Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần FTECH

33 18 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế toán MỤC LỤC Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách nhà nước, mà thuế GTGT loại thuế tầm quan trọng kinh tế Trong tất loại hàng hóa dịch vụ lĩnh vực, ngành nghề kinh tế quốc dân, thuế GTGT đếu chiếm phần tổng giá trị nó.Thuế GTGT giúp hệ thống sách thuế, sắc thuế tương đồng với luật thuế nhà nước phù hợp với thông lệ quốc tế Điều giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế thực bảo hộ hợp lý, thời hạn, điều kiện, tăng sức cạnh tranh kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển đảm bảo lợi ích quốc gia Thuế GTGT phát huy tác dụng tích cực tất mặt kinh tế xã hội, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất đầu tư, thúc đẩy hạch toán kinh doanh doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Nhằm tìm hiểu sâu vấn đề tổ chức kế toán thuế GTGT doanh nghiệp để tìm giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT doanh nghiệp để kế tốn thực cơng cụ quan trọng công tác quản lý thuế 3.Nội dung nghiên cứu Bài đề án môn học em gồm chương: Chương 1: sở lí luận thuế thuế GTGT Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT đơn vị Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾTHUẾ GTGT 1.1 Lý luận chung thuế 1.1.1 Khái niệm thuế Thuế khoản nộp tiền mà thể nhân pháp nhân nghĩa vụ bắt buộc phải thực theo luật Nhà nước; khơng mang tính chất đối khoản, khơng hồn trả trực tiếp cho người nộp thuế dùng để trang trải cho nhu cầ chi tiêu cơng cộng 1.1.2 Đặc điểm thuế Thuế đặc điểm sau: Thứ nhất, thuế khoản trích nộp tiền: Về nguyên tắc, thuế khoản trích nộp hình thức tiền tệ, điều trái ngược với hình thức tốn vật tồn trước Sự phát triển quan hệ hàng hoá - tiền tệ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thuế, đổi lại, nghĩa vụ đối tượng nộp thuế thực tiền lại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường Thứ hai, thuế khoản trích nộp bắt buộc thực thông qua đường quyền lực: Dù thực hình thức nào, thuế thể tính chất bắt buộc,được thực thông qua đường quyền lực Nhà nước (qua hệ thống pháp luật thuế).Do đó, đối tượng nộp thuế khơng quyền trốn thuế mong muốn tự ấn định hay thoả thuận mức đóng góp mà quyền chấp thuận Những đối tượng nộp thuế vi phạm luật bị quan nhà nước thẩm quyền xử lý vi phạm cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật để buộc họ phải làm tròn nghĩa vụ nộp thuế Đây điểm khác biệt thuế với khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện Thứ ba, thuế khoản thu tính chất xác định: Thuế khoản thu xác định tổ chức thụ hưởng, Nhà nước, cấp quyền địa phương Trái ngược với vay, thuế khơng hồn trả trực tiếp Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Thứ tư, thuế khoản thu khơng đối khoản cụ thể: Khơng hồn trả trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước việc thực chức quản lý xã hội, chức kinh tế - xã hội Nhà nước 1.1.3 Vai trò thuế Vai trò thuế biểu cụ thể chức thuế điều kiện kinh tế, xã hội định Trong điều kiện kinh tế thị trường, với thay đổi phương thức can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước Với chức phân phối lại thu nhập quốc dân, thuế nhiều cách hình thành nên nguồn tài tập trung lớn phục vụ cho chi tiêu cơng cộng, ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước tập hợp từ nhiều nguồn thu khác nhau, nhằm đảm bảo yêu cầu chi tiêu chung cho nhu cầu công cộng Trong tất nguồn, thông thường số thu thuế chiếm tỷ trọng cao tổng số thu ngân sách nhà nước Đây nguồn thu ổn định kế hoạch hoá tốt sở dự báo kế hoạch tiềm phát triển kinh tế đất nước năm Hầu khoản chi tiêu ngân sách nhà nước dựa vào đóng thuế người dân Vì vậy, xã hội trách nhiệm phải tơn trọng người nộp thuế, người thông qua hành vi đóng góp tài cho nhà nước cách trực tiếp gián tiếp Thuế công cụ điều hồ thu nhập, thực cơng xã hội Một khiếm khuyết kinh tế thị trường chênh lệch lớn mức sống, thu nhập tầng lớp dân cư xã hội Kinh tế thị trường phát triển khoảng cách giàu - nghèo tầng lớp dân cư ngày xu hướng gia tăng Sự phát triển mặt đất nước thành nỗ lực cộng đồng, thành viên xã hội đóng góp định Nếu không chia sẻ thành phát triển kinh tế cho thành viên thiếu công tạo nên đối lập quyền lợi cải tầng lớp dân cư gây bất ổn xã hội Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế tốn Chính vây, Nhà nước cần phải can thiệp vào trình phân phối thu nhập, cải xã hội Thuế công cụ quan trọng mà Nhà nước sử dụng để tác động trực tiếp vào q trình Việc điều hồ thu nhập tầng lớp dân cư thực phần thơng qua thuế gián thu mà đặc biệt hình thức thuế tiêu thụ đặc biệt Loại thuế đối tượng chịu thuế chủ yếu hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng cao cấp, đắt tiền Các hàng hố, dịch vụ thơng thường người thu nhập cao xã hội sử dụng sử dụng nhiều, qua điều tiết bớt phần thu nhập họ Các sắc thuế trực thu, đặc biệt thuế thu nhập cá nhân với việc sử dụng thuế suất luỹ tiến loại thuế tác dụng lớn vấn đề điều tiết thu nhập, đảm bảo công xã hội Thuế công cụ để thực kiểm tra, kiểm sốt hoạt động sản xuất, kinh doanh Vai trò xuất trình tổ chức thực luật thuế thực tế Để đảm bảo thu thuế thực quy định luật thuế ban hành, quan thuế quan liên quan phải biện pháp nắm vững số lượng, quy mô sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, mặt hàng họ phép kinh doanh định mức chi tiêu đặc thù phương thức hạch tốn riêng Từ cơng tác thu thuế mà quan thuế phát khó khăn mà họ gặp phải để giúp đỡ họ tìm biện pháp tháo gỡ Đồng thời, qua công tác thu thuế, quan thuế cập nhật nhiều kiến thức quản lý kinh tế để phục vụ tốt cho việc kiểm tra, kiểm soát sau Như vậy, qua cơng tác quản lý thu thuế mà kết hợp kiểm tra, kiểm sốt tồn diện mặt hoạt động sở kinh tế, đảm bảo thực tốt quản lý Nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội Thuế góp phần thức đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Thuế chế thị trường khơng đóng vai trò nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước, mà cơng cụ làm đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển Theo quan điểm công bằng, tổ chức, cá nhân thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với đất nước, họ quyền thụ hưởng cung ứng lợi ích cơng cộng định tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Bên cạnh đó, phụ thuộc vào chủ trương kinh tế đất nước, mà nhà nước dùng thuế để tác động, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh số ngành, vùng để khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển nhằm tạo cấu hợp lý 1.2 Sơ lược hệ thống thuế Việt Nam 1.2.1 Khái niệm hệ thống thuế Là khoản đóng góp mang tính chat bắt buộc theo quy định pháp luận nhằm hình thành ngân sách nhà nước Là khoản hình thành trình phân phối phân phối lại sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân 1.2.2 Các văn quy phạm pháp luật thuế Việt Nam Văn quy phạm pháp luật hình thức luật pháp chủ yếu Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo quy định hành Hiện tại, hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm : Văn luật Hiến pháp Luật (bộ luật) Nghị Quốc hội Văn luật Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Lệnh, định Chủ tịch nước Nghị định Chính phủ Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm tốn Nhà nước Nghị Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, thông tư Chánh án tòa án nhân dân tối cao Thơng tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Nghị liên tịch ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội Thơng tư liên tịch Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Theo quy định cũ Theo quy định cũ hết hiệu lực, loại văn quy phạm pháp luật kể trên, trước loại văn pháp luật sau:  Nghị Chính phủ  Chỉ thị Thủ tướng  Quyết định, thị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1.3 Thuế giá trị gia tăng 1.3.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng thuế đánh phần giá trị tăng them hàng hóa dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng thu khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 1.3.2 Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu đánh vào đối tượng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (vì thuế giá trị gia tăng loại thuế tiêu dùng, sở kinh doanh loại thuế gián thu), yếu tố cấu thành giá hàng hóa dịch vụ, khoản thu Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn cộng thêm vào giá bán người cung cấp, hay nói cách khác giá hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng mua bao gồm thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng đánh vào giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ phát sinh giai đoạn từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Tổng số thuế giá trị gia tăng thu tất giai đoạn số thuế giá trị gia tăng tính giá bán cho người tiêu dùng cuối Như vậy, nguyên tắc cần thu thuế khâu bán hàng cuối Tuy nhiên, thực tế khó xác định đâu khâu bán hàng cuối cùng, đâu khâu bán hàng trung gian Do hành vi mua hàng phải tính thuế Số thuế giá trị gia tăng khâu trước tự động chuyển vào giá bán hàng khâu sau người tiêu dùng cuối người phải trả toàn số thuế giá trị gia tăng đánh hàng hóa Tổng số thuế người tiêu dùng cuối phải trả tổng số thuế phát sinh qua giai đoạn q trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Thuế giá trị gia tăng loại thuế tính trung lập cao Tính trung lập biểu hai khía cạnh: Thứ nhất, thuế giá trị gia tăng không chịu ảnh hưởng kết kinh doanh người nộp thuế, người nộp thuế người “thay mặt” người tiêu dùng nộp hộ khoản thuế vào Ngân sách Nhà nước Do vậy, thuế giá trị gia tăng khơng phải yếu tố chi phí sản xuất mà đơn khoản thu công thêm vào giá bán người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Thứ hai, thuế giá trị gia tăng khơng bị ảnh hưởng q trình tổ chức phân chia trình sản xuất kinh doanh, tổng số thuế tất giai đoạn số thuế tính giá bán giai đoạn cuối số giai đoạn nhiều hay Về phạm vi đánh thuế: Thuế gia trị gia tăng đánh vào hoạt động tiêu dùng diễn phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng lãnh thổ Đặc điểm tạo công giao dịch quốc tế Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn thơng qua việc khơng thu thuế hàng hóa, dịch vụ xuất đánh thuế hàng hóa, dịch vụ nhập 1.3.3 Vai trò thuế giá trị gia tăng Thuế công cụ quan trọng đẻ Nhà nước thực chức quản lý vĩ mô kinh tế Nền kinh tế nước ta trình vận hành theo chế thị trường quản lý Nhà nước, thuế giá trị gia tăng vai trò quan trọng thể sau: Thuế giá trị gia tăng tác dụng điều tiết thu nhập tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng khoản thu quan trọng Ngân sách Nhà nước Thuế gia trị gia tăng tạo nguồn thu lớn tương đối ổn định cho Ngân sách Nhà nước Ở Việt Nam, thuế giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng khoảng 2023% tổng thu từ thuế, phí lệ phí Thuế giá trị gia tăng không trùng lắp, thuế giá trị gia tăng tính vào giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ qua khâu sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, khơng tính vào phần giá trị chịu thuế giá trị gia tăng khâu trước, thuế nộp khâu trước tính khấu trừ khâu sau nên khuyến khích tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích chun mơn hóa, hợp tác hóa sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường Khuyến khích xuất hàng hóa, dịch vụ thông qua áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất hàng hóa, dịch vụ khơng khơng phải chịu thuế giá trị gia tăng khâu xuất mà hồn tồn số thuế đầu vào thu khâu trước nên tác dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh giá hàng hóa, dịch vụ xuất thị trường quốc tế Thúc đẩy thực chế độ hạch tốn kế tốn; sử dụng hóa đơn, chứng từ tốn qua ngân hàng việc tính thuế đầu ra, khấu trừ thuế giá trị Đào Thị Thu Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn gia tăng đầu vào quy định rõ phải hóa đơn mua vào, bán ra; hàng hóa xuất mua bán phải toán qua ngân hàng 1.3.4 Nội dung thuế giá trị gia tăng 1.3.4.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT a) Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế GTGT hàng hóa dịch vụ cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam bao gồm: - Hàng hóa dịch vụ sản xuất tiêu dùng nước - Hàng hóa dịch vụ sản xuất tiêu dùng nội - Hàng hóa dịch vụ mua bán hình thức bao gồm trao đổi vật b) Đối tượng nộp thuế GTGT Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung người nhập khẩu) đối tượng nộp thuế c) Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng Hiện luật thuế GTGT nước ta quy định danh mục 28 loại hàng hóa dịch vụ khơng thuộc diện chịu thuế GTGT, hàng hóa dịch vụ thường tính chất sau: Là sản phẩm số ngành khó khăn, cần khuyến khích tạo điều kiện phát triển như: Sản xuất nơng nghiệp, sản xuất muối… Các hàng hóa dịch vụ thuộc hoạt động khơng mang tính chất kinh doanh lợi nhuận thuộc hoạt động ưu đãi mục tiêu xã hội, nhân đạo: vũ khí, khí tài phục vụ an ninh quốc phòng, bảo hiểm nhân thọ… Một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống sản xuất., cộng đồng như: dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thông tin đại chúng, vận chuyển hành khách công cộng xe buýt… Đào Thị Thu 10 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế tốn CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN FTECH 2.1 Sơ lược cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành phát triển doanh nghiệp Thơng tin giới thiệu: Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần FTECH -Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN FTECH Tên tiếng Anh: FTECH JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Số 53,ngỏ 65,Mai Dịch-Cầu Giấy-HN Điện thoại: : 0462691324 Fax : 0462812219 Giám đốc : Nguyển Văn Giang Vốn điểu lệ :6.200.000.000 đồng Mã số thuế: 0101826120 Công ty cổ phần FTECH thành lập theo định số 0103036675 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với lĩnh vực kinh doanh cung cấp tư vấn giải pháp an ninh,quản lí siêu thị,ngân hàng.Bên cạnh FTECH cơng ty chun hoạt động lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành giáo dục đào tạo.Cùng với trình phát triển ngành giáo dục,đặc biệt phát triển thiết bị dạy học,bàn ghế học sinh,thiết bị thí nghiệm thực hành,phòng máy tính,thiết bị phục vụ dạy nghề kệ sách siêu thị,máy hàn,máy tiện,máy cắt cho nhiều đơn vị trương học.FTECH thành lập chi nhánh tỉnh thành phố nước nhằm đáp ứng kịp thời nhanh chóng nhu cầu khách hàng Đào Thị Thu 19 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế toán 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý, nhiệm vụ chức phận GIÁM ĐỐC PHO GIÁM ĐỐC Phòng hành tổ chức Phòng kinh doanh Phân xưởng sửa chữa Phòng kỹ thuật Phòng tài kế tốn Phân xưởng lắp đặt Phòng nhân Phòng kế hoạch Phân xưởng kiểm tra Sơ đổ 01: Tổ chúc máy quản lý Giám đốc người đứng đầu máy quản lý, chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh công ty ngồi ủy quyền cho giám đốc, giám đốc trực tiếp đạo phòng ban Phó giám đốc nhiệm vụ giám sát theo dõi quản lý cơng việc thay giám đốc số lĩnh vực nhân sự, tổ chức nhân sự, ngoại giao cơng tác hành chính, đạo giám sát việc sản xuất công ty vụ lập kế hoạch triển khai, tiêu thụ sản phẩm thuộc phạm vi nước Phòng tổ chức hành phòng nhiệm vụ giám sát theo dõi quản lý công việc hành chính, nhân sự, tổ chức nhân sự, ngoại giao, cơng tác hành Phòng kỹ thuật nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế đưa mẫu sản Đào Thị Thu 20 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn phẩm phục vụ cho công tác phát triển kiểu dáng sản phẩm, nghiên cứu kết cấu cấu tạo sản phẩm nhằm đưa phối liệu tốt cho sản xuất sản phẩm Phòng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu lập kế hoạch sản xuất,cung ứng vật tư nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất sản phẩm men màu, đất sét, felspat cao lanh., số thiết bị khác Phòng nhân nhiệm vụ quản lý nhân phòng ban Phòng kinh doanh nhiệm vụ nghiên cứu sản phẩm xu hướng phát triển phù hợp với thị hiếu dòng sản phẩm mang tính tiềm tương lai Mở rộng phát triển thị trường tiếp cận quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng Phòng tài kế tốn chức ghi sổ hạch tốn tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty, lập tổ chức thực hoạch tài theo tháng, quý, năm lập báo cáo tài theo quy định chung Nhà nước điều lệ hoạt động tổng công ty 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.1.3.1 Bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán toán Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương Kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Thủ quỹ Sơ đờ 02: Bộ máy kế tốn Đào Thị Thu 21 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Kế tốn trưởng người đứng đầu máy kế toán Được tiếp nhận đạo công việc công tác kế tốn, nhiệm vụ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát tồn cơng tác kế tốn cơng ty Đồng thời kế tốn trưởng tham mưu cho giám đốc hợp đồng kinh tế, phòng ban tính tốn giá thành vật tư cơng trường vấn đề thu, chi công ty tiết kiệm chi phí Kế tốn trưởng người quy định chế độ sổ sách công ty, tập hợp số liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước giam đốc quan thẩm quyền vấn đề liên quan đến vốn doanh nghiệp Kế toán toán người chịu trách nhiệm tốn với khách hàng khoản cơng nợ, khoản tạm ứng, khoản phải thu, phải trả Kế toán toán phải đảm bảo hạch toán nguyên tắc chế độ kế toán, phải kiểm tra cụ thể chứng từ toán kế toán trưởng duyệt chi Phải vào sổ hàng ngày nghiệp vụ thu, chi Kế tốn tổng hợp nhiệm vụ tập hợp tất chi phí sửa chữa, xây dựng tính thành số lượng kế tốn cơng trình, phân xưởng đưa lên, kế tốn nhiệm vụ lập báo cáo tính giá thành chi phí sản xuất giá thàng tháng, quý, năm, lập báo cáo vốn, báo cáo kết hoạt động sản xuất kính doanh (lỗ, lãi) lập báo cáo tốn Kế tốn tiền lương nhiệm vụ tổng hợp bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương cho cán công nhân viên công ty Kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ Kế tốn giá thành ngun vật liệu phải thơng báo kịp thời giá thành nguyên vật liệu, tình hình tăng giảm giá thành hàng hố vật tư, để tránh tình trạng mua không lúc dẫn đến thiệt hại cho Công ty Thủ quỹ người cộng tác với kế tốn tốn để tổng hợp chi phí ngày, tháng, quý trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt công ty thực thu chi tiền mặt theo lệnh, theo chứng từ, tính tốn cân đối tiền quỹ đảm bảo phục vụ kinh doanh, ghi sổ quỹ đối chiếu thực tế với kế toán toán Đào Thị Thu 22 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế tốn 2.1.3.2 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn áp dụng cơng ty Hình thức sổ kế tốn Cơng ty: “Nhật ký chung” CHỨNG TỪ GỐC Sổ nhật ký đặc biệt Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng (hoặc ghi định kỳ) Quan hệ đối chiếu Sơ đờ 03: Hình thức sổ nhật kí chung Hàng ngày, vào chứng từ dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau số liệu sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp, đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, nghiệp vụ phát sinh ghi vào sổ kế toán chi tiết liên quan Đào Thị Thu 23 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế tốn Sổ nhật ký đặc biệt hàng ngày, vào chứng từ dùng làm ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan Định kỳ ( 3, 5, 10 ngày ) cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào tài khoản phù hợp sổ cái, sau loại trừ số trùng lặp nghiệp vụ ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có) Cuối tháng, cuối q, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập bảng Cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh nợ tổng số phát sinh bảng cân đối số phát sinh phải tổng số phát sinh Nợ tổng số phát sinh sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung sổ nhật ký đặc biệt sau loại trừ số trùng lặp sổ Nhật ký đặc biệt) kỳ Công ty cổ phần FTECH áp dụng chế độ kế toán theo luật kế toán ban hành Chứng từ kế tốn Cơng ty sử dụng bao gồm: Bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương, phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành, bảng tốn làm thêm giờ, hợp đồng giao khoán, biên lý, nghiệm thu hợp đồng giao khoán, bảng phân bổ tiền lương BHXH, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu báo vật tư lại cuối kỳ, bảng mua hàng, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, phiếu thu, phiếu chi, giấy đề ghị tạm ứng, giấy đề nghị tốn, bảng loại bảng tính phân bổ khấu hao, biên giao nhận TSCĐ, biên đánh giá lại tài sản, hóa đơn giá trị gia tăng Hệ thống tài khoản kế toán Cơng ty sử dụng theo chế độ kế tốn hành - Kỳ kế tốn Cơng ty năm Đào Thị Thu 24 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế toán - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng - Phương pháp kế tốn hàng tồn kho Cơng ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên - Phương pháp tính tốn hàng tồn kho Cơng ty áp dụng phương pháp nhập trước, xuất trước - Phương pháp tính thuế GTGT: Cơng ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Công ty sử dụng sổ kế toán bao gồm: Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền, bảng cân đối số phát sinh, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ sản phẩm hàng hóa, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, thẻ kho, sổ tài sản cố định, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ chi tiết tài khoản, sổ theo dõi thuế GTGT 2.2 Thực trạng công tác kế tốn thuế GTGT cơng ty 2.2.1 Chứng từ sử dụng Một số chứng từ Công ty sử dụng là: - Kế toán vốn tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ - Kế toán tiền lương – Bảo hiểm: Bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương khoản trích nộp theo lương - Kế toán nguyên vật liệu: Phiếu nhập kho, xuất kho, thuế VAT, biên kiểm vật tư - Kế toán tài sản cố định: bảng tính khấu hao tài sản cố định - Kế tốn tiêu thụ xác định kết quả: hóa đơn bán hàng, thẻ kho… - Kế toán giá thành: phiếu xác nhận thành phẩm hồn thành Quy trình in ấn phát hành: Đào Thị Thu 25 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế tốn Bước 1: Cơng ty thiết kế logo cơng chứng giấy phép đăng ký kinh doanh, ký kết hợp đồng in ấn thỏa thuận điều khoản sản xuất giao nhận Bước 2: Công ty đăng ký mẫu số, số sêri số quyển, số hóa đơn cho quan thuế theo mẫu đặt in Bước 3: Giao nhận hóa đơn: Cơng ty nhận hóa đơn kiểm tra kỹ lưỡng thơng tin hóa đơn theo mẫu thống đặt in, thông tin công ty, mã số thuế, địa chỉ, Sau nhận bàn giao hóa đơn, người nhận hóa đơn với bên giao nhận chứng kiến hủy kẽm hóa đơn lý hợp đồng Bước 4: Sau ngày đăng ký hóa đơn quan thuế chấp thuận, cơng ty phép xuất hóa đơn bình thường 2.2.2 Đối tượng chịu thuế thuế suất STT Thuế suất 0% 5% 10% Tên mặt hàng Trả tiền điện thoại Nhập kho nguyên liệu Nhập kho hàng hóa Cước vận chuyển Lệ phí nộp thuế Lệ phí nộp tiền bảo hiểm Mua hàng Tiếp khách Vận chuyển Tiền phòng nghỉ 2.2.3 Thực trạng kế tốn thuế GTGT công ty Đào Thị Thu 26 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Tại cơng ty cổ phần FTECH sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 3.1.2 để thực việc khai thuế GTGT tháng Bước 1: Kế tốn sốt hóa đơn đầu hóa đơn đầu vào khớp với số liệu hạch toán kỳ Bước 2: Dùng phần mềm hỗ trợ khai thuế 3.1.2 để khai theo quy định quan thuế Mở phần mềm để đăng nhập hệ thống theo mã số thuế đơn vị Đào Thị Thu 27 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án môn học Kế toán Sau đăng nhập theo mã số thuế đơn vị, khai báo thông tin doanh nghiệp phần mềm sau: Đào Thị Thu 28 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn Tiếp theo vào phần khai thuế GTGT để thực khai theo mục: Ta khai hóa đơn đầu vào theo bảng khai sau: Đào Thị Thu 29 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đào Thị Thu Đề án mơn học Kế tốn 30 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn 2.2.4 khai thuế: Doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu trừ thuế làm tờ khai hàng tháng,cuối năm doanh nghiệp phải làm báo cáo tài năm để nộp cho quan thuế Hồ sơ khai thuế gồm có: + Tờ khai thuế GTGT + Bảng hóa đơn,chứng từ hàng hóa dịch vụ bán + Bảng hóa đơn,chứng từ hàng hóa,dịch vụ mua vào + Bảng giải trình khai bổ sung,điều chỉnh Thời hạn nộp thuế GTGT Người nộp thuế nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, thời hạn vào Ngân sách nhà nước Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm ngày cuối thời hạn nộp hổ sơ khai thuế GTGT Trường hợp quan thuế tính thuế ấn định thuế, thời hạn nộp thuế thời hạn ghi thông báo quan thuế Đồng tiền nộp thuế Đồng tiền nộp thuế đồng tiền Việt Nam Trường hợp nộp thuế ngoại tệ; Người nộp thuế nộp thuế ngoại tế tự chuyển đổi theo quy định Ngân hàng Nhà nước Số ngoại tệ nộp thuế quy định đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước cơng bố hiệu lực thời điểm tiền thuề nộp vào Kho bạc Nhà nước Địa điểm nộp thuế - Tại Kho bạc Nhà nước - Tại quan thuê nơi tiếp nhận hổ sơ khai thuế Đào Thị Thu 31 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật - Đề án mơn học Kế tốn Thơng qua tổ chức, cá nhân quan thuế uỷ nhiệm thu thuế Đào Thị Thu 32 Lớp: K5CĐ - LK9 Trường Cao Đẳng KT Kỹ thuật Đề án mơn học Kế tốn KẾT LUẬN Nhìn chung máy kế tốn cơng ty với đội ngũ cán đủ chất lượng, giỏi chun mơn góp phần khơng nhỏ cơng tác hạch tốn kế tốn, giúp cơng ty ln cân đối,lành mạnh tài Kế tốn ln khai thường xun,đẩy đủ,chính xác kịp thời báo với quan thuế Các chứng từ,hóa đơn xếp gọn gàng, hợp lý Hệ thống sổ sách đẩy đủ, Vì với cơng tác thuế GTGT, máy kế tốn cơng ty nói chung nhân viên tốn thuế GTGT nói riêng thực đem tới cho hội đồng quản trị tin cậy tuyệt đối Tuy nhiên bên cạnh cơng tác kế tốn thuế GTGT cơng ty số thiếu sót, thiếu sót nhỏ phần gây khó khăn cơng tác quản lý Bởi cơng ty vận tải nên đầu vào chủ yếu xăng dầu nên thiếu sót chủ yếu lái xe qn, sơ suất khơng lấy đầy đủ hóa đơn dầu Việc khai đôi lúc bị lộn số phát sai công ty làm công văn đến quan thuế để điều chỉnh Trên sở tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn thuế GTGT công ty Cổ phần FTECH, em làm quen với máy quản lý Công ty nên em số kiến nghị sau: Cơng ty nên Khuyên khích dần đến bắt buộc tất hàng hoá bán lẻ dù lớn hay nhỏ dùng máy tính tiền tỉ lệ thuế GTGT phải đóng, tổng số hàng tổng số tiền phải trả Đồng thời Công ty nên Phối hợp với quan pháp luật, quản lý thị trường, phát xử lý nghiêm trường hợp in ấn hóa đơn, chứng từ giả, bn bán hố đơn giả, hoá đơn thật Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn Vũ Đình Trụ tận tình bảo cho em, lời cảm ơn đặc biệt tới ban lãnh đạo Công ty cổ phần FTECh, anh, chị nhân viên phòng kế tốn giúp đỡ em hoàn thành đề án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Đào Thị Thu 33 Lớp: K5CĐ - LK9 ... gồm thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng đánh vào giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ phát sinh giai đoạn từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Tổng số thuế giá trị gia tăng. .. điểm Thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu đánh vào đối tượng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (vì thuế giá trị gia tăng loại thuế tiêu dùng, sở kinh doanh loại thuế gián... Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1.3 Thuế giá trị gia tăng 1.3.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng thuế đánh phần giá trị tăng them hàng hóa dịch vụ phát sinh trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần FTECH , Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần FTECH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay