Cơ sở lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

85 35 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:31

LỜI MỞ ĐẦU Trong chế thị trường với hoạt động nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao hơn, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng phải kinh doanh lãi Muốn vậy, doanh nghiệp phải nhận thức rõ vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp sỏ để doanh nghiệp thu nhập bù đắp chi phí bỏ Bên cạnh đó, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn xác kết bán hàng nói chung kết bán kinh doanh nói riêng quan trọng Do bên cạnh biện pháp quản chung, việc tổ chức hợp cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần thiết giúp doanh nghiệp đầy đủ thơng tin kịp thời xác để đưa định kinh doanh đắn Nhận thức tầm quan trọng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh,vận dụng luận học tập nghiên cứu trường, kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế tốn cơng ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc” để viết luận văn Nội dung luận văn gồm phần: Chưong I: luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chương II: Thực tế tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc Chương III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc Trong trình thực tập, em nhận dẫn giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn TS Ngô Thị Thu Hồng với anh chị phòng kế tốn cơng ty An Phú Lộc Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong bảo giúp đỡ thầy, giáo anh chị phòng kế tốn cơng ty để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DTBH : Doanh thu bán hàng GVHB : Giá vốn hàng bán CPBH : Chi phí bán hàng CPQLDN : Chi phí quản doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp BCTC : Báo cáo tài GTGT : Giá trị gia tăng TSCĐ : Tài sản cố định DANH MỤC ĐỒ, BẢNG BIỂU đồ 1: Trình tự kế tốn theo phương thức bán buôn trực tiếp qua kho đồ 2: Trình tự kế tốn bán bn theo hình thức gửi hàng bán đồ 3: Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp đồ 4: Trình tự kế toán khoản giảm trừ doanh thu đồ 5: Trình tự hạch tốn kế tốn doanh thu hoạt động tài đồ 6: Trình tự hạch tốn kế tốn thu nhập khác đồ 7: Trình tự kế toán giá vốn hàng bán đồ 8: Trình tự kế tốn chi phí quản kinh doanh đồ 9: Trình tự hạch tốn kế tốn chi phí tài đồ 10: Trình tự hạch tốn kế tốn chi phí khác đồ 11: Trình tự kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đồ 12 : Trình tự kế tốn xác định kết kinh doanh đồ 13: Tổ chức máy tổ chức quản công ty đồ 14 : Tổ chức máy kế tốn cơng ty đồ 15: Quy trình hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc CHƯƠNG I: SỞ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.1 Khái niệm Doanh thu bán hàng tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường doanh nghiệp,góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: - DN chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua - DN khơng nắm giữ quyền quản hàng hóa người sở hữu hàng hóa kiểm sốt hàng hóa - Doanh thu xác định tương đối chắn - DN thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán = hàng theo hóa đơn - Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.2 Chứng từ sử dụng Theo quy định hành, bán hàng hóa, thành phẩm dịch vụ doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn sau: - Hóa đơn GTGT (Mẫu 01-GTKL-3LL) - Hóa đơn bán hàng thơng thường (Mẫu 02-GTGT-3LL) - Bảng toán hàng đại ký gửi (Mẫu 01-BH) - Thẻ quầy hàng (Mẫu 02-BH) - Các chứng từ liên quan khác 1.1.3 Tài khoản sử dụng TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kỳ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh từ giao dịch nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ 1.1.4 Kết cấu tài khoản Bên Nợ: - Thuế TTĐB, thuế XK tính doanh thu bán hàng kỳ - Thuế GTGT phải nộp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ - Chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ - Kết chuyển doanh thu vào kết hoạt động kinh doanh Bên Có: - Phản ánh tổng số doanh thu tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ kỳ Tài khoản 511 khơng số dư cuối kỳ 1.1.5 Các phương thức bán hàng - Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp: phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho hay trực tiếp phân xưởng không qua kho DN Số hàng giao cho người mua trả tiền chấp nhận tốn Vì vậy, sản phẩm xuất bán coi bán hoàn thành đồ 1: Trình tự kế tốn theo phương thức bán buôn trực tiếp qua kho TK 156 TK 632 (2) TK 911 (3) TK 511 (4) TK 111, 112, 131 (1a) TK 3331 (1b) (1a) Khách hàng toán chấp nhận toán (1b) Thuế GTGT đầu (2) Giá vốn hàng bán (3) Kết chuyển giá vốn hàng bán (4) Kết chuyển doanh thu hàng bán - Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng: phương thức mà bên chủ hàng(bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý( bên đại lý) để bán Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng với mức giá quy địnhvà hưởng thù lao đại hình thức hoa hồng đồ 2: Trình tự kế tốn bán bn theo hình thức gửi hàng bán TK155, 156 TK 157 (1) TK511 TK 632 (2) TK111,112,131 (3a) TK641 (4a) TK 133 TK333 (3b) (4b) (1) Xuất kho hàng hóa giao cho đại (2) Đại xác nhận tiêu thụ hàng hóa (3a) Doanh thu bán hàng đại (3b) Thuế GTGT đầu (4a) Hoa hồng phải trả cho đại (4b) Thuế GTGT hoa hồng đại đồ 3: Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp TK 511 TK 131, 111, 112 (1) (1a) TK333(33311) (1b) TK515 TK338(3387) (2) (1c) (1) Ghi nhận doanh thu theo giá bán trả tiền (1a) Số tiền phải thu thu khách hàng (1b) Thuế GTGT đầu (1c) Lãi trả chậm trả góp phải thu khách hàng (2) Định kỳ kết chuyển lãi trả chậm, trả góp 1.2 Nội dung kế toán khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hang bán, hang bán bị trả lại, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp trực tiếp thuế xuất khẩu, tính vào doanh thu ghi nhận ban đầu, để xác định doanh thu thuần, làm sở để tính kết kinh doanh kì 1.2.1 Khái niệm - Chiết khấu thương mại: khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) với số lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua,bán hàng - Hàng bán bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ, bị khách hàng trả lại vi pham điều khoản cam kết hợp đồng kinh tế hàng phẩm chất, sai quy cách ,chủng loại Hàng bán bị trả lại phải văn đề nghị người mua ghi rõ trả lại hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại tồn bộ) hóa đơn (nếu trả lại phần) - Giảm giá hàng bán: giảm trừ doanh nghiệp (bên bán) chấp nhận cách đặc biệt giá thỏa thuận hóa đơn, hàng bán bị phẩm chất, không quy cách không thời hạn ghi hợp đồng 1.2.2 Tài khoản sử dụng TK 521 - Chiết khấu thương mại TK 531 - Hàng bán bị trả lại TK 532 - Giảm giá hàng bán 1.2.3 Trình tự kế tốn khoản giảm trừ doanh thu đồ 4: Trình tự kế tốn khoản giảm trừ doanh thu TK 111,112,131 TK 521,531,532,… (1a) TK 511 (2) TK 3331 (1b) (1a) Khoản giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại phát sinh kỳ (1b) Số tiền thuế GTGT đầu giảm tương ứng với số hàng bị trả lại (3) Cuối kỳ, kết chuyển số tiền giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại chiết khấu thương mại sang TK 511 để xác định doanh thu 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài 1.3.1 Khái niệm Doanh thu hoạt động tài khoản thu hoạt động tài chính, kinh doanh vốn doanh nghiệp đem lại sau: doanh thu tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia - Doanh thu hoạt động tài bao gồm: + Tiền lãi: lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp + Chênh lệch lãi mua bán ngoại tệ, lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ +Chiết khấu toán hưởng + Cổ tức lợi nhuân chia, 1.3.2 Tài khoản sử dụng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài 1.3.3 Kết cấu tài khoản Bên Nợ: - Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp (nếu có) - Kết chuyển khoản khoản doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh Bên Có: - Các khoản doanh thu hoạt động tài phát sinh kỳ TK 515 khơng số dư cuối kỳ 1.3.4 Trình tự hạch toán 10 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu khoản Nợ Kết chuyển doanh thu hoạt động TC Cộng Kèm theo … chứng từ gốc 515 911 Số tiền Ghi 5.947.413 5.947.413 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :473 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu Kết chuyển thu nhập khác Cộng Kèm theo … chứng từ gốc khoản Nợ 711 911 Số tiền 19.757.988 19.757.988 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :474 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng 71 Ghi Số hiệu tài Trích yếu khoản Nợ Kết chuyển giá vốn hàng bán Cộng Kèm theo … chứng từ gốc 911 632 Số tiền Ghi 20.356.356.807 20.356.356.807 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :475 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu khoản Nợ Kết chuyển chi phí quản kinh doanh Cộng Kèm theo … chứng từ gốc 911 642 Số tiền Ghi 3.245.233.058 3.245.233.058 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :476 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu khoản 72 Số tiền Ghi Nợ 911 Kết chuyển chi phí tài Cộng Kèm theo … chứng từ gốc 635 181.824.702 181.824.702 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :477 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu khoản Nợ Kết chuyển chi phí khác Cộng Kèm theo … chứng từ gốc 911 811 Số tiền Ghi 32.436.000 32.436.000 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :478 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu Kết chuyển chi phí thuế TNDN Cộng khoản Nợ 911 73 821 Số tiền Ghi 28.975.793 28.975.793 Kèm theo … chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :479 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng Số hiệu tài Trích yếu Nợ Kết chuyển lãi khoản 911 Số tiền Ghi 4212 86.855.324 86.855.324 Cộng Kèm theo … chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) SỔ CÁI Số hiệu : 911 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng CTGS TK Số tiền Số Ngày 471 31/12/01 Kết chuyển DTBH 511 23.905.976.335 472 31/12/01 Kết chuyển DTHĐTC 515 5.947.413 Diễn giải ĐƯ 74 Nợ Ghi 473 31/12/01 Kết chuyển DTHĐTC 711 19.757.988 474 31/12/01 Kết chuyển GVHB 632 20.356.356.807 475 31/12/01 Kết chuyển CP QLKD 642 3.245.233.058 476 31/12/01 Kết chuyển CPTC 635 181.824.702 477 31/12/01 Kết chuyển CPK 811 32.436.000 478 31/12/01 Kết chuyển chi phí 821 28.975.793 TTNDN 479 31/12/01 Kết chuyển lãi 4212 86.855.324 Cộng số phát sinh 86.855.324 86.855.324 Mẫu số B 02 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2010 Người nộp thuế: Công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc Mã số thuế: 0101655806 Địa trụ sở: 129 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội Đơn vị tính: CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 75 Mã số Thuyết minh 01 02 10 VI.08 11 20 Năm Nay Năm trước 23.905.976.335 12.253.749.681 23.905.976.335 12.253.749.681 20.356.356.807 3.549.619.548 10.359.384.120 1.894.365.561 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản kinh doanh 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 21 22 23 25 30 5.947.413 181.824.702 181.824.702 3.245.233.058 128.509.201 1.691.456 189.555.157 189.555.157 1.537.718.474 168.783.386 31 32 40 50 19.757.988 32.436.000 (12.678.012) 115.831.117 20.299.014 28.975.793 47.270.600 86.855.324 141.811.800 VI.09 51 52 60 20.299.014 189.082.400 Lập ngày 21 tháng 03 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tai công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc 3.1 Đánh giá chung cơng tác kề kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tai công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc Kể từ thành lập, công ty trưởng thành lớn mạnh không ngừng mặt quản kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Cùng với nỗ nực phấn đấu toàn thể nhân viên cơng ty, tập thể phòng kế tốn khơng ngừng trau dồi nâng cao trình độ nghiệp vụ mình, trở thành cơng cụ đắc lực cơng tác hạch tốn công ty Hiện kinh tế thị trường đầy thử thách, môi trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải thực cách nghiêm túc, sáng tạo chiến lược kinh doanh, đảm bảo kinh doanh lãi tự chủ tài chính.Đặc biệt điều kiện hội nhập mở ngày sâu rộng nay, bên cạnh việc 76 cung cấp sản phẩm tính chất độc quyền, sản phẩm cho đối tượng quen thuộc cơng ty phải cạnh tranh với nhiều cơng ty hoạt động lĩnh vực Do vậy, việc thực tốt công tác bán hàng, quản sủ dụng hợp khoản chi phí ý nghĩa quan trọng tồn phát triển công ty Trong năm qua, công ty tự khẳng định kết đáng khích lệ Hệ thống máy móc, sở vật chất kỹ thuật, thiết bị văn phòng ln đỏi nâng cấp, đầu tư theo hướng đồng bộ, đại Công ty quan tâm bồi dưỡng nâng cao hiểu biết trình độ tay nghề cho đội ngũ cán nhân viên công ty, đảm bảo mức lương cán công nhân viên thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Đạt thành tích cố gắng ban lãnh đạo cán công nhân viên tồn cơng ty Bên cạnh đó, khơng thể khơng kể đến phấn đấu nỗ lực phận kế tốn, kế tốn doanh thu, chi phí xác đinh kết kinh doanh phận đóng góp quan trọng vào thành tích chung tồn cơng ty Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phản ánh giám sát chặt chẽ toàn diện tài sản, tiền vốn công ty, cung cấp thông tin cách xác, kịp thời, phục vụ tốt cho cơng tác quản lý, phân tích lập kế hoạch cơng tác lãnh đạo Tuy nhiên, công tác quản hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh thiếu sót, hạn chế định, ta xem xét cụ thể ưu nhược điểm 3.1.1 Ưu điểm Về bản, cơng tác kế tốn cơng ty tn thủ quy định Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hành quy định pháp luật - Hình thức kế tốn: Cơng ty tổ chức hệ thống máy quản theo hình thức tập trung Hình thức đơn giản, tiết kiệm chi phí, dễ quản phù hợp với quy mô hoạt động cơng ty Cơng ty đội ngũ càn cơng nhân viên trẻ trình độ lực, trách nhiệm cơng việc - Bộ máy kế tốn: Phòng kế tốn đội ngũ nhân viên đào tạo với chất lượng trình độ chun mơn cao, tinh thần trách nhiệm nhiệt tình cơng việc Các kế tốn viên phân cơng cơng việc rõ ràng, hoạt động phòng kế tốn giám sát quản kế toán trưởng 77 - Hệ thống sổ kế tốn: + Hình thức sổ sách cơng ty áp dụng: Theo hình thức Chứng từ ghi sổ hình thức chặt chẽ, tính khoa học tính xác tương đối cao, giúp cho khối lượng công việc dàn tháng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời + Hệ thống sổ kế toán lập đầy đủ, thời gian chế độ kế toán, đảm bảo cung cấp thông kịp thời cho ban quản doanh nghiệp đối tượng quan tâm - Hệ thống chứng từ kế tốn: quy trình ln chuyển chứng từ hợp lý, chứng từ tập hợp từ đại lý, khách hàng, phát sinh q trình giao dịch chuyển cho kế tốn vào sổ lưu công ty Việc bảo quản lưu trữ chứng từ thực khoa học, nghiêm túc, theo chế độ Bộ Tài quy định Chứng từ phần hành kế tốn phần hành lưu trữ bảo quản Các chứng từ lưu trữ theo thời hạn khác theo quy định Bộ Tài - Hệ thống tài khoản Công ty phản ánh đầy đủ hoạt động kinh tế phát sinh Việc xếp, phân loại tài khoản hệ thống tài khoản cơng ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Các tài khoản áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC mở chi tiết thành tài khoản cấp3, cấp theo tình hình hạch tốn thực tế cơng ty giúp cho việc đánh giá, tập hợp số liệu xác - Ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng ghi nhận đầy đủ, thời điểm, kịp thời, xác, thoả mãn điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên doanh thu bán hàng ghi nhận doanh thu chưa thuế - Cơng tác tổ chức bán hàng: chặt chẽ từ Phiếu đề nghị xuất hàng đến giao hàng tận tay khách hàng, đảm bảo tính chất minh bạch việc xuất kho, tồn kho hàng hố, việc theo dõi quản tình hình xuất, nhập hàng hố dễ dàng - Chế độ kế toán: Bộ phận kế toán lựa chọn chế độ kế tốn phù hợp với mơ hình cơng ty Cập nhật liên tục chuẩn mực để áp dụng sách kế tốn cho 78 phù hợp Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC, coi thuế Thu nhập doanh nghiệp khoản chi phí kỳ kế tốn - Thơng tin kế tốn: + Các thơng tin báo cáo tài phản ánh tình hình tăng, giảm tài sản, nguồn vốn cách trung thực, hợp kịp thời đảm bảo chế độ, cung cấp thông tin cần thiết cho đối tác cho quan chức + Thơng tin kế tốn cung cấp thường xuyên, đầy đủ, xác, giúp cho ban lãnh đạo đánh giá kết kinh doanh Công ty cách nhanh chóng 3.1.2 Hạn chế: - Về máy kế tốn: Bộ máy kế tốn Cơng ty gọn nhẹ người lại phải kiêm nhiều vị trí , số lượng nghiệp vụ lại nhiều, đơi dẫn đến tình trạng q tải, khơng đáp ứng u cầu thơng tin kịp thời - Về hình thức kế tốn: Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng, hầu hết doanh nghiệp áp dụng kế tốn máy Nếu cơng ty đưa phần mềm kế tốn vào sử dụng khối lượng cơng việc giảm, nhờ mà việc tính tốn nhanh chóng xác Giúp cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho đối tượng liên quan - Về kỳ kế tốn: Kỳ hạch tốn cơng ty năm, dài so với doanh nghiệp sản xuất thương mại Vì khơng phản ánh kịp thời vân động tài sản nguồn hình thành nên tài sản - Về hạch tốn giá vốn hàng bán: Cơng ty mở đại bán hàng nhiều khu vực khác sử dụng hình thức bán trả chậm Nhưng gửi hàng vào đại để bán kế tốn khơng sử dụng tài khoản 157 để phản ánh mà hạch toán vào tài khoản 632, coi tiêu thụ xác định doanh thu tiêu thụ số hàng hóa Việc hạch tốn không với quy định chế độ kế tốn hành khơng phản ánh q trình tiêu thụ hàng hóa, ảnh hưởng đến việc xác định kết kinh doanh công ty - Về hạch toán khoản giảm trừ doanh thu: Doanh thu hàng tháng công ty ngày tăng, số lượng khách hàng ngày đông công ty hợp đồng cung cấp sản phẩm với số lượng lớn Mà công ty lại không áp dụng sách giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại khách 79 hàng thường xuyên, ổn định, mua với khối lượng lớn, nghĩa công ty chưa sách khuyến khích q trình bán hàng.Vì việc đưa sách chiết khấu thương mại hợp đẩy nhanh lượng tiêu thụ hàng hóa cơng ty - Về hạch tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty đơn vị kinh doanh thương mại, để tiến hành kinh doanh cơng ty phải tiến hành mua hàng hóa nhập kho sau mang tiêu thụ Điều không tránh khỏi giảm giá thường xuyên hàng kho Tuy nhiên kế tốn cơng ty lại khơng trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Về hạch tốn khoản dự phòng phải thu khó đòi: Do đặc điểm kinh doanh công ty, bán hàng giao hàng cho khách hàng trước thu tiền hàng sau, nợ phải thu lớn Tuy nhiên, kế tốn cơng ty khơng tiến hành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc hồn vốn xác định kết kinh doanh công ty - Về kế tốn chi phí quản kinh doanh Kế tốn khơng thực phân bổ CPBH, CPQLDN cho đơn hàng, loại thành phẩm, điều dẫn đến tình trạng khơng theo dõi tình hình lỗ, lãi đơn hàng Trong khoản chi phí quản kinh doanh số nghiệp vụ kế tốn hạch tốn khơng khoản mục 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tai công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong điều kiện kinh tế ln cạnh tranh công ty, muốn đứng vững tất yếu công ty phải ln đổi mới, học hỏi để tìm giải pháp tối ưu cho hướng công ty Song song với nhu cầu đó, kế tốn công cụ quan trọng quản lý, công cụ đặc biệt phục vụ đắc lực Vì vậy,kế tốn đòi hỏi ln đổi hồn thiện để đáp ứng tốt với vai trò kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tất yếu 80 phải hồn thiện Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đảm bảo cho việc cung cấp thông tin kịp thời, xác, nhà quản nắm rõ tình hình thực tế lỗ, lãi chi tiết đến sản phẩm, đưa phương hướng định xác Việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng vai trò to lớn, cụ thể: - Đối với cơng tác kế tốn: Việc hoàn thiện giúp cho việc ghi chép kế tốn đơn giản, rõ ràng tính thuyết phục Từ giảm khối lượng cơng việc, tăng hiệu làm việc nhân viên kế tốn Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu - Đối với công tác quản lý: Việc hoàn thiện nhân tố thúc đẩy việc thực tốt nhiệm vụ kế tốn, phát huy đầy đủ vai trò kế toán việc thực hạch toán Mặt khác giúp nhà lãnh đạo cơng ty kiểm tra , phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch doanh thu, việc quản lý, sử dụng chi phí hiệu để từ đưa định phù hợp, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty 3.2.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc - Về máy kế toán: Do số lượng kế tốn viên cơng ty khối lượng cơng việc lại nhiều đẫn đến người phải làm kiêm nhiều việc, hiệu không cao Cơng ty khắc phục tình trạng cách tuyển dụng thêm nhân viên kế toán ứng dụng phần mềm kế tốn máy khối lượng cơng việc kê tốn viên giảm đáng kể việc hạch toán đảm bảo xác - Về kỳ kế tốn: Do hạn chế việc hạch toán theo năm nhận thấy việc hạch tốn theo q đòi hỏi cần thiết cơng ty Cơng ty nên phương hướng, biện pháp để chuyển kỳ hạch toán từ năm sang quý Với việc hạch toán theo quý tăng cường chức kiểm tra kế toán, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Cơng việc kế toán cuối 81 quý gọn nhẹ hơn, đỡ vất vả, việc đối chiếu dễ dàng hạn chế nhầm lẫn - Về hình thức kế tốn: cơng ty áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng, chưa ứng dụng phần mềm kế toán tất kế toán viên trang bị máy vi tính Đây hạn chế lớn công ty Công ty nên cài đặt phần mềm kế toán bồi dưỡng kiến thức cho kế tốn viên để họ sử dụng thành thạo phần mềm kế tốn Như hiệu cơng việc cao - Về hạch tốn hàng gửi bán đại Đối với phương thức bán hàng “hàng gửi bán đại lý”: Khi công ty xuất hàng giao cho đại lý, kế toán hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn Việc làm sai lệch số liệu doanh thu, chi phí, giá vốn hàng bán kỳ kỳ kế toán sau Từ làm sai lệch kết bán hàng kỳ cơng ty nói chung kết kinh doanh kỳ cơng ty nói chung Do theo em cơng ty nên sử dụng TK157 – Hàng gửi bán để hạch toán Kế toán định khoản: Nợ TK 157 : Hàng gửi bán TK 156 : Hàng hóa - Về hạch tốn khoản giảm trừ doanh thu Hiện công ty nhiều cố gắng việc đảm bảo chất lượng hàng hố bán nên khơng khoản giảm trừ doanh thu chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh, nhiên trình sản xuất kinh doanh tránh khỏi khoản giảm trừ doanh thu Mặt khác, việc phát sinh khoản giảm trừ doanh thu thường liên quan tới nhiều thủ tục, chứng từ đảm bảo cơng tác hạch tốn theo quy định Kế tốn cơng ty sử dụng khoản giảm trừ doanh thu nghiệp vụ phát sinh làm cho việc theo dõi, quản đựơc thuận tiện, đơn giản, góp phần hạch tốn theo quy định Cơng ty thực sách chiết khấu thương mại sách giảm giá hàng bán khách hàng mua thường xuyên, ổn định mua hàng với khối lượng lớn để kích thích khối lượng tiêu thụ hàng hóa cơng ty TK sử dụng: - TK 521 : Chiết khấu thương mại - TK 532: Giảm giá hàng bán 82 Kế toán định khoản: Nợ TK 521,532: Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán Nợ TK 3331:Thuế GTGT phải nộp TK 111,112,131, - Về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Hiện nay, công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên chưa thực ổn định tình hình tài Trong năm 2010, tình hình kinh tế nhiều bất ổn, giá mặt hàng biến động nhiều Công ty cổ phần An Phú Lộc không ngoại lệ, công ty chịu ảnh hưởng biến động giá cả.Vì việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho sản phẩm, hàng hoá cần thiết cơng ty Cơng ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giá trị ghi sổ hàng = Giá trị thực = Giá trị thực tồn kho - Giá bán ước tính - hàng tồn kho Chi phí ước tính để tiêu thụ sản phẩm, hàng hố Khi thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng “Phiếu kế toán khác” để nhập số liệu theo định khoản: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Về việc trích lập dự phòng giảm giá nợ phải thu khó đòi: Cơng ty cổ phần An Phú Lộc kinh doanh với đa dạng mẫu mã sản phẩm, hàng hố nên cơng ty nhiều đối tượng khách hàng Tuy nhiên, q trình sản xuất kinh doanh cơng ty không tránh khỏi gặp phải khách hàng xấu, khách hàng khơng khả trả nợ Khi đó, công ty phải đối 83 mặt với khả không thu hồi nợ, ảnh hưởng tới tình hình tài cơng ty Do theo em cơng ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với mức trích lập dự phòng: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên phải xử nợ phải thu khơng khả thu hồi TK sử dụng: TK 139 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi Với định khoản: Nợ TK 642 – Chi phí quản doanh nghiệp TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi 84 MỤC LỤC 2.4.9 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 69 85 ... Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 1.6.1 Nội dung Trong trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí bắt buộc Các chi phí gọi chung chi phí quản lý kinh doanh Theo quy định hành,CP... kinh doanh công ty cổ phần sản xuất thương mại An Phú Lộc CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.1 Khái niệm Doanh. .. hành,CP doanh nghiệp chia thành loại sau: chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao phí tài sản cố định ,chi phí bảo hành ,chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh , Cơ sở lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay