Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí

49 57 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài  Về mặt lý thuyết : Vốn điều kiện tiên thiếu doanh nghiệp Nó yếu tố quan trọng để tiến hành SXKD, đồng thời tiền đề để doanh nghiệp tồn tại, phát triển đứng vững kinh tế thị trường Hiệu sử dụng vốn gắn liền với hiệu SXKD doanh nghiệp Vì vậy, việc quản lý sử dụng vốn nói chung, VLĐ nói riêng yếu tố chiến lược cơng tác tài doanh nghiệp, định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Bất doanh nghiệp tiến hành hoạt động SXKD hướng tới mục đích chung lợi nhuận Mặt khác, VLĐ chiếm tỷ trọng lớn tổng số VKD doanh nghiệp thương mại Việc nâng cao hiêụ sử dụng VLĐ giúp doanh nghiệp hạ thấp chi phí sử dụng vốn, chi phí SXKD, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận Doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí có thêm nhiều vốn để mở rộng kinh doanh, đầunâng cao lực sản xuất giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững thị trường Do đó, để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ có thu lợi nhuận cao góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày phát triển  Về mặt thực tiễn : Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với trình hội nhập, phát triển kinh tế khu vực giới, tạo cho nước ta nhiều hội thách thức Bên cạnh năm gần nước ta chịu ảnh hưởng khủng hoảng mang tính chất toàn cầu Những điều ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ tới doanh nghiệp Là công ty cổ phần với hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu dịch vụ dầu khí, đặc điểm hoạt động kinh doanh cơng ty mang tính đặc thù, đòi hỏi nhu cầu VLĐ cao, đồng thời việc tích lũy phân bổ nguồn vốn công ty phức tạp nên VLĐ trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu Tổng cơng ty Do đó, cơng ty quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý sử dụng vốn kinh doanh nói chung VLĐ nói riêng cho có hiệu đem lại lợi nhuận nhiều cho doanh nghiệp Qua thời gian thực tập tổng hợp Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí, em nhận thấy rằng: Bên cạnh thành tựu định mà tổng công ty đạt được, nhiều tồn Tình hình sử dụng vốn cơng ty thời gian qua có nhiều Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương bất cập, đặc biệt hiệu sử dụng vốn lưu động tổng công ty chưa cao, công ty gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Nhận thức tầm quan trọng VKD nói chung, VLĐ nói riêng, đồng thời thấy tính cấp thiết việc nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Tổng cơng ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí khóa luận chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng cơng ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm đạt hiệu nghiên cứu mang lại tính thực tiễn cao cho khóa luận, mục tiêu nghiên cứu đề tài hoạch định cụ thể sau : - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động - Khảo sát thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty thời gian qua - Đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :  Đối tượng nghiên cứu: Vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng cơng ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khíPhạm vi nghiên cứu : - Nội dung nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn lưu động giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động - Không gian nghiên : Đề tài nghiên cứu hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng cơng ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí - Thời gian nghiên cứu: Các số liệu tình hình hiệu sử dụng vốn lưu động thu thập thời gian từ năm 2009 - 2011 1.4 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp định tính kết hợp với vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp khác diễn giải, quy nạp, phân tích tài doanh nghiệp * Phương pháp định tính : Phương pháp giúp tiếp cận, tìm cách mơ tả phân tích đặc điểm đối tượng nghiên cứu nghiên cứu định tính cung cấp thơng tin tồn diện, yếu tố phân tích liên kết, sâu chuỗi lại thành khối giúp ta có nhìn khái qt vấn đề nghiên cứu Phương pháp sử dụng kỹ thuật điều tra, vấn mà đối tượng cảm thấy thoải mái giúp thu kết vấn tốt Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương * Phương pháp vật biện chứng,duy vật lịch sử: Vận dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử để thấy rõ quy luật hình thành , phát triển vận động vấn đề nghiên cứu * Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp: - Phương pháp dùng bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ phân tích: Phương pháp sử dụng để phản ánh trực quan số liệu phân tích, để làm rõ dễ dàng thấy biến động thuận tiện việc quan sát, so sánh trực quan - Phương pháp so sánh: Phương pháp dùng nhằm so sánh số liệu thực năm, để thấy biến động tăng (giảm) tiêu qua thời kỳ xu phát triển chúng tương lai, từ xác định nguyên nhân biến động So sánh tiêu cá thể với tiêu chung VLĐ để xác định cấu, biến động phận Tiến hành so sánh theo hai góc độ: So sánh theo chiều dọc: thấy tỷ trọng khoản mục VLĐ công ty So sánh theo chiều ngang: thấy biến động số tuyệt đối, số tương đối khoản mục VLĐ qua năm nghiên cứu - Phương pháp tính hệ số, tỷ lệ, tỷ suất: Phương pháp sử dụng để tính tốn, phân tích biến động tăng (giảm) mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn tiêu - Phương pháp suy luận, thống kê, tổng hợp: Phân tích kết phiếu điều tra, vấn, kết hợp lý luận thực tiễn Sau phân tích thơng tin thu thập được, cần chọn lọc thông tin phù hợp với đề tài nghiên cứu Ngoài sử dụng phần mềm SPSS để phân tích xử lý liệu thu thập Lấy kết từ phần mềm SPPS để so sánh, tổng kết Các phương pháp sử dụng xuyên suốt khóa luận, giúp thu thập xử lý liệu phục vụ q trình nghiên cứu đề tài làm khóa luận 1.5 Kết cấu khóa luận: Trong giới hạn đề tài, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo,phụ lục, phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương, sau : Chương I Cơ sở lý luận vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Chương II Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng cơng ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí Chương III Các kết luận đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan đến Vốn lưu động Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương 1.1.1 Vốn kinh doanh Bất kì doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động SXKD cần phải có ba yếu tố sau: Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động Để có yếu tố đòi hỏi DN phải ứng số vốn tiền tệ định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh Lượng vốn tiền tệ gọi vốn kinh doanh DN Mặt khác trình kinh doanh để trì mở rộng hoạt động kinh doanh, DN cần phải trì làm tăng lượng tài sản cần thiết phục vụ cho kinh doanh mình, điều đồng nghĩa với việc DN trì mở rộng vốn kinh doanh Từ hiểu: Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn giá trị tồn tài sản có phục vụ cho hoạt động sản xuất DN Vốn kinh doanh luôn vận động tồn giai đoạn SXKD từ sản xuất đến tái sản xuất; huy động sử dụng hợp lý, có kế hoạch vào hoạt động SXKD nhằm mục đích sinh lời Vốn có vai trò tạo giá trị thặng dư, nguồn gốc tạo lợi nhuận DN; định quy mô, hiệu kinh doanh, chỗ đứng, vị DN Căn vào đặc điểm luân chuyển tham gia vào trình SXKD, Vốn kinh doanh chia thành: vốn cố định vốn lưu động 1.1.2 Vốn lưu động Để đảm bảo cho trình SXKD tiến hành thường xuyên liên tục đòi hỏi DN phải có lượng tài sản ngắn hạn định, bao gồm tiền mặt, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, khoản phải thu, dự trữ tồn kho tài sản có khả chuyển đổi thành tiền vòng năm trở lại mà khơng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh DN để hình thành nên tài sản ngắn hạn, DN phải ứng số vốn tiền tệ định đầu tư vào tài sản Số vốn tiền tệ gọi vốn lưu động DN Vốn lưu động DN không ngừng vận động qua chu kỳ kinh doanh: dự trữ sản xuất, sản xuất, lưu thơng Q trình diễn liên tục thường xuyên, lặp lặp lại theo chu kỳ gọi q trình tuần hồn, chu chuyển VLĐ sau chu kỳ sản xuất, VLĐ hồn thành vòng ln chuyển Từ phân tích rút ra: Vốn lưu động biểu tiền giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp có thời gian sử dụng, luân chuyển giá trị chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm Hay nói cách tổng quát: Vốn lưu động phận quan trọng Vốn kinh doanh đầu tư để hình thành TSNH phục vụ cho kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Tài sản ngắn hạn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương Để tiến hành sản xuất kinh doanh, tài sản cố định, doanh nghiệp cần phải có tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn tài sản có thời gian sử dụng luân chuyển giá trị thời gian ngắn (thường ≤ năm chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp) Đặc điểm bật TSNH giá trị dịch chuyển dần vào giá trị sản phẩm, thu hồi dần sản phẩm tiêu thụ Trong doanh nghiệp người ta thường chia tài sản ngắn hạn thành hai loại: tài sản ngắn hạn sản xuất tài sản ngắn hạn lưu thông + Tài sản ngắn hạn sản xuất: bao gồm đối tượng lao động nguyên vật liệu tư liệu dự trữ cho sản xuất, sản phẩm dở dang, phụ tùng thay thế, bán thành phẩm nằm khâu dự trữ sản xuất sản xuất chế biến + Tài sản ngắn hạn lưu thông: bao gồm sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, loại vốn tiền, khoản vốn tốn, khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước Trong trình SXKD TSNH sản xuất TSNH ln vận động thay chuyển hố lẫn đảm bảo cho trình SXKD tiến hành liên tục thuận lợi 1.2 Nội dung lý thuyết liên quan đến Vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.1 Đặc điểm Vốn lưu động Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, vai trò VLĐ ngày đề cao hoạt động SXKD doanh nghiệp VLĐ doanh nghiệp có đặc điểm sau: - Qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh VLĐ thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, hồn thành vòng ln chuyển sau chu kì kinh doanh doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thu tiền bán hàng Vốn lưu động DN thường xuyên vận động, vận chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau: T - H (SX) H’ – T’ (Trong : T’ = T + T) Đối với doanh nghiệp sản xuất: VLĐ từ hình thái ban đầu tiền chuyển hố sang hình thái vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, sau trình tiêu thụ lại chuyển hình thái ban đầu tiền Đối với doanh nghiệp thương mại, vận động VLĐ nhanh từ hình thái vốn tiền chuyển hóa sang hình thái hàng hố cuối chuyển hình thái tiền Trong thực tế q trình SXKD, vận động khơng phải lúc diễn cách tuần hoàn tự mà giai đoạn vận động đan xen lẫn - VLĐ tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh bị hao mòn hồn tồn q trình sản xuất kinh doanh Giá trị VLĐ dịch chuyển tồn giá trị lần vào giá trị sản phẩm tạo ra, cấu thành nên giá trị sản phẩm hoàn lại toàn sau chu kì kinh doanh Đây Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương điều khác biệt lớn với Vốn cố định, mà vốn cố định chuyển dần giá trị vào sản phẩm thông qua mức khấu hao 1.2.2 Phân loại Vốn lưu động Kết cấu VLĐ tỷ trọng phận vốn tổng số VLĐ DN thời kỳ thời điểm định VLĐ có kết cấu phức tạp, có tính chất hoạt động không nhất, nguồn cấp phát nguồn vốn bổ sung ln thay đổi Mỗi DN có kết cấu VLĐ khác tùy theo đặc điểm mục tiêu quản lý Việc phân tích kết cấu VLĐ giúp cho DN thấy tình hình phân bổ tỷ trọng khoản vốn trình SXKD, từ DN xác định phương hướng trọng điểm quản lý, để quản lý sử dụng phận cấu thành nên VLĐ toàn VLĐ có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể VLĐ ln thay đổi hình thái vật chất lại tham gia vào nhiều trình kinh doanh sản xuất nên tiến hành phân loại VLĐ theo phương thức sau: 1.2.2.1 Phân loại vào khâu trình SXKD  Vốn lưu động khâu dự trữ sản xuất: Đảm bảo hoạt động SXKD doanh nghiệp tiến hành thường xuyên, liên tục Bao gồm: vốn nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, cơng cụ dụng cụ lao động, bao bì đóng gói, thành phẩm mua ngồi  Vốn lưu động khâu sản xuất: Đảm bảo cho việc sản xuất liên tục Bao gồm: vốn sản phẩm chế tạo, bán thành phẩm tự chế, vốn chi phí chờ phân bổ  Vốn lưu động khâu lưu thơng: Đảm bảo cho việc tiêu thụ hàng hóa cung ứng dịch vụ cho khách hàng thường xuyên Bao gồm: giá trị thành phẩm, hàng hóa, vốn tiền, vốn toán , khoản đầu tư ngắn hạn, khoản chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Ý nghĩa tiêu thức phân loại: Cách phân loại giúp cho doanh nghiệp xem xét đánh giá tình hình phân bổ VLĐ khâu trình chu chuyển VLĐ Nếu VLĐ nằm lĩnh vực sản xuất lớn hiệu kinh tế việc sử dụng VLĐ cao Từ đề biện pháp tổ chức quản lý thích hợp VLĐ để có hiệu sử dụng cao 1.2.2.2 Phân loại vào hình thái biểu Vốn lưu động:  Vốn tiền: Bao gồm: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển Tiền loại tài sản có tính linh hoạt cao, DN dễ dàng chuyển đổi thành loại tài sản khác để trả nợ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương  Đầu tư tài ngắn hạn: Là số vốn đầu tư DN vào tài sản tài có thời gian đầu tư vòng năm hay chu kỳ kinh doanh Bao gồm: cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn  Các khoản phải thu ngắn hạn: Bao gồm: phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, khoản phải thu ngắn hạn khác Chủ yếu khoản phải thu từ khách hàng  Hàng tồn kho: Bao gồm: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hóa  Tài sản ngắn hạn khác: Bao gồm: đầu tư chứng khoán ngắn hạn, khoản tạm ứng, trả trước cho người bán, khoản chấp, cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Ý nghĩa tiêu thức phân loại: Cách phân loại giúp cho DN có sở để tính tốn kiểm tra kết cấu tối ưu VLĐ để dự thảo định tối ưu mức tận dụng số VLĐ bỏ Mặt khác, sở để DN đánh giá khả tốn 1.2.2.3 Phân loại vào nguồn hình thành Vốn lưu độngVốn chủ sở hữu: Là số VLĐ thuộc quyền sở hữu chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, chi phối định đoạt, bao gồm: Vốn điều lệ chủ sở hữu đầu tư, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận từ quỹ doanh nghiệp, vốn Nhà nước tài trợ  Nợ phải trả: Là số vốn thuộc quyền sở hữu chủ thể kinh tế khác, doanh nghiệp có quyền sử dụng, chi phối thời hạn định Nợ DN thường bao gồm phận: Nợ chiếm dụng ( khoản vốn toán mà DN sử dụng cách hợp pháp chưa tới kỳ hạn) nợ tín dụng ( khoản vốn vay từ chủ thể khác : ngân hàng, tổ chức tài chính- tín dụng, doanh nghiệp khác) Ý nghĩa tiêu thức phân loại: Phân loại theo cách giúp DN lựa chọn đối tượng huy động vốn tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD, xác định cấu nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu VLĐ kinh doanh mình, để có biện pháp quản lý kế hoạch sử dụng VLĐ cách hiệu quả, đảm bảo an ninh tài chính, giảm thấp chi phí sử dụng vốn 1.2.3 Nội dung quản lý Vốn lưu động  Quản lý hàng tồn kho HTK loại vật tư hàng hóa mà DN dự trữ để sản xuất để bán, bao gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hóa Nếu DN dự trữ HTK lớn, tốn chi phí dự trữ, ứ đọng vốn, ngược lại dự trữ q khơng đủ phục vụ cho trình SXKD, làm gián đoạn trình SXKD phải đặt hàng nhiều lần, tốn chi phí đặt hàng DN Do thân DN cần phải tìm cách xác định mức độ cân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương mức độ đầu tư cho hàng dự trữ lợi ích thoả mãn nhu cầu sản xuất nhu cầu người tiêu dùng với chi phí tối thiểu DN tiến hành quản lý HTK theo hai phương pháp sau: - Quản lý HTK theo phương pháp cổ điển hay mơ hình đặt hàng hiệu - EOQ - Quản lý HTK theo phương pháp cung cấp lúc hay dự trữ  Quản lý vốn tiền chứng khoán khoản cao Vốn tiền thân khơng sinh lời, mục tiêu quan trọng tối thiểu hóa lượng tiền phải trữ Quản lý Vốn tiền giúp DN biết lượng vốn tiền cần lưu giữ nhằm đảm bảo giao dịch kinh doanh ngày đáp ứng nhu cầu dự phòng trường hợp biến động bất thường, mang lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh DN Nội dung quản lý vốn tiền chứng khoán khoản cao cần quan tâm tới vấn đề: Lập kế hoạch nghiên cứu xác định lượng tiền dự trữ tối ưu dựa vào mơ hình EOQ  Quản lý khoản phải thu ngắn hạn Do khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn khoản phải thu ngắn hạn, nên quản lý khoản phải thu ngắn hạn thực chất quản lý khoản phải thu khách hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô khoản phải thu thường là: Khối lượng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ bán chịu cho khách hàng, Sự thay đổi theo thời vụ doanh thu, Thời hạn bán chịu sách tín dụng doanh nghiệp,… Nội dung quản lý khoản phải thu cần quan tâm vấn đề: Xây dựng sách tín dụng thương mại hợp lý, định bán chịu, theo dõi quản lý nợ phải thu khách hàng 1.3 Hiệu sử dụng Vốn lưu động 1.3.1 Khái niệm Hiệu sử dụng Vốn lưu động doanh nghiệp Hiệu sử dụng VLĐ phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lực quản lí VLĐ doanh nghiệp, đảm bảo VLĐ luân chuyển với tốc độ cao, đảm bảo khả tốn doanh nghiệp ln tình trạng tốt mức chi phí vốn bỏ thấp nhất, tiêu chất lượng phản ánh mối quan hệ kết đạt trình khai thác sử dụng VLĐ vào sản xuất với số VLĐ sử dụng để đạt kết thời kỳ định Kết đạt Tổng VLĐ sử dụng kỳ Quan niệm hiệu việc sử dụng VLĐ phải hiểu hai khía cạnh: - Một là: Với số vốn có sản xuất thêm lượng sản phẩm với chất lượng tốt, Hiệu sử dụng VLĐ = giá thành hạ để tăng lợi nhuận DN - Hai là: Đầu tư thêm vốn cách hợp lý nhằm mở rộng quy mô sản xuất nhằm tăng doanh thu tiêu thụ với yêu cầu đảm bảo tốc độ tăng lợi nhuận phải lớn tốc độ tăng vốn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ đảm bảo với số vốn có, biện pháp quản lý tổng hợp nhằm khai thác triệt để khả vốn có để mang lại nhiều lợi nhuận cho DN Cụ thể, DN phải thường xuyên tự đánh giá phương diện sử dụng vốn, để thấy chất lượng quản lý SXKD, khả khai thác tiềm sẵn có, biết giai đoạn q trình phát triển, vị trí q trình cạnh tranh với DN khác…Từ DN đề biện pháp thiết thực để tăng cường quản lý sử dụng tiết kiệm yếu tố sản xuất nhằm đạt hiệu kinh doanh cao 1.3.2.Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng Vốn lưu đơng doanh nghiệp 1.3.2.1.Nhóm tiêu đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng Vốn lưu động * Tốc độ chu chuyển Vốn lưu động : Đặc trưng VLĐ luân chuyển liên tục suốt trình SXKD chuyển toàn giá trị lần vào sản phẩm chu kì kinh doanh, nên việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm VLĐ biểu trước hết tốc độ luân chuyển VLĐ DN nhanh hay chậm Sự luân chuyển VLĐ nhanh hay chậm phản ánh tình hình tổ chức mặt hàng dự trữ, sản xuất, tiêu thụ DN tốt hợp lý hay khơng, khoản phí tổn SXKD cao hay thấp, tiết kiệm hay không tiết kiệm Tốc độ luân chuyển VLĐ biểu hai tiêu: + Vòng quay Vốn lưu động Số vòng quay VLĐ tiêu phản ánh số vòng quay VLĐ thực kỳ kinh doanh Chỉ tiêu lớn chứng tỏ VLĐ chu chuyển nhanh Vòng quay VLĐ VLĐ bình qn kỳ = = Doanh thu VLĐ bình quân kỳ VLĐ bình quân đầu kỳ + VLĐ bình quân cuối kỳ + Kỳ luân chuyển Vốn lưu động : Chỉ tiêu phản ánh độ dài thời gian vòng quay VLĐ kỳ hay số ngày cần thiết để VLĐ thực lần luân chuyển Số ngày kỳ (thường năm) Số vòng quay VLĐ kỳ Vòng quay vốn nhanh, kỳ luân chuyển vốn rút ngắn VLĐ luân Kỳ luân chuyển VLĐ = chuyển nhanh, hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp cao ngược lại * Hệ số đảm nhiệm Vốn lưu động Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương Chỉ tiêu phản ánh số đồng VLĐ cần có để đạt đồng doanh thu Đây tiêu tỷ lệ nghịch với tiêu Hệ số phục vụ Vốn lưu động Hệ số nhỏ phản ánh hiệu sử dụng VLĐ DN cao Hệ số đảm nhiệm VLĐ = VLĐ bình quân kỳ Doanh thu * Hệ số sinh lợi Vốn lưu động Hệ số sinh lợi VLĐ hay gọi tỷ suất lợi nhuận VLĐ, tiêu cho biết đồng VLĐ sử dụng kỳ tạo đồng lợi nhuận Hệ số giúp DN đánh giá hiệu sử dụng VLĐ đầy đủ xác Hệ số cao hiệu sử dụng VLĐ lớn ngược lại Hệ số sinh lợi VLĐ = Lợi nhuận sau thuế VLĐ bình quân kỳ * Mức tiết kiệm Vốn lưu động Là số VLĐ tiết kiệm (lãng phí) thay đổi tốc độ luân chuyển VLĐ Mức tiết kiệm Mức luân chuyển VLĐ bình Số ngày rút ngắn = × (lãng phí) VLĐ qn ngày kỳ kế hoạch kỳ luân chuyển Chỉ tiêu phản ánh số VLĐ tiết kiệm kỳ kinh doanh tăng tốc độ luân chuyển VLĐ nên DN tăng tổng mức luân chuyển mà không cần tăng thêm VLĐ tăng với quy mô không đáng kể, chuyển số VLĐ để dùng cho hoạt động khác 1.3.2.2.Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng phận Vốn lưu động * Vòng quay HTK Số vòng quay HTK số lần mà HTK bình qn luân chuyển theo kỳ, cho biết hệ số đổi HTK Đây tiêu quan trọng để đánh giá hiệu suất sử dụng DN Số vòng quay HTK = Giá vốn hàng bán Giá trị HTK bình quân kỳ * Kỳ nhập hàng bình quân Chỉ tiêu phản ánh số ngày trung bình vòng quay hàng tồn DN (số ngày làm HTK lần) Số ngày kỳ (thường 360 ngày) Số vòng quay HTK Chỉ tiêu vòng quay HTK lớn, kỳ nhập hàng bình quân ngắn chứng tỏ việc Kỳ nhập hàng bình quân = kinh doanh đựơc đánh giá tốt doanh nghiệp đầu tư cho hàng tồn kho thấp đạt đựơc doanh số cao Vòng quay HTK giảm, dẫn tới thời gian vòng tồn kho tăng, chứng tỏ hàng tồn kho luân chuyển chậm vốnđọng nhiều khiến nhu cầu vốn DN tăng *Vòng quay khoản phải thu 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương lưu động khác tổng TCT có biện pháp khâu tổ chức kinh doanh, áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, đạt kết cao năm 2010, kết giảm xuống năm 2011 Khả toán TCT xét tổng quát tương đối tốt Tất khoản huy động bên TCT có tài sản đảm bảo TCT có khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn dài hạn tài sản Nhìn chung khả thu hồi công nợ tương đối tốt năm 2010 2011 kỳ thu tiền bình quân ngắn nên khả đưa khoản phải thu vào lưu thông nhanh, làm tăng nhanh khả vận động VLĐ dẫn tới tạo lợi nhuận nhanh Tuy nhiên, cần giảm thấp kỳ thu tiền dù kỳ thu tiền vòng quay khoản phải thu số mức trung bình, khoản mục chiếm tỷ trọng cao cấu VLĐ tăng qua năm Quá trình luân chuyển HTK TCT thực tốt đặc biệt năm 2010 mức cao Khoản trả trước cho người bán năm sau tăng lên nhiều so với năm 2009, điều cho thấy TCT giữ uy tín quan hệ tốt với khách hàng TCT dung dịch khoan húa phẩm dầu khớ nhà cung cấp hàng đầu lĩnh vực dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí nước, giữ vững vị với 95% thị phần lĩnh vực Các khoản phải thu khác có dấu hiệu giảm đáng kể Đây điểm tốt cần phát huy 3.1.2.Những hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn lưu động Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, TCT bộc lộ số tồn trình sản xuất kinh doanh công tác quản lý tài chính, làm giảm hiệu sử dụng VLĐ TCT - Một là: VLĐ tổng TCT tăng giảm không ổn định với biến động lớn, giảm xuống năm 2011 gây lãng phí VLĐ, khả sinh lời VLĐ năm 2011 chưa cao Sự biến động phức tạp VLĐ thay đổi lớn quy mô khoản vốn cấu VLĐ TCT Tuy tốc độ luân chuyển vốn tương đối tốt khả sinh lời vốn lưu động lại chưa đạt hiệu cao, có xu hướng giảm năm 2011, VLĐ bị lãng phí ảnh hưởng khơng nhỏ tới KQKD TCT cần có điều chỉnh để khơi phục đà phát triển năm 2010 để tiết kiệm số VLĐ cách hợp lý nâng cao HQSD vốn cuả TCT - Hai là: Cơ cấu nguồn vốn có nhiều bất cập Các khoản phải thu khoản vốn chiếm tỷ trọng lớn cấu VLĐ, sau HTK, hai khoản vốn ln giữ xu hướng tăng lên Trong khí vốn 35 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương tiền tăng lên nhiều năm 2010, lại giảm xuống đột ngột khiến lượng tiền dự trữ cuối năm 2011 - Ba là: Việc quản lý vốn tiền chưa hợp lý, vốn tiền giảm mạnh nguyên nhân khiến VLĐ giảm năm 2011 Tỷ trọng vốn tiền tổng vốn lưu động năm 2011 nhỏ, lại ảnh hưởng lớn tới tổng VLĐ Sự gia tăng khoản vốn năm 2010 dẫn đến tình trạng dư thừa lượng tiền dự trữ làm giảm hiệu sử dụng khoản vốn Nhưng đến năm 2011 lượng tiền dự trữ thời điểm cuối năm lại ít, khiến tổng VLĐ giảm xuống, lượng tiền mặt tồn quỹ tiền gửi ngân hàng TCT đóng vai trò mờ nhạt tốn Do đó, thời gian tới TCT cần phải tính tốn cách xác mức dự trữ tiền mặt cách hợp lý để tránh tình trạng khơng q thiếu dư thừa q nhiều tiền mặt, để nâng cao lượng vốn để đảm bảo có khối lượng tiền đủ khả toán khoản nợ đến hạn khoản chi tiêu hàng ngày TCT - Bốn là: Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn cấu VLĐ ln tăng lên lượng vốn bị chiếm dụng lớn, kỳ thu tiền vòng quay khoản phải thu số mức trung bình số vòng quay lại giảm năm 2011 Điều không tốt TCT khơng có biện pháp quản lý khoản phải thu hiệu kịp thời số vòng quay tiếp tục giảm khả thu hồi công nợ trở nên xấu Đặc biệt khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao gần toàn khoản mục khoản phải thu TCT chứng tỏ TCT tồn lớn khoản phải thu khách hàng Nếu để khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn tổng số VLĐ gây nên tình trạng bị chiếm dụng vốn khâu tốn Kỳ thu tiền bình qn tăng vòng quay khoản phải thu giảm năm 2011, TCT cần phải có nhiều biện pháp hữu hiệu việc thu hồi nợ có biện pháp điều chỉnh hợp lý cho tăng vòng quay khoản phải thu giảm kỳ thu tiền bình qn Có đảm bảo tình hình cơng nợ lành mạnh, hiệu quản lý khoản phải thu cao - Năm là: Tình hình quản lý hàng tồn kho, đặc biệt chi phí SXKD dở dang TCT chưa tốt Sự gia tăng HTK mặt gây khó khăn việc tìm kiếm lợi nhuận, mặt khác đòi hỏi TCT phải thêm khoản tiền phục vụ cho việc theo dõi, bảo quản, trông coi, bảo dưỡng gây ảnh hưởng không tốt việc sử dụng vốn Là DN thương mại dịch vụ dầu khí lượng HTK chiếm lớn tổng hàng tồn kho dẫn đến tình trạng hàng hố bị ứ đọng, cơng thêm việc chi phí SXKD dở dang ngày tăng mạnh, gây nên việc sử dụng vốn hiệu làm giảm lợi nhuận TCT.Vì vậy, định dự trữ hàng 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương hoá TCT nên có biện pháp tiêu thụ để đạt mức dự trữ hàng hoá tối ưu, giúp TCT khơng bị ứ đọng vốn, tối thiểu hố chi phí ,đảm bảo thực hợp đồng ký kết, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động TCT - Sáu là: Nợ ngắn hạn tăng, khả toán nhanh toán tức thời TCT khơng đảm bảo an tồn, trở nên xấu năm 2011 Khả toán TCT khả quan, TCT trang trải cho phần lớn nợ ngắn hạn Tuy nhiên, khả tốn tức thời TCT khơng đảm bảo an tồn có xu hướng giảm dần cuối năm 2011 lượng tiền dự trữ thời điểm cuối năm Điều khiến doanh nghiệp vấp phải khó khăn tốn cơng nợ, vào lúc cần toán khoản nợ ngắn hạn buộc phải sử dụng biện pháp bất lợi bán tài sản với giá thấp để trả nợ TCT cần phải xác định lại dự trữ tiền mặt cho phù hợp Mặt khác, ta nhận thấy khả toán nhanh TCT phần lớn đảm bảo khoản phải thu Do đó, khoản phải thu gặp rủi ro (trở thành nợ khó đòi) TCT khả toán Thực tế đặt TCT trước vấn đề khó khăn phải có biện pháp quản lý khoản phải thu cho nhanh chóng thu hồi nợ nhu cầu toán phát sinh 3.1.3.Nguyên nhân hạn chế việc sử dụng vốn lưu động - Một là: Khủng hoảng kinh tế tồn cầu ảnh hưởng khơng nhỏ tới thành phần kinh tế, năm 2011 năm đầy sóng gió doanh nghiệp Việt Nam, sách quản lý Nhà nước tỏ chưa thực hiệu Suy thoái kinh tế, lạm phát tăng vọt, khả tiếp cận vốn bị suy giảm lãi suất tín dụng trở nên đắt đỏ nguồn vốn khan hiếm, làm tính ổn định giá mặt hàng, nguyên vật liệu sắt thép, xăng dầu… làm suy giảm nhu cầu hàng hóa; đầucơng tràn lan hiệu "đầu tàu" kinh tế đầu tư ạt ngành Năng lực sản xuất kinh doanh hàng loạt doanh nghiệp bị suy yếu nghiêm trọng Bên cạnh sách tiền tệ chặt chẽ, sách tài khóa thắt chặt, kiềm chế nhập siêu Chính Phủ cộng với bất ổn đồng tiền mạnh gây khó khăn cho TCT hoạt động SXKD nhập làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết kinh doanh Mặc dù biện pháp kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mơ Chính phủ tập trung triển khai liệt như: việc thực sách tiền tệ chặt chẽ, sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, kiềm chế nhập siêu đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị 11, khiến số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu năm giảm đáng kể song theo số liệu Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2011, lạm phát mức cao 18,58% Đặc biệt Nghị định 84 kinh doanh xăng dầu đảm bảo điều hành giá theo 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương hướng thị trường, tôn trọng quyền tự định giá cho doanh nghiệp, đảm bảo bình ổn thị trường, không gây xáo trộn lớn giá giới biến động thực tế lại bộc lộ số bất cập hiệu quả, khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu nước biến động phức tạp thiếu tính minh bạch Xăng dầu mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm phụ thuộc vào biến động giá giới nên lần giá giới tăng, giá nước phải điều chỉnh theo việc khó tránh khỏi, ngành dầu khí gặp khó khăn, doanh thu giảm đột ngột, rủi ro thua lỗ PVC hồn tồn xảy - Hai là: Do điều chỉnh sách kinh doanh TCT Sự biến động phức tạp VLĐ thời gian qua năm 2010 TCT tăng cường mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh nhanh sau khủng hoảng kinh tế lạm phát thời gian trước; TCT thực hiệu việc huy động vốn từ tổ chức tài chính, nhà đầu tư để tài trợ thực dự án TCT, đặc biệt khả huy động từ việc phát hành cổ phiếu tốt Nhưng sang năm 2011, BGĐ có điều chỉnh lớn quy mơ hoạt động SXKD nhằm thích ứng với hồn cảnh khó khăn kinh tế năm 2011 Nền kinh tế khủng hoảng làm khả nằng huy động vốn TCT theo giảm xuống, đặc biệt tụt dốc thị trường chứng, bên cạnh việc kế hoạch hóa công tác sử dụng VLĐ, tổ chức sử dụng VLĐ năm 2011 chưa thực tốt - Ba là: Trong trình sử dụng VLĐ, TCT gặp phải nhiều khó khăn từ yếu tố khách quan khoản phải thu HTK TCT bị khách hàng chiếm dụng vốn nhiều buộc TCT phải chiếm dụng vốn người khác, phải vay phải trả lãi Vốn bị ứ đọng hàng tồn kho nhiều tăng lên qua năm, chủ yếu hàng gửi bán hàng hóa tồn kho Điều ảnh hưởng từ thị trường đặc điểm ngành nghề mặt hàng kinh doanh tổng TCT Thời gian tới Tổng cơng ty nên tìm cách giải phóng lượng hàng hóa tồn kho để khỏi tình trạng ứ đọng vốn - Bốn : Công tác quản lý chi phí kinh doanh chưa thực tốt Tuy tốc độ luân chuyển vốn tương đối tốt khả sinh lời VLĐ lại chưa đạt hiệu cao, có xu hướng giảm năm 2011 Nguyên nhân lớn cơng tác quản lý chi phí đặc biệt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng cơng ty nhiều bất cập, dẫn đến khoản chi phí lớn Ngoài ra, phần định đầu tư vào dự án hiệu Ban giám đốc 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng nhanh phần công tác quản lý chưa tốt, phần TCT thực dự án có thời gian kéo dài vượt q kỳ kế tốn DN Ngồi ra, số tác động nhân tố khách quan làm giảm hiệu sử dụng VLĐ TCT sách tiền tệ nhà nước, thu nhập người mua hàng 3.2.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu đông Tổng TCT Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 3.2.1.Kế hoạch hóa cơng tác sử dụng 2.VLĐ, tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả, xác định xác nhu cầu VLĐ Tăng cường hiệu số VLĐ bỏ ra, điều quan trọng doanh nghiệp phải xác định nhu cầu VLĐ tối thiểu Đó lượng VLĐ tối ưu vừa đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục hiệu vừa giúp cho công tác sử dụng VLĐđược chủđộng, hợp lý, tiết kiệm - Trước hết,Tổng TCT cần tính tốn nhu cầu VLĐ cần thiết đó, tính tốn nhu cầu VLĐ cho khâu, khoản mục dựa tiêu tài kỳ trước dự định hoạt động TCT kỳ kế hoạch để từđó huy động đáp ứng VLĐ cho khâu khoản mục cách đầy đủ, kịp thời, tránh lãng phí đảm bảo cho q trình sản xuất kinh doanh liên tục hiệu - Trên sở nhu cầu VLĐ theo kế hoạch lập TCT cần có kế hoạch huy động sử dụng vốn cho chi phí vốn bỏ thấp thu hiệu cao Ở cần thấy để trình SXKD tiến hành thuận lợi nguồn VLĐ thường xuyên cần thiết doanh nghiệp phải nguồn vốn ổn định có tính vững chắc, Tổng TCT cần phải sử dụng nguồn vốn cách linh hoạt, khéo léo không nên lạm dụng gây uy tín với khách hàng, khoản nợ năm chí vài tháng nên TCT phải thường xuyên thay đổi chúng để khơng bị biến thành nợ khó đòi Để thuận lợi cho cơng tác tính tốn, TCT nên áp dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu để xác định nhu cầu VLĐ Sau xác định nhu cầu VLĐ, cần xác định số vốn thừa thiếu để từ tìm nguồn tài trợ có lợi đảm bảo cung ứng đầy đủ cho sản xuất với chi phí sử dụng vốn thấp - Khi thực TCT cần vào kế hoạch huy động sử dụng VLĐ tạo lập làm sở điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế TCT Trong thực tế, phát sinh thêm nhu cầu vốn TCT cần chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho trình sản xuất liên tục 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương - Việc lập kế hoạch huy động thiết phải dựa vào phân tích tính tốn tiêu tài kỳ trước với dự tính tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng kỳ tới dự kiến biến động thị trường vào kết sản xuất kinh doanh kỳ trước, dự kiến số lượng đơn đặt hàng cho kế hoạch từ dự kiến số lượng hàng hóa tiêu thụ, dự kiến số VLĐ cần thiết cho kỳ kế hoạch 3.2.2.Xác định quản lý lưu lượng tiền mặt - Số lượng tiền mặt quỹ giới hạn mức khụng quỏ thấp để đáp ứng nhu cầu tốn khơng thể chi trả qua ngân hàng Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có tài khoản ngân hàng Thanh tốn quan ngân hàng có ưu điểm tính minh bạch cao giảm thiểu rủi ro gian lận - Xây dựng quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bao gồm danh sách mẫu bảng biểu, chứng từ ( hợp đồng kinh tế, hóa đơn, phiếu nhập kho, biên giao nhận ) Đưa quy tắc rõ ràng trách nhiệm quyền hạn phận liên quan đến q trình tốn để việc tốn diễn thuận lợi xác - Tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm, tách bạch vai trò kế tốn thủ quỹ Có kế hoạch kiểm kê quỹ thường xuyên đột xuất, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế, sổ quỹ với số liệu kế tốn Đối với tiền gửi ngân hàng, định kì đối chiếu số dư sổ sách kế tốn cơng ty số dư ngân hàng để phát kịp thời xử lý khoản chênh lệch có Ngồi ra, lý khách quan nguyên nhân đặc điểm ngành nghề khiến Tổng công ty bị thiếu thừa tiền mặt, nhà quản lý áp dụng biện pháp sau để cải thiện tình hình : - Khi bị thiếu tiền mặt : cần đẩy nhanh tiến trình thu nợ; giảm số lượng hàng tồn kho; giảm tốc độ toán cho nhà cung cấp cách sử dụng hối phiếu toán thương lượng lại thời hạn toán với nhà cung cấp; bán tài sản thừa, không sử dụng ; giãn thời gian chi trả cổ tức, sử dụng biện pháp “bán thuê lại” tài sản cố định - Khi bị thừa tiền mặt ngắn hạn : sử dụng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với điều khoản rút gốc linh hoạt; đầu tư vào sản phẩm tài có tính khoản cao ; đầu tư vào cổ phiếu quỹ ngắn hạn - Khi bị thừa tiền mặt dài hạn : đầu tư vào dự án mới, tăng tỷ lệ cổ tức, toán khoản vay dài hạn 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương 3.2.3.Quản lý tốt cơng nợ tốn với khách hàng nhà cung cấp, hạn chế tối đa số vốn bị chiếm dụng - Sắp xếp khoản phải thu theo đối tượng thời gian bị chiếm dụng để tiện theo dõi có biện pháp đơn đốc khách hàng - Đối với khoản nợ cũ cần tiến hành thu hồi cách dứt điểm Nếu đơn vị mắc nợ khơng có khả tốn, nợứđọng q nhiều Tổng TCT dùng tài sản chấp họ (nếu có) để bùđắp phần giá trị mà Tổng TCT giao - Đảm bảo chặt chẽ việc lựa chọn đối tác ký hợp đồng, cần tìm hiểu kỹ tình hình tài bên đối tác ký hợp đồng - Có biện pháp khuyến khích khách hàng toán sớm tiền hàng Để thúc đẩy khách hàng tốn nhanh, hạn chế tình trạng cơng nợ dây dưa khóđòi, Tổng TCT sử dụng hình thức như: chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn - Đối với hợp đồng xuất – nhập khẩu: Do Tổng TCT thường ký hợp đồng với khách hàng quen nên phương thức toán áp dụng chuyển tiền Với khách hàng thiết lập mối quan hệ làm ăn Tổng TCT nên yêu cầu họ mở thư tín dụng thương mại (hoặc thư tín dụng xuất nhập khẩu) giá trị thực Tổng TCT nên áp dụng hình thức thư tín dụng khơng huỷ bỏ, đồng thời qui định thời hạn thư tín dụng, ngày mở thư tín dụng, đồng tiền tốn, thời hạn tốn Nếu khơng áp dụng phương thức thư tín dụng Tổng TCT áp dụng phương thức trả tiền trước người ký hợp đồng lần đầu với TCT - Đối với việc SXKD nước: Tổng TCT nên sử dụng biện pháp khuyến khích với khách hàng mua tốn tiền hàng như: chiết khấu, giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn toán sớm so với hợp đồng ký kết để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn đồng thời tăng hiệu kinh doanh Hàng tháng, quý, Tổng TCT nên lập bảng theo dõi tình hình tốn cơng nợ cho khách hàng 3.2.4.Quản lý chặt chẽ vốn hàng hóa dự trữ, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa tăng vòng quay HTK, giải phóng nhanh số hàng hóa ứ đọng, giảm thiểu chi phí SXKD dở dang Như nói chương hai, lượng hàng hóa tồn kho chiếm tỷ trọng tương đối cao tăng lên tổng số hàng tồn kho, dẫn đến tình trạng hàng hoá bị ứ đọng gây nên việc sử dụng vốn hiệu làm giảm lợi nhuận TCT TCT cần phải nhanh chóng tìm cách để giảm lượng hàng tồn kho Để làm điều TCT cần phải phát triển hoạt 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương động kinh doanh, sử dụnghiệu cơng tác marketing, giảm giá bán tới mức thích hợp cần thiết Bảo quản tốt việc dự trữ hàng hoá mua Hàng tháng, kế toán cần phải đối chiếu sổ sách thức thu với thủ kho, phát số hàng hóa tồn đọng lại để xử lý, có biện pháp giải phóng nhanh số hàng hóađọng để thu hồi vốn Tăng cường công tác nghiên cứu dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu Đây biện pháp tốt để tăng số lượng, doanh số bán hàng tương lai, tạo điều kiện cho việc định hướng đầu tư năm Duy trì, nâng cao chất lượng, sản lượng tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ có Xây dựng định mức chi phí cụ thể, chi tiết chi phí bán hàng, ví dụ gắn trả lương với mức đạt doanh thu TCT cần có sách hợp lý hoa hồng đạt đại lý, cửa hàng bán buôn bán lẻ tiêu thụ lượng sản phẩm lớn Bên cạnh có giải pháp chủ yếu năm việc giải phóng lượng hàng hóa, giảm hàng bán bị trả lại : - Áp dụng quy chế khoán – trao quyền tự chủ quản lý tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh cho chi nhánh, bước thiết lập mối quan hệ kinh tế (mua – bán) Tổng công ty với đơn vị để phân phối hàng hóa để đơn vị trực tiếp tiêu thụ nhiều địa phương, tạo mạng lưới bán hàng rộng khắp, đưa sản phẩm, dịch vụ công ty đến nhiều vùng miền nước xuất - Điều chuyển hàng hóađọng cơng ty thành viên sang cơng ty thành viên khác thiếu hàng hóa, tạm ngưng nhập dự trữ nguyên vật liệu dư thừa, tiến hành bán hàng hóa với giá thấp thị trường phải đảm bảo hòa vốn để thu hồi vốn nhằm tái đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh khác Ngồi ra, có số biện pháp khác cần thường xuyên áp dụng cách linh hoạt để hạn chế tình trạng Đó : - Để giảm lượng hàng bán bị trả lại, việc phải đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng, cần tổ chức tốt việc dự trữ bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu, áp dụng thưởng phạt hành để tránh tình trạng bị mát, hàng hóa bị giảm phẩm chất, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ - Thực tốt việc mua bảo hiểm cho hàng hóa, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Biện pháp giúp cho doanh nghiệp thực bảo toàn vốn lưu động - Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho để đảm bảo chất lượng hàng hóa cách tốt 42 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương 3.2.5.Đánh giá, lựa chọn thực tốt dự án đầu tư, tăng cường hợp tác với đối tác nước Việc đánh giá, lựa chọn thực dự án đầu tư phát triển DN vấn đề quan trọng định đầu tư phát triển DN ảnh hưởng lâu dài có tính định đến hiệu vốn kinh doanh Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tính hiệu dự án tiến hành đầu tư mở rộng dự án CNG, dự án sản xuất Etanol nhiên liệu, dự án khai thác khoáng sản Lào nhằm phát kịp thời dự án khơng hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí vốn Các dự án thành công mang đến nguồn lợi không nhỏ cho Tổng công ty Điển việc tổng TCT cấp giấy chứng nhận đầu tư nước để thực dự án đầu tư, khảo sát, thăm dò, khai thác khống sản Barite Lào Dự án đáp ứng phần nhu cầu sản phẩm Barite API phục vụ cho việc cung cấp hóa phẩm dịch vụ dung dịch khoan Tổng công ty thị trường nước quốc tế Mặt khác, dự án làm gia tăng ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh sản phẩm, góp phần tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế Tổng công ty 3.2.6.Chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo tồn vốn lưu động Khi kinh doanh kinh tế thị trường, công ty luôn nhận thức phải sẵn sàng đối phó với moi thay đổi, biến động phức tạp xảy lúc Những rủi ro bất thường kinh doanh như: kinh tế lạm phát, giá thị trường tăng lên mà nhiều nhà quản lý không lường hết Cụ thể, biện pháp mà cơng ty áp dụng là: - Mua bảo hiểm hàng hoá hàng hoá đường nằm kho - Trích lập quỹ dự phòng tài chính,quỹ nợ phải thu khó đòi,quỹ dự phòng giảm giá HTK Việc cơng ty tham gia bảo hiểm tạo chỗ dựa vững chắc, chắn tin cậy kinh tế, giúp công ty có điều kiện liên kết tài để chống đỡ có hiệu mội rủi ro, tổn thất bất ngờ sảy mà không ảnh hưởng nhiều đến VLĐ - Cuối kỳ công ty cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hàng hoá, vốn tiền, đối chiếu sổ sách kế toán để sử lý chênh lệch Những hàng hố tồn đọng lâu ngày khơng sử dụng chất lượng không phù hợp với nhu cầu sản xuất, phải chủ động giải quyết, phần chênh lệch thiếu hụt phải xử lý kịp thời để bù lại 3.2.7.Phát triển sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật đổi công nghệ - Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triền công nghệ nhằm tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám lợi nhuận cao 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương - Tập trung phát triển dịch vụ dung dịch khoan nước chuẩn bị nhân lực, tài lực để tiến tới xuất dịch vụ nước Phấn đấu trở thành nhà thầu phụ dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí, đảm bảo khả cung cấp trọn gói dịch vụ kỹ thuật dung dịch khoan dầu khí cho nhà thầu hoạt động Việt Nam hoạt động khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nước ngồi - Đẩy mạnh cơng tác cải tiến kỹ thuật, hồn thiện hợp lý hóa sản xuất nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm giảm chi phí lao động trực tiếp, thăng thời gian sử dụng máy hữu ích, tiết kiệm vật tư, nâng cao suất lao động tất khâu sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đặc biệt sản phẩm có tiềm xuất thời gian tới Xi măng G, Silicar Flour 3.3.Một số kiến nghị  Với Nhà nước Nhà nước giữ vai trò quản lý, điều tiết vĩ mơ kinh tế, sách Nhà nước có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do để giúp DN nâng cao hiệu SXKD, đặc biệt hiệu sử dụng vốn Nhà nước cần: - Nhà nước cần có sách ưu đãi thuế nhiều nữa, không tỷ lệ nộp thuế mà thời gian ưu đãi thuế - Nhà nước cần phải có hệ thống thơng tin hoạt độnghiệu để cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp - Nhà nước cần tạo chế thơng thống, góp phần hồn thiện thị trường vốn quan trọng Thị trường chứng khoán - Cần phải cải thiện thủ tục hành thuận tiện, rõ ràng, gọn nhẹ, giảm bớt chi phí thủ tục giấy tờ, thời gian chờ đợi gây tình trạng tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm chi phí vốn nâng cao trình độ công nghệ quản lý  Với Tổng TCT : - Phải khai thác, lựa chọn triệt để nguồn vốn sử dụnghiệu nguồn vốn đó, nâng cao trình độ quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn lưu động thường xuyên đôn đốc thực triệt để tiết kiệm chi phí quản lý để đảm bảo hoạt động SXKD ngày phát triển mức tăng trưởng năm sau cao năm trước bảo tồn tăng đồng vốn - Tích cực mở rộng quan hệ, hình thức liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh với tổ chức ngân hàng, tài chính… để vừa có hội tiếp cận với nguồn vốn có quy 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương mô lớn, dồi dào, vừ tận dụng kinh nghiệm quản lý, điều hành chuyên nghiệp lĩnh vực huy động sử dụng vốn - Đối với giải pháp phát hành cổ phiếu Thị trường chứng khoán Để thực giải pháp có hiệu quả, cơng ty cần phải tìm hiểu kỹ quy định điều kiện niêm yết Cần phải chuẩn bị để đối phó với đối tượng có ý đồ xấu mà niêm yết chứng khoán Thị trường chứng khoán đồng nghĩa với việc cơng khai hóa thơng tin tình hình tài cơng ty Bộ máy quản lý Tổng công ty cần phải chủ động quản lý điều hành TCT, tránh để xảy tình trạng phát hành cổ phiếu ngoài, quyền kiểm sốt cơng ty bị chuyển giao, kéo theo xáo trộn hoạt động kinh doanh công ty Điều gây ảnh hưởng không tốt cán công nhân viên Tổng công ty với bạn hàng Không công ty cần xác định nhu cầu vốn cần huy động để phát hành lượng cổ phiếu vừa đủ  Với Ngân hàng Ngân hàng cần nới lỏng điều kiện cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động huy động vốn cho DN Hệ thống ngân hàng cần hồn thiện đa dạng hóa nghiệp vụ chuẩn bị cho điều kiện cần thiết để trở thành định chế trung gian tài thực có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao chất lượng uy tín nghiệp vụ Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước thực thi sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất cho vay ngân hàng, điều gây khó khăn cho doanh nghiệp huy động vốn vay Vì Nhà nước cần có điều chỉnh cho phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn đặc biệt vốn cho đầu tư đổi thiết bị cơng nghệ 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương KẾT LUẬN CHUNG Vốn lưu động việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động vấn đề mẻ ln mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp hiệu sử dụng vốn lưu động gắn liền với hiệu sản xuất kinh doanh Trong kinh tế thị trường ln có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp với nhau, để đứng vững thị trường vấn đề khó khăn Với đề tài em muốn đưa số vấn đề lý thuyết thực tiễn hiệu công tác quản lý vốn lưu động tổng cơng ty Thơng qua đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tổng cơng ty Trên số ý kiến, đề xuất mang tính chủ quan nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động tổng công ty Hy vọng giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh cơng ty nói chung cơng tác quản lý vốn lưu động nói riêng Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu trình độ thân hạn chế tính phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh tổng công ty, nên việc phân tích, đánh giá đề tài chưa thật sâu sắc, biện pháp chưa đầy đủ hồn thiện, khơng tránh khỏi thiếu sót ngộ nhận, thiếu thực tế đưa ý kiến chủ quan, mong nhận đóng góp ý kiến phê bình thầy giáo bạn đọc để đề tài hồn thiện có giá trị thực tiễn Em xin trân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giáo Lê Hà Trang tồn thể cán Ban tài - kế tốn tổng cơng ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí giúp đỡ em thời gian thực tập việc hoàn thành đề tài 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu : 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu khóa luận: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan đến Vốn lưu động 1.1.1 Vốn kinh doanh 1.1.2 Vốn lưu động 1.1.3 Tài sản ngắn hạn .5 1.2 Nội dung lý thuyết liên quan đến Vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.1 Đặc điểm Vốn lưu động 1.2.2 Phân loại Vốn lưu động 1.2.2.2 Phân loại vào hình thái biểu Vốn lưu động: 1.2.2.3 Phân loại vào nguồn hình thành Vốn lưu động 1.2.3 1.3 Nội dung quản lý Vốn lưu động Hiệu sử dụng Vốn lưu động 1.3.1 Khái niệm Hiệu sử dụng Vốn lưu động doanh nghiệp 1.3.2.Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng Vốn lưu đông doanh nghiệp .9 1.3.2.1.Nhóm tiêu đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng Vốn lưu động .9 1.3.2.2.Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng phận Vốn lưu động 10 1.3.2.3.Nhóm chi tiêu phản ánh khả toán 11 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu đông doanh nghiệp 12 1.4.1.Nhân tố bên doanh nghiệp 12 1.4.2.Nhân tố bên doanh nghiệp 14 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN HĨA PHẨM DẦU KHÍ 16 2.1.Giới thiệu khái quát TCT Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 16 2.1.1.Q trình hình thành phát triển Tổng công ty 16  Tên đầy đủ: Tổng công ty Dung dịch khoan Hóa Phẩm Dầu Khí 16  Địa chỉ: 16 2.1.2.Lĩnh vực kinh doanh, chức nhiệm vụ Tổng công ty 17 2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh Tổng công ty 17 2.1.2.2 Chức Nhiệm vụ Tổng công ty 17 2.1.3.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 18 2.1.4.Tổ chức máy quản lý Tổng công ty .18 2.1.5.Khái quát kết kinh doanh Tổng công ty giai đoạn 20092011 19 2.2.Phương pháp thu thập xử lý liệu 20 2.2.1.Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .20 2.2.2.Phương pháp thu thập liệu thứ cấp : 22 2.2.3.Phương pháp xử lý liệu 22 2.3.Phân tích đánh giá liệu sơ cấp hiệu sử dụng vốn TCT dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 23 2.3.1.Kết điều tra trắc nghiệm .23 2.3.2.Tổng hợp ý kiến đánh giá thu từ vấn chuyên gia 24 2.4.Phân tích đánh giá liệu thứ cấp hiệu sử dụng vốn lưu động TCT dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 25 2.4.1.Đánh giá chung tình hình vốn kinh doanh Tổng cơng ty 25 2.4.2.Cơ cấu biến động vốn lưu động TCT 26 2.4.3.Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động tổng công ty 29 2.4.3.1.Thực trạng quản lý vốn tiền tổng công ty 29 2.4.3.2.Thực trạng quản lý khoản phải thu tổng công ty .30 2.4.3.3.Thực trạng quản lý hàng tồn kho Tổng công ty 31 2.4.3.4.Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn lưu động TCT thời gian qua 32 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S.Lê Hà Trang Mại Đại Học Thương CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA TỔNG TCT DUNG DỊCH KHOAN HĨA PHẨM DẦU KHÍ 34 3.1.Các kết luận, phát qua nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn lưu động Tổng TCT dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 34 3.1.1.Những thành công đạt việc sử dụng vốn lưu động 34 3.1.2.Những hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn lưu động 35 3.1.3.Nguyên nhân hạn chế việc sử dụng vốn lưu động 37 3.2.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu đông Tổng TCT Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 39 3.2.1.Kế hoạch hóa cơng tác sử dụng 2.VLĐ, tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả, xác định xác nhu cầu VLĐ 39 3.2.2.Xác định quản lý lưu lượng tiền mặt 40 3.2.3.Quản lý tốt công nợ toán với khách hàng nhà cung cấp, hạn chế tối đa số vốn bị chiếm dụng 41 3.2.4.Quản lý chặt chẽ vốn hàng hóa dự trữ, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa tăng vòng quay HTK, giải phóng nhanh số hàng hóa ứ đọng, giảm thiểu chi phí SXKD dở dang 41 3.2.5.Đánh giá, lựa chọn thực tốt dự án đầu tư, tăng cường hợp tác với đối tác nước .43 3.2.6.Chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo toàn vốn lưu động 43 3.2.7.Phát triển sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật đổi công nghệ 43 3.3.Một số kiến nghị .44 KẾT LUẬN CHUNG 46 49 Khóa luận tốt nghiệp ... việc nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Tổng công ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí khóa luận chọn đề tài nghiên cứu Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí ... nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :  Đối tượng nghiên cứu: Vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty. .. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tổng công ty Dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí , Phòng Kế hoạch-Đầu tư, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, Tên đầy đủ: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA TỔNG TCT DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay