NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN

81 32 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN VÕ THÀNH DANH NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN RỪNG PHỊNG HỘ SƠNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH - TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN VÕ THÀNH DANH NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN RỪNG PHỊNG HỘ SƠNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH - TỈNH PHÚ YÊN Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TH.S PHAN MINH XUÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2011 LỜI CẢM TẠ Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài em nhận giúp đỡ Thầy Cô giáo, gia đình bạn bè Em xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Q Thầy Cơ giảng viên Khoa Lâm nghiệp trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho em suốt thời gian em học tập mái trường đại học Gửi lời biết ơn sâu nặng đến ba mẹ sinh con, tần tảo, chắt chiu nuôi nấng khôn lớn ngày che chở trước sóng gió đời,… Em xin tỏ lời cảm ơn đến Thầy Phan Minh Xuân với lòng thành kính nhất, người hết lòng giúp đỡ, bảo cho em suốt trình thực đề tài Cảm ơn người bạn sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, động viên lúc khó khăn hay thất bại Cảm ơn tập thể lớp DH07NK mang lại cho phút giây hạnh phúc quãng đời sinh viên, cầu chúc cho bạn vững bước thành công đường tới Chân thành cảm ơn cô chú, anh chị làm việc Ban Quản rừng phòng hộ Sơng Hinh Trung tâm QH&TK Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phú Yên giúp đỡ em trình thực tập, tận tình dẫn, tạo điều kiện giúp hoàn thành tốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, xin kính chúc ba mẹ, q Thầy Cơ, anh chị công tác Ban Quản rừng phòng hộ Sơng Hinh Trung tâm QH&TK Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Phú Yên bạn dồi sức khỏe Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Võ Thành Danh i MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh sách bảng vi Danh sách hình v CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU .3 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu .3 2.2.1 Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên .3 2.2.2 Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng 2.2.3 Đặt điểm kinh tế xã hội 2.2.4 Quá trình hoạt động đơn vị 2.2.5 Những thông tin tiêu thụ sản phẩm từ rừng 12 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu .13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .13 3.2.2 Phương pháp xử số liệu 15 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Danh lục loài thực vât thân gỗ khu vực nghiên cứu 19 4.2 Đặt điểm cấu trúc rừng khu vực nghiên cứu 20 4.2.1 Phân bố số theo loài .20 4.2.2 Phân bố số theo cấp chiều cao, đường kính tiết diện ngang .28 4.2.3 Mật độ rừng 32 4.2.4 Độ tàn che rừng .32 4.2.5 Đặc điểm ưu hợp khu vực nghiên cứu 33 ii 4.3 Đánh giá tình hình tái sinh rừng 35 4.3.1 Số lượng, thành phần tái sinh 36 4.3.2 Phân bố tái sinh loài Trâm tán rừng 40 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình sử dụng tài nguyên rừng 10 Bảng 4.1: Danh lục loài thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu 19 Bảng 4.2: Phân bố số theo lồi tiêu chuẩn 21 Bảng 4.3: Phân bố số theo lồi tiêu chuẩn 23 Bảng 4.4: Phân bố số theo lồi tiêu chuẩn 25 Bảng 4.5: Phân bố số theo loài khu vực nghiên cứu 27 Bảng 4.6: Phân bố số theo chiều cao Hvn lâm phần 28 Bảng 4.7: Phân bố số theo cấp đường kính D1,3 lâm phần 30 Bảng 4.8: Phân bố số theo cấp tiết diện ngang lâm phần 31 Bảng 4.9: Đặc trưng tổ thành ưu hợp Trâm mốc + Chò + Dung sạn + Bứa… lâm phần ô tiêu chuẩn .33 Bảng 4.10: Đặc trưng tổ thành ưu hợp Cà ná + Trâm mốc + Giẻ + Cồn + Chò+… lâm phần ô tiêu chuẩn .34 Bảng 4.11: Đặc trưng tổ thành ưu hợp Chò + Trâm mốc + Giẻ + Dầu rái + … lâm phần ô tiêu chuẩn .34 Bảng 4.12: Đặc trưng tổ thành ưu hợp Trâm mốc + Chò + Cà ná + Giẻ + … khu vực nghiên cứu 35 Bảng 4.13: Đặc trưng tổ thành tái sinh ô điều tra 37 Bảng 4.14: Đặc trưng tổ thành tái sinh ô điều tra 38 Bảng 4.15: Đặc trưng tổ thành tái sinh ô điều tra 39 Bảng 4.16: Đồng hóa phân bố số mặt đất Trâm với phân bố Poisson ô tiêu chuẩn 40 Bảng 4.17: Đồng hóa phân bố số mặt đất Trâm với phân bố Poisson toàn khu vực nghiên cứu (tiểu khu 308) .40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Biểu đồ phân bố số theo lồi tiêu chuẩn 22 Hình 4.2: Biểu đồ phân bố số theo lồi tiêu chuẩn .24 Hình 4.3: Biểu đồ phân bố số theo lồi tiêu chuẩn 26 Hình 4.4: Biểu đồ phân bố số theo lồi ba tiêu chuẩn 28 Hình 4.5: Biểu đồ phân bố số theo chiều cao Hvn lâm phần 29 Hình 4.6: Biểu đồ phân bố số theo cấp đường kính D1,3 lâm phần 30 Hình 4.7: Biểu đồ phân bố số theo cấp tiết diện ngang 31 v Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng tài nguyên vô quý giá có vai trò quan trọng đời sống sinh vật nói chung người nói riêng Rừng cung cấp nhiều loại lâm sản gỗ, củi, lâm đặc sản, dược liệu, thú rừng,… có mối quan hệ tương hỗ với đời sống người sinh vật khác Rừng xem phổi nhân loại loại động vật, ngân hàng lưu giữ nguồn gen loại gỗ, đặc biệt loài gỗ quý hiếm, đồng thời đóng vai trò vơ quan trọng việc bảo vệ an ninh tổ quốc Nói chung, rừng thiếu đời sống người sinh vật khác Những năm trước đây, người lạm dụng rừng cách bừa bãi với nhiều hình thức khai thác mức, chặt phá rừng làm nương rẫy, làm củi đốt,…làm cho rừng ngày bị suy thối nghiêm trọng, diện tích rừng ngày bị thu hẹp, chất lượng rừng trữ lượng rừng ngày bị suy giảm gây khơng ảnh hưởng nghiêm trọng cho người hoạt động sống người Diện tích rừng bị thu hẹp làm cho mơi trường sống nhiều lồi động vật bị thu hẹp, có lồi khơng mơi trường sống bị tuyệt chủng Một ảnh hưởng rừng gây thiếu hụt nước ngầm, khô hạn, nhiễm khơng khí, lũ lụt,… Từ ý nghĩa nhận thức tác hại tàn phá cần thiết phải xây dựng lại vốn rừng có cấu trúc ổn định để khơng ngừng thỏa mãn nhu cầu sản phẩm từ rừng cho xã hội, góp phần cải thiện mơi trường sống, lập lại cân sinh thái độ ổn định rừng,… Để thực tốt mục tiêu quản bảo vệ tài nguyên rừng cần phải nắm bắt tình hình tài nguyên rừng; Đặc điểm sinh trưởng, cấu trúc rừng tình hình tái sinh, trữ lượng rừng Qua thấy động thái rừng qua thời kì khác trình sinh trưởng phát triển rừng, biết phức tạp hệ thực vật rừng, yếu tố quan hệ thành phần quầnthực vật để đưa biện pháp tác nghiệp cụ thể sử dụng rừng hiệu bền vững Xuất phát từ thực tế phạm vi khóa luận tốt nghiệp, phân công Khoa Lâm nghiệp hướng dẫn tận tình Thầy Phan Minh Xn, tơi tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ưu hợp thực vật tiểu khu 308 - Ban quản Rừng phòng hộ Sơng Hinh - huyện Sơng Hinh - tỉnh Phú Yên” Với hy vọng kết đạt khóa luận đóng góp phần nhỏ mặt luận thực tiễn công tác nghiên cứu ưu hợp thực vật khu vực Do thời gian thực đề tài kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận dẫn, góp ý Thầy, Cơ Khoa Lâm nghiệp bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu rừng thường xanh tiểu khu 308 xã Eabar huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, lâm phần Ban quản rừng phòng hộ Sơng Hinh quản Chức rừng: Qui hoạch cho mục đích sản xuất (theo đồ phân chia loại rừng Tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 UBND tỉnh Phú Yên "V/v phê duyệt kết rà soát loại rừng tỉnh Phú Yên" 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu 2.2.1 Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên 2.2.1.1 Vị trí địa - Khu vực nghiên cứu thuộc tiểu khu 308, xã Eabar - Huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên - Tọa độ địa lý: Tiểu khu 308: Hệ tọa độ VN2000 + Từ 1419425 đến 1423275 vĩ độ Bắc, + Từ 0538075 đến 0543175 kinh độ Đông - Giới cận: + Đơng giáp: Ban quản rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch, + Tây giáp: Tỉnh Đắk Lắk, + Nam giáp: Tỉnh Đắk Lắk - tỉnh Khánh Hòa, Phụ biểu 4: PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Ô TIÊU CHUẨN TK 308_Khoảnh Người thực hiện: NGUYỄN VÕ THÀNH DANH 0541155 TỌA ĐỘ Ngày thực hiện: 16-03-2011 1421239 Diện tích 2000m2 (40m x 50m) Chiều cao Nguồn gốc Phẩm chất cây(m) STT Tên loài 1m Hạt Chồi Tốt T,B Xấu Bứa x x Cà ná x x Dầu rái x x Cà ná x x Cồn x x Sp1 x x Trám x x Bời lời x x Bời lời x x Cà ná x x Trâm x x Chò x x Gội x x 10 Bứa x x 11 Thị x x Chang x x 12 chang Dầu rái x x 13 Máu chó x x 14 Chang x x 15 chang Giẻ x x 16 Máu chó x x Bứa x x 17 18 19 20 21 22 23 24 Mít nài Dung sạn Dầu rái Chò Máu chó Bời lời Thị Chò Sp1 Dung sạn Sổ Trâm Chò Trám Giẻ Bời lời Trám x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x 25 26 27 28 29 30 Trám Chò Chang chang Giẻ Dung sạn Chò Thị 1 x x x x x x x x x x 1 x x x x Phụ biểu 5: PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY ĐỨNG Ô TIÊU CHUẨN Người thực hiện: NGUYỄN VÕ THÀNH DANH TK 308_Khoảnh 0541842 Ngày thực hiện: 17-03-2011 1421001 Diện tích 2000m2 (40m x 50m) Đường kính tán Tọa độ Phẩm Hvn Hdc C1.3 D1.3 TÊN LOÀI (m) (m) (cm) (cm) Đ- Bchất TB X T N TỌA ĐỘ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chò Giẻ Trám trắng Thị Sp1 Cồn Sp1 Giẻ Chò Máu chó Chò Bứa Sến mủ Trâm mốc Giẻ Chò Trâm mốc Gõ đỏ Chò Trâm mốc Cồng nhựa Dầu rái Cồn Thị Cồng nhựa Giẻ 13 14 13 13 14 13 10 20 12 12 10 14 15 16 8 25 18 15 15 16 13 8 13 9 5 16 13 11 10 10 63 38 95 76 49 48 36 51 162 35 52 39 47 62 61 102 35 34 227 188 52 76 39 48 65 55 20,05 12,1 30,24 24,19 15,6 15,28 11,46 16,23 51,57 11,14 16,55 12,41 14,96 19,74 19,42 32,47 11,14 10,82 72,26 59,84 16,55 24,19 12,41 15,28 20,69 17,51 3 4 3 5 2 4 4 4 3 2 3 4 4,5 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3 4,5 2,5 4,5 2,5 3,5 2,5 37 10 23 31 11 32 34 25 40 12 17 39 30 15 20 34 20 14 27 10 A A A B B A B A A A A B A A A C A A A B A A A A A B 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sến mủ Trâm mốc Gõ đỏ Xương cá Dung sạn Trâm mốc Trâm mốc Sâng mây Thị Trâm mốc Máu chó Giẻ Thị Trâm mốc Trâm mốc Sâng mây Chò Sp2 Giẻ Cồng nhựa Trâm mốc Sp1 Trâm mốc Sp2 Xương cá Trâm mốc Trâm mốc Trâm mốc Giẻ Trâm mốc Gõ đỏ Trâm mốc Trâm mốc 9 23 14 13 24 14 15 18 12 13 16 15 12 16 13 16 12 28 13 13 14 9 15 5 16 11 10 17 15 6 12 10 12 14 10 10 5 11 60 34 37 36 201 100 50 63 38 64 38 76 52 51 38 89 126 38 63 86 49 88 51 36 97 64 36 49 48 39 39 34 36 19,1 10,82 11,78 11,46 63,98 31,83 15,92 20,05 12,1 20,37 12,1 24,19 16,55 16,23 12,1 28,33 40,11 12,1 20,05 27,37 15,6 28,01 16,23 11,46 30,88 20,37 11,46 15,6 15,28 12,41 12,41 10,82 11,46 4 4 4 4 5 3 2 6 4 3 4 5 3 3 4 6,5 4,5 4,5 2,5 4,5 3,5 3,5 4 5,5 3,5 4,5 4,5 5,5 3 2,5 B A C B B A A A A B B A A B A A A A A A B A A B A A A B A A A A A 60 61 62 63 64 65 66 Trâm mốc Sp1 Huỹnh Huỹnh Dầu rái Trâm mốc Chò 26 18 16 12 14 16 12 12 10 36 38 102 51 52 53 87 11,46 12,1 32,47 16,23 16,55 16,87 27,69 4 4 7,5 4,5 3,5 A B A A A B A 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Huỹnh Máu chó Chò Dầu rái Dầu rái Sp1 Trâm mốc Trâm mốc Dầu rái Chò Giẻ Sp2 Chò Bứa Huỹnh Cà ná Xăng giá Ngủ da bì Giẻ Bứa Chò Chò Huỹnh Giẻ Thị Xăng giá Thị Xăng giá Trâm mốc Xương cá Sp2 Gòn Gòn Gõ đỏ Giẻ Sp1 Bời lời Giẻ Trâm mốc Gõ đỏ 32 21 15 28 13 12 13 10 15 17 10 18 11 30 30 20 12 16 14 10 14 18 16 12 15 12 14 12 14 10 14 14 18 20 18 20 15 18 16 8 11 12 14 15 14 13 12 11 14 12 3 11 9 10 14 12 13 37 200 189 99 190 61 52 40 36 137 49 38 100 39 85 202 175 75 51 52 53 76 127 64 49 49 39 101 89 48 50 63 63 55 76 77 102 89 98 102 11,78 63,66 60,16 31,51 60,48 19,42 16,55 12,73 11,46 43,61 15,6 12,1 31,83 12,41 27,06 64,3 55,7 23,87 16,23 16,55 16,87 24,19 40,43 20,37 15,6 15,6 12,41 32,15 28,33 15,28 15,92 20,05 20,05 17,51 24,19 24,51 32,47 28,33 31,19 32,47 3 2 4 3 2 3 5 6 3 2 4 3 2 4 4 6 2,5 6,5 5,5 6,5 2,5 2,5 5,5 2,5 4 6,5 6,5 4,5 2,5 3,5 3,5 2 5,5 3,5 4,5 3,5 5,5 5,5 5,5 B A B A A A A A A A A A A B A B A C B B B B A B B C C A A B C A A B A B A B A A 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Ngủ da bì Sến mủ Thị Gòn Ngủ da bì Thị Máu chó Ngủ da bì Ngủ da bì Giẻ Sp1 Dầu rái Gòn Thị Xương cá Giẻ Ngủ da bì Gõ đỏ Chò Giẻ Thị Giẻ Dung sạn Ngủ da bì Xăng giá Xăng giá 13 14 16 10 12 14 12 14 10 20 15 13 10 21 10 12 18 10 10 15 12 11 10 13 13 10 10 10 35 52 76 54 60 61 75 36 50 53 49 47 137 64 47 62 54 35 124 38 51 65 65 48 60 89 11,14 16,55 24,19 17,19 19,1 19,42 23,87 11,46 15,92 16,87 15,6 14,96 43,61 20,37 14,96 19,74 17,19 11,14 39,47 12,1 16,23 20,69 20,69 15,28 19,1 28,33 3 3 6 5 4 3 4 4 3 3 2,5 3,5 2,5 5,5 3,5 2,5 3,5 5,5 2,5 4,5 B B B B C B B B B C B B B B C B B B A B C B A C B B Phụ biểu 6: PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Người thực hiện: NGUYỄN VÕ THÀNH DANH TK 308_Khoảnh TỌA ĐỘ STT Tên loài Dâu da 0541842 Ngày thực hiện: 17-03-2011 1421001 Diện tích 2000m2 (40m x 50m) Chiều cao cây(m) Nguồn gốc Phẩm chất 1m Hạt Chồi Tốt T,B Xấu x x Trâm Chò 1 x x Thị Sp1 Sâng mây Dầu rái Dầu rái Trâm 1 x x x x x x x x x 1 x x x x x x x x Thị Chò Máu chó 1 x x 10 11 12 13 14 15 16 Trâm Trâm Thị Giẻ Sổ Sp1 Chò Trâm Bứa Thị Trâm 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x x x x x Trâm x x Sp2 Trâm Sến mủ Thị Giẻ Cồn Trâm Trâm Sâng mây Trám Bứa Dầu rái 1 x x x x x 17 18 19 20 21 22 23 24 x x x 1 1 x x 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 26 27 28 29 30 Máu chó Thị Trâm Giẻ Thị Sến mủ Dầu rái 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x Phụ biểu 7: DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG VẼ TRẮC ĐỒ STT 10 11 12 13 14 15 Tên Việt Nam Chò Trâm mốc Ươi Bứa Sổ Dầu rái Dung sạn Giẻ Trám trắng Thị Cồn Máu chó Gõ đỏ Cồng nhựa Sến mủ Tên lồi viết tắt Ch Tâ Ư B Sơ Dr Ds Gi Ta Th Co Mc Gd Cô Sm Phụ biểu 8: TRẮC ĐỒ DAVIDS VÀ RICHARD TẠI Ô TIÊU CHUẨN TỶ LỆ 1/200 Phụ biểu 9: TRẮC ĐỒ DAVIDS VÀ RICHARD TẠI Ô TIÊU CHUẨN TỶ LỆ 1/200 Phụ biểu 10: TRẮC ĐỒ DAVIDS VÀ RICHARD TẠI Ô TIÊU CHUẨN TỶ LỆ 1/200 Phụ biểu 11: BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN Phụ biểu 12: BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN SƠNG HINH Phụ biểu 13: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ Xà EABAR – HUYỆN SÔNG HINH ... NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu rừng thường xanh tiểu khu 308 xã Eabar huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sơng Hinh quản lý. .. hành thực đề tài: Nghiên cứu ưu hợp thực vật tiểu khu 308 - Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Hinh - huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên Với hy vọng kết đạt khóa luận đóng góp phần nhỏ mặt lý luận thực. .. CHÍ MINH  NGUYỄN VÕ THÀNH DANH NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHỊNG HỘ SƠNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH - TỈNH PHÚ YÊN Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN , NGHIÊN CỨU ƯU HỢP THỰC VẬT TẠI TIỂU KHU 308 THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG HINH, HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay