Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện

74 35 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:44

Báo cáo thực tập LỜI MỞ ĐẦU Trong doanh nghiệp sản xuất hay cung cấp dịch vụ nào, muốn tồn phát triển vấn đề tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ đặt lên hàng đầu Nhất kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nước ta tồn cầu, vấn đề tiêu thụ ln điều xúc khiến người làm kinh tế phải quan tâm Đặc biệt, giới, với q trình tồn cầu hố, sản phẩm dịch vụ ngày phát triển đa dạng, doanh nghiệp khơng cạnh tranh nước mà phải cạnh tranh thị trường quốc tế Ngành bưu viễn thơng ngành có tốc độ phát triển nhanh, sản phẩm bưu ln phong phú, đa dạng đổi Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện đơn vị sản xuất Cổ phần Thiết bị bưu viễn thơng cung cấp dịch vụ có bưu khơng tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt Để đảm vấn đề tiêu thụ xác định lãi lỗ, Công ty trọng đến việc hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu tiêu quan trọng thể quy mô doanh nghiệp, trình tiêu thụ sản phẩm để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Chính từ nhận thức đó, cơng tác hạch tốn doanh thu sở, chi nhánh Công ty tổ chức tốt từ trình luân chuyển chứng từ, hạch toán ban đầu, hạch toán tổng hợp có quy định cụ thể vấn đề tiêu thụ Do coi trọng doanh thu Công ty vậy, sinh viên thực tập đăy, với hướng dẫn bảo Th.S Trần Long anh chị, phòng Kế tốn thống kê, em nghiên cứu chọn đề tài thực tập “Kế toán thành phẩm bán hàng Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện” Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em gồm chương: - Chương : Các vấn đề kế toán thành phẩm bán hàng Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện - Chương : Thực tế cơng tác kế tốn thành phẩm bán hàng Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện - Chương 3: Nhận xét kiến nghị hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Thiết bị bưu điện Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập Với nội dung vậy, chuyên đề thực tập không giới thiệu chung Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện mà sâu vào hạch toán kế thành phẩm kế toán bán hàng Trên sở tổng quan thành phẩm bán hàng trình tìm hiểu kế tốn Cơng ty, em có số nhận xét, đánh giá kế toán thành phẩm bán hàng, từ đưa phương hướng tháo gỡ Mặc dù kiến thức hạn chế, với hướng dẫn bảo thầy giáo, Th.S Trần Long, chú, anh chị phòng Kế tốn thống kê, phòng Đầu tư phát triển văn phòng Cơng ty Cổ phần Thiết bị bưu điện, phòng kế tốn chi nhánh 1, em hồn thành viết chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG 1.1 Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng 1.1.1 Khái niệm thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết xã hội với sảm phẩm đó: sản xuất, tiêu dùng Hàng hóa doanh nghiệp đa dạng: thành phẩm, nửa thành phẩm, lao vụ có tính chất cơng nghiệp, thành phẩm chiếm tỷ trọng cao Thành phẩm sản phẩm kết thúc trình chế biến th ngồi gia cơng chế biến hoàn thành, kỉêm nghiệm đạt tiêu kinh tế kĩ thuật nhập kho bán 1.1.2 Khái niệm bán hàng: Bán hàng: bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuẩt bán hàng hố mua vào: Cung cấp dịch vụ: thực cơng việc thoả thuận theo hợp đồng kì hay nhiều kì kế tốn, cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động Quá trình bán hàng trình hoạt động kinh tế bao gồm mặt: doanh nghiệp đem bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ đồng thời thu tiền có quyền thu tiền người mua Quá trình bán hàng thực chất trình trao đổi quyền sở hữu người bán người mua thị trường Hàng hoá cung cấp nhằm thoả mãn nhu cầu tổ chức kinh tế khác, cá nhân bên ngồi cơng ty, tổng cơng ty tập đồn sản xuất gọi bán cho bên ngồi Trong trường hợp hàng hố cung cấp đơn vị công ty, tổng công ty gọi bán hàng nội Khi tiến hành giao dịch doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản doanh thu xác định giá trị hợp lý giá trị tài sản trao đổi giá trị khoản nợ toán cách tự nguyện bên có đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá thị trường Thị trường thoả mãn với điều kiện sau : + Các sản phẩm bán thị trương có tính tương đồng + Người bán người mua tìm thấy lúc + Giá cơng khai Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập 1.1.3 ý nghĩa công tác bán hàng: Trong kinh tế thị trường việc bán hàng sản phẩm tốt đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay vòng vốn, tiết kiệm vốn lưu động, tạo điều kiện cho trình sản xuất tiến hành bình thường Đứng góc độ ln chuyển hố hình thức giá trị vốn, từ hình thức hàng hố thơng thường sang hình thức tiền tệ Do vậy, trình tiêu thụ tốt hay xấu đèu tác động trực tiếp đến hiệu toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ý nghĩa doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm tốt có ý nghĩa to lớn kinh tế quốc dân Nó tiền đề để cân đối sản xuất tiêu dùng, lượng tiền_hàng lưu thông Đặc biệt đảm bảo cân đối ngành, khu vực kinh tế quốc dân Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp ko thể tồn phát triển độc lập, chúng có mối quan hệ qua lại khăng khít với nhau, tạo tiền đề cho phát triển đầu đơn vị đầu đơn vị khác tiếp tục tạo thành mắt xích hệ thống hệ thống mắt xích Trên phạm vi tồn kinh tế quốc dân, thực tốt khâu tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm sở cho cân đối sản xuất tiêu dùng, đồng thời đảm bảo cân đối sản xuất ngành liên ngành Mặt khác, điều kiện nay, mà mối quan hệ kinh tế đối ngoại phát triển mạnh mẽ việc tiêu thụ tốt sản phẩm doanh nghiệp tạo uy tín, sức mạnh đất nước ta thị trường quốc tế góp phần tạo nên cân đối cán cân toán quốc tế 1.2 Các phương pháp xác định trị giá vốn thực tế thành phẩm Thành phẩm doanh nghiệp ln có biến động số lượng thay đổi giá trị Để phục vụ cho vịêc hạch toán kịp thời tính tốn xác giá trị thành phẩm tiêu thụ gửi tiêu thụ đánh giá theo giá thực tế hạch toán, kế toán tổng hợp sử dụng giá thực tế, kế tốn chi tiết sử dụng giá hạch toán 1.2.1 Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế (giá gốc) Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập Trị giá thành phẩm phản ánh kế toán tổng hợp phải đánh giá theo nguyên tắc giá thực tế Giá thực tế thành phẩm nhập kho xác định phù hợp theo trường hợp nhập Thành phẩm doanh nghiệp sản xuất chế tạo phải ghi nhận theo giá thành sản xuất thực tế, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung để sản xuất thành phẩm Thành phẩm th ngồi gia cơng chế biến ghi nhận theo giá thành thực tế gia cơng chế biến, bao gồm: chi phí NVL trực tiếp (mang gia cơng), chi phí th ngồi gia cơng chi phí khác có liên quảntực tiếp đến q trình gia cơng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ giao nhận gia công Đối với thành phẩm xuất kho phải thể theo giá thực tế, áp dụng phương pháp sau: - Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền: theo phương pháp này, trước hết phải tính đơn giá bình quân hàng luân chuyển kỳ theo công thức: trị giá mua thực tế trị giá thực tế hàng tồn kho + hàng nhập đầu kỳ kỳ Đơn giá bình quân = -số lượng hàng + số lượng hàng tồn đầu kỳ nhập kỳ * sau tính: Trị giá thực tế hàng xuất kho = Đơn giá bình quân x Số lượng hàng xuất kho - Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO ): theo phương pháp này, phải xác định đơn giá thực tế tùng lần nhập, sau vào số lượng xuất kho tính giá thực tế; theo nguên tắc tính theo đơn giá nhập trước lượng xuất kho thuộc lần nhập trước lượng xuất kho thuộc lần nhập đầu tiên, số lại tính theo đơn giá thực tế lần nhập - Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): trị giá thực tế vật tư thành phẩm, hàng hố xuất kho, giả định tính theo giá lô hàng nhập lần sau cùng, hết lô hàng tính theo giá lơ hàng nhập trước Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập - Phương pháp tính theo giá đích danh (giá thực tế lơ nhập) trị giá thực tế vật tư, thành phẩm, hàng hố xuất kho thuộc lơ hàng đóthì tính theo giá lơ hàng 1.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán Giá hạch toán thành phẩm phòng kế tốn doanh nghiệp quy định giá thành kế hoạch giá thị trường sử dụng ổn định thời gian dài, thường kỳ kế toán Việc hạch toán chi tiết nhập, xuất kho thành phẩm hàng ngày thực theo giá hạch toán Cuối kỳ kế toán, phải vào tổng giá thành sản xuất thực tế tổng giá hạch tốn tồn thành phẩm ln chuyển kỳ (gồm tồn kho đầu kỳ nhập kho kỳ) để tính hệ số chênh lệch giá thực tế giá hạch toán thứ thành phẩm nhóm thành phẩm Hệ số chênh lệch giá thành phẩm tính theo cơng thức: Giá thực tế giá thực tế thành phẩm tồn + thành phẩm nhập kho Hệ số chênh kho đầu kỳ kỳ lệch giá = -thực tế giá hạch toán giá hạch toán giá hạch toán thành phẩm + thành phẩm nhập thành phẩm tồn kho đầu kỳ kho kỳ Căn vào hệ số chênh lệch giá thành phẩm (H), kế toán điều chỉnh giá hạch toán thành phẩm xuất kho kỳ để xác định trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho kỳ để xác định trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho kỳ theo công thức: Trị giá thực tế thành phẩm = Trị giá hạch toán TP xuất kho kỳ xuất kho kỳ x Hệ số thành phẩm Giá hạch tốn có tác dụng phản ánh kịp thời nghiệp vụ phát sinh hàng ngày tình hình nhập, xuất kho thành phẩm thường áp dụng Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập đơn vị lớn, chủng loại thành phẩm phong phú, giá thực tế thành phẩm thường xuyên biến động đơn vị nhỏ dùng loại giá thực tế 1.3 Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, kết bán hàng 1.3.1 Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ , khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng số tiền thu bán hàng doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng khơng bao gồm thuế GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu bán hàng trị giá tốn số hàng bán Ngồi ra, doanh thu bán hàng bao gồm khoản phụ thu ngưòi bán hưởng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh thu tiền doanh thu chưa thu tiền Doanh thu bán hàng số tiền ghi hoá đơn, hợp đồng cung cấp hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Trong trình bán hàng điều kiện kinh doanh nay, để đẩy mạnh bán thu hồi nhanh chóng tiền hàng, doanh nghiệp có chế độ khuyến khích khách hàng Nếu khách hàng mua nhiều giảm giá, hàng phẩm chất khách hàng khơng chấp nhận tốn yêu cầu doanh nghiệp giảm giá Các khoản làm giảm doanh thu bná hàng ghi hoá đơn Giảm giá hàng bán số tiền doanh nghiệp phải trả lại cho khách hàng trường hợp hoá đơn bán hàng viết theo giá bình thường hàng xác định bán, hàng phẩm chất, khách hàng yêu cầu giảm giá khách hàng mua với số lượng lớn nên doanh nghiệp giảm giá Hàng bán bị trả lại số hàng doanh nghiệp xác định tiêu thụ chất lượng kém, khách hàng không chấp nhận giảm trả lại số hàng 1.3.2 Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán bán hàng phải xác định thời điểm ghi nhận doanh thu Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hố, dịch vụ, thời điểm khách Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập hàng trả tiền chấp nhận nợ Như vậy, doanh thu bán hàng phải ghi nhận sau thời điểm hàng hoá xác định bán + Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại hạch toán riêng tài khoản quy định + doanh nghiệp phải chủ động kê khai xác thuế GTGT phải nộp hay khấu trừ theo luật định, ghi sổ theo dõi để kịp thời thực nghĩa vụ với nhà nước - Bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, phần lãi tính khoản phải trả trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu xác định - Giá vốn hàng bán phải xác định theo phương pháp đăng ký áp dụng - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phải kết chuyển vào toàn TK 911 để xác định kết không phân bổ cho số hàng lại Trừ số doanh nghiệp quan có thẩm quyền cho phép phần chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển sang TK142 để trừ vào kết có doanh thu thực kỳ sau Ngoài việc xác định tổng hợp kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, hoạt động tài hoạt động bất thường phải hạch toán chi tiết kết hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ laọi sản phẩm, hàng hố, dịch vụ, hoạt động tài để phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp 1.4 Các phương thức bán hàng phương thức toán 1.4.1 Các phương thức bán hàng Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng TK kế tốn, phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hố Đồng thời có tính định đến việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng, giảm thiểu chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận cho DN Hiện có phương thức bán hàng sau: - Bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp - Bán hàng theo phương thức gửi hàng bán Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập - Bán hàngtheo phương thức trả chậm - Bán hàng theo phương thức trả góp 1.4.2 Các phương thức tốn Hiện có phương thức tốn sử dụng nhiều doanh nghiệp:  Phương thức toán tiền mặt: - Phương thức này, ngưòi bán người mua trả tiền trực tiếp cho mà khơng thơng qua Ngân hàng Nó sử dụng công việc nội doanh nghiệp: trả lương cho CNV, trả tiền loại dịch vụ  Phương thức tốn khơng dùng tiền mặt : - Đây phương thức chi trả có tính chất định kỳ theo kế hoạch mà bên than gia tốn khơng thực tốn tiền mặt mà thực cách trích chuyển tài khoản bù trừ công nợ thông qua việc chuyển khoản mà ko sử dụng tiền mặt Phương thức gồm thể thức toán - Thanh toán Séc: Séc lệnh chi tiền viết mẫu in sẵn người trả cho người thụ hưởng số tiền định ghi Séc, bao gồm: Séc chuyển khoản, séc báo chi, séc định mức, séc chuyển tiền - Thanh tốn uỷ nhiệm chi: hình thức toán mà việc trả tiền thực theo lệnh đơn vị mua (giấy uỷ nhiệm chi) Người mua trực tiếp nộp giấy uỷ nhiệm chi cho ngân hàng Ngân hàng dựa vào lệnh để trích tiền từ tài khoản người bán - Thanh toán thư tín dụng: lệnh người mua yêu cầu ngân hàng phục vụ trả cho người bán số tiền định theo điều kiện định ghi thẻ tín dụng Ngồi ra, dùng hình thức uỷ nhiệm thu, tốn bù trù cơng nợ, tốn thẻ 1.5 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết kinh doanh Để quản lý tốt thành phẩm, bán hàng xác định xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối sử dụng theo quy định chế độ tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kểt kinh doanh phân phối lợi nhuận phải thực nhiệm vụ sau: Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Báo cáo thực tập - Tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, xáckịp thời giám đốc chặt chẽ tình hình nhập xuất, tồn kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm, tình hình tốn với người mua, tốn với NSNN khoản thuế tiêu thụ sản phẩm phải nộp - Hướng dẫn kiểm tra phận có liên quan, thực chế độ ghi chép ban đầu xuất nhập kho thành phẩm - Tính tốn, ghi chép, phản ánh xác chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp, chi phí thu nhập hoạt động đầu tư tài hoạt động khác Xác định xác kết kinh doanh doanh nghiệp qua thời kỳ theo lĩnh vực hoạt động - Tham gia kiểm kê, đánh giá thành phẩm, lập báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm, báo cáo kết kinh doanh định kỳ, tiến hành phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm, phân tích kết kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 1.6 Chứng từ kế toán phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm 1.6.1 Chứng từ kế toán Thành phẩm doanh nghiệp ln có biến động Để quản lý theo dõi chặt chẽ biến động thành phẩm hoạt động nhập xuất kho thành phẩm phải phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời vào chứng từ sổ sách theo quy định Những chứng từ sở pháp lí để hạch toán nhập xuất kho thành phẩm để kiểm tra tính xác việc ghi sổ kế tốn đảm bảo tính hợp lí, hợp pháp việc ghi sổ kế toán Các chứng từ kế toán chủ yếu gồm: - Phiếu nhập kho _ Mẫu số 01 VT/BB - Phiếu xuất kho _ Mẫu số 02 VT/BB - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội _ Mẫu số 03 VT/BB - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý _Mẫu số 04 –XKĐL - Hoá đơn bán hàng _Mẫu số 02/GTGT - Hoá đơn giá trị gia tăng_Mẫu số01/GTKT - Thẻ kho thành phẩm - Sổ chi tiết thành phẩm Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 10 Báo cáo thực tập Bảng 5: Nhật ký bán hàng Tháng 1/2006 Ngày ghi sổ Chứng từ Số Diễn giải TK nợ TK có Số phát sinh Ngày Ghi có TK 511 14568 7/1/06 C.ty bóng đèn phích nước RĐ 131 511 20.842.000 14569 8/1/06 C.ty Cổ phần Thiết bịđo điện 131 511 10.800.000 6709 10/1/06 Ban QL dự án GPC toàn quốc 131 511 471.488.000 TT1 16/1/06 Bảng kê bán hàng T1 131 511 2.313.983.415 CN2 22/1/06 Bảng kê bán hàng T1 CN2 131 511 27.117.011.775 Công nợ TK 708.881.590 Ghi có TK 131 680TP 4/1/06 Liên - CH 64TP 531 131 250.000 PN 12/1/06 TT1 trả lại hàng 531 131 17.273.500 Cơng nợ TK 17.523.500 Ghi có TK 531 k.c hàng trả lại kho 511 531 250.000 Kết chuyển hàng 511 531 17.273.500 Công nợ TK 17.523.500 Ghi có TK 131 CTLH 2/1/06 C.ty điện thoại TP Hồ Chí Minh 1121 131 770.000.000 CTLH 12/1/06 XN điện thống 1121 131 93.546.600 6.909.881.654 Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 60 Báo cáo thực tập Bảng 6: SỔ CHI TIẾT TK 131 KHU VỰC TRẦN PHÚ Tháng 10 – 2005 Đơn vị: VNĐ Tên người Mã mua … … 104 DONGAH … … Tổng cộng Số dư Nợ T9/2004 … 181.896.295 … 441.259.98 Nợ TK 131, Có TK Số dư cuối 511 3331 1111 Cộng PSN 1121 Cộng PSC tháng … … …… …… … … … 21.376.800 2.137.680 23.514.480 23.514.480 90.973.575 114.488.055 90.922.720 … … … … … … … 21.376.800 2.137.680 23.514.48 896.639.027 90.973.575 987.612.602 (522.838.141) Trong đó: Số dư Nợ: 1.217.539.981 Số dư Có: (776.280.000) Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 Có TK 131, Nợ TK 253.441.859 (776.280.000) 61 Báo cáo thực tập Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện không mở sổ chi tiết TK 511 để theo dõi riêng doanh thu mà mở sổ Cái TK 511 Vì sổ chi tiết phải thu khách hàng (bảng trên) với bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán sử dụng để theo dõi doanh thu toán chậm Cuối quý kế toán lập bảng tổng hợp TK 131 Số ghi nhận sổ tổng hợp số tổng cộng (dòng cuối cùng) sổ chi tiết tài khoản 131 Bảng 7: TỔNG HỢP TK 131 KHU VỰC TRẦN PHÚ Quý – 2005 Đơn vị: VNĐ Tháng Dư đầu Q4/2004 Nợ TK 131, Có TK 511 Cộng PSN Q4/2004 3331 10 441.259.981 21.376.800 2.137.680 23.514.480 11 (522.838.141) 35.415.922 3.541.832 38.957.754 12 ( 613.760.861) 11.078.220 1.107.822 12.186.042 67.870.942 6.787.334 74.658.276 Cộng Có TK 131, Nợ TK 1121 1111 Cộng PSC Dư cuối Q4/2004 Q4/2004 331 896.639.027 90.973.575 987.612.602 (522.838.141) 26.136.000 103.744.474 129.880.474 ( 613.760.861) 73.320.519 103.320.519 ( 704.895.338) 73.320.519 1.220.813.595 30.000.000 952.775.027 194.718.049 Sau lập bảng tổng hợp trên, kế toán toán chuyển lên cho kế toán tổng hợp với bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán để vào sổ Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 62 Báo cáo thực tập Cái TK 131 TK 511 Các số liệu sổ Cái TK 511 thực chất lấy từ sổ Cái tài khoản khác chuyển sang, bao gồm việc kết chuyển giảm trừ doanh thu (nếu có) Bảng 8: Cơng ty Cổ phần Thiết bị bưu điện Văn phòng SỔ CÁI Tên TK: Doanh thu bán hàng Số hiệu TK: 511 Ngày Diễn giải 01/10/2004 Số dư đầu kỳ Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng k/c DT cho thuê nhà Q4 k/c DT tính kết Cộng PS 31/12/2005 Số dư cuối kỳ TK PSN PSC Số dư 111 131 338 911 88.859.590 67.870.942 436.361.574 593.092.106 593.092.106 593.092.106 Đồng thời, cuối quý, từ Sổ Cái tài khoản 511, 512, 531, 532 tồn Cơng ty (bao gồm chi nhánh gửi về), kết kinh doanh chi nhánh, kế toán tổng hợp lên “ Bảng cân đối phát sinh tài khoản” “Báo cáo kết kinh doanh” (gồm mẫu), Thuyết minh báo cáo tài Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Báo cáo kết kinh doanh bao gồm doanh thu bên doanh thu tiêu thụ nội Chi phí quản lý doanh nghiệp kế tốn theo dõi vào sổ cuối kỳ kế toán kết chuyển sang tàI khoản xác định kết kinh doanh Tương tự kế toán mở sổ cáI cho tàI khoản chi phí khác 641 (Chi phí bán hàng), 632 (Sổ cáI Giá vốn hàng bán)… Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 63 Báo cáo thực tập Bảng 9: SỔ CÁI Tên TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu TK: 642 Ghi nợ tài khoản này, ghi có tài khoản khác Chứng từ Diễn giải TK nợ TK có 2154 12/1 Thuê mua đồ dùng văn phòng 6423 1111, 133 2443 18/1 Cường thuê dọn khko 6427 2485 22/1 Ninh mua tăng phẩm Bno 25/1 Bno 26/1 Số Số phát sinh Mã Ngày 87000 2249 1111 320000 2345 6428 1111, 133 560000 2363 Ngân hàng thu phí 6425 1121 2650400 2475 Ngân hàng thu phí = 2$ 6425 1122 11650 2490 UNT 28/1 Bưu điện Hà Nội thu T12/2005 6428 1121,133 16.994949 2547 UNT 30/1 Thông tin di động thu T11 6428 1121, 133 889750 2552 Cộng CFQLDN quí 1/2006 Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 378.665.478 64 Báo cáo thực tập Bảng 10: TỔNG CƠNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mẫu 1) Quý -2005 Phần I: Lãi, lỗ S T T Toàn NM CHỈ TIÊU Mã số Trần Phú CN CN CN TTBH Cơ sở Lim Cơ sở TĐ Q 4/2004 (Đã trừ DT nội bộ) Luỹ kế từ đầu năm (Đã trừ DT nội bộ) DT bán hàng cung cấp dịch vụ 01 19.638.908.422 36.400.121.288 9.123.308.351 53.760.707.242 2.232.698.505 16.439.102.450 15.130.805.416 101.998.005.004 299.429.997.558 Các khoản giảm trừ 03 130.917.000 105.094.000 2.800.000 238.811.000 553.290.964 (04 + 05 + 06 + 07) - Chiết khấu thương mại 04 0 - Giảm giá hàng bán 05 84.785.964 - Hàng bán bị trả lại 06 238.811.000 468.505.000 - Thuế TTĐB, Thuế XNK 07 0 DT BH CCDV 10 19.507.991.422 36.295.027.288 9.120.508.351 53.760.707.242 2.232.698.505 16.439.102.450 15.130.805.416 101.759.194.004 298.876.706.594 11 … … … … … … … … … 13.523.077.345 15.058.313.245 50.727.646.670 148.067.945.565 130.917.000 105.094.000 2.800.000 (01 – 03) Giá vốn hàng bán Doanh thu nội 19.457.285.814 Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 2.688.970.266 65 Báo cáo thực tập Bảng 11: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mẫu 2) Q4/2005 Phần I – lãi, lỗ Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Q4/2004 LUỸ KẾ NĂM (đã trừ DT nội bộ) (đã trừ DT nội bộ) MÃ SỐ TỪ - Tổng doanh thu 01 101.998.005.004 299.429.997.558 - Các khoản giảm trừ (05 + 06) 03 238.811.000 553.290.964 + Giảm giá hàng bán 05 84.785.964 + Hàng bán bị trả lại 06 238.811.000 468.505.000 Doanh thu bán hàng cung 10 101.759.194.004 298.876.706.594 Giá vốn hàng bán 11 ………… …………… Lợi nhuận gộp (10 – 11) 20 ………… …………… ……………………………… … ………… …………… ĐẦU cấp dịch vụ (01 -03) Nguyễn Thị Bích Hằng B – K39A17 66 B¸o c¸o thùc tËp CHƯƠNG III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 3.1 Nhận xét chung Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện sở sản xuất kinh doanh tương đối lớn với nhiều chi nhánh, nhiều mặt hàng tiêu thụ Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng hợp doanh thu từ nhiều sở, chi nhánh khác Doanh thu tiêu thụ thực tế Công ty doanh thu bán hàng trừ khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ nội Do đó, việc tính hạch tốn xác khoản doanh thu, giảm trừ doanh thu doanh thu tiêu thụ nội có ý nghĩa lớn cơng tác kế tốn Cơng ty Hiện nay, cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu Cơng ty tương đối hiệu Doanh thu từ chi nhánh gửi lên kịp thời cho việc lên báo cáo tổng hợp tồn Cơng ty, đáp ứng yêu cầu lên kế hoạch sản xuất – tiêu thụ Ngồi ra, Cơng ty có quy định rõ ràng, cụ thể giá bán toán trường hợp, giá nội bộ, quy định khác tổ chức mạng lưới tiêu thụ, phần trăm hưởng doanh thu chi nhánh Chính vậy, hoạt động tiêu thụ bán hàng cung cấp dịch vụ đạt thành tựu đáng kể: thường xuyên thành công đấu thầu, tên tuổi Công ty nhiều khu vực biết đến, cơng tác hạch tốn chứng từ, sổ sách rõ ràng, lành mạnh Đặc biệt, dựa theo tình hình thực tế mà cơng tác hạch tốn doanh thu sở, chi nhánh có thay đổi cho phù hợp Đối với chi nhánh tiêu thụ nhỏ, hạch tốn khơng đầy đủ, có nghiệp vụ nên khơng có hình thức Nhật ký chung mà áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ Do chi nhánh khơng có Nhật ký quỹ, nghiệp vụ bán hàng thu tiền hạch toán sổ Nhật ký chung với tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 67 B¸o c¸o thùc tËp Cơng tác kế tốn doanh thu Cơng ty giản đơn nhiều như: khơng ghi hố đơn GTGT xuất hàng cho chi nhánh hạch toán không đầy đủ, không mở sổ chi tiết doanh thu… Đây vừa ưu điểm, vừa khuyết điểm cơng tác kế tốn Cơng ty Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn vậy, kế tốn doanh thu có nhiều hạn chế, chưa đáp ứng hết yêu cầu quản lý Cơng ty Hạch tốn kế tốn Cơng ty khơng mở sổ chi tiết cho tài khoản doanh thu Do đó, kế tốn số chi nhánh đưa nhầm doanh thu tiêu thụ nội vào doanh thu bán hàng làm tăng doanh thu Công ty lên so với thực tế, ảnh hưởng tới tình hình tài xây dựng kế hoạch sản xuất - tiêu thụ Việc sử dụng hoá đơn chi nhánh trước báo cáo lấy hàng Công ty làm cho kế hoạch sản xuất bị thay đổi Hàng nhiều không sản xuất hạn, dẫn đến vi phạm hợp đồng, hàng bị trả lại, giảm giá, hàng hoá sổ sách kế tốn sai lệch so với kho Tóm lại với hạn chế ưu điểm mình, cơng tác kế tốn doanh thu nói riêng, hạch tốn kế tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói chung cần phải tiếp tục hồn thiện để nắm bắt tình hình tài Cơng ty, góp phần đưa Công ty ngày phát triển 3.2 Mục tiêu, phương hướng Theo chế độ kế toán hành, tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh phải hạch toán đầy đủ xác, chế độ, chứng từ, sổ sách, báo cáo sử dụng phải theo mẫu, quy định chung Hiện nay, tất phần hành khác, hạch tốn doanh thu Cơng ty thực theo chuẩn mực kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu tiêu quan trọng hoạt động tài chính, từ doanh thu nhà quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 68 B¸o c¸o thùc tËp vị, định quản trị Vì vậy, cơng tác hạch tốn doanh thu Cơng ty coi trọng Hạch tốn doanh thu phải đảm bảo cho đúng, hiệu giảm nhẹ cơng tác kế tốn khơng phần hành kế tốn doanh thu mà giảm nhẹ công tác phần hành kinh tế khác tiền mặt, phải thu khách hàng… Muốn vậy, Công ty cần xác định rõ mục tiêu, phương hướng cần đạt Trước hết, trình xuất hàng – tiêu thụ Cơng ty phải có quy định cụ thể cho chi nhánh, giúp chi nhánh vừa chủ động tiêu thụ sản phẩm, vừa giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh với công ty khác Cơng tác kế tốn Cơng ty phải đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, khách quan tình hình tiêu thụ Việc cung cấp thơng tin phải đảm bảo xác, trung thực để kế tốn dễ dàng lên báo cáo tài báo cáo quản trị, phục vụ cho cơng tác kế tốn nói riêng, cơng tác quản lý Cơng ty nói chung Cơng tác hạch tốn doanh thu phải hiệu từ việc sử dụng chứng từ, sổ sách Các chứng từ, sổ sách, báo cáo phải có giá trị pháp lý, làm sở ghi nhận với quan Nhà nước như: Thuế, Kiểm toán… phục vụ cho yêu cầu quản trị Công ty Đặc biệt hạch toán doanh thu phải kết hợp với biện pháp làm tăng doanh thu, lợi nhuận Do đó, hạch tốn kế tốn phải giúp nhà quản lý thấy vấn đề hạn chế tiêu thụ, mặt hàng doanh thu, mặt hàng có lợi thế… để từ xây dựng kế hoạch sản xuất – tiêu thụ hiệu quả, tăng sức cạnh tranh Với mục tiêu vậy, Công ty cần phải có phương hướng để khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, hạch tốn doanh thu nói riêng cho có hiệu khơng kế toán mà cho việc sản xuất kinh doanh Hạch toán doanh thu phải quán triệt nguyên tắc chung chế độ kế toán đặc biệt nguyên tắc trọng yếu, phù hợp thận trọng Việc ghi nhận doanh thu thực có chứng chắn khả thu lợi ích Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 69 B¸o c¸o thùc tËp kinh tế, doanh thu chi phí phải đảm bảo phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu, Công ty cần phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Cơng ty cần sửa đổi lại hệ thống sổ sách cho phù hợp với cơng tác kế tốn, giảm nhẹ cơng việc Tóm lại, từ việc xác định mục tiêu phương hướng hồn thiện cơng tác hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty, em đưa số kiến nghị giúp cho cơng tác hạch tốn doanh thu có hiệu hơn, đảm bảo theo chuẩn mực, chế độ kế toán hành 3.3 Những giải pháp đẩy mạnh hiệu cơng tác kế tốn doanh thu Công ty 3.3.1 Tổ chức lại hệ thống sổ kế toán doanh thu Mở sổ chi tiết doanh thu Đối với việc theo dõi doanh thu, hầu hết doanh nghiệp mở sổ chi tiết doanh thu Tuỳ theo loại hình kinh doanh thực trạng doanh nghiệp mà đơn vị mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ có nội dung khác Việc mở sổ chi tiết làm cho công tác quản lý đạt hiệu tốt, nhà quản trị nắm bắt doanh thu mặt hàng, địa bàn tiêu thụ cách xác kịp thời Từ đó, họ lên kế hoạch sản xuất – tiêu thụ phù hợp Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thiết bịbưu điện lại không mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà theo dõi doanh thu thông qua tài khoản đối ứng với tài khoản 111, 131, 136 với quan hệ đối ứng sau: Trường hợp tiêu thụ trực tiếp Nợ TK111, 131 Có TK 511 Trường hợp tiêu thụ thơng qua chi nhánh (gửi hàng) Nợ TK 1361 Có TK 512 Nguyễn Thị Bích Hằng B K39A17 70 Báo cáo thùc tËp tương ứng sổ: - Nhật ký quỹ: Tất dòng đối ứng Có TK 511, cuối kỳ có bảng tổng hợp TK 111 sổ Cái TK 111 - Sổ phải thu khách hàng: Cột đối ứng Có TK 511, cuối kỳ có bảng tổng hợp TK 131 sổ Cái TK 131 - Sổ chi tiết TK 136: Cột đối ứng Có TK 512, cuối kỳ có bảng tổng hợp TK 136 sổ TK 136 Ngồi kết hợp theo dõi bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra, Bảng toán chi nhánh gửi để vào sổ Cái tài khoản 511, 512 Chính vậy, hạch tốn doanh thu gây nhiều khó khăn cơng tác quản trị Các sản phẩm Công ty vốn phong phú đa dạng từ sản phẩm bưu chính, viễn thơng, tin học, điện…, đó, việc khơng mở sổ chi tiết doanh thu làm ban lãnh đạo khó xác định doanh thu nhóm mặt hàng Muốn xác định doanh thu lại phải cộng dồn hoá đơn làm công tác thống kê Như vậy, ban lãnh đạo khó nắm bắt mặt hàng tiêu thụ tốt, doanh thu để có chiến lược kinh doanh, tiếp thị hiệu Ngoài ra, theo quy định kế tốn với hình thức Nhật ký chứng từ, Cơng ty bắt buộc phải có sổ chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tóm lại, Cơng ty khơng mở sổ chi tiết dẫn đến số hạn chế cho công tác kế tốn, đặc biệt kế tốn quản trị: Khơng theo dõi chi tiết doanh thu nhóm hàng, mặt hàng, khơng tính kết tiêu thụ mặt hàng, nhóm hàng Tổng doanh thu không tổng hợp sổ kế toán tổng hợp doanh thu trước vào sổ Vì vậy, theo em Cơng ty nên mở sổ chi tiết doanh thu theo nhóm mặt hàng tiêu thụ, đặc biệt theo dõi mặt hàng chủ lực Cơng ty Có vậy, cuối tháng số liệu bảng tổng hợp doanh thu xác hơn, kế toán tổng hợp dễ dàng cập nhật vào sổ Cái tài khoản 511, 512 Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 71 B¸o c¸o thùc tËp Mở bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng trả lại Hiện nay, nghiệp vụ giảm trừ doanh thu xảy ít, nên kế toán số nơi tập hợp chứng từ liên quan lại, lưu thành tập mà không tập hợp vào bảng kê Cuối quý, từ chứng từ sổ chi tiết tài khoản có liên quan, kế tốn ghi nhận vào sổ Cái Do đó, xảy thất lạc chứng từ hay việc ghi nhận, chuyển sổ tài khoản khác sai sót cơng tác đối chiếu khó khăn Vì vậy, em đề nghị Cơng ty nên lập thêm “bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bị trả lại” với mẫu tương tự bảng kê hố đơn chứng từ hàng hố bán Khi đó, với bảng tổng hợp tài khoản có liên quan, bảng kê hoá đơn chứng từ hàng trả lại sở, ghi nhận vào tài khoản 531 Vì vậy, theo em, đề giảm tình trạng hạch toán nhầm vậy, nhận hoá đơn khách hàng xuất trả lại hàng, kế toán nên cập nhật vào Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hố trả lại Có cơng tác kế tốn tránh sai sót, nhầm lẫn, cơng việc giảm nhẹ Qua đây, em hi vọng Tổng công ty bưu viễn thơng nên trả lương theo lợi nhuận thực nhằm khuyến khích Cơng ty đơn vị thành viên khác hoạt động kinh doanh tốt 3.3.2 Tổ chức phối hợp đồng bán hàng chi nhánh tiêu thụ nội Hiện nay, Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện dang hạch toán doanh thu riêng chi nhánh Tuy nhiên, hàng hoá tiêu thụ lại chung tồn Cơng ty, chủ yếu lưu kho sở sản xuất Do đó, thân chi nhánh tiêu thụ khơng nắm bắt hết tình hình sản xuất mặt hàng Công ty Nhiều trường hợp chí hàng hết, chưa sản xuất kịp, chi nhánh ký hợp đồng, viết hoá đơn GTGT (viết hố đơn trước xuất hàng) Vì vậy, hàng không sản xuất kịp, vi phạm hợp đồng nên phải giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại doanh thu thực tế không phát sinh; hay ghi nhận doanh thu không ghi giá vốn Theo em, việc tiêu thụ sản phẩm Công ty nên có quy định rõ ràng việc Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 72 B¸o c¸o thùc tËp luân chuyển chứng từ có số thủ tục cần thiết để hạn chế tình trạng Có trường hợp khơng hạch tốn đầy đủ dẫn đến chi nhánh tiêu thụ khơng có trách nhiệm, hàng hố khơng bảo quản tốt Trong đó, sản phẩm Cơng ty đòi hỏi bảo quản, bảo trì thường xun Chính điều dẫn đến sản phẩm trở nên chất lượng, chi nhánh tiêu thụ trả lại hàng nhiều, giá trị hàng gửi bán bị trả lại cao Theo em, để công tác tiêu thụ có hiệu hơn, nhận hàng chi nhánh phải tiến hành hạch toán vào thẻ kho, sổ chi tiết tài khoản 156, 136 coi giá trị hàng đơn vị Có trách nhiệm quản lý tiêu thụ sản phẩm Cơng ty cao Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 73 B¸o c¸o thùc tËp KẾT LUẬN Trong doanh nghiệp cơng tác kế tốn giữ vị trí quan trọng cơng tác quản lý Kế tốn khơng quản lý tài doanh nghiệp mà giúp phát triển sản xuất, tiêu thụ… Trong đó, nghiệp vụ bán hàng với cơng tác hạch tốn kế tốn góp phần khơng nhỏ cho phát triển doanh nghiệp nói chung Nhận thức điều đó, Cơng ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện làm tổ chức hạch toán doanh thu tương đối hiệu với chứng từ, sổ sách phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc hạch tốn có hạn chế, bất cập Là sinh viên thực tập đây, em có dịp học hỏi cơng tác kế tốn nói chung, hạch tốn doanh thu nói riêng Cơng ty Qua giúp đỡ nhân viên phòng Kế tốn thống kê, phòng Đầu tư phát triển Trần Phú, phòng Kế tốn chi nhánh 1, đặc biệt bảo kế toán tổng hợp kế toán thành phẩm kế tốn bán hàng, em hồn thành báo cáo thực tập Đồng thời, qua tìm hiểu cơng tác hạch tốn doanh thu Cơng ty, em có số ý kiến nhằm đẩy mạnh hiệu việc hạch toán bán hàng Một lần nữa, em xin cảm ơn Th.S Trần Long, thầy hướng dẫn em tận tình q trình thực tập hồn thành viết Ngun ThÞ BÝch H»ng B – K39A17 74 ... TÁC KẾ TỐN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 2.1 Đặc điểm chung Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: Thuộc Tổng cơng ty Bưu. .. Cơng ty Cổ phần Thiết bị bưu điện mà sâu vào hạch toán kế thành phẩm kế toán bán hàng Trên sở tổng quan thành phẩm bán hàng trình tìm hiểu kế tốn Cơng ty, em có số nhận xét, đánh giá kế toán thành. .. Bưu viễn thơng Việt Nam, Cơng ty Cổ phần Thiết bị bưu điện sở hàng đầu việc sản xuất sản phẩm phục vụ mạng lưới bưu viễn thông nước Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện tên giao dịch quốc tế Post
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện , Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện , NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN, 2 Mục tiêu, phương hướng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay