Tiểu luận quy trình lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình doanh thu tại công ty hà dũng đh kinh tế TP HCM

52 101 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:13

MỤC LỤC *** I_ GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM – XD DŨNG 1.1 Lịch sử trình hình thành phát triển .3 1.2 Đặc điểm 1.3 Sơ đồ công ty II_ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHU TRÌNH DOANH THU 2.1_ Quá trình bán hàng 2.1.1_ Hoạt động xét duyệt 2.1.2_ Hoạt động cung cập hàng hóa 2.1.3_ Hoạt động ghi nhận 2.2_ Quá trình thu tiền 2.2.1_ Hoạt động xét duyệt 2.2.2_ Hoạt động thu tiền .8 2.2.3_ Hoạt động ghi nhận III_ CÁC CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP IV_LƯU ĐỒ XỬ LÝ CHU TRÌNH DOANH THU BÊN NGỒI PHỊNG KẾ TỐN 19 V_ MÔ TẢ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG THEO DÕI CHI TIẾT 20 VI_ LƯU ĐỒ XỬ LÝ CHU TRÌNH DOANH THU BÊN TRONG PHỊNG KẾ TOÁN 22 VII_ ĐÁNH GIÁ KIỂM SỐT CHU TRÌNH ĐANG TÌM HIỂU 24 7.1_ Kiểm sốt nghiệp vụ 24 7.2_ Kiểm sốt chu trình máy tính .28 7.2.1_ Kiểm soát chung 28 7.2.2_ Kiểm soát ứng dụng 30 VIII_ ÁP DỤNG PHẦN MỀM TTSOFT VÀO DOANH NGHIỆP 34 8.1_ Danh mục hình nhập liệu 34 8.2_ Tổ chức máy kế toán xử lý 35 8.3_ Lưu đồ mơ tả q trình xử lý 38 8.4_ Đánh giá kiểm soát nhập liệu 40 I_ GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM – XD DŨNG 1.1 Lịch sử q trình hình thành phát triển: Cơng ty TNHH SX – TM – TM – XD Dũng thành lập năm 1994, với tên gọi “Xưởng sản xuất thiết bị - học cụ đồ chơi trẻ em” chịu chi phối Luật công ty Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21/12/1990 Với nỗ lực tồn thể cơng ty, phát triển chất đòi hỏi phải có thay đổi tương ứng lượng Đáp ứng u cầu đó, năm 2002 cơng ty đăng ký kinh doanh lại với tên gọi “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Dũng” Ngoài việc thể lớn mạnh nguồn lực tài quy mơ sản xuất điều thể nhanh nhạy, khơng ngừng thay đổi để phù hợp với xu chung tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt thay đổi văn Luật hành (Luật doanh nghiệp 1999 đời thay cho Luật công ty 1990) Sau năm 2002, cơng ty có nhiều lần đăng ký thay đổi để tiếp tục phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh văn Luật ( Luật doanh nghiệp 2005 thay cho Luật doanh nghiệp 1999) Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội năm gần có nhiều biến động phức tạp, thông qua lực tiềm lực cơng ty TNHH SX – TM – XD Dũng khẳng định vị phát triển cách bền vững 1.2 Đặc điểm: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số: 4102010603 (Đăng ký lần đầu ngày 04/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 29/09/2005) - Loại hình: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG DŨNG - Tên giao dịch: HOANG DUNG CO.,LTD - Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH DŨNG - Địa trụ sở chính: 114/27 Tô Ngọc Vân, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12 - Điện thoại: (08) 37160575 - Fax: (08) 37160575 - Email: nhdung@hcm.fpt.vn - Ngành,nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán thiết bị học cụ, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho nhân cách, sức khỏe trẻ em ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng phục trường học) Mua bán hàng may mặc, sách loại, hàng điện tử, hàng điện lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm cơng nghệ, hàng trang trí nội thất, thiết bị văn phòng Đại lý ký gởi hàng hóa Xây dựng dân dụng, cơng nghiệp Trang trí nội thất Sửa chữa nhà Sản xuất thiết bị bếp ăn công nghiệp, thang nâng, thang máy (trừ gia cơng khí, xi mạ điện, tái chế phế thải kim loại trụ sở) - Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) Trong đó: - Hiện kim: 1.991.250.000 đồng - Hiện vật: 1.008.750.000 đồng - Danh sách thành viên góp vốn: Số Tên thành viên TT Nơi đăng ký hộ Giá trị Phần thường trú cá vốn góp vốn góp nhân địa trụ sở (triệu Nguyễn Dũng tổ chức đồng) 414/54 Nơ Trang Long, 2.400,00 80% Phường 13, Quận Bình Nguyễn Kim Oanh Thạnh 414/54 Nơ Trang Long, 600,00 20% Phường 13, Quận Bình Thạnh - Người đại diện theo pháp luật công ty: Chức danh: Giám đốc Họ tên: NGUYỄN DŨNG (Nam) Sinh ngày: 12/07/1964 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 020823305 Ngày cấp: 07/08/2003 Nơi cấp: Cơng An Hồ Chí Minh Nơi đăng ký hộ thường trú: 414/54 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh Chỗ tại: 414/54 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh - Tên, địa chi nhánh: Xưởng sản xuất Học cụ Thiết bị trường học Dũng Địa chỉ: 14/27 Khu phố 1, Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12 1.3_ Sơ đồ công ty XƯỞNG SẮT NHÀ KHO CHO THUÊ XƯỞNG MỘC KHO BÁN THÀNH PHẨM KHO NGUYÊN VẬT LIỆU WC XƯỞNG NHỰA XƯỞNG LẮP RÁP KHO THÀNH PHẨM PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG PHĨ GIÁM ĐỐC  XƯỞNG SƠN B Ã I X E VƯỜN HOA BẢO VỆ CỔNG CỔNG PHÒNG GIÁM ĐỐC CỔNG II_ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHU TRÌNH DOANH THU 2.1_ Q trình bán hàng 2.1.1_Hoạt động xét duyệt  Xét duyệt đơn đặt hàng : Sau nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, đơn đặt hàng đưa lên cho giám đốc xử lý xét duyệt lập hợp đồng Hợp đồng lập thành hai bản, đưa cho khách hàng, kèm theo đơn đặt hàng đưa sang cho phó giám đốc Tại phó giám đốc lập danh mục bảng kê hàng hóa cần cung cấp Lập xong bảng kê đưa sang cho quản lý phân xưởng, đơn đặt hàng hợp đồng đưa sang phòng kế toán  Xét duyệt vật : Khi nhận bảng kê hàng hóa, quản lý phân xưởng kiểm tra vật đồng thời lập phiếu đề xuất vật Sau bảng kê hàng hóa đưa sang cho thủ kho, phiếu đề xuất vật đưa sang cho giám đốc xử lý xét duyệt vật chuyển cho phòng kế tốn 2.1.2_ Cung cấp hang hóa: Thủ kho sau nhận bảng kê hàng hóa đối chiếu với số lượng vật kho lập phiếu xuất kho (2 liên) Căn vào bảng kê hàng hóa phiếu xuất kho thủ kho nhập liệu vào bảng tính Excel số lượng hàng hóa xuất kho để cập nhật vào tập tin hàng hóa lưu máy Sau bảng kê hàng hóa lưu lại theo số thứ tự, bên cạnh phiếu xuất kho đưa sang phận giao hàng Bộ phận giao hàng cầm theo phiếu xuất kho, sau giao đủ số lượng phận giao hàng đưa phiếu xuất kho cho khách hàng ký, đưa khách hàng giữu liên , liên lại khách hàng ký đem đưa cho phòng kế tốn 2.1.3_ Hoạt động ghi nhận Tại phòng kế tốn, phiếu đề xuất vật từ giám đốc đưa sang lưu theo số thứ tự Kế toán dựa vào phiếu xuất kho với đơn đặt hàng hợp đồng, đối chiếu lập hóa đơn bán hàng (3 liên) Liên lưu lại theo số thứ tự, liên lại đưa cho khách hàng ký, sau liên đưa khách hàng giữ, liên lại đưa lại phòng kế tốn Căn vào chứng từ (hóa đơn bán hàng , phiếu xuất kho, với đơn đặt hàng hợp đồng) kế toán nhập liệu vào phần mềm, cập nhật số liệu tập tin hàng hóa khách hàng Các chứng từ lưu lại theo số thứ tự 2.2_ Quá trình thu tiền: 2.2.1_ Xác nhận nội dung thu tiền Khi khách hang trả tiền, thủ quỹ (kế toán chi tiết) nhập thông tin khách hàng vào phần mềm, truy xuất số hóa đơn ứng với khoản tiền nhận, đối chiếu Sau nhận tiền, lập phiếu thu tiền (3 liên) Liên lưu lại cùi, liên giao cho khách hàng, liên lại có chữ kí khách hang kế toán chi tiết giữ lại 2.2.2_ Nhận tiền Thủ quỹ (kế toán chi tiết) nhận tiền khách hàng, đóng dấu thu tiền kí xác nhận lên phiếu thu 2.2.3_ Ghi nhận/theo dõi Kế toán dựa vào phiếu thu, cập nhật số liệu vào phần mềm, truy xuất đối chiếu với liệu phần mềm Sau phiếu thu tiền lưu lại theo số thứ tự III_ CÁC CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP SỐ TÊN TT CHỨNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH BỘ BỘ PHẬN PHẬN TỪ LẬP Hợp đồng - Căn xác lập hợp Để bảo đảm Giám NHẬN Phó mua bán đồng: chịu điều quan hệ kinh tế đốc giám hàng hóa chỉnh văn thiết lập đốc quy phạm pháp luật thực nào Nhà bên nước, thông thường tham gia ký kết Luật thương mại hợp đồng Ở 2005, Luật dân việc mua 2005, thơng 134, bán hàng hóa …; nhu cầu thực bên việc mua bán - Ngày, tháng, năm hàng hóa theo ký hợp đồng; tên, thỏa thuận có địa chỉ, số tài khoản có hợp ngân hàng giao lý, có sở hợp dịch bên, họ, pháp tên người đại diện, Để bảo vệ người đứng tên đăng quyền lợi ký kinh doanh; ích hợp pháp, - Đối tượng hợp đề cao trách đồng tính số nhiệm lượng, khối lượng bên quan giá trị quy ước hệ thoả thuận; kinh tế (quan hệ mua - Chất lượng, chủng bán hàng hóa loại, quy sách, tính này) đồng sản phẩm, hàng hố u cầu kỹ thuật cơng việc; - Giá cả; - Bảo hành; - Điều kiện nghiệm thu, giao nhận; - Phương thức toán; - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh tế; - Thời hạn có hiệu lực hợp đồng; - Các biện pháp bảo đảm thực hợp đồng; - Các thoả thuận khác Bảng kê - Tên, địa Thơng tin, kiểm Phó hàng cơng ty, mã số thuế hóa - Tên chứng tra, đối chiếu, giám từ xác nhận: (chứng từ “Bảng kê hàng hóa” nội bộ) Thông - Ngày, tháng lập cho bảng kê phân đốc Quản lý phân xưởng báo quản lý xưởng, - Tên, địa đơn vị, phận sản cá nhân đặt hàng; xuất đặc điểm, ngày, tháng giao quy cách sản hàng phẩm, hàng hóa - Tên, quy cách, số cần sản xuất lượng, sản phẩm - Làm (hàng hóa) - Xác nhận để quản lý phân xưởng kiểm tra người lập, xác nhận vật đề người có trách xuất kịp thời nhiệm, quyền hạn lên Ban giám đốc - Làm TTSoft, sau có đầy đủ chữ ký xét duyệt, xác nhận chuyển cho khách hàng liên, liên kế toán lưu lại, kiểm tra sổ tiền mặt, liên lại chuyển cho kế tốn ghi giảm khoản phải thu làm ghi vào sổ quỹ (kế toán lập phiếu thu, tài khoản đối ứng với tài khoản nơ 111 dùng tài khoản trung gian thống trước, sau kế tốn ghi giảm khoản phải thu ghi nợ tài khoản trung gian ghi có tài khoản phải thu khách hàng Nếu khách hàng toán qua ngân hàng, nhận Giấy báo có ngân hàng, kế tốn vào giấy báo có ngân hàng nhập liệu vào chứng từ báo có phần mềm, ghi tăng tiền gưi ngân hàng, tương tự trên, thực thông qua tài khoản trung gian, sau chuyển cho kế tốn ghi giảm khoản phải thu  Cuối ngày (tháng) kế toán tiền in báo cáo thu chi tiền mặt (tiền gửi ngân hàng) để tiến hành đối chiếu với số tiền lại ngân quỹ thủ quỹ (trong tài khoản công ty) sổ quỹ thủ quỹ (sổ phụ ngân hàng) Cuối tháng (năm) kế toán doanh thu truy xuất báo cáo doanh thu, nợ phải thu phục vụ nhu cầu quản trị nhu cầu lập báo cáo tài 7.3_ Vẽ lưu đồ mô tả xử lý trình chu trình lựa chọn phòng kế tốn sử dụng phần mềm TTSoft 37 s 38 7.4_ Đánh giá kiểm soát nhập liệu phần mềm cho trình nhập liệu nghiệp vụ chu trình: Q TRÌNH BÁN HÀNG Ơ Nhập Liệu Mục Tiêu Ngày chứng từ -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: kỳ hành, kiểu ngày -Chính xác: ngày chứng từ nhập liệu Số chứng từ Tài khoản nợ Tài khoản có Mã khách hàng Kiểm sốt trình tự Kiểm sốt giới hạn kiểm soát trùng lặp kiểm soát mặc định kiểm soát tự động X kiểm soát kiểu liệu X O X O -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: không trùng lặp, kiểu số - Chính xác: số chứng từ nhập liệu O X X O O -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ:đúng loại tài khoản phải thu, cấu trúc tài khoản phải thu.(N 632/ C156) -Chính xác: nhập xác tài khoản phải thu giao dịch -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: khách hàng hợp lệ, cấu trúc O XO O XO O O X X XO O 39 quy định mã khách hàng -Chính xác: mã khách hàng phải với giao dịch Tên khách hàng -Đầy đủ: khơng bỏ sót O liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: khách hàng hợp lệ -Chính xác: với khách hàng giao dịch O O O O X Địa -Đầy đủ: khơng bỏ sót O khách liệu (bắt buộc phải hàng nhập) -Hợp lệ:địa phải hợp lệ -Chính xác: phải địa khách hàng giao dịch O O O O XO Tài khoản phải thu -Đầy đủ: khơng bỏ sót XO liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ:đúng loại tài khoản phải thu, cấu trúc tài khoản phải thu.(N 131) -Chính xác: nhập xác tài khoản phải thu giao dịch XO O O XO O Mã thành phẩm -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: mã đối tượng hợp lệ, cấu trúc mã theo quy định -Chính xác: mã hàng phải với loại hàng O X X XO O 40 giao dịch Tên thành phẩm -Đầy đủ: không bỏ sót O liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: tên thành phẩm hợp lệ -Chính xác: với thành phẩm cần giao dịch O O O O X Đơn vị -Đầy đủ: khơng bỏ sót O tính liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: O O O O X Số lượng -Đầy đủ: khơng bỏ sót X liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: kiểu số, > 0, nhỏ số lượng hàng tồn kho -Chính xác: nhập xác số lượng giao dịch X X O O O Đơn giá -Đầy đủ: không bỏ sót O liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: kiểu số, > 0, nhỏ số lượng hàng tồn kho -Chính xác: giá bán ghi chứng từ O O O O X Thành tiền -Đầy đủ: không bỏ sót O liệu (bắt buộc phải nhập) -Hợp lệ: số lượng nhân đơn giá, kiểu số, > -Chính xác: theo giá trị giao dịch O  O  XO 41 QUÁ TRÌNH THU TIỀN KS Ô Yêu cầu KS/ trình liệu mục tiêu tự giới hạn KS mặc định KS kiểu liệu KS trùng lặp KS KS tự phù động hợp X XO XO XO XO KS Chọn từ danh sách - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu (phải nhập) - Hợp lệ: Ngày chứng từ Khai báo liệu kỳ, hành, kiểu XO ngày X - Chính xác: Nhập liệu ngày tháng ghi chứng từ 42 XO - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu (phải nhập) - Hợp lệ: Số chứng từ Không nhập trùng hóa đơn, nhập kiểu số X XO XO X X XO XO XO Không ghi trùng số hóa XO đơn, ghi kiểu số X XO XO XO XO X XO X XO XO XO XO X X - Chính xác: Phải số hóa đơn nhập liệu - Đầy đủ: Ghi đầy đủ, không bỏ sót (phải ghi) Ngày ghi sổ - Hợp lệ: Chính xác: Phải ghi số chứng từ vào ô ngày ghi sổ Tài khoản Nợ - Đầy đủ: Ghi đầy đủ XO thông tin liên quan (phải 43 nhập) - Hợp lệ: Ghi tài khoản phải thu, cấu trúc - Chính xác: Nhập xác tài khoản phải thu - Đầy đủ: Ghi đầy đủ thơng tin liên quan (phải nhập) Tài khoản có… Hợp lệ: Ghi tài khoản đối kháng với tài khoản XO phải thu, cấu trúc - X XO X XO XO X X X XO X XO XO X X Chính xác: Nhập xác tài khoản đối kháng với tài khoản phải thu Đối tượng nợ Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Hợp lệ: XO Ghi cấu trúc, kiểu 44 đối tượng nợ - Chính xác: Nhập xác thông tin liên quan tới đối tượng nợ - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu Đối tượng có Hợp lệ: Ghi cấu trúc, kiểu XO đối tượng có - X XO X XO XO X X XO XO X XO XO XO X Chính xác: Nhập xác thơng tin liên quan tới đối tượng có - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu Mã khách hàng Hợp lệ: Khách hàng mà thu tiền phải đảm bảo X tính hợp lệ, cấu trúc quy định mã khách hàng - Chính xác: Nhập xác mã khách hàng 45 giao dịch - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Tên khách hàng Hợp lệ: Khách hàng mà thu tiền phải đảm bảo tính hợp lệ, XO cấu trúc quy định tên khách hàng - XO XO XO XO X XO XO XO XO XO XO X XO XO Chính xác: Nhập xác tên khách hàng giao dịch - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Hợp lệ: Khách hàng mà thu tiền phải đảm bảo tính hợp lệ, Địa cấu trúc khách XO quy định đại hàng khách hàng - Chính xác: nhập xác địa khách hàng giao dịch 46 - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Mã hàng Hợp lệ: Mã hàng mà theo dõi hóa đơn bán hàng để làm thu tiền phải đảm bảo tính XO hợp lệ, cấu trúc quy định mã hàng - XO XO XO XO X XO Chính xác: Nhập xác mã hàng ghi hóa đơn phiếu thu tiền - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Tên hàng Hợp lệ: Tên hàng mà theo dõi hóa đơn bán hàng để làm thu tiền phải đảm bảo tính hợp lệ, cấu trúc quy định tên hàng - Chính xác: Nhập xác tên hàng ghi 47 XO hóa đơn phiếu thu tiền - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu - Hợp lệ: Mã kho mà theo dõi hóa đơn bán hàng để làm thu tiền phải Mã kho đảm bảo tính XO hợp lệ, cấu trúc quy định mã kho - XO XO XO XO X XO XO X XO X XO XO XO XO Chính xác: Nhập xác mã kho ghi hóa đơn phiếu thu tiền - Đầy đủ: Khơng bỏ sót (phải nhập) Số lượng Hợp lệ: Ghi kiểu số, >0, < lượng X hàng tốn kho - Chính xác: Nhập xác số lượng hàng hóa bán cho khách hàng để 48 làm thu tiền - Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu (phải nhập) Đơn giá Hợp lệ: Giá quy định, >0, nhập kiểu số XO - Chính xác: XO XO XO XO X XO XO XO XO XO XO XO X X XO XO XO XO X X XO Nhập giá bán ghi hóa đơn, để thu tiền khách hàng - Đầy đủ: Khơng bỏ sót (phải nhập) - Hợp lệ: Đơn vị Ghi đơn vị tính hóa X tính đơn, kiểu chữ - Chính xác: Nhập xác đơn vị tính - Thành tiền Đầy đủ: Khơng bỏ sót liệu, (phải nhập) - Hợp lệ: XO = Số lượng x Đơn giá, kiểu số, >0 - Chính 49 xác: Nhập xác số tổng cộng phải thu khách hàng 50 ... hàng khách hàng cũ sau có sữa chữa để tiện lợi cho việc theo dõi công nợ Hoạt động xuất, giao hàng, lập chứng từ gửi hàng, chứng từ - Bộ phận kho vận chuyển: kiểm tra, xem xét lệnh bán hàng từ. .. lại theo số thứ tự III_ CÁC CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP SỐ TÊN TT CHỨNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH BỘ BỘ PHẬN PHẬN TỪ LẬP Hợp đồng - Căn xác lập hợp Để bảo đảm Giám NHẬN... CỦA CHU TRÌNH DOANH THU 2.1_ Quá trình bán hàng 2.1.1_Hoạt động xét duyệt  Xét duyệt đơn đặt hàng : Sau nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, đơn đặt hàng đưa lên cho giám đốc xử lý xét duyệt lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quy trình lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình doanh thu tại công ty hà dũng đh kinh tế TP HCM , Tiểu luận quy trình lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình doanh thu tại công ty hà dũng đh kinh tế TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay