Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tài chính

75 20 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:44

LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam dần phát triển theo xu hướng hội nhập với kinh tế khu vực giới, phấn đấu trở thành thành viên tổ chức tài Quốc tế hiệp hội Quốc tế Sự tham gia vào trình tất yếu khách quan, bên cạnh thách thức khơng nhỏ lợi ích to lớn góp phần vào việc nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Một quy luật kinh tế chế thị trường quy luật cạnh tranh.Thực tế cho thấy đâu thiếu cạnh tranh trì trệ, bảo thủ phát triển Bởi mặt tích cực cạnh tranh kinh tế thị trường sản xuất hàng hố buộc người sản xuất, doanh nghiệp phải thường xun tìm tòi, tích cực, nhạy bén, động, cải tiến kỹ thuật ứng dụng công nghệ tổ chức quản lý tiết kiệm, có hiệu Song song với phát triển này, doanh nghiệp muốn chiến thắng cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng: Chất lượng hợp lý giá thành hạ, đảm bảo hai yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp thực đem lại hiệu kinh tế tức mang lại lợi nhuận có tích luỹ Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải đạt tới đỉnh cao tiết kiệm chi phí cho đơn vị sản phẩm khơng có nghĩa giảm thiểu chi phí mà phải đạt mục đích: Sản phẩm sản xuất đạt chất lượng phù hợp sở giá thành đơn vị nhỏ Cơng ty in tài (ITC) với đặc thù doanh nghiệp nhà nước chuyên cung cấp sản phẩm ngành in: Ấn chỉ, biên lai, hoá đơn…nên việc tiết kiệm chi phí ln u cầu thường xuyên, cấp thiết hoạt động công ty Để thực điều đó, Kế tốn với tư cách phận cấu thành quan trọng hệ thống cơng cụ quản lý tài chính, có vai trò quan trọng, tích cực việc quản lý, điều hành, kiểm sốt hoạt động kinh doanh cơng ty Việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty ITC yêu cầu đặt có tính chất quan trọng nhằm mục đích làm giảm bớt thất thốt, hao hụt, lãng phí ngun vật liệu phục vụ cho sản xuất cơng ty từ góp phần giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty Nhận thức tầm quan trọng cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu, xuất phát từ yêu cầu công tác thực tập, qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn cơng ty In Tài chính, với kiến thức trang bị nhà trường, em chọn, nghiên cứu hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty In Tài chính” Khái quát chuyên đề gồm mục sau: Phần I: Cơ sở lý luận chung công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Phần II: Tình hình thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty In Tài Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty In Tài Mặc dù cố gắng, song trình độ nhận thức lý luận hạn chế, thời gian thực tập tìm hiểu khơng dài, chuyên đề không tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót Em mong nhận góp ý quý báu thày, cô bạn để chuyên đề thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình thày giáo Phí Văn Trọng, Ban lãnh đạo, Phòng tài vụ phận có liên quan cơng ty In Tài giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hà Nội ngày 17 tháng 06 năm 2006 Sinh viên Nguyễn Thị Hằng PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP A – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU: I Khái niệm, đặc điểm chung nguyên vật liệu: 1/ Khái niệm chung: Nguyên vật liệu đối tượng lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, kinh doanh để tạo sản phẩm, thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ, thực nhiệm vụ Nguyên vật liệu tạo thực thể sản phẩm 2/Đặc điểm nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu điều kiện cần thiết để tiến hành sản xuất, đối tượng lao động đựơc thể dạng vật hoá Nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất định tham gia vào trình sản xuất, chúng chuyển từ hình thái vật chất ban đầu sang hình thái vật chất sản phẩm Do toàn giá trị vật chất chuyển hết lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ II Nhiệm vụ tổ chức quản lý hạch toán nguyên vật liệu: 1/ Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Kinh doanh có lãi mục tiêu doanh nghiệp, việc giám sát chặt chẽ trình sử dụng vật tư có hiệu quan trọng, từ cung cấp cách đầy đủ thông tin cần thiết để nhà quản lý có định tối ưu cho trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Do đặc điểm quan trọng nguyên vật liệu nên doanh nghiệp phải tiến hành tối ưu quản lý, hạch toán trình thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trữ sử dụng, từ đặt yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ thơng tin tổng hợp ngun vật liệu vật, giá trị, tình hình nhập, xuất, tồn hay nói cách khác, phải quản lý nguyên vật liệuvới tư cách yếu tố trính sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Phải quản lý nguyên vật liệu xuất dùng sản xuất kinh doanh theo đối tượng sử dụng, loại sản phẩm, đơn vị sử dụng hay theo đối tượng tập hợp chi phí để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo đối tượng tập hợp chi phí để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ kho tàng để bảo quản NVL, kho phải trang bị phương tiện cân đo đong đếm cần thiết phải bố trí thủ kho nhân viên bảo quản có nghiệp vụ thích hợp nắm vững việc ghi chép ban đầu sổ sách hạch toán kho Việc xếp vật liệu kho phải yêu cầu kỹ thuật, thuận tiện cho việc xuất nhập theo dõi kiểm tra - Bên cạnh doanh nghiệp quản lý định mức dự trữ NVL tránh tình trạng ứ đọng khan vật tư làm ảnh hưởng tới liên tục trình sản xuất kinh doanh - Ngoài cần phải thực quy định việc lập sổ sách danh điểm NVL thủ tục lập luân chuyển chứng từ, mở sổ tổng hợp chi tiết NVL theo chế độ quy định Như quản lý tốt NVL tạo điều kiện thúc đẩy cung cấp kịp thời đồng NVL cần thiết cho sản xuất ngăn ngừa tượng hao hụt lãng phí khâu quản lý Qua góp phần giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu vốn lưu động doanh nghiệp Nhiệm vụ hạch toán NVL: Với đặc điểm yêu cầu quản lý NVL đặt cho doanh nghiệp người làm công tác hạch toán kế toán nhiệm vụ sau: - Phản ánh xác kịp thời trung thực số lượng chất lượng giá thành thực tế NVL thu mua Từ kiểm tra giám sát tình hình thu mua trình thực kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật phục vụ cho sản xuất khoản thu mua khác - Tập hợp đầy đủ, xác số lượng, giá trị NGV xuất kho NVL thực tế tiêu hao cho sản xuất phân bố cho đối tượng sử dụng góp phần kiểm tra tình hình thực định mức tiêu hao NVL phù hợp với nguyên tắc yêu cầu quản lý yêu cầu quản trị doanh nghiệp - Tổ chức chứng từ tài khoản kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng doanh nghiệp để ghi chép phân loại tổng hợp số liệu tình hình biến động tăng giảm NVL trình sản xuất kinh doanh cdủa doanh nghiệp III Phân loại, tính giá nguyên vật liệu Phân loại NVL: Việc phân loại NGL yếu tố tất yếu việc tổ chức hạch toán NVL, đặc điểm NVL đa dạng chủng lợi có vai trò cơng dụng tính chất hố khác nhau, thường xun biến động q trình sản xuất kinh doanh nên có nhiều tiêu thức phân loại khác Phân loại theo vai trò cơng dụng NVL sản xuất gồm có - NVL chính: thứ mà q trình gia cơng chế biến tạo thực thể vật chất chủ yếu sản phẩm (kể bán thành phẩm mua vào) - Vật liệu phụ: loại NVL tham gia vào q trình sản xuất khơng cấu thành thực thể mà có tác dụng phụ trợ kết hợp với vật liệu để hồn thiện nâng cao tính chất lượng sản phẩm sử dụng để đảm bảo cho trình sản xuất hoạt động bình thường - Nhiên liệu: loại NVL sử dụng tạo nhiệt than đá, củi, xăng… nhiên liệu thực chất NVL phụ Tuy nhiên tách sản xuất tiêu dùng Nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn có vai trò lớn t rong kinh tế quốc dân mặt khác yêu cầu kỹ thuật quản lý phức tạp vật liệu thông thường khác - Phụ tùng thay thế: loại NVL sử dụng cho hoạt động sửa chữa bảo dưỡng thay đổi phận hỏng tài sản cố định CCDC - NVL thiết bị xây dựng bản: loại NVL thiết bị cần lắp kết cấu công cụ… phucj vụ cho hoạt động xây dựng tái tạo TSCĐ - Phế liệu: loại NVL thu hồi q trình sản xuất hay lý sử dụng thay bán - NVL khác: bao gồm vật liệu lại bao bì, loại vật tư đặc chủng Phân loại theo nguồn hình thành - Ngun liệu có mua ngồi: ngun vật liệu doanh nghiệp mua thị trường sử dụng cho trình sản xuất kinh doanh - NVL tự sản xuất: loại NVKL mà doanh nghiệp tự sản xuất cho trình kinh doanh - NVL huy động từ bên ngoài: Do Nhà nước cấp, cấp cấp, cổ đơng góp vốn liên doanh, tặng thưởng Tính giá NVL - Tính giá vật liệu công tác quan trọng việc tổ chức hạch tốn NVL Tính giá NVL dùng tiền để biểu giá trị chúng Trong công tác hạch toán NVL doanh nghiệp NVL tính theo giá thực tế (giá gốc) - Giá thực tế NVL bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để cdó NVL địa điểm trạng thái Giá thực tế NVL nhập kho xác định tuỳ theo nguồn nhập + Đối với NVL mua ngoài: tuỳ thuộc vào doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ mà giá mua hoá đơn người bán khơng có thuế GTGT (phương pháp khấu trừ) hay có thuế GTGT (phương pháp trực tiếp) Giá thực tế NVL nhập kho = Giá mua ghi hoá đơn + Chi phí mua Chi phí mua bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt, định mức… + Đối với NVL gia công chế biến xong nhập kho: giá thực tế bao gồm giá xuất NVL đưa gia cơng chi phí gia cơng chế biến, chi phí vận chuyển, bốc doẽ… + Đối với NVL vay, mượn tạm thời đơn vị khác: giá thực tế nhập kho tính theo giá thị trường số NVL + Đối với phế liệu thu hồi từ trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giá thực tế tính theo đánh giá thực tế theo giá bán thị trường - Việc lựa chọn phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho phải vào đặc điểm doanh nghiệp số lượng danh điểm, số lần nhập xuất NVL, trình độ nhân viên kế toán, thủ kho, điều kiện kho tàng doanh nghiệp Các phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho thường dùng là: + Phương giá giá thực tế đích danh (tính thực tế): Theo phương pháp giá trị xuất kho thứ hàng hố lấy giá mua thực tế NVL xuất dùng cho đối tượng sử dụng Ưu điểm: Chi phí trực tế phù hợp với doanh thu thực tế, giá trị vật tư xuất dùng cho sản xuất phù hợp với giá trị thành phẩm mà tạo ta Nhược điểm: Thực kho, vật liệu tiết theo lô hàng theo lần nhập mà thực tế doanh nghiệp làm + Phương pháp nhập trước - xuất trước: Theo phương pháp NVL tính giá thực tế xuất kho sở giả định lô NVL nhập vào kho trước xuất dùng trước, lượng NVL xuất kho thuộc lần nhập tính theo giá thực tế lần nhập Ưu điểm: Cho phép kế tốn tính giá NVL xuất kho kịp thời lần xuất Nhược điểm: Phải tính giá giá theo danh điểm NVL phải hạch toán chi tiết NVL tồn kho theo loại giá nên tốn nhiều cơng sắc Ngồi sản phẩm làm cho chi phí doanh nghiệp biến động kịp thời theo giá thị trường + Phương pháp hập sau + xuất trước - Phương pháp phù hợp giá có xu hướng giảm giá giảm số xuất theo giá thấp, chi phí giảm, hàng tồn kho tăng, mức lãi tăng Ưu điểm: Cơng việc tính giá tiến hành thường xun kỳ đơn giản so với việc nhập trước - xuất trước Nhược điểm: Trong trường hợp giá biến động mạnh việc tính giá theo phương pháp xác khơng hợp lý + Phương pháp bình quân kỳ dự trữc: Theo phương pháp này, vào giá thực tế NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ, kế toán xác định giá bình quân đơn vị NVL Sau vào lượng VNL xuất kỳ giá đơn vị bình quân để xác định giá thực tế NVL xuất dùng kỳ Ưu điểm: Tính tốn đơn giản xác khơng phụ thuộc vào số lền nhập kho NVL nhiều hay Nhược điểm: Cơng việc dồn vào cuối kỳ kế toán Do ảnh hưởng tới việc lập toán, lập báo cáo kế toán chậm, không phản ánh biến động giá + Phương pháp bình quân sau lần nhập: Theo phương pháp này, sau lần nhập kế toán phải xác định giá bình quân danh điểm NVL Căn vào giá đơn vị bình quân lương NVL xuất kho lần nhập để kế toán xác định giá thực tế NVL xuất kho Ưu điểm: Việc tính giá xác phản ánh kịp thời biến động giá cả, cơng việc tính giá tiến hành đặn kỳ Nhược điểm: Khối lượng tính tốn nhiều nên áp dụng doanh nghiệp có danh điểm NVL, số lần nhập - xuất không nhiều + Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ: Theo phương pháp đến cuối kỳ hạch toán tiến hành kiểm số lượng vật liệu tồn kho, sau tính giá trị mua thực tế vật liệu tồn cuối kỳ theo giá mua lần cuối Trị giá hạch toán = Số lượng NVL xuất x Đơn giá hạch toán NVL xuất kỳ kỳ Đến cuối kỳ sau xác định giá NVL, kế toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán NVL xuất kỳ giá thực tế Để tính giá thực tế NVL xuất kỳ phải tính hệ số giá ía mua giá hạch toán NVL Trị giá mua thực tế NVL tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế NVL Hệ số giá = nhập Trị giá hạch toán NVL tồn đầu kỳ + Trị giá hạch tốn NVL nhập ⇒ Từ tính giá trị thực tế NVL xuất dùng kỳ Trị giá thực tế NVL = Trị giá hạch toán NVL xuất x Hệ số giá xuất dùng kỳ dùng kỳ Ưu điểm: Phương pháp kết hợp hạch toán chi tiết hạch toán tổng hợp để tính giá NVL, khơng phụ thuộc vào cấu NVL nhiều hay Nhược điểm: Phải tổ chức hạch tốn tỉ mỉ, số lượng công việc dồn vào cuối kỳ hạch tốn, thích hợp với doanh nghiệp có trình độ kế tốn tương đối tốt Tóm lại, phương pháp tính giá vật tư có ưu, nhược điểm riêng nó, tuỳ theo đặc điểm riêng doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho cho phù hợp đạt hiệu cao công tác kế tốn B KẾ TỐN CHI TIẾT NGUN VẬT LIỆU: Hạch tốn chi tiết NVL cơng việc có khối lượng lớn, phản ánh tình hình biến động vật tư số lượng giá trị theo thứ vật tư thức hai nơi kho phòng kế tốn Hiện cơng tác kế tốn nước ta áp dụng ba phương pháp hạch toán chi tiết NVL là: phương pháp thẻ song song, phương pháp đối chiếu luân chuyển phương pháp số dư Tuỳ theo đặc điểm loại hình sản xuất DN mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp I Phương pháp thẻ song song Theo phương pháp để hạch toán NVL nhập, xuất, tồn kho ta mở thẻ kho để ghi chép mặt số lượng, lại phòng kế tốn phải mở thẻ kế toán chi tiết NVL để ghi chép mặt số lượng giá trị CÔNG TY IN TÀI CHÍNH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Ngày tháng ghi sổ ……… 25-04 Chứng từ Số Ngày …… …… 00108 25-04 …… 27-04 ……… 1304 … 27-04 27-04 1304 27-04 27-04 1304 27-04 …… …… … Người lập (Ký, họ tên) (Trích tháng 04 – 2006) Diễn giải Đã ghi sổ …………… …… Nhập kho giấy CSE 150g/m2 (65 x 86) ……………… …… Xuất kho giấy CSE 150g/m2 (65 x 86) in tin nghiên cứu Hải quan số 05/2006 HĐ0380 Xuất kho giấy CSê 80g/m2 (65 x 86) in tin Nghiên cứu Hải quan số 05/2006 HĐ0380 Xuất kho giấy Bãi Bằng 80 (65 x 127) in Bản tin Nghiên cứu Hải quan số 05/2006 HĐ0380 Xuất kho kẽm (60,5 x 74) in Bản tin Nghiên cứu Hải quan …………… …… Cộng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Số hiệu tài khoản …… 15211 Số phát sinh Nợ ………… 32.519.440 1331.1 331.1 3.251.944 …… 62111 ……… 3.874.147 ……… 3.874.147 15211 11.344.032 11.344.032 62111 25.889.985 25.889.985 15212 1.626.976 1.626.976 ……… ……… …… Có … 35.771.384 Giám đốc (Ký, họ tên) CƠNG TY IN TÀI CHÍNH BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY Tháng 04/2006 TT Ghi có tài khoản Tài khoản 152 Đối tượng sử dụng Nguyên liệu vật liệu Ghi nợ tài khoản TK 6211A: Chi phí NVLTT Cơng ty + TK 621.1.1A (Chi phí giấy) + TK 621.1.2A (Chi phí kẽm) - Hoá đơn GTGT (5 liên) HĐ 0370 + TK 621.1.1A + TK 621.1.2A - Bản tin kho bạc HĐ 0374 + TK 621.1.1A + TK 621.1.2A - Bản tin Nghiên cứu Hải Quan HĐ 0380 + TK 621.1.1A + TK 621.1.2A … …………………………… TK 627A: Chi phí sản xuất chung TK 642A: Chi phí QLDN TK 131A: Phải thu Khách hàng TK 136A: Phải thu nội Công ty Cộng Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1.486.147.477 1.450.072.824 36.074.653 4.875.800 4.360.338 515.462 12.852.774 11.827.818 1.024.956 42.735.140 41.108.164 1.626.976 ……… 97.851.788 18.603.317 42.394.638 231.403.852 2.089.629.406 Ngày….tháng… .năm 2006 Giám đốc (Ký, họ tên) PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY IN TÀI CHÍNH I Nhận xét đánh giá chung công tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cơng ty In Tài Chính 20 năm xây dựng phấn đấu đến trưởng thành mặt Sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng quy cách, mẫu mã, số lượng chất lượng Cùng với phát triển công ty, công tác kế tốn nói chung kế tốn NVL nói riêng ngày củng cố hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý kế toán kinh tế nước ta Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, cơng tác kế tốn công ty sở kiến thức lĩnh hội được, vận dụng lý luận thực tiễn, tơi thấy cơng tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn NVL nói riêng cơng ty đạt kết tích cực hạn chế sau: Những mặt tích cực: - Cơng ty có hệ thống kho tàng tương đối tốt, vật liệu xếp gọn gàng, phù hợp với đặc điểm, tính chất lý, hố học thứ, loại, việc bảo quản vật liệu tương đối tốt để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh kho có dấu niêm phong giá thuế kho, tránh tượng xâm phạm từ bên ngồi - Về cơng tác tổ chức kế tốn nói chung: + Cơng ty vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, hình thức sổ kế tốn (hình thức Nhật ký chung) theo chế độ quy định phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh công ty + Việc quản lý số liệu sổ sách, chứng từ, việc quản lý công tác hạch tốn kế tốn máy vi tính giúp cho kế tốn giảm bớt khối lượng cơng việc đảm bảo theo dõi chặt chẽ tình hình biến động vật tư + Công tác phân công, phân nhiệm cơng việc phòng kế tốn thực cách phù hợp, với lực nhân viên kế tốn - Về cơng tác quản lý NVL tổ chức chặt chẽ Công ty vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán kế toán NVL với chế độ quy định phù hợp với thực tế hoạt động Cơng ty mình, quy định rõ ràng phận lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho NVL… Về quy trình luân chuyển xử lý chứng từ nhập, xuất NVL có linh động phù hợp; phiếu nhập – xuất kho kế tốn, phòng kinh doanh phòng kế hoạch lập Phòng kinh doanh với chức nhiệm vụ lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp + Cơng ty hoạch tốn chi tiết NVL theo phương pháp Ghi thẻ song song phù hợp với đặc điêm hoạt động đơn vị, nghiệp vụ nhập – xuất kỳ không nhiều, việc theo dõi danh mục NVL nghiệp vụ nhập, xuất xử lý phần mềm kế tốn cách nhanh gọn, thuận tiện Bên cạnh trị giá vốn thực tế NVL xuất kho áp dụng phương pháp bình quản giá quyền: bình quản sau lần nhập phù hợp với việc sử dụng phần mềm OADS cơng tác kế tốn Những mặt hạn chế: Bên cạnh nhứng mặt tích cực cơng tác kế tốn NVL tồn số điểm hạn chế sau: - Về công tác quản lý NVL: Vật liệu Công ty gồm nhiều loại, nhiều thứ, nhiều quy cách khác khó nhớ hết Mặc dù cơng ty tạo lập mã vật tư để phục vụ công tác quản lý công ty không thành lập ban kiểm nghiệm vậtvật tư mua khơng kiểm tra cách tỷ mỉ, khách quan số lượng, chất lượng chủng loại, điều dẫn đến tình trạng vật tư nhập kho khơng đảm bảo quy cách phẩm chất, số lượng - Về việc đánh giá vật liệu: Vật liệu Công ty chủ yếu mua ngồi, nguồn mua ngồi khơng có nước mà nhập từ nhiều nước khác giới: Kế tốn khơng phản ánh xác giá trị NVL thực tế nhập kho Giá trị NVL thực tế nhập kho giá trị Ghi hố đơn GTGT cộng với chi phí vận chuyển Cơng ty chịu Chi phí hạch tốn vào Nợ TK 627 Như vậy, giá trị thực tế NVL nhập kho chưa xác, dẫn đến giá trị vật liệu xuất kho để sản xuất kinh doanh khơng xác - Tổ chức theo dõi hạch tốn phế liệu thu hồi: Phế liệu cơng ty thu hồi gồm nhiều: giấy lề, giấy rối, giấy xước, bìa loại, giấy in lỗi, kẽm sau in… tận dụng đem bán lại không phản ánh giấy tờ sổ sách số lượng nhu giá trị Điều dẫn đến tình trạng mát, hao hụt phế liệu, làm thất nguồn thu cho Cơng ty Trên số vấn đề tồn tổ chức kế tốn NVL Cơng ty In Tài Chính cần nghiên cứu có hướng sửa đổi phù hợp Cùng với cán kế tốn, cán kế hoạch vậtCơng ty, thân sinh viên thực tập Cơng ty In Tài Chính có suy nghĩ đưa số ý kiến cá nhân đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác II Những đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nvl ty in tài Để phát huy vài trò kế tốn NVL quản lý, xin đề xuất số giải pháp sau: Hồn thiện cơng tác quản lý NVL: NVL công ty gồm nhiều loại, nhiều thứ khó nhớ hết Để đảm bảo tốt số lượng nhu chất lượng NVL đạt u cầu đề thiết cơng tác quản lý NVL phải thật tốt Vì vậy, ta cần lập sổ danh điểm “Nguyên vật liệu” “Sổ danh điểm NVL” tổng hợp toàn loại NVL mà công ty sử dụng Trong sổ danh điểm NVL theo dõi loại, nhóm, quy cách cách chặt chẽ giúp cho công tác quản lý hạch toán NVL quy hoạch cách riêng, xếp cách trật tự thuận tiện cần tìm thơng tin thứ, nhóm, loại vật liệu Để lập sổ danh điểm NVL, điều quan trọng phải xây dựng mã NVL xác, đầy đủ, khơng trùng lặp, có dự trữ để bổ sung NVL thuận tiện hợp lý Ở Công ty xây dựng mã vật tư theo ký hiệu A, B, C, D, M… Vậy Cơng ty xây dựng cụ thể mã NVL đưa vào đặc điểm sau: dựa vào loại NVL, vào nhóm NVL, thứ NVL, quy cách NVL SỔ DANH ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU (Loại vật liệu chính) Kí hiệu: 1521 Kí hiệu Nhóm Danh điểm NVL 1521-1 1521-1-001 1521-1-001-01 1521-1-001-02 1521-1-001-03 …………… 1521-2-002 1521-2-002-01 1521-2-002-02 ………… 1521-2-003 1521-2-003-01 …………… Tên nhã hiệu, quy cách NVL Đơn vị tính Hoàn thiện thủ tục nhập vậtVật tư mua trước nhập kho cần kiểm nhận để xác định số lượng, chất lượng quy cách thực tế vật tư Do đó, Cơng ty cần phải lập kiểm nghiệm vật tư bao gồm người chịu trách nhiệm vậtcơng ty (phòng kế hoạch vật tư) người chịu trách nhiệm thủ kho Cơ sở kiểm nhận hàng hố người cung cấp Trường hợp chưa có hố đơn phải vào Hợp đồng kinh tế để kiểm nghiệm Trong trình kiểm nghiệm vật tư nhập kho phát NVL thừa, thiếu sai quy cách phẩm chất, ghi hợp đồng phải lập “Biên kiểm nghiệm vật tư” xác định đánh giá số lượng chất lượng làm sở nhập kho Ví dụ: Căn vào hố đơn GTGT 0050883 ngày 25/04/2006 mua giấy CSê 150g/m2 (65x86) Công ty in – Thương mại thông xã Việt Nam Thực tế kiểm nghiệm vật tư nhập kho, ban kiểm nghiệm vật tư lập biên kiểm nghiệm sau: Cơng ty in Tài Chính – ITC BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ Ngày 25/04/2006 Số: 86 Căn vào Hố đơn GTGT số 0050883 ngày 25/04/2006 Cơng ty In – Thương mại Thông xã Việt Nam Ban kiểm nghiệm gồm: Đại diện Cơng đồn: ơng Nguyễn Hữu Vận Đại diện Hành chính: Ơng Nguyễn Nhân Đại diện Phòng vật tư: Ơng Trần Hồng Tuyến Đại diện Phòng Tài vụ: Bà Đinh Thị Lan Thủ kho: Bà Bùi Bích Liên Đã kiểm nghiệm số vật tư hàng hoá sau: TT Tên chủng loại, Tiêu chuẩn quy Đơn vị Số Kết Ghi ký hiệu, nhã cách phẩm chất tính lượng thực tế mác hàng hoá 01 Giấy CSê kg 2096 2.096 150g/m2 (65 x 86) Ý kiến Ban kiểm nghiệm: Hàng hoá đảm bảo số lượng chất lượng chúng tơi đồng ý để nhập kho, tốn Cơng đồn Hành VậtTài vụ Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Xác định trị giá NVL thực tế nhập kho (Ký, họ tên) Trường hợp NVL mua mà chi phí thu mua Cơng ty chịu giá bán ghi hoá đơn GTGT giá hàng hoá, giá NVL nhập kho phải cộng thêm chi phí vận chuyển (chi phí mua) Trị giá vốn thực tế nhập kho: Tăng giá mua ghi hoá đơn (gồm thuế nhập khẩu… có) cộng với chi phí mua ngồi thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ bảo quản, phân loại, bảo hiểm, chi phí thuê kho, phạt bồi thường….), trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng (nếu có) Trong q trình mua vật tư, hàng hố phát sinh chi phí vận chuyển, bốc dỡ, tiền thuê kho bãi… chi phí phận cấu thành nên trị giá vốn thực tế vật tư, hàng hố mua ngồi Căn vào chứng từ phản ánh chi phí mua, kế toán ghi: Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ Có TK liên quan (TK 111; TK 112; TK 331….) Hồn thiện việc tổ chức theo dõi hạch tốn phế liệu thu hồi Ở Công ty, phế liệu thu hồi để vào không làm thủ tục nhập kho, không theo dõi phế liệu sổ sách Việc không theo dõi phế liệu thu hồi cách cẩn thận dễ dàng dẫn đến việc thất thoát, mát từ ảnh hưởng đến nguồn thu cơng ty Do đó, mặt giảm bớt cồng kềnh, phức tạp nguồn phế liệu thu hồi này, theo dõi chúng cách đơn giản mà đạt hiệu Sau lần thu hồi phế liệu, trước để vào kho phải phận có trách nhiệm tổ chức cân, đo, đong, đếm cách cụ thể sau ghi vào “sổ theo dõi phế liệu thu hồi” có chữ ký người tham gia kiểm tra (Phòng kế hoạch vật tư), Phòng kế tốn, Thủ kho Cụ thể sau: Cơng ty In Tài Chính – ITC SỔ THEO DÕI PHẾ LIỆU THU HỒI Ngày lập số: ……… TT Ngày Tên phế liệu tháng Thuộc danh Đơn vị Số Ghi điểm VL tính lượng 01 02 … Kế hoạch vậtKế toán Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Khi phế liệu xuất bán ghi vào cột “Ghi chú” ngày tháng xuất bán, số lượng doanh thu bán Khi hạch tốn sau: Nợ TK 111, 112… Tổng số tiền tốn Có TK 711: Doan thu khác Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp KẾT LUẬN Hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng hệ công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực việc điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh Đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường nay, hạch tốn kế tố tỏ rõ vai trò quan trọng hoạt động cơng ty Với phần hành kế tốn đòi hỏi người làm kế toán thực bút toán khác việc tổ chức hạch toán kế toán NVL đòi hỏi phải nhanh chóng kiện tồn để cung cấp kịp thời đồng vật liệu cần thiết cho sản xuất, kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức dự trữ ngăn ngừa tượng hư hụt, mát lãng phí vật liệu Trong thời gian thực tập Cơng ty In Tài Chính em nhận thấy Cơng tác Hạch tốn kế tốn NVL đảm bảo thực tương đối đầy đủ theo chế độ kế toán Nhà nước Tuy nhiên cơng tác mặt hạn chế cần đổi hoàn thiện Bản thân em góc nhìn sinh viên kế tốn mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn NVL cơng ty Mặc dù cố gắng song thời gian thực tập không dài, kiến thức sách thực tiễn có khoảng cách định, đặc biệt trình độ nhận thức thực tế hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp khó tránh khỏi nhứng thiếu sót, khiếm khuyết Em kính mong nhận giúp đỡ, góp ý thầy, giáo, cơ, phòng Tài vụ Cơng ty ITC bạn sinh viên để giúp em hiểu biết hơn, báo cáo hoàn thiện phục vụ cho q trình cơng tác sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 17 tháng năm 2006 Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng MỤC LỤC Lời nói đầu Phần I Cơ sở lý luận chung công tác kế toán NVL Trang doanh nghiệp A Nhứng vấn đề chung NVL I Khái niệm, đặc điểm chung NVL Khái niệm chung Đặc điểm Nguyên vật liệu II Nhiệm vụ tổ chức quản lý hạch toán NVL Yêu cầu quản lý NVL Nhiệm vụ hạch toán NVL III Phân loại, tính giá NVL Phân loại NVL Tính giá NVL B Kế toán chi tiết NVL I Phương pháp thẻ song song II Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển III Phương pháp sổ số dư C Hạch toán tổng hợp NVL I Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp khai thường 6 6 8 13 13 16 18 19 19 xuyên Tài khoản sử dụng Chứng từ sử dụng II Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp khai định kỳ Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán D Các hình thức sổ kế tốn áp dụng hạch tốn kế tốn NVL I Hình thức sổ Nhật ký – Chứng từ 19 20 21 21 22 22 23 II Hình thức Nhật ký – Sổ III Hình thức Chứng từ ghi sổ IV Hình thức Nhật ký chung Phần II: Tình hình thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn NVL Cơng 23 24 24 25 ty In Tài Chính A Đặc điểm tình hình chung Cơng ty In Tài Chính I Q trình hình thành phát triển Công ty II Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 25 25 27 Công ty In Tài Chính Đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình cơng nghệ chế tạo sản 27 phẩm Đặc điểm tổ chức máy quản lý III Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty In Tài Chính IV Hệ thống sổ kế tốn V Một số nội dung khác B Thực trạng công tác kế tốn NVL Cơng ty In Tài Chính I Đặc điểm tình hình quản lý NVL Công ty ITC Đặc điểm NVL Công ty Công tác quản lý NVL Công ty II Phân loại vật liệu III Đánh giá NVL Giá vốn thực tế NVL nhập kho Giá vốn thực tế NVL xuất kho IV Thủ tục nhập, xuất kho chứng từ sử dụng Thủ tục nhập kho vật liệu Thủ tục xuất kho NVL V Hạch toán NVL kho VI Hạch toán vật liệu phòng kế tốn Tổ chức nhập liệu Tổ chức xem, in sổ sách, báo cáo kế toán Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn 30 33 35 37 38 38 38 39 40 42 42 43 44 44 47 54 56 56 59 65 NVL Công ty In Tài Chính I Nhận xét đánh giá chung cơng tác kế tốn NVL Cơng ty Nhứng mặt tích cực Những mặt hạn chế II Những đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn NVL 65 65 66 67 Công ty In Tài Chính Kết luận 72 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Tên sở thực tập: Công ty In Tài Chính Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét báo cáo thực tập sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp TCD – K3 – Trường THCN & QT Đông Đô Như sau: Hà nội, ngày…… tháng… năm 2006 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Hà nội, ngày… tháng… năm 2006 NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP (Của Giáo viên hướng dẫn) Họ tên GV hướng dẫn : Thày giáo Phí Văn Trọng Họ tên SV thực tập : Nguyễn Thị Hằng Lớp : TCD – K3 Đề tài : “Hạch tốn kế tốn Ngun vật liệu Cơng ty In Tài Chính” Nhận xét báo cáo thực tập: Điểm số: Điểm chữ: Chữ ký giáo viên hướng dẫn ... DỤNG TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Để đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp phản ánh đầy đủ số sổ kế toán định Theo chế độ kế tốn hành... đối tài khoản Báo cáo kế toán Bảng tổng hợp chi tiết PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ CƠNG TÁC HẠCHT ỐN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY IN TÀI CHÍNH A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CƠNG TY IN TÀI CHÍNH... sau: Phần I: Cơ sở lý luận chung công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Phần II: Tình hình thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty In Tài Phần III: Một số ý kiến đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tài chính , Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay