Kế toán nghiệp vụ bán và thanh toán hàng bán tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu

63 29 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:49

Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN ~*~ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài: Kế toán nghiệp vụ bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên Thương mại Dịch vụ XNK Họ tên: Phan Thu Huyền Lớp: KTA3 Giáo viên hướng dẫn: Th.sĩ Phan Trung Kiên Hà Nội, tháng 04 năm 2008 K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 1.Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty 4.Tổ chức kế toán 11 4.1.Tình hình tổ chức máy kế tốn 11 4.2 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn 14 4.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 15 4.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 16 4.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 18 4.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 20 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập điều kiện kế toán máy .20 Chương II: Thực trạng kế toán bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập 23 Đặc điểm phương thức bán hàng phương thức tốn cơng ty 23 1.1 Các phương thức bán hàng 23 1.2 Các phương thức toán 23 Hạch toán phương pháp kế toán bán hàng toán với người mua công ty .25 2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 25 2.2 Hạch toán bán hàng toán với người mua công ty 26 2.2.1 Hạch toán chi tiết bán hàng toán với khách hàng công ty 34 K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu 23 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh công ty 24 2.1.2.1 Nội dung hoạt động kinh doanh Công ty .24 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức hàng hoá 24 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty 25 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 26 2.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu điều kiện kế toán máy 29 2.2.1 Tổ chức mã hoá đối tượng cần quản lý 29 2.2.2 Tổ chức chứng từ luân chuyển chứng từ kế toán .30 2.2.3 Hệ thống tài khoản kế tốn sử dụng trình tự kế tốn bán hàng 32 2.2.4 Tổ chức hệ thống sổ, báo cáo kế toán nghiệp vụ bán hàng 33 2.3 Thực trạng kế tốn bán hàng Cơng ty tnhh thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu .33 2.3.1 Các phương thức bán hàng phương thức tốn cơng ty 33 2.3.1.1.Các phương thức bán hàng 33 2.3.1.2.Phương thức toán 34 2.3.2 Phương pháp kế toán bán hàng .35 2.3.2.1 Chứng từ ban đầu .35 2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 38 2.3.2.3 Một số trường hợp kế toán chủ yếu 38 2.3.2.4 Sổ sách kế toán 38 2.3.3 Kế toán phải thu khách hàng 41 2.3.4 Kế toán hàng tồn kho 43 2.3.5.Các khoản giảm trừ doanh thu .44 K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu 46 3.1 Đánh giá thực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán vào kế toán nghiệp vụ bán hàng Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 46 3.1.1 Đánh giá thực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán vào kế tốn nghiệp vụ bán hàng Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 46 3.1.2 Đánh giá việc tuân thủ QĐ 15 kế tốn nghiệp vụ bán hàng Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập .47 3.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng .48 3.2.1 Sự cần thiết việc hồn thiện kế tốn bán hàng doanh nghiệp .48 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng 49 3.2.2.1 Yêu cầu thống 49 3.2.2.2 Yêu cầu phù hợp .49 3.2.2.3 Yêu cầu xác kịp thời 50 3.2.2.4 Yêu cầu tiết kiệm hiệu 50 3.3 Giải pháp hoàn thiện kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 50 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 62 K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong công đổi quản lý kinh tế nước ta ( từ chế quản lý tập chung bao cấp sang chế thị trường) nhiều sách, chế độ tài chính, kế toán Nhà nước quan tâm sửa đổi bổ sung, nhằm phù hợp với yêu cầu quản lý phù hợp với thị trường có tính phổ biến nước phát triển Cơ chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng phải động sáng tạo, phải thực hạch toán độc lập, nghĩa lấy thu bù chi có lợi nhuận, khơng đứng vững tồn trước cạnh tranh gay gắt thị trường Hiện chế quản lý kinh tế tài nước ta có đổi sâu sắc cách toàn diện Chúng ta định hướng, điều chỉnh mục tiêu kinh tế giai đoạn kinh tế thị trường động, có quản lý, kiểm sốt hàng loạt sách kinh tế ban hành để nâng cao đặt vai trò, vị trí cơng việc quản lý, điều hành kiểm sốt kinh tế biện pháp kinh tế, Pháp luật công cụ quản lý kinh tế khác Kế tốn với tư cách cơng cụ quản lý cần có đổi khơng dừng lại việc ghi chép xác, kịp thời lưu giữ liệu mà quan trọng thiết lập hệ thống có tổ chức thơng tin có ích cho việc quản lý kinh tế Do kế tốn mặt chất hệ thống đo lường, xử lý truyền đạt thơng tin có ích cho định kinh tế nói kế tốn mơn khoa học, nghệ thuật ghi chép phân loại tổng hợp lý giải nghiệp vụ tài diễn tổ chức làm cho định kinh tế Kế tốn trung tâm hoạt động tài hệ thống thơng tin quản lý, giúp cho nhà quản lý kinh doanh có khả xem xét toàn diện K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhận thức ý nghĩa quan trọng vấn đề nói trên, sinh viên Trường đại học kinh tế quốc dân thực tập Phòng kế tốn Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, trình nghiên cứu, học hỏi với kiến thức trang bị nhà trường bảo, hướng dẫn tận tình thầy giáo Phan Trung Kiên anh, chị, em phòng kế tốn Cơng ty tơi sâu tìm hiểu thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn đồng thời mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài : Kế toán nghiệp vụ bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, với mong muốn hoàn thiện kiến thức học tập taị Nhà trường Vì thời gian khả có hạn nên báo cáo thực tập tơi chắn nhiều khiếm khuyết, mong thầy, cô giáo bác, cơ, Phòng kế tốn Cơng ty góp ý kiến bảo để tơi hồn thiện kiến thức Tơi xin chân thành cám ơn! Kết cấu đề tài tốt nghiệp gồm ba phần: Chương 1: Tổng quan Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ XNK Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán thánh tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Công ty TNHH thành viên Thương mại - dịch vụ xuất nhập (tên viết tắt: EXSECO) nằm khu liên Ngõ 149, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Công ty đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt nam, chuyển đổi theo định số 1268/QĐ - LMHTX ngày 22/ 11/ 2005, với chức năng: Kinh doanh thương mại xuất nhập tổng hợp, kinh doanh khách sạn, ăn uống giải khát Công ty chuyển đổi từ Công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, lãnh đạo ban giám đốc tinh thần nhiệt tình cơng tác tồn thể cán nhân viên, cơng ty phát huy hết khả sở vật chất sẵn có để kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ giao Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng Ngân hàng, có dấu riêng Hiện Cơng ty đơn vị làm ăn có lãi nộp đủ thuế cho ngân sách nhà nước Ta sơ qua số tiêu mà Công ty đạt số năm qua sau: K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1: Kết kinh doanh công ty qua số năm ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu Tổng doanh thu Năm 2005 5,462,561 Năm 2006 8,589,657 90,56 Năm 2007 10,754,610 Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn hàng bán 42,786 5,419,775 2,906,952 8,499,094 5,327,546 208,946 10,545,664 6,879,521 Lợi nhuận gộp Chi phí tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 2,512,823 791,220 645,578 1,076,025 301,287 774,738 3,171,548 857,529 789,239 1,524,780 426,938 1,097,842 3,666,143 898,612 764,337 2,003,194 560,894 1,442,300 Thông qua bảng kết kinh doanh, ta thấy trẻ Công ty TNHH thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập cố gắng để lợi nhuận qua năm tăng Lợi nhuận năm 2007 tăng 86% so với năm 2005 đạt 1,442,300,000 đồng Công ty đặt mục tiêu chung năm tới đảm bảo tăng trưởng phát triển thị trường truyền thống, khai thác thêm thị trường mới, nâng cao đời sống nhân viên Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ Cơng ty góp phần vào q trình lưu thơng hàng hoá từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, từ thành thị tới nông thôn, đồng thời cung cấp nguyên vật liệu cho q trình sản xuất Tham gia tích cực vào chương trình xuất nhập theo quy định nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất nước Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại tổng hợp với ngành nghề sau: Nội thương hàng tiêu dùng, kinh doanh khách sạn, cung ứng vật tư, đại lý ký gửi mua bán hàng hố, thu mua nơng lâm hải sản K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sản phẩm mặt hàng Cơng ty: a Trong nước: Buôn bán hàng tiêu dùng, buôn bán hàng tư liệu sản xuất, buôn bán hàng lương thực thực phẩm, đại lý mua bán ký gửi hàng hố, kinh doanh khách, kinh doanh dịch vụ cơng cộng, sản xuất hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ b Xuất nhập khẩu: - Nhập hàng tiêu dùng - Nhập thiết bị máy móc Hiện công ty kinh doanh 200 mặt hàng khác song phân thành mảng lớn, từ mảng lại chia thành nhóm, nhóm bao gồm nhiều loại, từ loại chi tiết thành mặt hàng cụ thể tuỳ theo trọng lượng, quy cách, mẫu mã sản phẩm - Mỹ phẩm: Bao gồm nhóm hàng dầu gội đầu, dầu xả, sữa dưỡng da, sữa tắm - Tẩy rửa: Bao gồm nhóm hàng tẩy quần áo, tẩy đồ gia dụng, tẩy vệ sinh phòng bếp, phòng khách, tẩy kính, bồn vệ sinh - Thực phẩm: Như chân gà, cánh gà , thịt gà, mỳ * Hàng hố cơng ty có đặc điểm sau: Đa dạng, phong phú mẫu mã, chủng loại, trọng lượng Các sản phẩm hầu hết hàng tiêu dùng, dễ vận chuyển, bảo quản Có kích thước nhỏ, giá trị thấp, thường quản lý theo thùng, hộp - Đều mã hố máy vi tính để thuận lợi cho cơng tác quản lý Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty Bộ máy kinh doanh bao gồm Cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao, nghiệp vụ vững vàng có đủ khả tổ chức quản lý đạo hoạt động kinh doanh Công ty Bộ máy hoạt động Công ty tổ chức gọn nhẹ, khoa học phù hợp với đặc điểm kinh doanh điều lệ hoạt K7KTA3 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động công ty bao gồm : Ban giám đốc phòng chức Mỗi phòng có chức quyền hạn rõ ràng song có mối quan hệ chặt chẽ với q trình hoạt động kinh doanh cho tồn hoạt động diễn nhịp nhàng ăn khớp, nhằm thực thống mục tiêu doanh nghiệp Có thể biểu diễn cấu tổ chức máy công ty theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức máy công ty Ban Giám đốc cơng ty Phòng Tổ chức hành Phòng Xuất Nhập Khẩu Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Kế tốn Trung tâm phân phối sản phẩm Phòng bảo vệ Ghi chú: Quản lý trực tuyến Cơ cấu máy công ty gồm: - Ban Giám đốc: Đứng đầu Công ty Tổng Giám đốc Công ty Liên minh hợp tác xã Việt nam bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước quan tập thể Cán công nhân viên Công ty Giúp việc Tổng giám đốc có kế tốn trưởng phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bổ nhiệm K7KTA3 10 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân cách sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Vì vậy, ý kiến hồn thiện đưa phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp sở tơn trọng chế độ, chế 2.2.3 u cầu xác kịp thời Hồn thiện phải đáp ứng thơng tin kịp thời xác, phù hợp với yêu cầu quản lý Vì chức kế tốn cung cấp thơng tin kịp thời xác, cần thiết cho việc định, phương án kinh doanh tối ưu Doanh nghiệp 2.2.4 Yêu cầu tiết kiệm hiệu Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung kế tốn nghiệp vụ bán hàng nói riêng phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm, hiệu qủa Bởi mục đích kinh doanh doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao với chi phí thấp Giải pháp hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Công ty thương mại, dịch vụ xuất nhập đơn vị thành lập vào thời kỳ đất nước đổi mới, kinh tế thị trường đầy khó khăn thử thách Với số vốn ỏi mà nhà nước cấp Công ty gặp không khó khăn hoạt động kinh doanh Đứng trước khó khăn Cơng ty khơng thể bó tay đứng nhìn mà tìm tòi, nghiên cứu phương hướng kinh doanh phù hợp với kinh tế Bằng cách huy động vốn kinh doanh vay ngân hàng nhân viên công ty Mặt khác với nhiệt tình, linh động sáng tạo đội ngủ Cán công nhân viên Công ty với tâm phải cách để tăng nhanh vòng quay vốn, đảm bảo cân đối tiền hàng với kế hoạch đề Đồng thời Công ty không ngừng khai thác, sử dụng quản lý tốt nguồn vốn để mở rộng kinh doanh Do mà thu nhiều kết kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định , ngày nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Cán công nhân viên Công ty K7KTA3 49 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu hoạt động với vai trò nhà phân phối hàng tiêu dùng chủ yếu song từ thành lập đến công ty không ngừng trưởng thành mặt từ việc trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh đến việc tổ chức lực lượng lao động công ty Hiện công ty mở rộng hoạt động kinh doanh ngồi đặt mục tiêu hướng tới việc sản xuất mặt hàng tiêu dùng việc tiến hành xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc chết biến thực phẩm mang nhãn hiệu Bình An, Hải Dương theo kế hoạch sản phẩm vào năm 2008 Thương trường chiến trường Kinh tế thị trường tiền ẩn nguy thách thức Do để tồn phát triển ban lãnh đạo công ty nhận thức muốn khinh doanh có lãi phải khẳng định phải cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt có chất lượng giá phải cạnh tranh đặc biệt phải giữ chữ tín với khách hàng khơng khác khách hàng người giúp công ty tồn phát triển khách hàng ân nhân để làm điều Lãnh đạo cơng ty năm qua liên tục đổi phương thức quản lý, lãnh đạo để phù hợp với xu phát triển kinh tế, vạch chiến lược kinh doanh đắn, kịp thời góp phần đưa công ty tiến bước tiến xa đường hội nhập thị trường Là doanh nghiệp thương mại nhà phân phối sản phẩm cơng tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò vơ quan trọng Làm để bán nhiều hàng lượng hàng tồn kho thấp nhất, từ tăng vòng quay vốn vấn đề lãnh đạo công ty xem xét nghiên cứu Bộ máy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng trở thành phận thiếu giúp giám đốc công tác kiểm tra, giám sát loại hàng hoá bán ra, hạn chế tới mức thấp thất thoát hàng hoá, K7KTA3 50 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân tính tốn đắn khoản chi phí phát sinh từ cung cấp thơng tin trung thực, đầy đủ tình hình nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp Có thể điểm qua số nét bật công tác tổ chức kế tốn bán hàng cơng ty sau : - Công ty tổ chức vận dụng thông tư quy định mớ vào công tác hạch tốn kế tốn, điều thể tinh thần chấp hành tốt chế độ, sách mà Nhà nước ban hành, mặt khác nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh cơng ty phản ánh theo quy định chế độ hành - Về chứng từ luân chuyển chứng từ : Cơng ty sử dụng hố đơn, chứng từ theo mẫu hướng dẫn Bộ Tài Chính Việc luân chuyển chứng từ tổ chức hoàn toàn máy Điều thuận lợi cho kế toán việc xử lý cung cấp thông tin cách nhanh nhất, kịp thời cho đối tượng cần sử dụng thông tin - Trong điều kiện thực kế tốn máy việc cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung có nhiều đặc điểm phù hợp thuận lợi cho nhân viên kế toán khối lượng cơng việc ghi chép giảm xuống nhiều, nhờ có chương trình xử lý tự động máy nên độ xác số tăng lên, từ tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu qủa làm việc - Các sổ sách dùng q trình hạch tốn doanh số bán hàng chung rõ ràng, đầy đủ, phản ánh cách chi tiết cho nhóm hàng - Hàng hố cơng ty phong phú, đa dạng kế tốn cơng ty áp dụng phương pháp bình qn việc tính trị giá hàng xuất kho hồn tồn phù hợp cách tính giá đơn giản tương thích với việc sử dụng kế toán máy Trong kế toán hàng hoá : Hàng hóa nhập, xuất cơng ty cập nhật máy, có nghiệp vụ mua hàng bán hàng phát sinh máy tự động tính số tồn kho Do công ty áp dụng phương K7KTA3 51 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân pháp kiểm định kỳ hàng tồn kho song kế tốn nắm bắt, quản lý tình hình biến động hàng hố cách thường xun, kịp thời xác - Bộ máy kế tốn công ty tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt với đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ nghiệp vụ, sử dụng thành thạo máy vi tính, ham hiểu biết, nhiệt tình say mê cơng việc Bên cạnh ưu điểm nêu trên, tổ chức kế tốn cơng ty số tồn cần phải khắc phục tiếp tục hoàn thiện Do em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng Công ty: Giải pháp 1: Xác định giá thực tế hàng bán Giá thực tế hàng xuất bán Công ty vào giá mua chưa thuế hố đơn Cơng ty bán hàng nên chưa phản ánh đầy đủ giá thực tế Điều cho giá thực tế hàng bán bị giảm Như vậy, Công ty vi phạm nguyên tắc giá thực tế, khơng với chế độ kế tốn, khơng phản ánh xác giá thực tế hàng xuất bán Vì trường hợp chi phí thu mua lớn khơng phản ánh vào TK 632 dẫn đến việc định giá bán không phù hợp mặt hàng kinh doanh Công ty đồng thời gây kó khăn việc nghiên để giảm chi phí thu mua hàng hố Chính Cơng ty nên sử dụng TK 1562 để hạch tốn chi phí thu mua hàng hoá nhập trom gkỳ phân bổ chi phí cho số lượng hàng xuất bán kỳ HTK cuối kỳ Sau xác định chi phí thu mua hàng hố nhập kỳ phân bố chi phí cho số lượng hàng xuất bán kỳ HTK cuối kỳ Chi phí thu mua q trình mua hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ tồn kho cuối kỳ theo công thức: K7KTA3 52 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Chi phí thu mua đầu kỳ Chi phí thu mua Phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ + Chi phí thu mua Phát sinh kỳ = x Trị giá mua hàng tiêu thụ kỳ + Trị giá mua hàng tiêu thụ kỳ Trị giá mua hàng tồn kho cuối kỳ Giải pháp 2: Về tài khoản sử dụng a Sử dụng tài khoản 1562: Chi phí thu mua hàng hố Cơng ty nên sử dụng TK1562 để hạch tốn riêng chi phí thu mua hàng hố mua vào, Cơng ty khơng nên phản ánh chi phí vào TK642 khơng phản ánh nội dung tài khoản này.Hơn nữa, Công ty thực phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng xuất bán HTK cuối kỳ chi phí lớn Tài khoản gồm chi phí liên quan trực tiếp đến trình mua hàng nhập kho như: chi phí thu mua, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm, bốc xếp, chạy thử, bến bãi hao hụt tự nhiên định mức phát sinh trình mua hàng b/ Sử dụng tài khoản 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng ty nên mở thêm tài khoản 159 để lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 159 phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho có chứng tin cậy giảm giá thường xuyên liên tục hàng tồn kho doanh nghiệp Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Bên Nợ: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hồn nhập vào kết sản xuất kinh doanh K7KTA3 53 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính vào chi phí quản lý DN Số dư bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho b/ Sử dụng tài khoản 139: Dự phòng phải thu khó đòi Đối với doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động chiếm tỷ lệ cao nguồn vốn vô quan trọng, “phải thu khách hàng” loại vốn toán cần phải quản lý cách chặt chẽ, nghiêm ngặt tránh nợ đọng kéo dài ảnh hưởng đến kinh doanh doanh nghiệp bên cạnh cơng ty chưa áp dụng việc trích lập lập dự phòng khoản phải thu khó đòi phát sinh nghiệp vụ nhân viên kế toán lúng túng, thường để khoản nợ để tồn lâu có nhiều khách hàng khả chi trả Công ty nên mở thêm tài khoản 139 để phản ánh khoản phải thu khó đòi Nội dung kết cấu tài khoản 139 sau: Bên nợ : Hồn nhập số dự phòng khoản phải thu khó đòi lập cuối năm trước Bên có : Số trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cuối niên độ Số dư bên có: Số dự phòng phải thu khó đòi có cuối kỳ Giải pháp 3: Hồn thiện phương pháp hạch tốn a Phương pháp hạch tốn phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán Khi phát sinh chi phí thu mua q trình mua hàng, kế tốn định khoản: Nợ TK 1562 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331 Chi phí thu mua q trình mua hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ tồn kho cuối kỳ Nợ TK 632 K7KTA3 54 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân b Phương pháp kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho Vào cuối niên độ kế toán Khi có chứng từ chắn giá NVL thị trường giảm xuống so với giá thực tế NVL tồn trữ kho Kế tốn lập dự phòng giảm giá NVL Nợ TK 632: Lập dự phòng giảm giá NVL tồn kho Có TK 159: Lập dự phòng giảm giá NVL tồn kho Vào cuối niên độ kinh doanh tiếp theo, vào số dự phòng lập tình hình biến động giá NVL thị trường Nếu số dự phòng năm trước lại chưa sử dụng NVL lớn số cần phải lập dự phòng Phản ánh phần chênh lệch, kế tốn ghi Nợ TK 159: Hồn nhập dự phòng (phần chênh lệch) Có TK 632: Hồn nhập dự phòng Nếu số dự phòng năm trước chưa sử dụng NVL nhỏ số cần phải lập dự phòng mới, phản ánh phần chênh lệch kế toán ghi Nợ TK 632: Lập dự phòng Có TK 159: Lập dự phòng c Phương pháp kế tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi Cuối niên độ kế tốn, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu, xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập năm > số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập năm < số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi : Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi K7KTA3 55 Phan Thu Huyền Chun đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Trong niên độ thu hồi khoản nợ phải thu niên độ trước, ghi: Nợ TK111, 112 Có TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK138 - Phải thu khác Những khoản nợ phải thu niên độ trước, thực không thu hồi nợ được, sau có định cho phép xử lý xố sổ khoản cơng nợ này, kế tốn ghi: Nợ TK 139 : Dùng dự phòng để xố nợ Nợ TK 642 : Phần chênh lệch số nợ phải thu khó đòi xố sổ > số lập dự phòng Có TK131 - Phải thu khách hàng Có TK138 - Phải thu khác Đồng thời phải theo dõi khoản công nợ xử lý từ 10 đến 15 năm theo bút toán đơn: Nợ TK 004 - Nợ khó đòi xử lý Các khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố sổ thu hồi được, kế tốn ghi: Nợ TK111, 112 Có TK 711 - Thu nhập khác Đồng thời: Có TK 004 - Nợ khó đòi xử lý Các khoản nợ khó đòi xử lý xố sổ sau 10 đến 15 năm khơng thu hồi được, ghi: Có TK 004 - Nợ khó đòi xử lý Giải pháp : Hồn thiện hệ thống sổ kế tốn K7KTA3 56 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân a Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết toán với với khách hàng: Nếu vào Sổ chi tiết phải thu khách hàng Bảng cân đối số phát sinh công nợ thực trạng Công ty đầy đủ thơng tin để bóc tách cơng nợ phải thu thành ngắn hạn dài hạn để phản ánh vào tiêu tương ứng Báo cáo tàI Để có số liệu lập trình bày BCTC, sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng cần mở thêm cột thời hạn toán Khi ghi sổ khoản cơng nợ, kế tốn Hợp đồng ký điều khoản toán phản ánh thời hạn toán hoá đơn Cuối niên độ kế toán, trước lập BCTC, kế toán vào số dư công nợ đối tượng thời hạn toán sổ chi tiết lập Bảng tổng hợp công nợ niên độ Số liệu bảng sở để lập trình bày tiêu công nợ ngắn hạn, công nợ dài hạn SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TK 131 – Phải thu khách hàng Khách hàng:… Công ty A Tháng…… /năm Chứng từ Số Ngày Diễn giải Thời Thời TK hạn hạn đ/ư chiết toán khấu PS Nợ PS Có BẢNG TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG CUỐI NÊN ĐỘ K7KTA3 57 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Ngày 31/12/N Tên khách TT Số dư cuối kỳ Thời hạn Thời hạn toán toán 1năm hàng Nợ Có Tổng cộng: b Mở thêm sổ Nhật ký đặc biệt: - Sổ nhật ký bán hàng: loại sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép nghiệp vụ bán hàng, thành phẩm, dịch vụ theo nhóm đơn vị - Sổ nhật ký thu tiền: sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép nghiệp vụ thu tiền đơn vị Mẫu số mở riêng cho tiền mặt, tiền qua ngân hàng, cho loại tiền (đồng VN, ngoại tệ) Phương pháp ghi chép số tương tự PP ghi chép sổ Nhật ký chung Kết cấu sổ thiết kế theo mẫu Bộ tài qui định: SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Năm : Ngày tháng Chứng từ Số Ngày giải ghi sổ Diễn Ghi có TK Ghi nợ 511 333 131 … TK TK khác Số Số tiền hiệu 10 11 Ngày tháng năm … Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người ghi sổ (ký, họ tên) SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Chứng từ Số Ngày K7KTA3 Ghi có TK511 TK khác Diễn giải 58 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Hàng Thành Số hoá phẩm hiệu Ngày tháng Số tiền Phải thu người mua Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau Ngày tháng năm … Các giải pháp khác Việc phân cơng chun mơn hố phần hành kế tốn cho nhân viên kế tốn cơng ty chưa rõ ràng lĩnh vực bán hàng cơng ty chưa có kế tốn bán hàng riêng kế tốn phải phụ trách q nhiều cơng việc dẫn tới tình trạng sức ép khối lượng công việc, ảnh hưởng tới sức khoẻ thời gian nhân viên từ ảnh hưởng đến tình hình chung cơng ty Mặt khác tổ chức, xếp thời gian công việc chưa hợp lý nên khối lượng công việc thường bị ứ đọng vào cuối kỳ Kế tốn trưởng nên có phân cơng trách nhiệm, cơng việc cho kế tốn viên cách rõ ràng, quy định cụ thể phần hành kế toán phụ trách đồng thời tổ chức, xếp thời gian công việc cách khoa học, hợp lý Phòng kế tốn đặc biệt kế toán trưởng cần bổ nhiệm kế toán bán hàng riêng kế toán bán hàng chịu trách nhiệm phần hành kế tốn bán hàng, khơng chịu trách nhiệm phần hành khác Nếu cơng ty có q nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày nên tổng hợp, hạch tốn ngày hơm đó, tránh trường hợp cơng việc bị dồn vào cuối kỳ thường bị làm đuổi Phòng kế toán cần phải quản lý chặt chẽ số phải thu khách hàng tránh tình trạng để cơng nợ kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, phòng kế tốn cần đề xuất với ban giám đốc khoản trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi, tránh tình trạng lúng túng vấn đề sảy K7KTA3 59 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Cần đề xuất với ban giám đốc việc trích lập quỹ tránh tình trạng thiếu quỹ nay, thiết nghĩ việc lập quỹ cần thiết cơng ty muốn mở rộng sản xuất kinh doanh quỹ đầu tư phát triển quỹ khơng thể thiếu khơng có quỹ cơng ty khơng thể có nguồn vốn lớn cho nhu cầu tương lai mình, với quỹ trợ cấp việc là cần thiết muốn nâng cao chất lượng làm việc việc cải tổ nhân điều tránh khỏi Trên số vấn đề tồn tổ chức kế tốn bán hàng cơng ty mà theo tơi khắc phục Với kiến thức trang bị nhà trường dựa vào kiến thức thực tế thu q trình thực tập, tơi xin đưa số đề xuất để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu K7KTA3 60 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân KẾT LUẬN Sau hoàn thành khố học trường tơi trang bị kiến thức mặt lý luận cơng tác Kế tốn, thực tập Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Xuất Nhập Khẩu hướng dẫn chu đáo nhiệt tình thầy giáo Phan Trung Kiên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy đồng chí lãnh đạo Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập phòng Kế tốn Cơng ty tạo điều kiện thuận lợi để đối chiêú lý luận thực tế giúp củng cố kiến thức học Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo đặc biệt thầy Phan Trung Kiên, phòng Kế tốn ban lãnh đạo Cơng ty giúp tơi hồn thành chuyên đề cuối khoá Hà nội, ngày 30 tháng năm 2008 Sinh viên : Phan Thu Huyền K7KTA3 61 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình kế tốn tài : Trường Học Viện Tài Chính 2- Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam 3- Chế độ kế toán Việt Nam 4- Các luận văn chuẩn khoá trước K7KTA3 62 Phan Thu Huyền Chuyên đề thực tập Đại học kinh tế quốc dân Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU K7KTA3 63 Phan Thu Huyền ... VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Công ty TNHH thành viên Thương mại - dịch vụ xuất nhập. .. trạng kế toán nghiệp vụ bán tốn hàng bán Cơng ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán thánh toán hàng bán Công ty TNHH thành. .. vào kế toán nghiệp vụ bán hàng Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 46 3.1.1 Đánh giá thực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán vào kế toán nghiệp vụ bán hàng Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ bán và thanh toán hàng bán tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu , Kế toán nghiệp vụ bán và thanh toán hàng bán tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu , - Nhật kí chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Bên canh đó thực hiên việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ cái., Sơ đồ 4: Quy trình đối với "Đơn đặt hàng trước", Trình tự hạch toán:, * Về thời điểm ghi nhận doanh thu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay