Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần LISEMCO 5

73 23 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:32

BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, Việt Nam bước hội nhập kinh tế thương mại với nước khu vực giới Những biến đổi to lớn sâu sắc đời sống kinh tế đất nước đặt đòi hỏi xúc trình đào tạo cử nhân kinh tế nói chung chun nghành kế tốn- Tài nói riêng Để đáp ứng u cầu đó, nhằm mục đích đào tạo tồn diện, kết hợp lý luận với thực tiễn, “học đôi với hành”, tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức lý luận trang bị, bổ sung kiến thức thực tế nghề nghiệp, đòi hỏi cần q trình khảo sát thực tập đơn vị kinh tế cụ thể Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập, mở cửa đòi hỏi phát triển ổn định bền vững khơng cho kinh tế quốc dân nói chung mà doanh nghiệp nói riêng Một vấn đề doanh nghiệp quan tâm coi trọng sử dụng hiệu yếu tố đầu vào để tạo yếu tố đầu cho lợi nhuận tối đa chi phí tối thiểu Trong q trình nghiên cứu Công ty cổ phần LISEMCO em thấy: Những thơng tin mà kế tốn cung cấp thơng tin tiền lương khoản trích theo lương chiếm vị trí quan trọng hệ thống kinh tế tài phận cấu thành phí sản xuất kinh doanh Ngồi kế Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang tốn tiền lương khoản trích theo lương giúp cho việc cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động nâng cao suất lao động Cho nên việc tính tốn phân bổ tiền lương khoản trích theo lương phải thực đầy đủ chế độ tiền lương toán kịp thời Mỗi doanh nghiệp hình thức, quan niệm cách thức khác tiền lương, song doanh nghiệp mong muốn cách thức tính, chi trả hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính thay đổi kinh tế, đặc thù sản xuất kinh doanh tiền lương khoản trích theo lương tồn mà nhà quản lý đó, cố gắng nỗ lực mong muốn khắc phục tồn để hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Kế tốn đắn tiền lương khoản trích theo lương giúp cho việc hạch toán kinh doanh doanh nghiệp vào nề nếp giảm bớt chi phí khơng cần thiết đặc biệt giúp cho doanh nghiệp xác định đắn chi phí sản xuất chi phí kinh doanh Từ xác định đắn thu nhập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cân đối chi phí với kết tạo cho hiệu kinh tế tăng lên giúp doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, với ban nghành liên quan để đảm bảo tốn tiền lương đầy đủ, xác làm tăng thu nhập cho người lao động cho doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng đó, qua thời gian thực tập Công ty cổ phần LISEMCO em sâu nghiên cứu cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty em chọn đề tài: “Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần LISEMCO 5” Trong trình nghiên cứu,chúng em sử dụng phương pháp tổng hợp , diễn giải, phương pháp so sánh số phương pháp khác Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang Ngoài lời nói đầu phần kết luận, đề án kết cấu gồm chương: Chương I: Những vấn đề lý luận tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần LISEMCO Chương III: Một số biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần LISEMCO Do hạn chế thời gian trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên chúng em mong giúp đỡ, góp ý, bảo giáo hướng dẫn Trịnh Trang anh chị phòng tài chính- kế tốn Công ty Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2012 Nhóm Sinh viên lớp KTKTK10A: Lê Đình Hội Nguyễn Ngọc Minh Lương Thị Huệ Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 1.1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tóan tìên lương khoản trích theo lương Doanh nghiệp Một Doanh Nghiệp, xã hội coi phát triển lao động suất, chất lượng hiệu qủa kinh tế cao Lao động không tiền đề cho tiến hố lồi người mà yếu tố định tới tồn phát triền trình sản xuất Do vậy, chiến lược kinh doanh Doanh Nghiệp yếu tố người ln đặt vị trí hàng đầu, người lao động phát huy hết khả sức lao động mà họ bỏ đền bù xứng đáng hình thức tiền lương khoản trợ cấp thuộc BHXH, BHYT, KPCĐ ốm đau, thai sản… Mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để quản lý lao động, quản lý tài chính, khuyến khích người lao động nhiệt tình trách nhiệm cơng việc từ đảm bảo chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh Bởi không ngừng nâng cao tiền lương thực tế người lao động, cải thiện nâng cao mức sống người lao động động lực quan trọng để nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm 1.1.2 Khái niệm chất tiền lương Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang 1.1.2.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương (hay tiền công) là: số tiền thù lao lao động biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng chất lượng công việc họ trình sản xuất kinh doanh 1.1.2.2 Bản chất tiền lương Tiền lương biểu tiền giá sức lao động Mặt khác, tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động 1.1.3 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.3.1 Vai trò tiền lương: Tiền lương vai trò đòn bẩy kinh tế sản xuất kinh doanh, kích thích người lao động làm việc tích cực gắn bó với lợi ích doanh nghiệp, làm tăng suất chất lượng công việc 1.1.3.2 Ý nghĩa tiền lương: Với việc phát triển kinh tế thị trường, việc tăng dần tiến tới hợp mức lương tối thiểu khu vực cần thiết Bởi việc điều chỉnh để thống mức lương tối thiểu loại hình doanh nghiệp vừa tạo bình đẳng doanh nghiệp lộ trình gia nhập tổ chức thương mại WTO, vừa thúc đẩy doanh nghiệp tự đổi mới, nâng cao tay nghề cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vì vậy, tiền lương ý nghĩa kết tăng trưởng kinh tế, khả đáp ứng nhu cầu cho sống người lao động Thực tế, theo đánh giá Vụ tiền lương - tiền công kinh tế thị trường năm gần đây, mức lương tối thiểu ý nghĩa “lưới chắn” để doanh nghiệp khơng trả thấp để đóng BHXH, làm để tính lương hệ thống thang bảng lương, phụ cấp… thu nhập thực tế người lao động Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang 1.1.4 Yêu cầu nhiệm vụ tiền lương: Tiền lương chi phí q trình sản xuất kinh doanh hạch tốn vào chi phí sản xuất kinh doanh hạch tốn vào giá thành sản phẩm, việc kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phải đảm bảo tính xác, trung thực, hợp lý - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian lao động, kết lao động người, phận cách xác, kịp thời - Tính phân bổ xác tiền lương khoản trích theo lương cho đối tượng sử dụng - Hướng dẫn, kiểm tra nhân viên kinh tế phân xưởng phòng, ban liên quan thực đầy đủ việc hạch toán ban đầu lao động, tiền lương theo quy định - Lập báo cáo lao động tiền lương kịp thời, xác - Tham gia phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động số lượng, thời gian, suất Trên sở đề xuất giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu sử dụng lao động - Phân tích tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, xây dựng phương án trả lương hợp lý nhằm kích thích người lao động nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm 1.1.5 Nội dung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Doanh Nghiệp 1.1.5.1 Nội dung quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản lương thời gian( tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ cấp ( cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ…), tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương ( hay tiền công) bao gồm nhiều loại phân Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang theo nhiều tiêu thức khác tuỳ theo mục đích nghiên cứu phân theo chức lao động, phân theo hiệu tiền lương Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang 1.1.5.2 Nội dung khoản trích theo lương doanh nghiệp: - Quỹ BHXH: Được hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số quỹ tiền lương cấp bậc khoản phụ cấp ( chức vụ, khu vực, đắt đỏ, thâm niên) công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng Theo chế độ hành, tỷ lệ trích BHXH 20%, 15% đơn vị chủ sử dụng lao động nộp, tính vào chi phí kinh doanh; 5% lại người lao động góp trừ vào lương tháng Tiền lương tính theo cấp bậc hệ số, loại cơng việc công nhân quy định Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng Quỹ BHXH chi tiêu cho trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất Quỹ quan BHXH quản lý - Quỹ BHYT: Được sử dụng để toán khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí thuốc thang…trong thời gian ốm đau, sinh đẻ… Quỹ hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng Tỷ lệ trích BHYT 3% 2% tính vào chi phí kinh doanh 1% trừ vào thu nhập người lao động Quỹ BHYT trích lập để tài trợ cho người lao động tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh Theo chế độ hành toàn quỹ BHYT nộp lên quan chuyên môn, chuyên trách để quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế - KPCĐ: Quỹ hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương khoản phụ cấp cơng nhân viên Tỷ lệ trích KPCĐ theo chế độ hành 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Tiền lương trả cho người lao động, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ hợp thành chi phí nhân cơng tổng chi phí sản xuất kinh Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang doanh Theo quy định phần KPCĐ nộp lên quan quản lý công đồn cấp trên, phần lại để chi tiêu cho hoạt động cơng đồn doanh nghiệp 1.2.Các hình thức trả lương doanh nghiệp Tiền lương trả cho người lao động phải quán triệt nguyên tắc phân phối lao động, trả theo số lượng chất lượng lao động Việc trả lương theo số lượng chất lượng lao động ý nghĩa to lớn việc động viên khuyến khích người lao động, thúc đẩy họ hăng say lao động, sáng tạo suất lao động nhằm tạo nhiều cải vật chất, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân viên Do nghành nghề công việc doanh nghiệp khác nên việc chi trả lương cho đối tượng khác sở tiền thuê phù hợp Thực tế nhiều cách phân loại khác cách trả lương theo sản phẩm, lương theo thời gian, phân theo đối tượng gián tiếp, trực tiếp…Mỗi cách phân loại tác dụng tích cực giúp cho quản lý điều hành thuận lợi Dựa vào nguyên tắc phân phối theo lao động đặc điểm tính chất trình độ quản lý doanh nghiệp mà doanh nghiệp trả lương theo hình thức sau: 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: Tiền lương theo thời gian hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế tiền lương bình quân ngày Thường áp dụng cho lao động làm cơng tác văn phòng như: hành quản trị, tổ chức lao động, tài vụ- kế toán… Tiền lương thời gian thực tính theo tháng- ngày- làm việc người lao động - Tiền lương theo thời gian gồm: + Tiền lương tháng: tiền lương trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động + Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc xác định cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tháng Lớp: KTKTK10A BÁO CÁO KIẾN TẬP GVHD:Trịnh Trang + Tiền lương giờ: tiền lương trả cho làm việc xác định cách lấy tiền lương ngày chia cho số tiêu chuẩn theo quy định Luật Lao động ( không giờ/ngày) - Tiền lương thời gian thưởng: tính sở tiền lương thời gian giản đơn + loại tiền thưởng người lao động hưởng - Cơng thức tính tiền lương thời gian thưởng: Tiền lương thời gian = Tiền lương thời thưởng + Tiền thưởng giản đơn 1.2.2.Hình thức tiền lương theo sản phẩm: Tiền lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm Đây cách phân phối sát hợp với nguyên tắc phân theo lao động Điều thể rõ kết hợp thù lao lao động với kết sản xuất, tài với việc sử dụng nâng cao suất máy móc để nâng cao suất lao động Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo nhiều hình thức khác trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, trả theo sản phẩm thưởng, theo sản phẩm luỹ tiến - Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: tiền lương trả cho người lao động tính trực số lượng sản phẩm Sản phẩm phải quy cách, phẩm chất, định mức kinh tế đơn giá tiền lương sản phẩm quy định - Cơng thức tính tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: Lương trả theo = sản phẩm Số lượng sản phẩm thực * Đơn giá lương tế hoàn thành 10 sản phẩm Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 58 Ngày 30/10/2011 Chứng từ Số Ngày Nội dung 30/01/2008 Số hiệu Số tiền Nợ Phân bổ tiền lương cho CNV vào CPSXKD + Chi phí NCSXTT + CP quản lý 622 627 156.929.000 37.226.248 + CN phòng ban 642 80.483.955 274.639.210 334 Cộng 274.639.210 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 274.639.210 Công ty cổ phần LISEMCO CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 59 Ngày 30/10/2008 Đơn vị: đ Chứng từ Số Ngày 30/01/201 Số Nội dung Khấu trừ BHXH, BHYT vào lương Số tiền hiệu Nợ 334 62.172.508 338 Cộng 62.172.508 62.172.508 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 62.172.508 Căn vào bảng chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp đăng ký số liệu sổ :(đăng ký chứng từ ghi sổ" 59 Lớp:KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 60 Ngày 30/10/2008 Đơn vị: đồng Chứng từ Số Nội dung Ngày 30/01/2008 Số tiền Số hiệu Nợ Phân bổ BHXH, BHYT vào CPSXKD + Chi phí NCSXTT + CP quản lý + CN phòng ban 622 627 642 338 37.619.195 8.633.362 15.919.951 Cộng 62.172.508 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 62.172.508 62.172.508 Khi tiến hành tốn tiền lương cho CBCNV kế toán vào bảng toán tiền lương Khi toán, CNV nhận lương phải ký xác nhận vào bảng tốn lương Khi kế tốn lập phiếu chi định khoản 2.3.2 Hạch tốn khoản trích theo lương: Quỹ BHXH khoản tiền đóng góp người sử dụng lao động người sử dụng lao động cho tổ chức xã hội ,để trợ cấp trường hợp : ốm đau, thai sản, sức, Quy định mức hưởng BHXH công ty sau : Theo luật BHXH văn hướng dẫn thi hành chương III Bảo hiểm bắt buộc, theo mục 1- chế độ ốm đau - điều 23 thời gian hưởng ốm đau sau: + Làm việc điều kiện bình thường thì: - Nếu cơng nhân viên số cơng tác cơng ty < 15 năm số ngày hưởng BHXH 40 ngày/ năm - Nếu số năm công tác công nhân viên > 30 năm hưởng 60 ngày/ năm Lương * Số ngày nghỉ * 75% Mức trợ cấp = 26 60 Lớp:KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP + Làm việc nặng nhọc, độc hại Bộ lao động thương binh xã hội & Bộ y tế ban hành làm việc thường xuyên nơi phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở nên thì: - Nếu cơng nhân viên số năm cơng tác cơng ty = 30 năm hưởng 70 ngày/năm Ngày lễ tết khơng tính BHXH, cơng nhân mắc bệnh hiểm nghèo (một 13 bệnh dô y tế quy định) nghỉ 180 ngày/năm với mức lương trợ cấp 75% Ngồi 180 ngày cơng nhân hưởng trợ cấp 65% Quỹ BHYT: Công ty trích 2% tính vào chi phỉ sản xuất kinh doanh, người lao động nộp 1% tiền lương Quỹ KPCĐ: Cơng ty trích 2% tiền lương thực tế công ty Hàng tháng tuỳ thuộc vào số người toán trợ cấp BHXH, trả theo lương tháng đơn vị,kế toán lập bảng tập hợp cho phòng ban, xưởng, xí nghiệp xây dựng công ty sở để lập bảng phiếu nghỉ hưởng BHXH, lập bảng tiết theo đối tượng, theo trường hợp nghỉ ốm, nghỉ đẻ, xẩy thai, nghỉ tai nạn lao động Trong khoản phải phân số ngày, số tiền trợ cấp BHXH trả thay lương Cuối tháng, sau kế toán tổng hợp số ngày nghỉ, số tiền cho người cho tồn đơn vị bảng chuyển cho phòng tổ chức xác nhận chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi 61 Lớp:KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO MẤU SỐ : C 66A - HD DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP ỐM ĐAU Tháng 10 năm 2008 STT HỌ TÊN I Bản thân ốm dài ngày Đinh Văn Anh II Con ốm Phạm Thị Mấn SỐ ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIỀN LƯƠNG TÍNH HƯỞNG THỜI GIAN ĐĨNG BHXH Bình thường 1.576.800 4n 3t Thợ hàn 2.197.800 29n 4t 4 ĐIỀU KIỆN HƯỞNG SỐ NGÀY NGHỈ LUỸ KẾ TỪ TRONG KỲ ĐẦU NĂM SỐ TT TRONG DANH SÁCH ĐÓNG BHXH GHI CHÚ 45.485 11 khí 253.592 616 Đóng tàu SỐ TIỀN Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2008 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Bích Nga Nguyễn Đức Cường 62 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP VD: + Ông: Đinh Văn Anh nghỉ ốm ngày tháng trợ cấp BHXH số tiền là: SốTiền = ( Hệ số lương * 540.000 *75% *1 )/ 26 mà hệ số lương ông Anh 2,92 nên số tiền BHXH mà ông nhận là: Số tiền = ( 2,92 * 540.000 * 75% *1 )/26 = 45.485(đ/tháng) + Cô: Phạm Thị Mấn nghỉ ốm ngày trợ cấp BHXH số tiền là: Số tiền = ( Hệ số lương * 540.000 * 75% * 4)/26 Mà hệ số lương Mấn 4,07 nên số BHXH mà nhận là: Số tiền = (4,07* 540.000 * 75% * 4)/26 = 253.592(đ/tháng) CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản: Phải trả CNV TK: 334 Ngày GS Chứng từ Số Ngày 30/1/11 01 29/1 30/1/11 02 29/1 25/2/11 04 20/2 30/3/11 59 30/3 30/3/11 61 30/3 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải Dư đầu kỳ Trả lương T1 cho Cơng trình ng Bí Trả lương T1 cho ban Tạm ứng lương cho Cơng trình EBARA Khấu trừ BHXH, BHYT vào - lương Chi lương T3 cho CNV … Cộng SHTK ĐƯ Số tiền Nợ 111 50.410.000 111 30.097.650 141 50.000.000 338 62.172.508 111 285.659.882 478.340.040 Ngày …… tháng…… năm Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 63 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản: phải trả CNV TK: 338 Ngày GS Chứng từ Số Ngày 21/1/11 01 18/1 30/1/11 03 29/1 30/3/11 59 30/3 4/4/11 62 30/3 SHTK Số tiền Diễn giải ĐƯ Nợ Dư đầu kỳ Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ Khấu trừ BHXH, BHYT 111 …………… … Khấu trừ BHXH, BHYT vào lương Nộp BHXH, BHYT 334 ………… 334 62.172.508 111 … 55.362.886 Cộng Ngày …… tháng…… năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 64 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Một Thành Viên chế tạo thiết bị đóng tàu Hải Phòng 3.1.1 Thực sách tiền lương hợp lý đem lại hiệu cao cho công ty Tiền lương bao gồm tất hình thức bù đắp mà doanh nghiệp dành cho người lao động Nó bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng hình thức trả tiền khác nhiều yếu tố động lực, chức đòn bẩy kinh tế đảm bảo địa vị công tác đánh giá cao nhiều điều kiện tốt, ảnh hưởng đến người lao động tiền công vấn đề hàng đầu Vì mà tiền cơng giữ vai trò quan trọng quản lý nhân công ty ảnh hưởng đến kết kinh doanh Do ban lãnh đạo cơng ty phải đảm bảo chắn quan tâm mức theo sách tiền cơng đắn Chính sách tiền lương kinh tế thị trường phải dựa vào số lượng chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất cho người lao động, để tiền lương thực đóng vai trò đòn bẩy kinh tế doanh nghiệp Khi xây dựng sách tiền lương cần ý đáp ứng yêu cầu sau: - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hoạt động kinh doanh - Chế độ trả lương phải cơng tác dụng tích cực - Chế độ trả lương phải mềm dẻo - Chế độ trả lương phải đơn giản - Chế độ trả luơng phải gắn liền với công sức thành tích - Chế độ trả lương phụ thuộc vaò lương cuả doanh nghiệp 65 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP - Chế độ trả lương phải vào mức lương hành thị trường Thực yêu cầu khuyến khích người lao động hăng hái làm việc, tăng suất lao động, ngày nâng cao trình độ chuyên môn giúp cho công ty đạt kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu đồng thời tăng lợi nhuận cho công ty Điều quan trọng khó khăn để mức chi trả hợp lý cách thức trao trả tác dụng kích thích 3.1.2 Những nhận xét chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công Cổ phần LISEMCO 3.1.2.1 Ưu điểm Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần LISEMCO 5em thấy: Cơng ty liên tục hồn thành vượt mức kế hoạch đặt Địa bàn hoạt động ngày mở rộng, quy mô sản xuất ngày lớn chiều rộng lẫn chiều sâu Đây Cơng ty triển vọng tương lai Qua nhiều năm hoạt động Cơng ty sản xuất kinh doanh lãi, đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Cách thức tổ chức Cơng ty khốn gọn cơng việc tổ, đội lắp đặt thiết bị, phân cấp quản lý rõ ràng giúp Giám đốc nắm bắt tình hình sản xuất tiến độ thi công kịp thời - Về công tác quản lý Để đạt kết qủa máy quản lý Cơng ty cổ phần LISEMCO khơng ngừng nỗ lực đưa sách quản lý hiệu quả, phương châm làm việc rõ ràng như: Sử dụng vốn hiệu quả, khơng tình trạng nợ tồn đọng nhiều, không chiếm dụng vốn Công ty khai số thuế phải nộp, thuế doanh thu, thuế lợi tức nộp đầy đủ kịp thời theo quy định Nhà nước ban hành - Về công tác kế tốn nói chung Cơng ty bố trí máy kế toán phù hợp với đặc điểm yêu cầu Cơng ty Cán kế tốn người lực trình độ đào tạo chun sâu, giàu kinh nghiệm thâm niên nghề bố trí cơng 66 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP việc phù hợp với chuyên môn Công tác kế tốn từ việc kiểm tra tính hợp lệ chứng từ đến việc luân chuyển chứng từ phản ánh ghi chép vào sổ sách kế toán thực nghiêm chỉnh từ sổ chi tiết đến sổ tổng hợp Kế toán vận dụng đầy đủ quy định mẫu biểu tài ban hành quy định riêng Công ty, thực tốt quy định chế độ kế toán ban hành theo định số 15/2006/ QĐ - BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài - Về cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương hoàn thiện Việc xác định đối tượng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng việc, cơng trình, hạng mục cơng trình số ngày cơngcơng nhân viên Công ty làm Các công trình Cơng ty hồn thành bàn giao theo quý hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tổ chức kế tốn Cơng ty Cán kế tốn trực dõi phản ánh ghi chép số ngày cơng, số cơng trình, hạng mục cơng trình để tiến hành tính lương cho CBCNV Cơng ty Các tài khoản kế tốn sử dụng để tính lương cho CBCNV nhiều, chi tiết đảm bảo phản ánh đầy đủ thơng tin số liệu để phản ánh tính lương khoản trích theo lương cho CBCNV xác, hợp lý Cách hạch tốn lương, BHXH, BHYT, KPCĐ chấp hành quy chế, chế độ tiền lương chế độ phụ cấp BHXH người lao động 3.1.2.2 Nhược điểm: - Về công tác quản lý Trên thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần LISEMCO gặp nhiều khó khăn hoạt động Công ty chủ yếu xây dựng nhiều đặc điểm riêng biệt :Địa điểm phát sinh, chi phí sản xuất nhiều nơi khác thường cách xa phòng tài kế tốn Công ty nên việc trực tiếp kiểm tra trình thi cơng, số ngày cơng làm việc khơng tiến hành thường xun Do cơng tác kế 67 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP toán theo dõi ngày cơng để tính lương cho cơng nhân viên nhiều thời gian Do Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn chứng từ ghi sổ nên công việc dồn vào cuối tháng nhiều Các kế toán lại kiêm nhiều phần khác nên dễ gây nhầm lẫn sai sót - Về cơng tác kế tốn nói chung Do Cơng ty hạch tốn sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ mà hình thức lại hạn chế như: Việc ghi chép cuối tháng dẫn đến việc báo cáo bị chậm lại, khối lượng ghi chép nhiều dẫn đến trùng lặp, hiệu suất cơng tác kế tốn thấp - Về cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Về cán kế tốn phải đảm đương nhiều công việc khác vào cuối tháng nên khối lượng công việc tạo gánh nặng cho kế toán viên Hơn việc ghi chép sổ sách kế tốn đòi hỏi phải rõ ràng, xác, chi tiết Do sức ép công việc nhiều nên nhiều kế toán làm gộp nghiệp vụ chứng từ Các cơng trình, hạng mục cơng trình thường địa điểm xa, công tác cho việc lại gây tốn chi phí phát sinh ngày không cập nhật thời gian, số lượng ngày công chất lượng sản phẩm công trình, hạng mục cơng trình khơng quản lý theo dõi chặt chẽ 3.2 Một số giải pháp nhăm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần LISEMCO Nếu đứng góc độ kinh tế mà xem xét tiền cơng đời sống người lao động vô phức tạp lúc tiền công nghiên cứu tầm vĩ mô vi mô Công ty cổ phần LISEMCO 5đã áp dụng chế độ sách tiền lương Nhà nước vừa đảm bảo công hợp lý lĩnh vực phân phối tiền lương khu vực, phận việc phân phối quỹ lương Công ty đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động 68 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP Dựa sở phân tích thực trạng định mức trả cơng lao động, sở lý luận trình bày với ý nghĩa to lớn công tác định mức trả công, việc thực tốt công việc giúp việc sử dụng hợp lý lao động, sử dụng triệt để thời gian làm việc, khuyến khích triệt để cơng nhân viên tích cực sản xuất, không ngừng nâng cao suất lao động, tăng hiệu qủa sản xuất kinh doanh Công ty Công ty cần thực tốt công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương hạn chế đến mức thấp chưa hợp lý, phát huy hết vai trò to lớn tiền lương Muốn Cơng ty phải biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác hạch tốn tiền công tiền lương lao động Công ty Sau số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương với cán công nhân viên Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Thiết Bị Đóng Tàu Hải Phòng Hồn thiện sách tiền lương phải thực đồng bơ với sách khác sách việc làm, dân số, giáo dục BHYT 3.2.1 Ý kiến công tác tổ chức máy kế tốn cơng ty Căn váo bảng tổng hợp tiền lương BHXH công ty em xin bổ xung thêm số tiêu: - Trích trước tiền lương nghỉ phép - Quỹ khen thưởng Để việc quản lý tôt theo em tháng nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ngày kế toán phái lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ngày để theo dõi tình hình hoạt động cơng ty cách xác hợp ly, đem lại kết tốt, độ xác cao cho cơng ty - Cơng ty nên tổ chức kế tốn theo hình thức nhật ký chung cơng ty lớn nên việc kế tốn theo hình thức nhật ký chung giúp cho Doanh Nghiệp hạch toán xác, chi tiết yếu tố đầu vào Bởi hình 69 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP thức NKC hệ thống sổ sách tương đối gọn nhẹ, việc ghi chép đơn giản, máy kế tốn biết vận dụng cách linh hoạt sáng tạo hiệu qủa, chế độ KT máy theo hình thức NKC nâng cao trình độ giới hố cơng tác kế tốn, phát huy vai trò kế tốn tình hình 3.2.2 Ý kiến phần sổ sách kế toán công ty Căn váo bảng tổng hợp tiền lương BHXH công ty em xin bổ xung thêm số tiêu: - Trích trước tiền lương nghỉ phép - Quỹ khen thưởng Để việc quản lý tôt theo em tháng nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ngày kế tốn phái lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ngày để theo dõi tình hình hoạt động cơng ty cách xác hợp ly, đem lại kết tốt, độ xác cao cho cơng ty 3.3 Đánh giá hiệu giải pháp đưa Tiền lương khoản thu nhập mà người lao động nhận cho công sức mà họ bỏ Việc trả lương cho người lao động khuyến khích người lao động gia tăng sản xuất, phục vụ cho cơng ty Vậy việc tính tốn trả lương cho người lao động ảnh hưởng nhiều đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hiện phòng kế tốn cơng ty đưa máy tính vào hoạt động kế tốn việc sử dụng hạn chế Việc sử dụng máy tính ảnh hưởng nhiều đến tốc độ hiệu cơng tác kế tốn, khơng giúp cho việc cung cấp thông tin cách kịp thời, tiết kiệm thời gian hạch tốn mà tránh sai sót khơng đáng cơng ty khối lượng cơng việc tương đối nhiều việc áp dụng máy tính vào hạch tốn khơng đơn lập báo cáo điều vô cần thiết 70 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP Trên số ý kiến đánh giá phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương nâng cao hiệu sử dụng quỹ lương công ty cổ phần LISEMCO Hy vọng thời gian tới cơng ty giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo sản xuất kinh doanh người lao động điều kiện động viên kịp thời người lao động đòn bẩy kinh tế mà cơng ty khả tập trung thực 71 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP KẾT LUẬN Qua năm vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần LISEMCO tạo chỗ đứng vững uy tín vị trí kinh doanh mình, bước góp phần đưa hoạt động kinh doanh sản phẩm cơng trình xây lắp, hạng mục cơng trình nước ta phát triển mạnh mẽ xây dựng đất nước, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoản không nhỏ Tiền lương vấn đề nhạy cảm, gắn liền với lợi ích thân người lao động, người sử dụng lao động vấn đề mang tính xã hội Bởi việc vận dụng chế độ hạch toán tiền lương để đảm bảo quyền lợi bên xã hội cơng việc khó khăn chi phối nhiều yếu tố khác Việc xây dựng hình thức tiền lương vừa khoa học, khách quan lại vừa hợp lý phù hợp với thực tế đơn vị đảm bảo phản ánh đầy đủ đặc điểm sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng cần thiết giai đoạn Xây dựng hình thức trả lương hợp lý góp phần khuyến khích người lao động hăng say làm việc tạo xuất lao động cao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Để thực điều vấn đề cần thiết đặt doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần LISEMCO 5nói riêng khơng ngừng hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán tiền lương Tuy nhiên, biết, tiền lương phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau, mà yếu tố lại hoàn toàn phù hợp với tất đối tượng, yếu tố, giai đoạn Vì cơng tác tiền lương công ty không tránh khỏi điều chưa hợp lý công tác công ty ý điều chỉnh, hồn thiện tìm hướng giải tốt Qua thời gian thực tập công ty, với lý luận học trường, lớp em tìm hiểu thêm kế toán tiền lương doanh nghiệp Kế toán tiền lương ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 72 Lớp: KTKTK10A GVHD:Trịnh Trang BÁO CÁO KIẾN TẬP việc tính tốn đến sản phẩm cuối cùng.Kế tốn tiền lương cung cấp cho nhà quản trị thông tin cần thiết sách đảm bảo sống người lao động, từ biện pháp để cải thiện nâng cao chất lượng sống người lao động, khuyến khích người lao động cống hiến cho sống làm tăng lợi nhuận công ty Những học thực tế tích luỹ thời gian thực tập giúp em nắm rõ kiến thức thời gian học trường Trên sở lý luận thực tiễn em đưa số ý kiến tính chất giải pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể cơng ty Qua góp phần cho công ty ngày mở rộng phát triển với phát triển doanh nghiệp khác, đặc biệt ngành xây dựng kinh tế nước ta Vì khả thời gian hạn nên chuyên đề tránh khỏi hạn chế thiếu xót Chúng em mong nhận góp ý thầy giáo, bác Phòng Tài Chính – Kế Toán để chuyên đề em đựơc tốt Chúng xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn Trịnh Trang ban lãnh đạo công ty anh, chị phòng TàiKế tốn tận tình bảo giúp đỡ chúng em hồn thành chun đề Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2011 73 Lớp: KTKTK10A ... tập Công ty cổ phần LISEMCO em sâu nghiên cứu công tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Và em chọn đề tài: Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần LISEMCO. .. CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LISEMCO5 2.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần LISEMCO 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần LISEMCO. .. VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần LISEMCO 5 , Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần LISEMCO 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay