ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI BẠCH ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP IAPA HUYỆN KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI

66 17 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THỊ MỸ TRANG ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI BẠCH ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP IAPA HUYỆN KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ NGUYỄN THỊ MỸ TRANG ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI BẠCH ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP IAPA HUYỆN KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI Ngành : Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Thành phố Hồ Chí Minh 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn tốt nghiệp này, Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: È Công lao sinh thành dưỡng dục Ba má nuôi nấng khôn lớn ăn học ngày hôm È Thầy Phạm Trịnh Hùng Nguyễn Thị Mộng Trinh tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài È Thầy cô khoa Lâm nghiệp thầy cô Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM- Trường Đại học Nông Lâm TP HCM dạy tận tình giáo dục chúng tơi qua bốn năm đại học È Các cô chú, anh chị Công ty Lâm nghiệp IaPa, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn ở, lại thu thập số liệu È Tất bạn bè đặc biệt bạn lớp DH07LNGL động viên giúp đỡ lúc khó khăn thực luận văn Sinh viên thực Nguyễn Thị Mỹ Trang ii TÓM TẮT Nội dung tóm tắt báo cáo: Đề tài nghiên cứu ứng dụng GIS việc đánh giá sinh trưởng loài Bạch đàn loại đất khác Công ty Lâm nghiệp IaPa huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai Các phương pháp nghiên cứu: Đề tài ứng dụng GIS xây dựng đồ chuyên đề khu vực nghiên cứu, nhằm xác định trạng Bạch đàn nằm loại đất nào, từ chọn hai loại đất phục vụ cho nghiên cứu Để đánh giá sinh trưởng Bạch đàn loại đất khác địa bàn nghiên cứu, đề tài sử dụng phần mềm Excel vẽ biểu đồ so sánh loại đất cho nhân tố mật độ, đường kính ngang ngực (D1,3), chiều cao vút (Hvn), trữ lượng Sau kiểm tra trắc nghiệm F phương sai mẫu (FTest Two- Sample for Variances) để đánh giá khác biệt phương sai mẫu, thực mục đích để làm sở lý luận thực t- Test có giả định phương sai giống hay khác phân Từ đó, đánh giá sinh trưởng Bạch đàn loại đất khác Kết đạt được: Xây dựng đồ chuyên đề gồm đồ trạng Bạch đàn trạng đất khu vực nghiên cứu Bạch đàn sinh trưởng loại đất xói mòn trơ sỏi đá (E) tốt loại đất xám đá macma acid (Xa) iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i CẢM TẠ .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Giới hạn đề tài 2  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 3  2.1.1 Định nghĩa GIS 3  2.1.2 Các yếu tố cấu thành GIS 3  2.1.3 Mục đích chung Hệ thơng tin địa lý 4  2.1.4 Ứng dụng GIS quy hoạch sử dụng đất 6  2.2 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng Việt Nam 8  2.3 Tổng quan đối tượng nghiên cứu 9  2.3.1 Đối tượng nghiên cứu 9  2.3.2 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 9  2.3.3 Đặc tính sinh thái 9  2.3.4 Công dụng ý nghĩa kinh tế 10  2.4.1 Đặc điểm tự nhiên 12  2.4.1.1 Vị trí địa lý 12  iv 2.4.1.2 Địa hình 12  2.4.1.3 Khí hậu thủy văn 13  2.4.1.4 Nhiệt độ 13  2.4.1.5 Lượng mưa 13  2.4.1.6 Gió 13  2.4.1.7 Độ ẩm 13  2.4.1.8 Lượng bốc 13  2.4.1.9 Nguồn nước thủy văn 14  2.4.2 Điều kiện dân sinh 14  2.4.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 15  2.4.4 Tài ngun rừng cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng .19  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22  3.1 Xây dựng sở liệu đồ bao gồm đồ loại đất đồ trạng Bạch đàn 22  3.1.1 Công tác ngoại nghiệp 22  3.1.2 Công tác nội nghiệp 22  3.2 Phân tích ảnh hưởng loại đất đến sinh trưởng phát triển Bạch đàn .23  3.2.1 Công tác ngoại nghiệp 23  3.2.2 Công tác nội nghiệp 24  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25  4.1 Xây dựng sở liệu .25  4.1.1 CSDL không gian .25  4.1.2 CSDL thuộc tính 28  4.2 Phân tích ảnh hưởng loại đất lên sinh trưởng Bạch đàn 28  4.2.1 Nhân tố mật độ 29  4.2.2 Nhân tố đường kính 32  4.2.3 Nhân tố chiều cao .36  4.2.4 Nhân tố trữ lượng .40  v 4.2.5 Đánh giá kết đạt 44  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45  5.1 Kết luận .45  5.2 Kiến nghị .45  TÀI LIỆU THAM KHẢO 46  PHỤ LỤC   vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT GIS Hệ thống thông tin địa lý Hvn Chiều cao vút D1.3 Đường kính bình qn A Tuổ QĐ- UBND Quyết định ủy ban nhân dân Ba Đất bạc màu đá macma axit D Đất dốc tụ thung lũng E Đất xói mòn trơ sỏi đá Fa Đất vàng đỏ đá granit, riolit Fk Đất nâu đỏ đá bazan Fs Đất đỏ vàng đá sét đá biến chất Ha Đất mùn đỏ vàng đá macma axit P Đất phù sa không đuợc bồi Ru Đất nâu thẫm sản phẩm phong hóa X Đất xám phù sa cổ Xa Đất xám đá macma axit vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các tiêu khí hậu, thời tiết .14 Bảng 2.2 Đặc điểm dân số 15 Bảng 2.3 Số liệu thống kê diện tích lúa lâm phần .16 Bảng 2.4 Thống kê tình hình sản xuất nương rẫy địa bàn 17 Bảng 2.5 Biểu thống kê diện tích rừng đất Lâm nghiệp 19 Bảng 2.6 Diện tích rừng chia theo khả xảy cháy 20 Bảng 2.7 Diện tích rừng trồng địa phương 21 Bảng 4.1 Kết trắc nghiệm F kiểm tra phương sai mẫu thông qua tiêu mật độ 31 Bảng 4.2 Kết so sánh hai mẫu giả định chúng có phương sai thơng qua tiêu mật độ 32 Bảng 4.3 Kết trắc nghiệm F kiểm tra phương sai mẫu thơng qua tiêu đường kính 35 Bảng 4.4 Kết so sánh hai mẫu giả định chúng có phương sai thơng qua tiêu đường kính 36 Bảng 4.5 Kết trắc nghiệm F kiểm tra phương sai mẫu thông qua tiêu chiều cao .39 Bảng 4.6 Kết so sánh mẫu giả định chúng có phương sai thông qua tiêu chiều cao 40 Bảng 4.7 Kết trắc nghiệm F kiểm tra phương sai mẫu thông qua tiêu trữ lượng 43 Bảng 4.8 Kết so sánh mẫu giả định chúng có phương sai thông qua tiêu trữ lượng 43 Bảng 4.9 Tổng kết q trình thống kê phân tích qua tiêu .44 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ tóm tắt q trình số hóa 23 Hình 3.2 Sơ đồ tóm tắt q trình thực .24 Hình 4.1 Hiện trạng đất huyện Kông chro 25 Hình 4.2 Biểu đồ thể tỉ lệ % loại đất huyện Kơng chro 26 Hình 4.3 Hiện trạng lô Bạch đàn khai thác công ty Lâm nghiệp IaPa 27 Hình 4.4 Biểu đồ thể mật độ lô Bạch đàn khai thác 29 Hình 4.5 Biểu đồ thể mật độ lơ Bạch đàn đất xói mòn trơ sỏi đá .30 Hình 4.6 Biểu đồ thể mật độ lô Bạch đàn đất xám đá macma acid 30 Hình 4.7 Biểu đồ thể đường kính lơ Bạch đàn khai thác 33 Hình 4.8 Biểu đồ thể đường kính Bạch đàn đất xói mòn trơ sỏi đá 34 Hình 4.9 Biểu đồ thể đường kính Bạch đàn đất xám đá macma acid.34 Hình 4.10 Biểu đồ thể chiều cao lơ Bạch đàn khai thác .37 Hình 4.11 Biểu đồ thể chiều cao Bạch đàn đất xói mòn trơ sỏi đá 38 Hình 4.12 Biểu đồ thể chiều cao Bạch đàn đất xám đá macma acid 38 Hình 4.13 Biểu đồ thể trữ lượng lô Bạch đàn khai thác .41 Hình 4.14 Biểu đồ thể trữ lượng đất xói mòn trơ sỏi đá 42 Hình 4.15 Biểu đồ thể trữ lượng đất xám đá macma acid 42 ix 4.2.4a Biểu đồ thể trữ lượng loại đất M(m3/ha) TRỮ LƯỢNG TRÊN ĐẤT XĨI MỊN TRƠ SỎI ĐÁ 140.00 117.81 120.00 93.99 100.00 87.55 90.50 89.09 92.80 91.39 81.76 80.00 60.00 55.71 87.81 77.60 82.42 62.28 59.57 44.88 40.00 24.84 23.37 23.49 20.00 Tên lô 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hình 4.14 Biểu đồ thể trữ lượng đất xói mòn trơ sỏi đá TRỮ LƯỢNG TRÊN ĐẤT XÁM TRÊN ĐÁ MACMA ACID M(m3/ha) 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 92.46 80.90 77.77 65.79 60.35 62.37 53.36 48.96 39.25 32.19 28.90 41.6643.77 7.19 7.54 29.07 23.40 18.9321.14 16.62 12.15 24.71 24.16 33.83 24.04 23.13 6.55 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên lơ Hình 4.15 Biểu đồ thể trữ lượng đất xám đá macma acid 42 4.2.4b Phân tích, thống kê đánh giá trữ lượng Bạch đàn loại đất Bảng 4.7 Kết trắc nghiệm F kiểm tra phương sai mẫu thông qua tiêu trữ lượng F-Test Two-Sample for Variances Mean Variance Observations df F P(F
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI BẠCH ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP IAPA HUYỆN KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI , ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI BẠCH ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP IAPA HUYỆN KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay