Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất mạnh quân

45 54 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:13

Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Chi phí sản xuất số tiền nhà sản xuất hay doanh nghiệp để mua yếu tố đầu vào cần thiết cho q trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận Trong kinh tế thị trường trình cạnh tranh diễn gay gắt, khốc liệt, doanh nghiệp muốn tồn phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng Do đó, doanh nghiệp cần phải hệ thống kế tốn chi phí sản xuất hồn thiện Việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất sở quan trọng, cung cấp cho nhà quản lý thông tin thiết thực việc định giá sản phẩm từ nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Tổ chức kế tốn chi phí sản xuất xác hợp lý, tính tính đủ chi phí sản xuất doanh nghiệp ý nghĩa lớn cơng tác quảnchi phí doanh nghiệp Thơng qua số liệu kế tốn tập hợp chi phí, tính giá thành, người quản lý doanh nghiệp biết chi phí giá thành thực tế sản phẩm sản xuất doanh nghiệp Qua đó, nhà quản trị phân tích tình hình thực kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn tiết kiệm hay lãng phí để từ biện pháp hạ giá thành, đưa định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh thị trường Việc doanh nghiệp tồn hay khơng phụ thuộc vào việc doanh nghiệp bảo đảm bù đắp chi phí bỏ q trình sản xuất kinh doanh hay khơng Điều dó nghĩa doanh nghiệp phải tính tốn hợp lý chi phí sản xuất thực q trình sản xuất theo tính tốn Chi phí tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu hoạt động sản xuất doanh nghiệp Chi phí sản xuất sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết việc quản lý, sử dụng vật lao động tiền vốn Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất mục tiêu quan trọng doanh nghiệp vấn đề quan tâm tồn xã hội Vì vậy, cơng tác quảnchi phí sản xuất khâu quan đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời xác Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán kết hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu việc định quản lý, yếu tố đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung Hiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất nói riêng quan tâm Bên cạnh sửa đổi chuẩn mực, chế độ sách kế tốn, nhiều báo, viết chuyên gia nghiên cứu bổ sung hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giúp nâng cao hiệu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tiêt kiệm chi phí sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty Cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân nói riêng kế tốn chi phí sản xuất khâu quan trọng cơng tác kế tốn Nó giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm bắt phân tích đắn tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất cho yếu tố hợp thành chi phí sản xuất quản lý giám sát chặt chẽ Như biết cần biến động nhỏ chi phí sản xuất làm ảnh hưởng đến giá thành, lợi nhuận sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Trong thời gian thực tập công ty Cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân, thông qua kết điều tra khảo sát cá nhân em nhận thấy kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tơn mạ màu cơng ty nhiều bất cập, chưa thực hợp lý hiệu Do đó, kế tốn chi phí sản xuất công ty cần nghiên cứu, phân tích đưa giải pháp hồn thiện Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài Từ tính cấp thiết đề tài mục tiêu nghiên cứu cần giải vấn đề sau: - Về sở lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận kế toán CPSX theo chế độ kế toán hành định số 15 chuẩn mực kế tốn hành - Phân tích đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân - Những hạn chế tồn giải pháp kế tốn chi phí sản xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu Kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân vào tháng năm 2012 - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chi phí sản xuất sản phẩm tơn mạ màu công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân Phương pháp thực đề tài a Phương pháp thu thập liệu * Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp thu thập thông tin cần thiết với lý luận thực tiễn nghiên cứu đề tài Áp dụng phương pháp em tìm đọc số tài liệu công ty như: Lịch sử hình thành cơng ty, sơ đồ tổ chức máy công ty, tổng số cán công nhân viên, … chứng từ kế toán, sổ kế toán cơng ty, chế độ, chuẩn mực kế tốn cơng ty áp dụng, tạp chí kế tốn, luận văn khố trước… Phương pháp ưu điểm là: Tài liệu sẵn có, dễ thu thập, thu thập đầy đủ phù hợp với nội dung nghiên cứu … Tuy nhiên, áp dụng phương pháp số nhược điểm thơng tin tài liệu thơng ti cũ, khơng phù hợp với thực tế Do thu thập, cần phải chon lọc, xử lý chúng cho phù hợp với yêu cầu nghiên cứu * Phương pháp quan sát thực tế Phương pháp việc quan sát trực tiếp quy trình kế tốn cơng ty, từ việc lập chứng từ, quy trình lưu chuyển chứng từ công ty, nhập chứng từ vào máy tính, q trình ln chuyể số liệu nhập vào tài khoản liên quan thiết kế phần mềm kế toán Áp dụng phương pháp giúp thu thập chứng phù hợp với nội dung cần nghiên cứu, nhiên phương pháp đòi hỏi nhiều thời gian, lúc khơng thể quan sát thu thập tài liệu từ nhiều nơi khác * Phương pháp điều tra vấn Sử dụng phương pháp ưu điểm nguồn thơng tin tính cấp thiết cao hơn, thu thập được thông tin nhất, cần thiết nhất, phù hợp với yêu cầu tại, nhiên sử dụng phương pháp cần nhiều thời gian, phải nhiên cứu kĩ nội Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán dung câu hỏi vấn, hay nôi dung phiếu điều tra, cho bám sát nội dung cần tìm hiểu Quá trình điều tra vấn tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Xác định nguồn thông tin cần thu thập đối tượng cần điều tra Nguồn thông tin cần thu thập: Thơng tin kế tốn CPSX chế độ chuẩn mực, sách doanh nghiệp áp dụng, hệ thống chứng từ tài khoản, hệ thống sổ … Đối tượng cần vấn lãnh đạo phòng ban như: Giám đốc, trưởng phòng kế tốn, trưởng phòng kế hoạch vật tư, thủ kho … - Bước 2: Thiết lập mẫu câu hỏi vấn ( mẫu câu hỏi vấn câu trả lời phụ lục a.c ) phiếu điều tra trắc nghiệm ( mẫu phiếu điều tra trắc nghiệm - phụ lục a.a ) - Bước 3: Phát phiếu điều tra trắc nghiệm cho nhân viên làm việc phòng kế tốntài chính, phòng kinh doanh tiến hành vấn giám đốc kế tốn phụ trách phòng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo mẫu câu hỏi vấn chuẩn bị - Bước 4: Thu lại phiếu điều tra trắc nghiệm tiến hành tổng hợp phiếu điều tra ( bảng tổng hợp kết điều tra - phụ lục a.b) b Phương pháp phân tích số liệu * Phương pháp thống đơn giản Sau thu lại phiếu điều tra, xem xét tổng số phiếu điều tra phát ra, tổng số phiếu điều tra thu lại, phiếu khơng hợp lệ, tính tổng số phần trăm số phiếu hợp lệ, tổng hợp câu hỏi trả lời tính số phần trăm câu trả lời * Phương pháp phân tích số liệu Sau thu thập tài liệu phòng kế tốn : Các chứng từ sổ sách liên quan đến kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm, tiến hành phân tích số liệu kết hợp với ý kiến nhận xét đánh giá cấp quảncông ty qua phiếu điều ttra vấn để phát kịp thời vấn đề thiếu sót, tồn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất Từ làm sở đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn phận sản xuất Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Kết cấu khoá luận tốt nghiệp Kết cấu khoá luận tốt nghiệp bao gồm phần: Chương I sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp Chương II Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân Chương III Các kết luận đề xuất cơng tác kế tốn chi phí sản xuất công ty Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.1.1 Một số khái niệm Để hiểu rõ công tác kế tốn chi phí sản xuất trước hết ta tìm hiểu số khái niệm liên quan đến cơng tác chi phí sản xuất như: Chi phí gì? Chi phí sản xuất gì? * Chi phí gì? Theo chuẩn mực kế tốn chuẩn mực số 01: Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông cho chủ sở hữu Theo quan điểm trường đại học khối ngành kinh tế: Chi phí doanh nghiệp tồn khoản hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác doanh nghiệp trình hoạt động kinh doanh, biểu tiền tính cho thời kỳ định Các khái niệm khác cách diễn đạt nội dung thể chất chi phí hao phí phỉa bỏ để đổi lấy thu dạng vật chất định lượng số lượng sản phẩm thu dạng tinh thần hay dịch vụ phục vụ * Chi phí sản xuất gì? Theo bách khoa tồn thư Wikipedia: Chi phí sản xuất số tiền nhà sản xuất hay doanh nghiệp để mua yếu tố đầu vào cần thiết cho trình sản xuất hàng hố nhằm mục đích thu lợi nhuận Theo giáo trình kế tốn quản trị ( Trường ĐH Thương Mại ): Chi phí sản xuất khoản chi phí phát sinh phân xưởng ( phận ) sản xuất gắn liền với hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm doanh nghiệp Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm tốn Theo giáo trình kế tốn sản xuất ( Tác giả Đặng Thị Hoà, NXB Thống 2003): Chi phí sản xuất biểu tiền hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thời kỳ định Như chi phí sản xuất tồn khoản hao phí phát sinh phân xưởng, tổ, đội, phận sản xuất gắn liền với với hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm doanh nghiệp thời kỳ định 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại nhiều khoản mục khác nhau, để thuận tiện cho việc quản lý hạch toán doanh nghiệp cần thiết phải phân loại chi phí sản xuất Xuất phát từ mục đích yêu cầu quảnchi phí sản xuất phân loại theo nhiều tiêu thức khác * Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế: Theo tiêu thức chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Gồm tồn loại chi phí loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ,nhiên liệu, phụ tùng thay cho sản xuất - Chi phí cơng cụ, dụng cụ: Gồm tồn chi phí loại công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất sản phẩm - Chi phí tiền lương: Gồm tồn số tiền công phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm, khoản trích theo lương cơng nhân sản xuất sản phẩm - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là tồn số tiền trích khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là tồn số tiền trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp tiền điện, nước, điện thoại… - Chi phí khác tiền: Là tồn khoản chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngồi yếu tố chi phí Phân loại theo tiêu thức tác dụng cho biết kết cấu, tỷ trọng loại chi phí doanh nghiệp chi để lập thuyết minh báo cáo tài chính, phân tích tình hình thực dự tốn chi phí lập dự tốn chi phí cho kỳ sau * Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích cơng dụng chi phí: Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Theo tiêu thức chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm tồn chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Bao gồm chi phí tiền lương, tiền ăn ca, số tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ BHTN cơng nhân trực tiếp sản xuất - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung phân xưởng ngồi hai khoản mục chi phí ngun liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm khpanr chi phí sau: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí khác tiền Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích cơng dụng chi phí tác dụng phục vụ cho việc quảnchi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho cơng tác tính giá thành * Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí : Chi phí sản xuất chia thành: - Chi phí trực tiếp khoản chi phí sản xuất liên quan trực tiếp tới việc sản xuất sản phẩm trực tiếp thực lao vụ, dịch vụ định - Chi phí gián tiếp khoản chi phí sản xuất liên quan đến nhiều loại sản phẩm sản xuất, nhiều công việc lao vụ thực Những chi phí kế tốn phải tiến hành phân bổ cho đối tượng liên quan theo tiêu chuẩn thích hợp Cách phân loại ý nghĩa đốivới việc xác định phương pháp tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng cách đắn hợp lý * Phân loại theo mối quan hệ với mức độ hoạt động kỳ: Theo tiêu thức chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí biến đổi ( biến phí ): chi phí thay đổi tổng số tương quan, tỷ lệ thuận với thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ Thuộc loại chi phí chi phí NVLTT, chi phí nhân cơng trực tiếp Tuy vậy, chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm lại tính cố định Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán - Chi phí cố định ( định phí ): chi phí khơng thay đổi tổng số thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất chi phí khấu hao TSCĐ theo phương pháp bình qn, chi phí điện … Song chi phí cố định tính đơn vị sản phẩm lại biến đổi - Chi phí hỗn hợp: khoản chi phí bao gồm yếu tố định phí yếu tố biến phí Ở mức độ hoạt động đó, chi phí hỗn hợp thể đặc điểm định phí mức độ khác hoạt động chúng lại thể đặc điểm biến phí Cách phân loại ý nghĩa quan trọng cơng tác kế tốn quản trị kinh doanh, phân tích điểm hồ vốn, phục vụ cho việc định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh doanh 1.1.2 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất - Tính tốn phản ánh xác đầy đủ, kịp thời tình hình phát sinh CPSX phân sản xuất phạm vi toàn DN - Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực định mức tiêu hao chi phí nhằm phát tình trạng sử dụng lãng phí khơng mục đích, kế hoạch để biện pháp xử lý kịp thời - Xác định đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành - Tính tốn kịp thời giá thành loại sản phẩm sản xuất theo đối tượng phương pháp tính giá thành - Lập báo cáo chi phí SX giá thành SP Phân tích tình hình thực kế hoạch, đề xuất biện pháp hợp lý giúp nhà quản lý DN điều hành sản xuất tiết kiệm chi phí, hạ giá thành SP 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.1 Kế tốn chi phí sản xuất theo quy định chuẩn mực kế toán Theo chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho Chuẩn mực kế toán số 02 quy định trị giá hàng tồn kho tính theo giá gốc Trường hợp giá trị thực thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp phát sinh để hàng tồn kho địa điểm trạng thái Phạm Hải Yến- K6HK1E Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm như: Chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trình chuyển hố ngun vật liệu thành thành phẩm Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm dựa cơng suất bình thường máy móc sản xuất Cơng suất bình thường số lượng sản phẩm đạt mức trung binhftrong điều kiện sản xuất bình thường Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất cao cơng suất bình thường chi phí sản xuất chung cố định phân bổ cho đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất thấp cơng suất bình thường chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm theo mức cơng suất bình thường Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ Tất khoản chênh lệch khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập vào cuối niên độ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập năm trước, khoản hao hụt, mát sau trừ phần bồi thường trách nhiệm cá nhân gây chi phí sản xuất chung khơng phân bổ ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán năm nhỏ số dự phòng trích lập cuối niên độ kế tốn năm trước ta phải hồn nhập đồng thời ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh 1.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất theo quy định chế độ kế toán hành 1.2.2.1 Xác định đối tượng phương pháp tập hợp chi phí * Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều loại với nội dung kinh tế, công dụng, địa điểm phát sinh khác Do để hạch tốn đắn chi phí sản xuất cần xác định phạm vi giới hạn chi phí sản xuất cần tập hợp Phạm Hải Yến- K6HK1E 10 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn ( Nguồn: Phòng kế tốn ) Chú thích: Ghi hàng ngày Đối chiếu, kiểm tra * Chi phí nhân viên phân xưởng: Căn vào bảng chấm cơng đựơc duyệt, kế tốn lập bảng tốn lương sau lập bảng phân bổ tiền lương BHXH( xem phần kế tốn chi phí NCTT) * Chi phí vật liệu, dụng cụ: Vật liệu, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất chung phân xưởng, kế toán vào phiếu xuất kho lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ sau lập bảng phân bổ NVL, CCDC( xem phần kế toán chi phí NVL trực tiếp) * Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho sản xuất: Cơng ty áp dụng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng Căn vào nguyên giá TSCĐ số năm sử dụng ta công thức: Khấu hao Nguyên giá = Số năm sử dụng  12 tháng TSCĐ tháng Sau kế toán lập bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ tháng ( Phụ lục 2.17) * Kế tốn chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác Hàng tháng vào hoá đơn tiền điện thoại, điện, nước, phiếu chi…kế tốn lập bảng chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác.( phụ lục 2.18) Căn vào chứng từ gốc kế tốn lập sổ chi phí sản xuất chung ( phụ lục 2.19) Sau kế tốn tiến hành phân bổ chi phí SXC cho đối tượng theo hệ số phân bổ Lấy chi phí NC trực tiếp làm hệ số phân bổ: Hệ số phân bổ = Tổng chi phí SXC phát sinh Tổng chi phí NCTT CP SXC cho đối tượng= Hệ số phân bổ CP NCTT đối tượng Hệ số phân bổ = Phạm Hải Yến- K6HK1E 21.506.000 84.833.120 = 31 0,25 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn Sau kế tốn lập bảng phân bổ chi phí SXC ( phụ lục 2.20) Phạm Hải Yến- K6HK1E 32 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Căn vào chứng từ gốc, bảng phân bổ chi phí sản xuất chung kế toán mở sổ chi tiết SXKD cho TK627( Phụ lục 2.21) 2.1.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất Căn vào bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, bảng chi phí DV mua ngồi… Kế tốn lập chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ cho TK Phạm Hải Yến- K6HK1E 33 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SẢN XUẤT MẠNH QUÂN 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những ưu điểm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất cơng ty - Về máy kế tốn: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức tương đối hoàn chỉnh với đội ngũ nhân viên kế tốn trình độ chun mơn vững vàng phân công theo phần hành kế toán phù hợp với lực kinh nghiệm làm việc Do nghiệp vụ kế toán tiến hành cách nhanh chóng, đầy đủ xác Mặt khác máy kế tốn tổ chức theo mơ hình kế tốn tập trung, tồn cơng việc lãnh đạo tập trung kế toán trưởng , theo mơ hình cơng việc chủ yếu của kế toán thực phòng kế tốn doanh nghiệp giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tồn thơng tin hoạt động kinh tế đơn vị Sự đạo cơng tác kế tốn thống chặt chẽ, việc tổng hợp số liệu thông tin kinh tế diễn kịp thờ, phân công lao động, chun mơn hố lao động hạch tốn, ứng dụng phương tiện phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn giúp cho q trình hạch tốn diễn thuận lợi - Về việc sử dụng vận dụng hệ thống tài khoản: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tơn mạ màu cơng ty sử dụng đầy đủ tài khoản liên quan, công ty tiến hành mở tài khoản chi tiết để phực vụ cho việc hạch toán tập hợp chi phí sản xuất, đồng thời vận dụng hợp lý theo nguyên tắc hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp tuân thủ chuẩn mực kế tốn hành - Về hình thức ghi sổ Hiện Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Chứng từ - Ghi sổ Với hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, phù hợp với quy mô yêu cầu quản lý đặc điểm sản xuất Công ty, thuận tiện cho việc đối chiếu số liệu lên báo cáo tài Phạm Hải Yến- K6HK1E 34 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán - Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho vật Vì vậy, ban lãnh đạo cơng ty thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất Cơng ty - Phương pháp tính trị giá hàng tồn kho: Được tính theo phương pháp bình qn gia quyền, việc tính tốn phù hợp với Chuẩn mực kế tốn Hàng tồn kho, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính - Cơng ty áp dụng hình thức trả lương khốn cho cơng nhân sản xuất trực tiếp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động công nhân bỏ - Về việc hạch tốn chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất Cơng ty bao gồm đầy đủ khoản mục chi phí phù hợp yêu cầu chế độ kế toán Việc quy định sử dụng tài khoản mạch lạc với hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu tương đối đầy đủ phục vụ cho công việc nhập chứng từ cho sổ, báo cáo theo yêu cầu quảnquan chức ban lãnh đạo cơng ty Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty phân xưởng sản xuất, điều giúp cho việc quảnchi phí theo đơn vị sử dụng (hay nơi sản xuất sản phẩm) - Về việc chọn kỳ tính giá thành: Cơng ty chọn tính giá thành sản phẩm theo tháng, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo, cung cấp giá thành thực tế kịp thời để làm ghi chép giá vốn, tính tốn tiêu kỳ 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất nguyên nhân tồn Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn cơng ty số tồn hạn chế việc áp dụng tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán, sau: - Về chứng từ kế tốn: Phiếu xuất kho nộp chậm, cuối tháng tập hợp chuyển lên phòng kế toán Việc quản lý chứng từ luân chuyển phòng kế tốn chưa thực chặt chẽ, công ty không lập bảng giao nhận chứng từ Công ty lập định mức NVL xuất lại khơng phiếu lĩnh vật theo định mức Phạm Hải Yến- K6HK1E 35 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn phiếu xuất kho, nên chưa thực tạo thuận lợi cho phòng kế tốn việc quản lý - Doanh nghiệp khơng bóc tách chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi - Doanh nghiệp khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, nên phát sinh chi phí doanh nghiệp hạch tốn phân bổ vào kỳ kinh doanh đó, điều khơng làm cho việc phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh kỳ khơng xác khơng với quy định chuẩn mực kế tốn - Phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng đơi lúc trục trặc số liệu số sổ bảng không lên, phải nhờ đến trợ giúp chun gia máy tính Đơi lúc phải đợi chờ nhiều thời gian cho nhân viên kế tốn phải lấy số liệu - Cơng ty khơng trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân viên Vì vậy, vào dịp lễ tết đặc biệt năm, số lượng nhân viên nghỉ phép tăng lên đột ngột gây phát sinh chi phí Khi phát sinh cơng nhân nghỉ phép cơng ty thực hiên tính lương nghỉ phép cách trực tiếp, điều gây cân đối việc phân bổ lương công nhân nghỉ phép - Theo kết vấn cơng tác kế tốn cơng ty quan trọng, nhiên đôi lúc việc cung cấp thông tin kế tốn chậm chạp, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thơng tin số phòng ban - Công ty trả lương cho công nhân sản xuất theo cơng lương làm thêm nhau, điều trái với quy định luật lao động tiền lương công nhân sản xuất 3.2 Các đề xuất, kiến nghị vấn đề nghiên cứu Xuất phát từ số điểm tồn chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán hành với cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất Dưới góc độ sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân * Giải pháp chứng từ kế toán Phạm Hải Yến- K6HK1E 36 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán - Theo kết vấn biết thông tin kế tốn quan trọng, nhiên thơng tin phòng kế tốn cung cấp tình hình hàng tồn kho đơi lúc chậm chạp Do chứng từ phiếu xuất kho tập hợp phòng kế tốn lần tháng cụ thể cuối tháng, điều khó khăn cho việc theo dõi tình hình nhập xuất tồn hàng tồn kho Do cơng ty nên luân chuyển phiếu xuất kho từu đến ngày lên phòng kế tốn, giúp cho cơng tác theo dõi tình hình sản xuất hiệu hơn, cung cấp thơng tin tình hình hàng tồn kho cho nhà quản lý lúc - Để giúp cho việc quản lý chứng từ luân chuyển chứng từ lên phòng kế tốn chặt chẽ hơn, cơng ty nên lập bảng giao nhận chứng từ Việc lập bảng giao nhận chứng từ đảm bảo cho chứng từ chuyển lên phòng kế tốn khơng bị hay thất lạc, biết cụ thể nộp, nhận chứng từ, thời gian nộp Em xin thiết kế bảng giao nhận chứng từ sau: Bảng giao nhận chứng từ Chứng từ Stt Ngày Sổ Ngày Nội dung Người nộp Người nhận (ký, họ tên) (ký, họ tên) Ghi … * Giải pháp bóc tách chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi Theo chuẩn mực VAS 02: - Chi phí sản xuất chung cố định chi phí gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị nhà xưởng … chi phí quản lý hành phân xưởng sản xuất - Chi phí sản xuất chug biến đổi chi phí sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp gần trực số lượng sản phẩm sản xuất, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp Việc bóc tách chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi giúp cơng ty quản lý theo dõi chặt chẽ khoản khoản chi phí Phạm Hải Yến- K6HK1E 37 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán phát sinh công ty Đặc biệt they đổi chi phí sản xuất chung biến đổi, điều giúp công ty thực tốt khâu tập hợp chi phí phục vụ cho việc tính giá thành xác Do vậy, việc bóc tách chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi quan trọng việc phân tích tình hình tiết kiệm chi phí, để biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất Tạo điều kiện xác định điểm hoà vốn, sở cho nhà quản lý tiến hành hoạch định sách sản xuất định giá bán sản phẩm Để thực biên pháp này, trước hết ta phải xác định khoản chi phí SXC cơng ty sau cơng ty nên ghi rõ khoản mục chi phí thuộc loại chi phí vào chứng từ ban đầu * Giải pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Với lý máy móc cơng ty hoạt đọng tương đối ổn định nên công ty khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, nhiên thực tế phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cơng ty lại hạch tốn tồn chi phí vào kỳ kế tốn Như nhiều TSCĐ phải sửa chữa lúc điều làm cho chi phí sản xuất kỳ tăng lên cách đột ngột gây biến động lớn phản ánh khơng xác chi phí phát sinh kỳ Do vậy, cơng ty nên trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, để chi phí sửa chữa lớn phát sinh phân bổ cho kỳ kinh doanh, làm cho việc tập hợp phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh kỳ hiệu Khi trích số chi phí sửa chữa lớn TSCĐ kế tốn ghi tăng chi phí sản xuất Khi chi phí sửa chữa lớn thực phát sinh hoàn thành, tài sản đưa vào sử dụng kế tốn giảm chi phí phải trả ( Nợ TK 335) ghi tăng tài khoản xây dựng dở dang ( TK 241) đồng thời ghi tăng TK 154 – số chi lớn số trích trước ghi giảm TK 154 - số chi nhỏ số trích trước * Giải pháp phần mềm kế toán Phần mềm kế toán phần quan trọng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất nói riêng Nó khơng giúp cho cơng tác kế tốn thực cách trôi chảy, giảm bớt cơng việc tính tốn cồng kềnh, nơi lưu giữ thơng tin an tồn Phạm Hải Yến- K6HK1E 38 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn Phần mềm kế tốn cơng ty đơi lúc gặp số trục trặc nhỏ số liệu không số bảng, điều làm ảnh hưởng đến công việc kế tốn, ảnh hưởng đến việc thu thập thơng tin Công ty nên mời chuyên gia xem xét lại chương trình cài đặt phần mềm, xem xét số lỗi nhỏ phần mềm gây ra, điều quan trọng phần mềm bị trục trặc lớn ảnh hưởng đến hệ thống ảnh hưởng đến tất số liệu công ty * Giải pháp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên Tiền lương nghỉ phép khoản tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp chiếm tỉ trọng lớn, việc nghỉ phép công nhân thường không năm Trong thực tế, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh số cơng nhân nghỉ phép năm ( nghỉ ốm, nghỉ thai sản ) Để tránh biến động giá cả, hầu hết doanh nghiệp tiến hành trích trước tiền lương cho cơng nhân nghỉ phép tính vào chi phí sản xuất Doanh nghiệp coi khoản chi phí phải trả Vì vậy, cơng ty nên tiến hành trích trước tiền lương cho công nhân nghỉ phép sau: - Hàng tháng, kế toán xác định số tiền lương trích trước Tổng số tiền lương nghỉ phép phải trả Tỷ lệ trích trước = cho CNTT theo KH năm Tổng số tiền lương CNTT theo KH × 100% năm Tổng tiền lương nghỉ phép trích trước năm Tổng tiền lương nghỉ phép trích trước cho tháng = Tỉ lệ trích trước × = Tổng số lương nghỉ phép theo chế độ Tổng tiền lương nghỉ phép trích trước năm 12 Khi xác định số tiền trích trước theo quy định kế tốn ghi tăng chi phí nhân cơng trực tiếp ( ghi nợ TK 154), ghi tăng chi phí phải trả ( ghi TK 335) Phạm Hải Yến- K6HK1E 39 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm tốn Khi cơng nhân sản xuất trực tiếp nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả tiền lương nghỉ phép cơng nhân Kế tốn ghi giảm chi phí phải trả ( nơn TK 335) ghi tăng khoản phải trả người lao động ( ghi TK 334) + Nếu số phải trả thực tế lớn số trích kế tốn ghi tăng chi phí CNTT sản xuất ( ghi nợ TK 154 - số chênh lệch), ghi giảm chi phí trả trước ( nợ TK 335 - số trích trước ) ghi tăng khoản phải trả người lao động ( TK 334) + Nếu số phải trích trả thực tế nhỏ số trích trước kế tốn ghi giảm chi phí phải trả ( nợ TK 335 - số trích trước ), ghi giảm chi phí NCTT ( TK 154 - số chênh lệch) ghi tăng khoản phải trả công nhân ( TK 334) * Một số giải pháp khác - Về tiền lương trả cho công nhân làm ca đêm: Việc trả lương cho lao động làm thêm quy định điều 61 luật lao động sau: Người lao động làm việc vào ban đêm trả thêm 30% tiền lương làm việc ban ngày … 3.3 Điều kiện thực Để thực tốt biện pháp đề nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản phẩm trước hết ban lãnh đạo Công ty phải thấy rõ tầm quan trọng ý nghĩa việc hoàn thiện cơng tác quản lý kiểm sốt Cơng ty Để thực cách đồng hiệu giải pháp cần cố gắng nỗ lực cán cơng nhân viên tồn Cơng ty Ban giám đốc cần tạo điều kiện vật chất kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị máy móc phục vụ cơng tác kế tốn Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty thường xun theo dõi, đơn đốc cơng việc kế tốn thống ban đầu phân xưởng Cơng ty nên định kỳ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn cho nhân viên kế toán thống đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin thay đổi chế độ kế tốn Về phía Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện quy định, chế độ kế tốn áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất Cải thiện sách vốn để giúp doanh nghiệp bớt khó khăn giai đoạn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng lâm vào khủng khoảng Phạm Hải Yến- K6HK1E 40 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm tốn KẾT LUẬN thể nói sau thời gian hoạt động Cơng ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân gặt hái thành công định thị trường, tạo dựng niềm tin với khách hàng thành công nỗ lực lớn tồn thể CBCNV tồn cơng ty Tuy thời buổi kinh tế thị trường vấn đề cạnh tranh diễn gay gắt, đòi hỏi toàn thể Phạm Hải Yến- K6HK1E 41 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn CBCNV tồn cơng ty phải tiếp tục phấn đấu, cố gắng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để đưa công ty ngày phát triển Qua thời gian thực tập phòng Tài - Kế tốn cơng ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân ,em tìm hiểu hoạt động kinh doanh cơng tác hạch tốn, kế tốn cơng ty nói chung kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm nói riêng sở viết khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân anh chị phụ trách phận Phòng kế tốn cán công nhân viên công ty tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo T.S Lê Thị Thanh Hải bỏ thời gian cơng sức bảo hướng dẫn tận tình cho em thực báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên Phạm Hải Yến Phạm Hải Yến- K6HK1E 42 Trường ĐHTM Khoa : Kế toán - Kiểm toán Tài liệu tham khảo Chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán doanh nghiệp theo định 15 /2006/QĐ – BTC Tài doanh nghiệp thương mại PGS.TS Đinh Văn Sơn- NXB Đại Học Quốc Gia Kế toán quản trị phân tích kinh doanh TS Phạm Văn Dược - Đặng Kim Cương NXB Thống Giáo trình kế tốn chi phí sản xuất TS Đặng Thị Hồ – NXB Thống năm 2003 Giáo trình kế tốn chi phí sản xuất PGS.TS Nguyễn Minh Phương – NXB Lao động xã hội năm 2012 Hệ thống văn pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Lý thuyết thực hành kế tốn tài 9.Hướng dẫn thực hành kế toán sổ kế toán – NXB Thống 10 Các website: www.ketoan.com www.kiemtoan.com MỤC LỤC Phạm Hải Yến- K6HK1E 43 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn TĨM LƯỢC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MUC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU .- 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu - Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài - Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Phương pháp thực đề tài - a Phương pháp thu thập liệu - b Phương pháp phân tích số liệu - Kết cấu khoá luận tốt nghiệp - CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - 1.1 sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp - 1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất - 1.1.1.1 Một số khái niệm - 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: - 1.1.2 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất - 1.2 Nội dung nghiên cứu - 1.2.1 Kế tốn chi phí sản xuất theo quy định chuẩn mực kế toán - 1.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất theo quy định chế độ kế toán hành - 10 1.2.2.1 Xác định đối tượng phương pháp tập hợp chi phí - 10 1.2.2.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất chế độ kế toán ban hành theo định 15/2006/QĐ – BTC: - 12 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SẢN XUẤT MẠNH QUÂN .- 22 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến cơng tác kế tốn chi phí sản xuất - 22 2.1.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm tôn mạ màu tai công ty Cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân .- 22 2.1.1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm tơn mạ màu - 22 2.1.1.2 cấu chi phí cho sản phẩm( phụ lục 2.1) - 25 2.1.1.3.Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất công ty - 25 Phạm Hải Yến- K6HK1E 44 Trường ĐHTM Khoa : Kế tốn - Kiểm tốn 2.1.2 Ảnh hưởng mơi trường bên - 25 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm tơn mạ màu công ty Cổ phần đầu sản xuất Mạnh Quân - 26 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - 26 2.1.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp - 29 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung - 30 2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 33 CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SẢN XUẤT MẠNH QUÂN 34 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 34 3.1.1 Những ưu điểm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất công ty 34 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất ngun nhân tồn 35 3.2 Các đề xuất, kiến nghị vấn đề nghiên cứu 36 3.3 Điều kiện thực 40 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hải Yến- K6HK1E 45 ... : Kế toán - Kiểm toán Đối tư ng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tư ng nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu Kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu công ty cổ phần đầu tư sản xuất Mạnh Quân vào tháng... kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Mạnh Quân 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp bao gồm toàn chi. .. hiệu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tiêt kiệm chi phí sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty Cổ phần đầu tư sản xuất Mạnh Quân nói riêng kế tốn chi phí sản xuất khâu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất mạnh quân , Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tôn mạ màu tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất mạnh quân , Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT MẠNH QUÂN., CHƯƠNG III. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT MẠNH QUÂN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay