báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tiên tiến

19 42 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

PHẦN I/KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Giới thiệu khái quát doanh nghiệp Tên gọi doanh nghiệp:Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiên Tiến Số điên thoại:(04)35563816 Fax:(04)35563817 Trụ sở chính: phòng 1104N3D Khu thị Trung n Nhân Chính- Qn Thanh Xuân – Hà Nội Số đăng ký kinh doanh: 0103546114 Vốn điều lệ ban đầu: 2.000.000.000 VNĐ 1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Tiên Tiến ông Hội làm giám đốc, thành lập ngày 17/10/2006 cấp giấy phép kinh doanh số 0103546114 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiên Tiến thành viên sáng lập nên Đây công ty vừa nhỏ chuyên cung cấp sản phẩm đồ dùng văn phòng phẩm thiết bị máy tính cho doanh nghiệp Thành lập năm 2006,quãng đường gần năm chưa phải khoảng tời gian đủ để doanh nghiệp khẳng định tồn phát triển thị trường Nhưng với cố gắng không ngừng, doanh nghiệp bước vượt qua khó khăn,phức tạp,bước đầu vươn lên tự khẳng định 1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp 1.2.1 Chức năng: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiên Tiến có chức chủ yếu sau: - Cung cấp đồ dùng văn phòng phẩm cho doanh nghiệp - Phân phối thiết bị máy tính hãng, chuyên cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, cung cấp lắp đặt thiết bị tin học cho văn phòng lớn hệ máy sử dụng gia đình 1.2.2 Nhiệm vụ: - Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động - Công ty phải thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước, bảo vệ mơi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, hạch toán báo cáo trung thực theo chế độ nhà nước quy định 1.3 Sơ đồ cấu trúc tổ chức Bảng 1.1 Sơ đồ cấu trúc tổ chức cơng ty Giám đốc Phòng tài kế tốn Phòng marketing Phòng kinh doanh Phòng tổ chức hành Bộ phận bán hàng Theo cấu người lãnh đạo doanh nghiệp giúp sức người lãnh đạo chức để chuẩn bị định,hướng dẫn kiểm tra việc thực định Người lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm mặt hoạt động toàn quyền định phạm vi doanh nghiệp Chức nhiệm vụ phận: Giám đốc:Là người đứng đầu doanh nghiệp ,người có thẩm quyền cao nhất,có nhiệm vụ quản lý điều hành chung chịu trách nhiệm trước pháp luật tồn hoạt động doanh nghiệp Phòng tài kế tốn:Xây dựng tham mưu cho giám đốc có sách,chế độ tài chính,quản lý thu chi tài theo quy định hành Phòng tổ chức hành chính:Giúp lãnh đạo cơng tác tổ chức máy quản lý,xây dựng phương án hình thức trả lương cho người lao động,theo dõi đôn đốc người sử dụng lao động thực hiên sách người lao động theo pháp luật Nhà nước quy định điều lệ doanh nghiệp.Quản lý hồ sơ doanh nghiệp người lao động,đảm bảo hành cho hoạt động doanh nghiệp Phòng marketing: có nhiệm vụ đề kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực kế hoạch đó, đạo hướng dẫn phận bán hàng, tiếp cận tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng thị trường để có kế hoạch ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá với sở sản xuất thành phần kinh tế khác Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc việc kinh doanh, nghiên cứu nhu cầu thị trường mà khả công ty kinh doanh đạt hiệu từ mở rộng thêm thị trường Tổ chức giới thiệu, quảng cáo sản phẩm công ty cho khách hàng, nhận yêu cầu, đơn hàng khách hàng, quản lý khách hàng trình thực hợp đồng phận công ty với khách hàng 1.4 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp • Đồ dùng văn phòng phẩm • Thiết bị máy tính Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp 2.1 Số lượng, chất lượng lao động doanh nghiệp Tổng số nhân viên doanh nghiệp 50 người đó: Số nhân lực có trình độ đại học:10 người chiếm tỉ lệ 20% tổng số nhân lực cơng ty Số nhân lực có trình độ cao đẳng: 25 người chiếm tỉ lệ 50% tổng số nhân lực công ty 2.2 Cơ cấu lao động doanh nghiệp Bảng 1.2 Cơ cấu lao động công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Chỉ tiêu Năm 2009 Số LĐ % 40 100 Tổng số lao động Theo trình độ lao động - Đại học, cao đẳng 27 67.5 - Trung cấp 10 25 - Phổ thong 7.5 Theo giới tính - Nam 30 65,62 - Nữ 10 34,38 Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Năm 2010 Số LĐ % 40 100 Năm 2011 Số LĐ % 50 100 27 10 67.5 25 7.5 35 12 70 24 30 10 65,62 34,38 37 13 68,89 31,11 3.1 Tổng mức cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.4 Bảng tổng mức cấu vốn công ty Chỉ tiêu Tài sản cố định Tài sản lưu động Tổng Năm 2009 6.463.241.300 3.536.758.700 10.000.000.000 Năm 2010 7.453.294.448 4.352.195.566 11.805.490.014 Năm 2011 7.562.568.696 5.368.358.365 12.930.927.061 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.4: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty Đơn vị tính:VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 8.268.740.000 10.889.825.750 11.222.456.320 (-) (-) 1.115.426 Doanh thu 8.268.740.000 10.889.825.750 11.221.340.894 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động 6.614.125.000 1.654.615.000 130.612.242 7.526.531.200 3.363.294.550 108.898.258 7.776.598.490 3.444.742.404 102.356.729 -Chi phí tài 287.867.797 217.796.515 195.483.200 -Chi phí bán hàng 300.021.500 326.694.773 350.520.697 -Chi phí QLDN Lợi nhuận từ 699.764.000 762.287.803 650.756.238 497.573.945 2.165.413.717 2.350.338.998 198.689.334 19.832.005 60.153.146 -Thu nhập khác 231.508.686 106.757.420 150.720.456 -Chi phí khác Tổng lợi nhuận kế 32.819.352 86.925.415 90.567.310 696.263.279 2.185.245.722 2.410.492.144 174.065.820 546.311.430 602.623.036 522.197.459 1.638.934.292 1.807.869.108 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu tài HĐKD Kết từ hoạt động khác toán trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Qua bảng số liệu ta thấy tất tiêu tăng qua năm.Cụ thể: Lợi nhuận gộp năm 2010 so với năm 2009 tăng 1.708.679.550đ tương ứng với 103,27% do: -Doanh thu năm 2010 so với năm 2009 tăng 2.621.085.750đ tương ứng với 31,70% Lợi nhuận gộp năm 2010 tăng cao kéo theo tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lợi nhuận kế toán sau thuế tăng cao Bên cạnh yếu tố làm tăng lợi nhuận tồn số yếu tố làm giảm lợi nhuận như: -Giá vốn hàng bán năm 2010 so với năm 2009 tăng 912.406.200đ tương ứng với 13,79% -Chi phí bán hàng năm 2010 tăng so với năm 2009 26.673.273đ tương ứng với 8,89% -Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 tăng so với năm 2009 62.523.803đ tương ứng với 213,85% Điều bị ảnh hưởng số nhân tố công tác tổ chức,tiêu thụ dẫn đến chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng Tuy nhiên yếu tố kể ảnh hưởng phần nhỏ đến việc làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp.Về bản,lợi nhuận doanh nghiệp năm sau tăng cao so với năm trước,điều chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều cố gắng để chiếm lĩnh thị phần thị trường ,hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu PHẦN II:PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CỦA CƠNG TY 2.1 Tình hình thực chức quản trị cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.1 Bảng đánh giá tình hình thực chức quản trị công ty STT Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Chức hoạch định Chức tổ chức Chức lãnh đạo Chức kiểm soát Việc thu thập thông tin định quản trị Kỹ quản trị nhà quản trị Tốt 60% 70% 85% 75% 20% Khá tốt 25% 20% 10% 10% 40% Trung bình 15% 10% 5% 15% 40% Kém 10% 50% 40% 0% Biểu đồ đánh giá tình hình thực chức quản trị công ty 0% 0% 0% 0% 0% Theo kết khảo sát doanh nghiệp cho thấy tình hình thực chức quản trị công ty THNN Thương mại dịch vụ Tiên Tiến tốt.Cụ thể: - Về chức hoạch định: Công tác hoạch định công ty đánh giá tốt với 60% số phiếu.Dựa sở mục tiêu tổng thể, công ty đưa mục tiêu năm cụ thể, hợp lý - Về chức tổ chức:Cơng ty có cấu trúc tổ chức theo chức phù hợp với quy mô nhỏ công ty nên mức độ đánh giá tốt chiếm 70%.Cấu trúc tổ chức đơn giản, tốn có mức độ chun mơn hóa cao - Về chức lãnh đạo:Phong cách lãnh đạo giám đốc công ty phong cách dân chủ Các thành viên công ty làm việc cách tự giác có ý thức cao Giám đốc gây ảnh hưởng đến nhân viên hình thức động viên, khuyến khích, kết nối thành viên cơng ty lực uy tín cá nhân, tạo mơi trường làm việc cởi mở, thoải mái, phát huy sức mạnh tập thể cơng ty - Về chức kiểm sốt: Cơng ty thường tiến hành kiểm soát kết hoạt động kinh doanh theo định kì thường xuyên, liên tục Quá trình giúp nhà quản trị kịp thời phát sai lệch, thiếu sót nguyên nhân gây sai lệch q trình hoạt động để tiến hành điều chỉnh giúp công ty đạt mục tiêu năm Bên cạnh thành công công ty tồn số mặt hạn chế sau: - Về kĩ quản trị : Nhà quản trị thường dùng kinh nghiệm để định nên định chưa phù hợp - Về thu thập thông tin định: Q trình thu thập thong tin đơi lúc gặp phải số thiếu sót dẫn đến khơng đo lường hết diễn biến bất lợi xảy Khi tình xấu xảy làm đảo lộn kế hoạch.Mức độ đánh giá trung bình chiếm 60% 2.2 Cơng tác QTCL Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến 2.2.1 Hoạch định, triển khai chiến lược cạnh tranh chiến lược phát triển thị trường cuả công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.2: Bảng đánh giá công tác hoạch định, triển khai chiến lược cạnh tranh cảu công ty STT Nội dung đánh giá Tốt Hoạch định tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh, môi trường chiến lược Đánh giá thời cơ/thách thức từ mơi trường bên ngồi Đánh giá điểm mạnh/điểm yếu doanh nghiệp Hoạch định phương án chiến lược 5% Mức độ đánh giá Khá Trung Kém tốt bình 30% 60% 5% 5% 35% 50% 5% 25% 55% 5% 35% 50% 10% 15% 10% Biểu đồ đánh giá công hoạch đinh, triển khai chiến lược công ty Theo biểu đồ 2.2 ta thấy công tác hoạch định triển khai chiến lược công ty có ưu điểm hạn chế sau: Ưu điểm: - Lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp chiến lược dẫn đạo chi phí (mức độ đánh giá chiếm 35%) Chiến lược giúp công ty gia tăng thị phần doanh số bán đạt lợi theo quy mô.Với việc lựa chọn chiến lược dẫn đạo chi phí cơng ty đạt số thành công định sau: - Cơng ty có thêm nhiều khách hàng mới, tăng thêm doanh thu, lợi nhuận tận dụng sở vật chất nguồn lực sẵn có từ giảm tổng chi phí cho tồn doanh ngiệp, nâng cao khả cạnh tranh - Dựa lợi kinh tế theo quy mô công ty bán nhiều sản phẩm chi phí cố định giảm Hạn chế: Cơng ty tồn số hạn chế việc hoạch định, triển khai chiến lược cạnh tranh chiến lược phát triển thị trường Cụ thể sau: - Qua kết thu thập từ liệu thứ cấp mặt hạn chế lớn công tác quản trị chiến lược khả hoạch định chiến lược (chiếm 60% số phiếu) nhà quản trị việc việc vận dụng cơng cụ phân tích chiến lược kinh doanh chưa hiệu Đây coi mặt hạn chế lớn doanh nghiệp chưa có nhìn nhận, đánh giá tổng quan tình hình nội biến động bất thường môi trường bên Những tiềm ẩn, rủi ro thường xun rình rập nhà quản trị chưa có khả hoạch định hướng đắn cho doanh nghiệp - Công tác hoạch định phương án chiến lược cơng ty đánh giá trung bình (50% số phiếu) Nguyên nhân việc đánh giá mơi trường bên ngồi bên doanh nghiệp chưa thực đầy đủ, cụ thể xác dẫn đến công tác hoạch định phương án chiến lược công ty không hiệu 2.2.2 Lợi lực cạnh tranh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.3 Bảng đánh giá lực cạnh tranh công ty STT Nội dung đánh giá Sản phẩm chất lượng tốt Giá sản phẩm phải Kênh phân phối chuyên nghiệp,hiệu Hoạt động truyền thông, xúc tiến hiệu Tài vững mạnh Khả R&D mạnh Nguồn nhân lực chất lượng cao Tốt 15% 10% 5% 0% 10% 5% 20% Mức độ đánh giá Khá tốt Trung bình 65% 15% 25% 55% 25% 50% 35% 50% 25% 10% 50% Kém 5% 10% 20% 15% 50% 60% 30% 15% 25% 0% Ưu điểm: - Theo kết khảo sát công ty, nguồn nhân lực cơng ty đánh giá có chất lượng cao chiếm 70% số phiếu - Chất lượng sản phẩm công ty tương đối tốt.Mức độ đánh giá chiếm 65% Hạn chế - Do nguồn tài cơng ty mức độ trung bình (50% số phiếu) nên lực cạnh tranh cơng ty yếu - Một số sản phẩm đánh giá có mức giá cao so với thị trường (chiếm 55% số phiếu) - Hoạt động nghiên cứu phát triển công ty chưa trọng đầu tư cách hợp lý - Kênh phân phối chưa thực hiệu quả, qua nhiều trung gian khiến cho giá sản phẩm bị đẩy lên cao so với thị trường Mức độ đánh giá trung bình, yếu chiếm 70% - Hoạt động truyền thơng, xúc tiến yếu 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.4 Bảng đánh giá công tác quản trị tác nghiệp công ty STT Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Quá trình mua hàng hóa cơng ty Q trình bán hàng hóa cơng ty Q trình dự trữ hàng hóa cơng ty Quá trình cung ứng dịch vụ thương mại Tốt 10% 5% 20% 20% Khá tốt 50% 35% 60% 50% Trung bình 35% 50% 20% 30% cơng ty Biểu đồ mô tả công tác quản trị tác nghiệp cơng ty 2.3.1 Q trình mua hàng hóa cơng ty Ưu điểm: Kém 5% 10% 0% 0% - Công ty xây dựng quy trình quản trị mua hàng hợp lí gồm:xây dựng kế hoạch mua hàng, tổ chức triển khai mua hàng, đánh giá công tác mua hàng Hạn chế: Qua khảo sát ta thấy trình mua hàng công ty đánh giá mức độ trung bình chiếm 35% Ngun nhân kế hoạch mua hàng chưa bám sát vào kế hoạch bán nên q trình mua hàng cơng ty gặp phải số vấn đề sau: - Doanh nghiệp mua hàng theo kế hoạch liên tục xảy tình trạng hàng hóa lúc thiếu, lúc thừa dẫn đến hoạt động bán doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiếu hàng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh - Công ty mua hàng chênh lệch nhiều so với thực tế dẫn đến hàng tồn kho làm tăng chi phí dự trữ, vốn bị ứ đọng, hàng bị hư hỏng rủi ro không bán 2.3.2 Q trình bán hàng hóa cơng ty Ưu điểm: - Để thực tốt trình quản trị mua hàng công ty xây dựng kế hoạch bán hàng bao gồm nội dung chính: dự báo bán hàng, xây dựng mục tiêu bán hàng, xây dựng chương trình hoạt động bán hàng, xây dựng ngân sách bán hàng Hạn chế: Theo kết từ nguồn liệu thứ cấp, cơng tác quản trị cơng ty gặp phải số hạn chế sau: - Giá số loại hàng hóa cao so với thị trường dẫn đến doanh số bán sản phẩm không cao - Chưa đa dạng hóa chủng loại sản phẩm 2.3.3 Q trình dự trữ hàng hóa cơng ty Cơng ty có kho hàng tự thiết kế, xây dựng khoa học đại đảm bảo yêu cầu dự trữ, bảo quản hàng hoá, phân bố chất xếp bốc dỡ hàng thuận lợi với chi phí hợp lí Ngồi ra, cơng ty th thêm kho hàng gần cửa hàng bán để kịp thời cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng 2.4 Công tác quản trị nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.5 Bảng đánh giá công tác quản trị nhân lực công ty STT Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tuyển dụng nhân lực Đào tạo phát triển nhân lực Bố trí sử dụng nhân lực Đãi ngộ nhân lực Tốt 25% 15% 20% 10% Khá tốt 60% 50% 60% 20% Trung bình 15% 35% 20% 50% Biểu đồ mô tả công tác quản trị nhân lực công ty Nhận xét: Theo biểu đồ 2.4 ta thấy công tác quản trị nhân lực cơng ty có sồ ưu điểm hạn chế sau: Ưu điểm: - Tuyển dụng nhân lực: Công ty tuyển dụng nhân lực thiếu người phát sinh vị trí số lượng cần tuyển Quy trình tuyển dụng nhân lực cơng ty tương đối đơn giản, tốn đánh giá tốt với 60% số phiếu Kém 0% 0% 0% 20% - Bố trí sử dụng nhân lực:Công ty xếp nhân viên vào vị trí cơng việc cụ thể, phù hợp với lực, sở trường, nguyện vọng họ nhằm khai thác phát huy tối đa lực làm việc họ đem lại hiệu cao công việc.Mức độ đánh giá khá, tốt chiếm 65% - Đào tạo phát triển nhân lực: công ty chủ yếu đào tạo để hội nhập nhân viên Hạn chế: - Trong công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty chủ yếu đào tạo để hội nhập nhân viên mà chưa trọng tới đào tạo cho nhân viên doang nghiệp để nâng cao kỹ năng, trình độ chun mơn - Cơng tác đãi ngộ công ty đánh giá trung bình (chiếm 50%) Ngun nhân cơng ty chưa đưa hình thức đãi ngộ hợp lí để tạo động lực cho người lao động làm việc 2.5 Công tác quản trị dự án quản trị rủi ro công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến 2.5.1 Công tác quản trị dự án Bảng 2.6: Bảng đánh giá công tác quản trị dự án công ty STT Nội dung đánh giá Xây dựng dự án Lựa chọn dự án Phân tích dự án Tổ chức quản lý dự án Tốt 50% 50% 25% 50% Mức độ đánh giá Khá TB 30% 20% 40% 10% 60% 15% 40% 10% Tổng Kém 0% 0% 0% 0% Biểu đồ mô tả công tác quản trị dự án công ty 100% 100% 100% 100% Dựạ theo kết khảo sát bảng 2.6 ta thấy công tác quản trị dự án công ty đánh giá tương đối tốt.Cụ thể: - Quy trình xây dựng dự án đánh giá khá, tốt với 80% tổng ý kiến - Lựa chọn dự án phù hợp với khả doanh nghiệp - Tổ chức quản lý dự án phù hợp 2.5.2 Công tác quản trị rủi ro Bảng 2.7: Bảng đánh giá công tác quản trị quản trị rủi ro công ty Chỉ tiêu Tốt Khá Trung bình Yếu Tổng Số phiếu 16 20 Cơ cấu% 80 20 100 (Nguồn: kết thu thập từ liệu thứ cấp trình điều tra) Biểu đồ mơ tả cơng tác quản trị rủi ro công ty Ưu điểm: Qua kết thu thập từ cuộckhảo sát, công tác quản trị rủi ro công ty đánh giá tốt với kết 80% số phiếu bình chọn ( 16/20 phiếu) Nhìn chung cơng ty xây dựng sách chiến lược quản lý rủi ro, điều phối hoạt động chức khác có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro công ty, nhận diện đo lường mức độ nghiêm trọng từ mối hiểm họa xảy tương lai qua chủ động ứng phó với tình xấu để hạn chế mức độ thiệt hại Hạn chế: - Trong công ty tồn số “vị trí đáng tin cậy” khơng kiểm sốt - Còn chưa linh hoạt đưa giải pháp khắc phục hay hạn chế mức độ thiệt hại Tóm lại, cơng tác quản trị rủi ro cơng ty hạn chế định Cơng ty cần linh hoạt đưa giải pháp khắc phục rủi ro, nâng cao khả nhận diện đo lường mức độ nghiêm trọng từ rủi ro xảy tương lai từ chủ động ứng phó với tình xấu nhằm hạn chế mức độ thiệt hại PHẦN III: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI Trên sở khảo sát thực tiễn doanh nghiệp từ vấn đề tồn yếu em xin đề xuất hướng đề tài làm khóa luận tốt nghiệp sau: Biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến MỤC LỤC ... tác QTCL Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến 2.2.1 Hoạch định, triển khai chiến lược cạnh tranh chiến lược phát triển thị trường cuả công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.2:... Tiến Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến MỤC LỤC ... Hoạt động truyền thơng, xúc tiến yếu 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Tiến Bảng 2.4 Bảng đánh giá công tác quản trị tác nghiệp công ty STT Mức độ đánh giá Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tiên tiến , báo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tiên tiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay