8 5.6 20 92.6 X X X Contrast Difference 5.6 - 7.7 *2.8 5.6 - 9.6 *9.8 7.7 - 9.6 *7.0 Bảng14: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 12 74.0 X 20 12 88.3333 15 12 91.6667 X -20 12 93.0 X 12 95.0 X X Contrast Difference -20 - -2.0 -20 - 15 1.33333 -20 - 20 *4.66667 -20 - 30 *19.0 - 15 3.33333 - 20 *6.66667 - 30 *21.0 15 - 20 *3.33333 15 - 30 *17.6667 20 - 30 *14.3333 - Bảng 15: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 9.6 20 77.4 X 7.7 20 91.0 X 5.6 20 91.6 X Contrast Difference 5.6 - 7.7 0.6 5.6 - 9.6 *14.2 7.7 - 9.6 *13.6 - Bảng 16: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 12 73.0 X -20 12 87.6667 X 20 12 88.3333 X 15 12 91.3333 X 12 93.0 X Contrast Difference -20 - *-5.33333 -20 - 15 *-3.66667 -20 - 20 -20 - 30 -0.666667 *14.6667 - 15 1.66667 - 20 *4.66667 - 30 *20.0 15 - 20 *3.0 15 - 30 *18.3333 20 - 30 *15.3333 - Bảng 17: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố độ ẩm hạt sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by DO AM HAT Method: 95.0 percent Duncan DO AM HAT Count LS Mean Homogeneous Groups 9.6 20 75.2 7.7 20 86.9 5.6 20 90.8 X X X Contrast Difference 5.6 - 7.7 *3.9 5.6 - 9.6 *15.6 7.7 - 9.6 *11.7 Bảng 18: Kết trắc nghiệm đa biên độ Ducan (DMRT) với mức ý nghĩa 5% cho nhân tố nhiệt độ sau tháng cất trữ hạt thông hai Multiple Range Tests for TY LE NAY MAM by NHIET DO Method: 95.0 percent Duncan NHIET DO Count LS Mean Homogeneous Groups 30 12 69.3333 X -20 12 86.3333 X 20 12 86.6667 X 12 89.1667 XX 15 12 90.0 X Contrast Difference -20 - -20 - 15 -20 - 20 -20 - 30 -2.83333 *-3.66667 -0.333333 *17.0 - 15 -0.833333 - 20 2.5 - 30 *19.8333 15 - 20 *3.33333 15 - 30 *20.6667 20 - 30 *17.3333 - ... định tiêu ban đầu hạt thông hai 37 4.2 Kết thí nghiệm q trình hút ẩm hạt thông hai .38 4.2.1 Hạt thơng hai có độ ẩm 7,7% cất trữ 200C 10 tháng 39 4.2.2 Hạt thơng hai có độ ẩm 9,6% cất trữ... hoàn thi n tốt Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng 06/2011 Sinh viên thực Phạm Thị Thanh Hải i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng mức độ ẩm hạt mức nhiệt độ tới sức sống hạt thông hai. .. trữ 46 4.5.2 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 48 4.5.3 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 50 4.5.4 Kết nảy mầm hạt thông hai sau tháng cất trữ 52 4.5.5 Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC ĐỘ ẨM HẠT VÀ 5 MỨC NHIỆT ĐỘ TỚI SỨC SỐNG CỦA HẠT THÔNG HAI LÁ (Pinus latteri Mason) SAU CÁC THỜI GIAN CẤT TRỮ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay