TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN 6 VÀ THÔN ĐÔNG HÀ THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH GIA LAI

58 30 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********** NGUYỄN THỊ THÚY TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN THÔN ĐÔNG - THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********** NGUYỄN THỊ THÚY TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN THÔN ĐÔNG - THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS ĐẶNG HẢI PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Đề tài thực hiện, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ba mẹ anh chị động viên tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt luận văn năm học đại học Xin chân thành cảm ơn đến thầy, cô giáo trường ĐH Nông lâm TP.HCM thầy, giáo khoa Lâm nghiệp tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt năm em theo học trường Xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Hải Phương trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình cho em để em hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn UBND thị trấn Chưprơng tồn thể bà thơn thôn Đông Hà, thị trấn Chưprông, huyện Chưprông tận tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối xin cảm ơn tập thể lớp DH07LNGL đóng góp ý kiến để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, 07/2011 Nguyễn Thị Th ii TĨM TẮT Luận văn tốt nghiệp "Tìm hiểu trình hình thành phát triển hệ thống nông lâm kết hợp thôn thôn Đông thị trấn Chưprông huyện Chưprông tỉnh Gia Lai" thực từ ngày 21/2/2011 đến ngày 21/6/2011 Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu yếu tố trình hình thành phát triển hệ thống NLKH thị trấn Chưprông - huyện Chưprông - Tỉnh Gia Lai đồng thời mô tả mô hình NLKH người dân áp dụng thực Kết cho thấy NLKH phương thức sản xuất chủ yếu người dân thị trấn Chưprơng, hệ thống hình thành phát triển từ lâu (từ năm 1975) chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố tự nhiên yếu tố xã hội hai yếu tố Hiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp với giá mặt hàng nông sản biến động không ngừng ảnh hưởng lớn đến suất trồng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tại có mơ hình NLKH thực là: (1) tiêu – cà phê, (2) tiêu – cà phê – sầu riêng, (3) vườn – ao – chuồng, (4) tiêu – ăn quả, (5) tiêu – cà phê – hoa màu Các mơ hình đà phát triển đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nhờ sản phẩm đa dạng mơ hình iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách sơ đồ minh hoạ viii Danh sách hình minh hoạ ix 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý nghiên cứu 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Nông Lâm Kết Hợp 2.1.1 Lịch sử phát triển nghiên cứu mơ hình Nơng Lâm Kết Hợp Việt Nam 2.2 Một số khái niệm NLKH 2.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.3.1 Điều kiện tự nhiên thị trấn Chưprông 2.3.1.1 Vị trí địa lý .6 2.3.1.2 Khí hậu 2.3.1.3 Thuỷ văn 2.3.1.4 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .8 2.3.2.1 Lĩnh vực kinh tế .8 2.3.2.2 Lĩnh vực xã hội 2.4 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 10 iv 3.2 Nội dung nghiên cứu 10 3.3 Phương pháp nghiên cứu 10 3.3.1 Thu thập thông tin 10 3.3.2 Phân tích số liệu 11 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 4.1 Quá trình hình thành, phát triển hệ thống NLKH điểm nghiên cứu 13 4.1.1 Các yếu tố có tác động đến hình thành phát triển NLKH điểm nghiên cứu .13 4.1.1.1 Yếu tố tự nhiên 13 4.1.1.2 Yếu tố xã hội: .15 4.2 Mơ hình kỹ thuật NLKH áp dụng địa phương 19 4.2.1 Mơ hình trồng Tiêu – cà phê .19 4.2.2 Mơ hình Tiêu – Cà phê – Sầu riêng 23 4.2.3 Mơ hình Vườn – Ao – Chuồng 26 4.2.4 Mơ hình Tiêu – Cây ăn 29 4.2.5 Mơ hình Tiêu – cà phê - hoa màu 32 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết luận .36 5.2 Kiến nghị .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 40 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ đ :Đồng FAO :Tổ chức nông lương giới (Food and Agriculture Organization) Ha :Hectare ICRAF :Trung tâm nghiên cứu nông lâm kết hợp quốc tế NH NNVPTNT :Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NLKH :Nông lâm kết hợp RVAC :Rừng – Vườn – Ao – Chuồng SALT :Kỹ thuật canh tác NLKH đất dốc UBND :Uỷ ban nhân dân vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Khung logic mô tả mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu 12 Bảng 4.1: biến động giá nông sản kéo theo biến đổi trồng .15 Bảng 4.4: Mơ hình NLKH hộ dân Thôn 6, Thôn Đông 19 Bảng 4.3: Tình hình sử dụng vốn vay 19 Bảng 4.2: giá tiêu, cà phê năm 16 vii DANH SÁCH SƠ ĐỒ MINH HOẠ Sơ đồ 1: Dòng sản phẩm tiêu, cà phê 17 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ minh họa mơ hình .22 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ minh họa mơ hình 25 Sơ đồ 4.5: Sơ đồ minh họa mơ hình 34 Sơ đồ 4.4: Sơ đồ minh họa mơ hình 31 Sơ đồ 4.3: Sơ đồ minh họa mơ hình 28 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH MINH HOẠ Hình 4.1: Hình minh họa mơ hình 23 Hình 4.9: Hoa màu mơ hình 35 Hình 4.4: Vườn ăn mơ hình 29 Hình 4.8: Tiêu, chuối long mơ hình 32 Hình 4.2: Hình minh họa mơ hình 26 ix –10 m 1-2 m Trong Tiêu : Cải : Rau muống : Mồng tơi : Hoa màu khác ( Rau răm, rau quế hành lá, ngò ) tàu, Cà phê Sơ đồ 4.5: Sơ đồ minh họa mơ hình 34 Hình 4.9: Hoa màu mơ hình Ưu điểm mơ hình Có thể trồng nhiều loại hoa màu diện tích để đem bán thu chi phí để chăm sóc tiêu cà phê (lấy ngắn ni dài) Chi phí đầu tư cho hoa màu Nhược điểm mơ hình Tốn nhiều cơng chăm sóc cho loại rau Rau loại ngắn ngày năm trồng nhiều vụ tốn nhiều cơng làm đất, trồng dễ bị sâu bệnh 35 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Theo điều tra 30 hộ canh tác theo mơ hình NLKH thị trấn Chưprơng có mơ hình người dân áp dụng phổ biến sau: • Tiêu – cà phê • Tiêu – cà phê – sầu riêng • VAC • Tiêu – Cây ăn • Tiêu – cà phê - hoa màu Các mơ hình mang tính đa dạng sinh học cao, người dân trồng xen nhiều loại khác công nghiệp lâu năm ăn chiếm ưu thế, họ có thêm nhiều thu nhập Với điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi có thay đổi nên hầu hết mơ hình tương tự cách thức trồng loại giống người dân học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trồng Sự hình thành phát triển hệ thống NLKH thị trấn Chưprông chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố tự nhiên (địa hình, khí hậu, đất đai) yếu tố xã hội (giá thị trường, nguồn vốn, sách) yếu tố Hiện tình hình thời tiết khí hậu thị trấn diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài, tình trạng thiếu nước trầm trọng dẫn tới việc suất trồng giảm đồng thời giá mặt hàng nông sản thay đổi không ổn định ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập người dân 5.2 Kiến nghị - Đối với người dân 36 Khi thực xây dựng mô hình NLKH cần phải tìm hiểu rõ điều kiện thích nghi loại trồng vật nuôi, hiểu rõ nhu cầu thị trường, phải dựa tảng, định hướng chung huyện để tránh thị trường sản phẩm cân đối Các hộ trồng tiêu, cà phê cần ý phòng chữa bệnh triệt loại dễ bị sâu bệnh - Đối với cán khuyến nông Cần phải theo dõi bám sát tình hình sản suất nơng nghiệp, hướng dẫn bà chăm sóc, phòng trừ số bệnh thường gặp trồng đặc biệt loại tiêu cà phê để chữa nhanh, kịp thời, triệt để không cho bệnh lây lan qua khác Cung cấp thêm nhiều thông tin cho người dân loại trồng phù hợp với điều kiện sản xuất áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt suất cao mà đảm bảo vấn đề môi trường - Đối với ngành nông nghiệp Cần xây dựng hồn chỉnh cơng trình thuỷ lợi để người dân chủ động việc tưới tiêu cho trồng Cần cung cấp thông tin nhu cầu tiêu thụ thị trường tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng thị trường sản phẩm cân đối 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhiều tác giả 2005 Bài giảng khuyến nông khuyến lâm Tài liệu giảng dạy, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thượng Hiền, 2005 Giáo trình Thực vật rừng Tài liệu giảng dạy, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Phạm Văn Hiền,2009 Hệ thống canh tác Tài liệu giảng dạy, trường ĐH Nông Lâm TP HCM Lê Quang Hưng, 1999 Kỹ thuật trồng thu hoạch cà phê xuất Tài liệu giảng dạy, trường ĐH Nông lâm TP.HCM Phan Thị Lý, 2009 Tìm hiểu trình hình thành phát triển hệ thống Nông Lâm Kết Hợp xã Đakpơ, huyện Đakpơ, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp, thư viện trường ĐH Nông Lâm TP HCM Nguyễn Văn Kế, 2001 Bài giảng ăn Tài liệu giảng dạy, trường ĐH Nông lâm TP.HCM Lê Quang Minh, 2006 Tìm hiểu phân loại kỹ thuật NLKH xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp, thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Lê Thị Minh, 2007 Mô tả đánh giá thu nhập mơ hình canh tác NLKH xã Xà Bang huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp, Thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Hồng Đức Nghi, 2007 “Đóng góp nghề rừng xóa đói giảm nghèo miền nùi”, truy cập ngày 18/03/2011 10 Nguyễn Lê Nhung, 2007 Tìm hiểu trạng đề xuất số giải pháp nhằm trì phát triển bền vững hệ thống NLKH xã Bình nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp, thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 11 Ngơ Diệu Qun, 2008 Tìm hiểu yếu tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống Nông Lâm Kết Hợp người dân thôn tân tiến, xã đạ rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp, thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 12 Nguyễn Văn Sở cộng tác viên, 2002 Bài giảng nông lâm kết hợp Tài liệu giảng dạy, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 38 13 Nguyễn Bắc Thuận, 2007 Điều tra mơ tả số mơ hình nông lâm kết hợp cộng đồng dân cư xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Luận văn tốt nghiệp, Thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 14 UBND thị trấn Chưprông – huyện Chưprôngtỉnh Gia Lai Báo cáo kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010 15 UBND thị trấn Chưprông – huyện Chưprôngtỉnh Gia lai Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2011 16 UBND thị trấn Chưprông – huyện Chưprôngtỉnh Gia lai Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2008 kế hoạch năm 2009 17 Nguyễn Viết Khoa, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Hồng, Vũ Văn Mễ, 2006 “ Sản xuất nông lâm kết hợp Việt Nam” Truy cập ngày 25/2/2011 http://www.vietnamforestry.org.vn/librayfolder/San%20xuat%20nong%20la m%20hop%20o%20viet%20Nam.pdf) 39 PHỤ LỤC 40 Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Tên chủ hộ: Số nhân khẩu: Diện tích đất: hình NLKH áp dụng: Năm thực hiện: 1, Gia đình có trồng lâu năm khơng? Nếu có trồng loại gì? Diện tích bao nhiêu? 2,Vì gia đình lại chọn trồng mà không chọn loại khác? Do đất: Do khí hậu: Do điều kiện kinh tế gia đình: Khác: 3, Năng suất mà trồng đem lại năm? 4, Có trồng hoa màu / vật ni khơng? Nếu có trồng gì/ gì? Diện tích? 5, Lợi ích mà cây/ đem lại? Cung cấp thêm nguồn thức ăn cho gia đình: Tăng thêm nguồn thu nhập: 6, Có trồng xen lâu năm với hoa màu/ vật ni khơng? Có 41 Khơng 7, Lợi ích việc trồng xen loại trồng gì? Thu đa dạng loại sản phẩm Cung cấp chất dinh dưỡng hỗ trợ cho lâu năm Tận dụng tối đa không gian 8, Nếu chọn loại trồng gia đình lựa chọn lại trồng nào? sao? Cây trồng Ghi Tiêu Cà phê Cây ăn Cây lựu, chuối, mít Hoa màu Rau muống, rau cải Khác Muồng đen, bời lời 9, Nguồn vốn đầu tư gia đình từ đâu? Tự có Vay Cả hai Nếu có vay vốn, nguồn vay? Nguồn vốn Số hộ Tỷ lệ % Tự có Ngân hàng NN PTNT Vay người thân Vay người khác 42 Lãi suất 10, Có học lớp đào tạo chăm sóc, ni dưỡng trồng/ vật ni khơng? Có Khơng 11, Khi thực mơ hình có gặp khó khăn thuận lợi gì? Vốn đầu tư: Kỹ thuật công nghệ: Nhân công lao động: Khác: 12, Các loại trồng nào? Mật độ: Khoảng cách (cây hàng): Mùa trồng: Làm đất: Chăm sóc: Chế độ nước: Chế độ dinh dưỡng: Thu hoạch: 13, Đối với vật nuôi? Số lượng: Diện tích chuồng trại: Vị trí chuồng trại: Thời gian nuôi: Thức ăn: Chăm sóc: Dịch bệnh: 14, Nguồn lao động từ đâu? Từ gia đình 43 Thuê thêm nhân công Cả hai 15, Thành phần mang lại thu nhập cho gia đình? Ngồi thu nhập từ mơ hình NLKH gia đình có thu nhập khác không? 16, Giá loại nông sản? Loại sản phẩm Đơn vị tính Giá mua 17, Năng suất, thu nhập thành phần mơ hình NLKH? Loại sản phẩm Đơn vị tính Năng suất 18, Nơi mua, bán sản phẩm NLKH ? Nơi mua, bán sản phẩm Giá Các cửa hàng, đại lý Các chợ Các thương lái địa phương 44 Đơn giá Phụ lục 2: GIÁ CẢ NƠI MUA, BÁN CÁC LOẠI NÔNG SẢN Sản phẩm Tiêu Mua cây/ giống Nơi mua Bán sản phẩm Giá Nơi mua Cửa hàng, đại lý Giá Tự ươm 5.000đ – 124.000đ – mua hộ 7.000đ/ thị trấn 125.000đ/ kg Tự ươm 4.000đ – 50.000đ – mua hộ 6.000đ/ thị trấn khác Cà phê Cửa hàng, đại lý 52.000đ/ kg (khô) khác 3.Sầu Đại lý giống 25.000đ/ Con buôn mua riêng trồng chỗ Mít Các hộ gia đình 1.000đ/ Con buôn mua lân cận 3.000đ – chỗ 5.000đ/ 16.000đ/ kg người quen 5.Nhãn Đại lý giống 20.000đ/ Con buôn mua trồng chỗ Chợ thị trấn 6.Chuối Các hộ gia đình 2.000đ/ Con bn mua lân cận chỗ người quen Chợ thị trấn 2.500đ/ Chợ thị trấn Thanh Các hộ gia đình long lân cận Con bn mua người quen chỗ Lựu Đại lý giống 25.000đ/ Chợ thị trấn trồng Con buôn mua 30.000đ/ buồng nải 20.000đ/ kg 30.000đ/ kg chỗ Dừa 10 Bò Vườn ươm thị 15.000đ/ Con bn mua 5.000đ/ trấn Chưprông chỗ khô Các hộ gia đình 4.000.000đ/ Con bn mua 45 10.000.000đ/ thị 100kg chỗ 300 kg 50.000đ/ kg trấn 11 Cá Cơ sở ươm 120.000đ/ Con buôn mua giống kg chỗ Chợ thị trấn TP.Pleiku 12Hoa Đại lý giống 3000đ – màu trồng 5.000đ/ Chợ thị trấn 5.000đ – 7.000đ/ bó bì(tuỳ loại) 46 Phụ lục 3: Một số hình trong mơ hình NLKH Hình 4.5: Chuồng bò mơ hình Hình 4.6: Cây lựu mơ hình 47 Hình 4.7: Cây tiêu mơ hình Hình 4.4: Ao cá mơ hình 48 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********** NGUYỄN THỊ THÚY TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NƠNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN VÀ THÔN ĐÔNG HÀ - THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH... đến trình hình thành phát triển hệ thống Nông Lâm Kết Hợp thôn thôn Đông Hà, thị trấn Chưprông, tỉnh Gia Lai - Mô tả hệ thống Nông Lâm Kết Hợp chủ yếu có địa phương 3.2 Nội dung nghiên cứu - Tìm. .. trình hình thành phát triển hệ thống NLKH tai thôn thôn Đông hà, thị trấn Chưprông, huyện Chưprông Mô tả hệ thống NLKH có địa phương Tìm hiểu yếu tố trình hình thành hệ thống NLKH thôn thôn Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN 6 VÀ THÔN ĐÔNG HÀ THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH GIA LAI , TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI THÔN 6 VÀ THÔN ĐÔNG HÀ THỊ TRẤN CHƯPRÔNG TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay