Kế toán bán mặt hàng xe máy tại công ty TNHH thương mại lâm long

39 31 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:32

1 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu kế tốn bán mặt hàng xe máy công ty TNHH thương mại Lâm Long Trước biến đổi sâu sắc kinh tế tồn cầu hóa, mức độ cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt Nhất Việt Nam tiến tới gia nhập vào Tổ chức thương mại giới ( WTO ), điều mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội vô quý báu đồng thời tạo nhiều thử thách lớn Do đó, doanh nghiệp phải tự lực vươn lên trình sản xuất kinh doanh, phải biết phát huy tối đa tiềm để đạt hiệu kinh tế cao Bên cạnh phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối đem lại lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải biết nắm bắt thơng tin, số liệu cần thiết, xác từ phận kế toán để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhà quản lý, cơng khai tài thu hút nhà đầu tư, tham gia vào thị trường tài Đặc biệt doanh nghiệp đời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long với qui mô nhỏ thời gian thành lập chưa lâu phải đối mặt với số khó khăn điển hình kế toán bán hàng - hoạt động kinh doanh chủ yếu cơng ty như: Kế tốn chưa nắm rõ nguyên tắc phương pháp, thứ tự lập sổ kế tốn, ghi sổ kế tốn dẫn đến sai sót nguyên tắc kế toán Phương pháp lập ghi sổ đảm bảo tính an tồn, tránh tối đa sai sót ghi chép rườm rà, chưa hồn tồn phù hợp với tình hình cơng ty Phương pháp quản lý hạch tốn hàng tồn kho cơng ty bất cập, sai nguyên tắc, làm phù hợp doanh thu giá vốn, giá trị hàng tồn kho sổ sách giá trị thực tế hàng tồn kho, làm thay đổi kết nghiệp vụ kinh tế Một số chứng từ kế tốn cơng ty lập chưa thực đầy đủ yêu cầu quy định chế độ kế toán hành Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại Công ty cố gắng bước khẳng định thương trường, việc khắc phục điểm yếu đẩy mạnh cơng tác kế tốn bán hàng vấn đề có ý nghĩa thiết thực Điều giúp cho Cơng ty tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho cơng ty hiệu kinh tế cao Từ nhận thức qua thời gian thực tập công ty, em định sâu nghiên cứu kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại Lâm Long Việc nghiên cứu tập trung vào mặt hàng xe máy - mặt hàng kinh doanh chủ yếu công ty Do đó, đề tài nghiên cứu xác lập: “ Kế tốn bán mặt hàng xe máy cơng ty TNHH TM Lâm Long.” Các mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu nghiên cứu đề tài gồm có mục tiêu chung mục tiêu cụ thể Sau nội dung mục tiêu + Mục tiêu chung, q trình nghiên cứu nhằm trình bày, phân tích, giải thích, khái quát số vấn đề lý luận kế toán bán hàng bao gồm quy tắc, ngun tắc, phương pháp, hình thức kế tốn quy định chuẩn mực, chế độ, thông tư, nghị định Bộ Tài Chính, Cục Thuế kế toán bán hàng Đồng thời, nội dung nghiên cứu nêu lên số luận điểm trình bày giáo trình, sách tham khảo, người làm kế tốn thực tế thảo luận, qua đó, so sánh thực tế lý thuyết để có cách hiểu hợp lý cho số vấn đề chưa giải thích rõ ràng Đề tài khái qt số cơng trình nghiên cứu nội dung tương tự nội dung năm gần đây, qua đó, phát ưu điểm để kế thừa phát huy q trình hồn thiện đề tài, đồng thời tìm nhược điểm, thiếu sót để khắc phục bổ sung + Mục tiêu cụ thể, đề tài tập trung nghiên kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại Lâm Long Trên sở đó, tìm ưu điểm giúp Cơng ty phát huy nhằm đạt hiệu cao kế tốn bán hàng, phát sai sót, tồn nhằm đề kiến nghị giúp công ty hồn thiện hệ thống kế tốn Dựa vào đó, Cơng ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tiêu thụ hàng hóa phản ánh xác, kịp thời kết tiêu thụ giúp nhà quản lý có Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại giải pháp tốt nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, phương pháp vận dụng trình bày báo cáo tài báo cáo kế tốn khác Về lý thuyết, đề tài nghiên cứu kế toán bán hàng góc độ kế tốn tài theo chuẩn mực kế toán số 02, chuẩn mực kế toán số 14, hệ thống kế toán doanh nghiệp theo định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Về thực tế, đề tài nghiên cứu kế tốn bán mặt hàng xe máy Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long với tài liệu kế toán phát sinh kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm 2008, 2009, 2010 2011 Chỉ thu thập số liệu liên quan đến kế toán bán mặt hàng xe máy Do thời gian thực tập, hội tiếp xúc với thực tế kiến thức có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhận xét ý kiến đóng góp q thầy chú, anh chị cơng ty để đề tài có giá trị thực tiễn cao Phương pháp nghiên cứu a, Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Mục đích phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm nắm bắt quy định, nguyên tắc làm khuôn thước, hành lang pháp lý cho hoạt động kế tốn cơng ty, lấy làm sở đối chiếu để phát tồn nêu hướng giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng cơng ty - Đối tượng nghiên cứu tài liệu: Các văn pháp quy bao gồm: Chế độ kế toán doanh nghiệp hành ban hành theo định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa; Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu thu nhập khác ban hành theo định 149/2001/QĐ-BTC; Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung ban hành theo định 165/2002/QĐ-BTC; Thông tư số 89/2002 hướng dẫn bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo định 149, Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn khác; Nghị định số 51/2010/NĐCP hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ… văn pháp quy có liên quan khác - Nội dung phương pháp: nghiên cứu tài liệu, khái niệm, nguyên tắc, quy định…đối chiếu tài liệu để hiểu giải thích đoạn dễ gây hiểu nhầm, từ có hiểu biết thấu đáo mặt lý luận kế toán bán hàng - Kết nghiên cứu tài liệu: + Nắm quy định, nguyên tắc kế toán bán hàng + Hiểu cách ghi chứng từ, sổ sách + Nắm loại chứng từ sổ sách cần thiết cho việc hạch toán nghiệp vụ + Hiểu lý thuyết quy trình theo dõi nhập xuất kho hàng hố, tính giá hàng tồn kho + Nắm loại báo cáo cần lập, cách lập báo cáo kế toán bảng cuối kỳ b, Phương pháp quan sát thực tế: - Mục đích phương pháp: Quan sát quy trình lập, luân chuyển, lưu giữ chứng từ; quy trình xuất kho hàng hoá, giao hàng, tiến hành ghi nhận doanh thu, giá vốn, trình tự ghi sổ kế tốn Quan sát, nghiên cứu tài liệu công ty nhằm nắm bắt loại chứng từ kế toán, mẫu sổ, thẻ chi tiết, sổ cái, mẫu báo cáo mà cơng ty sử dụng q trình kế tốn bán hàng, từ hiểu cách lập ghi chứng từ, cách lên nghiệp vụ sổ, thẻ chi tiết, sổ cái…và cách lập báo cáo kế toán - Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng nói riêng phát sinh hàng ngày Công ty TNHH thương mại Lâm Long Các tài liệu công ty bao gồm: + Báo cáo tài bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối số phát sinh Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại + Các bảng bao gồm: bảng chứng từ, hàng hoá dịch vụ mua vào GTGT; bảng chứng từ, hàng hoá dịch vụ bán GTGT; bảng tổng hợp nhập xuất tồn + Sổ kế toán bao gồm: Nhật ký chung; sổ chi tiết sổ tài khoản 111, 112, 131, 156, 133, 331, 511, 33311, 632… + Chứng từ kế toán bao gồm: Hoá đơn GTGT, phiếu nhập, phiếu xuất kho, thẻ kho, phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi - Nội dung phương pháp: hàng ngày đến làm việc Cơng ty, quan sát kế tốn làm việc Quan sát trình thực nghiệp vụ bán hàng từ thoả thuận thiết lập hợp đồng, mua hàng nhập kho, xuất kho hàng hoá, chuyển hàng đến giao cho khách hàng, đến khâu cuối nhận tiền tốn lý hợp đồng Trong q trình đó, ý đến thủ tục nhập xuất hàng, thủ tục giao nhận hàng, quy trình thời điểm lập chứng từ, lưu chuyển chứng từ ghi sổ kế toán - Kết quan sát thực tế: + Kiểm chứng mối quan hệ đối ứng tài khoản sổ sách, phát điểm bất thường không phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán + Nắm bắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên không thường xuyên + Nắm bắt thời điểm lập chứng từ, cách lập chứng từ, lấy chữ ký, luân chuyển lưu giữ chứng từ + Nắm bắt quy trình giao hàng xác định thời điểm ghi nhận doanh thu, giá vốn; nắm bắt trình tự lên sổ kế tốn + Phát tồn trình làm việc với chứng từ kế toán sổ kế toán kế tốn cơng ty c, Phương pháp vấn: Phương pháp vấn thực nhằm mục đích có nhìn tổng qt cơng ty, khảo sát am hiểu tường tận giám đốc nhân viên cấu tổ chức, sách kế tốn hoạt động cơng ty - Đối tượng vấn: Giám đốc; Trưởng phòng kinh doanh; Kế toán trưởng kế toán viên khác,… Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại - Nội dung vấn: gồm 17 câu hỏi có câu hỏi tổng quan Cơng ty, 11 câu hỏi sách kế tốn, phương pháp kế toán, nguyên tắc làm việc kế toán - Kết thu được: Căn kết trả lời vấn chuyên gia, công ty có hai người hiểu biết tường tận tình hình hoạt động cơng ty máy kế tốn giám đốc kế toán trưởng Kế toán kho nắm kiến thức kế toán thuộc lĩnh vực hàng tồn kho Kế toán tổng hợp, kế toán nghiệp vụ trưởng phòng kinh doanh nắm hiểu biết chung tình hình kinh doanh Cơng ty, khơng có hiểu biết chi tiết Điều cho thấy nhân viên cơng ty khơng có trình độ đồng chưa quan tâm mức Cơng ty Kết cấu chuyên đề Chuyên đề nghiên cứu gồm hai chương: Chương I: Thực trạng kế toán bán mặt hàng xe máy Công ty TNHH TM Lâm Long Chương II: Các kết luận đề xuất hồn thiện kế tốn bán mặt hàng xe máy Công ty TNHH TM Lâm Long Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY TNHH TM LÂM LONG 1.1 Tổng quan Công ty TNHH TM Lâm Long 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH TM Lâm Long thành lập ngày 22/08/2005 sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Đăng ký ban đầu Công ty TNHH TM L&L, sau nhiều lần thay đồi đăng ký kinh doanh tên Công ty đổi thành Công TNHH TM Lâm Long - Tên giao dịch: LAM LONG TRADING COMPANY LIMITED - Trụ sở: Số 16 ngõ 208 Thụy Khuê, Tây Hồ , Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Cơng ty TNHH TM Lâm Long đơn vị tập hợp đội ngũ cán lành nghề, có kỹ thuật chuyên sâu, có thời gian dài làm việc Công ty tương tự Ngay từ đời, sản phẩm Công ty TNHH TM Lâm Long kinh doanh chứng tỏ tính phù hợp với nhu cầu xã hội, chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ chu đáo, giá thành hợp lý khách hàng tin cậy lựa chọn Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với phát triển kinh tế nước nhà, phát triển nhanh chóng lĩnh vực xe máy, Cơng ty TNHH TM Lâm Long đầu tư đồng sở hạ tầng thiết bị máy móc tiên tiến để phát triển sản xuất 1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh: Công ty TNHH TM Lâm Long đơn vị hạch tốn đơc lập Chức kinh doanh: Kinh doanh thương mại mặt hàng xe máy, phụ tùng ô tơ, hàng khí, hàng điện, điện tử, điện lạnh; sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy; … Khái quát số nét hoạt động kinh doanh công ty kể từ thành lập: Năm 2005-2008: Hoạt động kinh doanh Công ty bước đầu Các lĩnh vực kinh doanh Công ty đặt thành lập chưa mở rộng Doanh thu Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại năm Cơng ty nhỏ bé dẫn đến kết kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận cho Công ty Năm 2009 – 2010: đánh dấu khời đầu thành công cho Công ty Cùng với chủ trương Nhà nước kích cầu đầu tư tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp số biện pháp giảm thuế suất, gián nợ thuế….Công ty đạt số kết kinh doanh định Doanh thu tăng cao so với năm trước, mức thu nhập bình quân cán cải thiện, Công ty đạt lợi nhuận cao Mặt khác, công ty tạo số khách hàng thân thiết, thị trường kinh doanh mở rộng Năm 2011 hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hợp đồng kinh doanh năm 2011 nhiều giá trị hợp đồng thấp nên lợi nhuận mang lại cho Công ty thấp Doanh thu năm 2011 80% doanh thu năm 2010 Cơ cấu máy hoạt động cơng ty:  Giám đốc Phòng kinh doanh Bộ phận bán hàng Phòng kế tốn tài Bộ phận khai thác thị trường Bộ phận quản lí kho Phòng kĩ thuật Bộ phận thiết kế Bộ phận sản xuất Giám đốc: người đứng đầu Cơng ty, người có thẩm quyền cao nhất, có nhiệm vụ quản lý điều hành chung chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn kết hoạt động kinh doanh Công ty Phòng kế tốn tài chính: xây dựng tham mưu cho ban giám đốc sách, chế độ tài chính, quản ly thu – chi tài theo quy định tài kế Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại toán hành… Phòng kinh doanh: - Bộ phận bán hàng: Thực triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu giám đốc đề Tham mưu đề xuất cho giám đốc để xử lý cơng tác có liêu quan đến hoạt động kinh doanh công ty Tham gia tuyển dụng, đạo tạo, hướng dẫn nhận thuộc phận phụ trách - Bộ phận khai thác thị trường: có chức marketing, phát triển mối quan hệ khách hàng Sau chuyển danh sách khách hàng tiềm cho phận bán hàng có phương án chăm sóc, trì mối quan hệ Bộ phận quản lý kho: thực thủ tục xuất nhập hàng, theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn, định kỳ theo kế hoạch lập phiếu yêu cầu mua hàng, xếp hàng hoá kho, đảm bảo tiêu chuẩn hàng hố kho, tn thủ quy định phòng cháy chữa cháy an tồn kho Phòng kỹ thuật: Xử lý công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng, … 1.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty * Tổ chức máy kế tốn: Sơ đồ: Bộ máy kế tốn Cơng ty (Phụ lục 01) Công ty TNHH TM Lâm Long tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung nên kế toán trưởng người đứng đầu phận kế toán, trực tiếp điều hành Kế tốn viên phân cơng phần hành cụ thể Tại Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long, phòng kế toán tổ chức kết hợp phương thức trực tuyến chức năng, phòng có nhiệm vụ kiểm tra cơng tác kế tốn Cơng ty Đó số liệu đáng tin cậy dùng để phân tích đánh giá tình hình kinh doanh Bộ phận kế tốn gồm có 04 người, đó: 01 kế tốn trưởng, 01 kế toán tổng hợp, 01 kế toán kho, 01 kế tốn nghiệp vụ + Kế tốn trưởng: Có nhiệm vụ đạo, tổ chức hướng dẫn kiểm tra tồn cơng tác kế tốn Cơng ty Tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu tổ chức quản lý, tổ chức nhân viên phân công trách nhiệm cho người Giúp Giám đốc chấp Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 10 Đại học Thương mại hành sách chế độ quản lý sử dụng tài sản, chấp hành kỷ luật chế độ lao động, tiền lương, tín dụng sách tài Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cấp + Kế tốn kho: Có nhiệm vụ theo dõi hàng hóa theo kho, loại ghi chép tình hình Nhập – Xuất – Tồn kho theo tiêu số lượng giá trị + Kế toán nghiệp vụ: có nhiệm vụ theo dõi thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày hạch tốn nghiệp vụ mua vào, bán hàng hóa; hạch tốn thu chi tiền có đạo cấp + Kế tốn tổng hợp: Có nhiệm vụ hạch toán tổng hợp, lập báo biểu, báo cáo tài theo quy định 1.2 Thực trạng kế tốn bán mặt hàng xe máy Cơng ty TNHH TM Lâm Long 1.2.1 Các phương thức bán hàng sách bán hàng áp dụng Cơng ty Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua đề nhận quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi tiền người mua 1.2.1.1 Các phương thức bán hàng áp dụng Công ty Bán hàng phân loại theo số phương thức bán phổ biến sau: Phương thức bán lẻ hàng hóa: Bán lẻ phương thức bán hàng mà đó, hàng hố bán trực tiếp cho người tiêu dùng, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh tế tập thể để tiêu dùng nội Hàng ngày định kỳ, sau nhận bảng bán lẻ mậu dịch viên, kế toán xác định tổng giá trị hàng bán ra, thuế GTGT đầu hàng hoá tiêu thụ để xuất hoá đơn ghi sổ kế toán Sơ đồ kế toán thể phụ lục phụ lục Bán buôn hàng hóa: Bán bn phương thức bán hàng mà đó, hàng hố bán cho doanh nghiệp thương mại Khi xuất kho giao hàng hoá cho khách hàng, sau khách hàng ký vào biên giao hàng xác nhận nhận đủ 10 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 25 Đại học Thương mại hoá đơn đặt yêu cầu cho kế toán phải nghiên cứu kỹ luật kế toán, nghị định số 51 để thiết kế đặt in hố đơn vừa phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty, vừa đầy đủ nội dung theo luật định Việc đặt in hoá đơn kịp thời thời hạn cho phép có ảnh hưởng lớn đến khâu kế tốn bán hàng ngày 31/03/2011, cục thuế yêu cầu cơng ty phải huỷ bỏ hố đơn cũ, cắt góc, nộp lại hố đơn cắt góc cho cục thuế bảng hóa đơn cũ tồn lại Trong tình trạng cơng ty đổ xơ đặt in hố đơn, kế tốn Cơng ty phải gấp rút đặt thiết kế in để có hố đơn dùng thời gian Đến tháng năm 2011 Cơng ty hồn thành thủ tục đặt in hóa đơn với Cơng ty TNHH Tin Cậy Việt chuyển hóa đơn giá trị gia tăng phòng kế tốn Cơng ty TNHH TM Lâm Long Sau đó, kế tốn làm thơng báo việc phát hành hóa đơn nộp cho Chi cục thuế Quận Tây Hồ Bắt đầu từ ngày 01/04/2011 Cơng ty sử dụng hóa đơn đặt in Như vậy, kế tốn hồn thành tốt việc đặt in hóa đơn để đưa vào sử dụng khơng làm ảnh hưởng đến kế tốn bán hàng Ngồi ra, Cơng ty trang bị máy vi tính cho phòng Kế tốn, thiết lập hệ thống mạng thơng tin nội kết nối mạng Internet phục vụ cho cơng tác kế tốn thu thập thơng tin Mối quan hệ phận kế toán với phận khác cơng ty, phòng kế tốn với khách hàng tổ chức Tài chính, tín dụng, nhà cung cấp ln củng cố, giữ gìn Điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thơng tin xác, trung thực, việc quản lý nợ phải thu, phải trả dễ dàng Về cơng tác kế tốn hàng tồn kho : hoạt động nhập-xuất-tồn kho hàng hoá phản ánh đầy đủ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định hành Nhà nước chế độ kế toán từ việc lập chứng từ gốc ban đầu đến cơng tác kế tốn chi tiết, tổng hợp Đồng thời phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động kinh tế diễn Từ nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm Đối với cơng tác kế tốn bán hàng hố: Đây nội dung quan trọng công tác kế tốn cơng ty, phản ánh vận động tài sản lưu thông, liên 25 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 26 Đại học Thương mại quan đến xác định kết kinh doanh, đến khoản thu nhập thực tế việc thực nghĩa vụ Nhà nước Mặc dù đặc điểm hàng hoá công ty phức tạp nên công tác kế tốn gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên phòng kế tốn tài hạch tốn bán hàng hố cách linh hoạt, đơn giản, đáp ứng nhu cầu quản lý Công tác tiếp cận khách hàng công ty quan tâm trọng, sách giá hợp lý, thủ tục mua hàng toán tiền hàng thực cách thuận tiện nguyên tắc đảm bảo yêu cầu khách hàng Vì thu hút đơng đảo khách hàng nước Như với hệ thống quản lý chặt chẽ, phận kế toán đặc biệt kế tốn bán hàng khơng ngừng hồn thiện ngày đáp ứng yêu cầu công ty 2.1.2 Tồn 2.1.2.1 Sự tuân thủ chuẩn mực kế tốn Phương pháp ghi nhận doanh thu gía vốn công ty vi phạm nguyên tắc chuẩn mực kế toán sau: Nguyên tắc quán: Căn thực trạng phương pháp tập hợp chi phí cơng ty, chi phí chưa tập hợp cách quán mặt thời gian Chi phí cấu thành nên giá vốn mặt hàng xe máy cơng ty gồm hai phận:chi phí mua xe máy chi phí vận chuyển Trong đó, chi phí mua xe máy tập hợp sau lần mua; chi phí vận chuyển tập hợp vào thời điểm Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển gửi hố đơn cước phí vận chuyển Trong năm 2011, chi phí vận chuyển ln tập hợp sau chi phí mua xe máy Sự khơng quán phương pháp tập hợp chi phí lý dẫn đến vi phạm nguyên tắc chuẩn mực kế toán Nguyên tắc phù hợp Chi phí liên quan đến việc tạo doanh thu chưa ghi nhận đầy đủ Chẳng hạn chi phí giá vốn hàng bán mặt hàng xe máy, năm 2011, trình ghi nhận doanh thu cho lô hàng xe máy bán ra, xác định chi phí 26 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 27 Đại học Thương mại liên quan đến việc tạo doanh thu đó, Cơng ty chưa bao gồm chi phí vận chuyển xe máy, giá vốn hàng bán có chi phí mua xe máy Nguyên tắc giá gốc Nguyên tắc yêu cầu giá gốc hàng tồn kho phải bao gồm chi phí mua, chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến việc có hàng tồn kho Trong trường hợp công ty TNHH thương mại Lâm Long, chi phí chi phí mua xe máy, chi phí vận chuyển Việc hạch tốn thẳng chi phí vận chuyển vào giá vốn hàng bán tài khoản 632 chứng tỏ chi phí khơng ghi nhận vào giá gốc hàng tồn kho mà ghi nhận vào chi phí thời kỳ Với cách ghi nhận này, toàn chi phí cấu thành giá gốc hàng tồn kho lẽ phải phân bổ dần phù hợp với lượng hàng hố bán nhiều kỳ bị tính dồn hết vào kỳ Chẳng hạn, lượng hàng hoá mua bao gồm chi phí vận chuyển phân bổ cho đơn vị hàng hoá, đến cuối kỳ, hàng hố chưa tiêu thụ hết, phần chi phí vận chuyển tính cho hàng hố tồn lại cuối kỳ phải nằm giá trị hàng tồn kho cuối kỳ doanh nghiệp Nhưng với cách ghi nhận Công ty, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ khơng chi phí vận chuyển mà hạch toán hết lần vào giá vốn hàng bán kỳ Như vậy, công ty vi phạm nguyên tắc giá gốc Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu thu nhập khác” Với phương pháp tập hợp chi phí khơng qn, cơng ty chưa thực đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu thứ - phải xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng hoá – chưa đáp ứng Chuẩn mực kế toán số 14 cho phép ghi nhận vào doanh thu bán hàng doanh thu phát sinh từ giao dịch bán hàng nằm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, làm phát sinh lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp Hoạt động trả lại hàng cho người bán giao dịch bán hàng, không tạo doanh thu, không phát sinh lợi ích kinh tế, đó, Cơng ty khơng phép ghi nhận vào doanh thu Cách ghi nhận công ty vi phạm quy định chuẩn mực kế toán số 14, làm thay đổi chất nghiệp vụ kinh tế từ nghiệp vụ trả lại 27 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 28 Đại học Thương mại hàng thành nghiệp vụ bán hàng, tác động đến tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế toán Cũng theo chuẩn mực kế toán số 14, giá trị hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán phải ghi nhận vào khoản giảm trừ doanh thu Cách hạch toán hàng bán bị trả lại nghiệp vụ mua hàng Công ty vi phạm quy định chuẩn mực kế toán số 14, làm thay đổi chất nghiệp vụ kinh tế tác động đến tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế tốn 2.1.2.2 Chứng từ kế tốn Cơng ty gặp khó khăn khâu lập, lưu chuyển chứng từ hàng tồn kho điều kiện kho bãi vị trí làm việc kế tốn kho với kế tốn tổng hợp nghiệp vụ, ghi sổ hai nơi khác Mà theo hình thức kế tốn Nhật ký chung kế tốn phải hạch tốn ngày nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên kế toán cần có chứng từ gốc làm sở lập Nhật ký chung lưu chứng từ Tuy nhiên, phiếu xuất kho kế tốn kho lập khó chuyển cho kế toán ghi sổ thời gian ngắn nên thường, kế toán kho fax phiếu xuất kho cho kế toán lập chứng từ hạch toán trước Định kỳ, kế toán kho tập hợp chuyển lần cho kế toán nghiệp vụ phân loại lưu chứng gốc Trong trường hợp kế toán kho fax phiếu xuất kho cho kế toán lập chứng từ bị thiếu chứng từ kế tốn trụ sở Công ty kiểm tra, đối chiếu kịp thời để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày được, có đến mười ngày sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán phát sai sót Như vậy, làm ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn chung tồn Cơng ty 2.1.2.3 Tài khoản kế tốn - Cơng ty khơng sử dụng tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” để tập hợp chi phí vận chuyển, mà tập hợp thẳng chi phí vào tài khoản 632 – “Gía vốn hàng bán” - Cơng ty khơng sử dụng tài khoản 5212 - "Hàng bán bị trả lại" để hạch toán hàng hoá bị người mua trả lại chất lượng Hàng bán bị trả lại công 28 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 29 Đại học Thương mại ty ghi nhận nghiệp vụ mua hàng hố thơng thường Cách hạch tốn ảnh hưởng trước tiên đến báo cáo kết hoạt động kinh doanh Trên báo cáo kết hoạt động kinh doanh, khoản giảm trừ doanh thu không ghi nhận làm sai lệch giá trị tiêu doanh thu, giá vốn, lợi nhuận thuế Trên bảng cân đối kế toán, cách ghi nhận tác động đến tiêu bao gồm thuế GTGT đầu vào khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Công ty TNHH thương mại Lâm Long không sử dụng tài khoản 139 – “Dự phòng phải thu khó đòi” Bên Nợ phản ánh: Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi; Xố khoản nợ phải thu khó đòi Bên Có phản ánh số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Số dư bên Có phản ánh số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ Cơng ty chưa thực theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 hướng dẫn việc lập dự phòng phải thu khó đòi Từ năm 2009 đến nay, Cơng ty phát sinh khoản nợ khó đòi từ phía Cơng ty cổ phần Hải Anh Cơng ty có để ghi nhận khoản phải thu khoản nợ phải thu khó đòi như: Nợ phải thu q hạn tốn ghi hợp đồng kinh tế, Công ty TNHH TM Lâm Long đòi nhiều lần chưa thu được; Cơng cổ phần Hải Anh có dấu hiệu khả tốn gặp nhiều khó khăn kinh doanh Cơng ty có đầy đủ chứng đáng tin cậy khoản nợ để làm lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, bao gồm: Hợp đồng kinh tế, giấy tờ toán qua ngân hàng, bảng đối chiếu công nợ hàng tháng, sổ theo dõi chi tiết phải thu khách hàng chi tiết cho hai đối tượng Mặc dù, Công ty có đủ chứng đáng tin cậy Công ty chưa tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi 2.1.2.4 Sổ kế tốn Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long lập số sổ chưa lập đươc nhiều sổ liên quan để đối chiếu so sánh Cụ thể, Công ty không lập sổ Nhật 29 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 30 Đại học Thương mạibán hàng, sổ Nhật ký mua hàng, … làm cho công việc đối chiếu, kiểm tra gặp khó khăn 2.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán mặt hàng xe máy công ty TNHH thương mại Lâm Long 2.2.1 Sự tuân thủ chuẩn mực kế toán Để khắc phục tồn tuân thủ chuẩn mực kế tốn, Cơng ty nên: Thứ nhất, thống phương pháp tập hợp chi phí cho tất chi phí cấu thành nên giá vốn hàng bán – tập hợp cho đợt mua hàng Công ty TNHH thương mại Lâm Long phải yêu cầu Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyển hố đơn cước phí vận chuyển cho công ty hàng nhập kho để kế toán hạch toán vào giá mua hàng tồn kho cho lần mua hàng Với cách tập hợp chi phí qn, cơng ty lúc khắc phục nhược điểm tuân thủ chuẩn mực kế tốn Thứ hai, cơng ty ghi nhận hàng bán bị trả lại vào nội dung khoản giảm trừ doanh thu theo quy định chuẩn mực kế toán số 14 Đối với nghiệp vụ trả lại hàng cho người bán, công ty không ghi nhận vào doanh thu mà phải điều chỉnh giảm giá trị hàng tồn kho thuế GTGT đầu vào khấu trừ 2.2.2 Chứng từ kế toán Khi phát sinh ngiệp vụ kinh tế, kế toán tiến hành định khoản xử lý chứng từ ngày, riêng chứng từ hàng tồn kho cuối ngày phát sinh kế tốn kho chưa gửi ln chứng từ cho phòng kế tốn để hạch tốn kịp thời tốn trụ sở Cơng ty có lúc nhận chứng từ qua fax bị thiếu không phát kịp thời Vì vậy, Cơng ty phải khắc phục tình trạng cách: Khi phát sinh nhập xuất hàng kế tốn kho phải tập hợp ln bảng theo dõi tổng hàng nhập tổng hàng xuất, bảng tổng hợp phải có đầy đủ tiêu để phục vụ cho kế toán hạch toán số phiếu, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền, … Sau đó, gửi trước bảng tổng hợp qua mail cho kế toán hạch toán đồng thời phải tập hợp lại chứng từ theo yêu cầu kế tốn trưởng, đầu sáng hơm sau kế tốn kho gửi chứng từ phòng kế tốn sớm để kế toán nghiệp vu kiểm tra, đối chiếu 30 Lớp: K41DK2 31 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại Nếu có sai sót điều chỉnh ln cho kịp thời 2.2.3 Tài khoản kế toán Thứ nhất, kế toán cần vận dụng tài khoản để phản ánh chất kinh tế nghiệp vụ không làm ảnh hưởng sai đến báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế toán - Trong trường hợp nghiệp vụ phát sinh công ty, kế toán vào hoá đơn GTGT bên mua giao có ghi rõ hàng hố trả lại người bán, số tiền hàng, tiền thuế GTGT, để điều chỉnh doanh thu thuế GTGT đầu công ty Kế toán ghi: Nợ tài khoản 5212 "Hàng bán bị trả lại": giá bán hàng bán bị trả lại chưa thuế Nợ tài khoản 33311 "Thuế GTGT đầu ra": thuế GTGT hàng bán bị trả lại Có tài khoản 131 - "Phải thu khách hàng": tổng giá toán hàng bán bị trả lại Kế toán lập phiếu nhập kho vào phiếu nhập kho để điều chỉnh giá trị hàng tồn kho giá vốn hàng bán Kế toán ghi: Nợ tài khoản 1561 - "Gía mua hàng hố" Có tài khoản 632 - "Gía vốn hàng bán" giá trị nhập kho hàng bán bị trả lại Định khoản lại nghiệp vụ 5: Đơn vị tính: đồng Kế tốn ghi: a, Giảm doanh thu hàng bán bị trả lại: Nợ TK 5212 : 18.800.000 Nợ TK 3331 : 1.880.000 Có TK 131 : 20.680.000 b, Giảm giá vốn hàng bán bị trả lại: Nợ TK 1561 : 16.760.000 Có TK 632 : 16.760.000 31 Lớp: K41DK2 32 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại - Với nghiệp vụ trả lại hàng mua, kế toán lập hoá đơn GTGT ghi rõ nội dung, nguyên nhân, số tiền hàng, tiền thuế GTGT số hàng hoá trả lại cho người bán, hoá đơn GTGT xuất đi, kế toán điều chỉnh doanh số mua, thuế GTGT đầu vào Kế toán ghi nợ tài khoản 331 - "Phải trả người bán" tổng giá trị hàng bán trả lại; đồng thời ghi có tài khoản 1561 - "Gía mua hàng hố" giá hàng trả lại chưa thuế, có tài khoản 1331 - "Thuế VAT khấu trừ hàng hoá dịch vụ" thuế GTGT hàng trả lại Định khoản lại nghiệp vụ 6: Đơn vị tính: đồng Kế tốn ghi: Nợ TK 331 : 18.260.000 Có TK1561: 16.600.000 Có TK 1331: 1.660.000 Thứ hai, cơng ty nên mở thêm tài khoản chi tiết doanh thu để theo dõi doanh thu mặt hàng chủ lực mặt hàng thứ yếu Tài khoản 51111 – Doanh thu bán xe máy Tài khoản 51112 – Doanh thu mặt hàng khác Nhìn vào sổ kế tốn chi tiết, cơng ty nhìn thấy biến động doanh thu, tìm hiểu nguyên nhân để phát huy tìm cách khắc phục Chẳng hạn, doanh thu năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 khó theo dõi tình hình biến động loại hàng hố tài khoản chung 5111 - "Doanh thu bán hàng hố" nên giám đốc kế tốn khơng kịp thời phát nguyên nhân để có biện pháp khắc phục Thứ ba, kế toán nên mở tài khoản chi tiết cho loại hàng hoá: 15611 – xe máy; 15612 – Các mặt hàng khác để dễ dàng cho việc theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn loại hàng hố Thứ bốn, Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long nên mở tài khoản 139 – “Dự phòng phải thu khó đòi” kể từ thành lập đến nay, Công ty phát sinh khoản nợ khó đòi từ phía Cơng ty cổ phần Hải Anh 222.000.000 đồng 32 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 33 Đại học Thương mại Khoản nợ đáp ứng điều kiện để lập dự phòng phải thu khó đòi bao gồm: - Q hạn tốn ghi hợp đồng: khoản nợ phát sinh từ tháng 08/2009, hạn toán ghi hợp đồng ngày 27/9/2009 đến hạn gần ba năm - Cơng cổ phần Hải Anh có dấu hiệu khả tốn gặp nhiều khó khăn kinh doanh Cơng ty tiến hành đòi nợ nhiều năm chưa đòi - Cơng ty có đầy đủ chứng đáng tin cậy khoản nợ để làm lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, bao gồm: Hợp đồng kinh tế, giấy tờ toán qua ngân hàng, bảng đối chiếu công nợ hàng tháng, sổ theo dõi chi tiết phải thu khách hàng chi tiết cho hai đối tượng Kế toán sử dụng tài khoản 6422 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp” tài khoản 139 – “Dự phòng phải thu khó đòi” để lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Theo thơng tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 hướng dẫn việc lập dự phòng phải thu khó đòi, khoản nợ q hạn từ đến năm, cơng ty phép trích lập dự phòng 70% Vì vậy, kế tốn lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ cơng ty cổ phần Hải Anh 155.400.000đ Kế toán vào bảng chi tiết khoản dự phòng phải thu khó đòi, ghi nợ tài khoản 6422 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, có tài khoản 139 – “Dự phòng phải thu khó đòi” số tiền 155.400.000đ Đơn vị tính: đồng Nợ TK 6422: 155.400.000 Có TK 139: 155.400.000 Kế toán vào số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào Sổ Nhật Ký chung, Số tài khoản 6422 sổ tài khoản 139, … 2.2.4 Sổ kế toán Thứ nhất, Công ty cần mở sổ Nhật ký mua hàng nhật ký bán hàng để mở rộng thêm mối quan hệ đối chiếu số liệu Công việc vào sổ sách công ty hầu 33 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 34 Đại học Thương mại tập trung vào Nhật ký chung, đó, mối quan hệ kiểm tra lẫn kế tốn vốn khơng có Kế tốn sai sót khó phát bị sai sót sai sót đâu khơng có nhiều quan hệ đối chiếu Mở thêm Sổ nhật ký mua hàng Sổ nhật ký án hàng để hạn chế sai sót cho kế tốn xuống mức thấp Thứ hai, Công ty nên mở thêm sổ chi tiết tương ứng với tài khoản cấp để ghi chép doanh thu loại hàng bán bao gồm: + Sổ chi tiết tài khoản 51111 – Doanh thu bán xe máy; + Sổ chi tiết tài khoản 51112 – Doanh thu mặt hàng khác Việc mở sổ kế toán chi tiết loại hàng hố khiến Cơng ty theo dõi dễ dàng doanh thu mặt hàng chủ chốt, dễ dàng nhận xu hướng biến động để có lưu ý tìm hiểu nguyên nhân giải pháp kịp thời Chẳng hạn năm 2011, doanh thu Công ty giảm so với năm 2010, sâu vào phân tích, ta thấy doanh thu mặt hàng khác ổn định, riêng doanh thu xe máy giảm mạnh, mà mặt hàng chủ chốt Công ty Điều cho thấy khâu bán hàng xe máy có trục trặc, sách bán hàng cơng ty, lạm phát… Cơng ty khơng lưu tâm đến vấn đề để tìm cách giải khiến doanh thu năm thấp Thứ ba, Công ty nên mở thêm sổ chi tiết hàng hoá cho loại hàng nhập kho bao gồm: + Sổ chi tiết tài khoản 15611 – xe máy; + Sổ chi tiết tài khoản 15612 – Các mặt hàng khác để theo dõi tình hình biến động giá mặt hàng Hơn nữa, việc mở sổ chi tiết tài khoản cấp cho hàng hoá doanh thu khiến cho việc lập báo cáo quản trị phục vụ kế toán bán hàng trở nên dễ dàng Thứ tư, cuối tháng, công ty nên lập bảng tổng hợp phiếu nhập/xuất/hoá đơn để tiện theo dõi kiểm tra việc nhập xuất hàng Nếu cơng ty lập bảng tổng hợp trước tính giá bình quân gia quyền tiện lợi kế tốn nhìn vào bảng tổng hợp có ghi tên hàng hoá, mã số, mã chứng từ, giá trị nhập để tổng 34 Lớp: K41DK2 35 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương mại hợp số liệu tính đơn giá bình quân Bảng tổng hợp dễ dàng cho giám đốc, phận khác bên thứ ba kiểm tra việc nhập xuất hàng BẢNG PHIẾU NHẬP/XUẤT/HOÁ ĐƠN Từ ngày….đến ngày… Chứng từ Ngày Số Nội Mã dung Kho Số Gía Tiền lượng vốn 2.2.5 Xây dựng báo cáo quản trị phục vụ kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH thương mại Lâm Long phải dự tốn kỹ lưỡng chi phí phát sinh tính giá bán hợp lý để vừa bù đắp chi phí, vừa sinh lợi nhuận mong muốn cho Công ty Để làm công việc này, định kỳ Giám đốc u cầu, kế tốn có trách nhiệm xây dựng bảng báo cáo chi tiết thông số thể xu hướng biến động giá thị trường để Giám đốc kế toán làm sở xây dựng dự toán 2.2.6 Một số giải pháp khác Thứ nhất, Công ty TNHH thương mại Lâm Long nên thực chiết khấu thương mại cho khách hàng lớn Cho đến thời điểm tại, Công ty chưa thực chiết khấu thương mại cho khách hàng dù có khách hàng mua Cơng ty với tổng giá trị hàng hoá lên đến tỉ đồng Tình hình kinh doanh năm 2011 xấu phần Cơng ty khơng có sách thu hút khách hàng Chiết khấu thương mại làm giảm doanh thu khơng mang tính tiêu cực hai tài khoản giảm trừ loại, khoản chiết khấu tạo lợi ích kinh tê to lớn tương lai Công ty chiếm tin tưởng thiện cảm khách hàng Chính sách chiết khấu thương mại bắt đầu áp dụng với đơn đặt hàng từ 500 triệu đồng trở lên quy mô kinh doanh công ty, 500 triệu đồng coi đơn đặt hàng lớn Công ty tăng tỉ lệ chiết khấu thương mại dần lên tương ứng với giá trị đơn đặt hàng 35 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 36 Đại học Thương mại Thứ hai, Cơng ty nên có chương trình đào tạo nhân viên gửi nhân viên tham dự khoá học kế toán để nâng cao trình độ Trình độ nhân viên mang tính định đến hoạt động kế tốn cơng ty nay, kế tốn cơng ty chưa có trình độ đồng Trong tương lai, quy mô công ty mở rộng, với sai sót nay, kế tốn khơng thể kham khối lượng lớn cơng việc Nếu hai nhân viên kế toán làm việc trụ sở cơng ty có trình độ ngang nhau, bổ sung, kiểm tra lẫn cơng việc kế tốn diễn nhanh xác Nhờ đó, hoạt động kinh doanh cơng ty phát triển mạnh Cơng ty nên khuyến khích nhân viên, có thưởng có phạt rõ ràng để nâng cao trách nhiệm nhân viên kế toán Thay đổi quy định nộp báo cáo thuế: Kể từ đầu năm 2011, cục thuế liên tục có thay đổi thủ tục giấy tờ thuế, thời gian nộp thuế, hệ thống khai thuế liên tuc thay đổi, có hai cách nộp tờ khai nộp trưc tiếp nộp qua mạng; … Sự thay đổi khiến kế tốn phải cập nhật thơng tin liên tục để tránh thời gian lập thừa báo cáo kế toán phải lại nhiều lần Năm 2011 Công ty nộp tờ khai thuế trực tiếp Chi cục quản lý thuế Quận Tây Hồ, tháng năm 2012 Công ty nên tiến hành làm thủ tục để nộp thuế qua mạng, giảm thiểu chi phí cho Cơng ty thời gian lại, kế tốn có thời gian để làm công việc khác 36 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 37 Đại học Thương mại MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, 2006, “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa”, NXB Tài Chính, Hà Nội Bộ Tài Chính, 2005, “Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam”, NXB Tài Chính, Hà Nội Bộ Tài Chính, 2009, “Thơng tư số 18/2009/TT-BTC hướng dẫn thực giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá Biểu thuế nhập ưu đãi” Bộ Tài Chính, 2002, “Thơng tư số 89/2002 Hướng dẫn kế tốn thực bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính” Bộ Tài Chính, 2009, “Thơng tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp” Chính phủ, 2010, “Nghị định quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ” Đại học Thương Mại, “Kế toán tài 1” Đại học Thương Mại, “Kế tốn tài 2” Đại học Thương Mại, “Kế tốn doanh nghiệp thương mại” 10 TS.Trần Quý Liên, THS.Trần Văn Thuận, THS.Phạm Thành Long - Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2007, “Giáo trình ngun lý kế tốn”, NXB Tài Chính, Hà Nội 37 Lớp: K41DK2 38 Chuyên đề tốt nghiệp 11 Đại học Thương mại TS Đoàn Quang Thiệu - Đại học Thái Nguyên, trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, 2008, “ Giáo trình nguyên lý kế tốn”, NXB Tài Chính 12 Luận văn khoá trước 13 Trang web thuế như: gdt.gov.vn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 38 Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp 39 Đại học Thương mại NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 39 Lớp: K41DK2 ... Thương mại CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY TNHH TM LÂM LONG 1.1 Tổng quan Công ty TNHH TM Lâm Long 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH TM Lâm Long. .. kế toán bán mặt hàng xe máy Công ty TNHH TM Lâm Long Chương II: Các kết luận đề xuất hồn thiện kế tốn bán mặt hàng xe máy Công ty TNHH TM Lâm Long Lớp: K41DK2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Thương. .. BÁN MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY TNHH TM LÂM LONG 2.1 Những kết luận qua nghiên cứu kế tốn bán mặt hàng xe máy Cơng ty TNHH TM Lâm Long 2.1.1 Ưu điểm Từ bước khởi điểm ban đầu đơn vị phải đối mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán mặt hàng xe máy tại công ty TNHH thương mại lâm long , Kế toán bán mặt hàng xe máy tại công ty TNHH thương mại lâm long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay