Cơ sở lý luận và thực trạng về việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tại công ty vnip

46 22 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thơng tin kinh tế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Hàn Minh Phương, tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, em khơng học hỏi nhiều kiến thức bổ ích mà học tinh thần làm việc đáng quý Em cám ơn Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy, khoa Hệ thống thông tin quản lý, trường đại học Thương Mại tận tình truyền đạt kiến thức cho em suốt năm học qua, giúp em đủ kiến thức hữu ích để hồn thành khóa luận tốt nghiêp Nhân đây, em xin cảm ơn giám đốc Hoàng Trọng Thành tập thể cán bộ, nhân viên công ty VNIP, tạo điều kiện, giúp đỡ em việc thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho việc làm khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Th.S Hàn Minh Phương i Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế MỤC LỤC GVHD: Th.S Hàn Minh Phương ii Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng biểu, hình vẽ Số trang Hình 2.1 Mơ hình hệ thống HRM 10 Hình 2.2 Mơ hình nghiệp vụ quản nhân tiền lương doanh nghiệp 11 Hình 2.3 đồ cấu tổ chức 16 Hình 2.4 Biểu đồ phân cấp chức hệ thống quản nhân - tiền lương 17 Hình 2.5 Chức Quản hồ nhân viên 17 Hình 2.6 Chức Quản chấm cơng 17 Hình 2.7 Chức Quản tính lương 18 Hình 2.8 Chức Quản thống kê, báo cáo 19 Hình 2.9 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh (Mức 0) 20 Hình 2.10 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh (Mức 1) 20 Hình 2.11 Biểu đồ luồng liệu mô tả chức Quản hồ nhân viên 21 Hình 2.12 Biểu đồ luồng liệu mô tả chức Quản chấm công 21 Hình 2.13 Biểu đồ luồng liệu mơ tả chức Quản tính lương 22 Hình 2.14 Biểu đồ luồng liệu mô tả chức Quản thống kê, báo cáo 22 Hình 2.15 Mẫu bảng chấm cơng cơng ty VNIP (File Excel 07) 23 Hình 2.16 Mẫu bảng tính lương cơng ty VNIP (File in giấy A4) 23 Hình 3.1: đồ tổ chức cơng ty giai đoạn 2012- 2014 25 Hình 3.2: đồ tổ chức công ty giai đoạn sau năm 2014 25 Hình 3.3: Báo giá dịch vụ Misa-HRM 34 GVHD: Th.S Hàn Minh Phương iii Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt HRM Human Resource Management Quản trị nguồn nhân lực IS Infomation System Hệ thống thông tin HRMS Human Resource Management System Hệ thống quản trị nguồn nhân lực HRIS Human Resource Information System Hệ thống quản trị nguồn nhân lực Hệ thống quản trị nguồn nhân lực công ty Misa Misa-HRM LAN Local Area Network Mạng cục IT Information Technology Công nghệ thông tin (CNTT) CSDL Database sở liệu BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội GVHD: Th.S Hàn Minh Phương iv Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tầm quan trọng, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Đặt vấn đề Các doanh nghiệp hoạt động thị trường với mục tiêu hàng đầu tìm kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, chưa mục tiêu dễ dàng Trong kinh tế ln thay đổi biến động khơng ngừng, để đứng vững trước sức ép cạnh tranh tìm kiếm hội phát triển đỏi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi thích nghi liên tục làm Cụ thể, doanh nghiệp phải mở rộng, tăng cường sản xuất; cung ứng sản phẩm với chất lượng tốt; quan tâm nhiều đến dịch vụ chăm sóc khách hàng chiến lược maketing hiệu quả… Cũng nghĩa doanh nghiệp cần phải biết tận dụng nguồn lực sẵn cách tốt Trong số nguồn lực sẵn doanh nghiệp, nguồn nhân lực nắm giữ vai trò quan trọng Khác với nguồn lực khác dễ dàng bị cạn kiệt khai thác mức, nguồn nhân lực coi vơ tận, khai thác khả tái sinh Hơn nữa, sử dụng hiệu nguồn nhân lực, doanh nghiệp phát huy tốt nguồn lực khác Tuy nhiên, việc quản nguồn nhân lực, cụ thể công tác quản nhân tiền lương công ty VNIP nhiều khiếm khuyết chưa thực hiệu Công ty VNIP sử dụng nhân viên kế tốn để chấm cơng, tính lương cho tồn 30 nhân viên cơng ty Nhưng cơng việc nhân viên mang nặng tính thủ cơng, hỗ trợ từ ứng dụng khoa học, cơng nghệ Điển hình việc công ty sử dụng phần mềm Microsoft Office 07 - Excel chấm công tính lương 1.1.2 Những khó khăn Như nêu trên, việc đơn sử dụng Excel 07 đem lại khơng khó khăn cho nhân viên VNIP công tác quản Trước hết, doanh nghiệp quy mơ 30 nhân viên VNIP (số lượng nhân dự kiến tăng lên tương lai), nhân viên sử dụng nhân phải làm việc với khối lượng sổ sách liên quan tương đối lớn: từ tuyển dụng, quản hồ GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế nhân viên, quản lương, thuế, bảo hiểm đến thủ tục việc Như vậy, nhân viên sử dụng nhân gặp nhiều khó khăn muốn hồn thành tốt cơng việc Ngồi ra, công việc quản lưu trữ thông tin liệu phần nhiều làm thủ công giấy nên gây nhiều vấn đề về: an toàn bảo mật thông tin; phục hồi liệu sổ sách thất lạc chữ nghĩa thông tin sổ sách phai mờ theo thời gian Hơn nữa, công việc ghi chép truyền thống chưa tối ưu khiến cho người nhập liệu dễ mắc sai sót Cùng với tượng dư thừa liệu thường xuyên xảy Đây lãng phí tốn lớn doanh nghiệp Trên phần nhỏ số vơ vàn khó khăn mà VNIP hay cơng ty khác dễ dàng gặp phải thực tiễn kinh doanh, quản 1.1.3 Giải pháp Để giải vấn đề nan giải trên, VNIP cần ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản nhân - tiền lương Hệ thống hỗ trợ quản nguồn nhân lực HRIS (Human Resource Information System) giải pháp giúp nâng cao chuyên nghiệp quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Đây mảnh ghép thiếu cơng tác quản nhân - tiền lương công ty VNIP 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu HRM (Human resource management) quản nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp Nó chịu trách nhiệm trước việc tuyển chọn, đào tạo, quản tính tốn lương, thưởng cho nhân viên cơng ty phù hợp với yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp văn hóa tổ chức Ngồi quản phải tuân theo luật pháp nước sở (Nguồn: http://vi.wikipedia.org) HRIS (Human resource information system) hay HRMS (Human resource management system) hệ thống thiết kế nhằm đảm bảo nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cách hiệu giúp tổ chức, doanh nghiệp đạt mục tiêu HRIS hệ thống kết hợp hoạt động quản nguồn lực người (HRM) dựa khoa học công nghệ (IS) GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế 1.3 Mục tiêu cụ thể cần giải Công ty VNIP cần dừng việc quản nhân - tiền lương theo cách thức thủ công trước phải bước áp dụng, triển khai ứng dụng hệ thống hỗ trợ quản nhân sự, tiền lương vào thực tiễn 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu trình độ người viết hạn chế, đề tài dừng lại việc phân tích, đánh giá hệ thống cũ doanh nghiệp đề xuất việc thay thế, áp dụng phần mềm ứng dụng quản nhân cho công ty VNIP Trong đó, nội dung đề tài trọng đến việc hỗ trợ tính lương phần mềm ứng dụng Đề tài xem xét, tính tốn thời gian từ lúc đề xuất ý tưởng đến lúc thử nghiệm thực thi cài đặt hệ thống cơng ty VNIP (dự kiến hồn thành vòng tháng, từ tháng 06/2012 đến tháng 12/2012) 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nhiều phương pháp hỗ trợ việc thu thập, tìm kiếm nguyên liệu cho việc làm khoá luận tốt nghiệp Một số phương pháp phổ biến thường gặp là: Đề tài Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp phi thực nghiệm Phương pháp chuyên gia nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn Phương pháp trắc nghiệm Phương pháp thực nghiệm Phương pháp hỗn hợp hợp, kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu phương pháp chuyên gia - Tham khảo tài liệu “Giới thiệu VNIP” công ty Phỏng vấn giám đốc Hoàng Trọng Thành số nhân viên tài - định hướng phát triển công ty thời gian tới Gửi phiếu điều tra câu hỏi mở câu hỏi trắc nghiệp sở vật chất tình hình kinh doanh công ty 1.5.2 Cách thức xử GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế Thông thường, thông tin thu thập tồn dạng : định tính định lượng Do đó, cách xử thông tin tương ứng: Xử logic thơng tin định tính xử tốn học thông tin định lượng Do đề tài nghiên cứu thu thập loại thơng tin nên sử dụng phương pháp xử thông tin thu thập - Xử toán học: Dựa số liệu thu thập từ phiếu điều tra, lập biểu đồ thống kê cần thiết để đánh giá việc - Xử logic: Từ thông tin thu thập qua câu hỏi vấn, đưa suy đốn logic 1.6 Kết cấu khóa luận Ngoài phần như: Lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu… Khố luận gồm chương nội dung Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trình bày tổng quan ứng dụng hệ thống thơng tin doanh nghiệp cụ thể nêu bật vai trò hệ thống nhân - tiền lương doanh nghiệp Chương I thức xác lập đề tài, phạm vi, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu kết cấu cho luận văn Chương II: sở luận thực trạng việc ứng dụng phần mềm quản nhân - tiền lương công ty VNIP Trình bày khái niệm bản, liên quan hệ thống quản nhân - tiền lương Trong chương này, ngồi việc nêu thực trạng cơng ty phần phân tích, đánh giá ưu nhược điểm hệ thống nhân - tiền lươngcông ty trọng Chương III: Định hướng phát triển đề xuất việc ứng dụng hệ thống quản nhân - tiền lương cho công ty VNIP Trình bày định hướng phát triển cho cơng tác quản nhân - tiền lương công ty thời gian tới Đề xuất ứng dụng phần mềm Misa-HRM với ưu điểm bật hỗ trợ quản nhân tiền lương cho công ty thay hệ thống cũ Đưa lộ trình ứng dụng phần mềm vào công ty với mốc thời gian thực tế GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế CHƯƠNG II: SỞ LUẬN THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY VNIP 2.1 sở luận 2.1.1 Một số khái niệm Phần mềm: nhiều cách để định nghĩa phần mềm Trong tài liệu đề cập đến cách định nghĩa phần mềm sau: Theo Wikipedia – Bách khoa toàn thư nội dung mở: Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt phần mềm (Software) tập hợp câu lệnh thị (Instruction) viết nhiều ngơn ngữ lập trình theo trật tự xác định, liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực số nhiệm vụ hay chức giải vấn đề cụ thể Phần mềm thực chức cách gửi thị trực tiếp đến phần cứng máy tính (Computer Hardware) cách cung cấp liệu để phục vụ chương trình hay phần mềm khác Phần mềm khái niệm trừu tượng cần phải phần cứng thực thi (Nguồn: http://vi.wikipedia.org) Theo Giáo trình: Cơng nghệ phần mềm trường đại học Thương Mại: Phần mềm coi tất kỹ thuật ứng dụng để thực dịch vụ chức cho mục đích phần cứng, giúp cho việc sử dụng phần cứng máy tính đạt hiệu cao Thông thường , phần mềm gồm thành phần chính:  Chương trình máy tính: Mã nguồn, mã máy  Cấu trúc liệu: Cấu trúc làm việc (bộ nhớ trong); Cấu trúc lưu trữ (bộ nhớ ngoài)  Các tài liệu liên quan: Tài liệu hướng dẫn sử dụng (dành cho người dùng); Tài liệu phát triển (dành cho người phát triển hệ thống); Tài liệu tham khảo kỹ thuật (dành cho người bảo trì) (Nguồn: Bộ mơn Cơng nghệ thơng tin, đại học Thương Mại, Giáo trình Cơng nghệ phần mềm, Chương 1, Trang 3) GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế Phân loại phần mềm: Ta phân phần mềm thành loại sau:  Phần mềm hệ thống: Dùng để vận hành máy tính phần cứng máy tính Phần mềm hệ thống tập hợp chương trình tương tác trực tiếp với phần cứng máy tính phục vụ nhiều người dungPhần mềm ứng dụng: Giúp người dùng xử lý, hoàn thành hay nhiều cơng việc, nghiệp vụ Phần mềm ứng dụng hệ thống: phần mềm ứng dụng khả làm cho máy tính thực trực tiếp cơng việc người dùng muốn thực Điều khác với phần mềm hệ thống tích hợp chức máy tính, khơng trực tiếp thực tác vụ ích cho người dùng Một số ví dụ phần mềm ứng dụng hệ thống: +, Phần mềm trò chơi +, Chương trình tiện ích (Gadgets ) +, Phần mềm văn phòng (Microsoft Office; Open Office ) +, Phần mềm doanh nghiệp: Giúp xử nghiệp vụ doanh nghiệp: Phần mềm quản trị nguồn nhân lực – HRM; Phần mềm quản quan hệ khách hàng CRM; Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP Phần mềm ứng dụng quản nhân - tiền lương (HRM/ HRIS): Nếu HRM (Human resource management) quản nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp HRMS (Human resource management system) hay HRIS (Human resource information system) hệ thống thiết kế nhằm đảm bảo nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cách hiệu giúp tổ chức, doanh nghiệp đạt mục tiêu Trong hệ thống HRIS, phần mềm đóng vai trò vơ quan trọng Phần mềm, thơng qua phần cứng giúp tự động hố việc phân tích, xử liệu đầu vào liên quan đến nhân doanh nghiệp Thông tin đầu phần mềm tập trung, lưu trữ CSDL, đảm bảo cho việc an tồn bảo mật khơi phục liệu xảy mát sau Nhờ đó, doanh nghiệp loại bỏ hầu hết việc thủ công, vặt vãnh nên giảm đáng kể thời gian xử công việc tăng đáng kể hiệu suất GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế thể đảm đương cơng việc tốt trước mặt hạn chế bị phơi bày rõ ràng Đối với khía cạnh Quản trị nhân - tiền lương: Hện nay, công ty định hướng ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp vào công tác quản nhân của doanh nghiệp Công ty mong đợi phần mềm ứng dụng hệ thống giúp tăng hiệu công tác quản trị nhân - tiền lương cơng ty.Trong bối cảnh đó, phần mềm MISA HRM với ưu điểm dễ dàng nhận thấy cho phù hợp với khả hồn cảnh cơng ty GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 28 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thơng tin kinh tế 3.2 Đề xuất ứng dụng phần mềm quản nhân - tiền lương cho công ty VNIP 3.2.1 Giới thiệu phần mềm quản nhân tiền lương - Misa HRM: Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 thiết kế với mục tiêu giúp tự động hóa từ khâu hoạch định nguồn nhân lực, quản tuyển dụng, hồ nhân sự,đánh giá đến cơng tác chấm cơng, tốn lương, thuế, bảo hiểm lập báo cáo MISA HRM.NET 2012 khả đáp ứng nhiều loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp tư nhân, cơng ty cổ phần tập đồn kinh tế quy mơ từ nhỏ đến lớn Đây sản phẩm 100% chạy tảng web, cần máy tính truy cập Internet truy cập vào địa web đăng ký, đăng nhập tài khoản để sử dụng ứng dụng (ứng dụng cơng nghệ Silverlight Microsoft) Ngồi sở liệu người dùng quản tập trung nơi, (điện toán đám mây), nên đơn vị dễ dàng cài đặt quản hiệu nguồn nhân lực 3.2.2 Các chức MISA-HRM gói phần mềm chun nghiệp hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp việc quản nhân - tiền lương MISA-HRM chức sau: Lập kế hoạch nguồn lực:  Cho phép lập kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực đơn vị như: tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi, khen thưởng mua sắm tài sản Quản tuyển dụng:  Quản quy trình tuyển dụng, từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng đến khâu gửi thư mời ứng viên trúng tuyển làm  Tự động phân loại, lọc hồ ứng viên theo tiêu chí yêu cầu đơn vị  Thực lịch vấn tự động gửi Email, SMS hàng loạt để mời ứng viên tham gia tuyển dụng GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 29 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế Quản tiếp nhận:  Quản việc hoàn thành thủ tục để tiếp nhận ứng viên trúng tuyển thành nhân viên đơn vị: hoàn thiện hồ sơ, bàn giao tài sản, thiết bị làm việc… Quản hồ sơ:  Quản tồn thơng tin hồ nhân viên như: yếu lịch, lịch công tác, hợp đồng lao động, định khen thưởng, kỷ luật…  Nhân nhân viên tự bổ sung, sửa đổi thông tin hồ thay đổi  Tùy biến báo cáo theo nhu cầu quản trị thông tin Quản hợp đồng:  Tự động nhắc nhở hợp đồng lao động hết hạn  Hỗ trợ lập hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho hàng loạt nhân viên Quản thời gian:  Hỗ trợ chấm cơng với nhiều hình thức: thời gian, sản phẩm, làm thêm  Quản chi tiết số ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản… nhân viên  Cho phép nhân viên đăng ký nghỉ phép, nghỉ chế độ… trực tuyến Quản tiền lương:  Hỗ trợ tính lương theo nhiều hình thức: thời gian, sản phẩm, doanh số  Nhập thông tin bảng lương từ file excel Quản thuế: GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 30 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thơng tin kinh tế  Tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm cho nhân viên  Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng toán toán thuế cuối năm Quản bảo hiểm:  Quản q trình đóng khoản BHXH, BHYT nhân viên từ đăng ký tham gia nghỉ việc  Lập báo cáo thu toán chế độ liên quan đến khoản bảo hiểm bắt buộc Nhà nước Quản đào tạo:  Cho phép nhân viên tự đề xuất khóa đào tạo để nâng cao lực làm việcQuản thơng tin khóa đào tạo: danh sách nhân viên tham gia, nhà cung cấp dịch vụ, kết đào tạo…  Theo dõi việc thực cam kết sau đào tạo nhân viên Quản phúc lợi:  Hỗ trợ lập kế hoạch phúc lợi đầu năm theo dõi trình thực chương trình phúc lợi  Cho phép nhân viên đăng ký tham gia trực tuyến vào chương trình phúc lợi Quản khen thưởng:  Theo dõi trình định khen thưởng nhân viên Quản cố:  Quản chi tiết cố phát sinh liên quan đến nhân viên như: kỷ luật, tai nạn lao động, thiên tai hỏa hoạn… GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 31 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế  Tổng hợp giá trị bồi thường hay phải bồi thường nhân viênliên quan Quản tài sản:  Quản cấp phát, sử dụng, thu hồi tài sản chi tiết đến nhân viên Quản cơng tác phí:  Hỗ trợ nhân viên lập đề nghị tạm ứng toán tạm ứng trực tuyến  Tự động cảnh báo nhân viên hạn chưa tốn cơng tác phí Nhân viên tự cập nhật:  Cho phép nhân viên tự cập nhật thông tin cá nhân; thực đánh giá; đăng ký tham gia chương trình phúc lợi, đào tạo; xem thơng tin lương, thuế, bảo hiểm … Quản việc:  Quản việc hoàn thành thủ tục trước nhân viên nghỉ việc  Lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên nghỉ việc  Theo dõi việc trả sổ BHXH, thu thẻ BHYT nhân viên nghỉ việc Quản hồ lực:  Quản hồ lực đơn vị, rõ kỹ cần với vị trí cơng việc  Tự động so sánh kỹ nhân viên với kỹ yêu cầu vị trí cơng việcnhân viên đảm nhiệm, qua phát yếu & đào tạo nhân viên  MISA-HRM thêm bớt vài tính tuỳ “gói” khác 3.2.3 Đánh giá MISA-HRM GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 32 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế 3.2.3.1 Ưu điểm vượt trội: Trên sở tính nêu ra, ta dễ ràng nhận biết ưu điểm vượt trội MISA-HRM so với hệ thống cũ sau: Hỗ trợ đầy đủ công việc cần quản trị nguồn nhân lực  Khác với hệ thống quản nhân - tiền lương thô ban đầu VNIP, MisaHRM hỗ trợ đầy đủ tính cần cơng tác quản trị nguồn nhân lực tổ chức Không cần cài đặt, bảo trì:  Là phần mềm 100% tảng web, khơng phải cài đặt, bảo trì, nâng cấp hay đầu tư sở hạ tầng, thuê nhân viên IT…  thể sử dụng dịch vụ sau ký hợp đồng Hiệu đầu tư cao:  Sản phẩm cung cấp theo hình thức thuê bao hàng năm, đơn vị dùng năm trả tiền năm  Khi phần mềm thêm tính mới, đơn vị tự động cập nhật mà trả thêm khoản chi phí Giúp đơn vị tiết kiệm chi phí, đồng thời tăng suất làm việc cho phận quản trị nguồn nhân lực Quản nguồn nhân lực lúc, nơi:  Là phần mềm online hoàn toàn, lãnh đạo đơn vị quản nguồn nhân lực cách hiệu nào, nơi đâu Kết nối miễn phí với sàn giao dịch việc làm:  Đơn vị đăng tin tuyển dụng miễn phí website tuyển dụng tìm kiếm việc làm MISA - Website sinh viên hàng trăm trường Đại học, Cao đẳng biết đến đăng ký hồ Tại website tuyển dụng, ứng viên tự nhập hồ ứng tuyển vào vị trí đơn vị Hồ sau tự động cập nhật vào MISA HRM.NET, giúp giảm thiểu nhiều thời gian công sức cho nhân tuyển dụng đơn vị Tự động hóa thủ tục để làm việc với quan thuế, bảo hiểm: GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 33 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế  Hỗ trợ lập Tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng bảng toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm theo mẫu biểu Nhà nước  Quản q trình đóng khoản BHXH, BHYT nhân viên từ đăng ký tham gia nghỉ việc  Tự động lập báo cáo thu, báo cáo toán chế độ bảo hiểm cho người lao động hàng tháng, quý, năm theo mẫu biểu Nhà nước Đào tạo, phát triển lực nhân viên theo hồ lực:  Hỗ trợ việc xây dựng hồ lực toàn đơn vị, rõ với vị trí cơng việc phận khác cần phải kỹ gì, cấp độ  Tự động so sánh kỹ nhân viên với kỹ u cầu vị trí cơng việcnhân viên đảm nhiệm  Cung cấp cho nhà quản nhìn tổng quan lực đơn vị khứ, để sách phù hợp phát triển tương lai Hỗ trợ trình định nhà quản lý:  MISA HRM.NET cung cấp hàng loạt biểu đồ phân tích, thống kê thống kê biến động nhân theo nguyên nhân, phân tích biến động nhân theo vị trí cơng việc… giúp cho nhà quản định, ban hành sách kịp thời, hiệu Hệ thống hỗ trợ rộng khắp đa dạng:  Hỗ trợ khách hàng trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Hồ Chí Minh, Cần Thơ qua email, website, điện thoại miễn phí hàng ngàn cộng tác viên, đại khắp 63 tỉnh thành nước  Mới đây, Misa-HRM phát triển thêm Misa-HRM Mobile chạy Smartphone Tablet dùng hệ điều hành iOS (phiên 5.0 trở lên) hệ điều hành Android, việc giúp đáp ứng nhu cầu người dùng lúc, nơi 3.2.3.2 Một số nhược điểm:  Máy tính truy cập ứng dụng u cầu phải kết nối Internet  Gặp lỗi đường truyền nhập liệu nên hệ thống gây sai sót liệu  Do ứng dụng web, yêu cầu phải kết nối Internet dẫn đến nguy bị đánh cắp liệu đường truyền, bị cơng từ chối dịch vụ… GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 34 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế 3.2.3.3 Công nghệ ứng dụng Để ưu điểm vượt trội so với hệ thống công ty, so với đa số phần mềm ứng dụng HRIS khác nước, MISA-HRM ứng dụng nhiều công nghệ giúp tạo “sự khác biệt” Hai công nghệ tiêu biểu MISA-HRM là: o Công nghệ Silverlight: Trong xu phát triển phần mềm dịch vụ nay, công ty MISA bước đổi ứng dụng thêm cơng nghệ Silverlight vào sản phẩm MISA-HRM Đây công nghệ hãng phần mềm khổng lồ Microsoft Ưu điểm công nghệ phần mềm ứng dụng chạy trên Web giao diện sử dụng thân thiện giống ứng dụng chạy Desktop o Cơng nghệ Điện tốn đám mây: MISA-HRM phần mềm online người dùng khơng phải quan tâm tới việc cài đặt, bảo trì hệ thống hay mua sắm thiết bị mà sử dụng công ty nhà Ngoài ra, MISA cho biết cho biết ký kết với Viettel IDC, nhằm đưa toàn liệu lên hệ thống máy chủ đạt tiêu chuẩn tier 3, thuộc hàng bảo mật vào tối tân giới Nhờ đó, sở liệu khách hang lưu, tránh xảy lỗi bảo mật mát liệu 3.2.4 Yêu cầu chung MISA-HRM Yêu cầu phần cứng: o Máy vi tính kết nối Internet o thể thêm máy in để hỗ trợ in ấn báo cáo, định o Thuê máy chủ Viettel IDC (bên Misa-HRM chủ động liên hệ) Yêu cầu thông tin, liệu: o Dữ liệu đầu vào cần kiểm tra, xác nhận trước nhập lên hệ thống (Hạn chế sai phạm phải nhập lại gây thời gian) o Thông tin đầu xử đưa theo quy chuẩn dựa liệu đầu vào Yêu cầu mạng: o Doanh nghiệp thiết lập mạng Lan Internet GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 35 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thơng tin kinh tế Yêu cầu tổ chức, nhân sự: o Nhân cần đào tạo để dụng hệ thống cách hiệu Cơng ty đăng ký đào tạo nhân trọn gói (4.950.000 VNĐ/Khố) cử vài nhân đào tạo phổ biến lại cho tồn thể nhân viên (950.000 VND/1 Nhân viên) Hình 3.3: Báo giá dịch vụ Misa-HRM (Nguồn http://www.misa.com.vn) 3.2.5 Lộ trình ứng dụng cụ thể Misa HRM vào cơng ty VNIP GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 36 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế Do công ty VNIP 30 nhân viên nên đăng ký sử dụng gói E30 MISAHRM với chi phí phù hợp 100.000 VNĐ/Tháng tương ứng với 1.200.000 VNĐ/Năm Thời gian ứng dụng MISA-HRM vào công ty VNIP dự kiến tháng Thời gian đầu tiên, công ty liên hệ với Misa để đặt mua gói E30 Misa-HRM doanh nghiệp Cơng ty yêu cầu Misa tuỳ chỉnh phần mềm để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Trong tháng đầu tiên, công ty cử nhân đào tạo học cách sử dụng MisaHRM hiệu (đề xuất cử nhân viên kỹ thuật nhân viên kế toán học việc Misa với chi phí 950.000 x = 2.850.000 VND) Trong tháng tiếp theo, công ty cài đặt thử nghiệm Misa-HRM phận kế toán, cho kết tốt tiếp tục cài đặt sử dụng hệ thống quy mơ tồn doanh nghiệp Cùng với đó, VNIP nhận bàn giao hệ thống từ Misa với tài liệu hỗ trợ liên quan Trong tháng tiếp theo, công ty VNIP sử dụng hệ thống kết hợp với đánh giá hiệu hệ thống mang lại cho doanh nghiệp vào cuối tháng Một mặt đánh giá giúp lãnh đạo công ty đưa định hướng phát triển công ty thời gian tới (tiếp tục đẩy mạnh sử dụng hệ thống dừng sử dụng hệ thống) Mặt khác, cơng ty đưa yêu cầu bảo hành, nâng cấp hệ thống tới bên Misa xảy lỗi không mong muốn GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 37 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ môn Công nghệ thông tin (2010), “Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý”, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội [2] Bộ môn Công nghệ thông tin (2010), “Bài giảng Công nghệ phần mềm”, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội [3] “Giới thiệu VNIP”, công ty VNIP [4] Michael Armstrong (2009), “Armstrong’s Handbook Of Human Resource Management Practice”, Replika Press Pvt Ltd, Page 12 [5] Website: +, http://www.vi.wikipedia.org +, www.chaobansanpham.com +, www.misahrm.vn +, www.tailieu.vn GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 38 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra I Thông tin chung doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Địa trụ sở chính: Website: Điện thoại: Email: Tổng giám đốc/ giám đốc: Tổng số cán công nhân viên (CBCNV): II Tình hình ứng dụng Cơng Nghệ Thơng Tin (CNTT) doanh nghiệp Nguồn lực kỹ thuật: a Tổng số máy tính: i Số lượng máy chủ: ii Số lượng máy bàn: iii Số lượng laptop: b Số lượng máy tính kết nối Internet: c Tổng chi phí đầu tư cho nguồn lực kĩ thuật năm 2011: Nguồn nhân lực CNTT: ← a Tổng số CBCNV đào tạo quy CNTT: ← b Tổng số CBCNV khả sử dụng máy tính cơng việc: GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 39 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế ← c Tổng chi phí đầu tư cho nguồn nhân lực CNTT năm 2011: Các phần mềm/ hệ thống ứng dụng: ← - Tin học văn phòng  - Quản văn  - Quản tài chính-kế tốn  - Quản nhân sự-tiền lương (HRM)  - Quản tài sản  - Quản kho-vật tư  - Quản khách hàng (CMR)  - Quản đối tác (SCM)  - Hoạch định nguồn lực (ERP)  - Thư điện tử  Khác (liệt kê chi tiết): Chi tiết Hệ Thống Thông Tin (HTTT) doanh nghiệp ← ← a Thông tin sử dụng cho hệ thống: i Đối tượng thu thập thông tin ( đánh giá theo thang điểm từ -> 10 ) ← Khách hàng  Nhà phân phối  ← Nhà cung cấp  Đối thủ cạnh tranh  ← ii Nguồn thu thập thông tin ( đánh giá theo thang điểm từ -> 10 ) ← Lãnh đạo  Mạng Internet  ← Báo, đài  Từ khảo sát  ← Khác ( nêu rõ ):…  ← iii Cách thức lưu trữ thông tin: ← Hồ sơ, sổ sách: ← Khác ( nêu rõ ):…  ←  CSDL máy tính  iv Hệ sở liệu sử dụng: ← Oracle  ← Access (03/07)  GVHD: Th.S Hàn Minh Phương SQL server 40  Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thơng tin kinh tế ← Khác ( nêu rõ ):…………  ← ← v Cách thức truyền tin doanh nghiệp ← Email  Fax  ← Trực tiếp đạo  Điện thoại  ← Khác ( nêu rõ ):…  ← vi Đánh giá độ an tồn bảo mật thơng tin doanh nghiệp ← Cao  ← Trung bình  ← Thấp  ← vii Các trở ngại thu thập thông tin: ← b Nguồn nhân lực hệ thống: ← i Doanh nghiệp phận quản trị HTTT ←  Khơng  ← ii Số lượng nhân viên trực tiếp sử dụng/ điều hành hệ thống: ← iii Chi phí đầu tư cho HTTT ( xây dựng/ bảo trì ) năm 2011: ← iv Nhu cầu sử dụng sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị HTTT doanh nghiệp: Website doanh nghiệp: ← a Mục đích: ← Giới thiệu doanh nghiệp ← Bán hàng trực tuyến ← Khác ( nêu rõ ):…  GVHD: Th.S Hàn Minh Phương Giới thiệu sản phẩm Hỗ trợ khách hàng 41 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế ← b Tần suất cập nhật website: ← Không thường xuyên  Hàng ngày  ← Hàng tuần  Hàng tháng  II Các chiến lược quản trị Hệ Thống Thông Tin doanh nghiệp ← a Mức độ quan tâm lãnh đạo doanh nghiệp tới việc áp dụng CNTT: ← Không quan tâm  Quan tâm mức thấp  ← Quan tâm mức  Rất quan tâm  ← b Mức độ quan tâm doanh nghiệp tới marketing , thương mại điện tử: ← ← Không quan tâm quan tâm Chi tiết: … ← c Theo anh (chị) sinh viên chuyên ngành quản trị HTTT thị trường thương mại làm tốt công việc cương vị phận doanh nghiệp: Vui lòng cho biết: I Họ tên: II Bộ phận công tác: III Chức vụ: IV Điện thoại: V Email: Ngày tháng năm 2012 Nhân viên: Lãnh đạo doanh nghiệp: (ký ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu) GVHD: Th.S Hàn Minh Phương 42 ... TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY VNIP 3.1 Định hướng phát triển việc quản lý nhân - tiền lương cho công ty VNIP Định hướng phát triển công ty VNIP. .. quản lý nhân - tiền lương công ty thời gian tới Đề xuất ứng dụng phần mềm Misa-HRM với ưu điểm bật hỗ trợ quản lý nhân tiền lương cho công ty thay hệ thống cũ Đưa lộ trình ứng dụng phần mềm vào cơng... Trọng Thành số nhân khác cơng ty) 2.2.2.2 Mơ hình hố hoạt động nghiệp vụ hệ thống quản lý nhân - tiền lương công ty VNIP Theo sơ đồ cấu tổ chức công ty, công việc quản lý nhân cơng ty phận kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận và thực trạng về việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tại công ty vnip , Cơ sở lý luận và thực trạng về việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tại công ty vnip

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay