Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sơn hà

68 15 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Lời nói đầu Trong kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp nay, Doanh nghiệp phải đưa định chiến lược đế khẳng định tồn phát triển thương trường Khả cạnh tranh Doanh nghiệp dựa nhiều yếu tố giá yếu tố định lớn Khi định đầu tư dự án đó, Doanh nghiệp phải cân nhắc đến lượng chi phí bỏ để sản xuất tiêu thụ sản phẩm Điều có nghĩa Doanh nghiệp phải tập hợp chi phí sản xuất cách đầy đủ tính tốn xác giá thành sản phẩm giá thành sản phẩm tiêu quan trọng hoạt động Doanh nghiệp sản xuất Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội để sản xuất sản phẩm Nói cách khác giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh kết việc sử dụng vật tư lao động, tiền vốn, tài sản, Doanh nghiệp trình sản xuất sản phẩm giải pháp kinh tế kỹ thuật mà Doanh nghiệp thực nhằm đạt mục đích sản xuất kỳ kế hoạch xem có tiết kiệm hay lãng phí, tối ưu chưa, mà điều lại phụ thuộc vào q trình tập hợp chi phí sản xuất Doanh nghiệp Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hai trình liên quan mật thiết với chiếm giữ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn nói riêng cơng tác quản lý nói chung Doanh nghiệp Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục tiêu quan trọng Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn Do tính chất quan trọng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vậy, nên vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm khơng mối quan tâm người sản xuất mà mối quan tâm tồn xã hội Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian thực tập Công ty TNHH Sơn Hà, em sâu tìm hiểu cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh Công ty kết hợp với lý luận trang bị nhà trường, em chọn đề tài: “Hoàn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Sơn Hà” cho báo cáo thực tập mình, báo cáo bao gồm phần sau: Phần I: Những vấn đề cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Phần II: Tình hình thực tế cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bồn nước Inox Công ty TNHH Sơn Phần III: Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sơn Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tập chưa nhiều khả thân hạn chế nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Em kính mong tiếp thu chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp, bảo để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày… tháng…năm 2012 Sinh viên thực Đỗ Thị kim Xuyến MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Đặc điểm tổ chức sản xuất ngành sản xuất công nghiệp Ngành sản xuất công nghiệp tập hợp hoạt động sản xuất với đặc điểm định thông qua trình cơng nghệ để tạo sản phẩm Nghành sản xuất cơng nghiệp có tính tập trung cao độ - Ngành sản xuất cơng nghiệp (trừ ngành khai thác khống sản, gỗ…) khơng đồi hỏi có khơng gian rộng lớn - Tính chất tập trung thể rõ việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công sản phẩm - Trên diện tích định xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động tạo khối lượng sản phẩm lớn Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều nghành phức tạp, phân cơng tỷ mỉ có phối hợp nhiều ngành để tạo sản phẩm cuối Công nghiệp tập hợp hệ thống nhiều nghành khai thác khoáng sản, điện lực, luyện kim, sản xuất hàng tiêu dùng… Các ngành kết hợp chặt chẽ với trình sản xuất để tạo sản phẩm .6 Trong ngành công nghiệp, quy trình sản xuất chi tiết chặt chẽ Vì hình thức chun mơn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt quan trọng sản xuất công nghiệp Khái niệm chi phí sản xuất cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 6 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .11 Các phương pháp đánh giá sản phẩm chế tạo dở dang 21 PHẦN II 30 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỒN NƯỚC INOX TẠI CÔNG TY TNHH SƠN 30 Đặc điểm chung Công ty TNHH sơn 30 1.1 Quá trình hình thành & phát triển Cơng ty TNHH Sơn 30 1.4 Quy trình cơng nghệ & đặc điểm tổ chức sản xuất xưởng bồn thuộc Công ty TNHH Sơn 32 Bộ phận sản xuất Cơng ty gồm có tổ sản xuất: Tổ bồn, tổ ép, tổ hàn điện, tổ lốc V, tổ hoàn thiện, tổ bốc xếp, phân xưởng nhựa Sản phẩm sản xuất quy trình cơng nghệ phức tạp kiểu vừa liên tục vừa song song 32 1.6 Khái quát công tác kế tốn Cơng ty TNHH Sơn 36 Tình hình thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xưởng sản xuất Công ty TNHH Sơn 38 2.1 Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành .38 2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất xưởng bồn .40 2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 62 PHẦN III 63 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SƠN 63 Kết luận67 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 VIẾT TẮT TNHH UBND TMCP XHCN DTT QLDN TNDN QĐ CTGS TK PC BHXH BHYT KPCĐ KH TSCĐ CPSXC CPNCTT CPNVLTT CPDVMN CPDDĐK CPDDCK SL SPHT PS Zsp KKTX KKĐK K/C 28 KPCĐ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Thương mại cổ phần Xã hội chủ nghĩa Doanh thu Quản lý Doanh nghiệp Thu nhập Doanh nghiệp Quyết định Chứng từ ghi sổ Tài khoản Phiếu chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Khấu hao tài sản cố định Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí ngun vật liêu trực tiếp Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí dở dang cuối kỳ Số lượng sản phẩm hoàn thành Phát sinh Giá thành sản phẩm Kiểm kê thường xuyên Kiểm kê định kỳ Kết chuyển Kinh phí cơng đồn PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Đặc điểm tổ chức sản xuất ngành sản xuất công nghiệp Ngành sản xuất công nghiệp tập hợp hoạt động sản xuất với đặc điểm định thông qua q trình cơng nghệ để tạo sản phẩm Nghành sản xuất cơng nghiệp có tính tập trung cao độ - Ngành sản xuất công nghiệp (trừ ngành khai thác khống sản, gỗ…) khơng đồi hỏi có khơng gian rộng lớn - Tính chất tập trung thể rõ việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công sản phẩm - Trên diện tích định xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động tạo khối lượng sản phẩm lớn Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều nghành phức tạp, phân cơng tỷ mỉ có phối hợp nhiều ngành để tạo sản phẩm cuối Công nghiệp tập hợp hệ thống nhiều nghành khai thác khoáng sản, điện lực, luyện kim, sản xuất hàng tiêu dùng… Các ngành kết hợp chặt chẽ với trình sản xuất để tạo sản phẩm Trong ngành cơng nghiệp, quy trình sản xuất chi tiết chặt chẽ Vì hình thức chun mơn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt quan trọng sản xuất cơng nghiệp Khái niệm chi phí sản xuất cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 2.1 Khái niệm chi phí sản xuất Doanh nghiệp sản xuất đơn vị trực tiếp sản xuất cải để đáp ứng cầu tiêu dùng xã hội Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí định chi phí NVL, CPNC Đó yếu tố khơng thể thiếu sản xuất Quá trình sử dụng yếu tố sản xuất đồng thời trình Doanh nghiệp phải bỏ chi phí sản xuất tương ứng chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, tiền công, tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Do quy luật giá trị kinh tế thị trường chế hạch toán kinh doanh, chi phí điều biểu hình thái vật giá trị Như chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định 2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu * Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế ( Yếu tố chi phí): Theo cách phân loại này, vào tính chất kinh tế chi phí ta phân loại chi phí sản xuất sản xuất chia thành yếu tố sau: - Chi phí NVL (621): Bao gồm tồn chi phí NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu, phụ thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng mà Doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí nhân cơng (622): Bao gồm tồn tiền cơng phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ cơng nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm tồn số tiền trích khấu hao, sử dụng cho sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn số tiền Doanh nghiệp chi trả loại dịch vụ mua từ bên ngoài, tiền điện, nước, điện thoại, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Chi phí khác (bằng tiền): Bao gồm tồn chi phí dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh bốn yếu tố nêu * Phân loại chi phí sản xuất theo cơng dụng kinh tế chi phí (Khoản mục chi phí) - Chi phí NVL trực tiếp: Bao gồm tồn chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp vào sản xuất sản phẩm, khơng tính vào khoản mục Những chi phí NVL sử dụng vào sản xuất chung hoạt động sản xuất - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Bao gồm chi phí tiền cơng tiền trích quỹ BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ công nhân trực tiếp sản xuất, khơng tính vào khoản mục này, số tiền cơng trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên quản lý Doanh nghiệp nhân viên bán hàng - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung phân xưởng, đội trạm sản xuất, hai khoản mục chi phí trực tiếp nêu Chi phí sản xuất chung bao gồm khoản mục : + Chi phí nhân viên: Phản ánh chi phí liên quan, phải trả cho nhân viên phân xưởng tiền lương khoản phụ cấp, trích bảo hiểm cho nhân viên quản lý, nhân viên kế tốn, thống kế thủ kho, tiếp liệu, cơng nhân vận chuyển sửa chữa + Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí dùng cho sủa chữa, bảo dưỡng TSCĐ vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý chung phân xưởng, đội sản xuất + Chi phí cơng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ dùng chung phân xưởng, đội sản xuất + Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh tồn số tiền trích khấu hao TSCĐ hữu hình,TSCĐ vơ hình,TSCĐ th tài chính, sử dụng phân xưởng, tổ đội sản xuất khấu hao máy móc, thiết bị phương tiện vận tải + Chi phí dịch vụ mua ngồi: Bao gồm chi phí điện, nước, điện thoại, Fax + Chi phí khác tiền: Phản ánh chi phí tiền ngồi chi phí nêu phục vụ cho nhu cầu sản xuất chung phân xưởng, đội sản xuất * Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất: - Chi phí khả biến ( Biến phí): Là chi phí có thay đổi tỷ lệ thuận với khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ - Chi phí bất biến (Định phí): Là chi phí khơng thay đổi tổng số, dù có thay đổi mức độ hoạt động sản xuất khối lượng công việc lao vụ sản xuất kỳ - Chi phí hỗn hợp: Là chi phí vừa mang đặc tính chi phí biến đổi vừa mang đặc tính chi phí cố định mức khối lượng sản phẩm cơng việc đó, chi phí hỗn hợp thể đặc tính chi phí cố định, vượt qua mức mang đặc tính chi phí biến đổi Ý nghĩa công tác quản lý chi phí sản xuất q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Điều quan trọng tất Doanh nghiệp phải quan tâm đến việc quản lý chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí chi phí khơng hợp lý, khơng với thực tế gây trở ngại quản lý làm giảm lợi nhuận Doanh nghiệp - Việc quản lý CPSX giúp Doanh nghiệp lập dự toán CPSX, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương, tính tốn nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau - Quản lý CPSX cung cấp cho Doanh nghiệp số liệu phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm, làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau - Quản lý CPSX giúp Doanh nghiệp phân tích điểm hòa vốn phục vụ cho việc định cần thiêt để hạ giá thành tăng hiệu sản xuất kinh doanh Vì vậy, để quản lý có hiệu kịp thời hoạt động sản xuât kinh doanh mình, nhà quản trị Doanh nghiệp cần biết số chi cho loại hoạt động, loại sản phẩm dịch vụ kỳ bao nhiêu, số chi phí chi cấu thành số sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 4.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế tài Doanh nghiệp Trong loại hình SXKD giá thành sản phẩm tiêu phản ánh tương đối đầy đủ xác trình độ sử dụng NVL, nhân lực, khả tận dụng cơng suất máy móc thiết bị Vì vậy, việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm trở thành mục tiêu kinh tế quan trọng Doanh nghiệp Đặc biệt kinh tế thị trường giá thành chất lượng sản phẩm hai vấn đề định Doanh nghiệp, để tồn đứng vững cạnh tranh Giá thành biểu tiền chi phí sản xuất tính cho khối lượng sản phẩm hoàn thành Như vậy, giá thành dịch chuyển giá trị yếu tố chi phí vào sản xuất, cơng việc, lao vụ hồn thành Do giá thành thước đo, chi phí sở xuất phát điểm để xây dựng giá bù đắp chi phí 4.2 Phân loại giá thành sản phẩm: * Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian sở tính giá thành: - Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch Việc tính giá thành kế hoạch phận kế hoạch Doanh nghiệp thực trước tiến hành trước bắt đầu trình trình sản xuất, chế tạo sản phẩm - Giá thành kế hoạch sản phẩm: Là mục tiêu phấn đấu Doanh nghiệp, để so sánh, phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch giá thành Doanh nghiệp - Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm tính sở định mức hành chi phí cho đơn vị sản phẩm Việc tính giá thành định mức thể trước tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm Giá thành định mức công cụ quản lý định mức Doanh nghiệp thước đo xác để xác định kết sử dụng tài sản, vật tư lao động sản xuất, giúp cho việc đánh giá đắn giải pháp kinh tế kỹ thuật mà Doanh nghiệp thực qúa trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh - Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm tính sở số liệu CPSX thực tế phát sinh, tập hợp kỳ sản lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ Giá thành thực tế sản phẩm tính tốn sau kết thúc trình sản xuất, chế tạo sản phẩm Giá thành thực tế tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết phấn đấu Doanh nghiệp việc tổ chức sử dụng giải pháp kinh tế – tổ chức – kỹ thuật để thực trình sản xuất sản phẩm, sở để xác định kết sản phẩm kinh doanh Doanh nghiệp * Phân loại giá theo phạm vi tính tốn: - Giá thành sản xuất: Là chi phí sản xuất CPNVL, CPNC CPSXC tính cho sản phẩm, cơng việc lao vụ hồn thành nhập kho giao cho khách hàng, giá thành sản xuất sản phẩm để tính giá vốn hàng bán lãi gộp Doanh nghiệp sản xuất - Giá thành toàn sản phẩm: Bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp tính cho sản phẩm Giá thành toàn sản phẩm để tính tốn, xác định lãi trước thuế Doanh nghiệp * Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm chi phí sản xuất hai tiêu có mối liên quan chặt chẽ với trình sản xuất tạo sản phẩm Chi phí biểu hao phí, giá thành biểu kết Đây hai mặt thống trình, chúng giống chất Tuy nhiên, phận chi phí sản xuất kỳ khơng đồng nên giá thành chi phí sản xuất khác lượng Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm thể qua sơ đồ sau: CPSX dở dang đầu CPSX phát sinh kỳ kỳ B AT Tổng giá thành sản phẩm D C CPSX dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy AC = AB + BD – CD hay: Tổng giá thành SPHT = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX PS kỳ (đã trừ khoản thu hồi ghi giảm chi phí) – CPSX dở dang cuối kỳ Mỗi loại hình Doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh khác lựa chọn phương pháp xác định sản phẩm dở dang phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành sản phẩm 5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất * Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác mà Doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất thời kỳ định * Căn để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Việc xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Doanh nghiệp phải vào: - Đặc điểm tổ chức sản xuất doanh nghiệp 10 - Chi phí nhân viên phân xưởng: KM10 Chi phí vật liệu cơng cụ dụng cụ: KM07 Chi phí khấu hao TSCĐ: KM13 Chi phí dịch vụ mua ngồi: KM17 Chi phí tiền khác: KM21 Chi phí sản xuất chung phát sinh tháng tập hợp chi tiết cho khoản mục chi phí Cuối tháng kế tốn kết chuyển chi phí sản xuất chung vào TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" để tập hợp chi phí sản xuất 2.3.3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng *Đặc điểm, nội dung chi phí: Chi phí nhân viên phân xưởng công ty Sơn gồm khoản chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng tiền lương, khoản phụ cấp, BHXH phải trả cho nhân viên phân xưởng gồm: quản đốc nhân viên phòng kỹ thuật Lương nhân viên phân xưởng tính theo thời gian Thường nhân viên có mức lương cố định Giám đốc phê duyệt Phòng nhân vào bảng chấm cơng phòng kỹ thuật để tiến hành tính lương cho phận VD: lương nhân viên Nguyễn Văn Sơn 2.000.000đ /tháng, lương ngày công 66.666 đ Trong tháng làm tổng cộng có 29 cơng Như vậy, lương tháng : 66.666 x 29 =1.933.314 đ Tương tự áp dụng tính lương cho nhân viên khác * Chứng từ sử dụng : Cũng giống chứng từ sử dụng để tính tốn lương cho công nhân trực tiếp sản xuất, bao gồm: -Bảng chấm cơng -Bảng lương -Giấy đề nghị tốn -Phiếu chi *TK sử dụng : Để tập hợp chi phí nhân viên phân xưởng, kế tốn sử dụng TK 627, khoản mục 10 * Phương pháp kế toán: Tương tự việc tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp, sau làm thủ tục toán kế toán cập nhật vào máy theo định khoản: Nợ TK 627 (KM10) Có TK 111 54 Cuồi kỳ kế toán trưởng tiến hành kết chuyển CP nhân viên phân xưởng cho TK chi phí sản xuất dở dang theo định khoản: Nợ TK 154 Có TK 627 (KM10) *Sổ kế toán sử dụng : Sau số liệu chi phí tập hợp vào máy phiếu chi tiền mặt, máy tự động chuyển số liệu sang sổ chi tiết TK theo định khoản Cuối tháng kế toán lấy số liệu sổ tiến hành phân bổ theo tiêu thức thích hợp cho chủng loại hàng hố 2.3.3.2 Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ : *Đặc điểm, nội dung chi phí: Chí phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn bao gồm khoản chi phí phát sinh phục vụ cho xưởng sản xuất mua gỗ, sơn làm xưởng khoản chi phí cơng cụ dụng cụ dùng cho sản xuất Đặc điểm loại chi phí giá trị thường không lớn nên thường phân bổ lần vào phí kỳ *TK sử dụng : Công ty sử dụng TK 627 KM07 "Chi phí vật liệu quản lý" *Phương pháp kế tốn : Tương tự loại chi phí khác, chi phí vật liệu quản lý kế toán tập hợp theo định khoản sau: Nợ TK 627(KM07) Có TK 111 *Sổ kế toán sử dụng: Sau vật tư mua nhập kho, thủ kho làm thủ tục nhập chuyển phiếu nhập kho cho kế toán nguyên vật liệu để vào máy Khi xuất kho số vật liệu thủ kho viết phiếu xuất chuyển cho kế toán Khi toán nhà cung ứng cầm liên phiếu nhập kho lên gặp kế toán toán để làm thủ tục toán Khoản chi phí đượckế tốn tốn cập nhật vào máy từ phiếu chi theo định khoản sẵn có máy tự động chuyển số liệu sang sổ liên quan 2.3.3.3 Chi phí khấu hao TSCĐ: *Đặc điểm, nội dung chi phí: Tài sản cố định cơng ty bao gồm nhiều loại có tính chất giá trị khác nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải…Mỗi TSCĐ 55 theo dõi cách chặt chẽ nguyên giá, giá trị lại tỷ lệ khấu hao phải trích Đầu năm vào nguyên giá TSCĐ tỷ lệ khấu hao loại TSCĐ, kế tốn tính tổng số khấu hao phải trích năm mức khấu hao tháng theo công thức: Mức khấu hao TB hàng năm = Mức khấu hao tháng = Nguyên giá TSCĐ Thời gian khấu hao Mức khấu hao năm 12 Hàng tháng vào kế hoạch trích khấu hao tháng tình hình thực tế tăng giảm TSCĐ để tính số khấu hao phải trích tháng Từ đó, kế tốn tính số khấu hao phải trích cho đối tượng sử dụng *Chứng từ sử dụng : - Bảng tính khấu hao TSCĐ *TK sử dụng : Ở Cơng ty Sơn Hà, chi phí khấu hao TSCĐ tính vào chi phí sản xuất chung kế toán tập hợp vào TK 627 (KM13) "Chi phí khấu hao TSCĐ" *Phương pháp kế tốn: Khi doanh nghiệp mua TSCĐ vào chứng từ kèm theo, kế toán cập nhật vào máy mục "Cập nhật TSCĐ" mục nàycó đầy đủ thông tin tên TSCĐ, nước sản xuất, nhóm TS, tình trạng sử dụng, số lượng, đơn vị tính, ngun giá, giá trị hao mòn, giá trị lại, số khấu hao tháng,số năm khấu hao, định khoản khấu hao Kế toán cần cập nhật đầy đủ thơng tin phần mềm tự động thực việc tính phân bổ khấu hao chuyển sổ liên quan Kế toán định khoản sau: Nợ TK 627(KM 13) Có TK 2141(hao mòn TSCĐ hữu hình) Có TK 2142 (hao mòn TSCĐ th) Có TK 2143 (hao mòn TSCĐ vơ hình) *Sổ kế tốn sử dụng : - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Sổ chi tiết TSCĐ - Báo cáo chi tiết tăng giảm TSCĐ 56 2.3.3.4 Chi phí dịch vụ mua ngồi: *Đặc điểm, nội dung chi phíCơng ty Sơn Hà, chi phí dịch vụ mua ngồi bao gồm tồn chi phí điện, nước, điện thoại phục vụ cho hoạt động sản xuất xưởng sản xuất Hàng tháng, kế toán tốn phải theo dõi tồn chi phí dịch vụ mua phát sinh cập nhật vào máy *Chứng từ sử dụng : - Hoá đơn GTGT - Phiếu chi *TK sử dụng : Các khoản chi phí kế tốn cơng ty tập hợp TK 627 "Chi phí dịch vụ mua ngồi" khoản mục17 *Phương pháp kế tốn: Tất chi phí dịch vụ mua ngồi phát sinh kế tốn toán cập nhật vào máy từ phiếu chi theo định khoản : Nợ TK 627(khoản mục 17) Có TK 111 Cuối kỳ kế tốn thực kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngồi vào chi phí sản xuất dở dang định khoản: Nợ TK 154 Có TK 627 (khoản mục 17) 2.3.3.5 Chi phí khác tiền: *Đặc điểm, nội dung chi phí: Ở Cơng ty Sơn Hà, chi phí tiền khác tính vào CPSXC bao gồm tồn khoản chi phí ngồi khoản chi phí Cơng ty *TK sử dụng: Chi phí tiền khác phát sinh cơng ty kế toán phản ánh TK 627 khoản mục 21 *Chứng từ sử dụng - Hoá đơn giá trị gia tăng - Phiếu chi Biểu mẫu số 10: Hóa đơn GTGT CƠNG TY TNHH SƠN HĨA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: SH/10P Số: 0000229 57 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 10 tháng năm 2011 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH SƠN Mã số thuế: 0100697659 Địa chỉ: Đường 70- Xuân Phương- Từ Liêm- Nội Điện thoại: 04.36755027 * Fax: 04.37655877 Số TK: 102010000059165 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Tây Nội Họ tên người mua hàng: Lục Thị Chi Tên đơn vị: Mã số thuế:5000271915 Địa chỉ: Tổ 14- P Phan Thiết- TX Tun Quang- Tỉnh Tun Quang Hình thức tốn:………………Số TK:…………… STT Tên hàng hóa, dịch ĐVT vụ Gục hàn Inox d2,5 Kg Số lượng Đơn giá Thành tiền 500 61.800 6=4x5 30.900.000 Cộng tiền hàng: 30.900.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 3.090.000 Tổng cộng tiền toán: 33.990.000 Số tiền viết chữ: Ba mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao nhận hóa đơn) Biểu mẫu số 11: Sổ tài khoản CÔNG TY TNHH SƠN 70-Xuân Phương-TL-HN Mẩu số: 01-VT ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) 58 SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 627– Chi phí SXC (Bồn Inox) Chứng từ Ngày Số 15/08/2011 15/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 Người lập TK Phát sinh Nợ Có đối ứng Tiên mặt 111 32.711.136 Xuất vật liệu phụ phục vụ 1522 16.577.60 SX Cơng cụ dụng cụ 153 8.550.640 Hao mòn TSCĐ 2141 15.122.64 Lương nhân viên quản lý 3341 12.850.00 Chi phí SX SP 1542 85.812.024 Tổng số phát sinh 85.812.02 85.812.024 Diền Giải ( Nguồn: Phòng kế tốn – Cơng ty TNHH Sơn Hà) Ngày tháng năm 2011 Kế tốn trưởng *Phân bổ chi phí sản xuất chung: Cuối tháng kế toán tiến hành tập hợp tồn chi phí sản xuất chung từ khoản mục chi tiết dòng tổng cộng sổ chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí tiến hành so sánh tổng chi phí thực tế với tổng chi phí định mức tiến hành phân bổ phần chênh lệch cho sản phẩm hoàn thành tháng theo tiêu thức phân bổ là: Tổng chi phí chênh lệch x % bán Trong : - Phần trăm bán thường lấy số liệu vòng tháng để đảm bảo độ xác cao Doanh thu sp i = % bán sp i X 100% VD : Tổng chi phí TK 627Tổng tập hợp kỳ 16.482.560 đ Tổng chi phí doanh thucuối sp sản xuất chung theo định mức 14.850.000 Tổng doanh thu tháng liền kề trước 1.800.061.900 đ, doanh thu loại sản phẩm là: BND 1200(1050): 800.590.000 đ BND 1500(960): 405.890.000 đ BND 1500(1230) : 298.560.000 đ 59 BND 2000(1230): 295.021.900 đ Như ta dễ dàng tính % bán chủng loại bồn cụ thể: %bán 1200(1050) = x 100 % = 44.48 % % bán 1500(960) = x 100% = 22.55 % % bán 1500(1230) = x100% =16.59% %bán 2000(1230) = x 100% = 16.39 % Chi phí sản xuất chung chênh lệch : 16.842.560 - 14.850.000 =1.992.560 đ Phần chênh lệch phân bổ sau: BND 1200(1050)=1.992.560 x 44.48 % = 886.290,69 đ BND 1500(960) = 1.992.560 x 22.55 % = 449.322,28 đ BND 1500(1230) = 1.992.560 x 16.59 % = 330.565,70 đ BND 2000(1230) = 1.992.560 x 16.39 % = 326.580,58 đ Như sản phẩm phải chịu thêm lượng chi phí chênh lệch là: BND 1200(1050) = 886.290,69 : 320 = 2.769,66 đ BND 1500(960) = 449.322,28 : 280 = 1.604,72 đ BND 1500(1230) = 330.565,7 : 450 =734,59 đ BND 2000 (1230) = 326.580,58 : 832 = 392,525 đ 2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất Tại Cơng ty cuối tháng kế tốn tiến hành tập hợp chi phí sản xuất Mỗi đối tượng tập hợp chi phí mở sổ tài khoản theo dõi riêng khoản mục chi phí để làm sở cho việc tính giá thành thực tế Tồn chi phí NVL trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC, cuối tháng tập hợp kết chuyển vào tài khoản 154 kế toán hoạch toán vào máy theo định khoản Khi đó, máy tự động tập hợp số liệu chuyển vào sổ tài khoản Biểu mẫu số 12 - Sổ tài khoản 154.2 CÔNG TY TNHH SƠN 70 – Xuân Phương – TL - HN Mẩu số: 01-VT ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 154.2 - Tập hợp chi phí SX (Bồn Inox) 60 Chứng từ Ngày Số Diền Giải (Tháng 08/ 2011) TK đối ứng Phát sinh Nợ Có Dở dang đầu kỳ 25.757.552 Chi phí NVL trực tiếp 621 132.759.085 Chi phí nhân cơng trực tiếp 622 32.969.192 Chi phí sản xuất chung 627 75.812.024 Giá thành SP bồn Inox nhập 155 126.847.233 kho tháng 08/ 2005.(100 SP) Tổng số phát sinh 241.540.301 126.847.233 Số dư cuối kỳ 140.450.620 ( Nguồn: Phòng kế tốn – Cơng ty TNHH Sơn Hà) Ngày tháng năm 2011 Người lập Kế toán trưởng 2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: Sản phẩm dở dang cuối tháng Công ty Sơn loại bồn chưa hồn chỉnh Cơng ty đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng theo sản lượng hoàn thành tương đương VD: Mỗi sản phẩm hồn thiện xong khâu lại chuyển sang khâu để tiếp tục sản xuất, có nghĩa thành phẩm tổ lại trở thành nguyên vật liệu tổ khác VD: Tổ bồn sau làm xong thân bồn chuyển tiếp xuống cho tổ hàn để hàn thân Sau hàn thân xong lại chuyển xuống tổ hoàn thiện để tẩy rửa, sơn nhãn mác đánh bóng Cứ sản phẩm nhập kho coi sản phẩm hồn chỉnh Như vậy, phòng kỹ thuật xây dựng định mức hoàn thành cho cung đoạn hoàn thiện sản phẩm Cuối tháng kế toán tiến hành kiểm kê sản phẩm dở dang tổ quy % số lượng sản phẩm hoàn thành.VD: Sau kiểm kê kế toán đếm tổ bồn 20 thân bồn , thân bồn tương ứng với 60 % sản phẩm hoàn thành Như số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương là: 15 x 60% = (sp) Tương tự cho tổ khác kế tốn tính tổng số lượng sản phẩm dở dang quy đổi tương đương số lượng sản phẩm hoàn thành Khi tính giá thành sản phẩm, kế tốn cộng số sản phẩm quy đổi với số lượng sản phẩm nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành tháng tiến hành tính giá thành 61 2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm: Do chi phí sản xuất tính theo định mức nên cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành theo định mức.Theo phương pháp chi phí chênh lệch phát sinh thực tế chi phí định mức sau phân bổ nốt cho sản phẩm hoàn thành cộng thêm trừ vào phần chi phí định mức xây dựng từ trước để tính giá thành thực tế sản phẩm VD: Đối với loại bồn BND 1200 (1050) giá thành định mức là: 1.194.036 đ Chi phí chênh lệch phát sinh là: 71.666,67 + 2.769,66 = 74.436,33 đ Vậy giá thành thực tế bồn là: 1.194.036 + 74.436,33 = 1.268.472,33đ Cuối kỳ kế toán tiến hành lập bảng tập hợp tính giá thành sau: Tập hợp tính giá thành: 450 sp – BND 1500(1230) Nợ TK 1542: 789.549.744 Có TK 621: 686.187.720 Có TK 622: 17.550.000 Có TK 627: 85.812.024 Cơng thức tính giá thành: Giá thành sp = 789.549.744 = 1.754.555 đ 450 62 PHẦN III HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SƠN 3.1 Cách tổ chức hệ thống kế toán: * Nhận xét: Hệ thống kế tốn Cơng ty TNHH Sơn thiết kế theo chuẩn quy định tài khoản kế tốn Bộ Tài Việt Nam, chưa có cải tiến đáng kể mức tài khoản chi tiết, chưa quan tâm mức tới nhu cầu quản lý thông qua hệ thống tài khoản, chưa phát huy lực quản lý doanh nghiệp Điều không phục vụ tốt cho nhu cầu báo cáo cho nội điều hành Doanh nghiệp cơng cụ phân tích tài Hệ thống có khả đáp ứng nhu cầu lên báo cáo cho đơn vị bên ( ngân hàng, cục thuế ) chu kỳ kế toán nhiều thời gian tổng hợp, phân tích số liệu kinh doanh phục vụ cho quản lý có nhu cầu, lãnh đạo Cơng ty chưa hoàn toàn xác định trường hợp cụ thể cần phải sử dụng số liệu tài chính, kế tốn để điều hành doanh nghiệp Ngồi chủ doanh nghiệp chưa hồn tồn nhận thức lực kế tốn có doanh nghiệp, thiếu tin tưởng vào lực có, thiếu tiêu chuẩn để dựa vào đánh giá lực để sử dụng người, việc * Kiến nghị:: Công ty cần xem xét lại nhu cầu điều hành Doanh nghiệp số liệu kế tốn, tài chính, định loại hình báo cáo tối thiểu cần thiết, vào thời điểm cần thiết, sở tin tưởng giao nhiệm vụ cho kế toán thiết kế lại hệ thống tài khoản cho phù hợp mà giữ nguyên khả đáp ứng nhu cầu báo cáo cho bên 3.2 Cách tổ chức nhân lực kế toán: * Nhận xét: Sổ tay kế tốn phòng kế tốn sơ sài chưa tận dụng để phân bố lực kế tốn Từ trách nhiệm quyền hạn cá nhân không quy định rõ ràng dựa quy trình sổ tay kế toán Điều dễ tạo mâu thuẫn tiềm ẩn cá nhân phòng kế tốn, tạo điều kiện hợp tác, phối hợp bổ sung lực thành viên phòng kế tốn * Kiến nghị: Phòng kế tốn Cơng ty cần xem xét lại quy trình sổ tay Phân tích điểm lợi hại việc áp dụng quy trình thay đổi thấy cần thiết Sổ tay kế toán cần phải làm thật chi tiết, phòng kế tốn viết dựa nguyên tắc đặt Việc phân công lao động phòng kế tốn cần phải dựa 63 theo sổ tay Mỗi cá nhân quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm chế độ đãi ngộ cách cụ thể 3.3 Quản lý tài hoạt động kế tốn: * Nhận xét: Hiện phòng kế tốn tham gia cách bị động vào quản lý tài thơng qua hoạt động theo dõi thu tiền hàng thực chi trả theo mệnh lệnh chủ Doanh nghiệp Việc làm hoàn toàn bị động thiếu điều hành quản lý tài cách chủ động khoa học ảnh hưởng việc hoạt động kế tốn ln thụ động, thơng tin khơng kịp thời, lực đào tạo bị bỏ phí, khơng động viên tinh thần nhân viên kế toán Đồng thời lãnh đạo doanh nghiệp khơng có hội để nhận thức lực quản lý nhân viên quyền Nguyên nhân chủ doanh nghiệp can thiệp sâu vào quản lý hành Sự phối hợp nhân viên tin cậy phân tích tài với phòng kế tốn khơng dựa lòng tin mà thơng qua sức ép chủ doanh nghiệp Ngồi chủ doanh nghiệp chưa tin vào lực nhân viên kế tốn chưa có kế hoạch cụ thể để thẩm định nâng cao lực * Kiến nghị: Lãnh đạo Công ty cần phải trọng đến việc đánh giá lực nhân viên hoạt động Doanh nghiệp có liên quan đến quản lý tài kế tốn với mục tiêu giao người, việc đầu tư đào tạo thêm thấy có tiềm Bên cạnh nên chủ động giao việc có thử thách giám sát để giảm sức ép cơng việc tài cho chủ Doanh nghiệp, tiết kiệm lực chủ Doanh nghiệp để có thời gian đầu tư nghiên cứu chiến lược phát triển nguồn thu đầu tư 3.4 Kế toán khoản phải thu: * Nhận xét: Các khoản phải thu Công ty chưa xử lý cách cương quyết, thiếu phương pháp phân tích phối hợp kế toán bán hàng từ lúc phát triển mạng lưới để tiến hành chọn lọc, đánh giá tư chất khách hàng Thu nhập nhân viên kinh doanh gắn với doanh thu mà chưa gắn với số tiền họ thu dễ xảy tượng nhân viên kinh doanh tích cực bán hàng không cần quan tâm đến việc thu tiền cho công ty Như làm cho Công ty không chủ động việc thu tiền hàng, khoản thu ngày khó thu hồi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn vốn lưu động trình hoạt động doanh nghiệp * Kiến nghị:: Cần phải quản lý chặt khoản thu, đưa chế độ thưởng theo số 64 tiền thu được, cần đưa quy trình thẩm tra tư cách khách hàng, kết hợp với số liệu kế tốn tài để định đưa hạn mức nợ sát thực tế 3.5 Quản lý tạm ứng * Nhận xét: Một tượng xảy Công ty Sơn phổ biến gần trở thành thói quen việc tạm ứng tiền khơng có ngun tắc dẫn đến thiệt hại cho dòng vốn hoạt động doanh nghiệp, tạo tật xấu cho người lao động * Kiến nghị: Công ty nên áp dụng quy trình tạm ứng tiền cách khoa học, có tham gia cộng phòng tài kế tốn Xử lý kỷ luật nghiêm minh trường hợp vi phạm, không phân biệt người nhà chủ sở hữu với người lao động khác để làm gương 3.6 Quan điểm tính giá thành sản phẩm: * Nhận xét: Ngồi chi phí trực tiếp tính cho sản phẩm, chi phí sản xuất chung dường phân bổ cao cho sản phẩm bán nhiều Việc gây hậu giá thành chi tiết không phản ánh với thực tế dẫn đến việc định giá khơng hợp lý, khiến giảm bớt sức cạnh tranh giá sản phẩm thị trường * Kiến nghị: Công ty cần xác định rõ quan điểm kế toán quản trị (đặc biệt giá thành sản phẩm) Kế tốn quản trị cần phản ánh trung thực, xác, kịp thời đầy đủ thơng tin kế tốn để lãnh đạo Cơng ty dựa đưa định kinh doanh hợpGiá thành sản phẩm cần phải phản ánh cách khách quan, thể xác chi phí mà doanh nghiệp sử dụng để làm sản phẩm, làm sở cho lãnh đạo xác định giá bán hình thức khuyến mại, qua có số liệu lãi, lỗ sản phẩm đem lại Như phân bổ chi phí sản xuất chung theo dung tích sản phẩm xác 3.7 Chương trình kế tốn máy chạy chậm * Nhận xét: Chương trình kế tốn máy chạy chậm có nhiều người sử dụng Điều làm ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc phòng kế tốn Ngun nhân chương trình khơng thiết kế để chạy mạng cho nhiều người sử dụng * Kiến nghị: 65 Tạm thời phân công làm việc phần mềm kế toán cho người sử dụng để giảm bớt số người sử dụng đồng thời phần mềm kế tốn Có thể liên hệ với Cơng ty viết phần mềm để có giải pháp khắc phục (mua phiên nâng cấp) 3.8 Quản lý kho thành phẩm: * Nhận xét: Hiện kho Cơng ty Sơn có nhiều sản phẩm (thường có dung tích lớn) bị bẹp nắp, bình Điều có tác động xấu đến khâu bán hàng sản phẩm có lỗi, bán khách hàng so sánh với sản phẩm đối thủ cạnh tranh Nguyên nhân khâu di chuyển xếp đặt kho thành phẩm đồng thời người cơng nhân chưa có ý thức bảo vệ sản phẩm Nguyên nhân thứ hai số lượng hàng tồn kho lớn, kho chật chội dẫn đến va đập * Kiến nghị: Cần tổ chức tốt việc sản xuất giao hàng Hàng sản xuất đến đâu giao đến để giảm thiểu lượng tồn kho thành phẩm Rà sốt lại quy trình xếp hàng kho, khắc phục nguyên nhân gây móp bẹp sản phẩm 3.9 Phân tích mơi trường cạnh tranh sản phẩm bồn nước: * Nhận xét: Hiện sản phẩm bồn nước Công ty đứng trước nhiều nguy bị cạnh tranh Thứ khả xuất đối thủ mới: điều hoàn toàn thực dễ xảy có nhiều nhà cung cấp thị trường Thứ hai khả chi phối Sơn với đại lý tiêu thụ sản phẩm thấp, họ sẵn sàng từ bỏ phân phối hàng cho Sơn để bán hàng cho đối thủ có lợi Thứ ba mối đe doạ loại sản phẩm thay bồn chứa nước Inox (có thể vật liệu khác rẻ tiền )Thứ tư khả chi phối nhà cung cấp nguyên vật liệu không lớn Sơn hợp đồng nhập trực tiếp với nhà cung cấp nước cuối khả cạnh tranh với đối thủ hoạt động thị trường Nguyên nhân tượng chi phí cho đầu tư sản xuất bồn nước không cao, kỹ thuật sản xuất không mang tính bí Cạnh tranh bán hàng cao (thậm chí nhân viên cơng ty) cung vượt cầu * Kiến nghị: - Tăng cường khác biệt sản phẩm phương thức dịch vụ - Tích cực việc xây dựng hình ảnh sản phẩm bồn nước Sơn mỹ thuật kết hợp với ý nghĩa kèm sản phẩm người tiêu dùng - Đi đầu cạnh tranh mình, trước cạnh tranh với đối thủ địa bàn hoạt động bán hàng ( tránh tình trạng dẫm chân lên nhau) 66 Kết luận Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phận quan trọng tồn cơng trình hạch tốn kế tốn Doanh nghiệp Những thơng tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm biểu cho tính hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Để đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao thông tin kế tốn đồi hổi cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần phải bổ sung hoàn thiện thường xuyên Trong trình thực tập em sâu tìm hiểu thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sơn Vận dụng lý luận học trường sở thực tế vận dụng Công ty em mạnh dạn trình bày số kiến nghị việc hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Sơn Xong thời gian tìm hiểu thực tế ngắn, trình độ hiểu biết hạn chế nên vấn đề nêu không tránh khỏi sai sót Em mong góp ý xây dựng thầy giáo, cán phòng kế tốn Cơng ty để cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói chung báo cáo thực tập em nói riêng hồn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Trang ban lãnh đạo tập thể cán Cơng ty TNHH Sơn giúp em hồn thành báo cáo thực tập Nội, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Đỗ Thị Kim Xuyến 67 CÔNG TY TNHH SƠN 70 – Xuân Phương – TL – HN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Về trình thực tập sinh viên) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nội, ngày tháng năm 2012 Giám đốc Công ty 68 ... định sản phẩm dở dang phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành sản phẩm 5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất * Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí. .. cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Sơn Hà 36 Tình hình thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xưởng sản xuất Công ty TNHH Sơn Hà 38 2.1 Đối tượng tập hợp chi. .. sp hoàn thành Sơ đồ 1.11: Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước có tính giá thành bán thành phẩm bước trước * Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước khơng tính giá thành nửa thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sơn hà , Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sơn hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay