Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cơ khí chính xác 3d

27 19 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………… DANH MỤC VIẾT TẮT……………………………………………………… DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………………… I.TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D 1.1.Q trình hình thành phát triển cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 1.1.1.Tên,quy mơ ,địa ,chức ,nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh cơng ty 1.1.2.Q trình hình thành phát triển 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh 1.3.2.Sơ đò tổ chức máy quản lý công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 1.4 Khái quát kết sản xuất kinh doanh đơn vị qua năm II TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CƠNG TY 2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 2.1.1 Tổ chức máy kế toán sách kế tốn áp dụng cơng ty 2.1.2 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 2.1.2.1Tổ chức hạch toán ban đầu 2.1.2.2.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 2.1.2.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán 2.1.2.4.Tổ chức hệ thống BCTC 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 2.2.1.Bộ phận thực thời điểm tiến hành cơng tác phân tích kinh tế 2.2.2.Nội dung tiêu phân tích kinh tế cơng ty 2.2.3.Tính tốn phân tích số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh dự số liệu báo cáo kế toán 2.3.Tổ chức cơng tác tài tế cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D 3.1.Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.1.1.Ưu điểm 3.1.2Hạn chế 3.2 Đánh giá khái quát công tác phân tích kinh tế cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.2.1.Ưu điểm 3.2.2Hạn chế 3.3 Đánh giá khái qt cơng tác tài cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.3.1.Ưu điểm 3.3.2Hạn chế IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày kinh tế giới đà phát triển với trình độ ngày cao kinh tế Việt Nam dần phát triển theo xu hướng hội nhập với Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp kinh tế khu vực quốc tế Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày đa dạng ,phong phú sơi động,đòi hỏi luật pháp sách kinh tế Nhà nước phải đổi để đáp ứng yêu cầu kinh tế.phát triển.Trong xu hướng kế tốn,phân tích,tài khơng ngừng phát triển hồn thiện nội dung, phương pháp hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày cao sản xuất xã hội Vì lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài ,đảm nhận hệ thống tổ chức thơng tin làm định kinh tế Với tư cách cơng cụ quản lý kinh tế tài kế tốn,phân tích,tài cung cấp thơng tin kinh tế tài thực,có giá trị pháp lý độ tin cậy cao giúp Doanh nghiệp đối tượng liên quan đánh giá đắn tình hình hoạt động doanh nghiệp sở Ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tóan, tài chính,phân tích doanh nghiệp đồng thời quan tâm tận tình ban giám đốc cơng ty Cổ Phần Khí 3D em sâu nghiên cứu sơ lược tổ chức cơng tác kế tốn,tâi cơng ty Bài báo cáo tổng hợp em gồm phần: I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D II: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D IV: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Do thời gian thực tập kiến thức hạn nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến với cán nghiệp vụ công ty để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo Trần Thị Hồng Mai cán nghiệp vụ cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D giúp em hoàn thành báo cáo Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC VIẾT TẮT CP: Cổ Phần HĐGTGT: Hoá Đơn giá trị gia tăng BCTC: Báo cáo tài NV: Nghiệp vụ DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 01: PHIẾU NHẬP KHO Biểu số 02:HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Biểu số 03; Bảng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010và 2011 Biểu số 04: Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty Cổ Phần Khí Chính xác 3D sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức máy kế toán cơng ty Cổ phần Khí Chính xác 3D Sơ đồ 02:Sơ đồ tổ chức máy công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D sơ đồ 03: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung I.TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D 1.1.Q trình hình thành phát triển cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp 1.1.1.Tên,quy mô ,địa ,chức ,nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh công ty - Tên công ty: Công ty CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D - Tên giao dịch: 3D Precisive Machenical JSC., - Địa chỉ: Nhà A7, TTUBND Quận Cầu Giấy, 61/23 Trần Duy Hưng, Hà Nội - Mã số thuế: 010 226 5037 - Tài khoản: 049 100 146 9705 - Tại: Ngân hàng VCB Thăng Long - Điện thoại: 0437 833 705 - Nhà máy: Thôn Đìa, Nam Hồng, Đơng Anh, Hà Nội - Email: Contact@cokhi3d.com.vn FAX: 0437 833 706 - Vốn điều lệ: 3.000.000.000 - Vốn thực tế: 3.000.000.000 - Trang wed: www.cokhi3d.com.vn - Ban đầu từ thành lập công ty 22 lao động tính đến thời điểm cơng ty 49 lao động bao gồm phận quản lý văn phòng lao động nhà máy - Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh cơng ty Cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D hoạt động lĩnh vực sản xuất hàng khi, kinh doanh thiết bị phục vụ cho ngành điện công nghiệp, điện dân dụng, điển tử viễn thơng + Chức năng:Cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Doanh nghiệp hạch tốn độc lập,tự chủ tài vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Cùng với hỗ trợ đắc lực phòng kế tốn phận quản lý trực tiếp nhắc nhở đạo cán cơng nhân viên tồn cơng ty theo ngun tángản xuất kinh doanh đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng,ln lấy chữ tín làm đầu.Khách hàng trung tâm phải tạo diều kiện tốt để thoả mãn nhu cầu khách hàng Chức công ty sản xuất kinh daonh thiết bị :tủ điệ hạ thế,tủ rack,hỗ trợ kỹ thuật bảo trì thiết bị,kinh doanh thiết bị điện tử điện tử, điện lạnh… +Nhiệm vụ: Tổ chức tốt công tác sản xuất ,mua bán hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp Qủan lý khai thác sử dụng hiệu vốn ,đặc biệt đầu tư mở rộng vốn kinh doanh .Thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế Tuân thủ sách quản lý kinh tế quản lý nhà nước Các ngành nghề kinh doanh công ty: + Sản xuất tủ điện hạ nhà, trời + Sản xuất tủ Rack, tủ tích hợp thiết bị mạng, tủ nguồn viễn thơng + Sản xuất que hàn… + Sản xuất kinh doanh máng cáp điện, thang cầu cáp + Sản xuất kính doanh hệ thống thiết bị nhà trạm BTS + Dịch vụ lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử + Sản xuất kinh doanh thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng + Kinh doanh thiết bị truyền dẫn 1.1.2.Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D thành lập vào năm 2007, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 010 3017358 phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2007 Hiện tại, cơng ty nhà máy Thơn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội Nhà máy vào hoạt động năm nhà máy trang bị máy móc thiết bị như: mày hàn mig, tig, máy đột 15-35-75 tấn, máy chấn NC 3200-dài 2500mm, máy cắt NC 2500, chiều dày tôn 5mm…Mặt nhà xưởng rộng khoảng 2000m2 Khi bắt đầu thành lập cơng ty gặp nhiều khó khăn vốn nhân sự.Ban đầu 22 người phận văn phòng người lại 17 người nhân viên nhà máy Sau năm vào hoạt động cơng ty 49 người cấu phận văn phòng người lại nhân viên nhà máy Với cải tiến sản phẩm đảm bảo chất lượng hàng hóa cung cấp tính cạnh tranh cao , cơng ty hợp tác cung cấp số thiết bị cho số công ty lớn như: Tập đồn viễn thơng qn đội Viettel,cơng ty cổ phần thiết bị điện tử dịch vụ viễn thông(ETS)… 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp Cơng ty Cổ phần khí xác 3D hoạt động lĩnh vực vừa sản xuất vừa thương mại Chủ yếu hàng khí, thiết bị phục vụ cho ngành điện Hiện công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao,mẫu mã đẹp,bên cạnh cơng ty kinh doanh sản phẩm điện tử,điện lạnh đạt doanh thu cao 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần xác khí 3D đơn vị kinh tế tư cách pháp nhân hoạt động cách độc lập theo chế độ kế toán pháp luật nhà nước quy định Cơng ty Cổ phần xác khí 3D máy quản lý đơn giản gọn nhẹ giúp cho việc quản lý vận hành vào hoạt động lĩnh vực đảm bảo phù hợp nhanh chóng Hiện nay, lãnh đạo cao công ty Ban giám đốc lại phòng ban thuộc lĩnh vực hoạt động cơng ty Mỗi phòng ban đảm nhiệm vai trò, cơng việc khác liên kết phòng ban với 1.3.2.Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty: Phụ lục số 04:Sơ đồ 02: Nhiệm vụ phận phòng ban sau: -Ban Giám đốc:Chịu trách nhiệm đạo,lãnh đạo công tác cơng ty thơng qua phòng ban chức năng.Trực tiếp điều hành tồn hoạt động cơng ty,ký kết hợp đồng,các văn liên quan đến hoạt động công ty.Đại diện cho công ty trước pháp luật, định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi cơng ty - Phòng Kế tốn:có nhiệm vụ khai thác tiếp nhận hồ sơ đơn đặt hàng hợp đồng kinh tế ,theo dõi đôn đốc kế hoạch thực từ thiết lập bóc tách vẽ xuống phân xưởng - Phòng Tổ chức hành chính:có nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện máy tổ chức cơng ty cho phù hợp với u cầu,tính chất kinh doanh.Xây dựng tổ chức thực kế hoạch lao động tiền lương giải sách cho người lao động - Phòng Kinh doanh:có nhiệm vụ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm,thực Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp giai đoạn kinh doanh tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tiếp nhận vận chuyển +Bộ phận Kinh doanh xuất nhập khẩu:có nhiệm vụ tìm kiếm thị trường thực giao dịch với đối tác nước đối tác nước +Bộ phận Marting chăm sóc khách hàng:có nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm công ty cho khách hàng thực nhiệm vụ hậu bán hàng -Phòng thiêt kế:Xây dựng thiết kế vẽ,mẫu mã sản phẩm,xác định công nghệ chế tạo sản phẩm -Phòng KCS:có nhiệm vụ xây dựng công tác khoa học công nghệ,xây dựng định mức lao động,đơn giá tiền công cho sản phẩm,kiểm tra chất lượng sản phẩm giao hàng cho khách hàng -Phòng vật tư:có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng vật tư nhập kho,lập nhu cầu vật tư cho sản phẩm đảm bảo cho sản xuất -Phân xưởng gia cơng:có nhiệm vụ gia cơng thêm hàng hố mà cơng ty mua để bán -Phân xưởng hồn thiện sản phẩm:có nhiệm vụ hoàn thiện giai đoạn cuối sản phẩm để tiêu thụ 1.4 Khái quát kết sản xuất kinh doanh đơn vị qua năm Gần năm vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty không ngừng phát triển đổi chất lượng, mẫu mã sản phẩm đổi hoạt động kinh doanh để đem lại doanh thu hàng năm không ngừng tăng Để sâu vào tiến hành phân tích tìm hiểu em xin phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 2011 Phụ lục số 06: Biểu số 03; Bảng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010và 2011 Qua bảng số liệu ta thấy, năm 2011 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng 20.482.969.793 đồng, tương ứng tăng 26,3% so với năm 2010 Đây dấu hiệu tốt cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty chuyển biến tích cực Ngun nhân gia tăng chủ yếu Công ty biết áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, làm gia tăng chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, hàng hoá đặc biệt mở rộng thị trường nên doanh thu tăng cao Lớp K6HK1B Báo cáo thực tập tổng hợp Giá vốn hàng bán năm 2011 tăng 15.205.431.705 đồng, tương ứng tăng 21,2% so với năm 2010, chiếm 88.5% tổng doanh thu năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 giá vốn hàng bán chiếm 92,2% tổng doanh thu Năm 2011, giá vốn tăng 21,2% doanh thu lại tăng 26,3% so với năm 2010, điều cho thấy hiệu kinh doanh Công ty nâng lên nhiều, thể gia tăng doanh thu cao gia tăng giá vốn sản xuất Chi phí bán hàng chi phí QLDN năm 2011 tăng Cơng ty sách khuyến khích nhân viên việc nâng cao chất lượng sản phẩm với hình thức tăng lương, thưởng cho cán quản lý nhân viên bán hàng trích lập quỹ nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, hỗ trợ tiền xăng lại cho nhân viên Công ty đầu tư sửa chữa, nâng cấp công cụ phục vụ quản lý bán hàng máy vi tính, máy in, máy photo,… Các khoản chi tiếp khách chiếm phần khơng nhỏ chi phí bán hàng QLDN, điều cho thấy hoạt động kinh doanh Công ty mở rộng, ngày nhiều khách hàng tìm đến thương lượng đặt hàng Năm 2011, chi phí bán hàng đạt 72.002.572 đồng tăng 21,4 %, chi phí QLDN đạt 5.943.652.734 đồng tăng 77,5 % so với năm 2010 Mặc dù tăng cao chiếm phần nhỏ tổng chi phí hoạt động Cơng ty, hai khoản chi phí chi phí tài chiếm 79,2% lợi nhuận gộp bán hàng, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cao, đạt 2.886.719.470 đồng, tăng 2.517.421.270 đồng so với năm 2010, tương ứng với tỷ lệ tăng 681% Đây tỷ lệ tăng cao, cho thấy vào năm 2011 Công ty thực tốt việc tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm nâng cao lợi nhuận Lợi nhuận năm 2011đạt 2.644.829.250 đồng tăng 509,2% so với năm 2010 Cơng ty biện pháp quản lý chặt chẽ, máy quản lý phù hợp với cấu quản lý Công ty góp phần làm lợi nhuận tăng cao Nhìn chung, hoạt động kinh doanh năm 2011 đánh giá thành công thông qua tiêu đạt mức cao Với trình độ quản lý điều hành Ban Giám đốc với đội ngũ nhân viên nhiệt tình với cơng việc góp phần làm cho danh tiếng Công ty ngày vươn cao vươn xa thị trường cạnh tranh ngày gay gắt Lớp K6HK1B 10 Báo cáo thực tập tổng hợp +Tài khoản 156-Hàng hoá +Tài khoản 211-Tài sản cố định +Tài khoản 333-Thuế khoản phải nộp ngân sách nhà nước +Tài khoản 334-Phải trả người lao động +Tài khoản 411-Nguồn vốn kinh doanh +Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ +Tài khoản 632-Giá vốn hàng bán +Tài khoản 642-Chi phí kinh doanh +Tài khoản 911-xác định kết kinh doanh - Một số nghiệp vụ chủ yếu : NV1:Ngày 22-1-2012 HĐGTGT 00142 Mua dây điện công ty Cổ Phần Gia Lộc 8000m dây điện đơn giá 2140 đồng Thuế GTGT10%Vật tư nhập kho Đông Anh.Công ty trả tiền gửi ngân hàng NV2:Hoá đơn GTGT 0023 Ngày 25-1-2012 xuất kho bán cho công ty Thiết Bị Điện tử Công Nghiệp Đế Âm Sàn giá bán 15.000.000đồng, thuế GTGT10% Khách hàng toán tiền mặt NV3:Ngày 1-2-2012 Chi tạm ứng lương cho anh Phan Thanh Mạnh phận phân xưởng gia công 1.500.000 đồng NV4:Ngày 1-2-2012 HĐ GTGT 00652 công ty mua ô tô biển 29-H2259.Giá mua chưa thuế 85.600.000 đồng.Thuế GTGT 5%Cơng ty tốn TGNH NV5:Mua máy vi tính để sử dụng cho phận thiết kế theo hoá đơn GTGT 0034 ngày 5-2-2012 Giá mua chưa thuế12.000.000 đồng thuế GTGT 10%.Cơng ty tốn cho người bán tiền mặt Căn vào nghiệp vụ kinh tế kế toán định khoản sau: ĐVT: Đồng NV1:Nợ TK 152: 17.120.000 Nợ TK133(1331): 1.720.000 TK112(1121): 18.840.000 NV2: Nợ TK 111(1111): TK511(5111): TK333(3331) NV3:Nợ TK141: Lớp K6HK1B 16.500.000 15000.000 1.500.000 1.500.000 13 Báo cáo thực tập tổng hợp TK111(1111): 1.500.000 NV4:Nợ TK211(2111): 85.600.000 Nợ TK133(1332): 4.280.000 TK112(1121): 89.600.000 NV5:Nợ TK211(2111): 12.000.000 Nợ TK133(1331): 1.200.000 TK111(1111): 13.200.000 2.1.2.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán Hệ thống sổ sách: Với việc sử dụng phần mềm Esoft Financial SB cho phép Công ty xem, in tất loại sổ sách, báo biểu theo quy định Bộ Tài Chính theo hình thức Nhật ký chung: + Nhật ký chung + Sổ Cái + Sổ chi tiết tài khoản; Bảng tính giá thành… - Các chứng từ sau thu thập, phân loại làm để kế toán nhập số liệu vào phần mềm máy tính xử lý thông tin thu thập tự động lập sổ, bảng phân bổ, đưa báo cáo - Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung: Phụ lục số 05:sơ đồ 03: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung - Đặc trưng hình thức Nhật ký chung là: Tất nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh phải ghi vào sổ Nhật ký, trọng tâm sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế nghiệp vụ Sau lấy số liệu sổ Nhật ký để ghi sổ Cái theo nghiệp vụ phát sinh 2.1.2.4.Tổ chức hệ thống BCTC - Hệ thống báo cáo: + Quý: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh + Năm: loại: Bảng cân đối kế toán , Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài + Quản trị: Báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ phải thu, phải trả, báo cáo quỹ Lớp K6HK1B 14 Báo cáo thực tập tổng hợp Trong Báo cáo kết kinh doanh kế toán bán hàng lập,Báo cấ lưu chuyển tiền tệ kế toán vốn tièn lập,Bảng cân đối kế toán thuyêt minh báo cáo tài kế tốn trưởng lập Các báo cáo sau lập xong nộp cho Giám đốc sau cơng bố rộng rãi cho Ban lãnh đạo công ty công bố cho tổ chức cá nhân bên ngồi cơng ty biết 2.2 Tổ chức cơng tác phân tích kinh tế 2.2.1.Bộ phận thực thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế -Bộ phận thực cơng tác phân tích kinh tế cơng ty phòng kế tốn.Bao gồm phận kế tốn quản trị cơng ty -Thời điểm tiến hành cơng tác phân tích kinh tế kỳ kế toán Vào quý năm kế toán 2.2.2.Nội dung tiêu phân tích kinh tế cơng ty -Nội dung:+ Phân tích trình kinh tế phát sinh hoạt động kinh doanh cơng ty từ khâu mua hàng hố dự trữ bán + Phân tích q trình kinh tế phát sinh từ cơng ty sản xuất sản phẩm bán sản phẩm mà công ty sản xuất - Các tiêu phân tích kinh tế cơng ty: +Phân tích doanh thu:Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến kết thực doanh thu.Sau đề biện pháp đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu +Phân tích chi phí kinh doanh: đánh giá tình hình quản lý sử dụng chi phí kinh doanh Từ đưa biện pháp sử dụng hiệu chi phí kinh doanh +Phân tích lợi nhuận:Đánh giá giá tồn diện kết tình hình thực tiêu kế hoạch lợi nhuận tỷ trọng cấu lợi nhuận theo nguồn hình thành.Từ đưa biện pháp quản lý ,sử dụng lợi nhuận cho hiệu +Phân tích tài :Đánh giá tình hình cơng nợ phải thu ,phải trả ,khả toán khoản nợ cơng ty,tình hình bảo tồn phát triển vốn kinh doanh cơng ty 2.2.3.Tính tốn phân tích số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh dự số liệu báo cáo kế toán Lớp K6HK1B 15 Báo cáo thực tập tổng hợp Phụ lục07:Biểu số 04: Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty Cổ Phần Khí Chính xác 3D Dựa vào số liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh ta tiến hành phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty Cổ Phần Khí 3D năm 2010 2011 sau:: Qua bảng ta thấy hệ số Doanh thu BH&CCDV vốn kinh doanh năm 2010 so với năm 2009 tăng từ 28,7 lên 35,35 hệ số lợi nhuận vốn kinh doanh năm 2011 tăng 0,6 lần so với năm 2010 Từ đó, ta thấy năm 2011 cơng ty cổ phần xây dựng Vạn Phúc sử dụng vốn kinh doanh hiệu so với năm 2010 2.3.Tổ chức công tác tài -Cơng tác kế hoạch hố tài chính: +Được thực vào cuối kỳ kế toán phận kế tốn thực Để đảm bảo q trình hoạt dộng cơng ty ,cơng tác kế hoạch hố tài ln Ban lãnh đạo cơng ty ln ln coi trọng.Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cơng ty cho q trình kinh doanh diễn cách thường xuyên liên tục khơng bị gián đoạn.Ngồi giúp cho nhà quản lý ban lãnh đạo công ty đưa định quản lý sử dụng vốn cho tiết kiệm hiệu + Công tác huy động vốn: Tìm nguồn vốn cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn Doanh nghiệp chủ yếu huy động từ vốn tự (do cổ đơng đóng góp) cách phát hành cổ phiếu +Công tác quản lý sử dụng vốn –tài sản: : Doanh nghiệp đảm bảo thống công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản cách hiệu : quản lý chặt chẽ số lượng, giá trị tài sản có, giá trị hao mòn TSCĐ q trình sử dụng, mua TSCĐ, chuyển nhượng TSCĐ, nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ, bảo quản TSCĐ… Việc sử dụng vốn vào mục đích khác phải báo cáo trình bày hợp lý văn phải phê duyệt người thẩm quyền Lớp K6HK1B 16 Báo cáo thực tập tổng hợp + Công tác quản lý doanh thu ,chi phí ,lợi nhuận phân phối lợi nhuận : : Lợi nhuận đạt năm 2010, công ty phân phối cho việc thực nghĩa vụ nộp Thuế với Nhà nước, chia trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh +Xác định tiêu nộp ngân sách quản lý nợ: Các tiêu nộp ngân sách gồm thuế GTGT bán hàng, thuế TNDN, thuế môn loại thuế khác; với khoản phải nộp: khoản phụ thu, khoản phí, lệ phí… Doanh nghiệp tốn đầy đủ với nhà nước theo quy định thuế, phí, lệ phí Doanh nghiệp thực nộp ngân sách nhà nước theo hình thức nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước chuyển khoản nộp ngân sách III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC 3D 3.1.Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.1.1.Ưu điểm - Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty cải tiến lề lối làm việc phù hợp với phát triển Cơng ty, nội ln đồn kết, giúp đỡ lẫn để hoàn thành nhiệm vụ giao, người lao động tinh thần trách nhiệm cao - Hiện Công ty sử dụng phần mềm kế toán máy hạch toán nên việc lập,lưu quản lý số liệu, chứng từ sổ sách thuận tiện - Về công tác luân chuyển chứng từ: Chứng từ Công ty lập rõ ràng, hợp lý phù hợp với tính chất cơng việc - Tổ chức máy kế toán gọn nhẹ, hợp lý với máy quản lý Công ty 3.1.2.Hạn chế - Bộ máy kế toán gọn nhẹ vấn đề mà công ty cần quan tâm kế tốn phải làm nhiều phần hành kế tốn lúc -Trong năm tình hình giá nguyên, nhiên vật liệu tăng liên tục làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao Giá trang thiết bị, phụ tùng thay tăng giá làm chi phí sửa chữa máy móc thiết bị đầu tư xây dựng tăng theo Lớp K6HK1B 17 Báo cáo thực tập tổng hợp -Hơn nữa, nhu cầu thi trường ngày cao, đòi hỏi Cơng ty phải biện pháp sản xuất để nâng cao chất lượng sản xuất, mở rộng thị trường nâng cao khả cạnh tranh 3.2 Đánh giá khái quát công tác phân tích kinh tế cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.2.1.Ưu điểm - Cơng tác phân tích kinh tế doanh nghiệp tiến hành tương đối đầy đủ theo tiêu phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận…cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin tình hình kinh doanh doanh nghiệp năm để giúp lãnh đạo nhìn tổng quát đưa chiến lược kinh doanh đắn 3.2.2Hạn chế Doanh nghiệp khơng phận thực cơng tác phân tích kinh tế riêng biệt, doanh nghiệp giao cơng tác cho phòng Kế tốn tài thực hiện, hoạt động phân tích kinh tế thực lãnh đạo hay người nhu cầu sử dụng thơng tin đối tác, khách hàng kinh doanh, quan thẩm quyền u cầu Doanh nghiệp nên tính tốn phân tích thêm tiêu khác như:phân tích tiền lương,phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành 3.3 Đánh giá khái quát công tác tài cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D 3.3.1.Ưu điểm Công ty thực đầy đủ tổ chức cơng tác tài Đảm bảo huy động vốn, sử dụng vốn hiệu giúp q trình sản xuất kinh doanh hoạt động cách liên tục đạt hiệu cao Công ty quản lý tốt cơng tác doanh thu ,chi phí lợi nhuận, phân phối lợi nhuận 3.3.2Hạn chế Công tác quản lý thu hồi cơng nợ chưa hiệu Tình trạng sử dụng vốn chưa tốt, hiệu chưa cao, gây lãng phí nguồn vốn Cơng ty chưa đề giải pháp cụ thể để tăng doanh thu tiết kiệm chi phí cách hiệu Lớp K6HK1B 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Về công tác sử dụng vốn : Việc sử dụng vốn lưu động khâu sản xuất chưa hợp lý, vốn lưu động khâu dự trữ khâu lưu thông lớn khâu sản xuất lại thấp làm cho lượng vốn bị ứ đọng IV ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực tế công ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D em thấy cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty nhiều tồn cần khắc phục ,quá trình quản lý phân tich doanh thu nhiều vấn đề cần khắc phục.Em xin đề xuất hướng đề tài khoá luận tốt nghiệp sau: Hướng đề tài thứ nhất: “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D” thuộc học phần kế toán Hướng đề tài thứ hai: “Phân tich doanh thu cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D” thuộc học phần phân tích Hướng đề tài thứ ba: “Công tác quản lý doanh thu” thuộc học phần tài Lớp K6HK1B 19 Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Như cơng tác kế tốn,phân tích,tài nội dung quan trọng tất loại hình doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng nèn kinh tế thị trường Vì tất nội dung nhằm mục đích cung cấp số liệu cách trung thực, đầy đủ khách quan ,đáng tin cậy ban lãnh đạo công ty đưa phương hướng hoạt động tốt đạt hiệu giúp cơng ty đứng vững kinh tế thị trường Do thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D hạn nên em mong nhận quan tâm hướng dẫn giáo Trần Thị Hồng Mai cán phòng ban công ty để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày28 tháng năm 2012 Sinh viên Lê Thị Thu Hương PHỤ LỤC Phụ lục số 01: Lớp K6HK1B 20 Báo cáo thực tập tổng hợp Biểu số 01: Đơn vị:Cơng ty CP Khí Chính Xác 3D Địachỉ: Nhà A7, TTUBND Quận Cầu Giấy, 61/23 Mẫu số01VT QĐ số1141-TC?QĐ?CĐKT Ngày1/1/1995 Trần Duy Hưng, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO Ngày22-1-2012 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Xuân Khoa Theo HĐ 1101 ngày 22-1-2012 Nhập kho:Vật tư Tên nhãn hiệu quy STT cách phẩm chất vật tư Dây điện Mã số Đơn vị m Số lượng Theo Thực CT 8.000 nhập 8.000 Đơn Thành tiền giá 2.140 17.120.000 Cộng 17.120.000 (Bằng chữ:Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) Phụ trách cung tiêu (Đã ký) Người giao hàng (Đã ký) Thủ kho (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phụ lục số 02: Biểu số 02: HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Lớp K6HK1B Mẫu số: 01/GTKT-3LL Liên 2: Giao cho khách hàng RS/2010T Ngày 25 tháng 01 năm 2012 00075 21 Báo cáo thực tập tổng hợp Đơn vị bán hàng: Cơng ty CP Khí Chính Xác 3D Địa chỉ: Nhà A7, TTUBND Quận Cầu Giấy, 61/23 Trần Duy Hưng, Hà Nội Số Tài khoản: 049 100 146 9705 Điện thoại: 0437 833 705 Họ tên người mua hàng: MST:010 226 5037 Tên đơn vị: Công ty thiết bị điện tử Công nghiệp Địa chỉ: 132 Tôn Đức Thắng – Hà Nội Hình thức tốn: Tiền mặt STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT A B C MST: 0101126739 SL Đơn giá Thành tiền 3 Đế âm sàn Chiếc 15.000.000 15.000.000 Cộng tiền hàng 15.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.500.000 Tổng cộng tiền toán 16.500.000 Số tiền (viết chữ): Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên ) (ký, họ tên) (ký, họ tên ) Phụ lục số 03:sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Khí Chính xác 3D Kế tốn trưởng Kế tốn Vật tư, kế Lớp K6HK1Btốn TS, Thủ quỹ Kế tốn cơng nợ, kế toán 22 lương Kế toán Bán hàng,kế toán Chi phí Báo cáo thực tập tổng hợp Ban giám đốc Phòng kế tốn Phụ lục số 04:Sơ đồ 02: Kinh doanh Nhà máy :Sơ đồ tổ chức máy cơng ty Cổ Phần Khí Chính Xác 3D Phòng tổ chức hành Kinh doanh & Xuất nhập Phòng thiết kế Phòng KCS Marting chăm sóc khách hàng Phòng vật tư Phân xưởng gia cơng Lớp K6HK1B 23 Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm Báo cáo thực tập tổng hợp Phụ lục số 05:sơ đồ 03 Chứng từ kế tốn : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Sổ nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Lớp K6HK1B Sổ, thẻ kế toán chi tiết 24 Báo cáo thực tập tổng hợp Ghi : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, ghi định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Phụ lục số 06:Biểu số 03; Bảng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2010và 2011 Đơn vị tính: Việt Nam Đồng Chỉ tiêu M S Doanh thu bán hàng 01 cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ 02 doanh thu Doanh thu bán 10 hàng cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp từ hoạt 20 động kinh doanh Doanh thu hoạt động tài 21 Chí phí hoạt động tài 22 Trong đó: chi phí lãi vay Lớp K6HK1B 23 2011 Chênh lệch 11/10 2010 Giá trị % 20.482.969.793 26,3 98.325.918.337 77.842.948.544 20.482.969.793 26,3 86.982.146.522 71.776.714.817 15.205.431.705 21,2 11.343.771.815 6.066.233.727 5.277.538.088 86,9 543.729.613 729.598.325 -185.868.712 -25.5 2.985.126.647 3.018.567.136 -33.440.489 -1.2 1.278.956.534 2.597.643.425 -1.318.686.891 -50.8 98.325.918.337 77.842.948.544 - - 25 Báo cáo thực tập tổng hợp Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh 25 nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt 30 động kinh doanh 72.002.572 59.275.002 12.727.570 21,4 5.943.652.734 3.348.691.714 2.594.961.020 77,5 2.886.719.470 369.298.200 2.517.421.270 681 11 Thu nhập khác 31 545.473.362 263.437.454 282.035.908 7,1 12 Chi phí khác 32 787.363.582 198.598.878 588.764.704 96,4 13 Lợi nhuận khác 40 (241.890.220) 64.838.576 -177.051.644 -273 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 2.644.829.250 434.161.776 2.210.667.474 509,2 51 661.207.312,5 121.565.297 539.642.015,5 443,9 1.671.025.459 534,6 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu 52 60 - - 1.983.621.938 70 312.596.479 - - Phụ lục07:Biểu số 04: Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty Cổ Phần Khí Chính xác 3D (Nguồn: Phòng kế tốn tài Đơn vị tính: VNĐ So sánh Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Số tuyệt đối Tỷ lệ % Doanh thu BH&CCDV 77.842.948.544 98.325.918.337 7.507.179.800 28,42 Lợi nhuận kinh doanh 312.596.479 1.983.621.938 15.892.844 -22 Vốn kinh doanh 2.712.092.861 2.781.223.706 69.130.845 4,03 28,70 35,35 - - 0,11 0,71 Hệ số doanh thu BH&CCDV vốn KD Hệ số lợi nhuận vốn KD Lớp K6HK1B 26 - - Báo cáo thực tập tổng hợp Lớp K6HK1B 27 ... xuất kinh doanh công ty năm 2010và 2011 Biểu số 04: Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty Cổ Phần Cơ Khí Chính xác 3D sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Cơ Khí Chính xác 3D Sơ đồ 02:Sơ... em gồm phần: I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 3D II: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 3D III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QT CƠNG TÁC... lương cơng ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác 3D thuộc học phần kế toán Hướng đề tài thứ hai: Phân tich doanh thu công ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác 3D thuộc học phần phân tích Hướng đề tài thứ ba: “Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cơ khí chính xác 3d , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cơ khí chính xác 3d

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay