Kế toán chi phí xây dựng và tính giá thành công trình tại công ty cổ phần sông đà 1

74 64 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Cùng với trình chuyển đổi kinh tế từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa quản lý Nhà nước, hệ thống kế toán nước ta bước thay đổi để phù hợp với tình hình Bên cạnh tiến trình hội nhập hợp tác quốc tế diễn sâu rộng khiến cho vấn đề nâng cao hệ thống sở hạ tầng đặt lên hàng đầu, kéo theo đầu tư, phát triển nhanh chóng hệ thống kiến trúc đô thị, cầu đường, nhà mới…Ngành Xây dựng (XDCB) nhanh chóng trở thành ngành sản xuất vị trí quan trọng Nó cung cấp sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, góp phần đảm bảo phát triển nhịp nhàng kinh tế, tăng sản phẩm xã hội, tăng thu nhập quốc dân, giải việc làm đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Hàng năm, phận lớn thu nhập quốc dân, quỹ tích lũy với vốn đầu tư nước sử dụng lĩnh vực XDCB Vấn đề đặt sử dụng vốn hiệu quả, tránh lãng phí, thất để giảm chi phí khơng cần thiết, hạ giá thành sản phẩm Do đó, thấy việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công tác quan trọng, sở để kiểm soát vốn đầu tư XDCB, cung cấp thông tin cho nhà quản trị để phân tích đánh giá việc sử dụng nguồn lực đầu vào, từ biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm thu hiệu cao Muốn vậy, cơng tác kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình DN ngày cần hoàn thiện Thấy tầm quan trọng vấn đề trên, qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu lý luận Trường Đại học Thương Mại thời gian thực tập tìm hiểu cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty Cổ Phần Sơng Đà 1, giúp đỡ cô, chú, anh chị Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty đặc biệt hướng dẫn Ths Vũ Thị Thu Huyền, em định lựa chòn đề tài: “Kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sơng Đà 1” Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài - Trình bày cách hệ thống làm sáng tỏ vấn đề áp dụng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành cơng trình cơng ty - Nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà Trên sở lý luận thực tiễn khảo sát công ty để đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài a) Đối tượng nghiên cứu đề tài: Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu sâu cơng tác kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà b) Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Phạm vi nội dung: Khóa luận nghiên cứu kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà - Phạm vi không gian: Đề tài thực công ty cổ phần Sông Đà - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình q năm 2011 Phương pháp thực đề tài Ngoài phương pháp nhận thực khoa học, đề tài sử dụng phương pháp đặc trưng sau: - Phương pháp thu thập xử lý số liệu số học - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh - Các phương pháp kế toán khác Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Nội dung đề tài khóa luận trình bày chương: Chương 1: sở lý luận kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình công ty cổ phần Sông Đà Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình công ty cổ phần Sông Đà CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Một số khái niệm lý thuyết kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí xây dựng doanh nghiệp xây dựng a) Khái niệm Cũng ngành SX vật chất khác, DN xây dựng muốn tiến hành hoạt động SXKD SPXD tất yếu phải ba yếu tố là: - Tư liệu lao động (Nhà xưởng, máy móc, thiết bị TSCĐ khác) - Đối tượng lao động (nguyên vật liệu, nhiên liệu …) - Sức lao động: lao động người Sự tham gia yếu tố vào trình sản xuất khác dẫn đến hình thành hao phí tương ứng: hao phí lao động vật hóa hao phí lao động sống Trong sản xuất hàng hóa hao phí biểu tiền gọi CPSXKD Những chi phí liên quan đến việc sản xuất chế tạo sản phẩm (lao vụ, dịch vụ) gọi CPSX Như vậy, CP xây dựng doanh nghiệp xây dựng biểu tiền lao động sống lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà DN chi để tiến hành hoạt động sản xuất tạo sản phẩm xây dựng thời kì định b) Phân loại: - Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm: + Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Là CP nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, phận kết cấu cơng trình,vật liệu luân chuyển… cần thiết để tham gia cấu thành thực thể SPXD giúp cho việc thực hoàn thành khối lượng XD.( không kể vật liệu cho máy móc thi cơng hoạt động sản xuất chung) + Chi phí nhân cơng trực tiếp: bao gồm tiền lương, tiền công phải trả cho số ngày công lao động công nhân trực tiếp thực khối lượng công tác XD, công nhân phục vụ xây, lắp, không phân biệt cơng nhân danh sách hay th ngồi Khơng bao gồm khoản trích theo tiền lương KPCĐ, BHXH, BHYT công nhân trực tiếp XD + Chi phí sử dụng máy thi cơng: tồn chi phí vật liệu, nhân cơng chi phí khác liên quan đến sử dụng máy thi công CP sử dụng máy thi công bao gồm CP thường xuyên CP tạm thời: * Chi phí thường xun sử dụng máy thi cơng gồm: Lương chính, lương phụ công nhân điều khiển máy, phục vụ máy, chi phí nhiên liệu, động lực, vật liệu dùng cho máy thi công, khấu hao, tiền thuê máy thi cơng… * Chi phí tạm thời sử dụng máy thi cơng gồm: chi phí phải phân bổ dần theo thời gian sử dụng máy thi công như: CP tháo lắp, vận chuyển, chạy thử máy thi công…CP tạm thời phát sinh trước (được hạch tốn vào TK 142,242) sau phân bổ dần vào bên Nợ TK 623 Hoặc phát sinh sau phải tính trước vào CPXD kỳ(ghi Nợ TK 623, TK 335) + CPSX chung: chi phí liên quan đến việc tổ chức, phục vụ quản lý thi công ĐXD công trường xây dựng như: tiền lương nhân viên quản lý đội, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ cơng nhân trực tiếp XD, công nhân sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp) khấu hao TSCĐ chi phí khác liên quan đến hoạt động chung ĐXD - Phân loại CPSX theo mối quan hệ CP với đối tượng chịu CP: CP trực tiếp: Là CP phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí CT, HMCT hạch tốn trực tiếp cho CT, HMCT chứng từ gốc phát sinh CP gián tiếp: Là CP phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp CP, khơng thể hạch tốn trực tiếp mà kế toán phải phân bổ theo tiêu thức thích hợp - Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế CP: Theo cách này, CP nội dung, tính chất kinh tế xếp vào loại gọi yếu tố chi phí khơng phân biệt CP phát sinh đâu tác dụng + Yếu tố CP NVL: gồm toàn giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu, phụ tùng thay sử dụng SXKD như: gạch, đá, vôi, xi măng, sắt thép + Yếu tố CP NC: bao gồm tiền lương chính, lương phụ, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, khoản khác + Yếu tố CP KHTSCĐ: toàn số khấu hao loại TSCĐ + Yếu tố CP dịch vụ mua ngoài: số tiền trả loại dịch vụ mua phục vụ cho SXKD DN CP thuê máy, CP điện nước - Yếu tố CP khác tiền: toàn số CP phát sinh q trình thi cơng xây dựng ngồi bốn yếu tố chi phí Ngồi số cách phân loại CPSX khác ba cách phân loại doanh nghiệp áp dụng phổ biến 1.1.1.2 Khái niệm phân loại giá thành cơng trình a) Khái niệm giá thành cơng trình Đối với SPXD, " GTSP toàn CPXD bao gồm CP vật liệu, CP nhân công, CP sử dụng máy thi công, CP khác tính cho cơng trình, HMCT hay khối lượng xây dựng hoàn thành đến giai đoạn quy ước hoàn thành nghiệm thu, bàn giao toán chấp nhận toán" Khác với GTSP loại hình DN sản xuất khác, cơng trình, HMCT sau hồn thành giá thành riêng Đối với hoạt động nhận thầu, SP xây dựng xác định giá bán trước SX, giá tốn cơng trình giá doanh nghiệp nhận thầu Mặt khác, cơng trình, HMCT hồn thành giá thành riêng Trong trường hợp GTSP xây dựng khơng chức lập giá Giá thành cơng trình khơng để doanh nghiệp xác định giá bán mà định tới lãi, lỗ việc thi công, đánh giá chất lượng công tác quản lý hoạt động SXKD DNXD giá nhận thầu xây lắp biểu giá trị cơng trình b) Phân loại giá thành xây dựng: - Theo thời điểm tính sở số liệu tính giá thành GT SPXL: + Giá thành dự toán: Là tổng số CP dự toán để hồn thành SPXD GT dự tốn xác định theo định mức đơn giá chi phí Nhà nước quy định Giá trị dự toán Giá thành dự tốn = cơng trình, cơng trình, HMCT HMCT Thuế GTGT đầu - Thu nhập chịu thuế tính trước + Giá thành kế hoạch: Là GT xây dựng sở điều kiện cụ thể đơn vị xây dựng định mức, đơn giá, biện pháp tổ chức thi công Mối liên hệ GT kế hoạch GT dự toán : Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán - Mức hạ giá thành kế hoạch GT kế hoạch sở để phấn đấu hạ GT công tác xây dựng giai đoạn kế hoạch, phản ánh trình độ quản lý GT doanh nghiệp + Giá thành thực tế: Là toàn CP thực tế để hoàn thành SPXD, GT thực tế xác định theo số liệu kế toán GT thực tế SPXD tiêu phản ánh trung thực tình hình SX, quản lý chi phí chấp hành định mức CP DN Về mặt lượng DN nên đảm bảo cho: Giá thành dự toánGiá thành kế hoạch ≥ Giá thành thực tế Tuy nhiên, thực tế GT thực tế lớn so với GT kế hoạch quản lý CPSX hiệu quả, trường hợp giá thành thực tế lớn GT dự toán doanh nghiệp đưa giá dự thầu thấp với mục đích thắng thầu để giải công ăn việc làm cho người lao động - Căn vào phạm vi tính giá thành: + GT khối lượng xây dựng hoàn chỉnh: Là GT sản xuất cơng trình, HMCT hồn thành đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thiết kế hợp đồng bàn giao bên chủ đầu tư nghiệm thu, toán chấp nhận toán + GT khối lượng xây dựng hoàn thành quy ước: khối lượng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn định phải thoả mãn điều kiện sau:  Phải nằm thiết kế đảm bảo chất lượng, đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý  Khối lượng phải xác định cách cụ thể chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận tốn Ngồi XDCB sử dụng tiêu giá thành giá đấu thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng xây dựng… 1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành xây dựng 1.1.2.1 Đối tượng phương pháp kế toán tập hợp chi phí xây dựng a) Đối tượng kế tốn tập hợp CPXD: phạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm sốt chi phí sản xuất u cầu tính giá thành sản phẩm Giới hạn tập hợp chi phí sản xuất nơi phát sinh chi phí tổ, đội thi cơng, xí nghiệp nơi chịu chi phí cơng trình, hạng mục cơng trình, đơn đặt hàng b) Phương pháp tập hợp chi phí xây dựng: Tại doanh nghiệp xây dựng thường sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sau: - Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: Phương pháp sử dụng để tập hợp chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí, tức chi phí phát sinh liên quan đến đối tượng xác định trực tiếp cho đối tượng như: CT, HMCT cụ thể Phương pháp yêu cầu kế toán phải tổ chức cơng tác hạch tốn cách cụ thể, tỉ mỉ từ khâu ban đầu, tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách theo đối tượng tập hợp CP xác định - Phương pháp tập hợp phân bổ gián tiếp: Phương pháp áp dụng chi phí liên quan đến nhiều CT, HMCT tập hợp trực tiếp mà phải tiến hành phân bổ chi phí cho đối tượng liên quan theo tiêu thức phù hợp Những chi phí tập hợp theo phương pháp thường chi phí chung - Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo CT, HMCT: CPSX liên quan đến CT, HMCT tập hợp trực tiếp cho CT, HMCT - Phương pháp kế toán tập hợp CPSX theo đơn đặt hàng: CPSX phát sinh tập hợp theo đơn đặt hàng riêng Khi đơn đặt hàng hồn thành tổng số chi phí phát sinh kể từ lúc khởi cơng đến hồn thành giá thành thực tế đơn đặt hàng - Phương pháp kế tốn tập hợp CPSX theo đơn vị thi công: chi phí sản xuất tập hợp theo đơn vị thi cơng 1.1.2.2 Đối tượng, kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành a) Đối tượng tính giá thành: Đối tượng tính giá thành thường xác định CT, HMCT, giai đoạn quy ước HMCT, đơn đặt hàng hoàn thành Ngoài ra, việc xác định đối tượng tính giá thành tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất, tính chất đặc điểm loại sản phẩm b) Kỳ tính giá thành: Là mốc thời gian phận kế toán giá thành phải tổng hợp số liệu để tính GT thực tế cho đối tượng tính GT Kỳ tính giá thành DNXD phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất hình thức nghiệm thu bàn giao khối lượng sản phẩm hoàn thành Cụ thể:  Với doanh nghiệp chu kỳ sản xuất ngắn kỳ tính giá thành tháng (ví dụ doanh nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông…)  Với doanh nghiệp sản xuất CT, vật kiến trúc kỳ tính giá thành thời gian mà SPXL gọi hồn thành nghiệm thu bàn giao tốn cho bên A thể chia ra: - Với CT nhỏ, thời gian thi công ngắn (nhỏ 12 tháng), kỳ tính giá thành từ khởi cơng đến hoàn thành CT - Với CT lớn, thời gian thi công dài (lớn 12 tháng), phận, hạng mục hồn thành, giá trị sử dụng nghiệm thu, kế toán tiến hành tính giá phận, hạng mục - Với CT thời gian kéo dài nhiều năm, phận nhỏ tách đưa vào sử dụng được, phần xây dựng đạt điểm dừng kỹ thuật hợp lý theo thiết kế, kế toán tính GT cho khối lượng XD bàn giao c) Phương pháp tính giá thành Phương pháp tính GT phương pháp sử dụng số liệu CPSX tập hợp kỳ để tính tốn GT cho đối tượng tính GT Tuỳ theo loại hình DN chọn phương pháp sau: - Phương pháp tính giá thành trực tiếp: Đây phương pháp sử dụng phổ biến DNXD Do SPXD đơn nên đối tượng tập hợp CPSX phải phù hợp với đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành phải phù hợp với kỳ báo cáo Công thức tính sau: Z = DĐK + C – DCK Trong đó: Z : tổng giá thành sản phẩm DĐK : giá trị cơng trình dở dang đầu kỳ C : tổng chi phí phát sinh kỳ DCK : giá trị cơng trình dở dang cuối kỳ - Phương pháp tổng cộng chi phí: Phương pháp áp dụng thích hợp với việc XD CT lớn phức tạp, q trình XD tham gia đội sản xuất khác Đối tượng tập hợp CP đội sản xuất, đối tượng tính GT sản phẩm cuối Công thức sau: Z = DĐK + C1+C2+…+Cn – DCK Trong đó: C1, C2,…, Cn CPSX đội sản xuất hay HMCT cơng trình - Phương pháp tính giá thành theo định mức: Nội dung phương pháp là: + Căn vào định mức kinh tế kỹ thuật hành dự toán CPSX duyệt để xác định giá thành định mức cho sản phẩm + Tổ chức cơng tác kế tốn CPSX thực tế phù hợp với định mức số chi phí chênh lệch li định mức Giá thành Giá thành định Chênh lệch thay Chênh lệch so với thực tế = ± ± mức SPXL đổi định mức định mức SPXL ± Trong đó: + Giá thành định mức xác định vào mức quy định BTC + Chênh lệch định mức thay đổi xác định vào chứng từ thay đổi định mức - Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: Doanh nghiệp tính với bên giao thầu thi cơng gồm nhiều công việc khác mà không cần hạch tốn kế tốn riêng cho cơng việc Khi đối tượng tập hợp CPSX đối tượng tập hợp tính GT đơn đặt hàng Từ thi cơng đến hồn thành, tồn CP tập hợp GT đơn đặt hàng 1.1.2.3 Mối quan hệ chi phí xây dựng giá thành cơng trình CPSX, GTSP mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng thống khơng thống với Nó phụ thuộc vào CPSXDD đầu kỳ CPSXDD cuối kỳ Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công tác xây lắp thống trường hợp CPSX đối tượng tính giá thành CT, HMCT hồn thành kỳ tính giá thành giá trị khối lượng công việc xây dựng dở dang đầu kỳ cuối kỳ Xét mặt chất CPXD GT xây dựng hao phí lao động sống lao động vật hố để sản xuất hồn thành sản phẩm xây dựng Về mặt lượng, CPXD tổng hợp phát sinh kỳ định GT xây dựng lại tổng hợp chi phí chi gắn liền với việc sản xuất hồn thành lượng cơng việc xây dựng định, nghiệm thu bàn giao tốn, GTSP khơng bao hàm khối lượng dở dang cuối kỳ, chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí thực tế chi chưa phân bổ cho kỳ sau lại bao gồm CPSX dở dang cuối kỳ chuyển sang, chi phí 10 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những kết đạt Về máy quản lý: Công ty xây dựng mơ hình quản lý khoa học, tổ chức máy quản lý gọn nhẹ hiệu Các phòng ban chức hoạt động hiệu quả, phối hợp với chặt chẽ Về hình thức sổ kế tốn áp dụng : Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đây hình thức phổ biến nhiều doanh nghiệp áp dụng cơng tác hạch tốn Ngồi hình thức đơn giản, dễ làm, thích hợp điều kiện áp dụng kế tốn máy, thích hợp với u cầu quản lý, với khối lượng cơng việc trình độ nhân viên kế tốn Cơng ty Về công tác tổ chức hệ thống chứng từ : Việc sử dụng hệ thống chứng từ kết hợp hệ thống chứng từ hướng dẫn hệ thống chứng từ bắt buộc giải tốt công tác lập chứng từ phản ánh chi tiết thơng tin kế tốn Đảm bảo phản ánh đúng, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ đối chiếu kiểm tra Công việc bảo quản, lưu trữ chứng từ thực theo quy định hành Về công tác tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản doanh nghiệp tổ chức theo chế độ kế toán hành Công ty linh hoạt mở chi tiết tài khoản cách khoa học đảm bảo yêu cầu cơng tác hạch tốn Về vấn đề giao khốn CPSX : Với việc áp dụng chế khốn Cơng ty phát huy tính chủ động, gắn chặt với quyền lợi trách nhiệm người sản xuất, huy động nguồn lực bổ sung Đội (trong nhiều trường hợp Đội trưởng ĐXD ứng tiền Đội mua NVL đảm bảo tiến độ thi cơng, sau tiến hành tốn với Cơng ty) đảm bảo tiêu quản lý giá thành lợi nhuận Công ty 63 Về cơng tác kế tốn CP NCTT : Trong cơng tác hạch tốn CP NCTT Cơng ty chấp hành quy định là: khơng hạch tốn vào TK 622 khoản phải trả tiền lương,các khoản phụ cấp lương cho nhân viên quản lý, nhân viên văn phòng máy quản lý Cơng ty, nhân viên kinh tế, đội trưởng ĐXD Công ty sử dụng linh hoạt lao động biên chế lao động thuê Lao động biên chế giữ vai trò nòng cốt, lao động th ngồi th theo giai đoạn thi cơng cần thiết Hình thức trả lương phù hợp với đối tượng, yếu tố làm tăng suất lao động, góp phần làm giảm chi phí nhân cơng trực tiếp Các chứng từ chi phí tiền lương kế tốn tập hợp riêng cho cơng trình, HMCT Từ đó, giúp việc hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp cho cơng trình thuận tiện hợp lý Về cơng tác kế tốn CP SDMTC : Do Cơng ty khơng đội thi cơng riêng nên Cơng ty thực hạch toán tất CP liên quan đến cơng tác sử dụng máy móc cho hoạt động thi cơng cơng trình, HMCT vào TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng Tồn CP CP khấu hao máy thi công, CP thuê máy thi công, Cơng ty hạch tốn trực tiếp vào TK 623 Trong q trình sử dụng máy, Cơng ty thường xuyên chăm lo đến việc sửa chữa bảo dưỡng giúp hạn chế hỏng máy trước thời gian trích khấu hao Những cơng trình xa cần máy chuyên dụng giá trị lớn, Công ty chọn phương án th ngồi thiết bị thi cơng làm giảm chi phí điều động máy, trường hợp cơng ty không đủ nguồn vốn để đầu tư vào tài sản cố định Về đối tượng, phương pháp kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm Cơng ty xác định đối tượng tính giá thành cơng trình, HMCT xác phù hợp với đặc điểm sản phẩm hoạt động xây lắp Điều tạo điều kiện thuận lợi việc kiểm tra, kiểm soát q trình chi phí, tăng cường trách nhiệm vật chất phận, đồng thời cung cấp thơng tin cần thiết, cụ thể cơng trình, HMCT Bên cạnh đó, phương pháp kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Cơng ty phương pháp giản đơn (trực tiếp) thực theo chế độ, rõ ràng 64 phù hợp với yêu cầu khả Công ty Đồng thời, CPSX tổng hợp theo khoản mục chi phí riêng biệt, dễ dàng cho việc so sánh khoản mục chi phí với dự tốn để tiến hành đánh giá ảnh hưởng yếu tố tới mức độ hoàn thành kế hoạch giá thành đề 3.1.2 Những mặt hạn chế Về vấn đề luân chuyển chứng từ : Việc luân chuyển chứng từ ảnh hưởng không nhỏ tới tính kịp thời thơng tin kế tốn Do đặc điểm hoạt động Công ty, công trường nơi xa xơi, chứng từ tập hợp phòng Tài kế tốn định kỳ vào cuối tháng Mặt khác Cơng ty đội xây dựng gửi chứng từ thời gian dẫn đến cơng việc kế tốn thường tập trung nhiều vào cuối tháng khối lượng cơng việc ngày đầu tháng thường Về vấn đề “vi tính hố” cơng việc : Như biết việc ứng dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn thực đem lại hiệu lớn góp phần giảm bớt cơng việc kế tốn nâng cao độ xác cơng tác kế tốn Tuy số chức phần mềm kế tốn chưa hồn thiện chức tính lương tính khấu hao TSCĐ,… nên Cơng ty thường áp dụng thêm phần mềm Excel để lập bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bảng phân bổ TSCĐ, CCDC, BHXH… Bên cạnh đó, phần mềm chưa tự động thực kết chuyển, kế toán phải lập chứng từ kết chuyển nhập vào phần mềm Việc thực nhiều bút toán kết chuyển gây thời gian, hiệu khơng cao dễ xảy sai sót Về kế tốn tiền lương khoản trích theo lương: Hiện chi phí tiền lương khoản trích theo lương công nhân phận quản lý ĐXD đội trưởng đội xây dựng nhận tiền tạm ứng chịu trách nhiệm chi trả Do khoản kế tốn văn phòng cơng ty hạch tốn thơng qua việc ghi Nợ TK 622 (với CP NCTT), ghi Nợ TK 627 (với CP tiền lương khoản trích theo lương Bộ phận quản lý đội); đồng thời ghi TK 141_chi tiết đội trưởng Công ty không sử dụng TK 334(Phải trả người lao động) việc theo dõi phản ánh nghĩa vụ công ty người lao động gặp khó khăn, 65 khoản phải trả cho người lao động thông tin quan trọng Báo Cáo Tài Chính, cần phải phản ánh trung thực, xác (Nếu sử dụng TK 334, dựa vào tổng phát sinh bên Nợ TK 334 để phản ánh tình hình chi trả lương người lao động; tổng số phát sinh bên phản ánh tổng chi phí tiền lương cho người lao động số dư bên TK 334 phản ánh số tiền phải tốn cho người lao động - phần nghĩa vụ người lao động mà cơng ty chưa thực hiện) Ngồi phần mềm kế tốn cơng ty chưa thực việc hạch tốn khoản trích theo lương TK 622 TK 623 cán bộ, công nhân Cơng tác hạch tốn khoản trích theo lương tính riêng thủ cơng sau tập hợp thể chung bảng toán tiền lương phải trả Việc tính lương phải trả cho phận quản lý đội khoản trích theo lương thể Bảng toán tiền lương (đồng thời bảng tính lương) cho phẩn quản lý đội Về kế toán CP SDMTC: CP SDMTC loại CP dễ dàng tiết kiệm cách tận dụng tối đa lực thiết bị máy móc Điều phụ thuộc lớn vào trình độ quản lý Cơng ty Bằng chứng cơng trình lãi lớn cơng trình sử dụng máy thi cơng hiệu Vì Cơng ty cần ý tới vấn để để CP xây lắp thực tế nhỏ chi phí dự tốn Hiện nay, Cơng ty hạch tốn chung tất chi phí liên quan đến máy thi cơng vào TK 623 khiến cho nhà quản lý khơng thơng tin chi tiết yếu tố chi phí khoản mục CP SD MTC, gây khó khăn cho việc quản lý định quản trị nội Về kế tốn CP SXC: CP SXC cơng ty bao gồm nhiều chi phí, dạng phong phú Đây lại loại chi phí gián tiếp thi cơng cơng trình, liên quan đến việc tổ chức, phục vụ quản lý thi công ĐXD Tương tự CP SDMTC, CP SXC loại chi phí dễ dàng tiết kiệm cách quản lý theo dõi khoản chi cách chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tính hợp lý tiết kiệm Vì Cơng ty cần ý tới vấn để để CP xây lắp thực tế nhỏ chi phí dự tốn Hiện nay, Cơng ty hạch tốn chung tất chi phí liên quan đến chi phí chung thi cơng vào TK 627 khiến cho nhà quản lý khơng thông tin 66 chi tiết yếu tố chi phí khoản mục CP SXC, gặp khó khăn việc kiểm tra tính xác, đắn việc phân loại hạch tốn chi phí kiểm tra, giám sát tính hợp lý, mục đích, tính tiết kiệm hiệu yếu tố chi phí tổng số chi phí thi cơng gián tiếp 3.2 Các đề xuất, kiến nghị kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình công ty cổ phần Sông Đà 3.2.1 Về vấn đề ln chuyển chứng từ Cơng ty quy định việc tập hợp chứng từ giải tháng, ĐXD gửi chứng từ vào thời điểm khác tháng để giảm bớt công việc cho kế toán viên vào ngày đầu tháng Việc gửi chứng từ phòng Kế tốn ĐXD phải tiến hành thường xuyên, qui định định kỳ 7-10 ngày lần đảm bảo kế tốn cập nhật nhanh chóng nghiệp vụ đội, giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình đội xây dựng 3.2.2 Về vấn đề “vi tính hố” cơng việc Cơng ty nên ý kiến đề xuất với Tập Đồn Sơng Đà tiến hành nâng cấp phần mềm kế tốn để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu công tác kế toán Cụ thể, đề cập trên, phần mềm Songda Accounting chưa chức tính lương, tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, phân bổ cơng cụ dụng cụ…nên kế tốn phải sử dụng bảng tính Excel Thêm vào đó, phần mềm chưa chức tự động thực bút toán kết chuyển cuối kỳ, kế toán phải vào số liệu tự tổng hợp để tiến hành nhập liệu Nếu thể, phần mềm nên nâng cấp chức góp phần giảm bớt khối lượng cơng việc cơng việc kế tốn, đồng thời nâng cao đội xác 3.2.3 Về vấn đề giao khoán CPSX Để khắc phục nhược điểm nêu vấn đề mấu chốt việc lập hợp đồng giao khốn phải tham gia hiệu chế giám sát, đảm bảo tăng tính chủ động, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm người sản xuất Công ty nên thiết lập giám sát nội với thành viên giám sát BQLDA tăng cường kiểm tra việc mua sắm yếu tố đầu vào chất lượng thi cơng cơng trình 67 Cơng ty nên tiến hành áp dụng ngun tắc phân cơng, phân nhiệm, khoản chi phí giao cho cán quản lý đội XD đảm nhiệm giảm bớt khối lượng cơng việc cho chủ nhiệm cơng trình 3.2.4 Về kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Để giải tồn tiền lương khoản trích theo lương nêu trên, công ty nên sử dụng TK334 để hạch tốn thay dùng trực tiếp tài TK 141 Để tiện theo dõi cơng ty sử dụng tài khoản chi tiết sau: TK33401: Phải trả người lao động – Đội xây dựng số TK33402: Phải trả người lao động – Đội xây dựng số TK33403: Phải trả người lao động – Đội xây dựng số TK33404: Phải trả người lao động – Đội xây dựng số TK33405: Phải trả người lao động – Đội xây dựng số TK33406: Phải trả cán bộ, cơng nhân viên văn phòng cơng ty Để phản ánh chi phí tiền lương cho ĐXD Kế tốn Ghi Nợ TK chi phí (622,623, 627-chi tiết theo CT, HMCT), Ghi TK 334 (chi tiết ĐXD) Khi phản ánh số tiền mà đội trưởng ĐXD toán với người lao động, kế toán ghi Nợ cho TK 334(chi tiết đội xây dựng), ghi cho TK 141(chi tiết Đội trưởng) Ví dụ minh họa: Với CT Khối A-Tòa tháp TV Tower - Đội trưởng Dương Văn Thạch: 1) Khi nhận “Bảng chấm cơng” Bảng Tính tiền lương, khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, kế toán định khoản: Nợ TK 622043 – CP NCTT (với công nhân trực tiếp thi công) Nợ TK 627043 – CP SXC (Với nhân viên phận quản lý đội) TK 33401 - Phải trả người lao động – ĐXD số 1: Tổng số tiền lương, công người lao động 2) Tính khoản trích theo lương lao động ĐXD vào chi phí sản xuất chung, ghi: 68 Nợ TK 627043 – Phần tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khoản trích theo lương TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383, 3384, 3389): Số tiền BHXH(16%), BHYT(3%), BHTN(1%) doanh nghiệp đóng 3) Tính số tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trừ vào lương công nhân viên, ghi: Nợ TK 33401 - Phải trả người lao động – ĐXD số TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383,3384,3389): Số tiền BHXH(6%), BHYT(1.5%), BHTN(1%) người lao động phải đóng 4) Phản ánh số tiền đội trưởng ĐXD toán với người lao động: Nợ TK 33401 - Phải trả người lao động – ĐXD số 1(số tiền người lao động thực nhận TK 141001 – Số tiền lương Ông Thạch thực tế toán cho người lao động ĐXD số Cuối kỳ: Tổng phát sinh Nợ TK 33401: Phản ánh tình hình chi trả lương người lao động ĐXD số 1; khoản khấu trừ vào tiền lương Tổng phát sinh TK 33401: Phản ánh tổng chi phí tiền lương cho người lao động ĐXD số 1; Số dư bên TK 33401: Phản ánh số tiền lương phải trả cho người lao động ĐXD số 1; Ngồi ra, phần mềm kế tốn chưa thực tự động khoản trích theo lương TK 622 623 nên kế toán viên đội văn phòng kế tốn cơng ty phải tính riêng khoản trích theo lương trình bày riêng khơng trình đồng thời bảng tốn tiền lương phải trả cho cán bộ, cơng nhân 69 3.2.5 Về kế tốn CP SDMTC Chi phí sử dụng máy thi công tiết thành yếu tố chi phí sau: chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhiên liệu phục vụ máy thi công, dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao máy thi cơng, chi phí dịch vụ th ngồi, chi phí khác tiền khác Trong - Chi phí ngun nhiên vật liệu: Dùng để phản ánh chi phí nhiên liệu (Xăng, dầu, mỡ .), vật liệu khác phục vụ xe, máy thi cơng - Chí phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao động liên quan tới hoạt động xe, máy thi công - Chi phí khấu hao máy thi cơng: Dùng để phản ánh chi phí khấu hao xe, máy thi cơng sử dụng vào hoạt động xây lắp cơng trình - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Dùng để phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi th ngồi sửa chữa xe, máy thi công; tiền mua bảo hiểm xe, máy thi cơng; chi phí điện , nước, tiền th TSCĐ, … - Chi phí tiền khác: Dùng để phản ánh chi phí tiền phục vụ cho hoạt động xe, máy thi cơng Cách thức mã hóa: Kế tốn cơng ty mã hóa theo cách sau TK 623_Mã cơng trình_Mã chi tiết chi phí theo yếu tố VD: TK62304301: 043: Mã cơng trình: Cơng Trình khối A-Tòa tháp TV Tower 01: Mã chi tiết chi phí theo yếu tố: Chi phí nguyên nhiên vật liệu Như TK 62304301: Chi phí nguyên nhiên vật liệu chạy máy thi cơng phục vụ thi cơng CT A-Tòa tháp TV Tower 3.2.6 Về kế toán CP SXC Tương tự CP SD MTC, CP SXC cần chi tiết theo yếu tố sau: - Chi phí tiền lương phận quản lý đội khoản trích theo lương: Phản ánh khoản tiền lương, khoản phụ cấp phải trả cho phận quản lý đội; 70 khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định hành tiền lương phân quản lý đội; công nhân vận hành máy thi công, công nhân tổ thi công(trường hợp công nhân nằm danh sách lao động công ty) - Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho ĐXD, vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, dụng cụ thuộc ĐXD quản lý sử dụng, chi phí lán trại tạm thời, - Chí phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ dùng cho hoạt động quản lý ĐXD - Chi phí khấu hao máy thi cơng: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho mục đích phục vụ, tổ chức, quản lý thi công ĐXD - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho thi cơng cơng trình: chi phí sửa chữa, chi phí th ngồi, chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí trả cho nhà thầu phụ (nếu có) - Tài khoản 6278 - Chi phí tiền khác: Phản ánh chi phí tiền ngồi chi phí kể phục vụ cho thi công ĐXD Cách thức mã hóa: Kế tốn cơng ty mã hóa theo cách sau TK 627_Mã cơng trình_Mã chi tiết VD: TK62704301: 043: Mã cơng trình: Cơng Trình khối A-Tòa tháp TV Tower 01: Mã chi tiết chi phí theo yếu tố: Chi phí tiền lương phận quản lý đội khoản trích theo lương Như TK 62704301: Chi phí tiền lương phận quản lý đội khoản trích theo lương phục vụ thi cơng CT A-Tòa tháp TV Tower CP SXC cần phải theo dõi phản ánh theo nội dung, chất yếu tố chi phí nêu Đồng thời với việc theo dõi hạch toán chi tiết trên, công ty cần tiến hành thường xuyên kiêm tra tình hình thực dự tốn CP SXC Khi thực khốn CP SXC cho ĐXD cơng ty cần quản lý tốt chi phí giao khốn, từ chối khơng tốn cho ĐXD số chi phí sản xuất chung ngồi dự tốn, bất hợp lý 71 3.3 Điều kiện thực đề xuất, kiến nghị - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Theo dõi thường xuyên tình hình cung ứng vật tư tránh tình trạng thất thốt, kho cung ứng vật tư ổn định, nắm bắt xu hướng biến động giá vật tư - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: Phân cơng cơng việc cách cụ thể hợp lý, tạo thói quen tự giác lao động - Đối với chi phí sử dụng máy thi công: Nâng cao xuất sử dụng máy, tiết kiệm chi phí chạy máy, đầu tư mua sắm thuê loại máy móc mới,hiện đại - Đối với chi phí sản xuất chung: Bao gồm nhiều loại nên hay xảy tình trạng lãng phí chi sai mục đích, nên quản lý chặt chẽ khoản chi Bên cạnh đó, việc hách tốn khoản mục chi phí việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho kế tốn viên vấn đề quan trọng Đội ngũ nhân viên kế toán nhiệt tình, trình độ, kinh nghiện cơng tác để thích ứng với thay đổi nay, đặc biệt việc chuyển từ kế tốn thủ cơng sang kế tốn máy khơng đòi hỏi kinh nghiệm, trình độ kế tốn biên mà kỹ thao tác máy Điều đòi hỏi cơng ty phải đào tạo nhanh chóng nâng cao trình độ cho kế toán viên, đặc biệt việc sử dụng máy Ngoài để quản lý chặt chẽ thơng tin phân tích giá thành biết yếu tố ảnh hưởng tích cực đến giá thành sản phẩm, đồng thời qua xem xét việc tiết kiệm hay lãng phí chi phí thi cơng tìm biện pháp hợp lý nhằm giảm bớt chi phí hạ giá thành CT 72 KẾT LUẬN Quản lý chi phí nội dung quan trọng tất doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp xây dựng kế toán CPSX giữ vai trò quan trọng việc xác định giá thành thực tế sản phẩm xây lắp, từ định tới lỗ lãi việc thi công, đánh giá chất lượng công tác quản lý hoạt động SXKD Thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp, em chọn đề tài “Kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình Cơng Ty Cổ Phần Sơng Đà 1” Qua q trình tìm hiểu thực tế cơng tác quản lý, kế tốn nói chung cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Cơng ty nói riêng, em phản ánh khách quan kế tốn CPSX tính giá thành Cơng ty, mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất hồn thiện cơng tác kế tốn văn phòng công ty Em mong muốn Công ty cổ phần Sông Đà tiếp tục giữ vững phát huy vai trò đơn vị sản xuất động, vững mạnh Tập Đồn Sơng Đà, đặc biệt năm tới Cơng ty bước phát triển vượt bậc xứng với lòng tin cổ đơng Công ty Cuối em xin cám ơn giáo Vũ Thị Thu Huyền hướng dẫn em hoàn thành đề tài này, chú, anh chị phòng Kế tốn- Tài Cơng ty tận tình bảo cung cấp số liệu cho em Em xin cám ơn Công ty cổ phần Sông Đà tạo điều kiện cho em thực tập hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! 73 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp thực đề tài .2 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Một số khái niệm lý thuyết kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Một số khái niệm .3 1.1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí xây dựng doanh nghiệp xây dựng 1.1.1.2 Khái niệm phân loại giá thành công trình 1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành xây dựng 1.1.2.1 Đối tượng phương pháp kế toán tập hợp chi phí xây dựng 1.1.2.2 Đối tượng, kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành .8 1.1.2.3 Mối quan hệ chi phí xây dựng giá thành cơng trình .10 1.2 Nội dung kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng .11 1.2.1 Quy định kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng .11 1.2.1.1 Quy định kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình theo quy định chuẩn mực kế tốn liên quan 11 1.2.1.2 Quy định kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành xây dựng theo quy định chế độ kế toán hành 13 1.2.2 Kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành xây dựng doanh nghiệp xây lắp theo quy định chế độ kế toán hành 14 ii 1.2.2.1 Kế toán chi phí xây dựng doanh nghiệp xây lắp 14 1.2.2.2 Kế tốn tính giá thành 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 27 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố mơi trường đến kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà 27 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình Việt Nam .27 2.1.2 Ảnh hường nhân tố môi trường đến kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sơng Đà 28 2.1.2.1 Tổng quan công ty cổ phần Sông Đà .28 2.1.2.2 Ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà 30 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sơng Đà 34 2.2.1 Kế tốn chi phí xây dựng công ty Sông Đà 34 2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí xây dựng 34 2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí xây dựng 34 2.2.1.3 Thực trạng kế tốn chi phí xây dựng công ty cổ phần Sông Đà .34 2.2.2 Kế tốn giá thành cơng trình xây dựng công ty cổ phần Sông Đà 54 2.2.2.1 Đối tượng kỳ tính giá thành 54 2.2.2.2 Kế tốn tính giá thành xây dựng công ty cổ phần Sông Đà 55 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 63 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 63 3.1.1 Những kết đạt 63 3.1.2 Những mặt hạn chế 65 iii 3.2 Các đề xuất, kiến nghị kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà 67 3.2.1 Về vấn đề luân chuyển chứng từ .67 3.2.2 Về vấn đề “vi tính hố” cơng việc 67 3.2.3 Về vấn đề giao khoán CPSX .67 3.2.4 Về kế toán tiền lương khoản trích theo lương 68 3.2.5 Về kế toán CP SDMTC 70 3.2.6 Về kế toán CP SXC 70 3.3 Điều kiện thực đề xuất, kiến nghị 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .v iv TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài – Học viện tài Chủ biên: GS TS Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy Nhà xuất Tài Chính – năm 2010 Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (QĐ số 1864/1998/QĐ – BTC ngày 16/12/1998) Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ số 15/2006/QĐ – BTC) Chuyên đề, luận văn tốt nghiệp khóa trước Một số tài liệu nội Công ty cổ phần Sông Đà v ... trạng kế toán chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình công ty cổ phần Sông Đà Chương 3: Các kết luận đề xuất kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sông Đà CHƯƠNG 1: ... đến kế tốn chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình cơng ty cổ phần Sơng Đà 2 .1. 2 .1 Tổng quan công ty cổ phần Sông Đà a) Qúa trình hình thành phát triển cơng ty CP Sông Đà 1: Công ty Cổ phần Sông. .. đến tính xác việc tính xác giá thành sản phẩm xây dựng 1. 2 Nội dung kế tốn tập hợp chi phí xây dựng tính giá thành cơng trình doanh nghiệp xây dựng 1. 2 .1 Quy định kế tốn chi phí xây dựng tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí xây dựng và tính giá thành công trình tại công ty cổ phần sông đà 1 , Kế toán chi phí xây dựng và tính giá thành công trình tại công ty cổ phần sông đà 1 , Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG, b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1., CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay