báo cáo thực tập tại công ty cổ phần cntm sông đà

20 50 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU .iii I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty .1 1.2 Đặc điểm tổ chức sản suất hoạt động kinh doanh công ty .2 1.3 Đặc điểm tổ chức máy máy quản lý 1.4 Khái quát kết sản xuất kinh doanh công ty II TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ 2.1 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty CNTM SƠNG ĐÀ 2.1.1 Tổ chức máy kế toán sách kế tốn áp dụng cơng ty .8 2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 10 2.2 Tổ chức cơng tác phân tích kinh tế 10 2.2.1 Bộ phận thực thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế 10 2.2.2 Nội dung tiêu phân tích kinh tế cơng ty 10 2.2.3 Tính tốn phân tích số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh dựa số liệu báo cáo kế toán 11 2.3 Tổ chức cơng tác tài 11 III ĐÁNH KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ .13 3.1 Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn cơng ty 13 3.1.1 Ưu điểm 13 3.1.2 Hạn chế 13 3.2 Đánh giá khái qt cơng tác phân tích kinh tế công ty 14 3.2.1 Ưu điểm 14 3.2.2 Hạn chế 14 3.3 Đánh giá khái quát công tác tài 14 3.3.1 Ưu điểm 14 3.3.2 Hạn chế 14 IV ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 15 KẾT LUẬN .16 i MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Nhằm thực tốt kế hoạch chung nhà trường thực tập cuối khóa K6 Trường Đại học Thương Mại, cho phép nhà trường, khoa Kế toán với đồng ý công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà em phòng tài chính- kế tốn cơng ty làm nơi thực tập Trong q trình thực tập, giúp đỡ cơng ty, phòng tài chính- kế tốn, cán hướng dẫn đặc biệt giúp đỡ hướng dẫn tận tình Ths Nguyễn Thị Thu Hương em nhìn sâu hơn, rõ nét đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tổ chức máy công ty Với nỗ lực cố gắng thân em ln tìm hiểu nghiên cứu vấn đề hoạt động cơng ty phòng thực tập để bổ sung kiến thức thực tế cho mình, qua vận dụng tốt kiến thức mà học nhà trường vào sống Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần chính: Phần I: Tổng quan công ty Cổ phần CNTM Sông Đà Phần II: Tổ chức cơng tác kế tốn, tài chính, phân tích kinh tế cơng ty Phần III: Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn, phân tích kinh tế tài cơng ty Phần IV: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp Trong q trình nghiên cứu đề tài thân cố nhiều cố gắng để hoàn thành viết cách khoa học, hợp lý, nhận thức trình độ hạn, q trình tiếp cận với vấn đề nên chắn nhiều thiếu xót hạn chế Vì em mong nhận ý kiến đóng góp để em hồn thiện báo cáo thêm nhiều kiến thức nhằm phục vụ cho việc viết khóa luận tới Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội tháng năm 2012 Sinh viên Hà Thị Nhung ii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Bảng 1.1 Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Tên bảng Quy trình cơng nghệ sản xuất baocơng ty CP CNTM Sông Đà Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần CNTM Sông Đà Bảng kết kinh doanh công ty năm 2010 2011 Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần CNTM Sơng Đà Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần CNTM Sông Đà iii trang 6-7 11 MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Về địa giới hành chính: Cơng ty cổ phần cơng nghiệp thương mại Sông Đà nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 15 km ven quốc lộ số đóng địa bàn Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, với tổng diện tích mặt gần 10.000 m 2, trang bị hệ thống sở hạ tầng khang trang theo tiêu chuẩn đại bậc Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà thành viên Tổng công ty Sông Đà thành lập vào hoạt động từ năm 1996 theo giấy phép kinh doanh số 307119 ngày 20/11/1996 giấy phép kinh doanh bổ sung số 0303000082 ngày 12/12/2005 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây cấp Tên quốc tế: SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: STP Telephone: 04.33516478/33822791 Fax: 04.33822791 Trụ sở: Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đơng – TP Hà Nội Q trình hình thành phát triển cơng ty chia thành giai đoạn: Giai đoạn trước cổ phần hoá (1996-2002) Giai đoạn sau cổ phần hoá * Giai đoạn trước cổ phần hố (1996-2002) Cơng ty cổ phần cơng nghiệp thương mại Sơng Đà trước xí nghiệp sản xuất baoCơng ty Sơng Đà 12 thành lập theo định số 05/TCT-TCLĐ ngày 22 tháng 11 năm 1996 Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà, đặt phường Quang Trung – Quận Hà Đông - TP Hà Nội với công suất triệu - 10 triệu vỏ bao/năm Tháng năm 2001, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà phê duyệt dự án Di chuyển nâng cao lực sản xuất vỏ bao xi măng xây dựng khu vực nhà làm việc xưởng sản xuất diện tích 9.850 m Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP Hà Nội nâng công suất sản xuất lên 18.000.000 vỏ bao/năm * Giai đoạn sau cổ phần hoá ( từ năm 2003 đến ) Ngày 07 tháng năm 2003, Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà thành lập theo Quyết định 383 Bộ trưởng Bộ xây dựng với số vốn điều lệ iv MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán 4.000.000.000 đồng Trong đó: Vốn nhà nước 2.180.400.000 đ chiếm 54,41%, vốn cán công nhân viên 1.819.600.000 đ chiếm 45,49% Sau cổ phần hố, Cơng ty điều kiện để đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mở rộng sản xuất, xếp máy quản lý tốt nhằm nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Với dây truyền thiết bị công nghệ đại, đội ngũ kỹ sư, cơng nhân tay nghề cao, cơng ty đáp ứng 40 triệu sản phẩm đạt chất lượng/năm * Chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh công ty Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà thành viên Tổng công ty Sông Đà thành lập vào hoạt động từ năm 1996 theo giấy phép kinh doanh số 307119 ngày 20/11/1996 giấy phép kinh doanh bổ sung số 0303000082 ngày 03/05/2007 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây cấp bao gồm ngành nghề chủ yếu sau:  Sản xuất kinh doanh bao bì;  Kinh doanh vật tư vận tải;  Đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị  Xuất nhập máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, bao bì loại;  Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bì;  Khai thác quặng kim loại quý (trừ loại Nhà nước cấm) - Sản phẩm chính: Sản xuất kinh doanh vỏ bao xi măng 1.2 Đặc điểm tổ chức sản suất hoạt động kinh doanh công ty Hiện nay, Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sơng Đà sản xuất vỏ bao xi măng, phức nhựa PP, tráng giấy Kraft sở sử dụng loại nhựa PP phục vụ chủ yếu cho cơng ty xi măng, quy trình cơng nghệ đại, chế biến liên tục qua công đoạn định Nguyên liệu cho sản xuất bao gồm: + Các loại hạt nhựa PP nhập v MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán + Các loại giấy Kraf nhập + Giấy Kraf sản xuất nước + Các loại mực in, may Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất baocơng ty Kéo Kéosợi sợi Dệt Dệtvải vải Phức Phứchợp hợp InIn&&dựng dựng bao bao May, May,đóng đóng gói gói Loại hình sản xuất doanh nghiệp: Là loại hình sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, làm theo đơn đặt hàng.Chu kỳ sản xuất tuỳ theo số Lô, mà khách hàng yêu cầu công ty ký hợp đồng theo chu kỳ năm với bạn hàng lớn công ty XM Hồng thạch , cơng ty xi măng Hồng Mai, công ty XM ChinFon, Công ty CP XM khống sản n Bái, Cơng ty XM Sơng Đà Như nói đối tượng khách hàng mà cơng ty hướng tới tồn doanh nghiệp nhu cầu sản phẩm vỏ bao xi măng nhập Sản xuất doanh nghiệp: Thời gian làm sản phẩm ( 01vỏ bao xi măng) trải qua 05 công đoạn sản xuất, theo dây tryền từ nguyên vật liệu đến công đoạn cuối thành phẩm nhập kho 1.3 Đặc điểm tổ chức máy máy quản lý vi MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần CNTM Sông Đà Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản tri Ban kiểm sốt T Giám đốc cơng ty P Tổng giám đốc Phòng tổ chức hành Phòng kế hoạch Phòng vật tư Xưởng sản xuất số Phòng tài kế tốn Xưởng sản xuất số - Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận * Đại hội đồng cổ đông Bao gồm tất cổ đơng quyền dự họp biểu quyết, quan định cao công ty * Hội đồng quản tri Là quan quản lý công ty, định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông * Ban giám đốc vii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm tốn Bao gồm Tổng giám đốc điều hành phó tổng giám đốc - Tổng giám đốc điều hành: đại diện pháp nhân công ty giao dịch kinh doanh toàn quyền định phạm vi quyền hạn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Pháp luật Nhà nước quản lý, điều hành cơng ty - Phó tổng giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị Tổng giám đốc, người giúp Tổng giám đốc điều hành công việc hoạt động công ty theo nhiệm vụ giao * Ban kiểm sốt Là người thay mặt cổ đơng để kiểm soát hoạt động kinh doanh quản trị điều hành cơng ty Ban kiểm sốt thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu bãi nhiệm với đa số tính theo số lượng cổ phần thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín * Phòng tổ chức hành (Tổng hợp) Là phòng tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty để thực phương án xếp cải tiến tổ chức sản xuất, quản lý đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng quản lý, đầu mối giải công việc văn văn phòng hành giúp Tổng Giám đốc cơng ty giải chế độ : BHXH,BHYT,BHTN công tác tiền lương * Phòng kế hoạch Là phòng tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty để thực xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực kế hoạch, đầu mối giải công việc giúp Tổng Giám đốc công ty điều hành kế họach, thống tập trung hoạt động SXKD * Phòng tài kế tốn Phòng tài kế tốn phòng chức tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty tổ chức, đạo tồn tài kế tốn * Phòng vật tư thi trường Phòng vật tư thị trường cơng ty phòng chức tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty đạo kiểm tra thực công tác quản lý vật tư công ty viii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm tốn * Xưởng sản xuất Cơng ty xưởng sản xuất phân xưởng thực số công đoạn định quy tŕnh sản xuất sản phẩm Xưởng thực công đoạn kéo sợi công đoạn dệt Xưởng thực công đoạn phức, dựng bao may 1.4 Khái quát kết sản xuất kinh doanh công ty Cùng với thời gian công ty chứng tỏ khả phát triển vững mạnh Cơng ty ln hồn thành xuất sắc tiêu đề ra, nâng cao hiệu kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân Để đạt kết ban lãnh đạo Cơng ty đưa đường lối phát triển đắn, với đạo tích cực phòng ban cố gắng lỗ lực toàn thể cán công nhân viên Công ty Bảng 1.1: Bảng kết kinh doanh công ty năm 2010 – 2011 Đơn vị: Đồng Việt Nam Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 So sánh 2011/ 2010 Số tiền Tỷ lệ % Doanh thu bán hàng cung cấp 121,818,393,901 153,138,610,389 31,320,216,488 25.71 18,657,824 3,225,613 20.90 bán hàng cung 121,802,961,690 153,119,952,565 31,316,990,875 25.71 26,321,602,678 25.23 18,555,222 34.28 dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 15,432,211 Doanh thu cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 5.Doanh thu hoạt động tài 104,318,965,556 130,640,568,234 54,123,704 72,678,926 ix MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế tốn - kiểm tốn Chi phí tài 282,422,100 310,945,835 28,523,735 10.10 Chi phí bán hàng 348,545,120 657,687,065 309,141,945 88.69 134,890,000 158,798,000 23,908,000 17.72 16,772,262,618 21,424,632,357 4,652,369,739 27.74 4,193,065,655 5,356,158,089 1,163,092,435 27.74 12,579,196,964 16,068,474,268 3,489,277,304 27.74 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 10 Chi phí thuế TNDN hành 11 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( Nguồn: phòng kế tốn ) Nhìn bảng kết doanh thu cuả công ty ta thấy doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2011so với năm 2010 tăng 31,316,990,875 đồng tương ứng tăng 25.71% làm cho tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế cơng ty năm 2011 so với 2010 tăng 4,652,369,739 đồng tương ứng tăng 27.74% Qua cho thấy quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mở rộng Năng lực sản xuất kinh doanh công ty ngày phát triển công ty khẳng định vị thị trường x MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm tốn II TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CNTM SƠNG ĐÀ 2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty CNTM SƠNG ĐÀ 2.1.1 Tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng công ty Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán vật tư, ngân hàng Kế toán tiền lương,thưởng … Thủ quỹ b.Chức năng, nhiệm vụ vi trí * Kế tốn trưởng: Giúp giám đốc cơng ty tổ chức máy tài kế tốn Cơng ty, đạo tồn cơng tác tài kế tốn hạch tốn kế toán đơn vị, chịu trách nhiệm trước giám đốc cơng ty chất lượng báo cáo tài đơn vị, kiểm tra kiểm sốt cơng tác tài kế tốn, cơng tác phân tích hoạt động kinh tế cơng ty * Kế tốn tiền lương, thuế - Kế tốn tiền lương: Tính tốn lập tốn tiền lương cho cán cơng nhân viên theo chế độ quy định điều lệ quy chế trả lương đơn vị, theo dõi tính tốn chi trả chế độ cho người lao động lập báo cáo - Kế toán theo dõi khoản thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn Chịu trách nhiệm tính xác, kết hợp phòng ban liên quan đối chiếu lập báo cáo toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, với quan bảo hiểm - Kế tốn cơng nợ tạm ứng: Theo dõi công nợ tạm ứng phát sinh hàng tháng lập bảng tổng hợp tiền thu tạm ứng, tiền thu phạt hàng tháng toán lương xi MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm tốn - Kế tốn khoản cơng nợ phải thu, theo dõi quản lý hợp đồng bán hàng đơn vị Chịu trách nhiệm toàn số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ bán hàng * Kế toán vật tư, ngân hàng: - Kế toán ngân hàng: Theo dõi tiền gửi, tiền vay,các khoản vay dài hạn từ làm sở để đề nghị cấp toán trả đến hạn, tránh tình trạng để hạn.Cuối ngày phải cập nhật số dư tài khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng lấy chứng từ giao lại cho Kế toán trưởng để vào Nhật ký chung - Kế toán vật tư: + Theo dõi nhập vật tư: nhận hoá đơn từ thủ kho phải viết phiếu ký đầy đủ, sau giao lại chứng từ cho Kế toán nhật ký chung để vào nhật ký chung Đến ngày mồng 05 tháng phải hoàn thiện toàn thủ tục nhập kho vật tư + Theo dõi xuất vật tư: Cuối tháng, quý, năm với phận xưởng, Phòng kinh doanh vật tư (Thủ kho) kiểm kê vật tư tồn kho, kiểm kê khối lượng vật tư dở dang tồn cuối tháng, quý, năm * Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý thu - chi tiền mặt gồm VNĐ, vàng bạc đá quý, ngoại tệ (nếu có) Mọi việc tốn thu - chi tiền mặt phải chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ chế độ nhà nước quy định Cuối tháng phải kiểm kê xác định số dư tồn quỹ báo cáo tổng giám đốc cơng ty c Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty  Kỳ kế tốn năm: 01/01 kết thúc ngày 31/12  Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Việt Nam đồng  Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho tính theo giá gốc, hạch tốn theo phương pháp kê khai thường xuyên xii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán  Nguyên tắc tính thuế: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ quy định Nhà nước tính thu nhập chịu thuế, thuế GTGT hàng nội địa 10% loại thuế khác theo quy định hành, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 2.1.2 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn - Tổ chức hạch tốn ban đầu Cơng ty cổ phần CNTM Sơng Đà áp dụng hệ thống chứng từ ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/ 03 /2006 Bộ tài Các chứng từ Cơng ty áp dụng  Chứng từ toán: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị toán  Chứng từ bán hàng: Hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho, giấy báo  Chứng từ tài sản cố định: Biên bàn giao TSCĐ, biên lý tài sản cố định, bảng tính phân bổ khấn hao tài sản cố định  Chứng từ lao động, tiền lương bảng chấm công, bảng toán tiền lương - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn: Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Ngồi tài khoản theo quy định Bộ Tài chính, Cơng ty mở thêm tài khoản cấp cấp phù hợp với công tác quản lý sản xuất kinh doanh - Tổ chức hệ thống sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung - Tổ chức hệ thống BCTC: Hệ thống báo cáo tài cơng ty gồm báo cáo tài năm báo cáo tài niên độ 2.2 Tổ chức cơng tác phân tích kinh tế 2.2.1 Bộ phận thực thời điểm tiến hành cơng tác phân tích kinh tế Bộ phận thực hiên phân tích kinh tế kế tốn trưởng Thời điểm cơng ty tiến hành cơng tác phân tích kinh tế đầu năm tài xiii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán 2.2.2 Nội dung tiêu phân tích kinh tế cơng ty Cơng ty tiến hành phân tích kết hoạt động kinh doanh thơng qua việc phân tích tiêu tình hình thực chung doanh thu cơng ty; phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh; phân tích chung chi phí kinh doanh mối quan hệ với doanh thu 2.2.3 Tính tốn phân tích số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh dựa số liệu báo cáo kế tốn Cơng tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh cho hiệu vấn đề không đơn giản, công ty đặc biệt trọng tới.Công ty đặt kế hoạch quản lý sử dụng vốn kinh doanh để đạt hiệu cao Cơng ty thực phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh hai năm 2010 2011 sau: Bảng 2.1: Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty Đơn vị: Đồng Việt Nam Các tiêu Doanh thu Lợi nhuận Vốn kinh doanh bq Hệ số doanh thu/ vốn Hệ số lợi nhuận/ vốn Năm 2010 121,802,961,690 16,772,262,618 76,193,394,463 159.86 22.01 Năm 2011 153,119,952,565 21,424,632,357 87,573,163,466 174.85 24.46 So sánh 2011/2010 Chênh lệch Tỷ lệ 31,316,990,875 25.71 4,652,369,739 27.74 11,379,769,003 14.94 14.99 2.45 ( Nguồn: phòng kế tốn) Qua bảng phân tích ta thấy: Một đồng vốn kinh doanh công ty bỏ năm 2011 thu 159.86 đồng doanh thu tăng so với năm 2010 14.99 đồng; đồng vốn kinh doanh bỏ năm 2011 thu 24.46 đồng lợi nhuận cao so với năm 2010 2.45 đồng Nhìn chung cơng tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty năm 2011 chưa tốt, chưa đạt hiệu cao Cơng ty cần kế hoạch, sách quản lý sử dụng vốn kinh doanh hiêu xiv MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế tốn - kiểm tốn 2.3 Tổ chức cơng tác tài - Cơng tác kế hoạch hóa tài Cùng với cơng tác phân tích kinh tế, cơng tác tài cơng ty coi trọng Dưới quản lý Ban giám đốc công tác kế hoạch hóa tài thực phòng Tài chính- kế tốn Cơng ty thực số tiêu tài như: khả toán ngắn hạn; tiêu tổng doanh thu tài sản; số đòn bẩy tài số nợ, số nợ- vốn cổ phần; khả sinh lợi thu nhập tài sản, thu nhập vốn cổ phần - Công tác huy động vốn Là công ty Cổ phần nên nguồn vốn công ty huy động từ vốn góp cổ đơng ( chiếm 70%), vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư phát triển(chiếm 20%) Bên cạnh cơng ty đẩy nhanh cơng tác thu hồi cơng nợ tránh bị chiếm dụng vốn - Công tác quản lý sử dụng vốn- tài sản Do quy mô nguồn vốn kinh doanh hạn chế, đơn vị ln cố gắng để đẩy nhanh vòng quay vốn, khắc phục khó khăn đảm bảo đủ vốn cho sản xuất biện pháp chủ động tích cực gặp gỡ khách hàng để đơn đốc thu hồi vốn Cơng ty phận phục vụ sửa chữa riêng thường xuyên kiểm tra sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị giúp hạn chế thời gian chờ đợi sửa chữa hư hỏng máy móc Máy móc, thiết bị, nhà xưởng ln kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chửa kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh diễn liên tục, không bị gián đoạn Đội ngũ cán công nhân viên công ty quản lý chặt chẽ Cơng ty sách, chế độ, khen thưởng theo quy định kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho người lao động…… - Cơng tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận phân phối lợi nhuận  Quản lý doanh thu, chi phí: Cơng ty ln thực nguyên tắc trung thực kế toán phản ánh đúng, đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh khoản doanh thu, chi phí tránh sai sót ảnh hưởng tới kết kinh doanh xv MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán  Quản lý lợi nhuận phân phối lợi nhuận: Chính sách việc quản lý lợi nhận phân phối lợi nhuận công ty vừa đảm bảo thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho cổ đơng, lợi ích cho người lao động vừa đáp ứng bổ sung nhu cầu vốn cho kinh doanh - Xác định tiêu nộp Ngân sách quản lý công nợ:  Các tiêu nộp Ngân sách: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài,…  Quản lý công nợ: + Đối với công nợ phải trả: vào tình hình tài công ty, nợ tới hạn để lập kế hoạch trả nợ + Quản lý khoản nợ phải thu : Mở sổ theo dõi khoản nợ theo đối tượng nợ, đôn đốc thu hồi nợ III ĐÁNH KHÁI QT CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CNTM SƠNG ĐÀ 3.1 Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn công ty 3.1.1 Ưu điểm  Công ty chấp hành theo sách kế tốn nhà nước  Tổ chức máy kế toán gọn nhẹ hiệu  Hệ thống thông tin kế toán chấp hành theo chuẩn mực, chế độ thông tư hành Việt Nam  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh đúng, đầy đủ vào tài khoản, sổ sách liên quan  Đội ngũ cán nhân viên kế toán nhiệt tình, tâm huyết trình độ chun mơn caoPhần mềm kế toán đại sử dụng cập nhật thường xuyên, phần mềm Song Da Accounting Software Tổng công ty Sông Đà 3.1.2 Hạn chế  Công tác tổ chức kế tốn Cơng ty đặc biệt cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm bao bì chưa tốt xvi MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán  Cơng ty khơng thực trích trước tiền lương, chưa tổ chức quỹ kinh phí cơng đồn  Cơng ty chưa thực trích lập khoản dự phòng dự phòng khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… Công ty không thực nguyên tắc thận trọng kế toán 3.2 Đánh giá khái qt cơng tác phân tích kinh tế công ty 3.2.1 Ưu điểm  Công ty coi phân tích kinh tế khâu quan trọng q trình hoạt động kinh doanh cơng ty  Tiến hành phân tích theo định kỳ đầu năm tài kế hoạch cho năm  Cơng ty tiến hành phân tích biến động chung doanh thu, lợi nhuận, hiệu sử dụng chi phí hiệu sử dụng lao động 3.2.2 Hạn chế  Chưa sâu vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động doanh thu  Chưa trọng tới việc phân tích chi phí tiền lương, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bao bì  Một số tiêu tài chưa phân tích như: tốc độ chu chuyển tài sản ngắn hạn, tốc độ chu chuyển hàng tồn kho nhân tố ảnh hưởng 3.3 Đánh giá khái qt cơng tác tài 3.3.1 Ưu điểm  Cơng tác kế hoạch tài huy động vốn tổ chức hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho cơng ty, đảm bảo q trình sản xuất, kinh doanh diễn liên tục  Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nhà nước  Quản lý cơng nợ hiệu  Cơng tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận phân phối lợi nhuận công ty tương đối tốt xvii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế tốn - kiểm tốn 3.3.2 Hạn chế  Cơng tác quản lý sử dụng hàng tồn kho cần đặc biệt quan tâm tránh hao hụt, lãng phí vốn kinh doanh  Công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh chưa rõ ràng chưa đạt hiệu mong muốn  Công tác tổ chức kế hoạch trích khấu hao TSCĐ chưa trọng  Cơng ty bỏ qua việc tổ chức phát hành cổ phiếu để huy động vốn kinh doanh IV ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Qua q trình nghiên cứu lý luận khảo sát thực tế công ty cổ phần CNTM Sông Đà Với hạn chế tồn q trình hoạt động kinh doanh, em xin đề hướng đề tài:  Hướng đề tài thứ nhất: “Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm baocơng ty Cổ Phần Cơng Nghiệp Thương Mại Sơng Đà”.- Thuộc học phần “kế tốn doanh nghiệp” Lý chọn đề tài là: Trong thời gian tiếp cận thực tế tổ chức kế tốn cơng ty em nhận thấy cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm bao bì đơn vị nhiều hạn chế nên muốn tìm hiểu kỹ công tác  Hướng đề tài thứ hai: “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động doanh thu công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà ” - Thuộc học phần “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” Lý em chọn đề tài công ty tiến hành phân tích chung doanh thu chưa sâu vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến đông doanh thu sản lượng bán giá bán; suất lao động bình quân, số lao đông ngày làm việc……  Hướng đề tài thứ ba: “Đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà”- thuộc học phần Tài doanh nghiệp xviii MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán Em chọn để tài muốn tìm hiểu kỹ công tác quản lý sử dung vốn kinh doanh đơn vị qua muốn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu tai Cơng ty cổ phần CNTM Sơng Đà, em cố gắng tìm tòi, học hỏi nắm bắt kiến thức thực tế tổ chức cơng tác kế tốn, cơng tác phân tích kinh tế cơng tác tài đơn vị Trong thời gian tìm hiểu cơng ty giúp em nhận thức việc vận dụng lí luận vào thực tiễn cần thiết.Nó cần thiết với chun ngành chúng em, khơng nắm vững lí luận mà phải hiểu biết sâu sắc thực tế, biết vân dụng lí luận vào thực tiễn cách sang tạo, khoa học, đồng thời phải tuân thủ chế độ, sách quy định nhà nước Trong thời gian thực tập công ty kiến thức cúng bảo, giúp đỡ tận tình ThS Nguyễn Thị Thu Hương anh chị công ty cổ phần CNTM Sông Đà, em hồn thành báo cáo tổng hợp Nhưng thời gian hạn trình độ nhận thức thân hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi số thiếu sót định Vì em mong xem xét, góp ý, bảo thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2012 Sinh viên xix MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm toán xx MSV: 10H150617 ... cơng ty CP CNTM Sông Đà Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần CNTM Sông Đà Bảng kết kinh doanh công ty năm 2010 2011 Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần CNTM Sơng Đà Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty. .. sống Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp gồm có phần chính: Phần I: Tổng quan công ty Cổ phần CNTM Sơng Đà Phần II: Tổ chức cơng tác kế tốn, tài chính, phân tích kinh tế cơng ty Phần III: Đánh... ty cổ phần CNTM Sông Đà iii trang 6-7 11 MSV: 10H150617 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa kế toán - kiểm tốn I TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CNTM SƠNG ĐÀ 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty cổ phần cntm sông đà , báo cáo thực tập tại công ty cổ phần cntm sông đà , I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay