Kế toán các khoản phải thu và các khoản phải trả tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi bạc liêu

62 17 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

Kế toán khoản phải thu, phải trả CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong tiến độ phát triển đất nước nay, vai trò doanh nghiệp quan trọng việc thúc đẩy kinh tế đất nước Doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại, sau kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thu hồi khoản phải thu nghĩa vụ thực khoản nợ phải trả Giá trị khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả nguồn vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng chiếm dụng đối tượng khoản thời gian xác định Chính lẽ mà kế toán cần phải theo dõi chi tiết đối tượng, báo cáo phản ánh xác số liệu phát sinh vào sổ sách kế tốn Đó yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Vì việc hạch tốn doanh nghiệp công việc quan trọng Đây cơng việc trọng tâm khơng thể thiếu phát sinh doanh nghiệp liên quan đến thu trả Do đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác kế toán thu chi nhiều hơn: Là phải ghi chép đắn, phương pháp hạch tốn quy định khơng? phản ánh nghiệp vụ hay khơng? Với tầm quan trọng to lớn kế toán khoản phải thu nợ phải trả, nên em chọn đề tài “Kế Toán Các Khoản Phải Thu Các Khoản Phải Trả” Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu để làm đề tài tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Thơng qua việc nghiên cứu kế tốn, nhằm giúp em hiểu thơng tin thực tế kế tốn khoản phải thu phải trả nói riêng kế tốn doanh nghiệp nói chung Từ đó, so sánh lý thuyết thực tiễn giúp cho thân thêm kiến thức vững cơng tác chun mơn sau này, đồng thời giúp cho đơn vị biện pháp quản lý khoản phải thu phải trả hiệu GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kế toán khoản phải thu, phải trả Xuất phát từ thực tiễn đó, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: “Kế toán khoản phải thu, phải trả Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu” 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận kế toán khoản phải thu, phải trả doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Về không gian Nghiên cứu phạm vi Tỉnh Bạc Liêu 1.3.2 Về thời gian Số liệu sử dụng cho đề tài năm 2005, 2006 – 2007 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kế toán khoản phải Thu, phải Trả Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu 1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Chế độ kế toán – Nhà xuất lao động Xã Hội 2006 - Kế tốn tài - Hướng dẫn thực hành tài – Nhà xuất thống 2007 GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU, PHẢI TRẢ Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường quan hệ tốn với nhiều đồi tượng khách hàng, người bán, ngân hàng nhà nước, đơn vị nội bộ, cá nhân đơn vị… khoản tiền bán hàng, khoản phải thu, phải trả nội bộ, khoản nộp ngân sách, trả lương cho công nhân viên… 2.1.1 Khái niệm nợ phải thuphần tài sản doanh nghiệp, phần nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát thu lợi ích kinh tế tương lai 2.1.2 Khái niệm nợ phải trả Là nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch kiện qua mà doanh nghiệp phải tốn từ nguồn lực Phân loại nợ phải trả theo tính chất thời hạn toán bao gồm: 2.1.3 Khái niệm nợ ngắn hạn khoản nợ dự kiến toán chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp, toán 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ, khoản phải trả thương mại phát sinh từ khoản phải trả công nhân viên chi phí sản xuất kinh doanh kể chúng toán sau 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ (do yếu tố cấu thành nguồn lưu động sử dụng chu kỳ hoạt động bình thường doanh nghiêp) 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mọi khoản nợ doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết cho chủ nợ theo sổ nợ phải trả, số trả số phải trả Nợ phải thu cần hạch toán chi tiết cho đối tượng phải thu khoản nợ Kế toán phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải thu thường xuyên kiểm tra đơn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn Công ty GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả Những khách hàng thiếu nợ quan hệ giao dịch mua hàng thường xuyên số dư nợ lớn định kỳ cuối tháng kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu khoản nợ phát sinh, thu hồi số nợ Nếu cần u cầu khách hàng xác nhận số hồ sơ văn Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả liên quan đến giao dịch ngoại tệ tuân thủ nguyên tắc phương pháp kế toán, ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái theo chuẩn mực kế toán số 10 “ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái” Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả liên quan đến vàng bạc, đá quý phải theo dõi chi tiết theo số lượng, chất lượng, quy cách giá trị theo giá quy định Cuối niên độ kế toán, số dư khoản phải thu, phải trả gốc ngoại tệ phải đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm lập bảng CĐTK cuối năm tài Khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ hạch tốn vào TK 413 “chênh lệch tỷ giá hối đoái” Sau bù trừ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng, giảm đánh giá lại phải kết chuyển vào chi phí tài doanh thu hoạt động tài Các tài khoản phải thu chủ yếu số dư bên Nợ, quan hệ tốn xuất số dư bên trường hợp nhận tiền ứng trước, trả trước, số thu nhiều số phải thu Ngược lại, tài khoản phải trả chủ yếu số dư bên Có, quan hệ với chủ nợ số dư bên Nợ _ Phản ánh số tiền trả trước, số trả lớn số phãi trả Vì cuối kỳ kế tốn lập báo cáo tài phải lấy số dư chi tiết cho đối tượng để lên tiêu bên Tài Sản bên Nguồn Vốn Bảng Cân Đối Kế tốn (B01- DN) 2.3 NHIỆM VỤ KẾ TỐN Ghi chép, phản ảnh theo dõi kịp thời chặt chẽ khoản nợ phải thu, phải trả phát sinh kinh doanh – chi tiết cho đối tượng, khoản toán theo thời gian GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả Thực việc giám sát phải biện pháp đơn đốc việc chi trả thu hồi kịp thời khoản phải thu, chấp hành kỷ luật tốn tài chính, tín dụng 2.4 KẾ TỐN CÁC KHOẢN PHẢI THU 2.4.1 Kế tốn phải thu khách hàng 2.4.1.1 Khái Niệm Khoản phải thu khách hàng khoản nợ phải thu doanh nghiệp khách hàng tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp lao vụ, dịch vụ… theo phương thức bán chịu theo phương thức nhận tiền trước 2.4.1.2 Chứng từ sổ kế toán chi tiết Kế toán toán với khách hàng tiến hành sở chứng từ bán hàng doanh nghiệp lập Các chứng từ thường bao gồm: Hóa đơn (GTGT), hóa đơn bán hàng thông thường, Biên giao nhận hàng, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu hàng bán, giảm giá, chứng từ liên quan đến việc khách hàng khiếu nại trả lại từ chối mua hàng Chứng từ thu tiền: Phiếu thu, giấy báo Ngân Hàng… Trong sổ kế toán chi tiết cần phải tiến hành phân loại khoản nợ, loại khoản nợ trả hạn, khoản khó đòi khơng khả thu hồi, để xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi biện pháp xử lý khoản nợ phải thu khơng đòi Các chứng từ tiếp nhận, phân loại ghi vào sổ sách kế toán 2.4.1.3 Tài khoản sử dụng Sử dụng TK 131- Phải thu khách hàng Để phản ánh tình hình tốn doanh nghiệp với khách hàng GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả * Nội dung kết cấu TK 131 Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng SDĐK: số tiền phải thu khàch hàng đầu kỳ - Số tiền phải thu khách hàng - Số tiền khách hàng trả nợ sản phẩm, hàng hóa giao, dịch vụ, cung cấp xác định tiêu thụ - Số tiền nhận ứng trước, trả trước khách hàng - khoản giảm giá cho khách hàng sau giao hàng khách hàng khiếu nại - Doanh thu số hàng bán bị người mua trả lại - Số tiền chiết khấu cho người mua SDCK: Số tiền phải thu khách hàng cuối kỳ 2.4.1.4 Phương pháp hạch toán Phải theo dõi chi tiết toán với khách hàng, theo dõi phải thu khoản nợ phải thu để tiện cho việc tốn đơn đốc tốn kế hoạch lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Khơng hạch tốn vào tài khoản phải thu khách hàng bán hàng thu tiền thời điểm xảy nghiệp vụ bán hàng * Sơ đồ hạch toán: GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả 511, 515, 711 131 111, 112, 113 Bán hàng trả chậm chưa Khi thu tiền người mua thu tiền khách hàng người mua ứng trước tiền 33311 Thuế GTGT 152, 153, 156 Trao đổi hàng hóa 642 Xử lý xóa nợ phải thu khách hàng 521, 531, 532 Bán hàng phát sinh nghiệp vụ CKTM, CK toán, giảm giá hàng bán , háng bán bị trả lại 331, 311 Thu nợ khách khấu trừ với nợ phải trả thu nợ trả vay ngắn hạn 139 Xử lý xóa nợ cho khách hàng Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi + Bán hàng trả chậm (chưa thu tiền khách hàng) trường hợp: - Đối với mặt hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vào hóa đơn Kế toán ghi: GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả Nợ TK 131 - Giá bán chưa thuế TK 511, 515, 711 - Doanh thu bán chịu phải thu (Giá bán thuế) - Đối với mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, vào hóa đơn GTGT * Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp xuất bán thức ăm tơm B02-100; C02-100.TM 10.000.000 triệu đồng thuế (VAT = 5% ) Kế toán ghi: Nợ TK 131: TK 33311: TK 511, 515, 711: 10.000.000 đồng 500.000 đồng 9.500.000 đồng + Khi thu tiền người mua người mua ứng trước tiền Kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 Tk 131 Chênh lệch số tiền ứng trước trị giá hàng bán (theo giá toán) theo dõi TK 131 + Trao đổi hàng hóa Kế tốn ghi: Nợ TK 152, 153, 156… TK 131 + Xử lý xóa nợ khoản phải thu khách hàng (nếu chưa lập dự phòng nợ phải thu khó đòi) Đồng thời kế tốn ghi đơn: Nợ TK 004 - Nợ khó đòi xử lý + Bán hàng nghiệp vụ phát sinh: - Bán hàng phát sinh chiết khấu thương mại Khi phần chiết khấu thương mại khách hàng hưởng Kế toán ghi: GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả Nợ TK 521, 33311 TK 131 - Bán hàng phát sinh chiết khấu tốn Kế tốn ghi: Nợ TK 635 TK 131 - Giảm giá hàng bán Kế toán ghi : Nợ TK 532 TK 131 - Hàng bán bị trả lại Kế toán ghi: Nợ TK 531 Nợ TK 33311 TK 131 Đồng thời kế tốn ghi: Nợ TK 156 TK 632 + Trường hợp thu nợ khách hàng khấu trừ với nợ phải trả thu nợ trả vay ngắn hạn Căn chứng từ nhận tiền khách hàng trả kể tiền lãi số nợ (nếu có) Kế tốn ghi số nợ thu: Nợ TK 331, 311 TK 131 TK 515 + Xử lý xóa nợ cho khách hàng (đã lập dự phòng nợ phải thu khó đòi) Kế tốn ghi: Nợ TK 139 TK 131 Đồng thời kế tốn ghi đơn: Nợ TK 004 - Khi đòi khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ, khoản tiền đòi GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang SVTH: Lê Hồng Thơ Kế toán khoản phải thu, phải trả Kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112… TK 711 Đồng thời kế tốn ghi đơn: TK 004 - Chi phí đòi nợ khó đòi Kế tốn ghi: Nợ TK 811 TK 111, 112… 2.4.2 Kế tốn thuế giá trị gia tăng khấu trừ 2.4.2.1 Khái niệm Thuế giá trị gia tăng khấu trừ số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định doanh nghiệp mua vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh khấu trừ vào thuế giá trị gia tăng đầu phải nộp hàng hóa, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 2.4.2.2.Chứng từ sổ chi tiết a Chứng từ: - Hóa đơn giá trị gia tăng bên bán - Hóa đơn đặc thù (tem, vé cước vận tải…) - Thông báo quan thuế thuế giá trị gia tăng khấu trừ, thuế giá trị gia tăng hoàn, thuế giá trị gia tăng giảm… Các chứng từ tiếp nhận, phân loại ghi vào sổ kế toán b Các loại sổ chi tiết: - Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng (Mẫu số S01- DN) - Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng hoàn lại (Mẫu S02- DN) - Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng giảm (Mẫu S03 – DN) c Tài khoản sử dụng: - Sử dụng tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng đuợc khấu trừ - Tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ, khấu trừ khấu trừ * Kết cấu tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 10 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả 10/07/2007 trả cho Nhà cung cấp: Cty TNHH SXTM Trại Việt, Cty CP KTDVTS Cà Mau, Cty TNHH Chim Én … Kế toán ghi: Nợ TK 331 988.958.670đồng TK 311 (3113) 988.958.670đồng 4.2.2 Kế tốn phải trả người bán: (TK 331) 4.2.2.1 Trình tự hạch tốn Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh tháng 07/2007 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu - Căn vào chứng từ số PNBB707001 ngày 03/07/2007 Nhập bao C03 - 2.968 Sopa Kế toán ghi: Nợ TK152 19.143.600đồng Nợ TK 133 (1331) TK 331 1.914.360đồng 21.057.960đồng - Căn vào chứng từ số PNNL707002 ngày 06/07/2007 nhập Sunny-07 Hữu Tín Kế tốn ghi: Nợ TK 1521(1521) 112.000.000đồng Nợ TK 133(1331) 5.600.000đồng TK 331 117.600.000đồng - Căn vào chứng từ số PNNL 707008 ngày 10/07/2007 nhập Nupro-06 tấn; Biomos-01 tấn; MTB 100-1,5 Kim Tiến Phát Kế toán ghi: Nợ TK 152(1521) 480.585.000đồng Nợ TK 133(1331) 24.029.250đồng TK331 504.614.250đồng - Căn vào chứng chứng từ số PNNL70720 PNNL 70721 ngày 24/07/2007 nhập bột cá 65% 61 Quốc Hiệp Kế toán ghi: Nợ TK152(1521) 796.416.000đồng Nợ TK 133(1331) 39.820.800đồng GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 48 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả TK 331 836.236.800đồng 4.2.3 Kế toán thuế khoản phải nộp cho Nhà nước (TK 333111, 33341) 4.2.3.1 Đặc điểm Các khoản nộp nhà nước khoản mà theo luật pháp quy định doanh nghiệp nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách Nhà nước như: Các loại thuế trực thu gián thu, khoản phí, lệ phí, thuế GTGT đầu ra, thuế thu nhập doanh nghiệp khoản phải nộp theo chế độ quy định Trong khoản thuế phải nộp theo định kỳ cho Nhà nước khoản toán chiếm tỷ trọng lớn tổng số khoản mà doanh nghiệp nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước * Tài khoản 333111, 33341 4.2.3.2 Chứng từ - Tờ khai thuế nhập doanh nghiệp - Bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán - Bảng báo cáo kết HĐKD - Mức lãi suất áp dụng theo qui định hành luật thuế TN 4.2.3.3 Trình tự hạch tốn Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh tháng 2007 Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu - Căn vào chứng từ số NKQT709020 Chi phí thuế thu nhập hành phải nộp NSNN- Quý 3/2007 Kế tốn ghi: Nợ TK 8211 248.937.999đồng TK 333(33341) 248.937.999đồng - Căn vào chứng từ số VCBT708009 Thu tiền trợ cấp ốm đau, BHXH tỉnh Bạc Liêu Kế tốn ghi: Nợ TK 3383 105.000đồng CóTK 112( 11213) 105.000đồng - Căn vào sổ chứng từ số 00PC709080 Thanh toán trợ cấp ốm đau cho chị Phương Hà CBCNV Cty ( BHXH cấp) Kế toán ghi: GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 49 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Nợ TK 3383 105.000đồng TK 111(11111) 105.000đồng - Căn vào chứng từ số NKLUO07724 ngày 31/7/2007 Trích nộp BHXH 5%, BHYT 1%, QCĐ 1% tháng 07/2007 trừ lương CB-CNV theo quy định Kế tốn ghi: Nợ TK 334 1.030.635đồng TK 3384 1.030.635đồng - Căn vào chứng từ số VCBC708043 ngày 28/8/2007 trả phí BHYT BHXH tháng 07 + 08/2007, BHXH tỉnh Bạc Liêu Kế toán ghi: Nợ TK 3384 6.186.510đồng TK 112(11213) 6.186.510đồng - Căn vào chứng từ số NKLUO709007 ngày 30/9/2007 Trích nộp BHXH 5%, BHYT 1%, QCĐ 1%, trừ lương CB-CNV theo quy đinh; thu lại phần lương tiền ăn ca bị xuất toán tháng đầu năm 2006 Kế toán ghi: Nợ TK 334 1.016.865đồng TK 112(11213) 1.016.865đồng 4.2.4 Kế tốn phải trả cho cơng nhân viên khoản trích lương 4.2.4.1 Tài khoản sử dụng: Tài khoản - 334 phản ánh tình hình tốn đơn vị với cán công nhân viên tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp tính vào lương phải trả cho cán bộ, công nhân viên đơn vị - Kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ sử dụng tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác, 3383,3384,3382 4.2.4.2 Trình tự hạch toán: Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh tháng 07,08/2007 Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 50 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả - Căn vào chứng từ số00PC707003 ngày 02/07/2007 Thanh toán tiền lương cho CB-CNV 104.375.655đồng, tiền ăn ca 28.509.614đồng thù lao họp HĐQT 2.400.000đồng tháng 6/2007 Kế tốn ghi: Nợ TK 334 133.635.269đồng TK111(11111) 133.635.269đồng - Căn vào chứng từ số NKLUO 70720 ngày 31/07/2007 tính lương tạm ứng phải trả tháng 07/2007 cho CB-CNV Cơng ty Kế tốn ghi: Nợ TK 642 24.790.500đồng Nợ TK 641 40.356.000đồng Nợ TK 627 17.176.500đồng Nợ TK 622 28.881.000đồng TK 334 111.204.000đồng - Căn vào chứng từ số NKLUO0724 ngày 31/07/2007 Trích nộp BHXH 5%, BHYT 1% - tháng 07/2007 trừ lương CB-CNV theo quy định Kế toán ghi: Nợ TK 334 1.030.635đồng TK 338(3384) 1.030.635đồng - Căn vào chứng từ số NKLUO0725 ngày 31/07/2007 ngày 31/072007 Tính tiền ăn ca tháng 07 phải trả cho CB-CNV công ty Kế toán ghi: Nợ TK 642 6.680.769đồng Nợ TK 642 13.413.462đồng Nợ TK 627 5.400.000đồng Nợ TK 622 11.250.000đồng TK 334 36.744.231đồng - Căn vào chứng từ số NKLU070726 ngày 31/07/2007 thù lao tháng 07/2007 phải trả cho HĐQT BKS ( điều hành trực tiếp Công ty) Kế tốn ghi: Nợ TK 642 750.000đồng TK 334 GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 750.000đồng 51 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả - Căn vào chứng từ số 00PC708003 ngày 01/08/2007 toán tiền lương cho CB-CNV 103.989.555đồng, tiền ăn ca 28.544.231đồng thù lao họp HĐQT 2.400.000đồng tháng 7/2007 - Kế toán tiến hành ghi: Nợ TK 4212 2400.000đồng Nợ TK 334 133.283.786đồng TK 111(11111) 136.683.786đồng 4.4 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHẢI THU, PHẢI TRẢ QUA NĂM CỦA CÔNG TY Bảng 3: CÁC KHOẢN PHẢI THU QUA NĂM 2005-2007 ĐVT: 1000 đồng Năm CHỈ TIÊU 2005 III CÁC KHOẢN THU NGẮN HẠN 1.Phải thu khách hàng Các khoản phải thu khác Tổng cộng 2006 2007 3.862.649 2.005.494 10.102.242 387.329 107.847 33.764 4.249.978 2.113.341 10.136.006 Nguồn: Phòng kế tốn GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 52 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Bảng 4: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU Đơn vị tính: 1000 đồng Năm KHOẢN M ỤC 2005/2006 -1857.155 2007/2005 6.239.593 2007/2006 8.096.748 -279.481 -353.564 8.022.665 -2.136.636 5.886.029 16.119.413 1.Phải thu khách hàng Các khoản phải thu khác Tổng cộng Nguồn: Phòng kế tốn * So sánh năm 2006 với năm 2005 Tổng khoản phải thu năm 2006 so với năm 2005 giảm 2.136.636 ngàn đồng Biến động phần lớn khoản phải thu khách hàng, cụ thể khoản phải thu khách hàng giảm 1.857.155 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 49% so với năm 2005 Nguyên nhân sản phẩm Cơng ty uy tín thị trường, tăng sức cạnh tranh Vì vậy, lượng hàng bán nhiều hơn, số nợ thu hồi nhanh Đồng thời, Công ty áp dụng sách ghi nợ khắc khe hơn, sách ưu tiên toán nhanh như: Chi hoa hồng, chiết khấu toán… Khoản thu khác giảm so với năm 2005 với số tiền: 279.481 ngàn đồng, với tỷ lệ giảm 73% Đây số đáng mừng khoản chủ yếu khoản trả trước Công ty thu hồi tương đối tốt * So sánh năm 2007 với năm 2005 So sánh năm 2005 với năm 2007 khoản phải thu tăng cách đột biến 5.886.029 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 138% Nếu năm 2006 dần khắc phục việc thu hồi nợ năm 2007 lại khác Số nợ khách hàng chưa toán ngày tăng tăng lớn cụ thể là: Phải thu khách hàng năm 2007 tăng so với năm 2005 6.239.593 ngàn đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ cao 161% Những số mà ta vừa phân tích thể sách thu hồi nợ Công ty chưa hợp lý, khoản bị chiếm dụng vốn tăng tỷ trọng lẫn giá trị Tuy nhiên, số lý khách quan mà Công ty thu hồi nợ chậm trễ vì: Năm 2007, tình hình ni trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn, người dân chưa tốn kịp thời cho đại lý dẫn đền tình hình khoản phải thu khách hàng tăng lên GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 53 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Phải thu khác năm 2007 so với năm 2005 giảm, số tiền giảm 353.564 ngàn đồng Như phân tích nổ lực Công ty Dự phòng phải thu khó đòi năm 2005 phát sinh, Cơng ty phải trích lập quỹ 200.000 ngàn đồng, điều cho thấy Cơng ty chưa theo dõi quản lý tốt công nợ so với năm 2005 Mặt khác, năm 2005 Công ty muốn giảm lượng hàng tồn kho nên Công ty bán chịu cho số khách hàng, phát sinh nợ khó đòi * So sánh năm2007 với năm 2006 Ở năm 2006, tỷ lệ tổng khoản phải thu tổng nguồn vốn 5% Sang năm 2007 tỷ lệ tăng lên 25% chứng tỏ tốc độ tăng khoản phải tu năm 2007 nhanh tốc độ tăng nguồn vốn Trong khoản phải thu, phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 94% năm 2006 99% năm 2007 Khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng lớn phần diện tích ni tơm công nghiệp Bạc Liêu dần thu hẹp so với năm trước cạnh tranh bán hàng Do đó, để tăng sức cạnh tranh Cơng ty bán hàng cho đối tượng: Các đại lý, Cơng ty ni trồng thủy sản…trong ngồi tỉnh Các khoản phải thu khác năm 2007 giảm so với năm 2006 là: 74.082 ngàn đồng ứng với tỷ lệ giảm 69% Do năm Công ty vào sản xuất ổn định, tổ chức quản lý, xâydựng định mức phù hợp, nên hạn chế việc thất thoát nguyên vật liệu GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 54 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Bảng 5: PHÂN TÍCH NỢ PHẢI TRẢ QUA NĂM 2005-2006 ĐVT:1000 đồng Năm CHỈ TIÊU 2005 2006 2006/2005 Tỷ lệ % 990.320 10,28% I NỢ NGẮN HẠN 9.631.563 10.621.883 Vay nợ ngắn hạn 6.456.458 8.339.665 Phải trả người bán 1.170.487 756.208 6.397 11.909 Thuế - Các khoản phải nộp 261.330 19.548 Phải trả người lao động 159.000 134.822 (24.178) (15,2%) 1.527.944 1.253.036 (274.908) (18%) 49.947 106.695 56.748 113% 19.889.134 18.004.869 (1.884.265) Người mua trả tiền trước Chi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Tổng nợ phải trả 1.883.207 29,17% (414.279) (35,39%) 5.512 86,1% (241.782) (92,51%) Nguồn: Phòng kế toán * So sánh năm 2006 với năm 2005 Nợ ngắn hạn năm 2006 tăng so với năm 2005: 10,28%, số tuyệt đối tăng 990.320 ngàn đồng, nguyên nhân: - Vay ngắn hạn năm 2006 tăng 29,17% so với năm 2005, số tuyệt đối tăng 1.883.207 ngàn đồng - Phải trả người bán hàng năm 2006 giảm 35,39% so với năm 2005, số tuyệt đối giảm 414.279 ngàn đồng - Người mua trả tiền trước năm 2006 tăng so với năm 2005, số tuyệt đối tăng 5.512 ngàn đồng - Thuế khoản nộp cho Nhà nước năm 2006 giảm so với năm 2005 241.782 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 92,51% - Phải trả người lao động năm 2006 so với năm 2005 giảm 24.178 ngàn đồng, giảm 15,2% so với năm 2005 - Chi phí phải trả năm 2006 1.253.036 ngàn đồng giảm so với năm 2005 274.908 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 18% - Các khoản phải trả, phải nộp khác năm 2006 tăng so với năm 2005 113%, số tuyệt đối tăng 56.748 ngàn đồng GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 55 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Với số liệu vừa phân tích cho ta thấy khoản chiếm dụng đơn vị khác tăng lên, nguyên nhân chủ yếu Công ty chưa tự chủ vốn, chưa kế hoạch huy động vốn hợp lý tình trạng huy động vốn về, không cần vốn cho sản xuất kinh doanh Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH NỢ PHẢI TRẢ QUA NĂM 2007-2005 ĐVT:1000 đồng CHỈ TIÊU 2005 Năm 2007 2007/2005 I NỢ NGẮN HẠN 9.631.563 15.854.473 Vay nợ ngắn hạn 6.456.458 12.790.616 6.334.158 98,1% Phải trả người bán 1.170.487 1.203.423 32.936 2,81% 6.397 1.426 (4.971) (77,8%) Thuế - Các khoản phải nộp 261.330 89.476 (171.8540 (65,8%) Phải trả người lao động 159.000 135.440 (23.560) (14,8%) 1.527.944 1.069.432 (458.512) (30%) 49.947 564.660 514.713 10,3% 3.244.470 16,3% Người mua trả tiền trước Chi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Tổng nợ phải trả 19.889.134 23.133.604 6.222.910 Tỷ lệ % 64,61% Nguồn: Phòng kế tốn * So sánh năm 2007 với năm 2005 Nợ ngắn hạn năm 2007 tăng so với năm 2005 64,61% số tuyệt đối tăng 6.222.910 ngàn đồng, nguyên nhân: - Vay ngắn hạn năm 2007 tăng 98,1% so với năm 2005, số tuyệt đối tăng 6.334.158 ngàn đồng - Phải trả cho người bán năm 2007 tăng 2,81% so với năm 2005, số tuyệt đối tăng 32.936 ngàn đồng - Người mua trả tiền trước năm 2007 giảm 77,8% so với năm 2005, số tuyệt đối giảm 4.971 ngàn đồng - Thuế khoản nộp cho Nhà nước năm 2007 giảm so với năm 2005 là: 171.854 ngàn đồng, tỷ lệ giảm 65,8% - Chi phí phải trả năm 2007 so với năm 2005 giảm số tuyệt đối 458.512 ngàn đồng số tương đối 30% GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 56 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả - Phải trả công nhân viên giảm 23.560 ngàn đồng tỷ lệ giảm 14,8% năm 2007 so với năm 2005 - Các khoản phải trả, phải nộp khác năm 2007 tăng so vơi năm 2005: số tuyệt đối tăng 514.713 ngàn đồng - Nếu lấy năm 2005 làm năm gốc, tiêu năm 2007 nợ ngắn hạn tăng nhiều giảm, khoản mục nộp ngân sách, phải trả người lao động, chi phí phải trả giảm mức giảm không đáng kể Thể điều kiện kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn Để vốn sản xuất Công ty mạnh dạn vay ngân hàng để làm ăn Tuy nhiên dao hai lưỡi, mặt đáp ứng vốn cho sản xuất, mặt khác sản xuất khơng hiệu vốn bị ứ đọng nhiều hàng tồn kho, lãi trả cao làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh đơi khả dẫn đến ngưng hoạt động Chính Cơng ty cần phải lập kế hoạch kinh doanh rõ ràng hơn, nắm bắt nhu cầu sản phẩm thị trường xác Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH NỢ PHẢI TRẢ QUA NĂM 2007-2006 ĐVT:1000 đồng CHỈ TIÊU I NỢ NGẮN HẠN Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2006 10.621.88 Năm 2007 2007/2006 Tỷ lệ % 15.854.473 5.232.590 8.339.665 12.790.616 49,26% 4.450.951 756.208 1.203.423 447.215 59,13% Người mua trả tiền trước 11.909 1.426 10.483 88% Thuế - Các khoản phải nộp 19.548 89.476 457.695 134.822 135.440 618 1.253.036 1.069.432 Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Tổng nợ phải trả 0,46% 106.695 564.660 18.004.86 23.133.604 Nguồn: Phòng kế tốn GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 57 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả * So sánh năm 2007 với năm 2006 Nợ ngắn hạn năm 2007 tăng so với năm 2006 là: 49,26%, số tuyệt đối tăng 5.232.590 ngàn đồng, nguyên nhân: - Vay ngắn hạn năm 2007 tăng số tuyệt đối là: 4.450.951 ngàn đồng so với năm 2006 - Phải trả người bán năm 2007 tăng 59,13% so với năm 2006, số tuyệt đối tăng: 447.215 ngàn đồng - Người mua trả tiền trước năm 2007 giảm 88% so với năm 2006, số tuyệt đối giảm 10.483 ngàn đồng - Các khoản phải trả, phải nộp khác năm 2007 tăng so với năm 2006, số tuyệt đối tăng là: 457.695 ngàn đồng - Phải trả người lao động tăng số tuyệt đối 618 ngàn đồng tỷ lệ tăng là: 0.46% năm 2007 so với năm 2006 Số liệu khoản nợ phải trả ngắn hạn năm 2007 tăng so với năm 2006, chứng tỏ quy mô Công ty mở rộng, không đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Công ty phải huy động vốn thêm từ bên vay ngắn hạn, chiếm dụng vốn đơn vị khác Thị phần Cơng ty ngày mở rộng, uy tín Cơng ty tín nhiệm, sản phẩm cung cấp đáp ứng thị hiếu khách hàng thể khách hàng trả tiền trước để mua hàng Công ty Nói tóm lại điều kiện kinh doanh năm 2005 ta phân tích khơng thuận lợi năm 2006 nên tổng nợ phải trả năm 2005 cao so với năm 2006 Năm 2006 lượng hàng bán nhiều thu hồi vốn thuận lợi nên Công ty giảm vay ngân hàng Công ty tự chủ vốn lưu động Nhưng tới năm 2007 điều kiện kinh doanh gặp khó khăn Những tháng cuối năm 2007 mặt lãi suất Ngân hàng cao, mặt khả trả nợ đại lý thấp nên Công ty không đủ vốn để sàn xuất buộc phải tận dụng nguồn vốn bên vay Ngân hàng, thiếu nợ người bán Đây áp lực Cơng ty khoản nợ đến hạn trảCông ty chưa kịp thu hồi nợ từ đại lý Cơng ty phải trã lãi suất q hạn cao, làm giảm hiệu sử dụng vốn GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 58 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẠC LIÊU 5.1 Tồn nguyên nhân 5.1.1 Tồn - Các khoản thu, phải trả vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến lợi nhuận chí ảnh hưởng đến thành bại Cơng tyCơng ty phải tuân thủ quy định cần thiết mà phải đưa sách, biện pháp tốn nợ hợp lý thu hồi vốn hiệu nhằm tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn Đối với kinh tế thị trường hiệu kinh tế vốn sử dụng cách hợp lý tiết kiệm mà đảm bảo gia tăng lợi nhuận Với điều kiện phát triển kinh tế tỉnh ta hướng mục tiêu thay đổi cấu trồng vật nuôi để phát triển kinh tế nông thơn giai đoạn 1997-2010 Trong trọng ni trồng thủy sản Vì Cơng ty đời cung ứng phục vụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi đến tận nơi, tận chổ tới khách hàng tỉnh Bạc Liêu 5.1.2 Nguyên nhân: - Do Công ty vào hoạt động nên gặp khơng khó khăn trở ngại, khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguồn nhiên liệu…tuy nhiên cơng ty chủ động tìm nhiều biện pháp tìm cách khắc phục hạn chế xác định vị trí hướng phát triển theo thời điểm thích nghi với tình hình chung thị trường Bên cạnh Cơng ty gặp khó khăn vần đề vốn Công ty Nhưng Công ty tạo nhiều điều kiện phát huy khả sản xuất mình, kết nhiều sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng, qua nâng cao thu nhập cho người lao động Cơng ty, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu nói riêng đất nước nói chung GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 59 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả - Vốn Cơng ty bị chiếm dụng (khách hàng nợ Cơng ty nhiều) 5.2 Một số giải pháp khắc phục thực trạng kế tốn phải thu phải ty - Cơng ty cần kế hoạch thu hồi khoảnCông ty bị chiếm dụng vốn lưu động theo tháng quý - Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ nợ khó đòi tồn đọng lâu, thành lập nhóm chun cơng tác để liên lạc với khách hàng quan pháp lý để giải Điều giúp khả thu hồi vốn cao hạn chế thất thoát vốn từ khoản nợ mà bị Cơng ty chiếm dụng - Phải thay đổi cấu nguồn vốn vay giảm nợ ngắn hạn, tăng nguồn vốn chủ sở hữu để tránh rủi ro nợ ngắn hạn lớn làm cho Cơng ty khả tốn cách đẩy nhanh cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp tạo khả huy động vốn thật lớn cho Công ty + Công ty cần hỗ trợ, quan tâm nhiều từ cấp, trước tiên vốn để Cơng ty trang bị thêm thiết bị đại hơn, nâng cao hiệu sản xuất, đáp ứng nhu cầu cho xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Bạc Liêu + Công ty cần trọng đầu tư đến việc đầu tư nhân lực, nâng cao kiến thức trình độ tay nghề cho cán cơng nhân viên công tác quản lý nghiệp vụ chuyên môn để phù hợp với xu phát triển nước ta + Cần nhận xét, ý kiến đánh giá cán công nhân viên Công ty, khắc phục mặt yếu kém, chọn lọc tiếp thu phát huy mạnh đạt Đồng thời phải quan tâm đến tâm tư nguyện vọng nhân viên công ty để hiểu rõ nhân viên, nên tổ chức khen thưởng thường xuyên khen thưởng đột xuất nhân viên tính đột phá, sáng tạo cơng việc tính kỹ luật cao sai phạm Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ phòng ban, cánbộ cơng nhân viên để giúp cho việc điều hành quản lý ngày tốt + Mở rộng thị trường tiêu thụ không phụ lòng mong muốn bà ta nhiều sản phẩm thức ăn đa dạng phong phú chất lượng cao, góp phần làm giàu cho bà gần xa tỉnh ta năm tới GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 60 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua thời gian tiếp cận thực tế Công ty em nhận thấy lý thuyết thực hành giống Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối hiệu mặt hàng chế biến phong phú thức ăn cho gia súc gia cầm cho tơm nhiều chủng loại cơng ty sản xuất hóa chất phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm công nghiệp bán công nghiệp thu khoản lợi nhuận hàng năm chiếm tỷ trọng lớn tổng lợi nhuận Công ty Tuy nhiên q trình thực Cơng ty gặp nhiều khó khăn thị trường đầu ra, doanh nghiệp khơng trực tiếp xuất nên lợi cạnh tranh bị hạn chế chi phí trung gian cao, thị trường xuất chủ yếu nước Đông Nam Á khả cạnh tranh phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà Cơng ty sản xuất Bên cạnh năm dịch bệnh kéo dài khiến cho sản phẩm sản xuất hạn chế Với tình Công ty cần quan tâm với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu sử dụng vốn vốn cố định sách tiến lương, sách quản lý, chiến lược kinh doanh… Tóm lại vừa thực lực sách hợp lý Công ty thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu gặt hái nhiều thành hoạt động sản xuất kinh doanh 6.2 KIẾN NGHỊ - Nâng cao trình độ kỹ thuật, chun mơn nghiệp vụ, cơng tác tổ chức quản lý cho cán công nhân viên Cơng ty - lập kế hoạch tài để huy động, sử dụng mục đích, tiết kiệm nguồn lực lao động, vật tư tiền vốn để đạt hiệu cao trình sản xuất kinh doanh Cơng ty - Kiểm tra tình hình sử dụng tiền vốn… (vốn lưu động) Từ phát kịp thời thiếu sót mặt sử dụng vốn phát khả cải tiến chất lượng sản phẩm GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 61 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 62 SVTH: Lê Hồng ... nghiên cứu đề tài là: Kế toán khoản phải thu, phải trả Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận kế toán khoản phải thu, phải trả doanh nghiệp sản... Tỉnh Bạc Liêu 1.3.2 Về thời gian Số liệu sử dụng cho đề tài năm 2005, 2006 – 2007 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kế toán khoản phải Thu, phải Trả Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu. .. phải thu, phải trả nội 2.4.3.1 Khái niệm GVHD: Nguyễn Thu Nha Trang Thơ 12 SVTH: Lê Hồng Kế toán khoản phải thu, phải trả Các khoản phải thu, phải trả nội khoản phải thu, phải trả đơn vị cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán các khoản phải thu và các khoản phải trả tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi bạc liêu , Kế toán các khoản phải thu và các khoản phải trả tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay