đề thi kiểm toán báo cáo tài chính

1 38 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:32

đề 9: 1.kn sở dẫn liệu.các khoản mục"tài sản cố định","chi phí""doanh thu" xem xét sở dẫn liệu nào,vd? 2.kn kiểm toán?.phân biệt kiểm toán hoạt động,kiểm toán tuân thủ kiểm toán báo cáo tài chính.nêu vai trò kiểm tốn báo cáo tài DN 3.Khi tiến hành kiểm tốn kiểm tốn viên thường phải tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội Dn.Vì sao?mối quan hệ hệ thống kiểm soát nội rủi ro kiểm toán? Đề khoa D- v702-24.6.2011 Câu Nêu thủ tục kiểm tốn tài sản cố định hữu hình Câu Kiểm toán viên Minh phụ trách kiểm toán khoản mục HTK BCTC công ty A, cty chế biến thức ăn gia súc, cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31.12.200X Kiểm toán viên thiết lập thơng tin để xem liệu cty có hoạt động theo cơng suất bình thường hay khơng? u cầu: a Nguyên nhân khiến KTV phải tìm hiểu xem liệu cty có hoạt động theo cơng suất bình thường k? b Các thủ tục cần sử dụng để thu thập thơng tin Câu Hợp đồng mua trả góp thiết bị vào ngày 30.6.200X-1 sau: Giá mua trả chưa VAT 30tr, VAT 5%: 1.5tr, trả TGNG 10.5tr, lãi trả góp 2.14tr, số nợ nhà cung cấp 23.14tr Số tiền nợ toán tháng lần năm, lần 5.785tr ( kỳ thứ trả cho lãi 0.84tr, trả gốc 4.945 tr) Tính đến 31.12.200X-1 đơn vị chưa thực bút toán để phản ánh số lãi nói Được biết thời gian tính khấu hao thiết bị năm, cty áp dụng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng thuộc diện nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ Tuy nhiên, cty ghi nhận nguyên giá TS 10.5tr hạch toán mua TS là: N 211: 10.5 c 112: 10.5 Yêu cầu: nhận diện sai phạm sổ sách ktoan( có) đề nghị bút tốn điều chỉnh biết thiết bị sử dụng cho hoạt động bán hàng đề 06: câu 1: khái niệm đ2 hối phiếu? điểm giống khác hối phiếu séc câu 2: tập giống 20 sbt trang 27 để 22: câu 1: lý thuyết phần tín dụng phí suất tín dụng câu 2: giống 20 vai trò người bán>
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi kiểm toán báo cáo tài chính , đề thi kiểm toán báo cáo tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay