chuyên đề tốt nghiệp tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DU LỊCH THIỆN NGUYỆN

31 43 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:31

Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền MỤC LỤC MỤC LỤC i PHẦN MỞ ĐẦU iii Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài iii 2.Mục tiêu nghiên cứu iv Đối tượng phạm vi nghiên cứu iv Phương pháp nghiên cứu iv Kết cấu iv Chương I THỰC TRẠNG CONG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH THIỆN NGUYỆN .1 I.1 Tổng quan công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.1 Đặc điểm chung đơn vị I.1.1.1 Quá trình đời phát triển I.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh I.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý .2 I.1.2 Chức nhiệm vụ đặc điểm hoạt động công ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện .3 I.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ: I.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty CPTM Du lịch Thiện Nguyện I 1.3 Bộ máy kế tốn cơng ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.3.1 Tổ chức máy kế toán I.1.3.2.Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty .6 I.1.3.3.Chức nhiệm vụ phần hành kế toán I.1.3.4.Chuẩn mực kế tốn áp dụng cơng ty I.2 Thực trạng kế tốn vốn tiền cơng ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Thiện Nguyện .8 I.2.1 Đặc điểm vốn tiền công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện .8 Đại học Thương mại – K43BK2 i Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền I.2.2 Công tác quản lý vốn tiền công ty I.2.3 Nội dung kế toán vốn tiền Chương II CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP TM DU LỊCH THIỆN NGUYỆN 24 II.1.Các kết luận phát qua nghiên cứu cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty CP TM Du lịch Thiện Nguyện 24 II.1.1 Những ưu điểm 24 II.1.2 Những tồn .25 II.2 Các đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty CP TM Du Thiện Nguyện .26 KẾT LUẬN: 28 Đại học Thương mại – K43BK2 ii Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Nền kinh tế Việt Nam phát triển theo xu hướng hội nhập kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhà nước ta chọn lựa đường đắn để xây dựng nước ta thành nước phát triển bền vững Cùng với phát triển kinh tế, hạch toán kế toán phát triển ngày đóng vai trò quan trọng quản lý kinh tế quốc gia, doanh nghiệp, điều kiện sản xuất hàng hoá hạch toán kế toán với hạch toán thống kê hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật giữ vị trí quan trọng việc hạch tốn tồn qúa trình sản xuất kinh doanh Nhờ kế tốn mà thơng tin tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hiệu sử dụng vốn quỹ nhà chuyên môn cung cấp cho chủ doanh nghiệp quan nhà nước thẩm quyền đưa giải pháp điều hành hiệu Trong nội dung hạch tốn kế tốn hạch tốn vốn tiền doanh nghiệp giữ vai trò thiếu doanh nghiệp muốn tồn phát triển Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ vốn tiền phải phản ánh kịp thời, xác, đầy đủ vận động vốn tiền thực kiểm tra đối chiếu thường xuyên số liệu có, tình hình thu chi khoản vốn tiền quỹ công ty, tài khoản tiền gửi ngân hàng Thực kế hoạch đào tạo nhà trường kế hoạch thực tập tốt nghiệp cuối khoá, việc học tập thực tế giai đoạn cuối tính định đến việc vận dụng kiến thức lý luận học vào thực tiễn, nâng cao trình độ tay nghề cho học viên ngành học Xuất phát từ lý em lựa chọn đề tài: “ Kế toán vốn tiền công ty cổ phần TM Du lịch Thiện Nguyện ” Trong thời gian học tập sở, hướng dân giúp đỡ tận tình thầy giáo ngành thầy giáo hướng dẫn đề tài lãnh đạo công ty CPTM Du lịch Thiện Nguyện nỗ lực cố gắng thân, em hoàn Đại học Thương mại – K43BK2 iii Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền thành kế hoạch chuyên đề tốt nghiệp Do trình độ lý luận chưa thật chắn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều chắn chuyên đề tránh khỏi khiếm khuyết, em mong giúp đỡ tạo điều kiện thầy giáo để tập đạt kết tốt nhất./ 2.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề kế toán vốn tiền nhằm hồn thiên cơng tác kế tốn vốn tiền công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Thiện Nguyện Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng : Kế toán vốn tiền * Phạm vi : Trong phạm vi công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Thiện Nguyện * Thời gian: thời gian lấy số liệu năm 2010-2011 Phương pháp nghiên cứu Để tất liệu phục vụ cho chuyên đề em sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp công ty Các tài liệu công ty như:sổ sách kế toán ,bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính,phiếu thu,phiếu chi chứng từ liên quan khác Kết cấu Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương 1: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện Chương 2: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cốn tiền công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện Đại học Thương mại – K43BK2 iv Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Chương I THỰC TRẠNG CONG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH THIỆN NGUYỆN I.1 Tổng quan công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.1 Đặc điểm chung đơn vị I.1.1.1 Q trình đời phát triển Cơng ty Cổ Phần Thương mại & Du lịch Thiện Nguyện thành lập từ tháng năm 2006 theo giấy phép kinh doanh M.S.D.N: 0200687446 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp, tiền thân Công ty CP Nhật thành Công ty hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, thống tự nguyện, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo đời sống cán công nhân viên, phát triển dịch vụ kinh doanh đào tạo đội ngũ cán công nhân viên phục vụ công ty  Tên gọi công ty: Công ty Cổ Phần Thương mại & Du lịch Thiện Nguyện  Tên công ty viết tiếng anh: Thien Nguyen Trading and Tourism Joint Stock Company  Tên giao dịch viết tắt: TN TRADE &TOUR.,JSC  Trụ sở cơng ty: 20/27 Hồng Q - Hồ Nam - Hải Phòng  Điện thoại: 0313.858.133 Fax: 0313.858.133  Chi nhánh công ty đặt Hà Nội - Địa :Phòng 303-820 Khu tập thể kim liên, Quận Đống Đa, Hà Nội Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 170 A Thích Quảng Đức Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Tại Mỹ - Địa chỉ: 9700 Hedin Drive Silver Spring MD 20903 số TP khác  Vốn điều lệ ban đầu cơng ty Hải Phòng 10.000.000.000 VNĐ ( Mười tỷ đồng) Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền I.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh STT Tên ngành nghề Mã Tổ chức giới thiệu xúc tiến Thương Mại 82300 Hướng nghiệp hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ tiếng anh, ký hiệu Quốc tế 85590 cho người tàn tật, khiếm thính Hoạt động lĩnh vực Du lịch, kinh doanh Tour Du lịch 79 dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức Tour Du lịch Buôn bán chuyên doanh khác chưa phân vào đâu: Thủ công, 4669 Mỹ nghệ Bán , sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy động khác 45 Bán buôn sắt thép 46622 Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận 4931 tải xe buýt) I.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện tổ chức kinh tế vừa nhỏ tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập.Vấn đề tổ chức máy quản lý vai trò chủ đạo then chốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Việc thiết lập tổ chức hoạt động máy quản lý vấn đề cần giải trước hoạt động kinh doanh Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần TM & Du lịch Thiện Nguyện CT HĐQT GIÁM ĐỐC CƠNG TY PHĨ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH PHĨ GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN QUỐC TẾ `` INBOUND BỘ PHẬN NỘI ĐỊA BỘ PHẬN VP BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN OUTBOUND I.1.2 Chức nhiệm vụ đặc điểm hoạt động công ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ: Do thay đổi chế tổ chức quản lý nên chức công ty thay đổi theo cho phù hợp với đòi hỏi từ thực tế u cầu cơng tác quản lí, chuyển đổi theo luật Xuất phát từ chức điều kiện cơng ty nhiệm vụ sau đây: - Tổ chức loại hình dịch vụ du lịch nước quốc tế - Thương mại xuất nhập thép khơng gỉ - Kinh doanh loại hình vận tải Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền - Thực nguyên tắc phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ số vốn góp vào cơng ty, biện pháp không ngừng phát triển kinh doanh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên, hồn thành nghĩa vụ tài nhà nước I.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty CPTM Du lịch Thiện Nguyện Trong kinh tế thị trường nhiều biến động, nhiều yếu tố vừa hội vừa thách thức đối kinh tế Việt Nam.Với chiến lược phát triển ngành du lịch ngành thương mại cơng ty chuyển biến mạnh mẽ, hiệu kinh tế kinh doanh công ty mang lại lợi nhuận đáng kể Trong giai đoạn vừa qua kể từ năm 2008 – 2010 sau thời kỳ thành lập công ty (8/2006), chịu ảnh hưởng chung tình hình kinh tế giới nhiều biến động, tỷ suất lạm phát ngày tăng ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nói chung doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề nói riêng Với đạo sáng suốt ban giám đốc công ty Công ty khai thác tốt thị trường khách hàng, bạn hàng mang lại ổn định tăng trưởng năm qua Nhìn chung doanh thu lợi nhuận công ty tăng theo năm Năm 2009 doanh thu công ty tăng 11.30% hay 416 triệu đồng so với năm 2008 Tuy chịu ảnh hưởng tình hình chung khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới ngành nghề kinh doanh công ty đặc biệt ngành du lịch Việt Nam Công ty thường xuyên củng cố tổ chức, tăng cường tiếp thị, quảng bá tham gia liên hoan du lịch nước hấp dẫn, đa dạng, trọng đến chất lượng dịch vụ hàng đầu, giá cạnh tranh với đối thủ địa bàn Năm 2009 nói riêng cơng ty Thiện Nguyện năm doanh thu tăng rõ rệt nhờ sách ngành nói Đến năm 2010, doanh thu Công ty tiếp tục tăng mạnh Tỷ lệ doanh thu tương đối năm 2010 so với năm 2009 tăng 22.16% hay tuyệt đối đạt 1006 triệu đồng kết khả Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền quan đáp lại lỗ lực không ngừng ban lãnh đạo tồn thể nhân viên cơng ty Trong năm công ty tiếp tục mở rộng thị trường sang khu vực Châu Âu, Mỹ , Úc , New Zealand, Du Bai Ai Cập… Công ty không ngừng thi đua nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Sơ đồ khái qt kinh doanh cơng ty từ năm 2008 đến 2010 Kết kinh doanh công ty CPTM & Du Lịch Thiện Nguyện (Đơn vị: triệu đồng ) Năm 2009 so với 2008 2008 Chỉ tiêu Doanh thu Chi Phí Lợi nhuận 2009 Tuyệt Tương đối đối (%) 11.30% 2010 so với 2009 2010 5545 Tuyệt Tương đối đối (%) 1006 22.16% 4078 4539 416 3248 830 3581 958 333 10.25% 4480 899 25.10% 128 15.42% 1065 107 11.17% Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty Thiện Nguyện I 1.3 Bộ máy kế toán công ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.3.1 Tổ chức máy kế toán Kế toán thước đo cho thành công hay thất bại doanh nghiệp vai trò định đến tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh Bởi việc tổ chức cơng tác kế tốn vai trò quan trọng Để đảm bảo tính hợp lý, nhanh gọn, cung cấp thơng tin xác kịp thời cho đối tượng dụng Công ty CPTM Du Lịch Thiện Nguyện lựa chọn hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Hình thức giúp cho việc kiểm tra đạo tập trung thống kế toán trưởng ban lãnh đạo cơng ty tồn hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế tốn Hiện máy kế tốn cơng ty gồm người ,mỗi người giữ chức vụ đảm nhiệm phần hành kế tốn, họ mối quan hệ trực tuyến với làm cho máy kế toán trở nên đơn giản Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán ngân hàng Kế toán bán hàng Kế tốn vật liệu Thủ quỹ I.1.3.2.Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty Chế độ kế tốn : Cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện thực theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Hình thức sổ kế tốn sử dụng cơng ty hình thức Nhật ký chung I.1.3.3.Chức nhiệm vụ phần hành kế tốn - Kế tốn trưởng: Điều hành tồn cơng tác kế tốn cơng ty,chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoạt động phòng hoạt động khác cơng ty liên quan tới tài chính.Tham gia đánh giá tình hình quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh kinh tế tài chính, đánh giá việc sử dụng vốn Tổ chức & quản lý cơng tác lập báo cáo thống kê kế tốn lên cấp quan thuế - Kế toán tổng hợp: làm công tác kiểm tra chứng từ đầu vào kế tốn: giá thành sản phẩm, đơn đốc cơng nợ với khách hàng, theo dõi nhập – xuất – tồn lập báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Mở sổ theo dõi TSCĐ tính tốn phân bổ khấu hao theo quy định, theo dõi tiền lương khoản trích theo lương - Kế tốn ngân hàng: Giao dịch vay vốn ngân hàng, theo dõi công nợ, lập chứng từ thu - chi - Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa phân Đại học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Công ty CP TM Mẫu số 03-TT Du lịch (Ban hành theo quy định số 48/2006/QĐ-BTC Thiện Nguyện ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHI TẠM ỨNG Ngày 10 tháng 01 năm 2011 Số:15 Kính gửi: Giám đốc công ty CP TM & Du lịch Thiện Nguyện Tên là: Đặng Thu Thủy Địa chỉ: nhân viên phòng kinh doanh Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 3.000.000 VND( Viết chữ) Ba triệu đồng chẵn Lý tạm ứng: tạm ứng lương tháng năm 2011 Thời hạn toán: Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách phận (Ký,họ tên) (Ký, họ tên) Người đề nghi tạm ứng ( Ký, họ tên) Đặng Hồng Trung Nguyễn Thu Hương Lê Minh (Ký, họ tên) Đặng Thu Thủy Ngoài khoản tạm ứng tiền mặt cơng ty đề quy chế quy định riêng, cụ thể sau: - Cán bộ, nhân viên Công ty tạm ứng tiền phục vụ cho hoạt đông kinh doanh quản lý Công ty bao gồm: + Mua vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay phục vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc uỷ quyền) phê duyệt + Mua tài sản tho kế hoạch Tổng giám đốc Hội đồng quản trị phê duyệt + Ứng trước tiền lương, tiền công trường hợp cần thi Tổng giám đôc (hoặc Phó Tổng giám đốc uỷ quyền) đồng ý Đại học Thương mại – K43BK2 13 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền + Chi giao dịch Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc uỷ quyền) duyệt + Tạm ứng cơng tác phí Các trường hợp khác theo quy định công ty - Thủ tục xin tạm ứng quy định sau: + Người giao nhiệm vụ lập Giấy đề nghị tạm ứng theo mãu quy đinh + Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp nhân viên xin tạm ứng ký nhận chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc khoản tạm ứng + Trình Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc uỷ quyền) ký duyệt tạm ứng + Điều kiện tạm ứng tiền mặt: cán công nhân viên tạm ứng tiền mặt trường hợp sau - Thực mục đích thủ tục quy định khoản + Chỉ tạm ứng toán hết tạm ứng lần trước việc tạm ứng mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, cơng tác phí + Số tạm ứng khơng q giới hạn quy định Tổng giám đốc công ty thời kỳ tạm ứng Trường hợp đặc biệt phép vượt số nêu phải giải trình, Giám giám đốc cơng ty đồng ý phép tạm ứng tiếp lần, sau phải tốn để đảm bảo số theo quy định + Thời hạn tạm ứng phải đựoc ghi Giấy đề nghị tạm ứng Với tạm ứng mua nguyên liệu, vật tư, phụ tùng thay thời hạn tạm ứng tối đa không 20 ngày, với khoản tạm ứng khác thời hạn tạm ứng không q 05 ngày Tạm ứng cơng tác phí, tuỳ thời gian công tác theo kế koạch không vượt 07 ngày sau kết thúc đợt công tác + Phòng Tài – Kế tốn phải lập sổ theo dõi tạm ứng người trách nhiệm thông báo nợ tạm ứng thời hạn định mức số cho người nợ tạm ứng báo cáo Tổng giám đốc công ty (hoặc Phó Tổng giám đóc uỷ quyền) Những trường hợp nhắc đến lần thứ ba ngày kể từ Đại học Thương mại – K43BK2 14 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền lần nhắc đầu tiên, người nợ tạm ứng khơng tốn, phòng Tài Kế tốn quyền không giải tạm ứng tiếp trừ vào lương để thu hồi tạm ứng cũ * Luân chuyển chứng từ: Chứng từ ghi rõ ràng đưa qua phận để kiểm tra, xử lí ghi sổ kế toán Chứng từ giao nhận cho phận phải ghi vào sổ làm biên giao chứng từ - Nếu chứng từ ngân hàng phận kế tốn phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc - Căn vào chứng từ giấy báo Có, giấy báo Nợ để lập bảng tổng hợp chứng từ gốc ghi vào sổ chi tiết - Trình tự luân chuyển chứng từ kiểm tra chứng từ: + Trình tự luân chuyển chứng từ Lập, tiếp nhận, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế tốn trình thủ trưởng đơn vị kí duyệt theo quy định chứng từ mẩu Phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế tốn + Trình tự kiểm toán chứng từ kế toán Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế tốn Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với tài liệu khác liên quan Kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế tốn Những chứng từ kế tốn lập khơng thủ tục, nội dung chữ số không rõ ràng người chịu trách nhiệm kiểm tra ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục điều chỉnh sau làm ghi sổ * Sổ sách kế toán: Đại học Thương mại – K43BK2 15 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Căn vào chứng từ hợp lệ để ghi vào sổ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh…Theo quy định phải ghi rõ ràng đầy đủ số liệu ghi liên tục từ lúc mở sổ đến khóa sổ khơng ghi chồng lên Trách nhiệm người giữ ghi sổ: - Sổ kế toán phải quản lý chặc chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân, bàn giao sổ kế tốn cho nhân viên nhân viên phải chịu trách nhiệm điều ghi sổ suốt thời gian giữ - Sổ kê toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ nội dung sổ Thông tin, số liệu ghi vào sổ phải xác, trung thực với chứng từ kế toán Hiện kế toán chi tiết sử dụng “ Sổ quỹ tiền mặt” nhằm theo dõi trình thu, chi tồn quỹ tiền mặt hàng ngày Việc mở sổ, ghi chép, khoá sổ chi tiết tiền mặt tỷ mỉ, cụ thể, xác, đáp ứng nhu cầu thơng tin Dưới xin trình bày số VKT phát sinh ghi vào sổ quỹ tiền mặt thủ quỹ công ty trực dõi Đại học Thương mại – K43BK2 16 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Công ty CP TM Du lịch Thiện Nguyện Sổ nhật ký chung T1 /2011 Chứng từ Số Ngày tháng hiệu 30/01/11 PT Số phát sinh Ngày tháng 1/1/2011 Diễn giải TKDU Tháng 01/2011 Thu tiền d.vụ KH tour BK 30/01/11 PT 1/1/2011 Cty cung ứng tàu biển QN toán 30/01/11 PT 3/1/2011 KH đật cọc tour Quảng châu 30/01/11 PT 6/1/2011 Thu tiền Sở GDĐT HP 30/01/11 PT 8/1/2011 Thu tiền đoàn khu chế xuất 30/01/11 PC 9/1/2011 Trả tiền thuê VP quý I 30/01/11 PC 10/1/2011 Tạm ứng lương 30/01/11 PC 11/1/2011 Trả tiền vé tàu tour Sapa 30/01/11 PC 18/01/11 Mua máy phát điện 30/01/11 PC 20/01/11 Chi phí tiếp khách + ĐT 30/01/11 PC 22/01/11 Thanh tốn tiền nghỉ cho đồn Cát Bà 30/01/11 PC 28/01/11 TT chi phi đoàn khu chế xuất 30/01/11 PC 29/01/2011 Chi phí điện nước 30/01/11 30/01/2011 Khấu hao TSCĐ 30/01/11 30/01/2011 Hao mòn CCDC 30/01/11 30/01/2011 Trả lương cho CBCNV Đại học Thương mại – K43BK2 17 111 511 3331 111 131 112 131 112 511 3331 112 511 3331 142 111 344 111 331 112 6428 133 112 6428 1331 111 6428 1331 111 632 133 112 642 133 6424 142 6427 142 6421 334 Nợ 16.500.000 15.000.000 1.500.000 11.000.000 11.000.000 60.000.000 60.000.000 66.000.000 60.000.000 6.000.000 143.000.000 130.000.000 13.000.000 50.000.000 50.000.000 3.000.000 3.000.000 13.200.000 13.200.000 20.000.000 2.000.000 22.000.000 8.000.000 800 8.800.000 7.000.000 700.000 7.700.000 120.000.000 12.000.000 132.000.000 1.800.000 180.000 3.350.000 3.350.000 957.000 957.000 30.000.000 30.000.000 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Công ty CP Mẫu số S05a – DNN TM Du lịch (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Thiện Nguyện Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỐ QUỸ TIỀN MẶT Loại TK 111 Đơn vị tính: 1.000 đồng Ngày tháng Số hiệu chứng Ghi Số tiền Diễn giải ghi sổ tõ Thu 01.01.2011 01 đầu tháng 01/2011 Thu tiền dịch vụ KH 16.500.000 Tốn quỹ 979.076.533 995.576.533 01.01.2011 02 tour BK Cty cung ứng tàu biển QN 11.000.000 1.006.576.533 …… 10.01 2011 20.01.2011 22.012011 …… ……… 30.01.11 30.01.11 …… Chi 01 02 03 14 …… 19 Thu tốn …………… Tạm ứng lương ĐT,chi phí tiếp khách Thanh tốn tiền nghi cho đồn Cát Bà ……………… Thanh toán lương CNV Rút tiền ngân hàng nhập qũy tiền mặt Chi phí phát sinh 01 cuối kỳ Chuyên tháng 02 Chi …… 3.000.000 8.800.000 7.700.000 …………… …………… 1.040.590.933 1.031.790.933 1.024.090.933 ………… 30.000.000 …………… 975.465.000 1.075.465.000 22.000.000 1.053.465.000 100.000.000 1.053.465.000 1.053.465.000 b Kế toán tổng hợp: Tập hợp tất số liệu tài khoản khách hàng, nhà cung cấp, tình hình tốn, trả lương, khoản thuế, kiểm tra quỹ,… nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra tính hợp lý chứng từ trước tổng hợp trình tự kế toán trưởng xử lý, cuối tháng, quý kế toán tổng hợp tập hợp số liệu báo cáo tài Đại học Thương mại – K43BK2 18 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Vào thời điểm cuối tháng, quý phận kế tốn đóng sổ lập bảng cân đối tài * Tài khoản kế tốn:TK 111&112 - TK 111: tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt cơng ty - TK 112: Tài khoản dùng để phản ánh số tình hình biến động tăng, giảm khoản tiền gửi ngân hàng công ty * Kế toán tiền mặt: Thanh toán khoản tiền lương, chi tiết phát sinh số giao dịch tiền mặt * Kế toán tiền gửi ngân hàng: Kiểm tra số tiền tài khoản chứng từ mà Cơng ty trích hay nhập vào hợp tác mua bán với đối tác Tiền gửi tài sản lưu động Công ty gửi vào ngân hàng, kho bạc, … phận vốn tiền Tiền mặt dung để phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày lại điều gửi vào tài khoản ngân hàng theo thỏa thuận  Q trình ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung: - Kế tốn tiền mặt: Tiền mặt phương tiện thuận lợi dung để tốn khoản tiền mà Cơng ty dung để mua sản phẩm, máy móc, thiết bị… địa điểm - Kế tốn tiền gửi ngân hàng: Cơng ty mở tài khoản ngân hàng để thuận tiện, tiết kiệm an tồn việc trích chuyển tài khoản cho đối tác kinh doanh việc kiểm tra hoạt động tài dễ dàng + Kế toán tiền mặt: * Ngày 01 /01 / 2011 Thu tiền dịch vụ KH tour BK 16.500.000đ Nợ TK 111 16.500.000đ TK 511 15.000.000đ TK 3331 1.500.000đ Đại học Thương mại – K43BK2 19 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền * Ngày 01 /01/ 2011 Cty Cung ứng tàu biển QN tốn 11.000.000đ Nợ TK 111 TK 131 11.000.000đ 11.000.000đ * Ngày 10/01/2011 tạm ứng lương 3.000.000đ Nợ TK 344 TK 111 3.000.000đ 3.000.000đ * Ngày 20/01/2011 Chi phí tiếp khách + điện thoại 8.800.000đ Nợ TK 6428 8.000.000đ Nợ TK 1331 800.000đ TK 111 8.800.000đ * Ngày 22/01/2011 Thanh tốn tiền nghỉ cho đồn Cát Bà 7.700.000đ Nợ TK 6428 7.000.000đ Nợ TK 1331 700.000đ TK 111 7.700.000đ * Ngày 30/01/2011 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ Nợ TK 111 TK 112 100.000.000đ 100.000.000đ Công ty CP Mẫu số S06 – DNN TM Du lịch (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Thiện Nguyện Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Đại học Thương mại – K43BK2 20 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền SỔ QUỸ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản : 02001010040921 : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải CN Hải Ngân hàng Ngày,tháng ghi sổ Ngày Phòng tháng Chứng từ Số hiệu chứng từ Thu Chi tour Quảng Châu Thu tiền sở giáo 06/01/2011 dục đào tạo HP Trả tiền thuê văn 09/01/2011 … ………… Tồn 60.000.000 66.000.000 50.000.000 13.200.000 tour Sa pa … Chi 700.000.000 phòng Quý I Trả tiền vé tàu 11/01/2011 …… Thu Tồn đầu kỳ KH đặt cọc tiền 03/01/2011 30/01/2011 Số Tiền Diễn Giải ……… ………… ………… Rút tiền gửi ngân 30/01/2011 hàng quỹ tiền 100.000.000 mặt Cộng phát sinh Số đàu tháng 187.000.000 Số cuối tháng + Kế toán tiền gửi ngân hàng - Ngày 03/01/2011 KH đặt cọc tiền tour TQ 60.000.000đ Nợ TK 112 TK 131 60.000.000đ 60.000.000đ * Ngày 06/01/2011 Thu tiền sở giáo dục HP 66.000.000đ Nợ TK 112 66.000.000đ TK 511 Đại học Thương mại – K43BK2 60.000.000đ 21 159.785.000 727.215.000 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền TK 3331 6.000.000đ * Ngày 09/01/2011 Trả tiền thuê VP quý Nợ TK 142 50.000.000đ 50.000.000đ TK 112 50.000.000đ * Ngày 11/01/2011 Trả tiền vé tàu tour Sa Pa 13.200.000đ Nợ TK 331 13.200.000đ TK 112 13.200.000đ * Ngày 30/01/2011 Rút tiền ngân hàng quỹ tiền mặt 100.000.000đ Nợ TK 111 100.000.0000 đ TK 112 100.000.0000đ Chương II CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CP TM DU LỊCH THIỆN NGUYỆN II.1.Các kết luận phát qua nghiên cứu cơng tác kế tốn vốn tiền công ty CP TM Du lịch Thiện Nguyện Đại học Thương mại – K43BK2 22 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Công ty CP TM Du lịch Thiện Nguyện doanh ngiệp máy kế tốn tổ chức theo mơ hình kế tốn tập trung Từ thành lập đến nay, cơng ty khơng ngừng hồn thiện, nâng cao phương pháp tổ chức cơng tác hạch tốn kế toán nhằm đạt hiệu cao Đồng thời tn thủ chế độ kế tốn hành Nhìn chung cơng tác kế tốn cơng ty CP TM Du lịch Thiện Nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Luật kế toán Việt Nam, điều lệ tổ chức kế toán nhà nước ban hành Tại đơn vị kế toán độc lập mở sổ kế toán ,tổ chức máy kế toán để thực tất giai đoạn hạch toán phần hành kế tốn Do đội ngũ kế tốn trình độ chun mơn kinh nghiệm nên việc hạch tốn kế tốn cơng ty tiến hành nhanh chóng hiệu Từng phần hành kế tốn cơng ty phân công rõ ràng phù hợp với chuyên mơn đảm bảo tạo kiểm sốt lẫn chặt chẽ q trình thực cơng việc kế tốn,giảm thiểu gian lận, sai sót xảy Phòng kế tốn mối quan hệ chặt chẽ với phận phòng ban khác công ty, đảm bảo liệu ban đầu cập nhật kịp thời, xác, nhanh chóng, đảm bảo tốt tiến độ công việc II.1.1 Những ưu điểm *Về công tác ghi chép ban đầu Các chứng từ sử dụng công ty sử dụng theo quy định chế độ kế tốn Cơng ty quản lý chứng từ cách nghiêm ngặt, trình luân chuyển trình độ ghi chép hợp lý giúp cho việc quản lý tài cơng ty đảm bảo chất lượng, đủ theo số lượng * Về công tác kế tốn vốn tiền nói chung Kế tốn vốn tiền cơng ty khơng ngừng hồn thiện đáp ứng kịp tiến độ công việc Mặt khác số liệu kế tốn tình hình phản ánh trung thực khách quan, xác, rõ ràng Việc tổ chức kế toán vốn tiền Đại học Thương mại – K43BK2 23 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền công ty tương đối ổn định với điều kiện cụ thể doanh nghiệp vừa nhỏ trình độ chun mơn cán nhân viên công ty phù hợp với chuyên ngành *Về hệ thống tài khoản Chứng từ, sổ sách kế tốn Hiện nay, cơng ty sử dụng hệ thồng tài khoản sổ kế toán theo biểu mẫu quy định Bộ tài hành Đồng thời cơng ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ,nó phù hợp với quy mơ chứng từ quản lý công ty.Việc luân chuyển chứng từ quản lý chặt chẽ hợp lý giúp cho việc theo dõi kế toán dễ dàng II.1.2 Những tồn Bên cạnh thành đạt cơng tác kế tốn cơng ty Cổ phần Thương Mại & Du Lịch Thiện Nguyện tránh sai sót tồn Những tồn khơng phải nghiêm trọng ảnh hưởng khơng nhỏ đến lập trình cơng việc cơng ty * Về hình thức tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Hiện nay, trình độ khoa hoc ngày phát triển,việc áp dụng công nghệ tin học ngày nhiều song việc áp dụng công nghệ tin học tiên tiến công ty phần hạn chế.Cơng tác kế tốn mang tính chất thủ cơng nên đơi chưa phù hợp với khối lượng công việc *Về việc sử dụng tài khoản liên quan Công ty Cổ phần Thương Mại & Du Lịch Thiện Nguyện không sử dụng TK 341: Doanh nghiệp vay dài hạn trung hạn (trên năm) kế toán định khoản vào tài khoản 311 (ngắn hạn) Điều ảnh hưởng đến tiêu phân tích tài khả tốn bảng cân đối kế tốn, thơng tin kế tốn khơng xác dẫn đến thơng tin sai lệch ngườii điều hành quản lý tài cơng ty khơng chuẩn, người quản lý tài khơng dám đàu tư vào hợp đồng, dự án dài hạn Nhầm lẫn tài khoản 331 111: Khi mua hàng chưa trả tiền cho người bán kế tốn phải định khoản vào tài khoản nhập kho phải trả người bán kế toán Đại học Thương mại – K43BK2 24 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền lại định khoản sai vào TK 111, tức từ TK 331( nguồn vốn)lại định khoản sang định khoản TK 111(tài sản), dẫn đến tài khoản tiền mặt bị sai số liệu * Về hình thức sổ sách sử dụng kế toán vốn tiền Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung việc ghi sổ tháng ghi sổ vào ngày cuối tháng,cơng việc cuối tháng kế tốn bị dồn việc kiểm tra đối chiếu chứng từ bị hạn chế, sai sót, khó phát II.2 Các đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền công ty CP TM Du Thiện Nguyện Đối với tất doanh nghiệp kế tốn cơng cơng cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp thông qua việc cung cấp số liệu xác, tin cậy nghành, lĩnh vực làm sở để nhà nước điều hành vĩ mơ kinh tế Chính vậy, việc đổi khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế toán , đáp ứng nhu cầu quản lý vấn đề cần quan tâm Qua thời gian ngắn thực tập tai công ty, với kiến thức hạn chế, với tư cách sinh viên thực tập cơng ty em xin phép đóng góp ý kiến nhỏ nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Cụ thể sau: * Về tổ chức cơng tác kế tốn: -Cơng ty nên tổ chức máy kế tốn gọn nhẹ tổ chức hơn, xếp phần hành, trách nhiệm công việc cho nhân viên đảm nhiệm công việc cụ thể Như đảm bảo tiến độ cơng việc, giảm tối ưu sai sót * Về việc sử dụng tài khoản liên quan: Hiện nay, công ty sử dụng TK 311 mà không sử dụng TK 341 Việc sử dụng tài khoản làm hạn chế nhiều thuận lợi kinh doanh cơng ty,bởi vốn vay dài hạn sử dụng cho kế hoach đàu tư dài hạn Việc định khoản nhầm lẫn TK 331 nhầm sang TK 111 dẫn đến TK tiền mặt bi sai số, kế toán thời gian để kiểm tra lại chứng từ liên quan, giảm hiệu công việc Đại học Thương mại – K43BK2 25 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền Công ty nên phân cơng tùng phần hành kế tốn cho phận kế toán cụ thể, kế toán trưởng theo dõi quản lý chặt chẽ, thường xuyên chứng từ hạn chế sai sót *Về chứng từ kế tốn So với cơng ty khác nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện đa dạng, phong phú quy mô chưa lớn Xem xét cụ thể khiếm khuyết cần khắc phục chứng từ kế toán là: - Việc lập chừng từ kế toán cần kịp thời thời gian xảy nghiệp vụ, giải tốt vấn đề phát huy chức thông tin kiểm tra công tác kế tốn - Trong chứng từ đòi hỏi phải phản ánh đầy đủ yếu tố chứng từ, đặc biệt việc lập định khoản kế toán phải tiến hành triệt chứng từ ngoại trừ phát sinh nhiều chứng từ kế tốn nội dung kinh tế loại, kế tốn phản ánh vào bảng tổng hợp chứng từ gốc loại định khoản ghi sổ kế tốn * Về số sách kế tốn Cơng ty mở đủ loại sổ kế toán theo quy định Bộ tài chính, việc ghi chép sổ “Nhật ký chung” chưa kịp thời nguyên nhân chủ yếu làm cho kế toán phản ánh số liệu sai sót, phận kế tốn thường trực người lại cán nữ nên không thiết ngày ghi sổ ngày phát sinh đến nghiệp vụ Tuy nhiên, nhược điểm cần sớm khắc phục u cầu tính nguyên tắc Đại học Thương mại – K43BK2 26 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền KẾT LUẬN: Qua q trình thực tập Cơng ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện em học nhiều điều từ kinh nghiệm quý báu chú, anh chị công ty, giúp em làm quen hoạt động báo cáo, tổ chức kế toán viên vất vả khó khăn họ hài lòng với cơng việc Từ kiến thức học trường so với thực tế nhiều điểm khác nhiều đặc điểm khác như: - Vốn tiền nhu cầu cần thiết công tác kế toán, sử dụng vốn để sửa chữa, trao đổi mua bán nguyên vật liệu, máy móc… quản ký kế tốn Cơng ty, để hồn thiện cơng tác vốn tiền tác dụng phục vụ tốt yêu cầu quản lý chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát kinh tế thị trường, việc sử dụng vốn quan trọng doanh nghiệp hay Cơng ty - Ngồi vốn tiền tính lưu thơng cao việc tốn, trao đổi, mua bán nhanh chóng tiện lợi - Vốn lưu thông mạnh Cơng ty tham gia vào hoạt động thước đo cho tồn phát triển xã hội Đại học Thương mại – K43BK2 27 ... TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIỆN NGUYỆN I.1 Tổng quan công ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện I.1.1 Đặc điểm chung đơn vị I.1.1.1 Quá trình đời phát triển Công ty Cổ Phần Thương mại. .. cơng ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện Chương 2: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cốn tiền cơng ty CP TM Du Lịch Thiện Nguyện Đại học Thương mại – K43BK2 iv Bài luận văn tốt nghiệp. .. học Thương mại – K43BK2 Bài luận văn tốt nghiệp SV - Nguyễn Thị Phương Huyền I.2 Thực trạng kế toán vốn tiền công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Thiện Nguyện I.2.1 Đặc điểm vốn tiền công ty CP
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề tốt nghiệp tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DU LỊCH THIỆN NGUYỆN , chuyên đề tốt nghiệp tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DU LỊCH THIỆN NGUYỆN , Phương pháp nghiên cứu., THỰC TRẠNG CONG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIỆN NGUYỆN., CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP TM Và DU LỊCH THIỆN NGUYỆN.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay