Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh hà nội

86 34 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động , đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực rủi ro cao Hậu rủi ro tín dụng thường nặng nề, làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng , khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp quản trị rủi ro tín dụng để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa xảy Đứng quan điểm quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp nói riêng, tỷ lệ tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng ln phải xác định trước chiến lược hoạt động chung Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành công quản trị rủi ro Ngân hàng phải nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạ tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu tăng trưởng Hiện nay, trước quy định yêu cầu phủ, ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam tích cực xây dựng sách, chiến lược đề biện pháp thực để hạn chế RRTD Và khơng nằm ngồi xu trên, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn xây dựng cho hệ thống kiểm sốt RRTD nhằm hạn chế tối đa RRTD xảy Khách hàng chủ yếu ngân hàng doanh nghiệp kết kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào biến động môi trường kinh doanh Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu họ khơng khả trả phần lãi gốc tồn lãi gốc Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp trả nợ hay khơng phụ thuộc nhiều vào yếu tố đạo đức Như vậy, khách hàng không trả nợ hay trả nợ không hạn ảnh hưởng khơng tốt đến uy tín hoạt động kinh GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM doanh ngân hàng Do đó, quản trị RRTD ln vấn đề mang tính cấp bách thường trực hoạt động ngân hàng Vì mục tiêu an tồn, phát triển bền vững hoạt động hiệu quả, Ngân hàng SCB ban hành nhiều quy định để quản trị RRTD Mặc dù áp dụng quy tắc, biện pháp quản trị quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng SCB đặc thù kinh doanh riêng SCB-CNHN nên tồn số điểm hạn chế cần khắc phục hồn thiện cơng tác quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, tác gải mạnh dạn lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Nội” làm khóa luận tốt nghiệp cho với mong muốn tiếp tục trình nghiên cứu đưa giải pháp hữu hiệu trình quản trị RRTD hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn- chi nhánh Nội nói riêng hệ thống NHTM nói chung để nâng cao khả cạnh tranh NHTM Việt Nam trình hội nhập Các mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp SCB-CNHN để thấy nguyên nhân dẫn đến RRTD cho vay DN SCB-CNHN thực tế SCB-CNHN sử dụng công cụ, biện pháp tốt Kết hợp lý luận thực tiễn vấn đề tồn để đề xuất giải pháp, hướng giải quyết, công cụ nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp SCB-CNHN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác quản trị RRTD, Nguyên nhân dẫn tới RRTD hoạt động cho vay doanh nghiệp biện quản trị rủi ro CNHN từ đề xuất kiến nghị giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác CNHN, số liệu nghiên cứu giới hạn giai đoạn 2009-2011 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Phương pháp nghiên cứu Qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp số, phương pháp so sánh khái quát hóa phương pháp tổng hợp, kết hợp với việc sử dụng số liệu thống kê mơ hình ước lượng để luận chứng, khó khăn, hạn chế cơng tác quản trị rủi ro chi nhánh, từ sở để đưa kiến nghị giải pháp - Phương pháp tổng hợp Từ liệu thu thập tiến hành tổng hợp lại theo tiêu thức cần thiết, sau thống kê kết quả, số theo tiêu thức số liệu tình hình nợ xấu năm, kết báo cáo tài ngân hàng… - Phương pháp so sánh: dựa báo cáo tổng hợp, số liệu thứ cấp, tiến hành so sánh mức chênh lệch, độ thay đổi qua năm, tiêu thức để rút kết luận tăng trưởng, hoạt động, nhân tố chiếm vị trí quan trọng Điều kiện so sánh số liệu phải phù hợp không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính tốn, quy mơ điều kiện kinh doanh - Phương pháp quy nạp: nhận định từ vấn đề nhỏ, chi tiết đến kết luận chung vấn đề cần phân tích - Phương pháp thống kê: tổng hợp liệu sơ cấp thứ cấp thu từ hình thành nên bảng số liệu, biểu so sánh để thấy xu hướng biến đổi Phân tích thơng tin, xem xét tác động, tương tác yếu tố, chiều hướng hoạt động chúng nào.Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để xem hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đến đâu, tác động yếu tố môi trường đến công tác quản trị Kết cấu khóa luận Ngồi phần mởi đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận kết cấu thành chương Chương 1: Những lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Chương : Thực trạng, tình hình quản trị rủi ro tín dụng tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Nội Chương : Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Nội GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân Hàng Thương Mại 1.1.1 Khái niệm NHTM Theo luật tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa NHTM : “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận.” Ở Mỹ : “Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài chính” Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: “Ngân hàng thương mạinghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc công chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính” 1.1.2 Những hoạt động chủ yếu NHTM a Hoạt động huy động vốn Là hoạt động để NH tạo lập nguồn vốn trình KD Gồm hoạt động sau: * Huy động vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế bao gồm: - Nhận tiền gửi khách hàng - Phát hành trái phiếu để vay vốn thị trường - Đi vay vốn thị trường nước * Các hoạt động tạo lập nguồn vốn tự NH cách phát hành trái phiếu bán cổ phiếu * Trích lập quỹ lãi ròng NH b Hoạt động sử dụng vốn GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Hoạt động ngân quỹ: hoạt động nhằm đảm bảo khả toán thường xuyên cho khách hàng Hoạt động bao gồm: - Quỹ tiền mặt - Tiền gửi NHTƯ NH khác - Tiền trình thu hồi Hoạt động cho vay: NHTM cho vay kể ngắn hạn, trung hạn dài hạn, cho vay vốn cố động, lưu động DN… Hoạt động thị trường CK: NH sử dụng vốn vào việc mua bán CK thông qua chênh lệch giá mua giá bán thu lợi nhuận Mặt khác trình dự trữ CK NHTM nhằm hỗ trợ cho tiền dự trữ hệ thống NH, nhằm đảm bải cho hệ thông NH hoạt động ổn định c, Hoạt động trung gian Là hoạt động NG thực dịch vụ cho khách hàng thông qua dịch vụ NH nhận khoản gọi hoa hồng Nghiệp vụ trung gian NHTM bao gồm: toán cho khách hàng khản tiền mua bán hàng hóa dịch vụ, thông qua việc thu chi hộ tiền séc, viết giấy ủy nhiệm thu, chi, hình thức tốn tín dụng NHTM thực việc trung gian việc mua hộ, bán hộ CK cho khách hàng NHTM đảm bảo quản hộ tài sản giấy tờ giá khách cho khách hàng NHTM làm trung gian mua bán hộ cho khách hàng ngoại tệ, vàng đá quý 1.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm phân loại 1.2.1.1 Khái niệm “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi” [1] GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM 1.2.1.2 Phân loại Phân loại cho vay việc xếp khoản cho vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Việc phân loại cho vay sở khoa học tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Phân loại cho vay dựa vào sau đây: * Theo thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay thời hạn 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: Là khoản vay thời hạn từ năm đến năm năm Cho vay trung hạn chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án quy mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, cho vay trugn hạn nguồn hình thức vốn lưu động thường xuyên doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thành lập - Cho vay dài hạn: loại cho vay thời hạn năm năm Đây loại hình cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải quy mơ lớn, xây dựngnghiệp * Theo mục đích vay - Cho vay kinh doanh: loại tín dụng cấp cho nhà doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất lưu động hàng hóa - Cho vay tiêu dùng: loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân mua sắm nhà cửa, xe cộ… * Cho vay người tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hãng bán lẻ nhu cầu đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, hình thức cho vay tiêu dùng hãng bán trả góp - sở cho vay tiêu dùng GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Nhu cầu vay tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ gắn liền với nhu cầu hàng tiêu dùng lâu bền nhà, xe, đồ gỗ sang trọng, nhu cầu du lịch… Đối với lực lượng khách hàng rộng lớn - Nhiều hãng lớn tự tài trợ chủ yếu phát hành cổ phiếu trái phiếu Nhiều cơng ty tài cạnh tranh với ngân hàng cho vay làm thị phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng bị giảm sút buộc ngân hàng phải mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng để gia tăng thu nhập - Người tiêu dùng thu nhập đặn để trả nợ ngân hàng số trường hợp người tiêu dùng thu nhập cao, thu nhập tương đối ổn định Vay tiêu dùng giúp họ nâng cao mức sống, tìm kiếm cơng việc mức thu nhập cao * Theo mức độ tín nhiệm khách hàng - Cho vay khơng bảo đảm: loại cho vay khơng tài sản cầm cố, chấp bảo lãnh người thứ ba, mà việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, trung thực kinh doanh, khả tài mạnh, quản trị hiệu ngân hàng cấp tín dụng dựa vào uy tín thân kỹ thuật mà khơng cần nguồn thu nợ bổ sung thứ hai - Cho vay bảo đảm: loại cho vay dựa sở bảo đảm chấp cầm cố, phải bảo lãnh người thứ ba Sự bảo đảm pháp lý để ngân hàng thêm nguồn thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ thiếu chắn * Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay - Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người nhu cầu, đồng thời người vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng - Cho vay gián tiếp: hình thức cho vay thơng qua tổ chức trung gian Ngân hàng cho vay qua tổ, đội, hội, nhóm nhó sản xuất, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… Các tổ chức thường liên kết thành viên theo mục đích riêng, song chủ yếu hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ quyền lợi cho mỗ thành viên GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Ngân hàng chuyển vài khâu hoạt động cho vay sang tổ chức trung gian thu nợ, phát tiền vay… Tổ chức trung gian đứng bảo đảm cho thành viên vay, thành viên nhóm bảo lãnh cho thành viên vay Điều thuận tiện người vay khơng đủ tài sản chấp Ngân hàng cho vay thơng qua người bán lẻ sản phẩm đầu vào trình sản xuất Việc cho vay theo cách hạn chế người vay sử dụng tiền sai mục đích * Theo phương thức cho vay - Cho vay lần: Cho vay lần hình thức cho vay tương đối phổ biến ngân hàng khách hàng nhu cầu vay thường xun, khơng điều kiện để cấp hạn mức thấu chi Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu tín dụng thương mại chủ yếu, nhu cầu thời vụ, hay mở rộng sản xuất đặc biệt vay ngân hàng, tức vốn từ ngân hàng tham gia vào số giai đoạn định chu kỳ sản xuất kinh doanh - Cho vay theo hạn mức: Đây nghiệp vụ tín dụng theo ngân hàng thỏa thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng tính cho kỳ cuối kỳ Đó số dư tối đa thời điểm tính Hạn mức tín dụng cấp sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn nhu cầu vay vốn khách hàng Trong kỳ khách hàng vay trả nhiều lần, song dư nợ không vượt hạn mức tín dụng Một số trường hợp ngân hàng quy định hạn mức cuối kỳ Dư nợ kỳ lớn hạn mức Tuy nhiên đến cuối kỳ, khách hàng phải trả nợ để giảm dư nợ cho dư nợ cuối kỳ không vượt hạn mức - Cho vay thấu chi: nghiệp vụ cho vay qua ngân hàng cho phép người vay chi trội số dư tiền gửi tốn đến giới hạn định khoảng thời gian xác định Giới hạn gọi hạn mức thấu chi 1.2.2 Nguyên tắc cho vay Tín dụng ngân hàng thực nguyên tắc sau: GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM * Tiền cho vay phải hoàn trả sau thời gian định vốn lẫn lãi Đây nguyên tắc quan trọng hàng đầu đại phận vốn kinh doanh ngân hàng nguồn vốn huy động từ kinh tế Nguyên tắc hoàn trả phản ánh chất quan hệ tín dụng, tính chất tín dụng bị phá vỡ nguyên tắc không thực đầy đủ Nếu trình hoạt động kinh doanh, khoản tín dụngngân hàng cung cấp khơng hồn trả hạn định ảnh hưởng tới khả toán thu nhập ngân hàng Do đó, khách hàng vay vốn phải cam kết trả gốc lãi thời hạn định, cam kết ghi hợp đồng vay nợ * Vốn vay phải giá trị tương đương làm đảm bảo Trong kinh tế thị trường hoạt động kinh tế diễn đa dạng phức tạp, dự đốn rủi ro ngân hàng mang tính tương đối Trong môi trường kinh doanh vậy, bảo đảm tín dụng coi tiêu chuẩn xét duyệt cho vay nhằm bổ sung mặt hạn chế nhà quản trị tín dụng phòng ngừa diễn biến không thuận lợi môi trường kinh doanh Các giá trị tương đương làm bảo đảm là: vật tư hàng hóa kho, tài sản cố định doanh nghiệp, số dư tài khoản tiền gửi, hố đơn chuẩn bị nhận hàng cam kết bảo lãnh quan khác chí uy tín doanh nghiệp thị trường mối quan hệ khứ với ngân hàng Giá trị đảm bảo sở cho khả trả nợ khách hàng, sở để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng điều kiện để thực nguyên tắc thứ điều kiện khác * Cho vay theo kế hoạch thoả thuận trước (vốn vay phải sử dụng mục đích) Tín dụng mục đích khơng ngun tắc mà phương châm hoạt động tín dụng Quan hệ tín dụng phản ánh nhu cầu vốn lợi nhuận doanh nghiệp Việc thực cam kết hợp đồng tín dụng sở để doanh nghiệp tính tốn yếu tố hiệu q trình sản xuất kinh doanh, đồng 10 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM đến an toàn toàn hệ thống ngân hàng đến ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa han chế rủi ro tín dụng không phả trách nhiệm ngành ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ ngành liên quan Một số kiến nghị sau: 3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan - Chính phủ cần tăng cường quảndoanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp quốc doanh Đẩy mạnh lại việc tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng cổ phần hố, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp yếu khỏi khó khăn - Chính phủ cho xử lý khoản nợ vay, tốn cơng nợ trường hợp không đủ trường hợp để xử lý nợ tồn đọng theo QĐ 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ - biện pháp tích cực buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán - Nhà nước cần chế quy định pháp lý ràng cho hoạt động giao dịch công cụ dẫn xuất tín dụng bán nợ thị trường Việt Nam nhằm giúp ngân hàng bảo hiểm cho hoạt động cua - Đề nghị Chính phủ quy định danh mục tài sản mà doanh nghiệp Nhà nước quyền chấp, cầm cố vay vốn quy định đấu giá tài sản xiết nợ Để tạo điều kiện cho Công ty Khai thác Quản lý nợ ACM hoạt động hiệu quả, đề nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước tạo điều kiện cho ACM chủ động phát mại tài sản, đặc biệt chế việc chuyển quyền sử dụng đất 3.3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 72 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM - Sớm ban hành văn hướng dẫn thực Nghị định số 85/2002/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 179/1999/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước cần quy định cụ thểm bện pháp quản lý, tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ Câc NHTM Việt Nam chi nhánh ngân hàng nước phải tuân theo chế thẩm định thống Ngân hàng nhà nước, khơng hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để cạnh tranh, giành giật khách hàng, gây rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng - Hệ thống văn pháp quy chưa hồn chỉnh, thiếu tính đồng bộ, chồng chéo m gây khó khăn cho ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng nhà nước vần phói hợp với ngành liên quan chỉnh sửa, bổ sung văn cần thiết để NHTM hoạt động an toàn - Ngân hàng nhà nước cần tăng cường việc kiểm sốt NHTM thơng qua hình thức giám sát từ xa tra chỗ Ngân hàng nhà nước cần nhận xét, đánh giá hoạt động kiểm toán nội NHTM lĩnh vực rủi ro cao Cần ban hành văn yêu cầu tối thiều NHTM thực hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội để tiện cho việc quảnNgân hàng nhà nước - Ngân hàng nhà nước sớm nghiên cứu sửa đổi quy chế hoạt động Hội đồng tín dụng theo định số 10/QĐ-HĐQT phù hợp với tình hình thực tế - Ngân hàng nhà nước kiến nghị với Chính phủ cho xử lý khoản nợ vay toán công nợ Doanh nghiệp Nhà nước trước không đủ điều kiện xử lý tồn đọng theo 149/QĐ-TTg (khơng thuộc diện giải thể hoạt động) 73 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM - Ngân hàng nhà nước kiến nghị với Chính phủ sách xử lý đố với khoản nợ vay khắc phục thiên tai, đặc biệt khoản vốn vay ngắn hạn - Tổ chức khố đào tạo nâng cao trình độ cho cán tín dụng thẩm định dự án, kiến thức thị trường, pháp luật…nhằm đáp ứng với yêu cầu công việc ngày cao 3.3.2.3 Kiến nghị với SCB-CNHN - Chi nhánh NHCT Đống Đa cần tiếp tục trọng công tác xử lý nợ hạn năm tới năm 2005, để đạt mục tiêu Chính phủ năm 2005 làm bảng tổng kết tài sản Tình thần xử lý nợ tồn đọng phải quán triệt tới chi nhánh, cán làm cơng tác tín dụng - Đẩy nhanh tốc độ tăng thu, giảm chi, triệt để tiết kiệm toàn hệ thống để tạo lợi nhuận dồi dào, tạo điều kiện trích lập dự phòng rủi ro lớn để xử lý nợ tồn đọng - Chi nhánh NHCT Đống Đa cần phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm ngân hàng cán tín dụng để họ linh hoạt chủ động cho vay đồng thời tạo chế tín dụng thơng thống để thu hút khách hàng - Cơng tác quảnrủi ro cần trọng nữa, Chi nhánh NHCT Đống Đa cần nâng cao chất lượng thơng tin theo hướng vừa mang tính sảnh báo trước, vừa đẩy đủ kịp thời xác Việc dự báo đánh giá rủi ro cần thực thường xuyên trọng theo khu vực… - Xây dựng mạng lưới chi nhánh cấp II cá khu vực kinh tế tiềm vừa để tăng huy động vốn, vừa để thực quảntín dụng tốt 74 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM - Chi nhánh NHCT Đống Đa nên quan tâm tình hình hoạt động tổ quảnrủi ro, để điều chỉnh khoản nợ vay vấn đề, không để khoản cho vay trở nên hạn - Yêu cầu phòng ban bao gồm phòng kế tốn, phòng khách hàng, phòng thơng tin tín dụng… hỗ trợ phòng tín dụng việc phát nhu cầu, tiếp thị, cung cấp thông tin, giám sát khoản vay…để hạn chế rủi ro tốt - Chi nhánh NHCT Đống Đa ban hành chế, nội quy làm việc, nghĩa vụ, quyền lợi đội ngũ cán tín dụng, sách ưu đãi cán tín dụng thu nhập, phương tiện lại, đảm bảo an toàn Thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức, động viên khen thưởng kịp thời để cán tín dụng làm tốt cơng việc 3.3.2 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng CIC (Credit information centrer) Hoạt động thơng tin tín dụng (TTTD) Ngành Ngân hàng Việt Nam thời gian qua đạt số thành đáng khích lệ, hỗ trợ hiệu cho hoạt động tín dụng TCTD Đến nay, hệ thống TTTD thu thập 850.000 hồ sơ khách hàng quan hệ tín dụng TCTD, 75.000 hồ sơ khách hàng doanh nghiệp, với tổng dư nợ khoảng 400 ngàn tỷ Việc vấn tin tổ chức tín dụng tăng 50% năm, bình qn 200 tin/ngày, góp phần ngăn ngừa hạn chế RRTD Tuy nhiên, TTTD Việt Nam giai đoạn đầu, chất lượng thông tin chưa thực tốt, chưa đảm bảo thơng tin nhanh nhậy, kịp thời, xác Vì vậy, cần phải phối hợp tích cực NHNN TCTD để tiếp tục hoàn thiện phát triển hoạt động TTTD Để nâng cao hiệu hoạt động hệ thống TTTD thời gian tới số biện pháp sau: Củng cố phát triển hệ thống TTTD ngành Ngân hàng đảm bảo gánh vác nhiệm vụ trị giao bao gồm: Trung tâm TTTD; phận thông tin 75 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM SCB-CNHN Ngân hàng Nhà nước; trung tâm TTTD, phận Thông tin khách hàng TCTD Khi cần thiết, thành lập số SCB-CNHN trực thuộc Trung tâm TTTD Toàn ngành cần thực nghiêm túc Quy chế hoạt động TTTD ban hành kèm theo Quyết định 117/2004/QĐ-NHNN ngày 8/9/2004 Thống đốc NHNN định, thị NHNN liên quan đến hoạt động TTTD nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững NHNN phải văn hướng dẫn TCTD nhận thực tầm quan trọng việc báo cáo khai thác TTTD từ CIC nghĩa vụ quyền lợi nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế RRTD Vì vậy, TCTD cần khẩn trương kiện toàn tổ chức hoạt động TTTD, phát triển hoạt động TTTD hệ thống gắn với việc thực quản trị RRTD Khi xem xét cấp tín dụng khách hàng, đặc biệt doanh nghiệp, TCTD phải khai thác sử dụng thơng tin từ CIC Cần phải quy định sử dụng báo cáo thông tin từ CIC tài liệu bắt buộc phải q trình thẩm định cho vay CIC cần nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hoá tự động hoá tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin; đẩy mạnh việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ hiệu hoạt động TCTD phục vụ cho hoạt động giám sát NHNN Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế RRTD Trong mối liên hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc tổ chức cá nhân kinh tế việc chia sẻ phát triển hệ thống TTTD khơng góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống tiền tệ, mà đẩy mạnh việc mở rộng tín dụng, tạo công cho người vay khu vực quy mô nhỏ tiếp cận dễ dàng với khoản vay Một tác dụng tích cực việc chia sẻ TTTD thân TCTD góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu, giảm chi phí cho vay, từ nâng cao lợi nhuận cho thân họ 76 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Việc đẩy mạnh hoạt động TTTD nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro TCTD nói chung NHTM Việt Nam nói riêng Các NHTM cần quan tâm, trọng việc đẩy mạnh hoạt động TTTD lợi ích 3.3.2.5 Ứng dụng ngun tắc quản trị RRTD uỷ ban Basel Ủy ban Basel ban hành 17 nguyên tắc quản lý nợ xấu mà thực chất đưa nguyên tắc quản trị RRTD (Basel 2), đảm bảo tính hiệu an tồn HĐ cấp tín dụng Trong xây dựng mơ hình quản lý RRTD, ngun tắc Basel số điểm sau:  Phân tách máy cấp tín dụng với phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng trách nhiệm rạch ròi phận tham gia  Xây dựng hệ thống quản lý cập nhập thông tin hiệu để trì trình đo lường, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định quản lý RRTD  Nâng cao lực máy quản lý RRTD Trên sở nguyên tắc quản lý nợ xấu đặc thù hoạt động NHTM Việt Nam, định hướng áp dụng xây dựng mơ hình quản trị RRTD sau:  Thực phân tách chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý RRTD chức quản lý nợ hoạt động cấp tín dụng cho DN Theo đó, tồn việc xây dựng giới hạn tín dụng sở xác định rủi ro tổng thể (thông qua thực xếp hạng tín dụng, phân tích ngành, khả phát triển khách hàng tương lai…) phận quản lý RRTD thực độc lập, đảm bảo tính khách quan hạn chế phân tán thơng tin cung cấp sản phẩm tín dụng (cho vay, tài trợ thương mại…)  Đối với đánh giá rủi ro giao dịch (được hiểu theo nghĩa xem xét lần vay cụ thể), tùy theo mức độ phức tạp giới hạn tín dụng xác định giao cho phận quan hệ KH trực tiếp thực thẩm định giao cho phận phân tích tín dụng (đối với DN dư nợ lớn, tính phức tạp khoản vay cao) 77 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Cách thức giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam  Trên sở phân tách trên, phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu khách hàng, cung cấp thông tin cho phận quản lý RRTD thực việc “giám sát song song” trình phận quan hệ khách hàng thực định phê duyệt tín dụng để phát dấu hiệu rủi ro can thiệp kịp thời giám sát việc thực kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra tài sản bảo đảm, điều kiện giải ngân…Như vậy, trình đánh giá RRTD thực cách tổng thể, liên tục trước, sau khị cho vay nhằm nâng cao hiệu quản lý RRTD, khắc phục tình trạng thơng tin khơng kịp thời sử dụng chế hậu kiểm kiểm tra nộiPhân định chức trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng mà cụ thể phận quan hệ khách hàng DN quản lý RRTD quản lý nợ Sự rạch ròi phân định trách nhiệm đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng công tác quản trị RRTD, điều kiện để trình xử lý dấu hiệu RRTD nhanh chóng, hiệu kịp thời tạo yên tâm suy nghĩ, hành động cán phận Đồng thời, phận chức , nhiệm vụ cần xây dựng mục tiêu hoạt động cho vay (tỷ lệ nợ xấu chấp nhận được, số lượng nhóm khách hàng cần thiết lập, mức độ tăng trưởng tín dụng…) giải pháp thực hóa mục tiêu đó, đảm bảo phối hợp uyển chuyển, nhịp nhàng phận tác nghiệp thực thi mục tiêu quản trị RRTD đề ra, phù hợp với đặc thù NH sách tín dụng mà NH đề  Tiêu chuẩn hóa cán theo dõi RRTD để đáp ứng yêu cầu nguyên tắc Basel  Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu phận chức hoạt động cấp tín dụng Mơ hình quản lý RRTD đại theo nguyên tắc Basel thành công giải vấn đề chế trao đổi thông tin, đảm bảo phân tách phận chức để thực chun mơn hóa nâng 78 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM cao tính khách quan không làm khả nắm bắt kiểm sốt thơng tin phận quản lý RRTD Muốn vậy, thông tin trọng yếu trình cho vay cần phải phận quan hệ KH cập nhập định kỳ liên tục chuyển tiếp thông tin cho phận quản lý RRTD phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn Như vậy, vận hành mơ hình thông suốt giảm e ngại phận quản lý RRTD nhận định cấp tín dụng Đồng thời, NH cần xây dựng hệ thống thông tin phân tích thơng tin cách tồn diện, cung ứng nguồn thơng tin xác, đáng tin cậy cho phận chun mơn liên quan Các phân tích ngành, lĩnh vực kinh tế NH bắt đầu thực để xây dựng kho liệu phân tích tín dụng chưa đầy đủ thiếu tính kết nối, hỗ trợ NH chia sẻ thông tin Sự hợp tác cách toàn diện NH xây dựng chia sẻ sở liệu thông tin DN, ngành đường ngắn để hồn thiện hệ thống thơng tin giảm chi phí khai thác thông tin cách hợp lý  Nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực xếp hạng tín dụng theo định kỳ trì cách liên tục để làm sở xây dựng sách KH giới hạn tín dụng với tửng khách hàng Xếp hạng tín dụng cơng cụ hiệu quả, mang tính khoa học quản trị RRTD thơng qua lượng hóa đánh giá đưa định phù hợp  Nghiên cứu ứng dụng chọn lọc kinh nghiệm quốc tế HĐKD NH đường ngắn để thực mục tiêu Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu xem sở tảng xây dựng mô hình quản trị RRTD cho vay DN để đảm bảo tính an tồn, hiệu phục vụ cho phát triển 3.3.2.6 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương đến sở độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN, ứng dụng nguyên tắc quản trị RRTD uỷ ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng tra 79 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát Ngân hàng theo hướng sau:  Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động NHTM, bao gồm việc thành lập Đoàn khảo sát trực nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định dấu hiệu xảy rủi ro để biện pháp xử lý kịp thời  Phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn  Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội NHTM  Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro 3.3.2.7 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng áp dụng sản phẩm phái sinh để quản trị RRTD Hiện sách, văn hướng dẫn thực nghiệp vụ phái sinh quản trị RRTD chưa nhà tạo lập thị trường nên NHTM Việt Nam chưa áp dụng phái sinh quản trị RRTD Hiện Ngân hàng HSBC Việt Nam sử dụng sản phẩm hoán đổi RRTD vào việc quản trị RRTD Tuy nhiên, việc áp dụng gắn với RRTD loại trái phiếu phủ DN Việt Nam phát hành trái phiếu thị trường quốc tế, khoản vay dài hạn DN Việt nam tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam Mặc dù hiệu sản phẩm phái sinh với quản trị RRTD khơng thể phủ nhận tính phức tạp sản phẩm điều kiện kinh tế Việt Nam chưa thể áp dụng Nhưng NHNN nên xem xét việc xây dựng chế, hành lang pháp lý, hệ thống văn để NHTM áp dụng công cụ phái sinh quản trị RRTD 80 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM KẾT LUẬN Hiện nay, vấn đề quản lý RRTD vấn đề quản trị RRTD ngân hàng đặc biệt quan tâm Thực tốt công tác ngân hàng đảm bảo cho an toàn phát triển bền vững Nhận thức tầm quan trọng công tác trên, tập thể Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên NH SCB mà cụ thể SCB-CNHN Nội xây dựng cho hệ thống quản lý RRTD ngày hiệu Trên giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTMCP Sài Gòn- chi nhánh Nội Với nhận thức hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc nghiên cứu chế phát sinh rủi ro tìm hiểu biện pháp hạn chế rủi ro cầm thiết tính thực tiễn cao Vì tác giả chọn đề tàiQuản trị rủi ro hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Nội” Đề tài giải vấn đề sau : Chương 1: trình bày hững lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương : trình bày thực trạng, tình hình quản trị rủi ro tín dụng tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gònchi nhánh Nội Chương : trình bày giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Nội Cuối tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn ThS.Đặng Thị Minh Nguyệt toàn thể Ban lãnh đạo SCB-CNHN Nội giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện cho tác giả hồn thành Khóa luận tốt nghiệp cách tốt ! 81 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S.Đặng Thị Minh Nguyệt, tận tình hướng dẫn suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Trường Đại Học Thương Mại tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài GònChi nhánh Nội cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty Em xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị phòng Tín dụngChi nhánh SCB Nội giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối em kính chúc quý Thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài GònChi nhánh Nội ln dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp cơng việc Trân trọng kính chào ! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyền 82 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM Ký Hiệu Viết Tắt NHTMCP Ngõn hàng thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo CNHN Chi Nhánh Nội NH Ngân Hàng NHTƯ Ngân hàng trung ương DN Doanh Nghiệp CK Chứng Khốn RRTD Rủi Ro Tín Dụng NQH Nợ hạn 10 KH Khách hàng 11 TNHH Trỏch nhiệm hữu hạn 12 QLRR Quảnrủi ro 13 XNK Xuất nhập 14 TTTD Thụng tin tín dụng 15 TCTD Tổ chức tín dụng 16 NHNN Ngân hàng nhà nước 83 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM MỤC LỤC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Lịch sử Ngân hàng thành viên trước hợp 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa 37 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất 37 84 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM DANH MỤC BẢNG BIỂU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Theo thời hạn cho vay .7 * Theo mục đích vay * Theo mức độ tín nhiệm khách hàng * Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay * Theo phương thức cho vay Lịch sử Ngân hàng thành viên trước hợp 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa 37 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất 37 85 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng-ĐHTM DANH MỤC SO ĐỒ HÌNH VẼ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Theo thời hạn cho vay .7 * Theo thời hạn cho vay .7 * Theo mục đích vay * Theo mục đích vay * Theo mức độ tín nhiệm khách hàng * Theo mức độ tín nhiệm khách hàng * Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay * Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay * Theo phương thức cho vay * Theo phương thức cho vay Lịch sử Ngân hàng thành viên trước hợp 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 36 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa 37 * Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất 37 86 GVHD: ThS Đặng Thị Minh Nguyệt ... hình quản trị rủi ro tín dụng tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Hà Nội Chương : Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp. .. thuận văn 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Theo định... Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng- ĐHTM Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung - Rủi ro giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh hà nội , Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh hà nội , Phương pháp nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay