đề tài tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài của doanh nghiệp

51 56 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực chiếm vị trí quan trọng doanh nghiệp Con người trung tâm, đầu mối gắn kết thực công việc nhằm đem lại thành công cho doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp phải quản lý sử dụng tốt nguồn nhân lựcđể làm điều này, doanh nghiệp cần làm tốt công tác quản trị nhân lực Đặc biệt, doanh nghiệp phải làm tốt công tác tuyển dụng nhân lực Vì thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân lực, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân viên giỏi, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cơng việc doanh nghiệp Vì vậy, công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp ln quan tâm đặt lên vị trí hàng đầu Bởi có tìm người phù hợp cơng việc tiến triển tốt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực tốt, đảm bảo thành công doanh nghiệp Bên cạnh doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, liên tục cập nhật thơng tin để hồn thiên cơng tác tuyển dụng nhân lực phù hợp với thay đổi xã hội Công ty cổ phần dược vật thú y HANVET, Cơng ty có lịch sử hình thành lâu đời, quy mô lớn (gần 500 nhân viên), hoạt động quản lý nhân lực tốt đóng góp vai trò quan trọng đảm bảo thành cơng Cơng ty Tuy nhiên, Công ty tránh khỏi số vấn đề tồn tại, đặc biệt công tác tuyển dụng nhân lực Những vấn đề làm cho công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty chưa đạt hiệu cao, liệt kê số hạn chế sau: Công tác xác định thu hút nguồn tuyển dụng hạn chế, Công ty chưa xác định nguồn tuyển dụng quan trọng mà Cơng ty cần quan tâm ưu tiên tuyển dụng Việc thông báo tuyển dụng, đăng tuyển thông tin tuyển dụng Công ty sơ sài, chưa quan tâm lựa chọn kênh đăng tin hiệu quả, đảm bảo thông tin tuyển dụng Công ty đến với đơng đảo ứng viên có nhu cầu tìm việc Quy trình tuyển dụng chung chưa thực chuyên nghiệp nhiều thiếu sót, sơ sài Từ vấn đề mang tính cấp thiết trên, tác giả nhận thấy cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty vấn đề quan trọng Bên cạnh đó, việc hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty Hanvet cấp bách Vì vậy, tác giả lấy vấn đề làm đề tài thực khóa luận tốt nghiệp, với hi vọng vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn Không q trình nghiên cứu đề tài, thân tác giả có hội trau dồi, nâng cao kiến thức hiểu biết thân tác giả GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Các cơng trình nghiên cứu thực vấn đề tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên Hiện nay, tuyển dụng nhân lực vấn đề quan tâm doanh nghiệp trọng mạnh mẽ Vì thế, có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đềtuyển dụng nhân lực” số doanh nghiệp Dưới vài đề tài tuyển dụng nhân lực : Đề tài 1: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần truyền thơng xúc tiến thương mại Việt Nam Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Phương Thảo Lớp K5-QH1B Đề tài này, phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực Cơng ty, tác giả nêu lên ví dụ bước quy trình tuyển dụng Đây điểm đặc biệt làm rõ quy trình cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty, giải pháp tác giả đưa cụ thể, gắn với thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Tuy nhiên, phần lý thuyết tác giả đưa dài dòng, chưa có tập trung Đề tài 2: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân Công ty cổ phần đầu thương mại Tràng An Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Dung Lớp K5-HQ1A Đề tài này, tác giả có đề cập đến quy trình tuyển dụng Cơng ty rõ ràng, tác giả có đưa số giải pháp cụ thể, rõ ràng gắn chặt với quy trình tuyển dụng nhân lực Công ty Tuy nhiên, lý thuyết tác giả nêu dài dòng, lan man khơng tập trung vào kỹ vào vấn đề chính, ví phần 2.1.2, phần phân tích liệu sơ cấp thứ cấp lại sơ xài Đề tài 3: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân từ nguồn bên ngồi Cơng ty TNHH thương mại Âu Á chi nhánh Hà Nội Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hồng Lớp K41A2 Đề tài nghiên cứu đầy đủ chi tiết mặt lý thuyết thực tiễn đưa giải pháp cụ thể Tuy nhiên, phần phân tích liệu sơ cấp tác giả phân tích chưa thực khoa học khơng đưa vào biểu, hình vẽ cách linh động, thay vào tác giả đưa vào bảng kết thu thập lệu để tiến hành phân tích cách cứng nhắc 2.2 Các cơng trình nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Tại Công ty Hanvet, có nhiều đề tài viết vấn đề khác thuộc lĩnh vực khác như: quản trị kinh doanh, tài chính, kế tốn, như: GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Đề tài 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Ths Đỗ Thị Lan Hương hướng dẫn, sinh viên thực Tạ Thị Thu Hằng năm 2008, trường Học viện Tài Đề tài 2: Xây dựng quản trị hệ thống kênh tiêu thị Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Ts Trần Việt Lâm hướng dẫn Sinh viên Phạm Phương Thu, trường Đại học kinh tế quốc dân thực Vì đề tài nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet, nên tác giả cố gắng để hoàn thành đề tài đưa giải pháp mang tính cụ thể thiết thực cho công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Mục đích nghiên cứu Đề tài thực nhằm mục đích hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Để đạt mục đích nghiên cứu đề tài có ba nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hệ thống hóa số lý thuyết vấn đề tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Hanvet Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Hanvet giai đoạn Thứ ba, đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Hanvet Phạm vi nghiên cứu đề tài Với phân tích trên, phạm vi nghiên cứu đề tài sau: Về không gian: Đề tài nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Về thời gian: Nghiên cứu liệu thời gian năm 2009-2011 Về nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn đề xoay quanh công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên Bao gồm phần lý thuyết phần thực tiễn áp dụng Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp thu thập liệu Thu thập liệu thứ cấp Đây phương pháp thu thập thông tin dựa vào tài liệu: sách, báo, tìm hiểu Website số liệu từ Công ty: Bao gồm thống kê tình hình nhân Cơng ty thời điểm tại; báo cáo tài chính, kết kinh doanh thu gọn GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Cơng ty; mẫu văn hành nhân Cơng ty… để có liệu Công ty, công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Thu thập liệu sơ cấp Thu thập liệu sơ cấp việc dựa vào việc thu thập thông tin thực tế, thu thập, tập hợp từ viêc điều tra, vấn để có liệu quán công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty * Phương pháp hỏi hay gọi phương pháp sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm: Trong trình thu thập thông tin tác giả thiết kế hỏi gồm 10 câu hỏi, xoay quan vấn đề tuyển dụng nhân lực Công ty, để thấy rõ thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Tác giả tiến hành phát 15 phiếu điều tra nhân viên Công ty, thu 15 phiếu hợp lệ * Phương pháp vấn: tác giả tiến hành vấn Phó Tổng giám đốc cơng ty Hồ Minh Dũng vấn đề tuyển dụng nhân lực Công ty, bao gồm câu hỏi thu đầy đủ câu trả lời cho câu hỏi tác giả đưa Việc tiến hành vấn giúp tác giả thấy mức quan tâm nhà quản trị đến công tác tuyển dụng nhân lực Công ty, làm rõ số vấn đề công tác tuyển dụng nhân lực Công ty b Phương pháp xử lý liệu Với thông tin, liệu thu thập để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp sau: * Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu: Các liệu thu thập trình điều tra liệu thứ cấp sơ cấp số liệu dời dạc, tác giả sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp để tổng hợp số liệu vào bảng thống kê, sau so sánh số liệu phân tích số liệu để có kết luận xác tình hình kinh doanh công tác tuyển dụng nhân lực Công ty * Phương pháp so sánh: Phương pháp dùng để so sánh số liệu kỳ, năm với nhằm làm bật vấn đề cần nghiên cứu, thấy rõ thực trạng tình hình tuyển dụng nhân lực, thành công hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực * Phương pháp phân tích: Với số liệu thu thập có liệu thứ cấp, có liệu sơ cấp Với liệu thu thập từ hỏi, thông qua vấn liệu sơ cấp, liệu thứ cấp thu thập từ phòng ban Cơng ty liệu thứ cấp cần phải phân tích số liệu để làm bật ý nghĩa số Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục sơ đồ, hình vẽ bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Khóa luận kết cấu gồm chương: GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Chương 1: Một số lý luận tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên doanh nghiệp Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Chương 3: Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực vấn đề nói đến nhiều Khái niệm quản trị nhân lực trình bày theo nhiều góc độ khác nhau: Theo cách tiếp cận tác giả Bùi Hoàng Lợi Quản trị nhân : Quản trị nhân sự phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tài nguyên nhân thông qua tổ chức, nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức Theo khái niệm tác giả Hà Văn Hội Quản trị nhân sự, quản trị nhân trình bày theo nhiều góc độ khác góc độ tổ chức q trình lao động, góc độ chức q trình quản trị, góc độ sâu vào nội dung hoạt động quản trị nhân sự, góc độ quản lý… rút khái niệm quản trị nhân sau: Quản trị nhân hoạt động nhằm tăng cường đóng góp có hiệu cá nhân vào mục tiêu tổ chức đồng thời cố gắng đạt mục tiêu xã hội mục tiêu cá nhân Theo Ths Vũ Thùy Dương Ts Hoàng Văn Hải, trường Đại học Thương mại: Quản trị nhân lực tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, trì, phát triển sử dụng có hiệu yếu tố người tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung doanh nghiệp Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, tác giả đi theo hướng tiếp cận của giáo trình quản trị nhân lực của trường ĐH Thương Mại. Bởi khái niệm này trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Khái niệm cũng phân định rõ ràng 4 nội dung của quản trị nhân lực là tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả. Để từ đó, tác giả có thể tiếp cận dễ dàng hơn 1.1.2 Tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực hoạt động liên quan đến trình cung ứng lao động cho doanh nghiệp Hay nói cách khác, tuyển dụng nhân lực cung cấp đầu vào đặc biệt cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chất lượng đội ngũ lao động định lực cạnh tranh bền vững doanh nghiệp Vì vậy, để có đội ngũ nhân viên làm việc có hiệu quả, cơng tác quản trị nhân lực đòi hỏi q trình tuyển dụng phải thực cách chuyên nghiệp hiệu quả, tìm người phù hợp với cơng việc văn hóa doanh nghiệp GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Trong Quản trị nhân Nguyễn Hữu Thân - NXB Thống Kê, 2006 cho rằng: Tuyển dụng nhân tiến trình thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn xin ứng tuyển từ lựa chọn người lao động làm việc lúc cho cơng ty Hay nói cách khác tìm người có khả đáp ứng nhu cầu công việc cách tốt xếp họ vào vị trí để phát huy tối đa sở trường lực họ Trong Quản trị nhân Vũ Việt Hằng - NXB Thống Kê, 1994, tiếp cận tuyển dụng nhân sau: Tuyển dụng nhân trình gồm hai giai đoạn tuyển mộ tuyển chọn người lao động Tuyển mộ trình tìm hiểu nhu cầu, phân tích cơng việc, đưa tiêu chuẩn lựa chọn xác định nguồn cung cấp nhân có hiệu Nó thực nhằm tìm kiếm, thu hút tập trung người có nguyện vọng xin việc Giai đoạn tuyển chọn trình sàng lọc số người có lực phẩm chất phù hợp với công việc Các cách tiếp cận khác diễn đạt khái niệm tuyển dụng nhân theo cách khác nhau, tác giả đồng tình với khái niệm Trường đại học Thương Mại Ths Vũ Thùy Dương Ts Hoàng Văn Hải, biên soạn: Tuyển dụng nhân trình tìm kiếm lựa chọn nhân để thỏa mãn nhu cầu sử dụng doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp 1.1.3 Tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên Để hiểu rõ đề tài: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet”, tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi hiểu là: “ tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi q trình tìm kiếm, lựa chọn nhân để thỏa mãn nhu cầu sử dụng nhân doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết tuyển chọn từ nguồn bên doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp” 1.2 Các nội dung tuyển dụng nhân lực 1.2.1 Các nguồn tuyển dụng nhân lực từ bên Một doanh nghiệp thu hút lao động tham gia tuyển dụng từ nguồn bên cần quan tâm đến yếu tố thị trường sức lao động; vị doanh nghiệp; sách nhân doanh nghiệp quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh; khả tài doanh nghiệp Xuất phát từ phương pháp thu hút ứng viên, nguồn tuyển dụng từ bên gồm: Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu nhân viên doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tìm người vào chức vụ quan trọng hay đòi hỏi kỹ đặc biệt thường tham khảo ý kiến người quen, bạn bè hay nhân viên làm GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại việc doanh nghiệp Thơng qua kênh thơng tin tìm ứng viên phù hợp với u cầu cơng việc cách nhanh chóng Phương pháp thu hút nguồn tuyển dụng thông qua quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng (Các ứng viên tự nộp đơn xin việc) như: Đây ứng viên thông qua kênh thông tin đại chúng :Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác mà biết thông tin tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệptự viết đơn xin vào làm việc Nội dung quảng cáo tùy thuộc vào số lượng chất lượng lao động cần tuyển dụng tính chất cơng việc mà tập trung thành chiến dịch quảng cáo kết hợp nhiều phương tiện khác hay quảng cáo riêng biệt Đối với phương pháp thu hút nên ý nội dung quảng cáo để người xin việc khẩn trương liên lạc với quan tuyển dụng Phương pháp thu hút ứng viên thông qua quan tuyển dụng: Đó tổ chức chuyên phụ trách việc tuyển dụng việc tuyển dụng nhân lực cho doanh nghiệp Hiện nước ta tổ chức thường hoạt động dạng trung tâm vấn giới thiệu việc làm Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm: phương pháp nhiều tổ chức áp dụng Phương pháp cho phép ứng viên tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn Cùng thời điểm ứng viên nhà tuyển dụng nhận nhiều thông tin hơn, tạo ta xác đáng để tới định cho ứng viên nhà tuyển dụng Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán tổ chức tới tuyển dụng trực tiếp sở đào tạo: Đó nguồn lao động đến từ trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp sở dạy nghề Để tuyển dụng từ nguồn bên ngồi doanh nghiệp th chun gia tuyển dụng Những người thuê cở sở hợp đồng để làm công việc cụ thể Họ hết ràng buộc hợp đồng hoàn thành Doanh nghiệp sử dụng cơng ty chun cung cấp dịch vụ tuyển dụng Hay doanh nghiệp tự đứng tổ chức Để tổ chức tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên ngồi doanh nghiệp đăng tuyển nhân viên kênh thông tin đại chúng truyền hình, báo, đài, internet, 1.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực nói chung, tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi nói riêng thực theo quy trình tuyển dụng nhân lực gồm bước sau: GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Định danh công việc cần tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận xử lý hồ sơ Tổ chức thi tuyển Đánh giá ứng viên Quyết định tuyển dụng Hội nhập ứng viên Sơ đồ1 1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ( Nguồn: giáo trình quản trị nhân lực 2008, Vũ Thùy Dương Hoàng Văn Hải, Trường Đại học Thương mại) 1.2.3.1 Định danh công việc cần tuyển dụng Định danh công việc cần tuyển dụng trình xác định nhu cầu nhân lực cần tuyển doanh nghiệp Người làm công việc cần phải xác định rõ yếu tố sau: Tuyển nhân lực cho vị trí nào? Tuyển người? Những người tuyển phải đáp ứng yêu cầu gì? Khi cần người? Có nghĩa người làm cơng tác tuyển dụng cần phải hoạch định rõ công việc mà người đảm nhận vị trí cần tuyển phải làm, mối quan hệ đức tính, phẩm chất cần thiết để thực tốt công việc Đồng thời, người làm công tác tuyển dụng cần biết rõ ràng họ cần có số lượng, loại nhân lực vị trí cơng việc khơng, u cầu trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân lực GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Xác định chất lượng nhân lực u cầu cần có nhân lực, thể thông qua mô tả công việc tiêu chuẩn công việc Bản mô tả công việc mô tả cụ thể công việc mà người đảm nhận chức danh phải thực trình làm việc, bao gồm nội dung sau: Nhận diện cơng việc; mơ tả thực chất công việc; quyền hạn người thực công việc; tiêu chuẩn mẫu đánh giá nhân viên thực công việc Bản tiêu chuẩn công việc văn liệt kê tất yêu cầu chủ yếu nhân viên thực công việc Những yếu tố thường đề cập đến tiêu chuẩn cơng việc : trình độ văn hóa, chun mơn, trình độ ngoại ngữ kỹ khác có liên quan đến công việc; kinh nghiệm công tác, tuổi đời, sức khỏe, hồn cảnh gia đình; đặc điểm cá nhân liên quan đến công việc 1.2.3.2 Thông báo tuyển dụng Mục đích bước thơng báo tuyển dụng thu hút nhiều ứng viên từ nguồn khác giúp cho việc lựa chọn thuận lợi đạt kết mong muốn Để đạt mục tiêu này, công việc cần tiến hành ba bước: Thiết kế thơng báo; xác định đích cần thơng tin; triển khai thông báo thông tin tuyển dụng Thiết kế nội dung hình thức thơng báo bước quan trọng để đảm bảo thu hút quan tâm ứng viên Trong thông báo cần cung cấp cách đầy đủ, rõ ràng chi tiết tất thông tin cần thiết Đối với công việc này, doanh nghiệp tự làm thuê chuyên gia Tùy công việc khác mà doanh nghiệp tiến hành xác định nguồn tuyển nhân phù hợp Các hình thức thơng báo tuyển dụng: Thơng báo phượng tiện thông tin đại chúng Niêm yết thơng báo trụ sở chính, nơi đơng người qua lại Gửi thông báo đến trường đào tạo chuyên ngành nhờ giới thiệu ứng viên phù hợp tiêu chuẩn cần tuyển Kết hợp với trung tâm vấn giới thiệu việc làm để thơng báo, tìm kiếm thu hút ứng viên phù hợp Thông báo mang Internet 1.2.3.3 Thu nhận xử lý hồ sơ Thu nhận xử lý hồ sơ nhằm kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn ứng viên tham gia tuyển dụng, đồng thời loại bỏ ứng viên không đủ không phù hợp để cắt giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp cho ứng viên GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 25% đến 30 % Lương cán cơng nhân viên tăng trung bình 5%/ năm Công tác quản lý đảm bảo hệ thống vi tính Mục tiêu cụ thể năm Năm 2012, dự báo nhiều khó khăn khả lạm phát trì mức cao: quý 1, giá số mặt hàng thiết yếu đầu vào sản xuất xăng dầu, điện… tăng, nguồn cung cấp biến động bất thường Tuy nhiên, việc kiểm soát giá thuốc đầu lại gắt gao nặng thủ tục hành Trong điều kiện đó, hội đồng quản trị, ban giám đốc đưa mục tiêu cụ thể năm sau: Đặt tiêu tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012 đạt 345.917.536.345 tăng 40% so với năm 2011 Lợi nhuận sau thuế đạt 12.261.190.300 tăng 45% so với năm 2011 Chiếm lĩnh 30% thị trường miền Nam 3.2 Quan điểm giải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Trong tình hình kinh tế nay, doanh nghiệp nói chung Cơng ty Hanvet nói riêng chịu phải khó khăn định trước biến động giá xăng, điện… nguồn nguyên liệu đầu vào Cạnh tranh ngày gay gắt, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản Để tồn đứng vững thị trường, Cơng ty Hanvet phải kiểm sốt tất yếu tố nguồn lực mình, đặc biệt nguồn lực người Nguồn lực người vô quan trọng, Công ty phải thường xuyên bổ xung nhân lực số lượng chất lượng đáp ứng nhu cầu cơng việc đặt Trước tình hình nhu cầu tuyển dụng nhân nhu cầu tất yếu đặt cho Cơng ty để lựa chọn người có đủ lực trình độ phẩm chất đạo đức để tham gia vào máy Công ty phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty 3.2.1 Quan điểm số lượng tuyển dụng Với mục tiêu mở rộng thị trường vào khu vực miền Nam, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cần phải có nhân viên phụ trách khu vực thị trường mới, nhà máy, phân xưởng sản xuất nên nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiếu Hiện nay, Công ty tiếp tục tuyển dụng nhân bổ sung cho thị trường Tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng phát triển đội ngũ nhân viên, đồng thời hoàn thiện cấu tổ chức cho hợp lý Năm 2012, Công ty dự kiến tuyển thêm 30 nhân viên sản xuất, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam, trợ lý giám đốc khu vực, nhân viên kế toán, nhân viên giám sát, 30 nhân viên kinh doanh phát triển thị trường Với nhu cầu nhân tuyển dụng GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại thêm làm cho đội ngũ Công ty tăng thêm 68 người, tăng 14,2% so với số lượng nhân viên năm 2011 3.2.2 Quan điểm chất lượng tuyển dụng Tuyển dụng thêm lao động nhu cầu thiếu Tuy nhiên không ý đến số lượng mà tiến hành tuyển dụng cách ạt, không quan tâm đến chất lượng Do trước công tác tuyển dụng không ý nhiều chất lượng đội ngũ lao động nên dẫn đến tình trạng nhân viên không đáp ứng nhu cầu công việc, áp lực cơng việc lớn Vì để công tác tuyển dụng đạt hiệu cao, thời gian tới cần phải ý đến chất lượng tuyển dụng, người tham gia tuyển dụng đáp ứng u cầu trình độ chun mơn mà phải động, kỹ giáo tiếp tốt, có phẩm chất đạo đức tốt Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Công ty Trong tuyển dụng cần phải ý thực triệt để yêu cầu tuyển dụng Ngoài yêu cầu kinh nghiệm, chun mơn phải ý đến u cầu độ tuổi, hình thức, sức khỏe Để phục vụ tốt cho yêu cầu công việc Tuy nhiên, cụ thể với vị trí tuyển dụng dụng khác mà yêu cầu chất lượng tuyển dụng khác Như: Với vị trí nhân viên nghiên cứu, dược sỹ, bác sỹ thú y u cầu trình độ chun mơn, kinh nghiệm đặt nên hàng đầu Với vị trí nhân viên kinh doanh kỹ giao tiếp, ngoại hình, đánh giá cao trình độ chun mơn Với nhân viên sản xuất, Cơng ty u cầu trình độ chuyên môn không cao, sức khỏe người lao động lại phải đảm bảo yêu cầu áp lực công việc 3.3 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 3.3.1 Đa dạng nguồn tuyển dụng Trong năm gần đây, tình hình kinh doanh Công ty đạt hiệu cao Quy mô Cơng ty có xu hướng mở rộng, điều dẫn đến cấu tổ chức có thay đổi Điều này, làm cho nguồn nhân lực Cơng ty khơng đủ đáp ứng, nhu cầu tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực vào đội ngũ nhân viên Công ty cần thiết Hiện tại, nguồn tuyển dụng nhân bên chủ yếu Cơng ty nói chung chủ yếu ứng viên tự nộp đơn xin việc giới thiệu cán công nhân viên, nguồn khác từ sở đào tạo, trung tâm giới thiệu việc làm… Cơng ty gần khơng có Điều này, khiến cho số lượng ứng viên bị hạn hẹp, Công ty lựa chọn Chính vậy, việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng nhân lực cần thiết hợp lý để thu hút đủ số lượng chất lượng ứng viên Qua giúp GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại cho công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty có hiệu cao Việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng cho phép Cơng ty có nguồn đầu vào phong phú đa dạng, có nhiều lựa chọn việc lựa chọn đánh giá ứng viên cho vị trí hay nhu cầu tuyển dụng nhân lực Cơng ty Để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Cơng ty cần : Tiếp tục tuyển dụng từ nguồn giới thiệu nhân viên ứng viên tự nộp đơn xin việc Sự giới thiệu nhân viên: nói nguồn tuyển dụng chi phí Cơng ty, có nhu cầu tuyển dụng Cơng ty cần đăng thông báo tuyển dụng bảng thông báo cho cán công nhân viên biết Để tăng hiệu tuyển dụng từ nguồn Công ty cần tiến hành thêm số biện pháp sau: Gửi thông báo tuyển dụng đến tận phòng ban, khen thưởng cho cán bộ, nhân viện giới thiệu nhân viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu Công ty Các ứng viên tự nộp đơn xin việc: Đây nguồn tuyển dụng phổ biến hầu hết doanh nghiệp Muốn thu hút nhiều ứng viên từ nguồn Cơng ty cần đăng thơng báo tuyển dụng cách rộng rãi với mục tiêu nhiều người biết đến tốt Công ty cần đầu nhiều kinh phí cho cơng việc Ngồi ra, Cơng ty đa dạng hóa nguồn tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài, qua nguồn khác như: từ sở đào tạo, từ trung tâm giới thiệu việc làm Cơ sở đào tạo trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp… Các trung tâm giới thiệu việc làm: nơi cung cấp dịch vụ việc làm, trung gian cầu nối doanh nghiệp với người lao động Cơng ty nhờ trung tâm giới thiệu việc làm tuyển dụng vị trí thiếu Tuy nhiên, tuyển dụng từ nguồn cần phải ý số điểm như: uy tín, chất lượng trung tâm môi giới chất lượng nhân lực tuyển cho Cơng ty Hiện nay, có nhiều trung tâm lừa đảo hoạt động theo kiểu chộp, giật, chất lượng nhân lực trung tâm giới thiệu khơng đạt u cầu Chính thế, chọn trung tâm tốt chuyện dễ Để hạn chế rủi ro, Công ty nên chọn trung tâm có quy mơ lớn , uy tín lâu năm Đồng thời, Công ty nên kết hợp với trung tâm công tác tuyển dụng cách cử nhân viên đến giám sát hay tham gia vào hội đồng tuyển dụng nhằm đảm bảo chất lượng nhân lực tuyển dụng Việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng bên ngồi giúp cho cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty hiệu Tuy nhiên, nguồn tuyển dụng lại có ưu nhược điểm khác Chính vậy, để sử dụng có hiệu quả, đạt hiệu GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại cao công tác tuyển dụng, Công ty phải chủ trọng nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, so sánh giũa nguồn tuyển dụng bên với nhau, tùy vị trí, u cầu cơng việc mà lựa chọn nguồn tuyển dụng khác Hiện tại, Công ty nên trọng vào nguồn tuyển dụng từ trường đào tạo Đây nguồn tuyển dụng phong phú số lượng chất lượng, với nhiều trình độ khác đáp ứng nhu cầu Công ty Đây đội ngũ lao động từ trường học, hầu hết sinh viên chưa có kinh nghiệm, nhiên đội ngũ lao động trẻ, nhiều nhiệt huyết, chưa làm việc doanh nghiệp khác nên dễ dàng thích ứng với mơi trường kinh doanh Cơng ty, hăng hái, nhiệt tình cơng việc Chính vậy, để khai thác triệt để nguồn lao động này, Cơng ty liên kết với sở đào tạo Hàng năm, Công ty đến sở đào tạo có liên kết với Cơng ty tuyển sinh viên thực tập, sinh viên thực tập có thành tích tốt mong muốn sau q trình thực tập Cơng ty làm việc gắn bó với Cơng ty Đây hội tốt để sinh viên cọ sát với thực tế, vận dụng kiến thức học trường vào thực tế cơng việc Trong q trình thực tập Cơng ty, cơng ty đào tạo sinh viên cho phù hợp với yêu cầu cơng việc Cơng ty, giúp sinh viên có nhìn xác chân thực cơng việc phải làm Sau kết thúc trình thực tập, Cơng ty tổ chức thi tuyển cho sinh viên thực tập đào tạo Công ty để đánh giá lựa chọn, định tuyển dụng nhân viên thực tập vào làm thức Cơng ty Điều này, giúp Cơng ty tuyển dụng nhân phù hợp với vị trí , yêu cầu Công ty, mà lại tiết kiệm chi phí thời gian đào tạo nhân viên 3.3.2 Tăng cường chi phí cho tuyển dụng Hiện nay, công tác tuyển dụng nhân lực Công ty, từ nguồn bên ngồi Cơng ty lại chưa quan tâm mức Chính mà chi phí dành cho cơng tác tun dụng Cơng ty chưa cao, hạn hẹp, làm ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Công ty khơng hình thành quỹ cố định hàng năm dành cho công tác tuyển dụng nhân lực, mức chi phí dành cho tuyển dụng chưa đồng năm, có nhu cầu tuyển dụng nhân lực, Công ty định chi cho công tác tuyển dụng nhân lực Điều làm cho công tác tuyển dụng nhân lực Công ty không hiệu cao Để khắc phục nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực, đặc biệt từ nguồn bên ngồi, Cơng ty cần phải thiết lập quỹ riêng, cố định dành cho cơng tác tuyển dụng nhân lực hàng năm Ngồi phần cố định này, có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, Cơng ty cần có khoản chi biến đổi phụ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng nhân lực Cơng ty vào vị trí, u cầu cơng việc, để đảm bảo nguồn chi phí đủ với yêu cầu tuyển dụng Công ty GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Nguồn chi phí cho tuyển dụng nhân Công ty đảm bảo, làm tiền đề cho việc xác định nguồn, hình thức thơng tin đăng tuyển phù hợp, giúp công tác tuyển dụng nhân lực thu hút nhiều ứng viên tham gia đảm bảo số lượng chất lượng ứng viên, tạo điều kiện cho Xơng ty tuyển nhân lực phù hợp với vị trí yêu cầu cơng việc 3.3.3 Hồn thiện quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng nhân yếu tố quan trọng định thành công công tác tuyển dụng nhân Nếu quy trình tuyển dụng chun nghiệp, hợp lý dù nguồn lực khác có phong phú, có tốt khơng đạt kết mong đợi Thực tế Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet xây dựng quy trình tuyển dụng gồm bước Tuy nhiên, quy trình thiếu sót việc thực chưa hoàn thiện nên chưa phát huy hiệu Chính vậy, để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi, Cơng ty cần xây dựng, đổi quy trình tuyển dụng nhằm hồn thiện quy trình tuyển dụng Chính vậy,tác giả xin đưa quy trình tuyển dụng sau: Xác định nhu cầu tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận hồ sơ, sơ loại xử lý hồ sơ Tiến hành khám sức khỏe Tiến hành thi tuyển hình thức xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá ứng viên, thực tiến hành đánh giá lựa chọn ứng viên Thông báo kết tuyển dụng Tiến hành hội nhập nhân viên Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên (Nguồn: theo nghiên cứu tác giả) GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Với quy trình nhiều bước so với quy trình tuyển dụng mà Cơng ty áp dụng Nhưng thực tế quy trình nhiều so với quy tình tuyển dụng nhân Công ty bước tiến hành khám sức khỏe Còn bước tiến hành thi tuyển hình thức quy trình tuyển dụng Công ty ghép vào với thu nhận hồ sơ, sơ loại xử lý hồ sơ Tuy nhiên bước quy trình tuyển dụng Cơng ty thực chưa tốt chưa chuyên nghiệp Với quy trình vừa đề xuất tác giả đưa đề xuất bước thực sau:  Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng Là việc xác định nhu cầu tuyển dụng nhân phận, phòng ban Cơng ty Thực tế Cơng ty có tiến hành xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực Các phận tự xác định nhu cầu nhân lực mình, sau gửi nên cấp trên, cấp xem thông qua yêu cầu phận dựa vào số tình hình mà nhân lực phận cấp báo nên, định tuyển dụng nhân lực, chưa có chun mơn hóa cao công tác tuyển dụng nhân lực Để khắc phục nhược điểm cần phải có chun mơn hố, có chun trách phận nhân sự, thành lập nhóm chun định danh cơng việc để có nhu cầu tuyển dụng xác định nhanh chóng Bên cạnh cần có bảng mơ tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc theo mẫu thồng thuận tiện việc theo dõi thực Do trước phận có mẫu riêng phận nên dẫn đến chồng chéo, không thống làm cho việc thực gặp nhiều khó khăn Xác định nhu cầu tuyển dụng khơng có xác định phận chức mà phải dựa mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Khi xác định nhu cầu cần tuyển dụng cần trả lời câu hỏi như: Cần tuyển vị trí nào? Số lượng cần tuyển bao nhiêu? Những tiêu chuẩn tuyển dụng gì? Cơng ty khơng tiến hành việc phân tích cơng việc cách khoa học để đưa mô tả công việc tiêu chuẩn công việc sát với yêu cầu đòi hỏi cơng việc cần tuyển Để xác định tốt nhu cầu tuyển dụng nhân phận cần đưa tiêu chuẩn công việc mô tả công việc với nội dung thống Bản mô tả công việc gồm: tên công việc, chức danh quyền hạn thực cơng việc, chế độ sách, Bản tiêu chuẩn công việc gồm: tiêu chuẩn phẩm chất nghề nghiệp, chuyên môn, kinh nghiệm, yêu cầu khác độ tuổi, giới tính, tùy vào vị trí tuyển dụng khác mà tiêu chuẩn công việc khác Tuy nhiên phải theo mẫu thống GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại  Bước 2: Thông báo tuyển dụng Là việc đăng tuyển thông tin phương tiện, xác đinh hình thức đăng tuyển thơng tin hợp lý Hiện tại, việc thông báo tuyển dụng Công ty chưa thực tốt Do nguồn chi phí dành cho cơng tác tuyển dụng nhân lực hạn hẹp nên hình thức đăng tuyển Cơng ty chủ yếu dán niêm yết trụ sở Cơng ty, website Công ty mà chưa tiến hành rộng rãi thông báo phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, tivi Internet… Chính vậy, việc thông tin tuyển dụng đến với ứng viên gặp nhiều hạn chế, có nhiều ứng viên giỏi có mong muốn nhu cầu tìm việc làm chưa biết đến thông báo tuyển dụng Công ty Để khắc phục nhược điểm này, Công ty cần đầu cho công tác thông báo tuyển dụng chọn cho kênh đăng tuyển thơng báo rộng rãi, hiệu quả, đảm bảo thông tin tuyển dụng doanh nghiệp đến với ứng viên, đăng tuyển thơng báo tuyển dụng báo tìm việc làm, đài phát thanh, tivi, Website tuyển dụng có phí… Những thơng báo tuyển dụng công ty thiết kế phù hợp, chuyên nghiệp với đầy đủ nội dung để chuyển tải thơng tin tuyển dụng đến người lao động  Bước 3: Thu nhận hồ sơ, sơ loại xử lý hồ sơ Bước bước tiếp nhận kiểm tra giấy tờ có liên quan đến ứng viên, kiểm tra độ phù hợp hồ sơ xác, độ tin cậy hồ sơ Thực tế việc thu nhận, sơ loại xử lý hồ sơ thực tương đối tốt Sau kiểm tra thông tin ứng viên, Công ty tiến hành sơ loại hồ sơ ứng viên lưu giữ hồ sơ ứng viên(lưu hồ sơ ứng viên phù hợp không phù hợp) để làm cho công tác tuyển dụng Công ty tốt Khi có nhu cầu tuyển dụng, Cơng ty xem lại hồ sơ ứng viên để lựa chọn, tiết kiệm chi phí thời gian cho cơng tác tuyển dụng  Bước 4: Tiến hành khám sức khỏe Đối với quy trình tuyển dụng nhân Cơng ty tuyển dụng nhân lực, Cơng ty không tiến hành khám sức khỏe cho ứng viên mà vào giấy khám sức khỏe nộp hồ sơ ứng viên nên dẫn đến nhiều trường hợp ứng viên tuyển dụng thức khơng có đủ sức khỏe để đảm nhận cơng việc gây khó khăn cho Cơng ty Chính vậy, để khắc phục nhược điểm này, Công ty cần tiến hành khám, kiểm tra sức khỏe cho ứng viên sau qua vòng sơ loại hồ sơ Cụ thể bước cần tiến hành sau: Sau sơ loại hồ sơ ứng viên, ứng GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại viên đạt tiêu chuẩn người làm công tác tuyển dụng Cơng ty gọi điện thơng báo trực tiếp, sau hẹn lịch cho ứng viên đến kiểm tra sức khỏe, ứng viên có đủ sức khỏe, tiến hành thi tuyển vào Công ty Việc kiểm tra sức khỏe giúp cho Công ty đỡ tốn thời gian chi phí việc tổ chức thi tuyển, đảm bảo tuyển dụng ứng viên có đủ sức khỏe tốt để hồn thành cơng việc Cơng ty  Bước 5: Tiến hành thi tuyển hình thức Sau vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe, ứng viên thông báo lịch thi tuyển tiếp vào Công ty Hiện tại, thi tuyển Cơng ty tổ chức thi tuyển hình thức thi viết gồm có thi kiến thức chun mơn, test IQ, Tiếng Anh vấn Những ứng viên sau qua vòng thi viết bước tiếp vào vòng vấn Việc tổ chức thi tuyển Cơng ty qua vòng thi tốt, nhiên, nhiều chưa thực quan tâm Nội dung thi chưa Công ty chuẩn bị cách khoa học phù hợp với vị trí, cơng việc u cầu Chính mà trước bước vào thi tuyển, Công ty nên chuẩn bị sẵn nội dung thi, thi kiến thức cần hỏi kiến thức liên quan đến vị trí cơng việc u cầu, phóng vấn ứng viên, phải xem qua hồ sơ ứng viên, để biết hỏi ứng viên gì, hỏi liên quan đến kỹ năng, tích cách…phù hợp với vị trí công việc yêu cầu  Bước 6: xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá ứng viên, thực tiến hành đánh giá lựa chọn ứng viên Hiện tại, HANVET, đội ngũ làm công tác tuyển dụng có xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên, yêu cầu cần thiết với vị trí, cơng việc mà Cơng ty có nhu cầu tuyển dụng, chưa xây dựng thành bảng tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên Mặt khác, việc đánh giá ứng viên gộp chung vào vấn Sau vấn, người làm công tác tuyển dụng vào tiêu chuẩn, yêu cầu đặt với vị trí tuyển dụng với hiểu biết, biểu thái độ chủ quan người làm cơng tác tuyển dụng để định Chính vậy, ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn đánh giá khách quan ứng viên Để tránh định sai lầm việc định lựa chọn ứng viên, Công ty cần xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá ứng viên trước cụ thể, rõ rang văn trước tiến hành lựa chọn ứng viên Đối với vị trí tuyển dụng có đánh giá ứng viên riêng phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể theo yêu cầu công việc Và việc tiến hành đánh giá ứng viên, thường tiến hành hình thức thang điểm coi hợp lý phù hợp Sau tiến hành đánh giá ứng viên, Công ty tiến hành lựa chọn ứng viên có số điểm cao GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại  Bước 7: Thông báo kết tuyển dụng Việc thông báo kết tuyển dụng Công ty được tiến hành tương đối tốt, tiến hành thông báo tuyển dụng hai cách trực tiếp gián tiếp cho ứng viên trúng tuyển biết Cụ thể sau: Sau tiến hành lựa chọn ứng viên, Công ty tiến hành thông báo kết qủa tuyển dụng tới ứng viên lựa chọn Việc thông báo tuyển dụng tiến hành cách dán niêm yết trụ sở Cơng ty Website Cơng ty Ngồi ra, Công ty gọi điện trực tiếp cho ứng viên chọn biết  Bước 8: Tiến hành hội nhập nhân viên Việc hội nhập nhân viên quan trọng, giúp cho nhân viên làm quen với mơi trường làm việc, sách, quy định Công ty, làm quen với đồng nghiệp Việc hội nhập nhân viên giúp cho nhân viên tốt cho công việc nhân viên mới, tránh cho nhân viên khỏi bỡ ngỡ, khó khăn cơng việc Thực tế Cơng ty có tiến hành hội nhập cho nhân viên mới, mức sơ khai, Công ty ý việc hội nhập công việc cho ứng viên mà chưa quan tâm đến hội nhập với doanh nghiệp, nên nhiều nhân viên đến giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp Công ty…Để khắc phục nhược điểm này, Công ty cần quan tâm đến việc hội nhập với doanh nghiệp cho nhân viên mới, để nhân viên có nhìn cụ thể doanh nghiệp, họ hiểu biết giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp Cơng ty, nâng cao lòng tự hào ý thức làm việc, gắn bó lâu dài với Cơng ty 3.3.4 Nâng cao chất lượng người làm công tác tuyển dụng Chất lượng đội ngũ làm công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty nói chung hạn chế số lượng chất lượng Đội ngũ làm công tác tuyển dụng nhân lực công ty nhân viên không chuyên, tuyển chọn từ phận văn phòng cán quản lý phận có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân Chính vậy, mà chất lượng đội ngũ làm công tác tuyển dụng không cao, làm ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Chính vậy, mà Cơng ty phải khơng ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyển dụng nhân lực Công ty nên thành lập đội ngũ chuyên làm công tác tuyển dụng nhân lực, đào tạo chuyên môn đầy đủ, để người làm cơng tác tuyển dụng nhân lực có đủ kiến thức trình độ, kỹ đủ để thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân lực Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyển dụng giúp cho việc đánh giá lựa chọn ứng viên thực cách khách quan trung thực hơn, tránh thiên vị có nhìn chủ quan suy nghĩ người làm công tác tuyển dụng GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại KẾT LUẬN Ngày tế ngày phát triển có nhiều doanh nghiệp hoạt động cường độ cạnh tranh ngày lên cao Vấn đề doanh nghiệp phải dần hồn thiện để tồn môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt Bắt đầu xuất phát từ lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, theo quan điểm nhà kinh tế doanh nghiệp có lĩnh vực quản trị, doanh nghiệp tầm quan trọng mức độ hoạt động lĩnh vực khác Nhưng với doanh nghiệp, lĩnh vực nhân lực mảng lớn quan tâm ban lãnh đạo Do người ngày có vai trò định phát triển doanh nghiệp Chính thực tập Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet, tác giả quan tâm đến vấn đề trước tiên theo xu chung, Công ty quan niệm: “con người nhân tố định” Sau nghiên cứu vấn đề nhân lực, hoạt động công tác nhân lực nhiều phương pháp nghiên cứu vấn đề phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê tổng hợp…, tác giả nhận vai trò quan trọng tuyển dụng phát triển nhân lực Cơng ty Vì cơng tác tuyển dụng thực tốt đảm bảo cho việc thực công việc quản trị nhân lực khác tiến hành cách thuận lợi Tuyển dụng tìm nhân viên giỏi, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công ty làm điều kiện cho việc bố trí sử dụng nhân lực thực khoa học, đảm bảo phát huy lực nhân viên Từ có sở để đào tạo phát triển nhân viên cách toàn diện Tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân lực với đào tạo phát triển làm để xây dựng sách đãi ngộ Thực tế qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy nhiều hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty Vì vậy, tác giả định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet”, để thấy rõ thực trạng công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngồi Cơng ty, làm xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại LỜI CẢM ƠN Công tác tuyển dụng nhân nói chung, cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi nói riêng giữ nhiệm vụ vô cấp thiết quan trọng than doanh nghiệp Qua thực tế nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân từ nguồn bên Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet, giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo, anh chị Công ty Hanvet, mà đặc biệt phận văn phòng Cơng ty, với dìu dắt, hướng dẫn tận tình Thạc sỹ Mai Thanh Lan, tác giả hồn thành khóa luận với đề tài: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet” Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sỹ Mai Thanh Lan, ban lãnh đạo các anh chị Công ty cổ phần dược vật thú y Hanvet nhiệt tình giúp tác giả hồn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực thân, trình độ hạn chế, kiến thức thực tế chưa nhiều, nên chắn khóa luận tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận lời góp ý chân thành từ thầy người quan tâm để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại MỤC LỤC TĨM LƯỢC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ DỒ BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Các cơng trình nghiên cứu thực vấn đề tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên 2.2 Các cơng trình nghiên cứu vấn đề tuyển dụng nhân từ nguồn bên ngồi Cơng ty cổ phần dược vật thú y Hanvet Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quản trị nhân lực 1.1.2 Tuyển dụng nhân lực 1.1.3 Tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên .7 1.2 Các nội dung tuyển dụng nhân lực 1.2.1 Các nguồn tuyển dụng nhân lực từ bên .7 1.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực 1.2.3.1 Định danh công việc cần tuyển dụng 1.2.3.2 Thông báo tuyển dụng .10 1.2.3.3 Thu nhận xử lý hồ sơ 10 1.2.3.4 Tổ chức thi tuyển 11 1.2.3.5 Đánh giá ứng viên .11 1.2.3.6 Quyết định tuyển dụng .12 1.2.3.7 Hội nhập ứng viên 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên 12 1.3.1 Các yếu tố thuộc tổ chức (môi trường bên trong) 12 1.3.1.1 Uy tín doanh nghiệp thị trường 12 1.3.1.2 Chính sách nhân hoạt động tổ chức cơng đồn .13 1.3.1.3 Nguồn nhân lực làm công tác tuyển dụng công ty .13 1.2.1.4 Chi phí dành cho công tác tuyển dụng 13 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường( mơi trường bên ngồi) .14 GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại 1.3.2.1 Thị trường lao động 14 1.3.2.2 Các xu hướng kinh tế 14 1.3.2.3 Thái độ xã hội số ngành nghề định 15 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TỪ NGUỒN BÊN NGỒI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT THÚ Y HANVET 16 2.1 Khái quát Công ty 16 2.1.1 Giới thiệu Công ty .16 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 17 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty 17 2.1.4 Kết sản xuất kinh doanh Công ty năm gần 2009-2011 .18 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 20 2.1.5.1 Các yếu tố thuộc tổ chức(môi trường bên trong) 20 2.1.5.2 Các yếu tố thuộc môi trường( môi trường bên ngoài) 23 2.2 Phân tích đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 24 2.2.1 Kết điều tra liệu sơ cấp .24 2.2.1.1 Kết điều tra phiếu điều tra 24 2.2.2.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực 31 2.3 Các kết luận thực trạng tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty .33 2.3.1 Thành cơng nguyên nhân thành công công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty .34 2.3.1.1 Thành công công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 34 2.3.1.2 Nguyên nhân thành công công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty .34 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 34 2.3.2.1 Hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty 34 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi cơng ty .35 3.3 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Cơng ty .38 3.3.1 Đa dạng nguồn tuyển dụng 38 3.3.2 Tăng cường chi phí cho tuyển dụng .40 3.3.3 Hồn thiện quy trình tuyển dụng 41 KẾT LUẬN PHỤ LỤC GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ1 1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngồi Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2009 - 2011 18 Bảng 2.2: Kết cấu lao động theo trình độ .19 Bảng 2.3: Kết cấu lao động theo tỷ lệ Nam/Nữ 20 Bảng 2.4: Kết cấu lao động theo độ tuổi 20 Biểu đồ 2.1: Kết điều tra nguồn tuyển dụng Công ty 24 Biếu 2.2: Kết nguồn tuyển dụng bên chủ yếu Công ty Hanvet25 Biểu 2.3: Kết mức độ ưu tiên nguồn tuyển dụng vị trí cấp cao 25 Biểu 2.4: kết điều tra quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên 26 Biểu 2.5: Kết điều tra nhu cầu tuyển dụng nhân lực công ty 27 Biểu 2.6: Kết điều tra hình thức đăng tuyển thơng tin tuyển dụng cơng ty 27 Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ ngng bên ngồi Cơng ty Hanvet 31 Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên 41 GVHD: Th.S Mai Thanh Lan Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại PHỤ LỤC SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Ban giám đốc Văn phòng Phòng kế tốn Phòng kỹ thuật Phòng kinh doanh Phòng nghiên cứu Phòng kế hoạch Nhà máy sản xuất Phòng mạch thú y Phòng chẩn trị chó mèo thú cảnh (Nguồn: hồ sơ lực Công ty) GVHD: Th.S Mai Thanh Lan ... tâm doanh nghiệp trọng mạnh mẽ Vì thế, có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề “ tuyển dụng nhân lực số doanh nghiệp Dưới vài đề tài tuyển dụng nhân lực : Đề tài 1: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân. .. sử dụng doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp 1.1.3 Tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên Để hiểu rõ đề tài: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn. .. tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên doanh nghiệp Khi lượng cung lao động thị trường lao động hạn chế, doanh nghiệp lại có nhu cầu tuyển dụng nhân lực làm cho cơng tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài của doanh nghiệp , đề tài tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài của doanh nghiệp , CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP, Sơ đồ1. 1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y HANVET, Bảng 2.4: Kết cấu lao động theo độ tuổi, Biểu 2.6: Kết quả điều tra về hình thức đăng tuyển thông tin tuyển dụng của công ty, 3 Các kết luận thực trạng tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài tại Công ty, 3 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài tại Công ty, Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên ngoài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay