KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ HÓA CỦA GỖ BẠCH ĐÀN TRẮNG BRAZIL (Eucalyptus Grandis)

78 59 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ XUYẾN KHẢO SÁT CẤU TẠO TÍNH CHẤT HĨA CỦA GỖ BẠCH ĐÀN TRẮNG BRAZIL (Eucalyptus Grandis) Ngành: Chế biến Lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i   LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp nhận dạy bảo Thầy Cô, quan tâm giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu tồn thể Thầy Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt quý Thầy Khoa Lâm Nghiệp Bộ môn Chế Biến Lâm Sản tận tâm truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt khóa học - Trung tâm nghiên cứu Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy - Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt chị Hồ Thị Thùy Dung giúp việc thử ứng suất gỗ - Xin cảm ơn Công ty TNHH Scancom Việt Nam cung cấp gỗ làm thí nghiệm Đồng thời xin cảm ơn anh chị em công nhân Công ty Trường Tiền giúp gia công mẫu Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thầy TS Phạm Ngọc Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên tơi suốt q trình học thời gian thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2011 Nguyễn Thị Xuyến ii   TÓM TẮT Tên đề tài: “Khảo sát cấu tạo tính chất hóa gỗ Bạch đàn trắng Brazil (Eucalyptus grandis)” Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 21/02/2011 đến ngày 21/05/2011 Địa điểm nghiên cứu: - Phòng thí nghiệm Khoa học gỗ - Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh - Phòng thí nghiệm Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy – Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh - Gỗ Bạch đàn trắng lấy Công ty TNHH Scancom Việt Nam (17 đường số 6, Khu cơng nghiệp Sóng thần I, Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) - Mẫu gia cơng Công ty gỗ Trường Tiền (Trường Đại học Nông Lâm – Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ CHí Minh) Phương pháp nghiên cứu - Chọn thanh, cắt khúc gia công mẫu, xác định tiêu vật học gỗ theo TCVN từ 340 – 1970 đến 363 – 1970 theo tiêu chuẩn ASTM Trung tâm Nghiên cứu Chế biến lâm sản – Trường đại học Nông Lâm TP HCM - Nghiên cứu cấu tạo giải phẩu theo Jane (1970) phân loại đặc điểm cấu tạo gỗ theo C T F T - Phân tích số thành phần hóa học gỗ theo tiêu chuẩn: Tappi standard T3m - 58, Tappi standard T6m – 58, Tappi standard T1, Tappi standard T4m – 59 - Sử dụng phần mềm Excel phương pháp thống kê để đánh giá kết thu iii   - Dựa vào phương pháp mơ hình hóa thống kê để xây dựng hàm toán học biểu đồ biểu diễn kết nghiên cứu Kết thu được: * Cấu tạo thơ đại: Gỗ giác lõi phân biệt, giác màu nâu xám pha sắc hồng, vết thẫm xen kẽ, lõi màu đỏ nhạt, mặt gỗ trung bình, nặng trung bình, gỗ thẳng thớ * Cấu tạo hiển vi: Lỗ mạch hình tròn, oval, phân bố chủ yếu theo hình thức đơn phân tán Mật độ mạch 13 lỗ/mm2, đường kính lỗ mạch theo chiều tiếp tuyến trung bình 132 µm, theo chiều xun tâm trung bình 86 µm Chiều dài ống mạch trung bình 843,70 µm Tấm xun mạch đơn Mơ mềm ít, mô mềm vây quanh mạch kín, không kín mơ mềm phân tán, mơ mềm vây quanh mạch khơng kín chủ yếu Tia dị bào, bề rộng tia hàng tế bào, chiều cao từ – 21 hàng tế bào, mật độ tia gỗ 15 tia/mm Sợi gỗ dạng hình kim thẳng, chiều dài sợi trung bình 751 µm * Tính chất vật lý: Dcb = 0,60 g/cm3, độ hút ẩm 18,23 % (40 ngày), độ hút nước 100,32 % (40 ngày) Tỷ lệ dãn nở tiếp tuyến 11,15 %, Tỷ lệ dãn nở xuyên tâm 7,93 %, độ ẩm thăng Wtb = 8,22 %, Wbh = 29,52 % * Tính chất học: Ứng suất nén dọc 403,59 (kG/cm2), ứng suất uốn tĩnh 704,89 (kG/cm2), ứng suất nén ngang toàn tiếp tuyến 51,74 (kG/cm2), ứng suất kéo dọc thớ 846,28 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc tiếp tuyến 57,82 (kG/cm2), ứng suất tách 61,58 (kG/cm2) * Thành phần hóa học: Độ ẩm (%) = 10,70 %, hàm lượng tro (%) = 9,22 %, hàm lượng chất tan Alcol – Benzen (%) = 1,75 %, Hàm lượng chất tan nước nóng (%) = 2,08 %, hàm lượng chất tan NaOH % (%) = 14,89 % iv   MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách ký hiệu chữ viết tắt ix Danh sách hình xi Danh sách bảng xii Danh sách đồ thị xiv Chương 1: MỞ ĐẦU Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Bạch đàn trắng 2.2 Tổng quan Bạch đàn 2.2.1 Nguồn gốc vùng phân bố tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm sinh thái 2.2.3 Đặc điểm sinh học 2.2.4 Giá trị sử dụng 2.3 Tình hình tài nguyên rừng 2.3.1 Trên giới 2.3.2 Tại Việt Nam 2.4 Tổng quan tình hình nhập gỗ Bạch đàn Chương 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Mục tiêu đề tài 11 3.2 Vật liệu khảo sát 11 3.3 Nội dung nghiên cứu 11 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 v   3.5 Phương pháp khảo sát đặc điểm cấu tạo 12 3.5.1 Dụng cụ thí nghiệm 12 3.5.2 Khảo sát cấu tạo thô đại 13 3.5.3 Khảo sát cấu tạo hiển vi 13 3.5.4 Tách mô sợi 14 3.6 Phương pháp phân tích thành phần hóa học 15 3.6.1 Thí nghiệm xác định độ ẩm 15 3.6.2 Thí nghiệm xác định hàm lượng tro 16 3.6.3 Thí nghiệm xác định hàm lượng chất tan dung môi hữu Alcol – Benzen 17 3.6.4 Thí nghiệm xác định hàm lượng chất tan nước nóng 18 3.6.5 Thí nghiệm xác định hàm lượng chất tan dung dịch NaOH 1% 19 3.7 Phương pháp khảo sát tính chất vật 20 3.7.1 Dụng cụ thí nghiệm 20 3.7.2 Xác định độ hút ẩm 21 3.7.3 Xác định độ hút nước 21 3.7.4 Xác định khối lượng thể tích 22 3.7.5 Xác định tỷ lệ dãn nở chiều 23 3.7.6 Xác định tỷ lệ dãn nở thể tích 24 3.7.7 Xác định hệ số dãn nở 24 3.7.8 Xác định điểm bão hòa thớ gỗ 25 3.8 Phương pháp khảo sát tính chất học 25 3.8.1 Dụng cụ thí nghiệm 26 3.8.2 Ứng suất nén dọc thớ 26 3.8.3 Ứng suất nén ngang thớ 27 3.8.4 Ứng suất trượt dọc thớ 28 3.8.5 Ứng suất trượt ngang thớ 29 3.8.6 Ứng suất uốn tĩnh 30 3.8.7 Ứng suất tách 31 vi   3.8.8 Độ cứng 32 3.8.9 Ứng suất kéo dọc thớ 32 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Đặc điểm cấu tạo gỗ Bạch đàn trắng 34 4.1.1 Cấu tạo thô đại 34 4.1.2 Cấu tạo hiển vi 35 4.2 Thành phần hóa học 39 4.2.1 Độ ẩm 39 4.2.2 Hàm lượng tro 40 4.2.3 Hàm lượng chất tan dung môi hữu Alcol – Benzen 40 4.2.4 Hàm lượng chất tan nước nóng 40 4.2.5 Hàm lượng chất tan dung dịch NaOH % 41 4.3 Tính chất vật 42 4.3.1 Khối lượng thể tích 42 4.3.2 Độ hút ẩm 43 4.3.3 Độ hút nước 44 4.3.4 Tỷ lệ dãn nỡ 46 4.3.5 Hệ số dãn nỡ 46 4.3.6 Điểm bão hòa thớ gỗ - Độ ẩm thăng 46 4.4 Tính chất học 48 4.4.1 Ứng suất nén dọc 49 4.4.2 Ứng suất nén ngang thớ 50 4.4.3 Ứng suất trượt 52 4.4.4 Ứng suất uốn tĩnh 53 4.4.5 Ứng suất tách 54 4.4.6 Độ cứng 55 4.4.7 Ứng suất kéo dọc thớ 55 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 vii   5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 64 viii   DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Ý NGHĨA THỨ NGUYÊN Wa Độ hút ẩm % Wn Độ hút nước % Wbh Độ ẩm bão hòa % Wtb Độ ẩm thăng % m0 Khối lượng khô kiệt g ma Khối lượng sau hút ẩm, hút nước g Yt, Yx, Yl Tỷ lệ co rút, dãn nở tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ % Yvcr, Yvdn Tỷ lệ co rút, dãn nở thể tích % TT, XT, L Kích thước chiều tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ Kvcr, Kvdn Hệ số co rút, dãn nở thể tích Kt, Kx, Kl Hệ số co rút, dãn nở tiếp tuyến, xuyên tâm, dọc thớ Vt Thể tích gỗ tươi cm3 V0 Thể tích gỗ khơ kiệt cm3 Vtb Thể tích gỗ độ ẩm thăng cm3 Dcb, D0, Dkk Khối lượng thể tích bản, khơ kiệt, khơ khơng khí σnd Ứng suất nén dọc (kG/cm2) σnntbtt Ứng suất nén ngang toàn tiếp tuyến (kG/cm2) σnntbxt Ứng suất nén ngang toàn xuyên tâm (kG/cm2) σtdtt Ứng suất trượt dọc tiếp tuyến (kG/cm2) σtdxt Ứng suất trượt dọc xuyên tâm (kG/cm2) ix   mm g/cm3 σut Ứng suất uốn tĩnh (kG/cm2) σttt Ứng suất tách tiếp tuyến (kG/cm2) σtxt Ứng suất tách xuyên tâm (kG/cm2) X Giá trị trung bình Sd Độ lệch chuẩn Cv Hệ số biến động R2 Hệ số xác định mức độ tương quan TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam ASTM American Society for Testing and Materials (Hiệp hội Kiểm nghiệm vật liệu) KLTT Khối lượng thể tích DTTN Diện tích tự nhiên LT, TN thuyết, thực nghiệm x   Bảng 4.18: So sánh ứng suất nén dọc gỗ Bạch đàn trắng với số loại gỗ Loại gỗ Tên khoa học Dcb (g/cm3) σnd (kG/cm2) Xoài Đồng Nai Mangifera donnainense 0,54 316,05 Dầu bao Dipterocarpus bauddi 0,59 404,4 Bạch đàn trắng Eucalyptus grandis 0,6 403,59 Sến mủ Shorea cochinchinensis 0,61 438,69 Đồ thị 4.4: Đường biểu diễn TN LT tương quan KLTT ứng suất nén dọc Đồ thị cho thấy ứng suất nén dọc thớ xu hướng gia tăng theo khối lượng thể tích Điều giải thích thơng qua cấu trúc nó, gỗ khối lượng thể tích lớn, thơng thường kết cấu chặt chẽ, tỷ lệ vách tế bào dày nhiều, khả chịu tác dụng ngoại lực song song với trục dọc thân lớn Theo số liệu bảng 4.18 ứng suất nén dọc gỗ Bạch đàn trắng thuộc loại trung bình 4.4.2 Ứng suất nén ngang thớ Nén ngang tồn lực tác động lên tồn mẫu gỗ Tuy gặp thực tế hình thức lại phản ánh trung thực khả chịu nén ngang thớ gỗ 50    Khi chịu ép ngang thớ, gỗ bị biến dạng đàn hồi Trong giới hạn định, sức hút sức đẩy tương hổ mixen cân làm cho khối gỗ vững theo chiều ngang Gỗ cấu tạo tế bào hình ống ruột rỗng, nên lực bên ngồi vượt giới hạn đàn hồi làm cho tế bào bị phá hoại Khi vách tế bào bị phá hoại, mẫu gỗ bị ép dẹp ngày chặt ngoại lực khơng ngừng tăng lên Vì trong thí nghiệm xác định sức chịu ép ngang thớ gỗ, khơng thể tìm cường độ tối đa, mà xác định ứng lực giới hạn tỷ lệ Kết khảo sát, tính tốn cơng thức 3.21 phần mềm Excel trình bày phụ lục 14 Sau tóm tắt bảng 4.19 Bảng 4.19: Ứng suất nén ngang thớ toàn Xuyên tâm Đặc trưng mẫu Tiếp tuyến σnntb 11 % (kG/cm2) σnntb 18 % (kG/cm2) σnntb 11 % (kG/cm2) σnntb 18 % (kG/cm2) X 68,53 51,74 46,19 34,87 Sd 5,94 4,48 5,73 4,32 Cv% 8,67 8,67 12,40 12,40 Kết cho thấy ứng suất nén ngang xuyên tâm lớn nén ngang tiếp tuyến Điều giải thích nén ngang xuyên tâm nén dọc tia gỗ, nén ngang tiếp tuyến nén theo chiều ngang tia gỗ Do cách xếp tế bào cấu tạo nên tia gỗ, ứng lực theo chiều dọc tia gỗ lớn theo chiều ngang Thơng qua ứng suất nén ngang thớ gỗ ta tính tốn áp lực ép q trình ép nhiệt cho loại hình sản phẩm ván nhân tạo, lựa chọn mức độ nén thích hợp cho máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Sự khác biệt trị số nén ngang tiếp tuyến xuyên tâm dùng làm sở cho việc tìm giá trị thích hợp ép chi tiết khác chiều tác dụng lực Lực ép đóng vai trò quan trọng sản xuất ván ghép thanh, làm tăng khả 51    tiếp xúc bề mặt mối ghép, ổn định kích thước ván Chọn áp lực ép nằm khoảng < Pép< σnntb 4.4.3 Ứng suất trượt - Ứng suất trượt dọc thớ gỗ: Khi gỗ chịu lực song song với chiều thớ gỗ nhằm chuyển dời vị trí tương đối hai phận gỗ gần nhau, lực liên kết học licnin mixen cellulose, lớp keo màng tế bào sản sinh ứng lực trượt dọc gỗ - Ứng suất trượt ngang thớ gỗ: Lực tác động vng góc với chiều ngang thớ gỗ, làm cho hai phận gỗ rời khỏi lực liên kết phân tử cấu tạo theo chiều ngang thân sinh ứng lực trượt ngang thớ gỗ Kết thử lực Trung tâm Nghiên cứu Chế biến lâm sản – Giấy bột giấy cung cấp, trình bày phần phụ lục 15a, 15b Sau tính tốn theo cơng thức 3.22, 3.23 phần mềm Excel trình bày phụ lục 15 a, 15 b, tóm tắt bảng 4.20 Bảng 4.20: Ứng suất trượt gỗ Bạch đàn trắng (kG/cm2) Chỉ tiêu Dọc thớ Ngang thớ Tiếp tuyến Xuyên tâm Tiếp tuyến Xuyên tâm X18% 57,82 49,67 55,61 47,39 X11% 88,96 76,42 41,20 35,11 Sd 12,92 8,33 3,00 3,67 Cv% 22,35 16,77 5,39 7,74 Dùng kết bảng 4.20 đối chiếu với bảng 4.16 ta thấy gỗ Bạch đàn trắng ứng suất trượt dọc tương đương với gỗ nhóm VI Đồng thời giá trị ứng suất trượt theo chiều tiếp tuyến lớn so với chiều xuyên tâm Vì trượt theo chiều tiếp tuyến, lực tác động phải đủ lớn để cắt đứt tia gỗ bề mặt chịu trượt, trượt theo chiều xuyên tâm làm cho tế bào xếp dọc thân tế bào tạo 52    tia gỗ trượt khỏi Điều phù hợp với gỗ Bạch đàn trắng, gỗ rộng mạch phân tán, tia gỗ nhiều Đồ thị 4.5: So sánh ứng trượt với loại gỗ Ứng lực trượt nguyên nhân làm phá hoại kết cấu gỗ sở cho việc tính tốn chi phí động lực cho q trình nghiền sợi Trong trình giới băm dăm, nghiền sợi lực cắt gọt phải thắng lực liên kết gỗ Qua đồ thị ta thấy ứng suất trượt gỗ Bạch đàn trắng thấp phù hợp làm nguyên liệu sản xuất giấy 4.4.4 Ứng suất uốn tĩnh Ứng suất uốn tĩnh tiêu học quan trọng thứ hai sau ứng suất nén dọc thớ tiêu học gỗ dùng để đánh giá cường độ chịu lực gỗ Thường gặp thực tế gỗ dùng làm dầm cầu, kê Ngồi ứng suất uốn tĩnh gặp tính toán thiết kế kệ bếp, giường, tủ, … Dạng chịu lực xảy lực tác dụng thẳng góc không song song với trục chi tiết Đối với gỗ rộng quy định hướng tác động lực theo chiều tiếp tuyến Kết khảo sát, tính tốn cơng thức 3.24 phần mềm Excel trình bày phụ lục 16 Sau tóm tắt bảng 4.21 53    Bảng 4.21: Ứng suất uốn tĩnh theo phương tiếp tuyến gỗ Bạch đàn trắng Đặc trưng mẫu σut 11 % (kG/cm2) σut 18 % (kG/cm2) X 979,01 704,89 Sd 137,89 99,28 Cv% 14,08 14,08 Dùng kết bảng 4.21 đối chiếu với bảng 4.16 ta thấy gỗ Bạch đàn trắng ứng suất uốn tĩnh tương đương gỗ nhóm V Bảng 4.22: Phân hạng gỗ theo cường độ Loại gỗ Hạng I II III Bạch đàn trắng II Σ σnd + σut (kG/cm2) Nhận xét Cường độ cao Cường độ trung bình > 1700 1100 – 1700 < 1100 Cường độ thấp Cường độ trung bình Kết luận 403,59 + 704,89= 1108,48 II 4.4.5 Ứng suất tách Sức chịu tách khả chống lại tác động công cụ dẹt sắc làm cho gỗ tách theo chiều dọc thớ Tính chất ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu gỗ cần nối ghép đinh, mộng gia cơng hình thức bổ chẻ Kết thử lực tính tốn theo cơng thức 3.25 phần mềm Excel trình bày phụ lục 17, sau tóm tắt bảng 4.23 54    Bảng 4.23: Ứng suất tách gỗ Bạch đàn trắng Tiếp tuyến Xuyên tâm Đặc trưng mẫu σt 11 % (kG/cm2) σt 18 % (kG/cm2) σt 11 % (kG/cm2) σt 18 % (kG/cm2) X 77,96 61,58 65,10 51,43 Sd 8,35 6,60 14,04 11,09 Cv% 10,71 10,71 21,56 21,56 4.4.6 Độ cứng Độ cứng dùng để biểu thị khả chống lại tác dụng ngoại lực ép vật không biến dạng vào gỗ làm cho gỗ lõm xuống Tính chất quan hệ đến “độ chặt” gỗ Trong nhiều công dụng thực tế độ cứng xem tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá phẩm chất gỗ (ván sàn, trục gỗ…) Kết thử lực tính tốn theo cơng thức 3.26 phần mềm Excel trình bày phụ lục 18, sau tóm tắt bảng 4.24 Bảng 4.24: Độ cứng gỗ Bạch đàn trắng Độ cứng (kG) Đặc trưng mẫu Ngang Xuyên tâm Tiếp tuyến X 494,01 391,58 396,71 Sd 29,67 41,25 100,56 Cv% 6,01 10,54 25,35 4.4.7 Ứng suất kéo dọc thớ Lực tác dụng làm đứt màng liên kết tế bào nối chiều dọc thân Đồng thời kéo đứt tất mixen tiết diện ngang mẫu phận chịu kéo Do ứng suất kéo theo chiều dọc thớ gỗ lớn Kết thử lực tính tốn theo cơng thức 3.27 phần mềm Excel trình bày phụ lục 19, sau tóm tắt lại bảng 4.25 55    Bảng 4.25: Ứng suất kéo dọc thớ Đặc trưng mẫu σkd 11 % (kG/cm2) σkd 18 % (kG/cm2) X 945,57 846,28 Sd 191,42 171,32 Cv% 20,24 20,24 Dùng kết bảng 4.25 đối chiếu với bảng 4.16 ta thấy gỗ Bạch đàn trắng ứng suất kéo dọc tương đương gỗ nhóm IV Bảng 4.26: Một số đặc điểm cấu tạo tính chất cơ, lý, hóa gỗ Bạch đàn trắng Chỉ tiêu Giá trị Đặc điểm cấu tạo Gỗ giác lõi Phân biệt Màu sắc Gỗ giác màu nâu xám pha sắc hồng, gỗ lõi màu đỏ nhạt Mặt gỗ Trung bình Hình thức phân bố lỗ mạch Lỗ mạch đơn phân tán Đường kính lỗ mạch 86 – 132 μm Chiều dài ống mạch 843,70 μm Mật độ lỗ mạch 13 lỗ/mm2 Hình thức phân bố tế bào mơ mềm Xa mạch, vây quanh mạch hình tròn, hình cánh Mật độ tia 15 tia/mm Bề rộng tia Hẹp (1 hàng tế bào) Chiều cao tia 215 μm ( – 21 hàng tế bào) Chiều dài sợi 751 μm 56    Thành phần hóa học Hàm lượng tro 9,23 % Hàm lượng chất tan dung môi hữu Alcol – Benzen 1,75 % Hàm lượng chất tan nước nóng 2,08 % Hàm lượng chất tan dung dịch NaOH 1% 14,89 % Tính chất vật Độ hút ẩm (%) 18,23 Độ hút nước (%) 100,32 Tỷ lệ dãn nở (%) YTT 11,15 YXT 7,93 YL 1,27 YVdn 21,60 Hệ số dãn nở KTT 0,23 KXT 0,49 KL 0,04 KVdn 0,77 Độ ẩm bão hòa thớ gỗ Wbh (%) 29,52 Độ ẩm thăng (%) 8,22 KLTT (g/cm3) Dcb 0,60 D0 0,73 Dkk 0,74 57     Tính chất học Ứng suất nén dọc (kG/cm2) 403,59 Ứng suất uốn tĩnh (kG/cm2) 704,89 Ứng suất nén ngang (kG/cm2) σnntbtt 34,87 σnntbxt 51,74 Ứng suất trượt (kG/cm2) σtdtt 57,82 σtdxt 49,67 σtntt 55,61 σtnxt 47,39 Ứng suất tách (kG/cm2) σttt 61,58 σtxt 51,43 Độ cứng (kG) Ngang 494,01 Xuyên tâm 391,58 Tiếp tuyến 396,71 Ứng suất kéo dọc theo phường tiếp tuyến 846,28 58    Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Gỗ Bạch đàn trắng gỗ rộng, tên khoa học: Eucalyptus grandis, họ Myrtaceae (Sim) Là sinh trưởng nhanh, phần thân thẳng cao, bị mắt khuyết tật, cành nhánh, bạnh vè Kết khảo sát cấu tạo, tính chất cơ, lý, hóa gỗ Bạch đàn trắng: ¾ Cấu tạo thơ đại: Gỗ giác lõi phân biệt, gỗ sớm gỗ muộn phân biệt Gỗ giác màu nâu pha sắc hồng, gỗ lõi màu trắng pha sắc hồng Mặt gỗ trung bình, gỗ thẳng thớ, kết cấu chặt chẽ, bề rộng vòng sinh trưởng từ – mm Gỗ khơng vị mùi thơm ¾ Cấu tạo hiển vi: Gỗ lỗ mạch đơn phân tán, đường kính lỗ mạch trung bình (86 – 123 μm), ống mạch dài (8423,70 μm ), mật độ lỗ mạch trung bình (13 lỗ/mm2); tia gỗ hẹp tương đối ngắn (215 μm), mật độ tia trung bình (15 tia/mm); sợi gỗ hẹp (9,80 μm) chiều dài trung bình (751 μm) Gỗ tế bào mơ mềm xa mạch phân tán; tế bào mơ mềm vây quanh mạch khơng kín vây quanh mạch kín hình tròn, hình cánh Tấm xun mạch đơn, lỗ thông ngang vách tế bào mạch xếp theo kiểu so le, mạch gỗ chất chứa ¾ Thành phần hóa học: Hàm lượng tro 9,23 %, hàm lượng chất tan Alcol – Benzen 1,75 %, hàm lượng chất tan nước nóng 2,08 %, hàm lượng chất tan NaOH 1% 14,89% 59    ¾ Tính chất vật lý: Dcb = 0,60 g/cm3, độ hút ẩm 18,23 % (40 ngày), độ hút nước 100,32 % (40 ngày) Tỷ lệ dãn nở tiếp tuyến 11,15 %, Tỷ lệ dãn nở xuyên tâm 7,93 % Độ ẩm thăng Wtb = 8,22 %, Wbh = 29,52 % ¾ Tính chất học: Ứng suất nén dọc 403,59 (kG/cm2), ứng suất nén ngang thớ toàn xuyên tâm 51,74 (kG/cm2), ứng suất trượt dọc tiếp tuyến 57,82 (kG/cm2), ứng suất uốn tĩnh 704,89 (kG/cm2), ứng suất tách tiếp tuyến 61,58 (kG/cm2), ứng suất kéo dọc thớ 846, 28 (kg/cm2) Qua kết khảo sát ta thấy gỗ Bach đàn trắng KLTT bản, ứng suất nén dọc, ứng suất kéo dọc tương đương gỗ thuộc nhóm IV, ứng suất uốn tĩnh tương đương với gỗ nhóm V ứng suất trượt, tương đương gỗ nhóm VI 5.2 KIẾN NGHỊ Trong trình thực đề tài, chúng tơi xin đề xuất số kiến nghị sau: ¾ Do hạn chế thời gian điều kiện trang thiết bị tiến hành thí nghiệm nên đề tài khảo sát số tính chất gỗ Bạch đàn trắng Ngồi tính chất chúng tơi nghiên cứu nhiều tính chất khác cần quan tâm khảo sát như: tính dẫn nhiệt, dẫn điện, khả cách âm, ứng suất xoắn, độ bám đinh, mô đun đàn hồi, … Khi nghiên cứu đầy đủ chắn mở rộng phạm vi sử dụng gỗ Bạch đàn trắng, làm phong phú thêm sản phẩm từ loại gỗ Chẳng hạn gỗ Bạch đàn trắng thường dùng sản xuất đồ mộc xuất khẩu, làm ván ghép mở rộng sang nghiên cứu cơng nghệ chưng cất tinh dầu phục vụ cho ngành công nghiệp, … ¾ Họ Sim chứa 3.000 lồi, chi Bạch đàn chiếm đa số, đa dạng phong phú mà đề tài khồng thể nghiên cứu cách đầy đủ Mong thêm nhiều đề tài mở rộng phạm vi nghiên cứu vùng sinh trưởng, cấp tuổi, vị trí thân gốc, thân, ngọn, … để so sánh khác biệt đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ, lý, hóa vị trí, cấp tuổi, nhằm định hướng sử dụng loại gỗ thuộc họ Sim cách hiệu hoàn thiện 60    TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách tham khảo Hứa Thị Huần, 2004 “Công nghệ bảo quản & xử gỗ”, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 “Khoa học gỗ”, NXB Nông nghiệp Thái Văn Trừng “Hệ sinh thái rừng Việt Nam”, 1987, NXB Khoa học B Luận văn tốt nghiệp Lê Thị An, 2005 “Khảo sát cấu tạo tính chất số loại gỗ” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm – TP HCM Trần Huy Ân, 2008 “Khảo sát cấu tạo tính chất hóa gỗ Thông Brazil – Pinuselliottii Engelm” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm – TP HCM Đinh Sơn Hoàn, 2010 “Khảo sát tính chất cơ, gỗ Pynkado gỗ Kempas Trung tâm nghiên cứu Chế biến Lấm sản, giấy bột giấy” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thị Xuân Hồng, 2003 “Khảo sát cấu tạo giải phẩu số loại gỗ rừng trồng Việt Nam định danh theo cấu tạo thô đại, hiển vi” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm – TP HCM Nguyễn Thị Ánh Loan, 2008 “Khảo sát cấu tạo tính chất hóa gỗ Sao xanh (Hopea ferrea)” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm TP HCM Phạm Thị Nhàn, 2004 “Khảo sát cấu tạo tính chất gỗ Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis)” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm TP HCM 10 Phan Thị Ngọc, 2005 “Khảo sát đặc điểm cấu tạo tính chất số loài cây” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản TP HCM 61    11 Ngơ Thị Bích Nhung, 2005 “Khảo sát số đặc điểm cấu tạo tính chất số loài cây” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm TP HCM 12 Nguyễn Thanh Tuyền, 2008 “Khảo sát cấu tạo tính chất hóa gỗ PyinkaDo (Xylia dolabriformis) Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản, Đại học Nông Lâm TP HCM C Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet 13 20.000 rừng giới ngày, ngày đăng: 20/01/2010 http://www.vietnamplus.vn/Home/20000ha-rung-tren-the-gioi-mat-di-moingay/20101/31693.vnplus  14 Công bố trạng rừng tồn quốc http://www.baomoi.com/Cong-bo-hien-trang-rung-toanquoc/148/4813793.epi 15 Diện tích rừng trồng tập trung năm 2010 đạt 252,5 nghìn http://www.baomoi.com/Dien-tich-rung-trong-tap-trung-nam-2010-dat2525-nghin-ha/148/5509582.epi   16 Độ che phủ rừng Việt Nam tăng nhanh, ngày đăng: 12/11/2010  http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Moi-truong/398013/%C4%91oche-phu-rung-cua-viet-nam-tang-manh.htm 17 Kỹ thuật chăm sóc Bạch đàn http://www.khoahocchonhanong.com.vn/csdlkhcn/modules.php?name=News &op=viewst&sid=1681 18 Năm quốc tế rừng 2011, ngày đăng: 03/06/2011 http://baoquangnam.com.vn/component/content/article/66/30962-nam-quocte-ve-rung-2011.html 19 Nhập gỗ Bạch đàn tháng đầu năm 2009 giảm, ngày đăng: 20/06/2009 http://www.tinkinhte.com/nd5/detail/thuong-mai/so-lieu-thi-truong-nhapkhau/nhap-khau-go-bach-dan-4-thang-dau-nam-2009giam/43612.005219.html 20 Những điều biết thêm Bạch đàn, ngày đăng: 14/06/2009 http://sonongnghiepbinhdinh.gov.vn/tai-lieu-ki-thuat/95-tu-lieu-lam-nghiepkhac/560-nhung-dieu-biet-them-ve-cay-bach-dan.html 21 Tình hình nhập gỗ nguyên liệu từ Ôxtrâylia tháng năm 2009, ngày đăng: 05/12/2009 62    http://www.tinkinhte.com/cong-nghiep/go-noi-that/tinh-hinh-nhap-khau-gonguyen-lieu-tu-thi-truong-oxtraylia-9-thang-nam-2009.nd5dt.70343.136148.html   22 Tình hình nhập gỗ sản phẩm gỗ tháng 4/2010 http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.288.gpopen.180565.gpside.1.gpnewtitle.tinh-hinh-nhap-khau-gova-san-pham-go-trong-thang-4-2010.asmx 23 http://vi.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus 63    PHỤ LỤC       64    ... tiến hành đề tài Khảo sát cấu tạo tính chất lý hóa gỗ Bạch đàn trắng Brazil (Eucalyptus grandis) 2    Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Bạch đàn trắng - Tên Việt Nam: Bạch đàn trắng - Tên địa phương:... nghiên cứu cấu tạo, tính chất lý hóa gỗ Gỗ Bạch đàn trắng xuất xứ từ Brazil nhập sản xuất số nhà máy nước ta; Tuy nhiên, dấu hiệu đặc điểm cấu tạo tính chất loại gỗ chưa hệ thống hóa cách đầy... 4.8 Độ hút ẩm gỗ Bạch đàn trắng 43 Bảng 4.9 Độ hút nước gỗ Bạch đàn trắng 44 Bảng 4.10 So sánh độ hút nước gỗ Bạch đàn trắng với số loại gỗ 45 Bảng 4.11 Tỷ lệ dãn nở gỗ Bạch đàn trắng 46 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ HÓA CỦA GỖ BẠCH ĐÀN TRẮNG BRAZIL (Eucalyptus Grandis) , KHẢO SÁT CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ HÓA CỦA GỖ BẠCH ĐÀN TRẮNG BRAZIL (Eucalyptus Grandis)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay