báo cáo thực tập tại công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình FTC

21 29 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

Lớp: QTKD3 – K3 MỤC LỤC 2.3 Thống kê số lượng máy móc thiết bị doanh nghiệp 13 Phần :Công tác tổ chức doanh nghiệp 1.Lịch sử hình thành 1.1 Đơi nét cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC Tên công ty :Công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC Tên giao dịch : FTC Forwarding Transportation and Construction JSC Trụ sở : Phòng 721, Cầu Thang 9, Tồ Nhà Ct5, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hn Mơ tả: Cơng ty Cổ phần Vận tải Xây dựng cơng trình FTC thành lập từ năm 1997 Trải qua 13 năm phát triển trưởng thành, FTC khẳng định vị lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, Thương mại, Xây dựng cơng trình Giao nhận vận tải Chúng tơi ln trung thành với phương châm: Uy tín, Năng lực Hiệu Với việc không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán nhân viên, trang thiết bị FTC mong muốn khách hàng hợp tác lĩnh vực: 1.2 Nghành nghề kinh doanh : * Tư vấn dự án, tư vấn tài * Kinh doanh kho bãi * Dịch vụ thủ tục hải quan, xuất nhập * Đại lý môi giới tàu * Vận tải đa phương thức * Sản xuất vật liệu xây dựng * Xây dựng cơng trình * Kinh doanh thiết bị y tế * Kinh doanh thiết bị cơng trình * Dây chuyền đồng Điện thoại: 043 7853902 Qui mơ: Dưới 20 người Tiêu chí hoạt động: FTC ln mong muốn nhiều hội đóng góp vào phát triển thành cơng khách hàng thị trường kinh doanh sôi động cạnh tranh Website: ftcvn.com.vn Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 1.3 Một số tiêu Stt CHỈ TIÊU Năm 2009 Doanh thu hoạt động toàn 11682,59 chi nhánh Lợi nhuận: - Lợi nhuận trước thuế: 1581,35 - Lợi nhuận sau thuế: 1186,01 Tổng vốn(tổng công ty): 68485,770 Vốn cố định 21789,609 Vốn lưu động 46693,161 Số cơng nhân viên: Số lượng Trình độ 30NV : Trên đại học 20: Đại học : Cao đẳng : Trung cấp Đơn vị :triệu vnd Năm 2010 Năm 2011 15762,56 28669,98 1979,91 1489,93 87839,576 26805,517 61034,059 3862,72 2897,04 101026,854 29758,465 71268,389 36NV : Trên đại học 25: Đại học : Cao đẳng : Trung cấp 39 NV : Trên đại học 26: Đại học : Cao đẳng : Trung cấp Nhận xét :  Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh thu năm 2010 15762,56 triệu VNĐ tăng 1,35 lần so với năm 2009 11682,59 triệu VNĐ tương ứng 4079,97 triệu VNĐ năm 2010 28699,98 triệu VNĐ tăng 1,82 lần so với năm 2010 Ta thấy Công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC ngày trưởng thành lớn mạnh, đặc biệt năm 2011 doanh thu doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với năm trước, tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc môi trường cạnh tranh khốc liệt thành tựu khơng nhỏ, thành nỗ lực tồn chi nhánh  Ta thấy doanh thu chi nhánh giai đoạn 2009 – 2010 tăng 1,35 lần lợi nhuận tăng 1,25 lần điều cho thấy chi phí cho dịch vụ tăng cao so với năm trước năm 2010 lợi nhuận chi nhánh tăng lên đáng kể, tăng gấp 1,95 lần so với năm 2010 Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3  Doanh nghiệp ngày thu hút vốn thị trường Được biểu qua số sau Nếu năm 2008 68485,770 triệu VNĐ năm 2010 87839,576 triệu VNĐ tăng 19353,806 triệu VNĐ năm 2011 101026,854 triệu VNĐ tăng 13187,278 triệu VNĐ Trong vốn lưu động tăng nhiều so với vốn lưu động  Hầu hết doanh nghiệp trọng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khơng số lượng mà chất lượng  đặc biệt doanh nghiệp dịch vụ Diều thấy rõ thay đổi cấu lao động công ty + Năm 2010 số nhân viên chi nhánh 36 nhân viên tăng nhân viên so với năm 2008 30 nhân viên, đó: nhân viên trình độ Đại học tăng nhiều nhân viên, Cao đẳng tăng nhân viên, Trung cấp khơng thay đổi + Năm 2011 số nhân viên chi nhánh 39 nhân viên tăng thêm nhân viên so với năm 2010, đó: nhân viên trình độ đại học tăng thêm nhân viên, Đại học tăng nhân viên, Cao đẳng tăng thêm nhân viên Trung cấp giảm nhân viên Điều cho thấy chi nhánh trọng đào tạo thu hút nhân viên trình độ học vấn lực chun môn cao để đáp ứng tốt nhu cầu công việc 2.Đội ngũ cán công tác quản lý công ty 2.1 sở vật chất Hiện tại, sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị máy móc, hệ thống thơng tin Cơng ty trang bị tương đối đầy đủ đại đảm bảo đáp ứng yêu cầu cầu công việc tạo điều kiện tốt cho nhân viên làm việc Tồn hệ thống Cơng ty kết nối Internet trang bị hệ thống thông tin cho phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ logistics phát điểm yếu tồn q trình lưu chuyển hàng hóa, loại bỏ thời gian chết, thời gian lưu kho điểm chuyển tải Bên cạnh Chi nhánh áp dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực ERF ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khai báo hải quan, tìm kiếm giao tiếp với khách hàng 2.2 cấu tổ chức máy DN Với đội ngũ nhân viên hùng hậu, trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, động tâm huyết, Công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC ln vững bước lên nghiệp pháp triển chung Cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC ln coi coi nguồn lực người đóng vai trò chủ đạo, tài ngun q giá giá trị Do đội ngũ nhân viên công ty tuyển chọn đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung để đáp ứng nhu cầu công việc cách tốt Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 2.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty Bảng cấu tổ chức cơng ty Ban giám đốc Phòng tài Ban GNVT Chi nhánh Ban tổng hợp Ban XDCT Ban đầu tư $ thương mại Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phòng tài Ban GNVT Phòng hành nhân sụ Ban tổng hợp Ban XDCT Phó TGĐ Ban đầu tư thương mại 2.2.2 Chức , quyền hạn nhiệm vụ phận * ban giám đốc : Điều hành hoạt động công ty , chịu trách nhiệm quyền nghĩa vụ giao trước hội đồng quản trị , trách nhiệm tạo hành lang pháp lý quy chế đồng mặt cơng tác trách nhiệm quản lý toàn , chịu trách nhiệm mặt hoạt động sản xuất kinh doanh va đời sống doanh nghiệp Tạo điều kiện thuận lợi để Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 phòng ban thực tốt nhiệm vụ Thực họp định kỳ để khắc phục giải vướng mắc công ty + giám đốc : người đại diện theo pháp luật công ty người đứng đầu quản lý hoạt động cơng ty + phó giám đốc :là người hỗ trợ giúp giám đôc điều hành công ty * phòng tài : Tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc thực chức quản lý Nhà nước tài kế tốn, hạch tốn kế tốn, thơng tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm sốt tài kế tốn cơng ty Thực chức kiểm sốt viên nhà nước cơng ty Quản lý sử dụng vốn ngân sách nguồn vốn công ty huy động * Ban GNVT : * Ban tổng hợp : Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN CBGV-CNV hữu Tham mưu giúp BGH, HĐQT ký kết hợp đồng lao động thực chế độ sách người lao động - Theo dõi toán lương phụ cấp cho CBGV-CNV hữu hàng tháng theo qui định BGH, HĐQT - Theo dõi việc thực nội quy, quy chế công ty * Ban XDCT : Phòng quản lý xây dựng cơng trình phòng chuyên môn , giúp Giám đốc quản lý triển khai thực dự án xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn; thẩm định thiết kế, dự toán; giám sát, đánh giá hiệu dự án đầu tư xây dựng công ty * Ban đầu tư thương mại : Đại diện để thúc đẩy bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng cộng đồng người lao động công ty Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ hoạt động kinh doanh khác doanh nghiệp Việt Nam nước Tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 3.1-Tổ chức mô hình kế tốn máy kế tốn KẾ TỐN TRƯỞNG – TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHĨ PHỊNG TỔ CHỨC TÀI VỤ THỐNG KÊ THỦ QUĨ | KIỂM TỐN NGÂN HÀNG PHĨ PHỊNG PHỤ TRÁCH KT CHI PHÍCÁC KHOẢN PHẢI THU THỐNG KÊ KT TIÊU THỤ SẢN PHẨMTHANH TỐN Hình 2: Sơ đồ khối phòng kế tốn cơng ty khí xác 3D -Mối quan hệ phân phận kiểm toán: Các phân phận kiểm tốn, kế tốn mối quan hệ mật thiết với 3.2 - Phương pháp kế toán hệ thống tài khoản áp dụng : - Chế độ kế tốn cơng ty áp dụng :chế độ kế tốn cơng ty nhỏ - Hình thức kế tốn : chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GỐC - - CHỨNG TỪ GHI SỔ (Tổng hợp chi tiết số phát sinh) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ SỔ CÁI (Ghi chép đầy đủ hàng ngày kiểm tra, xác nhận) BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho :kê khai thường xuyên Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 Các tài khoản mà công ty áp dụng Sồ TT Sồ hiệu TK Tên Tài Koản 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tài khoản 111 Tài khoản 112 Tài khoản 113 Tài khoản 133 Tài khoản 131 Tài khoản 136 Tài khoản 138 Tài khoản 141 Tài khoản 142 Tài khoản 151 Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 154 Tài khoản 155 Tài khoản 156 Tài khoản 157 Tài khoản 211 Tài khoản 214 Tài khoản 241 Tài khoản 311 Tài khoản 331 Tài khoản 333 Tài khoản 334 Tài khoản 338 Tài khoản 411 Tài khoản 421 Tài khoản 431 Tài khoản 441 Tài khoản 511 Tài khoản 611 Tài khoản 621 Tài khoản 622 Tài khoản 627 Tài khoản 631 Tài khoản 632 Tài khoản 635 Tài khoản 641 Tài khoản 642 Tài khoản 711 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền chuyển Thuề GTGT khấu hao Phải thu khách hàng Phải thu nội Phải thu khác Tạm ứng Chi phí trả trước ngắn hạn Hàng mua đường Ngun vật liệu Cơng cụ dụng cụ Chi phí sản xuất, kinh phí kinh doanh Thành phẩm Hàng hố Hàng gửi bán TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ Xây dựng dở dang Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Thuề khoản thuề phải nộp nhà nước Phải trả cho người lao động Phải trả phải nộp khác Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa nhân phối Quỹ khen thưỏng Quỹ khen thưởng Doanh thu bán hàng cung cầp dịch vụ Mua hàng Chi phí NVL TT Chi phí nhân cơng trực tiềp Chi phí sản xuất chung Giá thành sản phẩm Giá vồn hàng hố Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 40 41 42 43 44 Tài khoản 811 Tài khoản 911 Tài khoản 515 Tài khoản 531 Tài khoản 532 Chi phí khác Xác định kết kinh doanh Doanh thu hoạt động tài Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán • Hệ thống chứng từ trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty : + Phiếu thu – chi + Phiếu nhập – xuất kho + Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ + Biên kiểm nghiệm + Bảng toán tiền lương + Bảng chấm cơng + Bảng trích khoản theo lương + Bảng phân bổ NVL, CCDC + Hóa đơn cước vận chuyển + Hóa đơn thuế GTGT + Hóa đơn bán hàng + Hóa đơn mua hàng + HĐKT • Trình tự ghi sổ : Hàng ngày vào chứng từ gốc tổng hợp chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ đồng thời ghi vào sổ , thẻ kế toán chi tiết , chứng từ liên quan đến tiền mặt thủ quỹ ghi vào sổ quỹ cuối ngày luân chuyển số quỹ kem theo chứng từ gốc Cuối tháng vào sổ để lập , bảng cân đối phát sinh tài khoản vào sổ sách , thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh sau tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu bảng cân đối phát sinh tài khoản với bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh , số sổ quỹ thủ quỹ khớp khóa sổ lập bảng báo cáo tài 1.1-Tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty năm gần đây: Số liệu doanh thu doanh nghiệp cho bảng sau: Bảng 2.1.1: Tình hình doanh thu cơng ty(Nguồn: Phòng kinh doanh) (Đơn vị tính: Triệu đồng) Trường: ĐH Cơng Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 Trong năm gần đây, tình hình doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp tăng dần, tỷ lệ tăng cao tương đối ổn định, cụ thể: doanh thu năm 2010 đạt 15762 triệu đồng, tăng 35% so với năm 2009, lợi nhuận năm 2010 đạt 3468 triệu đồng, tăng 25,3% so với năm 2009 Doanh thu năm 2011 đạt 28669 triệu đồng, 82% so với năm 2010, lợi nhuận đạt6759 triệu đồng, tăng 95% so với năm 2010… Chứng tỏ tình hình tiêu thụ sản phẩm công tác Marketing công ty tương đối tốt, ổn định, vững 1.2 Chính sách giá: Giá yếu tố quan trọng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp Công ty Cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC “Giá” định tới số lượng khách hàng hay thị phần doanh nghiệp thị trường, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, đặc biệt lợi nhuận công ty Phương pháp định giá: Công ty định giá chi phí sản xuất theo phận, dịch vụ theo STT Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động Lợi nhuận Năm 2009 Năm 2010 % Tăng Năm 2011 % Tăng 11682 15762 35% 28669 82% 2767 3468 25,3% 6759 95% hình thức Chính sách giá: Cơng ty áp dụng sách giá chiết khấu khách hàng số lượng đặt hàng lớn khách hàng lâu năm, số sách khác tùy theo kế hoạch kinh doanh quý 1.3 Chính sách phân phối: Chính sách phân phối công ty cho bảng sau: Hình2.1: Kênh phân phối cơng ty Cơng ty Khách hàng -Cơng ty áp dụng sách phân phối trực tiếp cung cấp sản phẩm trực tiếp tới khách hàng thơng qua đơn đặt hàng 1.4 Chính sách xúc tiến bán: Qua 13 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín cơng ty thị trường Trường: ĐH Công Nghiệp HN Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 nước củng cố mạnh Dịch vụ công ty biết đến sử dụng cách rộng rãi nước Các sách xúc tiến mà doanh nghiệp sử dụng như: quảng cáo truyền hình, báo đài, ngồi doanh nghiệp sử dụng sách xúc tiến bán khác như: khuyến mại, khuyễn mãi, marketing trực tiếp… 2.1 Công tác quản lý tài sản cố định doanh nghiệp 2.2Thống kê khả sản xuất, phục vụ Tài sản cố định Tài sản cố định Doanh nghiệp tài sản chủ yếu giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm chu kỳ sản xuất • Thống kế số lượng tài sản cố định tình trạng tài sản cố định tính tới 31/12/2011 công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC cho bảng đây: Bảng 2.5 : Cân đối tài sản cố định năm 2011 Đơn vị: 1000VNĐ Giảm kỳ Tăng kỳ stt A Loại TSCĐ Dùng sản xuất đầu năm Tổng số Loại doanh nghiệp Loại đại loại cũ bị hủy bỏ cuối năm 7.728.910 2.612.295 1.158.650 1.453.64 491.900 9.849.305 1.055.000 0 0 1.055.000 - Vật kiến trúc 210.540 125.270 125.270 92.100 243.710 - Thiết bị động lực 574.520 483.295 325.050 158.245 1.057.815 - Thiết bị truyền dẫn 245.100 105.200 105.200 0 350.300 2.398.750 936.000 421.000 515.000 399.800 2.934.950 Tổng số Trong - Nhà cửa - Máy móc thiết bị Trường: ĐH Cơng Nghiệp HN 10 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 - Thiết bị vận tải B C Dùng sản xuất khác Thiết bị quản lý Tổng số 3.245.000 747.530 307.400 440.130 3.992.530 648.300 215.000 0 215.000 0 215.000 648.300 1.158.650 1.453.64 491.900 10.497.605 8.377.210 2.612.295 Nguồn : phòng kế tốn cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC Trong kết cấu TSCĐ cơng ty máy móc thiết bị thiết bị vận tải chiếm đa số cho thấy việc trang bị máy móc phương tiện vận tải cần thiết cho việc kinh doanh chi nhánh + Chỉ tiêu kết cấu tài sản cố định phản ánh mối quan hệ nhóm tài sản cố định so với tồn tài sản cố định doanh nghiệp Khi nghiên cứu tiêu xác định giá khôi phục hồn tồn tiêu xác định cách xác Nghiên cứu kết cấu tài sản cố định thấy đặc điểm trang bị kỹ thuật, đánh giá trình độ phát triển kỹ thuật doanh nghiệp + Qua phân tích, so sánh kết cấu tài sản cố định doanh nghiệp loại, xác định kết cấu hợp lý, tiết kiệm vốn cố định mang lại hiệu kinh tế cao cho đồng vốn công ty * Nghiên cứu tình hình tăng giảm tài sản cố định: Từ bảng cân đối tài sản cố định ta xác định hệ số tình hình tăng, giảm tài sản cố định Giá trị tài sản cố định tăng kỳ = 2.612.295 Hệ số tăng TSCĐ= Giá trị tài sản cố định cuối kỳ 10.497.605 = Giá trị tài sản cố định giảm kỳ = 0.249 491.900 Hệ số giảm TSCĐ= Giá trị tài sản cố định kỳ 8.377.210 = Giá trị TSCĐ tăng kỳ Trường: ĐH Công Nghiệp HN 11 0.0587 1.453.645 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 hệ số đổi TSCĐ= = Giá trị tài sản cố định cuối kỳ Giá trị TSCĐ cũ bị loại bỏ kỳ 10.497.605 = 0.1384 = 491.900 Hệ số loại bỏ TSCĐ= Giá trị tài sản cố định đầu kỳ 8.377.210 = 0.0587 Do hoạt động kinh doanh chi nhánh ngày phát triển việc tăng khối lượng khách hàng đòi hỏi chi nhánh phải tăng phương tiện vận tải,nên chủ yếu tăng tài sản cố định cách mua sắm tài sản cố định, tài sản cố định giảm Hai hệ số phản ánh rõ nét tình hình tăng thêm máy móc thiết bị đại vào cấu thành TSCĐ cuối kỳ, loại bỏ thiết bị cũ lạc hậu khỏi doanh nghiệp làm cho lực kinh doanh tăng lên, phát huy tác dụng máy móc - thiết bị thời gian tới Rộng qua hai hệ số quan chủ quản nghiên cứu tốc độ đại hoá thiết bị doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để lập kế hoạch bổ sung vốn cố định cho doanh nghiệp thời gian hợp lý Trong thời kỳ cụ thể ngồi việc tính chung cho tồn TSCĐ, số nói phân tích riêng cho loại TSCĐ để nghiên cứu cụ thể sâu sắc * Thống kê hiệu sử dụng tài sản cố định: Hiệu sử dụng tài sản cố định mục đích việc trang bị tài sản cố định cho doanh nghiệp Để đánh giá cách chung hiệu sử dụng tài sản cố định ta dùng tiêu sau: Chỉ tiêu: So sánh mức thu nhập doanh nghiệp thực năm với tổng giá trị tài sản cố định bình quân năm Trong đó: Tổng giá trị TSCĐ = bình quân Tổng giá trị TSCĐ đầu năm + Tổng giá trị TSCĐ cuối năm Trường: ĐH Công Nghiệp HN 12 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 = 8.377.210 + 10.497.605 = 9.437.408 Tổng thu nhập Chỉ tiêu so sánh= Tổng tgiá trị TSCĐ bình quân năm 25.669.980 = = 2.72 9.437.408 2.3 Thống kê số lượng máy móc thiết bị doanh nghiệp Bảng 2.6: Số lượng máy móc thiết bị hện cơng ty Đơn vị tính: Số máy móc thiết bị thực tế làm việc 65 Trong đó: STT 10 11 Số máy móc - thiết bị có: 70 Số máy móc thiết bị lắp: 70 Số máy Số máy Số máy Số máy móc thiết móc thiết móc thiết móc thiết bị sửa bị dự bị bảo bị ngừng chữa theo phòng dưỡng việc kế hoạch 1 Tên thiết bị - máy móc Máy cẩu Xe container Xe container Xe đầu kéo Xe romooc Xe romooc Xe ô tô vận tải Xe ô tô vận tải Xe ô tô vận tải Máy vi tính Máy in Trường: ĐH Cơng Nghiệp HN Trạng thái Làm việc Làm việc Ngừng việc Làm việc Làm việc Bảo dưỡng Bảo dưỡng Làm việc Sửa chữa theo kế hoạch Làm việc Làm việc 13 Số máy móc thiết bị chưa lắp Số lượng 3 1 33 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 12 13 14 15 Máy fax Máy poto Máy công cụ Máy công cụ Làm việc Làm việc Làm việc Dự phòng Tổng 70 Nguồn : phòng kế tốn cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC Cơng tác quản lý lao động tiền lương doanh nghiệp 3.1.Cơ cấu lao động doanh nghiệp Khái quát tình hình sử dụng lao động công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC :Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, công tác nhân đóng vai trò quan trọng để nguồn nhân lực cao, góp phần khơng nhỏ vào thành công sản xuất kinh doanh công ty Con người yếu tố quan trọng định thành bại doanh nghiệp Hàng năm Công ty ý đến vấn đề đào tạo phát triển nhân Cơng ty khuyến khích người lao động học để nâng cao trình độ Ngồi Cơng ty tổ chức chuyến thăm quan, nghỉ mát… tạo điều kiện khích lệ người lao động Chính việc làm tạo nguồn sức mạnh cho Công ty giúp công ty ổn định phát triển Do vậy, công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC phòng ban chức chun mơn nhân phòng Hành - Nhân Hiện nay, tồn cơng tác tổ chức nhân công ty thực phòng Hành - Nhân Phòng Hành - Nhân nhiệm vụ tuyển dụng, bố trí, đề bạt, xếp nhân Tổng số lao động Cơng ty tính đến thời điểm 31/12/2011 39 người cấu lao động phân theo trình độ thể : Bảng 2.1 cấu lao động theo trình độ Can trinh độ Đaị Hoc đaị hoc 30 người Can trinh độ cao đăng , trung câp người Năm 2009 Số cơng nhân viên - Số lượng -Trình độ 3: Trung Cấp 36 NV 28 : Đại Học 5: Cao Đẳng Năm2010 39 NV 30: Đại Học 7: Cao Đẳng Trung cấp * Nhìn vào bảng cấu lao động theo trình độ ta nhận thấy thay đổi rõ rệt công ty Kỹ Thuật Điện Việt Pháp qua năm: - Cán bộ, cơng nhân viên trình độ Đại Học Đại Học năm 2010 chiếm 78% tổng số Trường: ĐH Công Nghiệp HN 14 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 100% tỷ trọng công nhân viên công ty ,tương ứng với 28 nhân viên toonge số 36 nhân viên đến năm 2011 tỷ trọng giảm 1% chiếm 77% tỷ trọng nhân viên công ty,tương ứng 30 người tổng số 39 nhân viên - Năm 2010 tỷ trọng cán bộ, cơng nhân viên trình độ Cao đẳng, Trung cấp chiếm 22% tỷ trọng nhân viên công ty ,tương ứng với người tổng số 36 nhân viên đến năm 2011 số lượng gia tăng tỷ trọng nhân viên trình độ cao đẳng trung cấp tăng 1% tức 23 % - Từ số nhận thấy dịch chuyển cấu lao động công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC cách khoa học , nhân viên Đại Học tăng Cao Đẳng tăng Trung Cấp giảm ta thấy công ty đặt người nhân tố chủ yếu định đến kinh doanh công ty Công ty trọng đặt mục tiêu đầu tư đào tạo nguồn nhân lực c ó tri thức trình độ chun mơn cao Hằng năm cơng ty tổ chưc khóa đào tạo cho cán công nhân viên chức công ty nhằm nâng cao trình độ chun mơn giúp công ty phát triển xa tương lai Bảng 2.2 cấu lao động theo giới tính Giới tính Nam Nữ Năm2010 20 16 Năm2011 22 17 * Nhận xét : cấu lao động công ty theo trình độ chun mơn giới tính.Tất cán cơng nhân viên cơng ty phải trình độ chun mơn định - nhìn bảng ta thấy tỷ trọng nhân viên nam năm 2010 chiếm 55% tương ứng 20 nhân viên năm 2011 số nhân viên nam tăng lên 2% tức 57% tương ứng tăng thêm nhân viên nam đặc thù công việc công ty thu hút thêm nhân viên nam - nhân viên nam tăng khơng nghĩa nhân viên nữ giảm mà nhân viên nữ tăng lên nhiều cơng việc cần tỷ mỷ sác hay khéo léo giao tiếp với khách hàng mang lại cho công ty nhiều lợi - số lượng nhân viên nữ năm 2010 chiếm 45% nhứng tới năm 2011 tỷ trọng 43% lượng nhân viên nam tăng nhiều 3.2 Tổng quỹ lương công ty Quỹ tiền lương công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC bao gồm quỹ tiền Trường: ĐH Công Nghiệp HN 15 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 lương quỹ tiền lương làm thêm Cách tính quỹ tiền lương sau: * Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương cơng ty hình thành từ kết sản xuất kinh doanh thực tế Hàng kỳ, phận kế tốn tính tổng quỹ lương tồn công ty kỳ theo công thức sau : Quỹ tiền lương kỳ = Doanh thu đạt kỳ x Đơn giá tiền lương duyệt Đơn giá tiền lương duyệt kỳ phải được công ty lập kế hoạch tiền 3.3.1.Chế độ tiền lương công ty Hiện nay, công ty thực trả lương đơí với cán nhân viên trả lương hành chính.Việc xây dựng quỹ tiền lương, tính trả lương cho cán công nhân viên tồn cơng ty thực phòng tài kế tốn cơng ty 3.3.2.Phương pháp tính lương công ty Hiện công ty áp dụng phương pháp tính lương theo thời gian trả lương theo tháng Hinh thức trả lương thực hiên vào ngày 30 ngày hàng tháng Mức lương tháng =(Hệ số lương + khoản phụ cấp ) x Mức tiền lương tối thiểu Bảng 2.4 Bảng chấm công thang 3/2009 phòng Tài kế tốn Ngày tháng Tổng Ghi STT Họ tên Công 30 31 Nguyễn Hoàng Duy X X X X … X X 26 Lê Thị Hương X X X X … X X 25 Lê Thị Hạnh X X X X … X X 26 Nguyễn Thị Hoa X X X X … X X 24 Người Duyêṭ Phụtrách bộphân Người Chấm Công Bảng 2.5 Bảng tốn tiền lương tháng 3/2010 phòng t kế tóan STT Họ Và Tên Hệ Ngày SốTiên Trừ 6% T.Nhân Ký Số Công BHXN Nhận Nguyễn Hoàng 2.96 26 1.835.200 116.112 1.719.088 Duy Lê Thị Hương 3.51 25 2.176.200 130.572 2.045.628 Lê Thị Hạnh 3.98 26 2.467.600 148.056 2.319.544 Nguyễn Thị Hoa 2.34 24 1.450.800 87.048 1.363.752 Trường: ĐH Công Nghiệp HN 16 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 Tổng Cơng 7.929.800 481.778 7.448.022 *.Phương pháp tính tiền lương phép Hàng tháng, kế toán tổng hợp tất ngày nghỉ phép cán công nhân viên tháng tính tiền lương phép tháng sau: Đối với tiền lương ngày lễ, ngày phép cơng ty tính theo cơng thức sau TLPi = Số ngày lễ, phép X TLCBi/22 Trong đó: TLPi : Tiền lương ngày lễ, ngày phép công nhân i tháng TLCBi : Tiền lương cấp bậc tháng cơng nhân i tính Cơng ty quy định, năm công nhân viên nghỉ phép 12 ngày Cứ sau năm lại tăng thêm ngày phép Trong năm, công nhân viên nghỉ số ngày phép quy định tính trả lương phép Cuối năm, công nhân viên số ngày phép chưa nghỉ, cơng ty tính tốn nốt tiền lương phép *.Phương pháp tính khoản phụ cấp tính chất tiền lương Các khoản phụ cấp tính theo phương pháp tính lương theo thời gian Hàng tháng, vào bảng chấm công tháng trước trưởng phòng, tổng hợp, kế tốn tiến hành tính khoản phụ cấp tính chất lương tiền ăn ca, , khoản phụ cấp cho công nhân viên theo công thức sau: PCi = N i x Ti Trong PCi : Tiền phụ cấp i cơng nhân viên Ni : Số ngày công thực tế phát sinh tiền phụ cấp i tháng công nhân viên Ti : Số tiền phụ cấp quy định ngày công Tiền phụ cấp i công nhân viên bao gồm: tiền ăn ca, ca ba, phụ cấp độc hại tổ sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất gây ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân viên Số tiền phụ cấp quy định ngày công: Công ty quy định khoản phụ cấp dựa mức lương tối thiểu Nhà nước quy định Tiền ca người/1ca = Mức lương tối thiểu/22 Hệ số phụ cấp ca ba 0,4 , phụ cấp độc hại 0,2 so với mức lưong tối thiểu Năm 2010,công ty quy định tiền ăn ca 20.000đ/1người/1 ca, , phụ cấp độc hại 4.000đ/1người/1ca Ngoài cac khoản phụ cấp trên, trường hợp công việc phải Trường: ĐH Cơng Nghiệp HN 17 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 trách nhiệm cao trưởng phó phong thủ quy,,̃ cơng ty quy định tiền phụ cấp trách nhiệm Cụ thể sau: Năm 2010, công ty quy định tiền phụ cấp trách nhiệm trưởng phó phong 40.000đ/1tháng, cua thủ quỹ 15.000đ/1tháng Bắt đầu từ năm 2010 d.Phương pháp tính tiền phép, chế độ Để tính tiền lương phép, tiền chế độ trước tiên kế tốn phải tính tiền lương cấp bậc cán công nhân viên công ty, cụ thể sau: TLCBi =Tiền Lương tối thiếu x Hi TLCBi : Tiền lương cấp bậc công nhân viên chức i Hi : Hệ số lương cấp bậc công nhân viên chức i Tiền lương tối thiểu tháng: mức lương tối thiếu chung nhà nước quy định Năm 2011, mức lương tối thiểu theo quy định Nhà nước áp dụng công ty 830.000 đồng/tháng Bắt đầu từ 1/5/2011, áp dụng NĐ số 107/2010/NĐ-CP việc tăng mức lương tối thiểu chung công ty Nhà nước, mức lương tối thiểu mà cơng ty áp dụng để tính 900.000/tháng Hệ số lương cấp bậc: Căn vào cấp bậc cán cơng nhân viên cơng ty tính hệ số lương cấp bậc theo hệ thống thang lương ban hành kèm Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính Phủ chế độ tiền lương doanh nghiệp Nhà nước Sau đó, kế tốn dựa tiền lương cấp bậc để tính tiền lương phép tính tiền chế độ *.Phương pháp tính tiền chế độ Hàng q, phòng Tổ chức Hành tính nộp tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH), mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), dựa tiền lưong cấp bậc Trước tiên, vào hệ số cấp bậc cơng nhân viên, ta tính tiền lương cấp bậc người Sau đó, tổng hợp tiền lương cấp bậc cơng ty ta tính quỹ tiền lương làm nộp BHXH, BHYT Tiền BHXH phải trả quý = 20% * Quỹ tiền lương * tháng Tiền BHYT phải trả quý = 3% * Quỹ tiền lương * tháng Sau kỳ, phát sinh trường hợp nghỉ chế độ nghỉ ốm đau, thai sản cơng ty tính để chi trả hộ quan Bảo hiểm xã hội(BHXH) Tiền trả BHXH tính theo tiền lương nộp BHXH tháng trước nghỉ Cụ thể sau: Đối với trường hợp công nhân viên (CNV) ốm đau hưởng 75% lương đóng BHXH tháng trước nghỉ Đối với trường hợp thai sản hưởng 100% lương đóng BHXH tháng trước nghỉ Để Trường: ĐH Công Nghiệp HN 18 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 nhận trợ cấp BHXH trường hợp ốm đau phải giấy chứng nhận bênh viện, trường hợp thai sản phải giấy chứng sinh Chuyên đề 4: Những vấn đề tài cơng ty * Đánh giá khái qt tình hình tài cơng ty Bảng 4.1 Các tỷ số tài cơng ty Chỉ tiêu Ký hiệu Cơng thức tính Kết 2009 2010 Các tỷ số khả khoản Tỷ số khả KHH TSLĐ&ĐTNH Nợ ngắn hạn toán chung tỷ số khả KN (TSLĐ&ĐTNH – Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn toán nhanh Các tỷ số cấu tài tình hình đầu tư Tỷ số cấu CTSLĐ (TSLĐ&ĐTNH) tài sản lưu Tổng tài sản động Tỷ số cấu CTSCĐ (TSLĐ&ĐTDH) tài sản cố định Tổng tài sản Tỷ số tự tài CVC NVCSH + Nợ dài hạn trợ Tổng tài sản Tỷ số tài trợ CTTDH NVCSH + Nợ dài hạn dài hạn Tổng tài sản Các tỷ số khả hoạt động Tỷ số vòng VTSLĐ Trường: ĐH Công Nghiệp HN Doanh thu 19 3,25 3,7 2,1 2,5 0,42 0,49 0,42 0,49 0,75 0,56 0,75 0,56 2,62 2,9 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 quay tài sản lưu động Tỷ số vòng quay tổng tài sản 3.Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Thời gian thu tiền bán hàng Thời gian toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp TSLĐ&ĐTNH bình quân VTTS Doanh thu Tổng tài sản bình quân 1,4 1,8 VHTK Doanh thu Hàng tồn kho 10,5 11.7 TP.Thu Các khoản phải thu b.quân x 365 Doanh thu bán chịu TP.Trả Các khoản phải trả b.quân x 365 Giá trị mua hàng thuế Các tỷ số khả sinh lời Doanh lợi Lợi nhuận sau thuế 0,1 tiêu thụ Doanh thu Doanh lợi Lợi nhuận sau thuế 0,2 vốn chủ NVCSH bình quân Doanh lợi Lợi nhuận sau thuế 0,15 tổng tài sản Tổng tài sản bình quân * Nhận xét: - Tỷ số khả tốn chung cơng ty lớn 1, lớn nhiều Tỷ số khả toán năm 2011 cao năm 2010 - Tỷ số khả toán nhanh năm lớn 1, khả tốn cơng ty khoản nợ ngắn hạn tốt Tỷ số toán nhanh năm 2011 cao năm 2010 - TSCĐ&ĐTDH phản ánh đầu tư dài hạn doanh nghiệp, tỷ số gần tương xứng với nguồn vốn dài hạn Song thấy năm 2011 2010 tỷ số cấu TSCĐ nhỏ tỷ số tài trợ dài hạn - Tỷ số tự tài trợ công ty năm 2011 2010 lớn 0,5, cơng ty khả để tự tài trợ cho hoạt động tình hình tài cơng ty vững Nhưng thấy tỷ số tự tài trợ năm 2011 2010 cao, điều cho thấy cơng ty sử dụng vốn Trường: ĐH Công Nghiệp HN 20 Báo cáo thực tập sở ngành Lớp: QTKD3 – K3 - Tỷ số vòng quay tài sản lưu động cơng ty cao cao Nhưng năm 2011 so với năm 2010 tỷ số vòng quay tăng lên khơng nhiều - Tỷ số vòng quay tổng tài sản cơng ty năm 2010 1,4 đến năm 2011 vòng quay tăng lên 1,8 Con số tăng tương đối nhanh - Tỷ số vòng quay hàng tồn kho công ty ngày tăng Năm 2009 10,5 đến năm 2011 11,7 Cơng tác quản lý hàng hóa, cơng cụ, dụng cụ công ty * Nhiệm vụ cụ thể thống kê hàng hóa, cơng cụ dụng cụ - nghiên cứu tình hình nhập, dự trữ hàng hóa, cong cụ dụng cụ nhằm đảm bảo cho trình sửa chữa, bảo hành thiết bị điện công ty, hoạt động kinh doanh liên tục - Quản lý việc lưu kho dự trữ * Ý nghĩa thống kê tình hình sử dụng hàng hóa, cơng cụ dụng cụ - Trước hết cung cấp kịp thời đầy đủ số lượng chất lượng hàng hóa, cơng cụ dụng cụ để đảm bảo sửa chữa bảo hành lưu trữ tốt - Trong sửa chữa hàng hóa, cơng cụ dụng cụ tiết kiêm làm giảm chi phí lao động vật hóa sản phẩm yếu tố làm giảm giá thành * Hàng tháng công ty tổ chức kiểm tra loại hàng hóa, cơng cụ dụng cụ từ kế hoạch mua tiếp hàng hóa, cơng cụ dụng cụ cần thiết cho không bị thừa bị thiếu phục vụ cho công tác,kinh doanh sửa chữa bảo hành Công ty thường xuyên đánh giá kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa, cơng cụ dụng cụ tránh lãng phí Trường: ĐH Công Nghiệp HN 21 Báo cáo thực tập sở ngành ... hậu, trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, động tâm huyết, Công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC vững bước lên nghiệp pháp triển chung Cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình. .. Công ty giúp công ty ổn định phát triển Do vậy, công ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC có phòng ban chức chun mơn nhân phòng Hành - Nhân Hiện nay, tồn cơng tác tổ chức nhân cơng ty thực. .. phòng kế tốn cơng ty cổ phần vận tải xây dựng cơng trình FTC Trong kết cấu TSCĐ cơng ty máy móc thiết bị thiết bị vận tải chiếm đa số cho thấy việc trang bị máy móc phương tiện vận tải cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình FTC , báo cáo thực tập tại công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình FTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay