Kế toán TSCĐHH công ty cổ phần gạch men sứ long hầu

31 32 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

Trường Đại học Thương mại Phần Mở Đầu Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước kế tốn công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch tốn quản lý kinh tế, vai trò tích cực việc quản lý tài sản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tài sản cố định hữu hình ( TSCĐHH) phận tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, đồng thời phận quan trọng trình sản xuất TSCĐHH điều kịên cần thiết để giảm hao phí sức lao động người, nâng cao suất lao động Trong kinh tế thị trường TSCĐHH yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp kế tốn TSCĐHH khâu quan trọng phận kế tốn Bởi cung cấp tồn thơng tin, số liệu tình hình TSCĐHH cơng ty Chính vậy, kế tốn TSCĐHH ln quan tâm doanh nghiệp nhà quản lý kinh tế nhà nước Với xu ngày phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường nước ta quan niệm TSCĐHH cách hạch toán trước khơng phù hợp cần phải bổ xung, sửa đổi, cải tiến kịp thời để phục vụ yêu cầu kế toán TSCĐHH doanh nghiệp Cũng nhiều công ty khác, Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu thành lập năm gần , đường cổ phần hoá ngày phát triển vững mạnh, ngày khẳng định vị trí thương trường Với chức chủ yếu cung cấp mặt hàng sứ , chậu sứ Công ty đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người tiêu dùng Chính nhờ mà cơng ty trang thiết bị đại để phục vụ cho trình sản xuất nâng cao trình độ công nhân viên công ty Tuy nhiên bên cạnh thành đạt việc hạch tốn TSCĐHH cơng ty số điểm tồn cần xem xét Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại việc trích khấu hao TSCĐHH, cơng tác hạch tốn chi tiết TSCĐHH hay q trình luân chuyển chứng từ Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu em nghiên cứu tình hình cơng ty qua câu hỏi vấn, phiếu điều tra rà sát thực tế cơng ty em nhận thấy cơng ty gặp phải khó khăn vấn đề trình đầu tư TSCĐHH để nâng cao chất lượng hàng hố lẽ tình trạng chung nhiều cơng ty Trong q trình đìều tra trắc nghiệm cơng ty kết cho thấy nhiều người đề cập đến vấn đê khó khăn q trình đầu tư TSCĐHH Do cơng ty hoạt động nhiều lĩnh vực khác sản xuất, kinh doanh, vận tải, nhiều TSCĐHH nên việc phân loại TSCĐHH để tính khấu hao q trình hạch tốn khó khăn phức tạp Từ kết điều tra, vấn thực tập cho thấy nên em định lựa chọn đề tài: “Kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu” Các mục tiêu nghiên cứu Là sinh viên đào tạo trường Đại Học Thương Mại thời gian thực tập Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu , em muốn đem kiến thức để phân tích tìm hiểu thành tựu, mặt tồn kế tốn TSCĐHH góp phần cơng ty đưa giải pháp phù hợp nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc định nhà quản trị, em định chọn đề tài: “ Kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu ” Đề tài thực sở nhận thức từ hoạt động Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu, đồng thời kết hợp kiến thức đào tạo nhà trường, với giúp đỡ khoa kế tốn, trường ĐHTM, anh chị Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy TS.Nguyễn Tuấn Duy Từ em định lựa chọn đề tài nhằm mục tiêu sau: Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Thứ nhất: Đối với kiến thức trang bị nhà trường cần thiết quan trọng em Kế toán TSCĐHH coi hoạt động quan trọng doanh nghiệp, lý thuyết mà sinh viên khoa kế toán cần phải nắm Nên mục tiêu em nghiên cứu thật sâu, thật kỹ mảng lý thuyết để từ nắm rõ phương pháp kế tốn TSCĐHHCơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu áp dụng thực Thứ hai: Xuất phát từ thực trạng Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu , mà em tìm hiểu qua thời gian thực tập biết vấn đề khó khăn mà cơng ty gặp phải, nên em muốn tìm hiểu sâu làm rõ vấn đề gặp phải cơng ty hoạt động kế tốn Cụ thể kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Thứ ba: Mục tiêu so sánh đánh giá lý thuyết thực trạng để đưa giải pháp phù hoàn thiện kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu , cung cấp thông tin phục vụ cho việc định nhà quản trị thời gian tới Đây mục tiêu quan trọng em bước bước vào thực tế 3.Đối t ượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Về thời gian: Nghiên cứu liệu năm hoạt động công ty từ năm 2010 – 2011và định hướng 2012 Về không gian: Nghiên cứu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu , cụ thể nghiên cứu kế tốn TSCĐHH Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Số liệu khảo sát năm 2011 Phương pháp nghiên cứu vấn đề a Phương pháp thu thập liệu * Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Phương pháp quan sát: Phương pháp sử dụng trình thực tập cơng ty cụ thể phòng kế tốn nhằm quan sát hoạt động công ty diễn Phương pháp phiếu điều tra: Đây phương pháp xây dựng mẫu điều tra trắc nghiệm em tiến hành phát 20 phiếu Phòng kế tốn em tiến hành phát 07 người Phòng kinh doanh 08 người Đối với nhà quản trị cấp cao em phát cho ơng Giám Đốc Bùi Văn Sơn 03 phiếu em tiến hành phát cho số anh chị công nhân viên công ty Từ phiếu điều tra em thống mức độ quan trọng vấn đề liên quan đến thống tin trình ghi chép việc sử dụng TSCĐHH Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Phương pháp thu thập liệu câu hỏi vấn: Trên sở tìm câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu để vấn kế toán trưởng kế toán phụ trách hach toán TSCĐHH thời gian ngày Phỏng vấn đối tượng thu thập thông tin cần thiết, từ thấy mặt mạnh mặt tồn kế tốn TSCĐHH Cơng ty Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu ( Mẫu câu hỏi vấn phần phụ lục Bảng 1.1) * Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Mục đích việc thu thập liệu thứ cấp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh nói chung, chiến lược, sách thực trạng kế tốn TSCĐHH cơng ty Cách thức tiến hành: Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm từ 2009 – 2011, bảng trích khấu hao TSCĐHH tham khảo tài liệu, nghiên cứu sở lý luận liên quan đến đề tài Từ làm sở đánh giá thực trạng công ty.( Bảng báo cao kết hoạt động kinh doanh phần phụ lục Bảng 1.2) Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Thu thập số liệu thực tế từ phòng kế tốn để đánh giá tình hình cơng ty theo số liệu Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại b Phương pháp xử lý số liệu * Phương pháp so sánh, đối chiếu số liệu Thông qua số liệu sơ cấp liệu thứ cấp thu thập được, so sánh đối chiếu số liệu năm Công ty với để nhận thấy tình trạng mà cơng ty gặp phải Việc ghi chép TSCĐHH phòng kế tốn cung cấp thơng tin cách triệt nhà quản trị hay chưa * Phương pháp phân tích Đối với việc nghiên cứu sở lý luận, sau tìm hiểu nghiên cứu tài liệu tham khảo phải tổng hợp lý thuyết cụ thể liên quan đến đê tài Sau phân tích để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Đối với số liệu công ty cung cấp, thông qua kết so sánh phải đưa phân tích cụ thể để đưa nguyên nhân giải thích thực trạng Bên cạnh sử dụng phương pháp nghiên cứu cần thiết giúp em nắm rõ lý luận đánh giá cách tổng quát thực trạng công ty Qua đưa giải pháp thích hợp để nhà quản trị thơng tin xác để định việc mua hay không mua TSCĐHH để đẩy mạnh sản xuất kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu, phần phụ lục , danh mục bảng biểu, câu hỏi vấn phần kết lận, chuyên đề em gồm phần: Chương I: thực trạng cơng tác kế tốn tài sản cố định hữu hình cơng ty gạch men sứ Long Hầu Chương II: Các kết luận đề suất kế tốn tài sản cố định cơng ty Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Chương I : Thực trạng cơng tác kế tốnTSCĐHH cơng ty gạch men sứ Long Hầu Tổng quan công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu Tên gọi: Công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu Tên giao dịch quốc tê: Long Hau cenramic & porcelain joint stock company Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, Đồng Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Điên thoại: 0363.782.388 Fax: 0363.823.399 Email: ctylonghau@yahoo.com.vn Tổng số lao động 267 người 1.1 Đặc điểm hoạt động tổ chức công ty c ổ phẩn gạch men sứ Long Hầu Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu tiền thân tữi nghiệp gạch ngói đỏ Long Hầu , đến năm 1998 xí nghiệp nâng cấp tiến lên thành công ty va đổi tên thành công ty gạch men sứ Long Hầu theo QĐ ngày 5/8/1998 , công ty đầu tư mua sắm thêm thiết bị máy móc , mở rộng thêm dây chuyền sản xuất Trong năm gần , trước phát triển kinh tế thị trường , với cạnh tranh gay gắt sản phẩm men sứ nước quốc tế , bên cạnh , xu hướng cổ phần hố cơng ty nhà n ước yêu cầu cấp thiết Đảng Nhà nước ta Chính Cơng ty gạch men sứ Long Hầu chuyển thành công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu theo định số 2275/Q Đ- UB ngày 13/07/2005 UBND tỉnh Thái Bình việc " Phê duyệt phương án chuyển công ty gạch men sứ Long Hầu thành công ty cổ phần " , Cơng ty thức hoạt động từ ngày 04/11/2005 theo giấy phép kinh doanh số 08030002 sở kế hoạch đầu tư Thái Bình cấp Chức nhiệm vụ công ty gạch men sứ Long Hầu Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh loại sứ vệ sinh, sứ dân dụng phục vụ nhu cầu sản xuất nước xuất thị trường theo đơn đặt hàng khách hàng Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại 2Cơ cấu tổ chức công ty * Đặc điểm tổ chức máy công ty Để phù hợp với đặc điểm sản xuất, máy công ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến gồm giám đốc phòng ban Gíam đốc trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tồn cơng ty, khơng qua cấp quản trị trung gian Mặt khác phòng ban với chức nhiệm vụ khác nhau, chức tham mưu cho giám đốc để quản trị lĩnh vực chuyên sâu công ty Đứng đầu máy quản lý công ty Đại hội cổ đông mà đại diện hội đồng quản trị quyền bầu máy quản lý Cơng ty Trong đó: Ban giám đốc cơng ty gồm người: Giám Đốc Phó Giám Đốc - Giám đốc cơng ty hội đồng quản trị bầu người đại diện cho công ty trước pháp luật Là người đứng đầu máy quản lý dạo chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh công ty làm nghĩa vụ nhà nước theo quy định pháp luật Ngoài việc uỷ quyền cho phó giám đốc, giám đốc đạo trực tiếp phòng ban - Phó giám đốc phụ trách sản xuất Giúp giám đốc trực tiếp điều hành quản lý phân xưởng sản xuất kỹ thuật - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Trực tiếp phụ trách mảng kinh doanh Dưới giám đốc cơng ty phòng ban chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc công ty công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu nhiệm vụ đề Việc tổ chức phân công cụ thể chức trách nhiệm phòng ban thuộc quyền han ban giám đốc cơng ty - Phòng tổ chức lao động phòng hành chính: nhiệm vụ theo dõi nhân công ty Lập triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển chọn Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại cán cơng nhân viên tay nghề cao, đồng thời thông báo thông tin tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương chế độ liên quan đến người lao động cho toàn công nhân viên nhà máy, xây dựng quy chế cơng ty - Phòng kế tốn: Là phận quan trọng giúp giám đốc quản lý mảng tài chức lập kế hoạch tài tổ chức thực tốt kế hoạch theo quy định tài kế tốn hành Đồng thời cung cấp tiêu kinh tế tài cần thiết cho ban giám đốc công ty, sở dó giúp ban giám đốc cơng ty nắm bắt kiểm tra cách tồn diện hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty -Phòng kế hoạch sản xuất chức lập kế hoạch sản xuất kế hoạch giá thành theo tháng, quý năm, lập kế hoạch tổ chức cung cấp loại vật tư theo kế hoạch sản xuất công ty, tổ chức giao nhận hàng, giám sát việc mua sắm vật tư phục vụ cho sản xuất - Phòng kỹ thuật công nghệ : Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật tư, nguyên liệu nhập kho đồng thời kiểm tra giám sát việc thực quy trình cơng nghệ sản xuất, hướng dẫn cho phân xưởng thực quy trình cơng nghệ, kiểm tra chất lượng sản phẩm khâu, chế mẫu sản phẩm -Phòng kinh doanh: Đây phận ảnh hưởng lớn đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ, ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận nhiệm vụ cung cấp hàng hố, triển khai theo dõi đại lý, lập duyệt toán đại lý cơng ty Bên cạnh đó, phòng kinh doanh chức quảng cáo, nghiên cứu thị trường nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đề chiến lược kinh doanh - Phân xưởng sản xuất: Bao gồm tổ sản xuất, chức tổ chức sản xuất, đảm bảo yêu cầu số lưọng chất lượng sản phẩm sản xuất ra, chịu tráhc nhiệm quản lý, bảo quản sử dụng hiệu TSCĐ, Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, công cụ lao dộng sản xuất, thành phẩm chủa nhập kho Mặc dù chia thành phận nhu phòng ban phân xưởng ln mqh chặt chẽ, bàn bạc, triển khai công việc, hỗ chợ làm việc lệnh ban giám đốc nhằm thực tốt công việc nhanh gon hiệu : Sơ đồ 1: Tổ chức máy quản lý cơng ty Giám đốc Phó giám đốc kinh doanh Phòng kinh doanh Phòng kế hoạch Phó giám đốc sản xuất Phòng kế tốn Phòng hành PX sản xuất Phòng kĩ thuật Bộ phận kế tốn cơng ty Bộ phận kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung thành phòng Kế toán thống chịu đạo trực tiếp kế tốn trưởng, phòng kế tốn cơng ty chức chủ yếu đảm bảo cân đối tài phục vụ cơng tác sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu kế toán Chức năng, nhiệm vụ phận máy kế toán cụ thể sau: - Kế toán trưởng: Đứng đầu máy kế tốn cơng ty, nhiệm vụ phụ trách tồn hoạt động kế tốn Đồng thời, chịu trách nhiệm trực tiếp Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại trước ban giám đốc công ty hoạt động phòng kế tốn, tham gia giúp giám đốc việc quản lý tài chính, tài sản cơng ty - Kế tốn tổng hợp: Phó phòng kế tốn, nhiệm vụ tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm; kiểm tra chứng từ đầu vào, số liệu sổ chi tiết; lập sổ tổng hợp báo cáo kế toán định kỳ đồng thời quản lý phần hành kế toán khác - Nhân viên kế toán toán ngân hàng: Theo dõi lập báo cáo hàng tháng, quý, năm vốn tiền công ty tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển; theo dõi phần thu chi, tạm ứng, tồn quỹ tiền mặt; giao dịch vay vốn ngân hàng, theo dõi công nợ, tổng hợp nợ ngắn hạn, nợ dài hạn… - Kế toán tài sản cố định tiền lương: Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định tính khấu hao theo quy định; theo dõi tổng quỹ lương, tính lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn… - Kế tốn vật tư: Theo dõi chi tiết, tổng hợp tình hình nhập xuất vật tư, cơng cụ dụng cụ; đồng thời tham gia xây dựng định mức vật tư dự trữ đảm bảo dự trữ vật tư hợp lý giúp trình sản xuất diễn liên tục không bị ngừng trệ thiếu vật tư - Kế tốn bán hàng: nhiệm vụ theo dõi số lượng hàng bán thơng qua hóa đơn, ghi chép phản ánh doanh thu bán hàng đồng thời theo dõi công nợ chi tiết đại lý, khách hàng; tính khoản giảm giá, chiết khấu khoản thuế khâu tiêu thụ - Thủ quỹ: trách nhiệm quản lý tiền mặt; thực lệnh thu chi kế toán toán sở chứng từ gốc đầy đủ chữ ký kế toán trưởng, giám đốc; ghi sổ quỹ phần thu chi cuối ngày đối chiếu với kế toán toán 10 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại a chứng từ sử dụng Mọi nghiệp vụ kinh tế _ tài liên quan đến TSCĐHH phản ánh vào chứng từ kế toán làm ghi sổ chứng từ sử dụng chủ yếu : - Biên giao nhận TSCĐHH ( mẫu số 01 ) - Biên lý TSCĐHH ( mẫu số 02 ) - Biên giao nhận ts cố định sửa chữa lớn hoàn thành ( mẫu s ố 04) - Biên đánh giá lại TSCĐHH ( m ẫu s ố 05 ) - Biên kiểm TSCĐHH - Bảng tính khấu hao b Sổ kế toán chi tiết TSCĐHH phận sử dụng Nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐHH doanh nghiệp gắn trách nhiệm với phận , cá nhân sử dụng kế toán lập sổ TSCĐHH giao lại cho phận sử dụng TSCĐHH để theo dõi Khi nghiệp vụ làm tăng TSCĐHH vào biên bàn giao tăng kế toán lập thẻ TSCĐHH đồng thời ghi sổ TSCĐHH vào phần tăng năm Khi nghiệp vụ giảm TSCĐHH vào biên giảm kế toán ghi thẻ TSCĐHH đồng thời ghi sổ TSCĐHH vào phần giảm năm Mỗi phận sử dụng mở sổ theo dõi riêng để theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐHH thuộc phận quản lý Mỗi đối tượng TSCĐHH theo dõi dòng từ đưa vào sử dụng đến hết hạn sử dụng Tại phận kế toán doanh nghiệp, kế toán sử dụng Thẻ TSCĐHH toàn doanh nghiệp để theo dõi ình hình tăng , giảm , hao mòn TSCĐHH Thẻ TSCĐHH : Do kế toán lập cho đối tượng ghi sổ TSCĐHH doanh nghiệp 2.2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐHH Tài khoản sử dụng ; 211 Tài khoản dùng để phản ánh nguyên giá toàn TSCĐHH thuộc quyền sở hữu công ty biến động tăng giảm kỳ 17 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại -Tái khoản 2111 : Nhà kiến trúc - Tài khoản 2112 : Máy móc thiết bị - Tài khoản2113 : Phương tiên vận tải , chuyền dẫn - Tài khoản 2114 : Thiêt bị dụng cụ quản lý - Tài khoản 2115 : Cây lâu năm , súc vật làm việc cho sản phẩm - Tài khoản 2118 : Tài sản cố định khác Tài khoản 211 nội dung sau Bên nợ : Phản ánh nghiệp vụ tăng TSCĐHH theo nguyên giá (mua sắm , xây dụng ) Bên : Phản ánh nghiệp vụ giảm TSCĐHH theo nguyên giá ( lý , nhượng bán ) Dư nợ : Ngun giá TSCĐHH 2.2.3 Quy trình kế tốn cơng ty * Kế tốn tổng hợp tăng TSCĐHH ( sơ đồ1.3 ) * Kế toán tổng hợp giảm TSCĐHH ( sơ đồ 1.4 ) * kế toán khấu hao TSCĐHH Các nghiệp vụ phát sinh Tháng 12/2011 công ty ký kết hợp đồng số 235/HĐKT mua xe ô tô chở hàng với cơng ty TNHH Hoang Nam quy trình mua bán hồn thành sau biên nghiệp thu TSCĐHH TSCĐHH đ ược đầu tư vốn vay từ ngân hàn đầu tư phát triển (BIDV) Giá mua TSCĐHH 297 000.000 đ Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 10% công ty dự kiến tài sản sử dụng năm tài sản đưa vào sử dụng ngày 03/12/2011 Ngày 24/12/2011 , công ty lý máy ép phận sản xuất nguyên giá 172.000.000 đ , khấu hao hết Giá trị thu hồi tiền bán sắt vụn thu tiền mặt 1.800.000 đ Cuối tháng tính phân bổ khấu hao cho phận công ty 18 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Xử lý nghiệp vụ phát sinh a.Các nghiệp vụ phát sinh tăng Việc mua sắm TSCĐHH Công ty xuất phát từ nhu cầu phận, vào kế hoạch đầu tư, triển khai tiến khoa học kỹ thuật yêu cầu đổi công nghệ tiên tiến vào sản xuất Sau kế hoạch mua sắm duyệt, Công ty ký hợp đồng mua TSCĐHH, sau kế tốn làm thủ tục tốn cho bên bán Cơng ty lập biên nghiệm thu đưa TSCĐHH vào sử dụng Trong tháng Cơng ty phát sinh nghiệp vụ tăng TSCĐHH sau: Do thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty ngày mở rộng, khơng khách hàng tỉnh mà nhiều khách hàng tỉnh đặt mua sản phẩm Công ty Để đáp ứng nhanh việc cung ứng sản phẩm cho khách hàng, phận bán hàng Công ty cần thêm xe chở hàng Xuất phát từ nhu cầu ngày 03/12 Công ty ký kết hợp đồng số 235/HĐKT mua xe ơtơ chở hàng với Cơng ty TNHH Hồng Nam Q trình mua bán hồn thành sau biên nghiệm thu TSCĐHH TSCĐHH đầu tư vốn vay từ Ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV) Giá mua TSCĐHH 297.000.000đ Thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ 10% Công ty dự kiến thời gian sử dụng TSCĐHH năm Tài sản đưa vào sử dụng vào ngày 03-12-2011 Căn vào hợp đồng kinh tế mua TSCĐHH, biên giao nhận TSCĐHH, kế toán tiến hành ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ chi tổng hợp sổ chi tiết TK liên quan 19 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Nghiệp vụ tăng TSCĐHH kế toán hạch toán vào TK 211 sau: Nợ TK 2113: 297.000.000đ Nợ TK 1332: 297.000.000 × 10% = TK 1121: 29.700.000đ 326.700.000đ b.Nghiệp vụ phát sinh giảm Ngày 24/12, Công ty lý máy ép phận sản xuất (phân xưởng 3) nguyên giá 172.500.000đ, khấu hao hết Giá trị thu hồi từ tiền bán sắt vụn thu tiền mặt 1.800.000đ Căn vào biên lý TSCĐHH, kế tốn TSCĐHH Cơng ty tiến hành vào sổ tổng hợp, sổ chi tiết TK liên quan - Ghi nhận nghiệp vụ lý TSCĐHH khấu hao hết: Nợ TK 2141: TK 2112: 172.500.000đ 172.500.000đ - Khoản thu lý TSCĐ: Nợ TK 1111: 1.800.000đ TK 711: 1.800.000đ c.Quy trình kế tốn hao mòn TSCĐHH Cơng ty Do đặc điểm sản xuất sản phẩm Cơng ty khơng đòi hỏi phải thay đổi công nghệ nhanh; để thuận tiện cho cơng tác lập kế hoạch tính giá thành sản phẩm Công ty áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐHH theo phương pháp khấu hao đường thẳng (hay gọi phương pháp khấu hao tuyến tính cố định, Phương pháp khấu hao theo thời gian sử dụng ) Việc tích khấu hao thưc theo QDD206/2003/QĐ – BTC ngày 12/12/2003 Mức trích khấu hao xe chở hàng xác định sau: Nguyên giá TSCĐHH = 297.000.000đ Nguyên giá TSCĐHH Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 20 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Thời gian sử dụng 297.000.000 = = 49.500.000đ/năm Mức trích khấu hao 49.500.000 trung bình hàng tháng 12 = 4.125.000đ/tháng Mức trích khấu hao tháng 12 = (28:30) × 4.125.000 = 3.850.000đ d.Kế tốn sửa chữa TSCĐHH Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu chưa phận sửa chữa nên việc đại tu lại máy móc thường th ngồi Tuỳ theo tính chất công việc sửa chữa, hoạt động công ty chia thành sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn Theo cách phân loại cơng ty sửa chữa thường xun sửa chữa mang tính chất bảo dưỡng hàng năm, thời gian chi phí sửa chữa khơng quy định hay ước tính phân loại sửa chữa TSCĐ Trong sửa chữa lớn cơng ty chủ yếu cơng việc đại tu lại máy móc, phương tiện vận tải thay số phận quan trọng TSCĐ - Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ Do chưa đủ khả tự sửa chữa TSCĐ nên công ty phải thuê sửa chữa bên ngồi Hàng năm, TSCĐ cơng ty trực tiếp tham gia vào công tác hoạt động sản xuất vận tải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ Các chi phí phát sinh sửa chữa hạch toán theo quy định Vào ngày 25 tháng 10 năm 2011 Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu tiến hành sửa chữa hệ thống máy vi tính Tổng chi phí sửa chữa hết 21 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại 4.500.000đ Chi phí cơng ty trả tiền mặt Bên sửa chữa phát hành hố đơn Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu toán tiền cho khách hàng Chứng từ mẫu 2.14 -Sửa chữa lớn Trong năm 2011 cơng ty thêu ngồi tiến hành sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc bảo trì , bảo dưỡng phương tiện vận tải , máy móc Bảng tổng hợp chi phí 101850000 đồng kế toán vào chứng từ gốc định khoản sau : Nợ TK 2413 101850000 Nợ TK133 10185000 TK 111 112035000 Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn hồn thành Nợ TK335 112035000 TK2413 112035000 *Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng Cơng ty cp gạch men sứ Long Hầu áp dụng hình thức kế tốn “Chứng từ ghi sổ” trình tự ln chuyển chứng từ sổ kế toán thực qua sơ đồ sau: Hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Chứng từ ghi sổ Sổ 22 Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu số liệu cuối tháng Chương II: Các kết luậnvà đề suất kế tốnTSC ĐHH cơng ty 2.Các kết luận phát qua nghiên cứu 2.1 Các kết luận qua nghiên cứu * Hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế tốn Hiện cơng ty đưa hệ thống kế toán máy vào sử dụng giúp cho việc hạch toán dẽ dàng Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán thiết lập đầy đủ quy định tài đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin làm tăng hiệu làm việc máy kế toán, cung cấp thong tin kịp thời cho ban lãnh đạo Kết thúc niên độ kế toán chứng từ, sổ kế toán lưu trữ bảo quản theo quy định chế độ kế toán * phần hành kế toán tài sản cố định hữu hình Đây phần hành kế tốn quan cơng ty Kế tốn thực tốt việc ghi chép tinh hình tăng giảm TSCĐHH, tính phân bổ số tiền khấu hao hàng tháng chon đối tượng sử dụng Đồng thời giúp ban lãnh đạo Công ty lên kế hoạch sử dụng nguồn quỹ khấu hao để tái đầu tư mua sắm trang thiết bị Kế toán thực tốt việc ghi thẻ TSCĐHH Việc ghi thẻ TSCĐHH phản ánh chi tiết TSCĐHH từ đưa vào sử dụng TSCĐHH lý nhượng bán Giúp cho việc theo 23 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại dõi tình hình tăng, hao mòn, nơi sản xuất, năm sử dụng, số hiệu TSCĐHH, phận sử dụng cách chi tiết dễ hiểu mà giúp cho việc ghi sổ TSCĐHH dễ dàng Việc ghi sổ TSCĐHH theo dõi đơn vị sử dụng thiết lập cách đầy đủ phận sử dụng tài sản mở sổ TSCĐHH để theo dõi tình tăng, giảm TSCĐHH thuộc đơn vị quản lý trường hợp mát hư hỏng tài sản truy cứu trách nhiệm khiến cho thành viên phận ý thức chung giữ gìn tài sản 2 Một số phát qua nghiên cứu * Những ưư điểm cơng tác kế tốn công ty Công tác quản lý TSCĐHH công ty chặt chẽ đáp ứng yêu cầu quản lý vốn , quản lý tài sản tình hình kinh tế Hệ thống sổ , biểu mẫu công ty áp dụng theo quy định tài Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty phù hợp với quy mô đặc điểm hình thức sản xuất Bộ máy kế tốn gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể , trách nhiệm cho cán kế toán Mọi phần hành cơng ty kế tốn người theo dõi , thực đầy đủ nội quy _ Cơng ty tính đến quy mơ tính chất cơng ty sử dụng hình thức kế toán , chứng từ ghi sổ , phân cách ghi sổ , công việc tưng phận cách rõ ràng để kế toán viên phụ trách hai phận _ Sổ sách kế toán sử dụng thực theo quy định ban tài , tập hợp chứng từ gốc vào sổ chi tiết TSCĐHH thếTCĐHH Sau ghi chứng từ ghi sổ cách cụ thể Số liệu từ chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào trực tiếp sổ để tiến hành lập bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách rõ ràng đầy đủ _ Về kế tốn TSCĐHH theo dõi tình hình tăng giảm khấu hao kiểm TSCĐHH theo quy trình khâu hao 24 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại _Bộ phận kế tốn ln cung cấp đầy đủ kịp thời xác số liệu cho đối tượng cần quan tâm đến bên quản lý ban lãnh đạo công ty , để đề phương hướng biện pháp kịp thời nhằm tạo cải cho xã hội đáp ứng nhu cầu đảm bảo đời sống cho người lao động _ Trong năm qua công ty mạnh dạn đầu tư đổi trang thiết bịmáy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty minh Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm không ngừng tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty _ Công ty đội ngũ cán đầy đủ kinh nghiệm lực để điều hành vững công ty năm qua , với thành viên công ty tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Nhìn chung cơng tác kế tốn TSCĐHH công ty thực tốt đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hành phù hợp với điều kiện công ty Tuy nhiên bên cạnh mặt mạnh việc tổ chức công tác kế tốn TSCĐHH , cơng ty tồn số thiếu sót cơng tác hạch toanTSCDDHH * Một số tồn hạch tốn TSCĐHH cơng ty TSCĐHH công ty chiếm tỷ trọng vốn lớn Tất số vốn mà công ty đầu tư vào đổi , mua sắm trang thiết bị phương tiện vận tải Nhưng từ trình mua TSCĐHH vào , phận kế tốn khơng đưa thẻ TSCĐHH vào phần mềm kế tốn dể thuận lợi việc tính giá trị lại TSCĐHH , mức khấu hao , nguyên giá kế toán vào thẻ TSCĐHH theo phương pháp thủ công , dùng tay , ghi số liệu Mỗi TSCĐHH vào mẫu thể mà theo quy mơ tính chất TSCĐHH cơng ty chủ yếu tìm giá trị mức khấu hao trở nên khó khăn phải tính tốn thủ cơng Vì bất tiện muốn nâng cấp cải tạo , lý TSCĐHH 25 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại TSCĐHH công ty chưa đề tổ chức đánh giá cố TSCĐHH theo dõi chi tiết đối tượng cụ thể Việc đánh giá phản ánh nhóm , loại cho chặt chẽ Việc lý TSCĐHH diễn chậm chạp hệ thống thủ tục rươm rà Mỗi lý hay nhượng bán , cơng ty phải lập phiếu xác định tình trạng kinh tế vvà tình trạng kỹ thuật cho TSCĐHH Lập tờ trình xin lý gửi cho ban giám đốc thị định cho phép cơng ty Vì thường nhiều thời gian cho công việc làm ảnh hưởng đến việc hạch tốn TSCĐHH củ cơng ty Việc hạch tốn TSCĐHHcơng ty chỗ chưa hợp lý theo quy định tài TSCĐHH lý dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay dùng vào hoạt động phúc lợi hạch tốn riêng Còn hạch tốn TSCĐHHcông ty lại dùng chung cho trường hợp Theo cách hạch toán cơng ty khó khăn phân biệt lý TSCĐHH dùng vào mục đích hoạt động Khi mua TSCĐHH qua thời gian lắp đặt trước đưa vào sử dụng , kế toán hạch tốn chung chi phí lắp đặt vào giá trị tài sản mua Hạch toán chung cấp kiểm tra khó biết chi phí lắp đặt cho tài sản Trên mặt tồn cơng tác hạch tốn TSCĐHH cơng ty Gạch men sứ Long Hầu Cần phải tìm phương hướng giải tồn để giúp cho công ty tác hạch tốn TSCĐHH cơng ty hồn thiện , đồng thời nâng cao hiểu sử dụng TSCĐHH công ty Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐHH công ty Cổ phần gạch men sứ Long Hầu Qua thời gian thực tập tìm hiểu nghiên cứu thực tế công ty , thân em nhiều mặt hạn chế kiến thức lý luận , kinh nghiệm thực tế kế toán TSCĐHH Nhưng vào tồn khó khăn 26 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại công ty , vào chế độ kế tốn TSCĐHH nhà nước Bộ tài Em vài y kiến nhỏ , đề suất sau mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hồn thiện thêm cơng tác kế tốn TSCĐHH cơng ty *) Đưa phần mềm kế tốn vào hạch tốn TSCĐHH Hiện cơng ty sử dụng phần mềm kế toán để phục vụ cho cơng tác kế tốn TSCĐHH Nhưng so với phát triển kinh tế thị trường thi phần mềm kế tốn chưa đem lại hiệu tốt Cho nên công ty cần cập nhập phần mềm kế toán đưa vào hạch toán kế tốn TSCĐHH Bên cạnh nên đưa thẻ TSCĐHH vào phần mềm kế toán giảm sức lao động kế toán , để giới hoá , đại hoá cập nhập với kế toán giới Hơn co thể xem chi tiết loại tài sản mà không cần phương pháp tìm kiếm mẫu số đánh nhiều thời gian *)Hạch tốn lý TSCĐHH cơng ty nên tách riêng trường hợp cụ thể nhu Bộ Tài Chính quy định Theo quy định Bộ Tài Chính kế tốn lý TSCĐHH dùng vào hoat động hạch tốn theo mục đính Nhưng thực tế cơng ty lại hach tốn chung khơng phân biệt dung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay hoạt động phúc lợi , chi phí phục vụ cho lý cần hạch tốn riêng buút toán để việc kiểm tra , xem xét dễ dàng - Trường hợp TSCĐHH lý dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh ghi ; + Bút toán 1: xoá sổ TSCĐHH Nợ tk 214 Nợ tk811 tk 211 + Bút tốn : số thu hồi lý Nợ TK 111,112 Nợ TK 131,138 27 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại TK 711 TK 3331 + Bút tốn : tập hợp chi phí lý Nợ TK 811 Nợ TK 133 TK 111,112,331,334 - Trường hợp lý TSCĐHH dùng vào hoạt động phuc lợi , ghi : Nợ TK 4313 Nợ TK 214 TK 211 *) Nên hạch tốn riêng chi phí nắp đặt mua TSCĐHH qua lắp đặt trước đưa vào sử dụng Khi mua TSCĐHH qua giai đoạn láp đặt trước đưa vào sử dụng Công ty hạch toán chung vào giá trị tài sản mua khơng tách riêng chi phí lắp đặt Nếu hạch tốn nhu kiểm tra xem xét cấp khó biết gí trị thực tế mua tài sản , chi phí lắp đặt tốn thêm Để thuận tiện cho việc kiểm tra kế tốn nên hạch tốn riêng chi phí lắp đặt bút tốn riêng Q trình hạch tốn cụ thể nhu sau : - Bút toán : giá trị tài sản mua Nợ TK 2411 Nợ TK 1332 TK 111,112 - Bút tốn : chi phí lắp đặt ( ) Nợ TK 2411 Nợ TK 133 TK 111, 112, 331 - Bút tốn : hoàn thành b giao đưa vào sử dụng Nợ TK 211 TK 2411 28 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại *) Giảm bớt thủ tục lý TSCĐHH để kế tốn hạch tốn TSCĐHH nhanh chóng Việt lý TSCĐHH cơng ty diễn chậm chạp hệ thống thủ tục rườm rà Để lý TSCĐHH phận sử dụng phải phiếu xác nhận tình trạng phương tiện , máy móc sau gửi nên ban quản lý Ban quản lỹem set chuyển lên cho giám đốc Nếu đồng ý ban giám đốc kế tốn lập biên lý tài sản xem xét số khấu hao giá trị lại lại gửi nên ban gián đốc xin chữ ký Sau đầy đủ thủ tục nhu phận sử dụng tiến hành lý tài sản Chuyển chuyển lại thường nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐHH cơng ty công ty nên bỏ bớt thủ tục không cần thiết để khỏi nhiều thời gian thể giao cho phận quản lý máy móc , phương tiện trự tiếp trình nên ban giám đốc xem xét ký duyệt biên lý TSCĐHH thơng qua kế tốn trưởng Bởi kế tốn trưởng người tính số khấu hao giá trị lại tài sản Lúc cần xin chữ ký xét duyệt xong phận quản lý , sử dụng tiến hành lý TSCĐHH 29 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại KẾT LUẬN Đất nước ngày phát triển TSCĐHH ngày vai trò quan trọng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng, thể khả cạnh tranh chổ đứng công ty thị trường Nhận thức tầm quan trọng TSCĐHH em chọn hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chun đề “Kế tốn TSCĐHH cơng ty gạch men sứ Long Hầu ’’ Để hoàn thành báo cáo phải kể đến giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo mơn kế toán đặc biệt thầy Nguyễn Tuấn Duy cơ, phòng kế tốn Cơng ty Chi thời gian ngắn thực tập tai công ty giúp em hiểu thực tế ngành học góp phần củng cố bổ xung kiến thức mà em học nhà trường Được bảo tận tình phòng kế tốn em nhận thức rõ tầm quan cơng tác kế tốn hệ thống công cụ quản lý kinh tế nói chung tầm quan trọng cơng tác kế tốn tài sản cố định hữu hình nói riêng Do trình độ kinh nghiệm hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận dậy, giúp đỡ thầy giáo tồn thể cơ, Cơng ty bạn sinh viên trường để em hiểu sâu nữu cơng tác kế tốn TSCĐHH để báo cáo em hoàn thiện đồng thời phục vụ cho công tác em sau Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo mơn phòng kế tốn cơng ty giúp em hồn thành báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 19 tháng 02 năm 2012 Sinh viên Trần Tuấn Anh 30 Lớp: K41DK17 Trường Đại học Thương mại MỤC LỤC 31 Lớp: K41DK17 ... Thực trạng cơng tác kế tốnTSCĐHH cơng ty gạch men sứ Long Hầu Tổng quan công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu Tên gọi: Công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu Tên giao dịch quốc tê: Long Hau cenramic... từ hoạt động Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu, đồng thời kết hợp kiến thức đào tạo nhà trường, với giúp đỡ khoa kế toán, trường ĐHTM, anh chị Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu đặc biệt... ty c ổ phẩn gạch men sứ Long Hầu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu có tiền thân tữi nghiệp gạch ngói đỏ Long Hầu , đến năm 1998 xí nghiệp nâng cấp tiến lên thành công ty va đổi tên thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán TSCĐHH công ty cổ phần gạch men sứ long hầu , Kế toán TSCĐHH công ty cổ phần gạch men sứ long hầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay