Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 905

94 45 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:41

LỜI MỞ ĐẦU Thế giới giai đoạn phát triển cao kinh tế thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường sản xuất hàng hóa Mà mục đích cuối sản xuất hàng hoá đem lại ngày nhiều lợi nhuận cho sản xuất Muốn nhà sản xuất (Tức doanh nghiệp) phải sản xuất sản phẩm thoả mãn cao nhu cầu vật chất, văn hoá tinh thần người (Nhu cầu tiêu dùng), với chu trình sản xuất nhanh nhất, rẻ nhất, thuận tiện với chất lượng cao, hình thức mẫu mã đẹp, hợp thi hiếu, người tiêu dùng ưa chuộng nhà sản xuất đạt mục đích thu lợi nhuận Hơn hết việc sản xuất, việc sản xuất hàng hóa nhà doanh nghiệp bị chi phối quy luật tất yếu khách quan kinh tế thị trường Đó quy luật giá trị, quy luật giá trị thặng dư, quy luật cung, - cầu, quy luật cạnh tranh thị trường Đất nước Việt Nam ta phát triển bước ngoặc quan trọng đường đổi lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng đề nhiệm vụ là: ’’… Đẩy mạnh cơng đổi tồn diện đồng bộ, tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa… Như Đảng ta khảng định việc phải thừa nhận quy luật chung kinh tế thị trường, coi chúng đòi hỏi tất yếu khách quan để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Do cạnh tranh khát vọng lơi nhuận thực trở thành động lực thúc doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi thiết bị công nghệ, đầu tư phát triển sản xuất để chiếm lĩnh thị trường Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng kinh tế quốc dân Sự phát triển kinh tế thể cấu vốn đầu tư, lĩnh vực đầu tư tốc độ đầu tư cho xây dựng Sự hình thành phát triển đơn vị xây lắp đòi hỏi tất yếu việc phát triển kinh tế đất nước Trong kinh tế phát triển theo chế thị trường hệ thống kinh tế tài có vai trò quan trọng việc điều hành sản xuất doanh nghiệp việc điều tiết vĩ mô Nhà nước sản xuất toàn xã hội Việc học tập nghiên cứu hệ thống kinh tế tài đất nước nhằm góp phần đẩy mạnh vai trò cơng tác tài kế tốn việc giúp nhà quản lý doanh nghiệp, cấp quyền từ sở đến trung ương sử dụng tốt công cụ vốn có việc điều hành sản xuất nhằm đạt hiệu cao Hạch toán kế toán với tư cách phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài giúp nhà sản xuất kinh doanh, tổ chức hành nghiệp thơng qua cơng cụ kế tốn nắm hiệu sản xuất kinh doanh tình hình tài đơn vị để sử dụng có hiệu nguồn lực, nguồn tài Đối với phủ quan quyền cấp công cụ quan trọng để đạo điều hành vĩ mô kinh tế Trong đơn vị xây lắp cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn nhiệm vụ quan trọng để giúp nhà quản lý doanh nghiệp định hình tốt việc tổ chức cấu máy điều hành sản xuất đơn vị sản xuất Trên sở giải tốt việc quản lý định mức tiêu hao nguồn vật liệu, tiền cơng chi phí khác nhằm sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, hợp thị hiếu người tiêu dùng có cạnh tranh thị trường Vì cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tình hình giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp có ý nghĩa vơ quan trọng việc tơt chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm Qua thực tế thực tập nghiệp Sơng Đà 905 tơi nhận thấy cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trò to lớn việc đánh giá hiệu hoạt động máy quản lý sử dụng lao động sở giúp cho Giám đốc nghiệp có sách đắn làm cho sản xuất kinh doanh đơn vị không ngừng phát triển Đây nhiệm vụ quan trọng khâu phức tạp, khó khăn cơng tác kế toán đơn vị xây lắp Trong thời gian thực tập tháng nghiệp sơng đà 905 thầy cô giáo hướng dẫn thực tập lãnh đạo nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ để thân tiếp xúc với thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn đơn vị đối chiếu với kiến thức học trường Tơi xin mạnh dạn trình bày số hiểu biêt lý luận chung thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp sơng đà 905 Kính mong thầy giáo lãnh đạo nghiệp góp ý kiến để tơi tiếp thu bồi dưỡng nâng cao kiến thức thân nhằm đạt trình độ chun mơn nghiệp vụ định để hồn thành nhiệm vụ giao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp cho Xã hội Chuyên đề thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Sơng Đà 905 CHUN ĐỀ GỒM PHẦN CHÍNH: Phần I: Cơ sở lý luận chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Phần II: Tình hình kế tốn chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm nghiệp Sơng Đà 905 Phần III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm nghiệp Sơng Đà 905 PHẦN THỨ NHẤT LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I- KHÁI NIỆM, MỐI QUAN HỆ, Ý NGHĨA CỦA CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP I- Khái niệm chung: 1-1 Khái niệm chi phí sản xuất: Trong doanh nghiệp xây lắp, kết hợp yếu tố trình sản xuất q trình sản xuất nói chung Đó q trình kết hợp tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động để tạo nên sản phẩm Trong trình phát sinh chi phí gồm: Chi phí hao phí lao động sống chi phí lao động vật hố mà doanh nghiệp xây lắp bỏ trình sản xuất thi công biểu tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Trong q trình sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp xây lắp phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý ba yếu tố để tạo sản phẩm tốt, giá thành hạ, đáp ứng yêu cầu cần thiết kế Trong điều kiện xã hội tồn quan hệ hàng hố - tiền tệ, chi phí bỏ trình sản xuất sản phẩm biểu hình thức giá trị Ba yếu tố sản xuất sản phẩm xây lắp tham gia vào trình sản xuất với mức độ khác Với yếu tố chi phí tương ứng chi phí, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng khấu hao TSCĐ, ngồi số yếu tố chi phí khác Như vậy, doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất kinh doanh tồn chi phí lao động sống lao động vật hóa chi phí khác mà doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thời kỳ định biểu tiền 1-2/ Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Vấn đề quan tâm trước hết doanh nghiệp sản xuất kinh tế thị trường sản phẩm - sản phẩm vừa mục đích cuối cùng, vừa nguyên nhân qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ doanh nghiệp không sản xuất ngày nhiều sản phẩm với chất lượng tốt mà phải quan tâm đến giá thành sản phẩm tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm Bởi sản phẩm có chất lượng tốt có giá thành hạ tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp tạo uy tín tăng sức cạnh tranh thị trường Đó tiền đề tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ tăng tích luỹ đảm bảo đời sống công nhân viên ngày cao Già thành tiêu kinh tế kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản lý, tổ chức sản xuất thi cơng, trình độ sử dụng lao động vật tư, tiền vốn doanh nghiệp Vì doanh nghiệp quản lý tốt chi phí sản xuất tiền đề tạo sản phẩm tốt, giá thành hạ Giá thành sản phẩm biểu tượng tiền chi phí sản xuất tính cho khối lượng sản phẩm (cơng việc, lao vụ…), tính cho cơng trình, hạng mục cơng trình định hồn thành 1-3/ Mối quan hệ chi phí sản giá thành sản phẩm - Chi phí sản xuất kinh doanh gắn liền với thời kỳ định, giá thành sản phẩm gắn liền với loại sản phẩm (công việc, lao vụ) định - Trong giá thành sản phẩm bao gồm phần chi phí thực tế phát sinh (chi phí trả trước) hay phần chi phí phát sinh kỳ sau nghi nhận chi phí kỳ (chi phí phải trả) - Giá thành sản phẩm chứa đựng phần chi phí kỳ trước chuyển sang (chi phí sản phẩm làm dở đầu kỳ) 2- Ý nghĩa kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính già thành sản phẩm xây lắp Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp Do việc tính tốn xác chi phí bỏ tiền đề để tính xác giá thành sản phẩm giúp cho việc phân tích đắn kết qủa hoạt động sản xuât kinh doanh doanh nghiệp Việc tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đảm bảo xác định nội dung phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm lượng giá trị yếu tố chi phí chuyển dịch vào sản phẩm hồn thành có ý nghĩa quan trọng yêu cầu cấp bách điều kiện kinh tế thị trường Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán phải thực tốt nhiệm vụ sau: Kế toán phải xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phương pháp tập hợp chi phí tiêu chuẩn chi phí cách thích hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ tổ chức sản xuất đơn vị Kế toán phải xác định đắn đối tượng tính giá thành, lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp, phù hợp với đối tượng tính giá thành phù hợp với đối tượng đặc điểm tình hình quy trình cơng nghệ đơn vị, xây dựng quy tắc tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành quy định trình tự công việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho người thực Đồng thời vào quy tắc thực để kiểm tra tình hình thực phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành phận có liên quan Kế tốn phải tổ chức phân tích kịp thời tình hình thực định mức chi phí sản xuất, dự tốn chi phí sản xuất, tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, cung cấp kịp thời thông tin cần thiết công tác quản lý chi phí quản lý giá thành II/ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT : 1- Ý nghĩa việc phân loại chi phí sản xuất Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất gồm nhiều loại có tính chất kinh tế khác nhau, có công dụng kinh tế khác yêu cầu quản lý loại chi phí khác Do việc quản lý sản xuất quản lý chi phí khơng dựa vào số liệu phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất mà phải vào số liệu cụ thể loại chi phí riêng biệt để phục chi yêu cầu kiểm tra phân tích tồn chi phí sản xuất theo cơng trình, hạng mục cơng lơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí Do phân tích loại chi phí sản xuất yêu cầu tất yếu để hạch tốn sác chi phí sản xuất phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, Phân loại chi phí sản xuất cách khoa học thống khơng có ý nghĩa quan trọng hạch tốn kế tốn mà tiền đề quan trọng kế hoạc hố Kiểm tra phân tích chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp, thúc đẩy khơng ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm phát huy vai trò cơng cụ kiểm tra, kiểm soát phát triển doanh nghiệp xuất phát từ đặc điểm sản phẩm xây lắp yêu cầu quản lý xây dựng làm cho việc phân loại chi phí sản xuất có có nét khơng giống với nghành sản xuất khác Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng cuả cơng tác hach tốn kế tốn doanh nghiệp Do việc tính tốn xác chi phí bỏ tiền đề để tính xác giá thành sản phẩm giúp cho việc phân tích đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc tổ chức tốt cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đảm bảo xác định nội dung phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm lượng giá trị yếu tố chi phí chuyển dịch vào sản phẩm hồn thành có ý nghĩa quan trọng yêu cầu cấp bách điều kiện kinh tế thị trường Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán phải thực tốt nhiệm vụ sau: Kế toán phải xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phương pháp tập hợp chi phí tiêu chuẩn chi phí cách thích hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ tổ chức sản xuất đơn vị Kế toán phải xác định đắn đối tượng tính giá thành, lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp, phù hợp với đối tượng tính giá thành phù hợp với đối tượng tính đặc điểm quy trình cơng nghệ đơn vị, xây dựng quy tắc tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành quy định trình tự cơng việc phân cơng nhiệm vụ rõ ràng cho người thực Đồng thời vào quy tắc thực để kiểm tra tình hình thực phận kế tốn tập hợp chi phí, tính giá thành phận có liên quan Kế tốn phải tổ chức phân tích kịp thời tình hình thực định mức chi phí sản xuất, dự tốn chi phí sản xuất, tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, cung cấp kịp thời thông tin cần thiêt cơng tác quản lý chi phí quản lý giá thành 2- Cách phân loại chi phí sản xuất Thơng thường, chi phí sản xuất phân loại theo hai tiêu thức chủ yếu sau: 2-1/ Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế chi phí: Theo tiêu thức phân loại này, căc vào tính chất, nội dung kinh tế chi phí giống xếp vào yếu tố khơng phân biệt chi phí phát sinh lĩnh vực hoạt động nào, đâu Tồn chi phí sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp chia thành yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu: Bảo tồn chi phí loại đối tượng lao động nguyên nhân vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng - Chi phí nhân cơng: Là tồn tiền lương tiền cơng khoản khác phải trả cho người lao động doanh nghiệp - Chi phí khấu hao TSCĐ: tồn số phải tính khấu hao tháng (trong kỳ) đồi với tất loại tài sản cố định doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là số tiền phải trả loại dịch vụ mua ngoài, phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí khác tiền: Là tồn số chi phí phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngồi yếu tố chi phí - Theo cách phân loại giúp ta biết kết cấu, tỷ trọng chi phí mà doan nghiệp chi trả hoạt động sản xuất kinh doanh để lập thuyết minh báo cáo tài (phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố ) Từ đó, vật tư… kiểm tra tình hình thực định mức đề ra, phục vụ cho nhu cầu thông tin, quản trị doanh nghiệp 2-2/ Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo mục đích cơng dụng chi phí sản xuất: Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, vào mục đích cơng dụng chi phí qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chia thành: - Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm (trong XDCB, chi phí xây lắp ): Là tồn số chi phí liên quan đến hoạt động quản lý phục vụ sản xuất phạm vi phận, tổ, đội sản xuất Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm chia thành chi phí trực tiếp gián tiếp + Chi phí trực tiếp XD bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng (chi phí nhân cơng sử dụng máy vật liệu cung cấp cho máy) + Chi phí gián tiếp xây dựng gọi chi phí sản xuất chung, chi phí phục vụ, quản lý thi công xây lắp phát sinh trình xây lắp phận, đội xây lắp, bao gồm phần chi phí xử dụng máy thi cơng (phần chi phí khấu hao máy thi cơng, chi phí chung đội máy phát sinh q trình thi cơng xây lắp) - Chi phí bán hàng xây dựng bản: toàn chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm chi phí cho việc quảng cáo, chào hàng, mơi giới… chi phí phát sinh ngồi q trình xây lắp nên gọi chi phí ngồi sản xuất Thơng thường XDCB phát sinh khoản mục chi phí - Chi phí hoạt động khác tồn chi phí phát sinh q trình tiến hành hoạt động khác Ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm chi phí hoạt động tài chi phí bất thường - Chi phí quản lý doanh nghiệp tồn chi phí phục vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiêp chi phí quản lý kinh doanh quản lý hành chính, chi phí khác Theo quy định chế độ kế toán nay, giá thành sản phẩm bao gồm chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp chế tạo sản phẩm Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích cơng dụng chi phí máy có tác dụng: Xác định số chi phí chi lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, sở cho việc tính gía thành sản phẩm xác định kết sản xuất kinh doanh lĩnh vực hoạt động 2-3/ Các cách phân loại khác Trên hai cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, công tác kế tốn, ngồi chi phí sản xuất phân loại theo tiêu thức khác vào mối quan hệ chi phí sản xuất kinh doanh với khối lượng sản phẩm hoàn thành, chia thành chi phí cố định chi phí thay đổi… Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất có ý nghĩa riêng nó, chúng lại bổ xung cho nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt chi phí sản xuất, cho phép kiểm tra tồn chi phí phát sinh phạm vi doanh nghiệp theo yếu tố riêng biệt chúng Đồng thời có tác dụng kiểm tra việc sử dụng chi phí theo khoản mục đích giá thành sản phẩm 3- Giá thành sản phẩm xây lắp 2-1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Vấn đề quan tâm trước hết doanh nghiệp sản xuất kinh tế thị trường sản phẩm - sản phẩm vừa mục đích cuối cùng, vừa nguyên nhân trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 57 BPB 30/6/2002 30/6/2002 Phân bổ chi phí tiền lương nhân 6271 viên quản lý đội XL T6/2002 65.542.5000 3341 60.650.000 3382 515.000 3383 3.862.500 515.000 3384 57 BPB 30/6/2002 30/6/2002 Phân bổ chi phí tiền lương nhân 6421 viên quản lý XN 6/2002 33.400.000 3341 30.000.000 3382 200.000 3383 3.000.000 200.000 3384 86 KC2 30/6/2002 30/6/2002 18 x75 12/6/2002 15/6/2002 Kết chuyển chi phí nhân cơng quản lý đội xây lắp tháng 6/2002 cho cơng trình 154 65.542.500 65.542.500 6271 Đ/c Thao đội XL II lĩnh CCDC 62731 3.320.000 dùng cho CT Phù yên - Sơn la 3.320.000 Đ/c Hường đội XL nhận dụng 6273 cụ phục vụ CT Tĩnh Túc - CB 2.500.000 153 19 x78 23/6/2002 25/6/2002 2.500.000 153 21 22 x79 x87 24/6/2002 25/6/2002 26/6/2002 30/6/2002 Đ/c Thông đội XL nhận CCDC phục vụ cho CT Vật cách - Hải Phòng 6273 1.500.000 1.500.000 153 Đ/c Thắng đội XL I nhân liệu 6273 CCDC cho QL - CT Trà Lĩnh 153 Paikan 2.520.000 2.520.000 29 x99 25/6/2002 25/6/2002 Đ/c Thắng đội XL I - nhận DC 6273 phục vụ CT NM đường dây 153 35KV Thơng gót - CB 7.500.000 7.500.000 59 PB 30/6/2002 30/6/2002 Phân bổ tiền mua phát điện PV 6273 cho CT phù yên -Sơn la 3.000.000 3.000.000 Đ/c Thắng đội XL số I tốn tiền mua dầu - phục vụ CT Thơng gót - CB 6274 4.600.000 4.600.000 Đ/c Thao tốn tiền săm, sửa xe UOAT - CT Phù yên - Sơn La 6274 1421 35 40 45 TT TT x78 15/6/2002 15/6/2002 15/6/2002 17/6/2002 23/6/2002 25/6/2002 141 2.200.000 2.200.000 111 D/c Nguyễn Đức Hường đội 6274 mua xăng dầu phục vụ CT Tính 111 1.500.000 1.500.000 Túc -Cao Bằng 52 68 x49 PB 24/6/2002 25/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 Đ/c Thông XL nhận xăng phục vụ CT Vật cách - Hải Phòng 6274 Trích khấu hao TSCĐ tháng 6/2002 6274 860.000 860.000 152 6424 9.205.000 2141 7.500.000 7.500.000 335 118 TT 26/6/2002 26/6/2002 125 UNC 29/6/2002 29/6/2002 135 C90 125 C89 128 GT 30/6/2002 30/6/2001 30/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 Đ/c Thao đội XL II toán 6277 tiền thuê bao ĐT - CT Phù yên 141 - Sơn la tháng 6/2002 Đ/c Hường đôi XL trảtiền thuê bao điện thoại cho - CT Tính Túc - Cao Bằng 6277 Đ/c Thắng thanhtốn tiền th văn phòng CB Làm CT Trà Lĩnh - Paikan 6277 3.200.000 3.200.000 4.500.000 4.500.000 112 11.000.000 11.000.000 1111 Đ/c Thao đội XL I TT tiền thuê 6277 nhà quý II/2002 cho CN làm 1111 CT phù yên - Sơn la 7.500.000 Công ty SĐ báo nợ tiền điện, 6277 nước QII - CT Tính túc -CB 3.500.000 Sở điện Hải Phòng TT tiền 6277 điện, nước quý II- CT Vật cách 1121 Hải Phòng 6.500.000 Đ/c Thao đội XL II tốn 6278 tiền chi phí tiếp khách - CT Phù 141 Yên - Sơn la tháng 6/2002 2.200.000 7.500.000 3.500.000 336 142 C12 30/6/2002 30/6/2002 101 TT 115 C79 118 C85 26/6/2002 26/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 30/6/2002 123 UNC 30/6/2002 30/6/2002 124 TT 30/6/2002 30/6/2002 131 C101 30/6/2002 30/6/2002 Đ/c Hường đơi XL trả tiền chi phí tiếp thị - CT Tính túc CB 6278 6.500.000 2.200.000 5.500.000 5.500.000 1111 Đ/c Thắng tốn tiền chi 6278 phí nghiệm thu CT Thơng gót 1111 Cao Bằng Đ/c Thao đội XL I thị trường tiền thuê thí nghiệm bê tông cho CT Phù yên - Sơn La 6278 Đ/c Hường TT chi phí TK CT Tĩnh Túc - CB 6278 7.500.000 7.500.000 17.500.000 17.500.000 1121 1.500.000 1.500.000 1111 Đ/c Thắn th đánh máy văn 6278 hồn cơng CT Thơng gót 1121 CB 9.205.000 2.000.000 2.000.000 Kết chuyển chi phí nghiên cứu tháng 6/2002 1.008.420.000 192 KC 30/6/2002 30/6/2002 193 KC 30/6/2002 30/6/2002 Kết chuyển chi phí tiền nhân 622 công trực tiếp tháng 6/2002 262.170.000 194 KC 30/6/2002 30/6/2002 Kết chuyển chi phí lương công nhân quản lý đội XL6/2002 6271 65.542.500 195 KC 30/6/2002 30/6/2002 Két chuyển chi phí nguyên vật liệu phụ tháng 6/2002 6272 12.840.000 196 KC 30/6/2002 30/6/2002 Kết chuyển chi phí CP cơng 6273 cụ dụng cụ dùng chung 6/2002 20.340.000 197 KC 30/6/2002 30/6/2002 198 KC 30/6/2002 30/6/2002 199 KC 30/6/2002 30/6/2002 Kết chuyển khoản chi phí tiền khác tháng 6/2002 6278 200 KC 30/6/2002 30/6/2002 Kết chuyển giá thành thực tế sản phẩm XL hoàn thành bàn giao tháng 6/2002 632 Kết chuyển chi phí vùng sử dụng máy thi cơng 6/2002 621 6274 18.365.000 Kết chuyển khoản chi phí 6277 dịch vụ mua 198- 6/2002 36.200.000 Cộng mang sang: 35.700.000 2.421.733.000 PHẦN THỨ BA HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂYLẮP Ở NGHIỆP XÂY LẮP SƠNG ĐÀ 905 I NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỘ PHẬN QUẢN LÝ, BỘ MÁY KẾ TOÁN CƠNG TÁC HẠCH TỐN KẾ TỐN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH Ở ĐƠN VỊ nghiệp Sơng Đà 905 đơn vị tiếp thu kinh nghiệm quý báu Công ty Xây lắp lượng Sông đà 11 cũ; với đội ngũ CBCNV có trình độ chun mơn kỹ thuật có tinh thần đồn kết trí cao trong cơng tác Do lãnh đạo nghiệp xây lắp Sơng Đà 905 ln ln quan tâm đến mạt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ xây lắp cơng trình theo hợp đồng ký kết, coi trọng việc đảm bảo chất lượng cơng trình Ban lãnh đạo nghiệp xây dựng phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến, mối quan hệ hợp đồng chặt chẽ lúc mơi nơi quan tâm cao đến đời sống CBCNV nghiệp Lãnh đạo nghiệp ln quan tâm đến định mức, dự tốn cơng trình tận dụng linh hoạt tiêu định mức, dự tốn cơng trình vận dụng linh hoạt tiêu định mức cơng trình, địa bàn sản xuất gắn với việc kiểm tra giám sát sản xuất, thường xuyên rút kinh nghiệm tổ chức sản xuất để đảm bảo tiết kiệm chi phí -hạ giá thành sản phẩm Mặt khác nghiệp ln quan tâm đến định mức, dự tốn cơng trình vận dụng linh hoạt tiêu định mức cơng trình, địa bàn sản xuất gắn với việc kiểm tra giám sát sản xuất, thường xuyên rút kinh nghiệm tổ chức giám sát sản xuất để đảm bảo tiết kiệm chi phí hạ giá thành Mặt khác nghiệp ln coi trọng việc phân tích tình hĩnh kinh tế, tình hình tài có biện pháp tích cực để phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt tồn Như lãnh đạo nghiệp Sơng Đà 905 vận dụng sáng tạo quy luật khách quan kinh tế thị trường Việc nhận thức đắn tìm giải pháp phù với tình hình thực tế nghiệp giúp cho lãnh đạo nghiệp đánh giá đầy đủ, kịp thời nội dung công tác quản lý sản xuất nội dung có vai trò quan trọng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Lãnh đạo nghiệp quan tâm đến việc xây dựng củng cố máy kế toán đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu chung yêu cầu sản xuất đơn vị Đặc biệt nghiệp quan tâm tạo điều kiện giúp cho kế toán tập hơp, ghi chép lập báo cáo kế toán kịp thời, đầy đủ; phục vụ cho công tác quản lý sản xuất Đồng thời Giám đốc nghiệp quan tâm trang bị cho kế toán máy vi tính, máy điện thoại, thiết bị dụng cụ quan tâm đào tạo đội ngũ kế toán mặt chun mơn nghiệp vụ nghiệp quan tâm tổ chức thực tương đối tốt công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp ghi chép đầy đủ kịp thời chi tiết theo nội dung, khoản mục chi phí cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp Việc áp dụng hình thức kế tốn sổ nhật ký chung giúp cho nghiệp phát huy cao độ tính tác dụng máy vi tính Việc xác định đối tượng tính giá thành theo chi tiết cơng trình, hạng mục cơng trình giúp cho nghiệp đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công trình, đội thời kỳ Ban kế toán vận dụng tương đối đầy đủ quy định mẫu biểu quy chế tài ban hành, thực nội dung quy định chế độ kế tốn thơng tư 10/CP Đây mặt ưu điểm lớn mà người làm cơng tác kế tốn cần tham khảo học tập, nghiên cứu Mặt hạn chế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nghiệp Sơng Đà 905 thi cơng xây lắp cơng trình nơi xa địa điểm quan nghiệp cơng trình thường tổ chức việc cung ứng vật tư từ nơi bán đến chân cơng trình (nhập xuất thẳng vật tư) Cách tổ chức cung ứng tiết kiệm chi phí vận chuyển vật tư thiết bị việc kiểm tra giám sát số lượng, chất lương, quy cách mẫu mã vật tư bị sử dụng cho cơng trình chưa chặt chẽ Việc tập hợp chứng từ toán phải chờ đội gửi lên nhiều lúc địa điểm xa, giao thông thời tiết ảnh hưởng đến nên đội không mang kịp chứng từ về, số liệu tập hợp chi phí bị chậm, ban kế tốn bị động lúng túng khâu Các công tác khác vay vốn cho thi cơng cơng trình, thu hồi vốn cá cơng trình chủ yếu đội trưởng tự lo, ban kế tốn đóng góp hạn chế việc huy động vốn thu hồi vốn cơng trình xây lắp việc nắm bắt tình hình tài bên A Cũng kế tốn khơng tham gia thu vốnở cơng trình nên việc đối chiếu số tiền thu từ A có khó khăn Đã có trường hợp đội trưởng nhận tiền A khơng mang nộp cho nghiệp mà tổ chức tiêu cơng trình (Toạ chi) ban kế tốn khơng biết Do cơng trình xây lắp địa điểm xa nghiệp việc cấp phát tiền lương đến tận tay người lao động chủ yếu thơng qua đội trưởng Ban kế tốn khó cấp phát tiền lương cách trực tiếp đến người nhận việc kiểm tra giám sát bị hạn chế nghiệp tổ chức cấp phát lương kỳ (một tháng lần) có lúc để cơng nhân khó khăn chi tiêu đời sống Việc trích trước tiền lương nghỉ phép tiền lương chờ việc cho công nhân di chuyển từ cơng trình sang cơng trình khác ngừng nghỉ việ điều kiện thời tiết chưa theo dõi thực ban kế toán II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH NGHIỆP SƠNG ĐÀ 905 Qua thời gian thực tập nghiệp Sơng Đà 905 tơi nhận thấy: Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành XN có nề nếp tốt, đảm bảo chặt chẽ, xác, phù hợp - tuân thủ theo chế độ kế toán hành, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Tuy nhiên công tác phân tích đánh giá, rút kinh nghiệm khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành đơn vị điều cần thiết Là sinhviên thực tập nghiêp tơi xin mạnh dạn đưa vài kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành đơn vị sau: Kiến nghị I: Đề nghị nghiệp quan tâm đến cơng tác quản lý vật tư, vật tư khoản mục có chi phí lớn kết cấu vào giá trị cơng trình xây lắp, việc theo dõi, giám sát giá cả, số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại vật tư cần thực chặt chẽ nghiệp nên bố trí cán ban kinh tế kỹ thuật, ban kế toán tài vụ theo dõi khâu nhập, xuất, sử dụng vật tư từ nơi bán cơng trình Có đảm bảo sử dụng hợp lý tiết kiệm vật tư giám nguyên vật liệu, hạn chế khó khăn nghiệm thu bàn giao cơng trình giúp cho đọi xâylắp hạn chế thiệt hại phá làm lại Kiến nghị II: nghiệp nên tổ chức theo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng nhân viên kế toán, nhân viên kinh tế kỹ thuật đến cơng trình xây lắp kiểm khối lượng dở dang thực tế, đồng thời thu nhập chứng từ hướng dẫn hoàn thiện chứng từ cở đến cuối tháng ban kếtốn có đủ số liệu xác phục vụ cho việc lập báo cáo tài Kiến nghị III: nghiệp nên tổ chức theo định kỳ cán kế toán kiểm tra thu vốn cơng trình để nắm bắt tình hình tài khả trả nợ A thúc đẩy họ tìm biện pháp trả tiền vốn cơng trình nhanh chóng đảm bảo nghiệp có đủ vốn hoạt động giảm bớt tiền chi phí lãi vay (Hiện nghiệp vay vốn lưu động Tổng công ty XD Sông đà 4,2 tỷ đồng với mức lãi vay 1,26%/ tháng Đây khoản chi phí lớn có ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp) Kiến nghị IV: nghiệp nên bố trí nhân viên kế tốn tai đội xây lắp để giúp cho đội trưởng khâu thu thập hoá đơn chứng từ tổ chức tốn cơng trình, thống số liệu thu hồi vốn Có đảm bảo tốt tính pháp lý chứng từ kế toán theo quy chế hành Mẫu biểu chứng từ toán, hoá đơn quy định pháp quy chế độ tài tốn kịp thời đầy đủ chế độ Kiến nghị V: Đề nghị nghiệp tiếp tục hồn thiện cơng tác khoản đội, hình thức tổ chức sản xuất có nhiều ưu điểm tốt nghiệp cần xác định tỷ lệ khoán, định mức khoán cụ thể hợp lý cơng trình Đối với loại ngun vật liệu vừa nhỏ nên khoán trực tiếp cho đội tự khai thác (Xí nghiệp đóng vai trò định mức hao phí vật tư tiết kiệm chi phí sản xuất Đồng thời nâng cao trách nhiệm đội trưởng công tác thu hồi vốn đảm bảo tiến độ cơng trình Các khoản chi phí tiền lãi vay dù khơng phân bổ trực tiếp vào chi phí sản xuất khoản chi phí lớn Do đề nghị nghiệp tính chi tiết số lãi vay cho cơng trình, đội xây lắp theo thời hạn sử dụng vốn nghiệp để thúc đẩy đội trưởng tích cực thu hồi vốn, tìm cách huy động vốn tự có ứng vốn từ bên A làm giảm bớt khó khăn vốn xây lắp cho nghiệp cuối làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nghiệp Kiến nghị VI: Do đội xâylắp cơng trình xa địa bàn nghiệp, lại vùng rừng núi phức tạp, thời gian di chuyển từ cơng trình cũ sang cơng trình thời gian chờ đợi mặt bằng, chờ đợi vật tư dài, việc sản xuất thi công thường phải thực ngồi trời nên việc cơng nhân phải ngừng, nghỉ việc thời tiết thường hay xảy Do đặc thù riêng ngành XD sản phẩm mang tính chất đơn thời gian xây dựng dài cơng trình, hạng mục cơng trình có dự tốn thiết kế riêng cơng trình XD cố định chỗ, nơi xây dựng nơi tiêu thụ phải bố trí lao động vật tư máy móc di động theo địa điểm cơng trình Mà yếu tố quan trọng để xây dựng cơng trình máy thi cơng người lao động Trong thời gian chuẩn bị di động thực việc di chuyển đội xây lắp phải bỏ khoản chi phí khơng phải nhỏ Tuy nhiên theo quy định chế độ chia chi phí trực tiếp thành khoản mục (Khoản mục chi phí máy thi cơng nằm chi phí sản xuất chung) Các khoản chi phí di chuyển máy thi cơng quan tâm lập dự toán đầy đủ cơng trình xây lắp đội xây lắp khơng tốn khoản chi phí Theo tơi Bộ tài cần xem xét xếp khoản mục chi phí máy thi cơng thành khoản mục riêng chi phí trực tiếp Đối với nghiệp cần quan tâm trích trước khoản chi phí di chuyển máy thi cơng chi phí nhân cơng chờ việc, chi phí cần theo dõi chặt chẽ toán đầy đủ cho đội xâylắp để đội xây lắp có điều kiện tổ chức sản xuất tốt đảm bảo đời sống cho cơng nhân lao động nghiệp cần thực trích trước khoản chi phí di chuyển máy móc thi cơng lương nghỉ phép, lương ngừng nghỉ việc cho công nhân công trình Một nội dung liên quan đến chi phí trích trước nghiệp trích tiền khấu hao sửa chữa lớn tài sản cố định Hiện nghiệp có số loại máy móc thiết bị cũ, hỏng hiệu suất sử dụng thấp Vì nghiệp cần tính chi tiết tiền khấu hao sửa chữa lớn tài sản có định, nghiệp có số loại máy móc thiết bị cũ, hỏng hiệu suất sử dụng thấp Vì nghiệp cần tính chi tiết tiền khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ cho máy mócvà theo đội xây lắp Các loại xe ô tô đội XL số II, loại máy công cụ xưởng đội XL số quản lý TSCĐ sử dụng tốt cần phải trích khấu hao sửa chữa lớn nhiều (tỷ lệ cao hơn) loại máy móc thiết bịi đội xây lắp khác Khơng nên tính bình qn dàn Hàng tháng vào tình hình tổ chức sản xuất cồn trình nghiệp lập kế hoạch trích trước khoản chi phí nói ghi: Nợ TK 622 Lương công nhân sản xuất trực tiếp nghỉ phép Nợ TK 6271 Lương ngừng nghỉ việc nhân viên đội xây lắp Nợ TK 6274 * Chi phí máy thi cơng Có TK 335 - Chi phí trích trước Đề nghị Giám đốc nghiệp nghiên cứu bố chí cho đội nhân viên có hiểu biết cơng tác kế tốn chi phí xây lắp cơng trình tốt đồng thời giúp cho ban kế toán giám sát khâu tiếp nhận sử dụng vật tư cơng trình xây lắp Để vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất lựa vừa đảm bảo toán kịp thời đầy đủ chi phí cần thiết chế độ cho đội xây lắp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm Đây u cầu quan trọng cơng tác hạch tốn kế toán nhằm vào việc quản lý hợpchi phí sản xuất bỏ ra, hạ giá thành sản phẩm có đủ sức cạnh tranh thị trường Thực tốt u cầu sở để đánh giá kết sản xuất kinh doanh để tìm biện pháp quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp Công việc riêng người làm cơng tác Tài - kế toán mà trách nhiệm chung tất người có quan tâm đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh xã hội Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành phần kho tàng tri thức khoa học chung đáng nhiều người quan tâm nghiên cứu Nhiệm vụ khơng ngừng củng cố hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nghiệp, hợp lý hố sản xuất nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật kỹ lao động cán công nhân viên nâng cao đời sống công nhân viên đơn vị công tác quan trọng cần thiết đơn vị nghiệp nhà quản lý Đây điểm mấu chốt để sản xuất doanh nghiệp ngày phát triển, góp phần chung cho kinh tế đất nước tăng trưởng không ngừng cuối đạt mục đích chung Đảng ta, sản xuất Xã hội cải thiện ngày tốt đời sống người lao động Chuyên đề thực tập tơi hồn thành với giúp đỡ tận tình Thầy giáo trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Hà Nội, đồng chí lãnh đạo nghiệp xây lắp Sông Đà 905 Các anh chị em thuộc phòng ban nghiệp anh chị em ban kế tốn MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .4 I Khái niệm, mối quan hệ, ý nghĩa công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1- Khái quát chung Ý nghĩa kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp II Phân loại chi phí sản xuất 1- Ý nghĩa việc phân loại chi phí sản xuất 2- Cách phân loại chi phí sản xuất 3- Giá thành sản phẩm xây lắp .10 III- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .11 Giá thành dự tốn cơng tác xây lắp 11 Giá thành kế hoạch công tác xây lắp 12 Giá thành thực tế công tác xây lắp 12 IV Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp .12 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .12 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 14 Mối quan hệ 14 V Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .15 Kỳ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành XDCB .15 Tài khoản sử dụng 16 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tínhthành xây dựng 18 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở xây dựng .24 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở NGHIỆP SƠNG ĐÀ 30 I Đặc điểm chung nghiệp .30 Quá trình hình thành phát triển nghiệp .30 Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức máy quản lý nghiệp Sơng Đà 905 31 Hình thức ghi sổ kế tốn 34 II Thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nghiệp Sơng Đà 905 35 Kế tốn chi phí sản xuất 35 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành .36 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất nghiệp 37 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ nghiệp Sơng Đà 905 .72 Tính giá thành sản phẩm xây lắp nghiệp Sơng Đà 905 73 PHẦN THỨ BA: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở NGHIỆP XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 905 .82 I Những thành tựu đạt việc tổ chức phận quản lý, máy kế tốn cơng tác hạch tốn kế tốn vè tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành đơn vị .82 II Một só ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nghiệp Sơng Đà 905 85 KẾT LUẬN 90 ... TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1/ Kỳ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành XDCB Cùng với việc xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm, xác định kỳ tính giá thành. .. tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất bao gồm nhiều đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Còn khác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm thể hiện: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai mặt biểu... phần chi phí kỳ trước chuyển sang (chi phí sản phẩm làm dở đầu kỳ) 2- Ý nghĩa kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính già thành sản phẩm xây lắp Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 905 , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 905 , Tháng 6 năm 2002, Cộng các đội XL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay