THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON

63 25 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:49

THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975095-pham-thi-phuong-nhi.htmTHỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975095-pham-thi-phuong-nhi.htmTHỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975095-pham-thi-phuong-nhi.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***************** PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***************** PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS LÊ TIỂU ANH THƯ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN • Lời xin cảm ơn ba mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện cho tơi có ngày hơm • Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình q thầy trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM, đặc biệt thầy cô khoa Lâm Nghiệp truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức q báu q trình học tập trường • Xin cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô Lê Tiểu Anh Thư tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp • Xin cảm ơn ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên cơng ty giấy Sài Gòn Mỹ Xn • Xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi để hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Sinh viên thực PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI ii TÓM TẮT   TL01 TL02 mặt hàng sản xuất công ty, để phân biệt mẫu sản phẩm ta dựa vào màu sắc chúng Đề tài “ Thử nghiệm đánh giá kết nhuộm màu giấy carton” thực phòng thí nghiệm cơng ty giấy Sài Gòn- Mỹ Xn, nhằm tìm tỷ lệ phối tối ưu cho màu hai mẫu TL01 TL02 việc sử dụng màu ba nhà cung cấp Ciba; Clariant; TPH để có so sánh Cuối sau có tỷ lệ phối tối ưu cho màu nhà cung cấp ta lúc xeo lặp lại mẫu theo tỷ lệ phối điều kiện lấy lại nước sau xeo đem đo độ màu để so sánh độ màu nước sau xeo dùng màu nhà cung cấp có khác Bên cạnh thí nghiệm khác sử dụng màu vàng màu cam nhà cung cấp tiến hành để đưa kết luận khả bắt màu chúng phối trộn màu vào bột Với mức dùng màu là: - Mẫu 1: 0.5 (g) vàng : 0.5 (g) cam; - Mẫu 2: (g) vàng: (g) cam; - Mẫu 3: 1.5 (g) vàng: 1.5 (g) cam Trong đề tài nguyên liệu dùng nghiên cứu bột OCC xớ dài, đem phối trộn với phẩm nhuộm theo tỷ lệ cân chỉnh sau lần thí nghiệm đem xeo handsheet Sấy mẫu xeo đem đo tọa độ màu ( L*; a*; b*) Mặt khác lấy lại nước sau xeo mẫu để đo độ màu nước Lưu ý: lấy nước sau xeo mẫu giống với màu mẫu làm chuẩn Kết đạt được: - Tỷ lệ phối màu Ciba tối ưu so với màu Clariant TPH - Độ màu nước sử dụng màu hãng Ciba thấp - Khả bắt màu màu vàng màu cam Ciba cao so với màu nhà cung cấp lại TP HCM, ngày 15 tháng năm 2011 iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Bảng danh mục ký tự viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan phẩm màu 2.1.1 Lý thuyết màu sắc 2.1.2 Phân loại thuốc nhuộm 2.1.2.1 Bột màu phân tán 2.1.2.2 Phẩm màu tổng hợp .4 2.1.2.3 Phẩm màu trực tiếp .6 2.1.2.4 Màu huỳnh quang (OBA) .7 2.2 Cơ sở hóa học tượng nhuộm màu cho giấy 2.2.1 Sự bảo lưu màu 2.2.2 Những tương tác ảnh hưởng đến phát triển màu 2.2.2.1 Các yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển màu là: 2.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu nhuộm màu 2.2.3 Các hóa chất sử dụng ảnh hưởng đến trình nhuộm màu iv 2.2.4 Kỹ thuật nhuộm 10 2.2.4.1 Tóm tắt tính chất vật liệu 11 2.2.4.2 Cơ chế nhuộm .12 2.3 Không gian màu CIE LAB 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Nguyên liệu sử dụng 17 3.2.1 Nguyên liệu: 17 3.2.2 Màu sử dụng: 17 3.3 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 18 3.3.1 Dụng cụ thí nghiệm 18 3.3.2 Thiết bị thí nghiệm 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 19 3.4.1 Chuẩn bị bột: 20 3.4.2 Xeo tờ handsheet: 21 3.4.3 Đo tọa độ màu 21 3.5 Tiến hành thí nghiệm 21 3.5.1 Thí nghiệm 21 3.5.2 Thí nghiệm 26 3.5.3 Thí nghiệm 27 3.5.4 Thí nghiệm 29 3.5.5 Thí nghiệm 30 3.6 Xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Thử nghiệm tìm tỷ lệ phối màu cho giấy theo mẫu chuẩn TL01 TL02 33 4.1.1 Tỷ lệ phối cho mẫu TL01 với màu CiBa 33 4.1.2 Tỷ lệ phối cho mẫu TL02 với màu CiBa 34 4.1.3 Tỷ lệ phối màu cho mẫu TL01 màu Clariant 35 4.1.4 Tỷ lệ phối màu cho mẫu TL02 màu Clariant 35 v 4.1.5 Tỷ lệ phối màu cho mẫu TL01 màu Thuận Phát Hưng 36 4.2 Kiểm tra so sánh độ màu nước sau xeo mẫu đạt chuẩn 37 4.2.1 Độ màu mẫu TL01 đạt chuẩn với màu Clariant, Ciba TPH 37 4.2.2 Độ màu mẫu TL02 đạt chuẩn với màu Clariant, Ciba, TPH 38 4.3 So sánh cường độ lên màu hỗn hợp màu vàng màu cam với màu nhà cung cấp khác nhau: Clariant, CiBa Thuận Phát Hưng, điều kiện mẫu thí nghiệm phối trộn màu phèn 39 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 45   vi BẢNG DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT Kí hiệu Ý nghĩa TL01 Test Liner 01 TL02 Test Liner 02 KTĐ Khô tuyệt đối ADD Anion Directly Dye CDD Cation Directly Dye TPH Thuận Phát Hưng TN Thí nghiệm NCC Nhà cung cấp vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Phân loại phẩm nhuộm sử dụng cho loại xơ sợi 11  Bảng 2.2: phân loại khác biệt vị trí màu theo ∆E 15  Bảng 2.3: Tọa độ màu mẫu chuẩn 16  Bảng 3.1 Tỷ lệ phối màu cho mẫu TL01&TL02 nhà cung cấp Clariant đưa 22  Bảng 3.2: Biểu mẫu xác lập giá trị mức dùng màu Clariant 25  Bảng 3.3: Tỷ lệ phối màu nhà cung cấp CiBa đưa 26  Bảng 3.4: Biểu mẫu xác lập mức dùng màu CiBa 27  Bảng 3.5: Tỷ lệ phối màu cho mẫu màu Thuận Phát Hưng 28  Bảng 3.6: Biểu mẫu xác lập giá trị sử dụng màu Thuận Phát Hưng 28  Bảng 3.7: Kết mức dùng màu chuẩn thí nghiệm 1, 29  Bảng 3.8: Mức dùng màu cho mẫu 30  vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Hấp thụ thuốc nhuộm bề mặt sợi 12  Hình 2.2: Tọa độ màu CIE LAB 14  Hình 2.3 : Minh họa kết tính tọa độ màu 16  Hình 3.1: Sơ đồ thí nghiệm chung 19  Hình 3.2: Sơ đồ cân chỉnh mức dùng màu phối trộn 24  Hình 3.3: Quy trình làm mẫu xác định cường độ lên màu mẫu handsheet 31  Hình 4.1: Biểu đồ so sánh tọa độ màu mẫu TL01 mẫu 8- Ciba 33  Hình 4.2: Biểu đồ so sánh tọa độ màu Mẫu TL02 Mẫu 6- Ciba 34  Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tọa độ màu Mẫu TL01 Mẫu 7- Clariant 35  Hình 4.4: Biểu đồ so sánh mẫu TL02 mẫu 6- Clariant 36  Hình 4.5: Biểu đồ so sánh tọa độ màu Mẫu TL01 Mẫu 4- TPH 36  Hình 4.6: Biểu đồ so sánh tọa độ màu mẫu chuẩn TL02 mẫu 4- TPH 37  Hình 4.7: Biểu đồ so sánh độ màu nước sau xeo mẫu TL01 38  Hình 4.8: Biểu đồ so sánh độ màu nước sau xeo mẫu TL02 38  Hình 4.9: So sánh cường độ lên màu 39      viii Nhận xét: Tương tự mẫu TL01 biểu đồ ta thấy độ màu nước sau xeo mẫu TL02 màu CiBa thấp nhất, mẫu Clariant cao Vì cho ta kết luận màu Clariant; CiBa; Thuận Phát Hưng, lượng màu phân tán nước thải sau xeo Clariant cao màu CiBa thấp Vậy để thực giải vấn đề độ màu nước thải trình sản xuất ta nên chọn màu CiBa hợp lí 4.3 So sánh cường độ lên màu hỗn hợp màu vàng màu cam với màu nhà cung cấp khác nhau: Clariant, CiBa Thuận Phát Hưng, điều kiện mẫu thí nghiệm phối trộn màu phèn Cùng phối trộn màu với bột, theo mức dùng màu khác mẫu thí nghiệm để xem kết tương tác màu với hiệu bám màu chúng lên xơ sợi thể qua thông số K/S (cường độ lên màu) Dưới biểu đồ thể cường độ lên màu mẫu thí nghiệm Hình 4.9: So sánh cường độ lên màu Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy mẫu Clariant mẫu CiBa cường độ lên màu tăng dần mức dùng màu tăng Tức mức dùng không gây ảnh hưởng đến cường độ lên màu Riêng mẫu Clariant cường độ lên màu có xu hướng giảm mức dùng tăng Sẽ gây khó khăn q trình sản xuất khó kiểm soát 39 thay đổi cường độ lên màu thay đổi mức dùng Nhưng mẫu CiBa mẫu Thuận Phát Hưng hiệu lên màu màu CiBa cao hẳn so với màu Thuận Phát Hưng Vì ta kết luận khả bắt màu màu CiBa tốt màu Vậy chọn CiBa giúp nhà sản xuất giảm mức dùng màu giảm độ màu nước thải trình sản xuất Nhận xét chung: Định mức dùng cho giấy thành phẩm TL01 TL02 thống kê bảng phần phụ lục Để biết nên chọn nhà cung cấp trình sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất ta cần dựa vào yếu tố gía thành đơn giá nhà cung cấp đưa Nhưng mục đích ta tìm mức dùng nhằm so sánh độ màu nước thải tiến hành sản xuất nên chọn màu nhà cung cấp thích hợp Thơng qua thí nghiệm đo độ màu nước sau xeo kết hợp với trình so sánh cường độ lên màu màu Clariant, CiBa, Thuận Phát Hưng, cho phép ta kết luận nên chọn màu CiBa trình sản xuất, nhằm đạt mục đích giảm độ màu nước thải trình sản xuất Vì cường độ lên màu màu tăng tăng mức dùng màu, bên cạnh cường độ lên màu so với hai màu cao hẳn Đồng thời, độ màu nước sau xeo màu Ciba thấp so với màu Clariant màu Thuận Phát Hưng 40 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận • Tỷ lệ phối thích hợp màu Ciba là: Mẫu TL01 - Pergasol Yellow Z-S : 2.7Kg/ - Pergasol Orange 6R- Z : 0.405Kg/ - Pergasol Blue R : 0.675 Kg/ Mẫu TL02 - Pergasol Orange 6R- Z 0.459Kg/tấn - Pergasol Blue R : 0.459Kg/tấn - Pergasol Yellow Z-S : 1.08 Kg/tấn • Tỷ lệ phối thích hợp màu Clariant là: Mẫu TL01 - Carta Orange RTG 120% Liquid : 4.59 Kg/tấn - Yellow MGLA Liquid : 2.592 Kg /tấn - Black BSN Liquid : 0.324 Kg/tấn Mẫu TL02 - Black BSN Liquid : 0.135 Kg/tấn - Yellow MGLA Liquid : 3.51Kg/tấn - Red EBE Liquid : 0.405 Kg/tấn • Tỷ lệ phối thích hợp màu TPH là: Mẫu TL01 - Yellow DVL – 64 : 2.97 Kg/tấn 41 - Orange DVL – : 0.27 Kg/tấn Mẫu TL02 - Yellow DVL – 64 : 0.756 Kg/tấn - Orange DVL – : 0.729 Kg/tấn - Độ màu nước sau xeo màu Ciba thấp so với màu Clariant màu Thuận Phát Hưng - Cường độ lên màu CiBa cao so với màu Clariant màu Thuận Phát Hưng Vậy chọn màu CiBa sản xuất để giảm thiểu độ màu nước trắng nước thải 5.2 Kiến nghị - Trên kết khảo sát định mức sử dụng thực tế màu Thuận Phát Hưng kết thí nghiệm có khác biệt - Có sai lệch lượng màu dùng sản xuất thí nghiệm ảnh hưởng nước trắng hồi lưu Vì thế, trình sản xuất, cần lưu ý đến yếu tố thực tế sản xuất, để đạt hiệu màu mong muốn Tránh tượng sai số lớn mức dùng thí nghiệm thực tế, gây ảnh hưởng đến hiệu sản xuất - Nếu có thay đổi sản phẩm, để tránh màu nước trắng ảnh hưởng đến màu sản phẩm tiếp theo, nên chạy giấy đế thời gian, để lượng nước trắng sản phẩm màu trước tuần hồn hết, khơng ảnh hưởng đến màu sản phẩm sau - Cần xác độ màu lượng màu hồi lưu nước trắng để biết tỷ lệ thất màu q trình sản xuất bao nhiêu, từ áp dụng tính tốn nhằm giảm chi phí sản xuất Mặt khác góp phần cải thiện tiêu chuẩn đầu nước thải - Giấy có định lượng khơng đều, tượng mặt xuất mẫu xeo handsheet thường bị tượng “đám mây” khuấy trộn không cần khắc phục tượng cách tăng khuấy trộn q trình làm thí nghiệm 42 cần thời gian lưu cho màu bám vào xơ sợi Với thực tế sản xuất phải tăng cường khuấy trộn tương tự - Trong quy trình sản xuất, màu cuối bể thường đậm màu đầu bể (do việc tái sử dụng lượng nước trắng giấy đứt gây nên) Vì nên thêm bột vào bể phối trộn gần hết bột để giảm khác biệt màu 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Thị Nhung, 2005 Các yếu tố công nghệ tính chất loại giấy NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM Quy trình phối màu xưởng carton- Tài liệu lưu hành nội bộ, Công ty giấy Saigon ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tài liệu phẩm màu, lý thuyết màu sắc – Tài liệu lưu hành nội bộ, Công ty giấy Saigon Không gian màu CIE LAB, màu sắc chất lượng in, đăng ngày tháng 10 Vietphotoshop “http://www.vietphotoshop.com/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid= 768” Rauni seppanen, 2007 On the internal sizing mechanisms of paper with Dye Institute for Surface Chemistry Lê Tiểu Anh Thư 2008, Tính chất giấy Phụ Gia Giấy tài liệu lưu hành nội Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh   44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: QUI TRÌNH PHỐI MÀU XƯỞNG CARTON Bao gồm hai công đoạn: Pha hồ chứa - Sau hồ chứa nạp đủ lượng nguyên liệu, nồng độ đạt 3.5% – 4.5%, khuấy đều, bắt đầu cho màu - Cân loại màu 80% mức sử dụng cho vào xô chứa riêng biệt - Pha loãng màu với nước theo tỷ lệ 1:10 - Mỗi loại màu cho vào bể phải cho từ từ, trình tự: cation – anion – cation - Mỗi loại màu cho cách phút - Xeo mẫu đo ( L*, a*, b* ), điều chỉnh đến đạt yêu cầu - Khi đạt màu cho khuấy thêm 10 phút, pha loãng đạt nồng độ 3%, sau bơm sang bể trộn xeo Pha liên tục đường vào bơm quạt - Tùy theo công thức màu loại hay không loại ion, ta cần phải tách riêng đường cấp điểm cấp - Từng bơm màu điều chỉnh lưu lượng đạt 20% mức sử dụng lại( phương pháp tính dựa vào tốc độ máy, định lượng, khổ giấy) ™ Những điều cần lưu ý để đảm bảo độ đồng màu tờ giấy - Tốc độ máy phải cố định ( cấp 20% màu liên tục) - Nhiệt lô sấy phải ổn định - Định lượng lớp mặt phải ổn định - Tồn hóa chất gia vào bột, pH phải ổn định để đảm bảo độ bắt màu đồng lên sơ xợi - Quá trình phải kiểm soát liên tục: nồng độ, pH thùng đầu, bảo lưu 1, tốc độ máy, định lượng lớp mặt, lưu lượng hóa chất, độ Cobb, độ ẩm giấy - Phải thường xuyên kiểm tra tọa độ màu ( L*, a*, b*), để đảm bảo độ đồng màu 45 Phụ lục 2: BẢNG KẾT QUẢ THỬ MẪU TL01 VÀ TL02 DÙNG MÀU CIBA • Số liệu lần thử nghiệm trình bày bảng 4.1.1 bên Bảng Kết thử tỷ lệ phối màu CiBa cho mẫu TL01 TL01 Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu chuẩn Pergasol Yellow Z-S 15.56g 15.56g 14g 13g 11g 10g 10g 10g Pergasol Pergasol Orange 6R- Z Blue R 2.6g 1.3g 1g 1.3g 1.5g 1g 1.5g 1.3g 2g 1.3g 2g 1.7g 2.5g 1.5g 2.5g L* a* b* 60.86 61.32 60.31 60.77 60.02 60.61 59.01 61.23 61.00 16.17 14.91 13.75 12.50 12.20 10.28 12.93 11.69 11.24 28.99 30.30 28.47 30.02 28.30 27.07 27.88 25.32 25.60 • Tương tự mẫu TL01, ta thực cân chỉnh mức dùng màu cho mẫu TL02 kết sau: Bảng Kết thử tỷ lệ phối màu CiBa cho mẫu TL02 CiBa Màu Pergasol Yellow Z-S Pergasol Orange 6R- Z Pergasol Blue R L* a* b* Mẫu Mẫu Mẫu TL02 Mẫu 5.9 g 4.9 g 4.9 g 4.9 g 4.9 g 4g 2.4 g 1.5 g 1.2 g 2g 1.7 g 1.7 g 1g 1.5 g 1.5 g 1.5 g 1.7 g 1.7 g Tọa độ màu 61.66 61.93 60.48 12.54 13.03 15.74 21.54 21.52 23.33 60.73 11.96 23.47 59.93 15.85 24.54 46 Mẫu Mẫu 60.66 12.49 20.38 Mẫu chuẩn 60.40 12.24 20.03 Phụ lục 3: BẢNG KẾT QUẢ CÁC LẦN THÍ NGHIỆM TRÊN MÀU CLARIANT Đối với màu Clariant nhà cung cấp đưa tỷ lệ phối trộn cho giấy TL01 thành phẩm theo tỷ lệ sau: - Carta Orange RTG 120% Liquid : 2.538 Kg/tấn - Yellow MGLA Liquid : 9.126 Kg/tấn Theo tỷ lệ ta tính lượng dùng cho 10 g bột KTĐ là: - Carta Orange RTG 120% Liquid : 9.4 g - Yellow MGLA Liquid : 33.8 g Carta Orange Yellow Black RTG 120% MGLA BSN Liquid Liquid Liquid Mẫu 33.8 g 9.4 g Mẫu 29.6 g Mẫu L* a* b* - 60.83 11.35 34.79 9.4 g - 60.84 10.24 33.46 27 g 9.6 g - 61.85 11.60 31.83 Mẫu 25 g 9.7 g - 60.80 12.60 32.49 Mẫu 24 g 9.6 g 0.5 g 60.98 12.02 30.28 Mẫu 20 g 9.6 g 1g 61.21 11.67 29.60 Mẫu 17 g 9.6 g 1.2 g 60.05 12.18 25.32 61.00 11.24 25.60 TL01 Mẫu chuẩn Bảng Kết tỷ lệ phối màu cho mẫu TL01 màu Clariant Tương tự mẫu TL01 ta có bảng kết tỷ lệ phối trộn cho mẫu TL02 màu Clariant sau: 47 Bảng Kết tỷ lệ phối màu cho mẫu TL02 màu Clariant Clariant Màu TL02 Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Black BSN Liquid Yellow MGLA Mẫu Mẫu 0.5 g 0.5 g 13.05 g 14 g 14 g 14 g 13 g 13 g 3.7 g 3g 2g 1.5 g 1.7 g 1.5 g Liquid Red EBE Liquid Tọa độ màu L* 57.30 58.50 59.81 60.42 59.36 61.99 a* 18.54 16.39 13.38 14.70 12.93 12.12 b* 22.55 12.72 24.53 24.79 23.95 23.11 Định mức thực tế sản xuất nhà máy theo tỷ lệ phối trộn cho giấy thành phẩm là: - Yellow DVL – 64 : 3.591 Kg/tấn - Orange DVL – : 0.45 Kg/tấn Tương đương mức dùng cho 10 g bột KTĐ sau: - Yellow DVL – 64 : 13.3 g - Orange DVL – : 1.67 g 48 Phụ lục 4: BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỦA MẪU THỬ DÙNG MÀU TPH Từ số liệu thực cân chỉnh q trình thí nghiệm kết màu dùng thể đây: Bảng Kết tỷ lệ phối màu cho mẫu TL01 màu Thuận Phát Hưng Thuận Phát Hưng TL01 Màu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Yellow DVL – 64 13.3 g 12 g 11 g 11 g Orange DVL - 11 1.67 g 1.67 g 1.4 g 1g Mẫu chuẩn Tọa độ màu L* 60.49 60.44 62.41 61.64 61.00 a* 13.50 12.18 11.17 11.17 11.24 b* 31.74 30.05 25.32 25.32 25.60 Tương tự mẫu TL01 kết tỷ lệ phối trộn cho mẫu TL02 màu Thuận Phát Hưng thể bảng sau: Bảng Bảng kết tỷ lệ phối màu cho mẫu TL02 màu TPH Thuận Phát Hưng Màu TL02 Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu chuẩn Yellow DVL – 64 4.81 g 3.4g 3.1 g 2.8 g - Orange DVL - 11 4.44g 3g 2.7 g 2.7 g - Tọa độ màu L* 60.02 61.26 61.7 61.68 61.00 a* 14.41 12.03 11.72 11.31 11.24 b* 24.76 21.84 21.54 21.45 20.03 49 Phụ lục 5: BẢNG THỐNG KÊ MỨC DÙNG MÀU CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÁC NHAU Bảng Thống kê định mức sử dụng màu màu CiBa,Clariant, Thuận Phát Hưng cho mẫu TL01 TL02 Mẫu TL01 TL02 Clarian Carta Orange RTG 120% Liquid : Black BSN Liquid : 0.135 Kg/tấn t 4.59 Kg/tấn Yellow MGLA Liquid : 3.51Kg/tấn Yellow MGLA Liquid : Red EBE Liquid : 0.405 Kg/tấn 2.592 Kg /tấn Black BSN Liquid : 0.324 Kg/tấn Pergasol Yellow Z-S : 2.7Kg/ Pergasol Yellow Z-S : 1.08 Kg/tấn Pergasol Orange 6R- Z : Pergasol Orange 6R- Z : 0.405Kg/ 0.459Kg/tấn Pergasol Blue R : 0.675 Kg/ Pergasol Blue R : 0.459Kg/tấn Thuận Yellow DVL – 64 : 2.97 Kg/tấn Yellow DVL – 64 : 0.756 Kg/tấn Phát Orange DVL – : 0.27 Kg/tấn Orange DVL – : 0.729 Kg/tấn CiBa Hưng 50 Bảng Định mức màu theo kết thí nghiệm dùng cho 10 g KTĐ TL01 Nhà CC Màu Nhuộm Yellow MGLA Liquid Clariant Red EBE Liquid Black BSN Liquid Carta Orange RTG 120% Liquid Pergasol Yellow ZS CiBa Pergasol Orange 6R- Z Pergasol Blue R Thuận Phát Yellow DVL – 64 Hưng Orange DVL - 11 TL02 g/10g bột Kg/tấn g/10g bột Kg/tấn KTĐ TP KTĐ TP 17 4.59 13 3.51 - - 1.5 0.405 1.2 0.324 0.5 0.135 9.6 2.59 - - 10 2.7 1.08 1.5 0.405 1.7 0.459 2.3 0.621 1.7 0.459 10.8 2.916 2.8 0.756 1.4 0.378 2.7 0.729           51 Phụ Lục 6: KẾT QUẢ ĐO ĐỘ MÀU NƯỚC SAU XEO CỦA MẪU Clariant, Ciba, TPH Bảng 9: Kết độ màu nước sau xeo với mẫu đạt chuẩn TL01  TL01 Độ màu( Pt-Co) Mẫu L* a* b* Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Trắng 65.96 6.16 12.01 0 Mẫu Chuẩn 61.00 11.24 25.60 Clariant 60.49 11.03 25.32 267 318 300 CiBa 61.03 11.19 25.72 187 235 225 61.49 11.51 25.32 320 381 325 Thuận Phát Hưng Bảng 10 Kết độ màu nước sau xeo với mẫu đạt chuẩn TL02 TL02 Độ màu( Pt-Co) Mẫu L* a* b* Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Trắng 65.96 6.16 12.01 0 Mẫu Chuẩn 60.40 12.24 20.03 Clariant 60.26 13.45 23.43 230 245 250 CiBa 61.39 12.14 20.00 195 188 200 Thuận Phát Hưng 62.25 11.57 21.14 330 320 328 52 Phụ Lục 7: BẢNG KẾT QUẢ CHỈ SỐ K/S Bảng 11 Kết khảo sát cường độ lên màu Mức dùng Cường độ lên màu ( K/S) Vàng Cam Mẫu Clariant Mẫu CiBa Mẫu Thuận Phát Hưng 0.5 g 0.5 g 21.6 26.3 27.9 1g 1g 24.3 28.7 29 1.5 g 1.5 g 28.6 33.9 27.9   53 ... - Ái lực cao với xenlulo - Tính bảo lưu cải thi n sử dụng phèn chất trợ bảo lưu, ngồi gia nhi t huyền phù bột sau cho màu vào Một cách khác để cải thi n tính bảo lưu đưa nhóm cationic vào phân... đẳng nhi t Langmiir: X= K C 1+ C X: độ hấp phụ thuốc nhuộm xơ (g/kg) K: số hấp phụ phụ thuộc nhi t độ C: nồng độ thuốc nhuộm bể nhuộm Từ phương trình langmiirta rút kết luận sau: - Khi tăng nhi t... đề Các chất màu dùng công nghiệp giấy với nhi u lý do, vừa mang vẻ mỹ quan vừa để mã hóa nhận biết sản phẩm Việc chọn màu cho thích hợp phụ thuộc vào nhi u yếu tố yêu cầu sử dụng cuối cùng, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON, THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHUỘM MÀU TRÊN GIẤY CARTON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay